LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.10.

2006

2

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.10.2006
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje, schele Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. Reglementări tehnice privind proiectarea lucrărilor de tâmplărie şi geamuri Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru telecomunicaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor

3

XXVII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj XXVIII. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXIX. Reglementări tehnico-economice şi metodologice XXX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Legendă M.L.P.A.T. M.L.P.T.L. M.T.C.T. M.Of., p.I B.C. B.T.R. I.C.C.P.D.C. I.N.C.E.R.C. U.T.C.B. U.A.U.I.M. C.O.C.C. I.P.C.T I.P.C.T.- S.A. M.A.P.M. A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Monitorul Oficial al României, Partea I - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - Buletinul Tehnic Rutier - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - Autoritatea Feroviară Română - Direcţia Drumuri - Administraţia Naţională a Drumurilor - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală - Institutul de Construcţii Bucureşti - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii

4 Nr. I-1 Indicativ reglementare tehnică P 2-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie Elaborator: I.P.C.T. Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă Elaborator : I.N.C.E.R.C. şi INCERTRANS S.A. Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat Elaborator : U.T.C.B. Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor Elaborator: I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U.T.C.B. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U.T.C.B. Ordin de aprobare I.C.C.P.D.C. 51/26.09.1985 M.L.P.A.T. 58/N/15.07.1996 M.L.P.A.T. 1/N/13.01.1997 I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C. M.L.P.A.T. 61/N/25.08.1999 M.L.P.A.T. 62/N/25.08.1999 Publicaţia în care a apărut B.C. nr. 11/1985 Observaţii Înlocuieşte P 2–1975 şi C 126-1975

I-2

IM 003-1996

B.C. nr. 1/1997

I-3

NP 007-1997

B.C. nr. 10/1997

I-4

NP 028-1978

B.C. nr. 11/1979

I-5 I-6

NP 033-1999 GP 042-1999

B.C. nr. 3-4/2000 B.C. nr. 3-4/2000 B.C. nr. 12/1978

I-7

P 73-1978

I-8

P 83-1981

I-9

P 85-1996

I.C.C.P.D.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi 93/19.09.1978 executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide Elaborator: I.N.C.E.R.C. I.C.C.P.D.C. Îmbunătăţiri la P 73 – 78 10.10.1984 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel I.C.C.P.D.C. Elaborator : I.C.C.P.D.C.- Fil.Timişoara şi Fil. 47/14.05.1981 Cluj-Napoca Cod pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi M.L.P.A.T. structurali de beton armat 30/N/10.04.1996 Elaborator: U.T.C.B.

B.C. nr. 4/1985 B.C. nr. 10/1981 Înlocuieşte P 98–1974 Înlocuieşte P 85–1982

B.C. nr. 10/1996

C.09.L. 1-2/1992 M.C.C. Pol. p I .T. Indicativ reglementare tehnică P 94-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă Elaborator: I.2007.L.09.2006.la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. . 11 şi 12 M. . B.Intră în vigoare la 01.04.E.10.803 bis/25.C.P.C.Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.Inst.C. Of.A.5 Nr.C. 4/1977 Incepâ\nd cu data de 25.D.1992.01.P 100-1/2006 se poate aplica.1977 B.la proiectarea clădirilor noi.P.C.2006 M. 3/N/14.C.1996 B.T.C. nr. Iaşi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-10 I. nr. .C.09. nr. . 12-13/2006 . P 100-1992 se aplică astfel: . 21/30. la cererea investitorului formulată prin tema de proiectare: a) la proiectarea clădirilor noi.in cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismică. agrozootehnice şi. în cazul I-11 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale. Completare şi modificare cap. 71/N/07.03.P.C. nr. nr.2007.R.A. in cazul contractelor încheiate până la 01. 11/1996 I-12 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri MTCT 1711/21.Filiala Iaşi.2006 B.01. industriale Elaborator: : I.D.P. .N.

nr.2007.P.L.1985 M.83 Normativ privind proiectarea coşurilor industriale din beton armat monolit Elaborator: G.C. nr.C.D.P.C.T 65/N/28.T.C.în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismică. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare Elaborator: : I. . I.03.N.D.C.C. 3 şi 4 Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton I.C.10.C.C.C. 150/30. Modificări la P 119 .T.C.C.A.A.C. 10/1995 I-15 P 133-1996 I-16 P 133/1-1994 .P. nr.1997 M.E.1994 B.P. 1996 M. U.C. 2/1983 Înlocuieşte P 103–1976 B. Modificări cap. nr. 9/1998 Înlocuieşte P 133–1993 B. 10.T.A. 65/N/24.6 Nr.D.P.C.L.P.1982 I. 1/1984 I-14 P 119-1983 B.R.C.C.T 32/N/25.A. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii contractelor încheiate până la 01.11. b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente..08.B.R. 88/27.E.C. 3/1986 B. Bucureşti.N.Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic I-13 P 103-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial.I.1983 I.P.L.C. nr.01.10.S.P.10.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat Elaborator: I.

736/ 19. p I .C. referitor la construcţiile din lemn Elaborator: U.671/23.R.8/2004 Completare P100-1992 cap.221 bis/2004 I-20 MP 036-2004 I-21 MP 026-2004 I-22 NE 019-2003 M. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice Elaborator: : I.C.7 Nr.04. Bucureşti Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. Manual privind investigarea de urgenţă postseism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-17 P 133/0-1994 M.04.culturale şi industriale. Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme.A.T.L.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică armat Elaborator: G.2003 Ordin: M.Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane Elaborator: INCDFP Bucureşti Calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.C. 2/1999 . nr.1994 B.05.P. 8/N/4. nr. .T. 10/1995 I-18 NP 055-2001 M.2004 M.1002 bis/2004 M.Of .N.Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă.C. nr.I.T.C.T 32/N/25. .social.C.C. .C.E.P.2004 M.2002 B.2003 Anexa:B. nr. . nr.E.Of .Of. p I .N.92.T..S. disipatori) a clădirilor Elaborator: : I.A.1999 B.la capitolul IX.P.T.IX I-23 ME 003-1999 M.2004 M.10. Bucureşti Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate Elaborator: G. nr.874 bis/2004 M.C.C.T.09.L.L.C. p I.C. . Of.A.P.T. . 783/22. p I . 304/ 16. 782/ 28.N. nr.A.09.1.C.I.02. 9/2002 I-19 GP 101-2004 M.R.B.S.C.L.T.04. agrozootehnice şi industriale –indicativ P10092 Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale Elaborator: : I. social/culturale.T.R.P.C.T 738/ 19. nr. .E.

nr. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-24 MP 004-1998 M. .2003 M. S.09.177/2004 MTCT 2.A.-S.02.1998 M.T.C.1992 Elaborator: I.R. 1986 şi 1990 obţinute în reţeaua seismică naţională Elaborator: I.2004 I-27 GT 054-2004 M. Of.06.P.P.A. nr.2003 M. întreţinerea şi utilitarea băncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.T.C.A.02.2006 1-29 1-30 MTCT 1. . nr.I.N. 805/28. p I . nr.2005 M.882 bis/27. 132 bis/11. p.L.02.N..L.04.P. 12/1999 I-25 NP 025-1997 Ordin: B.882 bis/27.T.09. p I .T.02.C. nr.A. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.T.I. 148 bis/16.98 la condiţiile seismice ale Românieişi la necesităţile inginereşti Elaborator: I.2006 Intră în vigoare la data de 01.R.C.T. 14/N/24..T. 12/1999 Broşură IPCT I-26 GT 053-2004 M. 13/N/24.8 Nr. p.2004 M.09.04. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională Elaborator: I.C.C. Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS.Of. p.E.C. Manual privind proiectarea antiseismică bazată pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P10092 Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 100.P.T. Ghid privind constituirea.C.Of.T.2003 M.R.I.C.C. Of.C.E. nr.228/2005 .E.882 bis/27. Ghid privind constituirea. 803/28.04. nr.Of.T. 804/28.2004 I-28 GT 055-2004 M.1998 B.C.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică provizorie a construcţiilor avariate Elaborator: I..N.

P. 12/1980 Înlocuieşte . nr.2005 MTCT 2.2/2006 M. nr.02.2006 Înlocuieşte P 85–1996 începând cu data de 25. Of.02.C. 56/N/11.S.01.33 I-34 CR 2-1-1.E. Of.C. 9/1995 B. nr.C.232/27. Acţiunea vântului Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical Elaborator: I. nr.7/2005 B.1985 I. Of. p I .A.2007 Intră în vigoare la data de 01.C. . Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.D. 82/05.1995 I.T. nr. şi I.2006 M.C.C.F.C.D.C.VI) Elaborator: I.1984 M.C.01.N.2006 M.C.C.I.C. 179 bis/24.T.E.1997 I.02. Timişoara Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile Elaborator: I. Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.229/27.. nr.06. nr.C.1-2005 CR 1-2. .04. p I .F. .. Of.8/1986 II-3 II-4 II-5 P 125-1984 P 134-1995 C 168-1980 B.2-2005 I-35 II-1 NP 082-2004 GE 028-1997 M.230/2005 MTCT 3/06. Bazele proiectării structurilor în construcţii Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat Elaborator: U..B.9 Nr. p I . nr.2006 B.T.C.S.12.02. .03.P.C. Elaborator: I.2007 I-32 I.02. nr.C. 349 bis/25. Convoaie tip.1-2005 CR 1-2.11. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. Elaborator: I. Bucureşti Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.012006 MTCT 2. Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.P.C.2006 M.S.C.2006 Intră în vigoare la data de 01.L. Timişoara şi Pol.N.P. nr. Of.R. 4/1985 B.C. nr.T 1/N/20.P.C.C.03. nr.A. 11/1998 Înlocuieşte parţial C 29–1977 Înlocuieşte parţial C 29–1977 Observaţii 1-31 CR 0-2005 Cod de proiectare.F.P.2/2006 M. p I . Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea MTCT 2.R. 20/11.C.L.04.C.D. 148 bis/16.ICH -Fil.2005 B. Acţiuni. p I .P.C.01.2005 Intră în vigoare la data de 01.H.2005 MTCT 165/15. 172 bis/22.P. nr.. II-2 C 29-1985 B.C. C. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. .B. 179 bis/24.12.

C.C.2000 M.C 58/16.P.L. nr. nr. 60/N/11.A.C.P. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare Elaborator: I. nr.Filiala Timişoara I. exploatare) Elaborator: I.C. IPTANA Ghid de proiectare.E.C.L. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului tereninfrastructură pentru construcţii de locuinţe. 132/29.D.R.1976 I.10 Nr.C.C.R.S.P.G.C. 5/1988 Înlocuieşte C 169–1983 II-7 C 178-1976 B.L.C 59/30.05. nr.E.N.A.C.T.T.C. 9/1998 .11.A. 11-12/1976 II-8 C 218-1984 B.12.1997 B.L.Timişoara Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari Elaborator : I.C.C.P.C.P.C.C.P. 333/N/8.L. Ordin de aprobare 91/17.T. nr. 15/1998 III-4 GP 014-1997 B.1997 M.C.N.A.1988 I.greu – caiet VIII Elaborator : I.R.2000 B.T 58/N/11.C.N. 54/N/11.1980 Publicaţia în care a apărut Observaţii C 168–1974 II-6 C 169-1988 I. . AIIR Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.1996 M.D.C.H. Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale Elaborator : I.P. 8/1984 III-1 NP 001-1996 B.06.03.C.P.N. nr.C.R. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe` Elaborator : I. Compactare cu maiul f.. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie.N.C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst.09. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării Elaborator: I.C.02.E.C. 7/2001 III-3 NE 008-1997 B. nr.A.03. 7/1996 Înlocuieşte P 70-1979 Înlocuieşte P7-1992 Înlocuieşte C 29–1977 Înlocuieşte C 239-1992 III-2 P 7.C.C.T.R.C. .1984 M.C. prin procedee mecanice.E.D.1997 M. 11/N/12. 12/1998 III-5 ST 015-1997 B.P.03.E.

