You are on page 1of 1

EDU 3104 ISL Minggu 6: Baca Artikel 2. Managing the Classroom (Santrock, 2008, m.s.

507-512) dan membuat rumusan dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. _____________________________________________________________

Bimbing keputusan

murid

membuat

Mengembangkan murid

kebolehan

Guru perlu memastikan keputusan yang dibuat oleh murid adalah berpandukan dengan nilai-nilai moral, agama, terminal dan juga instrumental. Guru perlu membimbing murid untuk membuat keputusan yang bijaksana dan rasional dalam pelbagai situasinya dalam kehidupan.

Guru boleh menggunakan teknik menyoal, teknik peneguhan, , serta memberi dorongan kepada para murid supaya kebolehan dapat dikembangkan. Kebolehan murid mestilah dikembang dengan seimbang iaitu daripada semua aspek JERIS

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah

Sebagai Pengurus Bilik Darjah Tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah, mengurus murid-murid menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas. Mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran,mengurus bahan-bahan pengajaran

Bantu dan bimbing mengatasi masalah

murid

Guru perlu sentiasa peka dan mengambil berat tentang setiap pergerakan dan tingkah laku murid-murid. Guru perlu sebagai pembimbing,membimbing murid mencari cara menyelesaikan masalah secara positif Guru dikehendaki memainkan peranan sebagai pemimpin untuk membantu murid-murid mangatasi masalah .