D. 26/28. 6/1988 Înlocuiesc C 215–1983 III-13 C 230-1989 B.C.D.C.C.R.C.C. 183/29. 19/08.N. nr.S.C.P. 4/1975 III-9 C 159-1989 I.F.C.C.C. prin metode topografice Elaborator : I.C.P.C. Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor Elaborator: I.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică social .L. Inst. nr.1989 B.1989 B.P. 83/06.N. nr.D. 7/1983 III-12 C 215-1988 I. vibropenetrare Elaborator: I. .L.P.C. 55/N/11. 42/18.S.C.C.P.S.03.1983 B.12.C.R. 12/1998 III-8 C 61-1974 B.1986 I.C.C. 30/03.C. 8/1986 III-11 C 213-1983 B.C.A.Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii Elaborator : I. nr.C.C. Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii Elaborator : I.N.E.T.I.C.A. 1997 M.C.04.E. nr. UTCB.N.C. nr.C.E.C.10.P. nr.F.N.1988 I.P.C.C.I.C. social culturale şi industriale.culturale şi industriale Elaborator : I. nr.P.C.05.R. 1974 B. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.R. 12/1988 .12.1997 I. Pol Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuinţe.D.C.D.D. penetrare statică penetrare dinamică. Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Elaborator : I. Îndrumător de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-6 GE 026-1997 M.12. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Elaborator: I.C.11 Nr.P.C.P.03.E.R.C.Filiala Timişoara I. 5/1998 Înlocuieşte C 160–1975 III-7 GE 029-1997 B.C.C.T 59/N/11.E. 4/1990 Înlocuiesc C 159-1973 şi C176–1975 Înlocuiesc C 196–1979 III-10 C 196-1986 I..P.G.

7/2001 B.P. 3/N/11.F.P.2000 M. Normativ privind principiile .C. 1994 M.12 Nr.L.B.Filiala Timişoara I. .C. nr. nr.P.C. 1219/06.L.L.09. nr.C.L. 7/1994 III-17 C 252-1994 M.E.C. nr.03.D.T. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică Elaborator: U.T.T. 13/2002 B. I N C E R C Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare Elaborator: U.T. 4/N/11.08.T.N.I.L. 7/1994 III-18 III-19 NP 045 – 2000 NP 075-2002 B.L.A.C. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare Elaborator U.2002 M.04.2002 M. 1228/03.C. Timişoara.Timişoara Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii Elaborator: I.L.R.L. 264/N/02. nr.A.P.C. Îndrumător tehnic pentru proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi Elaborator : I.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.C.02.C.T. 1994 B.Timişoara Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Elaborator : I. 9/1993 III-15 C 245-1993 B.L. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea.S. 13/2002 Înlocuieşte C 227-1988 III-20 III-21 NP 074-2002 GE 044-2001 B.2001 B.P.11. 24/2003 .09.C.P.T. 1216/29. nr.P.P.A. 16/N/22.C.A. 8/N/12. Ghid pentru sistematizarea. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-14 C 241-1992 M. nr. nr.A.02.L.C.P.T.E.1993 B.C.C.T.1993 M.P.P.T.C.R. 10/1993 III-16 C 251-1994 M.C.B.T.L. Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii Elaborator U.N.

C. indicativ NP 120-06 Elaborator : IPTANA S.B. 458 bis/30.C. nr.05. Elaborator U. Geotehnică şi fundaţii Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuire şi completare C 245-93) Elaborator : IPTANA SA Normativ privind proiectarea.R.C. nr.N. p I . nr. nr.C.C. "Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane”. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.C. p I . I.C.12. Of.T.2005 M. Normativ privind proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren Elaborator U. . execuţia. beton armat şi beton precomprimat Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-22 P 106-1985 I.A. .19/2005 M. nr. Of.C.21/2005 B.11.B.P.C.D.C. nr.R. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică geotehnici.E.T.E.T.086 bis/02. 453 bis/27. "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice” Elaborator U. 1.N.C.2005 B.1979 III-23 GP 113-2004 MTCT 172/2005 MTCT 279/2005 MTCT 275/2005 MTCT 363/2005 MTCT 1730/21.C.2005 B.05.02. 16/2005 C 245-93 îşi încetează aplicabilitatea III-24 III-25 III-26 NP 113-2004 NP 112-2004 NP 114-2004 P 10-86 îşi încetează aplicabilitatea P 109-80 îşi încetează aplicabilitatea III-27 NP 120-06 III-28 GP 093-06 IV-1 IV-2 ST 009-2005 NE 012-1999 M.A.C. 430 bis/20. p I . nr. nr. . Of.C. nr.05. monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi Elaborator U. 59/N/24. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor Elaborator : I.P.944/14.B Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă Elaborator: I.2005 B.C.T.09.2006 MTCT 1.C.T.B.05.B.15/2005 M.2006 MTCT 1764/21.2005 M. nr.1999 M.. 7/1985 Înlocuieşte P 106.L. p I .08. 8-9/1999 Partea A ST 009-2004 îşi încetează aplicabilitatea Înlocuieşte C 140–1986 . .B.1985 B.2005 B. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă Elaborator U. p I . Of.-Cat. 451 bis/27.09. .T.C.13 Nr. 5/14.C.C. Of. nr.

C.C. 51/30.06.C. .C. nr.C.14 Nr.P.C.C.C.C.R. Timişoara Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare Elaborator: I. .C.E.Filiala Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: I. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.C. Instrucţiuni tehnice privind optimizarea I.D.C. Procedee. nr.C.2003 I. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului Elaborator : I.Filiala Cluj-Napoca Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de beton.D. nr. 52/09.C.C. 1/1991 Înlocuieşte C 156–1972 IV-10 IV-11 C 212-1987 C 221-1985 I.C. beton armat şi beton precomprimat.D.C. nr.D.12.C.C.1983 I.C.C. 48/22.C.C. 11/1985 Înlocuieşte C 212–1983 . 7/1983 Observaţii C 21–1985 C 206–1985 Înlocuieşte C 28–1976 Înlocuieşte P 59–1980 Înlocuieşte C 122–1981 Înlocuieşte C 130–1971 revizuire P 134/1-1993 Înlocuieşte C 155–1981 IV-4 P 59-1986 B. B.R.12.D. 9/1987 B.C.E.C. .C. 49/09.C.C.C.D.T. nr.D.1987 I.C.N.C.C.C.1989 B. 46/28.D.E.N.R.1979 M.P. 10/1986 IV-5 C 122-1989 B. IV-3 C 28-1983 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – beton Elaborator: I.N.T.P. nr.P.P.C.N. 14/2004 B. 302/16.E. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural Elaborator: I. Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton Elaborator : I.C. 2/1991 IV-9 C 156-1989 I.C. nr.P.P.C.Filiala Cluj-Napoca Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor Elaborator: I.C.03.1989 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.1986 I. 8/1979 B.C.P.P.C.C.D.P.12. 52/30. 10/1999 Partea B B.C. 2/1991 IV-6 IV-7 IV-8 C 130-1978 P 134-2003 C 155-1989 B.C.R.C.P.09. 47/30.C.C.C. nr.N.R.C.12.C.1989 I. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Elaborator : I. nr.P.E.D.12.D.C.C.C.C.C. nr.C.T.

R. Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare Elaborator : I. . 12/2002 Ordin: M.C.T. 1/2002 IV-16 NE 013-2002 B.09. 1/2002 IV-15 GE 040-2001 B.E.P.P.2002 B.P. 1224/06. 2/1994 IV-14 GE 039-2001 B.L.E. nr. Of.2001 M. nr.R.L.N.E.P.N.C.11.E. 1993 M. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Elaborator: I. 1993 M.10.C.10.E.A. 1621/02. nr. Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Elaborator : I.T.C.03.N.L.2001 M. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.R.P. B.2001 M.L.L.C.R.15 Nr.C.T. 451/26.C.2001 B. nr.01.T. 12/2002 IV-18 IV-19 ST 042-2002 NP 093-2003 M.L.C.L. p I . Timişoara Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului. 1620/02.R. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator : I.T.C.P. nr.C. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator : I.R. 2/N/21.L.L.N. 8/2002 IV-17 ST 043-2001 M.C.R.T.T.N.N.C.L.C.C.C. Elaborator : I.P.C.E.N.C.09.1985 Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-12 IV-13 C 237-1992 C 248-1993 M. beton armat şi beton precomprimat Elaborator : PROCEMA S. 1/1993 B. nr. 1223/06. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare şi execuţie Elaborator : I.C.T.E.C.T.11.L.L. Normativ de proiectare a elementelor compuse Ordin de aprobare 56/01. . nr.C.C.A.A.C. 24/N/01.

C.1999 I.Ind.R.P.A.L.11.C.E.11.L.. CLUJ Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie Elaborator: I.T. Cluj Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I.2003 M. nr.C. nr.C.N. 576 Anexa:nr.E.P.C.C. 603/21.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări Elaborator : I.C.C.S.L.2003 Publicaţia în care a apărut nr. Normativ pentru alcătuirea. Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm Ordin de aprobare 871/19.R.N.C. 71/10.T.2003 M. .Of.2003 Anexa:B. 26/13.1986 I.T.2003 M. 4/1975 Înlocuieşte C 41-1976 V-2 V-3 VI-1 VI-2 VI-3 C 41-1986 C 162-1973 MP 007-1999 C 14-1982 C 14/1-1994 B. nr.03.T. 26/4.06. executarea şi folosirea cofrajelor glisante Elaborator: I.11.E.08. nr.E.2003 B.p I .P.C.P.T.C. 7/1986 B.E. 2/2004 Ordin: M.G. 852 /29.C.1974 M.L.R. CLUJ Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje Elaborator: I. nr. 21/N/11.1994 IV-21 GP 075-2002 IV-22 GP 080-2003 V-1 C 11-1974 B.1974 I.C. nr.07.C. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Elaborator: PROCEMA S.C. 576 bis /12.C.08.N. 7/1974 B.C.C.C. 8/2000 B.C.1982 M. 125/19. Normativ privind alcătuirea.D.A. nr.09. 307/16.D.C.A.R.T. nr.2003 B.09.C.C.C.R. 48/N/02.C.N.N. 670/23.1/2004 Observaţii IV-20 GP 081-2003 M.Of. 9/1982 B. 306/16. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie Elaborator: I. nr.C.16 Nr.09. p I .T.C.P.C. 11/1994 Înlocuieşte C 14-1978 .13/2004 Ordin: M.P.09.04. nr.C.

C.R.E.C.D.C.C.P.R.C.10. 7/1987 Înlocuieşte C 197-1979 Înlocuieşte . nr. Cluj Completări la P 104 – 83 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase Elaborator : I.C.N.T. nr. 5/1971 B.A.C.E.L.C.1979 I.11. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etanşarea rosturilor în construcţii Elaborator : I. 64/19.C.C.C.1981 B.R. Indicativ reglementare tehnică C 17-1982 P 42-1971 Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.C. nr.C.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută Elaborator : I. nr. 3/1982 VI-8 P 113/1-1994 M.C.C.C.11. 18/N/07.C. 130/30.C.N.17 Nr. Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii VI-4 VI-5 I.N. nr.C. 1994 I.C.R. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari Elaborator : I.P. 92/08.C. 5/10.C. I.E.P.N.C. 9/1979 B. 11/1994 VI-9 C 116-1982 B.C.1983 M.A.C.C.C.C.S.C.01.P.04.1982 C.C. nr.P. nr.P.07.E.P.C.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat Elaborator: I.L 18/13.E.N.D.A.R. 9/1989 B.P. 11/1982 Înlocuieşte C 116–1976 VI-10 VI-11 VI-12 C 193-1979 C 197-1989 C 226-1987 B.R.C.C.C.E.01. 2/1984 Înlocuiesc C 17-1978 VI-6 P 104-1983 Inlocuiesc P104-1978 B.N.P.D. 10/1995 VI-7 P 113-1981 B.E. Cluj Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment Elaborator : I.D.C.T 23/N/25. B.E.E.C. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn Elaborator : I.C.C.R.N.C.N.R.C.C.1989 I.E.C. 92/19.D.C.D.D. nr. 1/1983 B.C. nr.1982 I. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială Elaborator: I.1971 I.L.1994.C. 127/02.08.R.C.N.08.

1987 Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Elaborator : I. 3/N/13.11.E.R.1987 Publicaţia în care a apărut Observaţii NP 45-1986 I.T.A.P.-S.L.01.R.C.P.A.P.C.R. Timişoara Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară Elaborator : I.L.C.P. 258/N/2.A.T.A.05.11.E.C.C. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile Elaborator: I. 4/1998 B. nr.T.2006 M.L. nr.T.A. 15/1997 . 15/N/4.L.R.T.P.E.C. 15/1998 Înlocuieşte P 112–1981 VII-4 ST 013-1997 B. .C.N.C.02. nr. nr.T. Cluj Cod de proiectare pentru structuri din zidărie Elaborator : I.E. nr.A.A.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi.C.T.2000 MTCT 1712/21.03. nr. 1996 M.C. 15/1997 VII-5 GP 016-1997 B.C.C.T.D.N.C.1991 M.D.1997 B. pentru hale parter Elaborator: I.C.P.18 Nr. nr. 10/N/03.C.L.C.N. 1997 M. 12/2001 B.09.N.R.C. 1997 M.C.E.12.P.B Ordin de aprobare 51/27.L.A. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece Elaborator : I.C.C.C.C. 9/1989 VI-13 C 235-1991 B. 3/1992 VI-14 VI-15 VII-1 VII-2 VII-3 GP 053 – 2000 CR 6-2006 GP 003-1996 GP 004-1997 NP 012-1997 B.P.T.L.C. 63/N/18.R. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă Elaborator : I.01.N. 2/N/13.C.Filiala Cluj-Napoca Modificări şi completări la C 226 . Ghid pentru proiectarea antiseismică a halelor parter cu structură metalică Elaborator: I.C.P.P.C. 7/24.01.N.C. nr. 8/1997 B.E.1989 M. 38/N/24. 1997 M. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate Elaborator: U.

nr.C. Modificări la P 108 .C. I.C.C.1980 sau hibride I.C. nr.C.R. 29/N/22.A.D.C.05.03.D.D.E.1980 1985 Instrucţiuni tehnice pentru realizarea I.C.C.C.1980 Publicaţia în care a apărut B.D.C.10. IPROMET.C. ICB Inst.05.C. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice Elaborator: I.C. 4/1985 B.C. 34/17. omogene 76/14.T.1979 B.L.4/1985 B.P.C.19 Nr.C. nr.C.N. nr. nr.C.A.R.C.C. 3/N/20. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece Elaborator : I.Verificarea prin calcul a elementelor de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora.P.N. 9668/03. 200/14.P. VII-6 VII-7 Indicativ reglementare tehnică GP 018-1997 NP 041-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri Elaborator : I.C.C.T.01.C. Elaborator: I.D..C.A.P. I.1984 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor I.C.D.12.C.C. inimă suplă.2000.R.P. 28/N/22.D. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. 14/1999 B.C. nr.T.11. 19-20/2001 Observaţii VII-8 NP 042-2000 B.P.C.. 10/1980 Înlocuieşte P 74–1973 VII-10 P 74-1981 VII-11 P 107-1979 VII-12 P 108-1980 VII-13 P 110-1981 I.P.C.T.T.P.P.T.C.C. U. I.P.C.C. Elaborator: U. 3/1986 B.C. nr.D.07.C.D.2000 M.E. 01.C.C. nr. 19-20/2001 B.C.P. 56/16.1985 I. din oţel cu secţiune plină.P.P.C.D.N.E.1984 Îmbunătăţiri şi modificări la P 108 – 1980 I.C.B. B.Politehnic Timişoara Modificări la P 54 – 1980 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă Elaborator: Inst.C. nr.10. nr.C. nr.1998 M.P. 8/1980 Înlocuieşte P 54–1969 VII-9 P 54-1980 I.B. nr.C. 5/1982 .C.C. 12/1981 B.C..T.C. Îmbunătăţiri la P 107 .C. 3/1986 B.L.05. 01.P. Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată Elaborator: U.1981 I. 4/1980 B.L.B.1979 Ordin de aprobare M.C.C.

P.P.1988 M.D. nr.T.D.E. 65/N/28. p I.C. I.L.12.20 Nr.D. 47/10. 301/16.C.C.T.P.16 /2004 Ordin: M.N. Înlocuieşte C 36–1979 VII-18 VII-19 VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4 GP 078-2003 GP 082-2003 NP 019-1997 C 36-1986 C 46-1986 NP 005-2003 Normativ privind proiectarea construcţiilor M.T.D.C.2003 M. Timişoara Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Elaborator: I. 23/27. Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la construcţii metalice Elaborator: I.I.1981 I. 68/13. Timişoara Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator : I.Of. p I .C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică structurilor uşoare cu ferme din cabluri Elaborator: I.09.C. . nr. nr.09.D.R.P.Ind.C. 9/1997 B.-S.Filiala Cluj-Napoca Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate Elaborator: I.P.T.T. 666/19.C.06.10.E. Revizuire .P.P. p I .C.B.C.C. 666/19. nr.C. 16/2004 B.T.09.L.1982 I.P.Filiala Timişoara Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică Elaborator: U. 7/1986 Ordin: M.1986 B.C. nr.C. .C.C.E. .C. 58/30.P.D.C.C.T.R.1986 I.05.1982 I.C. 5/1988 Ordin: M.C.2003 Anexa : B. M.T.C. . 122/14.1988 I.P.C.C.Of.09. Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii Ordin de aprobare 159/11. Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn Elaborator: I.C. 10/1982 VII-16 C 172-1988 B.C.E.C. 10/1987 VII-17 C 228-1988 B.C.P.C.C.C.C.Of.C.T.C.C.C.R.C.C. nr. 26/04.09. nr.C. nr. nr.08.N. 300/16.A.C.N.N. 10/1986 B.06.12. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate Elaborator: I.C.R.C.C. 2/1983 Înlocuieşte C 133–1971 Înlocuieşte C 172–1985 Publicaţia în care a apărut Observaţii VII-14 P 115-1982 VII-15 C 133-1982 B. nr.C.A.D.2003 M.2003 Anexa: B.C. nr.C.1996 I.C.C.D. Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor Elaborator : I. .

13/1997 Înlocuieşte P 116–1987 . 9/1996 B.C.C.C Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.L.. Normativ privind proiectarea. p I . . Ghid privind proiectarea. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri Elaborator: I.C. p I .02. 14/2004 Observaţii din lemn Elaborator: U.N.L.C.E.N.A.05. 671/23.P.T. 5/1984 Înlocuieşte NP 37–1982 Înlocuieşte C 37-1988. indicativ NP 119-06 Elaborator: I.1997 B.C. indicativ ST 050-06 Elaborator :I.2003 . 776 bis /05.in situ” Proiect de ordin pentru aprobarea Reglementării Tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat.R.1996 M.2006 NP 005-1996 IX-1 GP 065-2001 M. VIII-4 ST 050-06 "Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii”.T.E.C. nr.P.C.D.09. monolite şi prefabricate”.C.21 Nr. nr. Elaborator :I.C.L.C.L.C.L.Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.C. nr.1984 M.2003 MTCT 219/2005 B.C.04.E.N.11. Anexă : B.04.T.N.B.R. Caietul 1 IX-3 IX-4 NP 069-2002 M.P. nr. 1624/02.R. Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri Elaborator: I. Protecţia la zgomot.03.2003 MTCT 1728/21.09. . nr.L.T.R. nr. 22/N/03. 12/2002 IX-2 C 217-1983 B.Of.C.C.P.11. 435 bis/23.A. 606/21. nr.E.E. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut nr.P.C.09.2001 I. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri 303/16.C.2003 M. 62/N/17. 21/21.09.C. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .T.N.C.R.R. Of.2005 GP 112-2004 IX-5 NP 119-06 MTCT 1733/21.2006 X-1 X-2 GP 001-1996 GE 025-1997 M.N.C.E.

C.C.22 Nr.04.N. nr.C. 15/2005 X-9 X-10 C 142-1985 B.03. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic Elaborator: I.P.C.A.C. 11/1988 Înlocuieşte P 121–1983 B.N.C. 7/N/12. Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri Elaborator: I.C.D. nr.C.C.10.E.C.2005 107/4.2005 I.R.R.C.T.E.C.E. 9/04.12.02.C.C.C.E.R.124 bis/ C107/1.C.D.C 13. nr.P.P.C.C.C.N. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor Elaborator: I.12.1985 I. 20/28.1989 M.P. 15/24. 50/30.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale Elaborator: I.03.2002 M.-S.C. 49/30.C.P.1993 I.C.C. 5/1984 .C.C. nr.T. 1572/15.C.2005 I.11.D.T.C.C107/3.R.E.D.C.1989 I. 9/1985 Înlocuieşte C 142–1979 Înlocuieşte NP 36–1982 C 216-1983 B. Modificări.N. 8/2003 Înlocuieşte C 107-1982 Înlocuieşte M.nr. 3-4/1991 Înlocuieşte P 122–1983 Înlocuieşte P 123–1981 Înlocuieşte C 125–1987 X-5 P 121-1989 X-6 P 122-1989 X-7 P 123-1989 B. nr.C.A.C. .C.C.L.C.E.C.P. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-3 X-4 C 107/0-2002 C 107-2005 M.L.T. nr.T.N.completări la P 121-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative Elaborator : I.R.C. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri Elaborator: I.C. nr. p I .D. C107/5 B.1989 M. Of.C107/2.12.L. 3-4/1991 X-8 C 125-2005 B.N.P.R. 195/15.T.02.1984 B. 2055/29.C.C.P.1. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică mari prefabricate din beton armat Elaborator: I. 8/1993 B. nr.

Of.T.13/2001 Înlocuieşte C 246–1993 X-14 PCC 016-2000 X-15 GP058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit Elaborator: I. B.C.E.C.N. nr.T.R.A.R.C.2003 M.-S.R.2003 B.P.A.14/2002 Înlocuieşte NP 200-1989 X-16 C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie Elaborator : I.L. 334/N/8.10. I.C.N.C.C.C.1/N/10. 776 bis /05. nr. nr.C. p I .2002 Anexa: B.P.N.C.12.12. .T.C.L. nr.L. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei monostrat cu folie stratificată din PVC plastifiat la acoperişurile clădirilor industriale şi agrozootehnice.P.11. broşură I.T.T. .C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-11 C 233-1990 M. 8/2003 B.P.1990 B. 1063/30.R.A.L.C.C.12.E.P.E. Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale X-17 X-18 C 107/7-2002 GT 039-2002 B. nr. 1574/15.P.C. nr.2002 M.L.P. nr.T.07.T. Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice Elaborator: I.L.P.E. 11/N/18.R.R.04.2002 M.N. 3/1993 Înlocuieşte NP 44–1986 X-13 NP 040-2002 M.P.L.C.A. 8/2003 . Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.C.P.23 Nr.C. 5/1991 Înlocuieşte NP 52–1988 X-12 C 234-1991 M. nr.T. M.C.E.L.L. necirculabile Elaborator: TAGLSIT. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89) Elaborator I.A.N.T.C. 6/2001 Broşură ICECON Ordin: B.2000 M. 2/2002.L. 1579/15. Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante Elaborator: ICECON S. nr.A.C.L.N. 607/21.E.2000 M.10.C.10. 331/N/8.T.L. Normativ privind proiectarea.C.1991 B. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri Elaborator: I.

L.C.M.R.C. nr.C. 5/2003 X-24 GT 043-2002 B.P.P.L. Ghid privind proiectarea.2002 M.L.R.U.C.P. nr.L.Of.2002 M. 1570/15.N.P.L. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică clădirilor existente Elaborator: I.L.10.10. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii Elaborator : PROCEMA S. Ghid de proiectare.E.R.C. 5/2003 X-26 GT 044-2002 B.R.10.L.10.T.2002 M.C. nr.10.E.T. Elaborator: I.C. 6/2003 X-22 GE 047-2002 B. .C.L.P. 1571/15. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-19 GT 040-2002 M.L. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente Elaborator : U.2002 M.10. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice Elaborator :I.C. 5/2003 X-20 GP 072-2002 B.C.04.C. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii Elaborator : I.T.A.A.2002 M.C.C.L.C. 605/21. 6/2003 X-27 NP 064-2002 M. Ghid de proiectare. 1580/15.10.T.L. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente. 1578/15.L.L.R. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate Elaborator : I.N. nr. 1573/15.E.P. 6/2003 X-23 MP 022-2002 B.I.24 Nr.N.2002 M.T. în vederea reabilitării termice.P.E.T. p I .C. 1569/15.2002 M. nr.L.08.L. nr. 576 bis /12.C.E.2003 B. Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii Elaborator : I.T. 6/2003 X-21 GP 070-2002 B. nr.N.T.C. nr.C.C. 1577/15.R.L.P.N.E.2003 Înlocuieşte C234-1991 .N.

12.D. nr.C.E. nr.N. nr.C.09.25 Nr. nr. nr.05. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-28 I.C. "Ghid privind proiectarea. 8/1996 B.R.R.N.R.E.E.C.C.R.E.1987 MTCT 177/2005 B.P.R.E. 131/05.C.460 bis/31.1977 I.C.N. 23/N/03.P.C.R.C. 40/21.D. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS” Elaborator: I.1986 I.E. Indicativ reglementare tehnică C 163-1987 Denumire reglementare tehnică Elaborator : I. 12/1977 B.D.09.C.C.12.C. 5/1987 M.2005 Înlocuieşte C 163–1973 X-29 NE 031-2004 X-30 C125-2005 MTCT 195/2005 C125-1987 îşi încetează aplicabilitatea X-31 GP 114-06 MTCT 1734/21.R.E.1986 B.N.D. nr. Of. 11/1986 .05.C.P. Of.P.C.C.2006 M. 11/1986 Înlocuieşte C 6-1975 Înlocuieşte C 70-1970 Înlocuieşte C 18-1983 C3-1976 Caiet VII-IX X-32 NP 121-06 NE 001-1996 XI-1 XI-2 XI-3 C 4-1977 C 6-1986 XI-4 C 70-1986 B. "Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor” Elaborator: I.C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM Elaborator: I. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii Elaborator: I.C.N.L. 55/20.C. 406bis/13.R.C.E.N.09.C.C.C.04.C.R.C.C.C.C. p I . p I .C.C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I.C.N.09. Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri Elaborator: I. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I.E.2005 M.P.N. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri (revizuire C125-1987) Elaborator: I. .N.C. 54/20.A. .C.1996 I.C.T.C.C.2006 MTCT 1732/21. nr.

C. 6/2003 M.1998 I. 68/N/28.P.C.C.C.C. nr.2003 M.C. 14/18.E. 12/1978 B.T.R. 157/07.D.P. nr.L.N.Of.N.C.T.C. 9/1979 Înlocuieşte C 174–1974 XII-5 XIII-1 C 187-1978 C 47-1986 B. nr.E.04. Normativ privind proiectarea.N.C.C. XI-5 Indicativ reglementare tehnică C 202-1980 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plăci de argilă arsă Elaborator: I.C.E.C.L.G.1980 I.1986 M.N. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC Elaborator: I.26 Nr.D.C.C. 18/19.E.C.L.N.C. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I.C.T.C. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat Elaborator: I.L.08.N. nr.L. nr. 1575/15.S. 5/1986 XI-7 XI-8 GT 041/2002 GP 073-2002 B.D.E.1979 I. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din PVC semirigid Elaborator : I.C.A.P. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile Elaborator : I.L.E.09.04.C.C. nr.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în Ordin de aprobare I.N. 576 bis /12.C. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile Elaborator: I.R.11.11.D. 101/18. 50/N/17.C.08.E.P. .N.R.2002 M. 7/11. 1996 M.C.T.1974 I.P. 604/21.R.04.C.P.06.C.C.P.C.1978 I.R. 4/1975 B.C. nr. nr.R. 3/1997 Înlocuieşte C 35–1982 Înlocuieşte C 202–1980 XII-1 NP 013-1996 XII-2 XII-3 XII-4 GP 037/0-1998 C 55-1974 C 174-1979 B.E.N.R.C. Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri Elaborator :I. Ghid privind proiectarea.C. nr.C.05.C.C.C.A.C.D. 11/1999 B. p I .C.R.10. 4/1981 Observaţii XI-6 C 223-1986 B.P.C.C. 5/1986 Înlocuieşte C 47–1979 . nr.R.P. 95/24.E. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri Elaborator: I.C.1986 Publicaţia în care a apărut B.2003 B.C.

C.R.N. I.1987 I. 1606/02.C.a. nr.C.I.C. nr. 2/2001 Broşură ICECON Înlocuieşte I 20–1994 XIV-1 C 3-1976 XV-1 I 20-2000 XV -2 I 43-1989 I.C.D. 17/6.2001 M.04.C.T.C.06.C. 3/1989 B. 12/1988 XV -3 GP 052-2000 M.C.c. Elaborator ICECON S.C.C.C. 5/1976 B.L.C.C. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie Elaborator: I.C.C.2000 B.N.P. Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Elaborator: ICECON S.C. nr...T.N.L.D.a.P. 6/1977 B.C.C. 1989 B. B.D.27 Nr.R.E.P. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare. 48/N/30. şi 1500V c.06. I.02.C.11. Normativ pentru proiectarea şi executarea I.L.A.P.A. Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.P.C.c.C.L.C.06. 49/ N/30. 2/2002 Broşură ICECON B.E. nr.A.A. 74/17.T.L.1979 I. nr.P. Elaborator: ICECON S.P. nr. Completare cu caietul VII "Prepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu "Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom.10/2003 Inlocuieşte I 7/1–1994 XV –4 XV -5 I 7/2-2001 NP 061-2002 . Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.D. şi 1500 V c.C.T.C.P. 1/1980 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 207-1981 XIII-2 C 199-1979 B.C.P. nr.1976 I. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn Elaborator: I.T. 17/26.L. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop”.A. 2/1987 B. nr.C.C.04.P. 1989 M.2000 M.R. nr.P.S. depozitarea.11.D.C Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.C.E.L.C.08.C.G. 44/23. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică construcţii Elaborator: I.C. Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea.P.C.D. 1301/16/03.1977 I. Modificări la C 199 . 35/3.C.1979 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii Elaborator: I.C.C. 3/2001 Broşură ICECON B. nr.

A. Ordin de aprobare 939/02.-S.C.A.6/2004 M. nr.2005 . nr.28 Nr. 418 bis/18.C.C.07.-S.2005 B. 1/2003 Broşură ICECON Înlocuieşte I 7-1998 Publicaţia în care a apărut Observaţii XV -6 NP 062-2002 XV -7 NP-I 7-2002 XV -8 I 18/1-2001 B.P. 12/1997 Cap. 2014/18.C. executarea. nr.A.C. Normativ privind proiectarea.P. nr.P.01. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: I.T.2002 MTCT 176/2005 M.P.P. p I .T.L.P.A.L.T.P.L. 16/2005 B.2002 M.L.12.T.P.P. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.C.B. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică sistemelor de iluminat artificial din clădiri Elaborator : U. 1/N/18.C.T. 12/2002 XV-9 I 18/2-2002 M.L.2002 M.T.05.c.C. Elaborator : ICECON S.A.T.-S. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal Elaborator : U. 938/02.L. 1617/02.2001 B. nr.T.a. .nr.11.C.07.L.10/2003 B. nr.L. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. 1999 M. nr. 14/1999 Broşură IPCT Înlocuieşte I 18-1998 XV-10 NP 099-2004 XVI-1 SC 003-1997 XVI-2 I 9/1-1996 B. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.C. 1997 B.03. şi 1500V c.2002 M.C.T.B.L.07.217/17.02. 1055/26.A.A.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Elaborator: I. 69/N/25.T. Of.C.8 îşi încetează aplicabilitatea prin ordinul M.T. Elaborator: I.T.L.T.

Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune Elaborator: I.02.A.E.C.D.T.L. nr.L.C.1984 B. 33/19.1975 B.P.29 Nr.T. 17/N/16. 1997 M. nr.A. Indicativ reglementare tehnică I 9-1994 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.G.C.P.C.L. treapta de epurare terţiară Elaborator: I. nr.L.N.S. 34/27.T.1998 I. 78/N/13.217/17.C.1996 M.A.C.C.A.T.14 îşi încetează aplicabilitatea prin ordinul M. treptele de epurarea mecanică şi biologică şi linia de prelucrare şi valorificare a nămolurilor Elaborator: I.P.C.L.C.L.A.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor Elaborator: PRODOMUS S.P. Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti.C.04.T. nr. 13/1999 Înlocuieşte I 22–1984 B. nr. 23/N/07.T. 86/N/05. 136/N/10.03. 11/2000 Publicaţia în care a apărut B. 1994 M. Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S. Modificări şi completări Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti. nr.T.C.P.P. 438/22.S.05.D.S.1999 M.10.04.C.C.2002 I.C. 105/05. 8/1975 .L.R. 11/1987 XVI-8 NP 028-1998 B.03. nr.12.A.94 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienţi de hidrofor Elaborator : I.T.C.C.C.11.B.G.P.P. nr. 2/1997 Observaţii Înlocuieşte I 9–1982 Cap.1988 M.C.L.A. 3/2002 XVI-5 I 22-1999 XVI-6 P 28-1984 B.06.C. 7/1984 XVI-7 P 28/2-1988 I.2005 XVI-3 XVI-4 GT 018-1997 B. nr.C.A. Modificări I 9 .L.G. 6/2000 XVI-9 I 30-1975 B. Ordin de aprobare M.

10.C.30 Nr.10. Reţele plane ramificate Elaborator: I.A.A.T.11.2002 M. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M.P.P. p I .L.3/2004 Broşură PROED Ordin: M.A. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei Elaborator: I.T. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere.P.2002 M. 771/04.C.P. social-culturale şi industriale Elaborator: I.T.A.2003 M. 11214/N/06.C.P.2001 M. 14/2002 Observaţii XVI-12 GP 074-2002 XVI-13 PC 021-2001 B. 1454/03. 77/N/05. nr. 1996 M.C.P.P.-S.04.T.L.L. 1410/26. nr.09. nr. Publicaţia în care a apărut B.T. Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural Elaborator: PROED S.nr.P.T.C.-S.-S.L.T.2002 M. 8/1994 XVI-15 P 66-2001 B. 9/2003 Broşură IPCT B.T. Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării Elaborator: PROED S.C.T. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s) Elaborator: I.C.T.P. nr.A.C.C. 82/N/19.09.1999 M.L.C.11.L.L.P. nr. .C. 12/2002 XVI-14 I 44-1993 B. p I.T.C. 13/N/09.L. . SA Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitareîn vederea reducerii pierderilor şi risipei de apă Elaborator :: I.L. 1616/02.T.C.11.P. 13/1997 Broşură IPCT B.T.A. 11/2001 Înlocuieşte P 66–2000 Înlocuieşte P 96–1986 XVI-16 XVI-17 P 96-1996 B. nr. 647/23.T.L.2001 M.N.L.1993 M.A. 1411/26. nr. Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile. 5/2000 Broşură IPCT B. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi Ordin de aprobare M. GE 046-2002 XVI-18 XVI-19 GP 087-2003 NP 091-2002 .T.C.Of.P.C.09.P.A.R. XVI-10 XVI-11 Indicativ reglementare tehnică NP 036-1999 GP 071-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane Elaborator: PRODOMUS S.C.L.T.10. Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare Elaborator I. nr.C.Of.E.A. nr.A.2003 Anexa: B.T.C.

1996 M. Mapa proiectantului Elaborator: I.L.C.T.A.L.L.C. nr.instalaţii frigorifice Elaborator: I.2003 Anexa :B.11.C.1999 M.1999 M. 5 l/s) Elaborator: U.01.4-5/2004 XVI-21 NP 088-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi M.C. Ghid de proiectare . Ghid de proiectare .A.T.A.A.C.C. 773/04.P.C.C. nr.B. 84/N/29.31 Nr.C.T.C. 2/1997 Broşură IPCT Înlocuieşte G–1972 . nr.P.T.A. Anexa: B.C.T.C. Normativ pentru proiectarea construcíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti -Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.P.P. capacitate mică (5<Q.1994 G . nr.A.08.2003 orăşeneşti-Partea a II a: Treapta biologică Elaborator: U.A.-S.P.P.-S.A. 771/04.T. Ordin: M.B.4-5/2004 XVI-22 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a III a: Staţii de epurare de M.C.2003.01.1997 F . 14/1999 Broşură ICECON Ordin:B.T.T. p I . Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile M. nr.1998 SC 001-1996 Ordin: B. 9/N/16.P.T. 773/04.Of.C.1999 M. Ghid de proiectare pentru instalaţii sanitare.11.1999 B..C. 60/N/25.T.L. Ordin:B.T.-S.T.instalaţii de gaze Elaborator: I. nr.T.4-5/2004 XVI-23 XVI-24 XVI-25 XVI-26 XVI-27 S .B.P.2/2004 Observaţii XVI-20 NP 032-1999 M.11.2003 (Q.L.03.10.P.P.A.10.1996 Ordin: M.C. 2/N/18. 50 l/s) şi foarte mică 640/23. nr. instalaţiilor de epurare a apelor uzate 639/23.A.T. 19/N/28. 14/1999 Broşură IPCT Ordin:B.C. 14/1999 Broşură IPCT Ordin:B.02. nr. Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare. nr.Mapa proiectantului Elaborator: ICECON S.T.L. Ordin de aprobare 646/23/10/2003 Publicaţia în care a apărut nr.T.1998 AC .11.A. nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului Elaborator: PROED S.2003 Anexa: B.Of.C.7/1996 Broşură I. 2/N/18. p I .T. Ac .

C.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVI-28 M.T.12.A.C. TERAPLAST Bistriţa Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă. 1996 M. p I .T. .P.T.M.T.Of. 25/N/7. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.03.2001 XVI-35 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc.L.P.09.T.-S.32 Nr.04. p I .P.G. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti Elaborator: I.C.nr.L. nr.C. nr. 83/23.G.M. Ghid privind proiectarea.G.A.P.I. nr. XVI-31 SC 002-1998 M.A.C.A. .C. nr.C.-S.1999 H. utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S. gaze naturale şi energie termică Elaborator: I.I. utilizate pentru comunităţi .C.P. 188/2002 Revizuire NTPA 002-1997 XVI-34 NTPA 011-2002 H. 905/05.1/2000 Broşură I. 187/20.T.Of.. nr.C.T.C. 187/20.C. nr.T. 188/2002 Ordin :B.2002 Ordin: B. .A Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.T.1999 Ordin: B. p I . containerizate şi automatizate.I.A.P.2003 Broşură ICECON XVI-29 NP 084-2003 XVI-30 GP 043-1999 M.A. nr.C. Norme tehnice privind colectarea. Normativ privind proiectarea. p I . M.7/1999 Broşură I.-S.T. 867/05.M.L.P. 1/2002 Broşura PROED SA XVI-32 NTPA 001-2002 XVI-33 NTPA 002-2002 H. 665/30. 187/20. 188/2002 M. nr.P.Of.T. nr.L. 7/1996 Broşură IPCT Ordin: M.2002 M.03. 18/N/28.2002 M. nr.L.P.04.T.12.2003 Ordin:B. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă Elaborator: I. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii Elaborator: I. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică existente Elaborator: I. Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Elaborator: I.Of.03.C.-S.A.C. .03.

A. Of.B.C.E.C.2005 B.C. Manual de specificaţii privind instalarea exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţii Elaborator: I.E.2006 M.11. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Elaborator: ICECON S. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Elaborator: I. 11/2000 B.T.N. p I .P. 1994 M. 9/1994 Înlocuieşte I 5–1979 XVI-40 NE 035-06 XVII-1 ME 002-1997 XVII-2 I 5-1998 XVII-3 I 5/1-1994 XVII-4 I 5/2-1998 B.T. 138/N/10.09.C.R.09. . Prelucrarea nămolurilor” Elaborator: U. 55/N/15.2/2005 XVI-38 NP 107-2004 MTCT 163/2005 XVI-39 NP 118-06 MTCT 1729/21. 15/N/07. nr.A. nr.N. 345 bis/25.-S.L. 6/1999 .T. .T. "Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei” Elaborator: U.A. Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare.C.T. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a. Of.22-23-24/2005 M.A. nr.C.A.04.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii mici XVI-36 XVI-37 GE 052-2004 GP 106-2004 Elaborator: PROED S.A.B. p I . 338 bis/21.R.T.07.P. p I . 55/N/15.A.L.2005 M. nr.C. 337 bis/21.P. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I. nr.04.C. 1997 M.07.07.C.2006 MTCT 1736/21. 6/1999 Broşură ICECON B.L. nr. nr. . 1998 M.1998 B. MTCT 164/2005 MTCT 161/2005 M.33 Nr.C.L. Of.2005 B.P.P.C. nr.C.04.C.

A.R. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră Elaborator: I.C.N.R.A.-S. 1997 M.C.L.P.1997 B. 1997 M.C.C. 929/02.C.R.C.03.11.11.C. 5/2000 Broşură ICECON XVII-12 XVII-13 NP 018-1997 ST 020-1998 M. 14/1997 Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor B. 1997 M. 10/1998 XVII-11 GT 017-1997 M.2002 M.C.A.07. nr.C.A. 1997 M. Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară Elaborator: I.L.N. 68/N/25. nr.L.P.A.L. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan Elaborator: I. 11/2000 XVII-10 GP 017-1996 B.P.P.N. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel Ordin de aprobare M.P.L. 134/N/10.C. XVII-5 XVII-6 Indicativ reglementare tehnică I 13-2002 I 13/1-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: I. nr.C.11. 14-15/2003 B.E. 135/N/10. 78/N/12.A.P. 930/02. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Elaborator: I.E.07.E.04.E. 9/2000 XVII-9 GT 016-1997 B.T.R.P.T. nr.T. 133/N/10. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: I.C.C.C. 1997 Publicaţia în care a apărut B.T.T. nr.T.A. 10/2000 XVII-8 GT 015-1997 B.C.T. 14-15/2003 Observaţii Înlocuieşte I 13-1994 Înlocuieşte I 13/1-1994 XVII-7 GT 014-1997 B. 10/2000 B.N. Normativ pentru proiectarea.C. nr.L.N.T.P. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos Elaborator: I.05.C.R.L.C.T.C.L.E.C.P. 1999 . nr. 22/N/7.A.C. nr.L. nr.T. 137/N/10.P.L.A.11.T.-S.L.2002 M.34 Nr.P.

10/1973 XVII-18 I 29-1977 B. nr.P.C.C.N.A.S.T.P.1973 I. nr.A. nr. 12/2000 XVII-20 XVII-21 I 33-1999 NP 031-1999 .T.10.I.) Elaborator: I. nr. Normativ pentru proiectarea.L.P.C. 13/2000 Broşură ICECON XVII-16 ST 024-2000 M. 4/10. 2/1978 Înlocuieşte I 31–1976 Înlocuieşte I 31–1976 XVII-19 I 31-1999 B.P. 19/N/07.C. 14-15/2000 Broşură ICECON XVII-17 I 26-1973 I.P.E.T. Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.2000 B.C. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.A.09.T.C. 2/2000 Broşură IPCT B.T.L.1999 M.P.07. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.A.C. execuţia şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-14 GT 022-1999 M. 18/N/07.A.04. 74/N/05. 1999 M.T. 2/2000 Broşură IPCT B.A. 75/N/05.10.L.1977 M.D.P.R. B.A. 205/12.T.2000 B.P.C. cu conducte din polietilenă Elaborator: ICECON S.L.-S.12.C.A.-S.C.04.C.T.L.A. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale Elaborator: I. nr.T.P.C. 1999 M.) Elaborator: I.C.L.1999 M.C. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie Elaborator: U.C.35 Nr. 249/17.Cerinţe de calitate.L.T.L.P.G.C.10.C. 74/N/5. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial Elaborator : I. nr.B Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică preizolate Elaborator: ICECON S. 3-4/2000 XVII-15 ST 023-1999 B.A.C.P.A. Procedură de verificare Elaborator ICECON S.C.

C.C.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil Elaborator: I.P.1982 B.B. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.C. 19/19. 116/29/24.A.P.C. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Elaborator: I.E.E.L.A. 76/N/05. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale Elaborator: I.C.C.R..C.D. 1/2000 XVII-24 NP 037-1999 B.E.P.C.C.A. nr.) .08.A.C.C.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.L. Ordin de aprobare 64/N/25.C.E.N.T.R. 9/1982 Înlocuiesc I 35–1979 XVII-23 NP 037/1-1999 M. nr.C. 73/N0/5.D. 1/2000 Broşură IPCT XVII-25 I 38-1981 B.C.11. nr.1999. pentru autovehicole Elaborator: I.T.1982 B.1999 Publicaţia în care a apărut Broşură ICECON Observaţii XVII-22 I 35-1982 I. 12/1981 XVII-26 I 39-1982 I.L Normativ de proiectare.-S.N. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM Elaborator: I.L.C.T.C 93/21. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.R. 143/30. 12/1982 XVII-27 GP 039-1999 B. nr. 67/10.P.L.R.1982 M. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală Elaborator: ICECON S.C.P.D.C.) pentru autovehicule prin staţii independente Elaborator: SIGMA S.10. nr.T.R.C.10.P. nr.C. I.C. 2/1983 . 1999 I.C.10.P.C.1999 M.1981 B.C.C.N. 1999 M.A.07.C.36 Nr.N. 9/2000 Înlocuiesc ID 29–1976 XVII-28 I 40-1982 B.C.C.L.06. 72/N/04. nr.R. Normativ de proiectare.D. I.N.06.P.C.C.C.C.E.I. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală Elaborator: I.08.

T.R.C. 323/N/04. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.C.L.N.T.C. 14/05.E.T. Elaborator: I.C.C.C Elaborator: I.P.-S.L. nr.C. nr.L.A.C.P. 3/2002 B.N.C. ICRAL Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate Elaborator: I. Ghid de proiectare.L.C. Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente. nr.T.P. nr.T..L.R.P. nr.C. 1999.C.E.C. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici Elaborator: I.A.P.2000 M.P.2000 B. nr.C.A..2000 M. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective Elaborator: I. nr.12.E.B. 4/2001 XVII-33 NP 048-2000 XVII-34 NP 047-2000 M.L.C.E. 324/N/4.T.1985 M.C. 13/2000 Anexa :B.37 Nr.P.E.C.04.N. 322/N/04.C.2000 M. 6/1994 Ordin :B.C.P. 5/2001 XVII-36 XVII-37 GT 029-2001 ST 046.N.03.T.04. Indicativ reglementare tehnică GP 041-1998 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru alegerea.C.D. 6/2001.A.N.L. 10/2000 XVII-30 I 42-1985 I.C.12. Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.T.L.C. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator : I.A.R. nr.P.L. B.11.Broşură IPCT B. 50/N/30. nr.T. 5/2001 XVII-35 NP 049-2000 B. proiectarea.N.L.C.L.06. Specificaţie tehnică privind montarea şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-29 M. I. I.N. 14/N/9.C.R. B. 8/1985 XVII-31 XVII-32 I 45-1993 GP 051-2000 B.C.. 26/N/07. nr. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I.C.C.C.P.R. 3/2002 .2001 B. Elaborator : I.P.E.E.T.12.R.C.R. 1993 M. 1612/02.C.2001 M.C.L.

E.P.C.R.L.A.2002 B.N.38 Nr.2001 M. Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit Elaborator: I. nr.C.C.P.P. Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de Ordin de aprobare 1618/02. 1435/30.L.R. 1625/02.T.C.L. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire Elaborator: I.T.C.L. 7/2002 B. 1605/02.C. 1611/02.T.C.L. .L. Elaborator: I. 1628/02. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente Elaborator: I. nr.A.L.2001 B.L. 6/2002 XVII-43 MP 012-2001 B. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.N. 1614/02.T.L. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice Elaborator : I.-S.L.N.L.P.C. p I . 1626/02.-S.2001 B.T. nr. XVII-44 MP 024-2002 .11. nr.P. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.C.P.11. 5/2002 XVII-42 I 36-2001 M.A.C.T.T. 3/2002 XVII-39 GT 032-2001 M.E.C. nr.P.C.C.11.11. 10-11/2002 Ordin: M. 5/2002 XVII-41 MP 013-2001 M. nr.L.P.P. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora Elaborator :PRODOMUS S. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente Elaborator: I.L.-S.C.L.T.2001 B.C.2001 Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-38 GT 028-2001 M.11.Of.A. nr.11. 3/2002 XVII-40 SC 006-2001 B.C.2001 M.T.P.11.09.R.2001 M.E.T.

2002 Observaţii XVII-45 GP 066-2002 B. nr. 3/2003 XVII-49 GP 067-2002 NP 058-2002 B.07.L.T.L. 931/02.P.C. nr. 22/2003 Înlocuieşte NP 029-1998 XVII-46 XVII-47 NP 029-2002 GT 037-2002 B.E.N.N. 926/02.C.L.-S.P. 2002 M. 13/2003 .L. C. Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente Elaborator: I.A.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate Elaborator: I.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică încălzire şi preparare a apei calde menajere Elaborator : I. 2002 B.C.L.N. nr. 2/2003 XVII-48 GT 036-2002 B.-S.reţele şi puncte termice Elaborator: I.C. 937/02.L.T.T. nr.P. 2002 M.L.07.2002 M.-S.C. nr. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică -– reţele şi puncte termice Elaborator: I.P. în vederea reabilitării şi modernizării acestora Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut nr. C.L. 2002 M.A.P. nr. 2002 M. 935/02.T.10.P.07. nr.T.-S.T. 20/2003 XVII-50 B.E.C.A. 24/2003 B.L.P.R. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică .P.T.-S. 940/02.C.07.T. nr. Normativ de proiectare. 941/02.A.07. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.L.39 Nr. 2002 M.C.T. 942/02.L.L.R.P. 12/2003 XVII-52 GT 038-2002 M. Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social – culturale existente.C.A.07.C.P. Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire Elaborator: I.T.07.T.E.C. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum.L.C.L. aferente acestora Elaborator: I.C. în centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: I. 21/2003 XVII-51 NP 059-2002 B.L 934/02.C.R.T. 732/07.T.P. C.2002 M.P.C.07.L.P.

T.T.Of. Ghid pentru proiectarea instalaíilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante Elaborator: ICECON S.T.N.2002 XVII-54 MP 019-2002 XVII-55 NP 060-2002 M.C.A. 1850/11.A. B. 7/1996 Broşura IPCT Ordin B.T. 1996 M.T. nr.T. 7/1996 Broşura IPCT Ordin B.C.A.Mapa proiectantului Elaborator: I.C.A.L.nr.B. nr. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare Elaborator :U.L.L.T.09.T. V . 2002 M.T. nr.A.P.12.C.L.L.C. 1412/26.C.P.C.A.A.T. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari Elaborator: I.13/2001 XVII-57 XVII-58 XVII-59 XVII-60 XVII-61 XVII-62 I .2002 B.C.T.C.03.A.T. 332/N/08.-S.R.P.1/2002 Ordin B. nr.T.Mapa proiectantului Elaborator: I.P.1999 M. 335/N/08. 10/2001 Broşură ICECON B.C. 18/2003 XVII-56 SC 007-2002 B. 14/2002 B.C. nr. I .1/2002 B.1996 M.-S.A.C. 7/2004 Broşura IPCT Observaţii XVII-53 M.12. Indicativ reglementare tehnică MP 017-2002 Denumire reglementare tehnică Elaborator: PRODOMUS S. 837/20.1996 GP 019-1999 GP 056-2000 GP 057-2000 SC 005-2000 Înlocuieşte GP 019 –1997 .C.P. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării termice Elaborator: I.P. 19/N/28. Ghid de proiectare pentru instalaţii de încălzire.P.P.P.T.T. nr.-S.L.P. nr.2002 M.P. nr. 933/02.11. 2002 M.C.A.L.L.03. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri Elaborator: ICECON S. Ghid de proiectare pentru instalaţii de ventilare.2000 M.40 Nr.C.C.1995 V .07.T.P.L.07.E. Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M.P.L. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri Elaborator: I.2000 M.C.-S. p I . 78/N/05. nr.A.-S. 932/02.P.11.A.10.L.C..T.C. 18/2003 Ordin B.A. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetică a anvelopei clădirilor de locuit existente Elaborator: I. 19/N/28.L.A. nr.

T.12. 68//N/28. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive Elaborator: I.L.R.2000 M.2004 B. Elaborator: I.12. 8/1994 XVIII-2 GM 018-2003 M. Ghid privind proiectarea.C.P.T.R. nr.E.T. 330/N/08. 1996 B.12/2001 XVII-64 ME 005-2000 Ordin B.N.T. nr.-S. nr. 6/2004 Înlocuieşte PC 1/2-1994 Înlocuieşte PC 1/3-1996 Înlocuiesc C 219–1985 XVIII-3 XVIII-4 GM 017-2003 B.A.P.2000 Ordin B.C.T.A. 1002/10.T.C. 331/N/08.-S. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor Elaborator: I.C.T.C. nr.N.C.P.08. 1003/10.N.13/2001 M.2003 M. scară de bloc.A.A.04. nr.05. Observaţii XVII-63 SC 004-2000 M.41 Nr. nr.405/06.-S.Of.P.R.T.2004 M.A.A.C.P. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive Elaborator: I.p I.L.C.12.C.T.C.P.L. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat.R.P.A.C.T..P.2/2002 XVII-65 XVII-66 MP 037-2004 GP 058-2000 XVIII-1 PC 1/1-1993 M.nr.C.T.C. Metodologie privind determinările termografice în construcţii Elaborator TEHNOSISTEM S.2003 M.T.C. 210/N/25/09.C.L.T.A. 10/N/07.etc. 13/1997 GP 013-1996 .L.T. Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor Elaborator: I.P.12.T.L.P. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică încălzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic centrală termică de apartament.E. 1994 B.C.C.C.nr.C.T.2000 Publicaţia în care a apărut Broşură I. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit Elaborator: I. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se Ordin de aprobare 329/N/08.C.2000 M.E.12. Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice Elaborator: I.C.04.A. 711/13. 6/2004 B.-S.

c) Urmărirea comportării în exploatare a acoperirilor de protecţie aplicate pe construcţii din oţel.A.01. 130/N/10.C.E.1998 B.N.C. 2/1976 XVIII-6 GE 030-1997 B. procedee de intervenţie Elaborator: I.Concepţii de alcătuire. 1997 B. 13/1999 XVIII-8 GP 033-1998 M.P.C.T.T. cărămidă. 8/2001 XVIII-7 GP 030-1998 M.02. execuţie şi exploatare (urmărire.T.C.R.E. nr. tehnologii de aplicare.S. nr.1976 M.C.T.C.P.N.C. 13/1999 XVIII-9 GP 035-1998 M.R.C.06.P.P.T.C.C. intervenţie) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel: a) Principii de proiectare pentru asigurarea rezistenţei la coroziune a construcţiilor din oţel.L.A.L.R.1998 B.C. 6/N/03.piatră naturală şi artificială) Elaborator: I. Ghid de proiectare.A. 52/N/17.L.N.L. nr.C.42 Nr. Ghid de proiectare. 5/1999 Înlocuieşte C 139–1987 XVIII-10 GP 036-1998 M.C.P. nr.02.A. 5/1999 Înlocuieşte .C.C.E.E.11. 8/N/03. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice Elaborator: I. 5/11. nr.L.R. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I. beton.C.C.N.N. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I.E. Ghid de proiectare.A. B.G. execuţie şi exploatare Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVIII-5 I 14-1976 I. nr. 1998 B.R. b) Sisteme de protecţie anticorozivă a construcţiilor din oţel cu acoperiri organice şi metalice. execuţie. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate Elaborator: ISLGC Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn.

E. "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel.441 bis/25.I. . Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate Elaborator: I.C.D. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: I.2005 M.N.R.R.E.C. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I. 1998 Publicaţia în care a apărut Observaţii C 210–1982 XVIII-11 P 127-1994 C 170-1987 M.06.05.C. 6/1987 Înlocuieşte C 170–1983 C 225-1987 XVIII-13 l C.C.T.P.N. nr.C.L.N.T.R. Măsuri de intervenţie”. nr.E. nr.R.C.C.C.E. indicativ GE 054-06 Elaborator: I.C.L. 41/28.R.D.1987 B.09.C.P. 6/1987 XVIII-14 XVIII-15 XVIII-16 GE 045-2002 M. p I .N.1987 B.2002 MTCT 194/2005 MTCT 193/2005 B. Bucureşti Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: I. 16/N/07.R. Of.2006 .C.C.C. Of. .C.10.2005 Revizuire GP 035-1998 GE 053-2004 GP 111-2004 XVIII-17 GE 054-06 MTCT 1735/21.1994 B. 43/28.A.P. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit Elaborator: G.E.C.09. nr. p I . Ordin de aprobare 51/N/17.C.C.N.P.428bis/20. Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: I.43 Nr.E. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale Elaborator: I.N.C. .N. nr.09.05. 13/2003 M.E.S. 1447/03.A.07. 10/1994 XVIII-12 I.C.P. nr.C.C.L.C.R.C.

1997 B.P.A. 6-7/1998 Înlocuieşte CPH 1–1993 XX-1 XX-2 NP 051. 287/31. 57/N/11. Normativ privind proiectarea.R. Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.06.C.P.2006 M.C.T. nr.N.C.N. realizarea şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVIII-18 MTCT 1731/21. 448 bis/26.A.C. Of.E.P.1975 M.L.P. nr. şi Cartografie 91/N/02.P. p I .05.C. 1/1976 Ordin: M.N. B.A.A.CP/02. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii Elaborator: I.44 Nr.L.C.R. 7/1997 XIX-2 B.Of.E. Of. 11/1998 C 83-1975 XIX-4 I.06.N.2001 NP 009-1997 .L. Elaborator: I.E.C.C.T.P.L. 7/1997 XIX-3 ST 016-1997 M. nr. 1997 XIX-1 B. Indicativ reglementare tehnică ST 049-06 Denumire reglementare tehnică "Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi – cerinţe şi criterii de performanţă”.2001 Broşură IPCT B.C.C.P. Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice Elaborator: U.N Cad. O.C. nr.T.P.L.C.05. O.T. indicativ ST 049-06 Elaborator: I. nr.C. 49/08.Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare Elaborator: I.2001 M.A.T.C. .G.12.L. Cad.2005 XVIII-17 GP 107-2004 MTCT 276/2005 M.04.T. 1997 912-CP/02.06.A.C.. Of.C.N.-S.L.N.C. Specificaţie tehnică.T.L. 1997 M. şi Cartografie 90/N/02.G.P.C. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor.L. nr.T.R.T. nr.06.D.B Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi Elaborator: M..C.09.C. 649 /25. Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi Elaborator: M. 1997 911.03.

04.S. 14/1999 B.P.06.01.P. 1-2-3/1998 XX-6 XX-7 XX-8 XX-9 XX-10 XX-11 XX-12 NP 24-1997 P 25-1985 NP 25-1997 B.11.09.1978 B. nr. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: I. 171/15.A.02.A. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.P. nr. nr.C.1997 C.P.P.C.C. Indicativ reglementare tehnică NP 010-1997 XX-3 Denumire reglementare tehnică exploatarea construcţiilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.T.L.1997 M.C. 142/N/28. 75/30.P.11.E. 157/21. Normativ pentru proiectarea. nr.01.A.45 Nr.C. 4/N/22.P.1997 C. Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane Elaborator: I.-S.T. nr.T.A.L.E.1997 M. nr.S.C. execuţia.1985 M.1987 I.1997 M.1982 I. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.A. 2/1983 B. nr. 6-7/1998 Publicaţia în care a apărut Observaţii XX-4 NP 011-1997 B.T.C.L.A. 141/N/28.1997 M.C.C.P. Normativ pentru reţeaua culturală Elaborator: I. social-culturale. 5/1979 Înlocuieşte P 132-1993 Înlocuieşte P 25–1975 P 41/1-1973 P 87-1986 P 92-1982 P 101-1978 Înlocuieşte P 87–1975 Înlocuieşte P 92–1976 .D.S.T.01.C.C.P. 9/1973 B. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora Elaborator: I.A.P.C.P. 94/27. nr. 8/1985 B. nr.A. 2/1987 B.01.C. nr.L.C.E.T.P. 5/N/22.C.C.L.C 116/30.C. 6-7/1998 XX-5 NP 015-1997 B.C.-S. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane Elaborator: ISLGC Normativ pentru proiectarea căminelor culturale Elaborator: I.T.T. 5/N/22. de turism şi administrative Elaborator: ISLGC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri Ordin de aprobare 5/N/22.L. 14/1999 B.A.D.07.C.T.-S.C.T.C.C.1973 C.

2005 XX-17 GP 089-2003 M. Of.46 Nr.C. nr.C.I. p I . Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit Elaborator: I. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.12. nr.2002 M. realizate după proiecte tip.C.C. 1/1987 B.C. .2003 M.L. 9/2003 B.P.C.1985 I.C.T.L. p I . 11/1996 Inlocuieşte NP 016-1996 XX-16 GP 110-2004 M.04.T. Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe Elaborator: I. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator : I. p I . 1383/24.Of. .P. 6/2004 B.12. nr.Of.N. 917/20.-S.M. nr. nr.7/2003 Ordin: M. 944/23.C.P. nr.P. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică mari Elaborator: I.L. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri Elaborator: U. 945/23.M.P.12.L. 1991/12. Anexa: B.C. Modificări la P 101 -78 XX-13 XX-14 XX-15 P 128-1986 NP 057-2002 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici Elaborator: I.P.T.1996 XX-18 GP 088-2003 XX-19 NP 063-2002 XX-20 NP 002/0-1996 . p I .12.1177bis/27.02. U.T. . 1994/13.T.C.11.L.12.1987 M.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I.P.T. 16/2005 Ordin: M.Of.A.2002.A.10.T.2005 B. nr.D. .C.21/2004 Ordin: M. 914/26.C. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.C.Of.P. nr. nr.U. nr.09.2003 Anexa: B. nr. nr.L.2/2005 Ordin: M.A.M. 25/N/03.C.L.12.C.U.T. 364/08.2002 M.T.T.C.2002 B.T.C.D.A. .A.P.12.C.P.T.T.2002 M. 6/24. Anexa: B.2003 M. 3/1987 B.-S.03.C. /01.A.C nr.T. Cerinţe esenţiale.. p I .C.2003.I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii Elaborator: I. nr.I.C.-S.T.12.C. 1004/10. 867/05.P.

T.09.I. Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S.C.19/2005 B.P.nr.09.C. 115/N/1.P.T.P. Of.A.P.C. Cod de cerinţe privind proiectarea.1986 I.A. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S. 18/31. 34 bis / 13.B Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B. nr. exploatarea.97 M. 118/N/1. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale Elaborator: I.C. nr.P. 117/N/1.C.05. nr. p I . p I .P.N.C.A.P.T.C.C.09.C. Of. Indicativ reglementare tehnică NP 021-1997 NP 022-1997 Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. executarea.2005 B.1983 M. .T.C.17/2001 B. execuţia. nr. .95 din 02. 437 bis/24. p I .12. Normativ pentru proiectarea. 5-6/1983 M.01. 9/1985 Înlocuieşte P 17–1971 Înlocuiesc P 71–1979 Înlocuieşte NP 30-1979 Înlocuieşte NP 004/2003 publicat în M.2005 B.A.C.C. nr.03. urmărirea comportării.U.C.R.19/2005 M.C.C.97 M. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96) Elaborator: U.2004 XXI-2 XXI-3 P 71-1986 P 117-1983 B. nr. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: I. p I . nr.47 Nr.C.T.C.P.P. P 133-96 îşi încetează aplicabilitatea începând cu 1 iunie 2006 .C.T. Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I.A.C. 53/20.A. nr.nr. nr.D.02. .-S.P.C. 174 / 15.E.T.C.T.04.C.05.A. 12/1993 XXI-4 NP 004-2003 XXI-5 XXI-6 XXII-1 NP 108-2004 P 133-2004 I 46-1993 MTCT 179/2005 MTCT 178/2005 M.L.1985 I.Of. nr.L.T. 18/04.L.2005 B.C.02.nr.D.A. 11/1986 B.97 I.C.18/2001 XX-23 NP 023-1997 XXI-1 P 17-1985 B.2006 M.Of .P. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale Elaborator: I.C. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator : Spital Proiect S.T.D. 16/2001 Observaţii XX-21 XX-22 M.L. 427 bis/20.

2002 M.S.C.L.T.P. 19/2003 XXIII-3 NP 076-2002 B.L.2002 M.10. 12/2001 XXIII-2 GE 049-2002 B.1997 M.04. .T. nr.P. nr.P. Ghid de execuţie.2002 B. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană.L.L. Normativ de proiectare.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Ghid pentru proiectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri Elaborator: I. 1711/17.L. nr. 1710/17. Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor Elaborator IPTANA S. 16-17/2003 .A.C. 7/2003 XXIII-6 MP 023-2002 XXIII-7 NP 078-2002 Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. 53/N/11. 1709/17.T.A.2002 B.C.L. pentru asigurarea parametrilor funcţionali Elaborator PROED S.1993 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-1 GE 027-1997 M.C.A. M. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat Elaborator :U.T.C. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră Elaborator IPTANA S.P. nr.L.C.10.L. 1713/17.P.C.L.C. 7/2003 M. nr. Elaborator GEOTEC S.L.A. 1715/17.I.L. nr.B.A.P.T.2002 B.03.2002 M.10.10. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. 19/2003 XXIII-4 GP 076-2002 B.7/2003 XXIII-5 GE 048-2002 B.P. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă pe râuri Elaborator AQUAPROIECT Ordin de aprobare 17/N/23. nr.48 Nr.10.T.F.P. 1409/26.L.09.T.L.

.A.10. 1712/17.L.H.T.nr. nr.C. M.49 Nr. 16-17/2003 XXIII-10 NP 087-2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice Elaborator: I. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului M.C.10.04.S.Of.Of.11.L. p I .A. M. nr. p I .T.2003 Anexa :B.11.C. .786/07. 15/2004 Ordin: M.L.10. p I . 771/04. nr. 786/07. Ordin: M.Of .C.10. 641/23. 644/23. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile Elaborator IPTANA S.2003 Anexa : B.11.A.2001 . XXIII-15 GP 062-2000 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate.T. 2/2004 Ordin: M.2002 M.T.2003.10.T.T. 643/23.C.T.11.C. . nr.. nr.2003 Anexa: B.Of.2003 M.Of. B. nr.T. p I . 786/07. 642/23.2002 Publicaţia în care a apărut B.C.11.2003 M.10.C. nr.2003 XXIII-14 GP 085-2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile Elaborator: IPTANA S. nr.L. .T.L.P. 666/30.13/2004 Ordin: M.10.2003 Anexa : B. 16-17/2003 Observaţii Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională Elaborator IPTANA S. XXIII-8 Indicativ reglementare tehnică NP 077-2002 GE 050-2002 XXIII-9 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M. 1/2002 Broşura PROED SA XXIII-12 GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea M.T. 17-18/2004 Ordin: B.A.P.L. 13/2004 Ordin: M.C.T.B.C.C. nr.T. nr.P. 771/04. 645/23.2003 XXIII-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor Elaborator: U.2003 maritime şi fluviale Elaborator: U. Anexa : B.T. p I . acţiunii asupra construcţiilor portuare.C.P.C.B.T. nr.C. nr.T.C. 1765/23. XXIII-13 GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă Elaborator: IPTANA S.

nr.D. 80/N/19.P.D. 8/1985 B. 92/14. 10/1982 Înlocuieşte C 26–1972 C 30–1967 C 129–1971 XXV-2 XXV-3 C 26-1985 I 27-1982 .C.07.05.C.S. 2/1987 B.50 Nr.C. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: PROED S. 15/07.C.C. 6/1985 B.L.A.P. 5/1986 B.C. nr.04.F. 23/N/22.C.R.T. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare Elaborator: PROED S.C.C.4/2005 B.C.2005 M. Completări C 26 .C. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente Elaborator: I. p I .P.C.C. nr.A.P.1997 Înlocuieşte P 84–1988 XXIII-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 M.A. nr.C.1987 I.E.L.04. Of. 158/N/6.D. nr. nr. 6/2000 B.1984 I.A. Of.P.1986 M.C.C.A.02.C.C.P. nr.C.12.A.05. 19/17.3 P 82-1986 PCC 002-1999 XXV-1 GT 019-1998 B.D. S. .P.C.A. nr.T.P. XXIV-2 XXIV. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor Elaborator: IPTANA S. nr.C.Filiala Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier Elaborator: I.L. 8/2001 Broşură ICECON Înlocuiesc P 82-1983 XXIII-18 XXIV-1 NP 106-2004 C 16-1984 MTCT 160/2005 I.C.T.N.C.C. 332 bis/20.A. nr.P.C.1998 I.2005 B.I.P.C.1985 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin :B. Bucureşti Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: : I.1985 I. nr. Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor Elaborator: I.P.10. 334 bis/20.D.2000 M.C.A.D. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA Observaţii XXIII-16 ST 021-1997 M.C.04.C. . 11/22. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA S.C.

. p I .2003. 1920/2004 B. 5/1988 B.06.C.C.C.C. nr.C. 900/25.D.1999 I. 133/22.11. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat Elaborator: I.C. Anexa B.C.C. 57/N/18.T.R.P.E. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.1988 B.C. B.E.P. capitolele .A.D. nr.12.A.09.C.E. nr.1979 M. .1982 XXV-4 C 54-1981 C 56-2002 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I.T.1982 I.C.T.04. 2/1982 Ordin: M.instalaţii “ Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-5 XXV-6 C 117-1970 XXV-7 P 130-1999 XXV-8 C 150-1999 B. 38/08. nr.L.C.E.C.1999 M.2003 M.C.N.P.C.D.C.C.C.P.L.C.T.C.C.06.C.C.C.C.C.R.C. 270/8. nr.R.R.E.D.Filiala Timişoara Completări I 27 .C.N.P.C.C.N. nr.N.R.08. 877/10.Ind.R.C.1988 I. 1/2000 Înlocuieşte P 130–1997 Înlocuieşte C 150–1984 Înlocuieşte C 180–1976 Înlocuieşte C 54–1976 Înlocuieşte C 56–1985. 6/1982 . 81/N/05. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii Ordin de aprobare 78/10. 106/1.R.Of. nr.P.D.C.06. 7/2000 XXV-9 C 180-1988 B.P.E.10.C. nr.C. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice Elaborator: I.C.N. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Elaborator: I. Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.N.1970 M.1988 I. .C. nr.C. nr.C. industriale şi agricole Elaborator: I.D. 11/1987 Înlocuieşte C 181–1976 B. 2/1988 XXV-10 XXV-11 C 181-1988 C 200-1981 I. 56/28.51 Nr.C.P. Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor Elaborator: I. 9/1970 B. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice Elaborator: I.C.E.C. din punct de vedere al comportării la solicitări statice Elaborator: I.09.N.C.C.

C.07. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare Elaborator: I.C.C.C.E. 11/1985 XXV-17 C 231-1989 B.N.D.11. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare Elaborator: I. Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborator: I.1991 B.R.C.R.1985 B.D.D.C.C.N.P. 1/1989 XXV-18 C 236-1991 B.E.P.1980 B. nr.C. 1/1982 XXV-14 C 214-1983 B.D.10.1981 I.D.C.C.C. 44/30. conform STAS 1336 1980 a construcţiilor civile şi industriale Elaborator: I. nr.D.C.12.P.I.C.N.R.C. 68/30.C.S. .E. 57/01.C.. 33/14.N.C.C.L.C.C.C.C. 97/11.C.P.07. Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii Elaborator: I. nr.Filiala Timişoara Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide Elaborator: I. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I. .C.C.C.P.C.G.C. nr. nr.C.1983 B.C.C.C.A.1989 M.C.C.C.06.C.P.E.C. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice.C.C. 3/1992 . nr.N.12.52 Nr.T.D.C. nr.C. .1985 I.R. Ordin de aprobare 162/22.1981 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-12 C 204-1980 IGSIC şi ICCPDC 31/21.R.12.E.P. 11/1983 XXV-15 C 220-1985 I.P.P.C.D. 9/1985 XXV-16 C 222-1985 I. I.Filiala Timişoara Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate Elaborator: I. 5/1981 XXV-13 C 205-1981 I. 17/N/14.

L.P.L.06.09.R.C.C.A.N.L. nr. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr.A.C.C.L. Indicativ reglementare tehnică C 244-1993 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat Elaborator: I.10.A.05.R. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice Elaborator: I.P.2000 Publicaţia în care a apărut B.T.T.Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante) Elaborator: I.A.A.P. 20/N/12.L. nr.N. 14/1997 XXVI-3 NE 007-1997 M.53 Nr.N.T. 80/N/20.C. 9/2000 .05.E.05.L. 21/N/27. 116/N/01.A.P. nr.C.C. 79/N/20. S.Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare Elaborator: I. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr.E. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.C. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. 9/1993 Observaţii XXV-19 XXV-20 C 247-1993 B. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. nr.C.P. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.C. Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme Elaborator: ICECON S.1997 M.A.T. Intervenţii la structuri Ordin de aprobare M. 11/1997 XXVI-2 NE 006-1997 M. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.C.1997 B.1997 M.A. 47/N/30.1993 M.P.C.C. 13/2001 Broşură ICECON XXVI-1 NE 005-1997 M.E. nr.A.1997 B.A. 82/N/05.Intervenţii la închideri exterioare Elaborator: I. 12/1993 XXV-21 ME 004-2000 Ordin B.P.C. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.C. nr.T. 11/1999 B.A. 81/N/20.P.C.T.P. S.L. S.T. Ghid privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale Elaborator: I.05.P.L.T.R.1999 B.A.05.1993 M.C. 13/1997 Înlocuieşte P 135-1995 şi P135/1-1996 XXVI-4 XXVI-5 GE 032-1997 NP 035-1999 B.P.

23/2004 Ordin: M.2/2004 Ordin: M.P.C. Ghid şi program de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor Elaborator: C. 11/1977 XXVI-8 C 149-1987 B.I.2003 Anexa B.N. 1010/10. 6/1991 Înlocuieşte C 203-1982 XXVI-10 MP 031-2003 M.R.U. p I .54 Nr. Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale Elaborator: I. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale Elaborator: U.12.C.A.2003 M.A. S.B.T.C.C. nr.A. 29/N/07.T.C.C.C.P.M. 5/1987 Înlocuieşte C 149–1981 XXVI-9 C 203-1991 M.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi Elaborator: PROCEMA S. 1005/10.E.T.T.12.2003 Ordin: M.C.C. 920/22. Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat Elaborator: I. nr.T. 1008/10.A.C.C nr.S.C.08.23/2004 Ordin: M.1991 B. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.T.C.T.1987 B. p I . nr.T.2003 Anexa B.04.1999 I. XXVI-11 MP 029-2003 M.1977 I. p I ..L. Metodologie pentru consolidarea stratului Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-6 GE 035-1999 M.R. 4/N/17.2003 Anexa B.C.04.12. 917/20.C. 7/1999 XXVI-7 P 95-1977 B.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente Elaborator: I. .P.T.E.D.T.Of.C. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie Elaborator : U.Of.O. 915/20. nr. .Of.09.C. p I .P.12.P. .Of. 148/16.A.C.C.12.L.T.E.C.C. 83/21.R.C.D.C.C.12. .2003 XXVI-12 XXVI-13 GT 061-2003 MP 030-2003 M.N.C.C. Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. nr.N.A. nr. .

nr.U.2003 M.12.T.C.2003 Ordin: M.A.A.T.07.C . 14/2004 Ordin: M. 670/23. 308/16.C.C.T.A.L. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora Elaborator: I.I.L. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. p I .C.P.C.C.C. 30/N/03.C. 1/2004 XXVI-19 XXVI-20 GE 009-1997 GE 022-1997 Broşură ICECON Broşură ICECON .T.E.55 Nr. p I . Anexa : B.C.07. decantoarelor şi metantancurilor în exploatare Elaborator: I.N.N.I.nr: 17/2004 B.T.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi Elaborator: PROCEMA S.12.9/2004 Observaţii XXVI-14 GP 079-2003 M. CLUJ Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I.R.A.R. Anexa: B.Of. nr.P.09. nr.03.T.2003 M. 965/02. 53/N/15. .C.09.2003. Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor.1997 M.C.Of.E.L. B.C. 56/N/15.C. Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a Ordin de aprobare 1009/10. 8/1997 XXVI-15 MP 027-2003 M.P.P.C. .U.T.A.1996 XXVI-16 GE 003-1996 XXVI-17 ST 003-1996 M. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ Elaborator: I.2003 Anexa: B.2003 Publicaţia în care a apărut nr.09.C. CLUJ Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S. CLUJ Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor Elaborator: I.P. 305/16.R.E.12.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică suport (zidărie. 14/1997 XXVI-18 GT 052-2002 M. 670/23.L.T. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.T. nr.N.A.09.2003 .P. nr.1996 B. nr.C.A.C.C.A. 922/22.

2/1997 Broşură ICECON XXVII-7 ST 007-1996 . .L.56 Nr.A.C.C. 14/1997 Broşură ICECON B.P. nr.N.L.C.D.A.C.I. 611-5 şi 650-658.C. 57/N/15.C. p I . nr. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii Elaborator ICECON S. 49/N/15.C.07. 4/1997 XXVII-1 XXVII-2 GE 001-1996 GE 002-1996 XXVII-3 U 3-1989 B. 47/N/15.E. nr.T.C. 434 bis/23.P.C.06.A. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I.I.L. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant Elaborator: ICECON S. nr. 22/26. 45/N/15.C.R. 5/1979 Înlocuieşte U 6–1961 XXVII-5 U 6-1978 XXVII-6 ST 006-1996 M.07.C. Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros Elaborator: I.P.C.P.P.P. 4/1997 B.P.P. nr.C.1996 I.A.L.05.1989 M. nr.L.A.1996 I.07. nr.U. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.1996 B.1997 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-21 NP 103-2004 OMTCT 181/2005 M.A.C.1996 M.D. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S. 1/1997 Broşură ICECON B.T. 177/27.6/2005 B. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42. a protecţiei vieţii. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru Ordin de aprobare 43/N/03. 2/1989 XXVII-4 IM 004-1996 M. Of.U.A.T.C.E.C.C.12.07.C.C.C.A. nr. nr.T. Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc Elaborator: I.A.C. 54/N/15.A.96 M.N.C.07.P.03.1978 B.A.R. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S.T.2005 B.

L.57 Nr.N.1981 I.02.N. nr. pentru asigurarea calităţii construcţiilor.P.C.C.09.1985 B. nr.E. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.E.N.C. 7/1987 Ordin B. 3/5. 29/27.C.1982 I.R.D.R.D.1997 B.E. /10.1985 I. 12/1985 XXVII-12 XXVII-13 XXVII-14 U 10-1980 U 11-1987 NE 004-1997 B.09.C.N.05.T.C. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42.C.P.03. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii Elaborator: I.1982 I.C.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică lucrări de finisaj. Normativ privind dotarea cu maşini.C.11. 111/21.R. nr. Modificări Normativ pentru repararea maşinilor.P.N.C.C. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient Elaborator: ICECON S.C. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii Elaborator: I.C.A.C. 1/1983 Înlocuieşte U 8-1978 B. 49/N/03. nr.C.P. 611.A.C.C. 12/1999 Broşură ICECON Înlocuieşte U 11–1983 .C 110/21.D.C.R.10.D.C. 65 Elaborator: I.C. 50/23.C. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii. Normativ privind consumurile medii de combustibil.5. Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I.P.C.C.E. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii Elaborator: I.C. nr. nr.D.N.P.C. nr.C.C. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de calitate a I.4/1985 B.C. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I.C.E.D.1987 M.C. 62/30.C. 1/1983 Înlocuieşte U 9–1978 Completare U 9–1982 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVII-8 U 8-1982 XXVII-9 U 9-1982 XXVII-10 U 9/2-1985 B. 9/1985 XXVII-11 I.1984 I.C.C.C. nr.E.10.C.C.C.D.C.R.R.P.C. 6/1981 B.P.

C. nr. 2/1997 XXVIII-6 NP 004-2003 M.-S. executarea.P. 30/N/06. Protecţia la zgomot.T.02. B.N.P.T.C.L. 1/2001 Înlocuieşte P 116–1987 XXVIII.-S. 157/N/06.2000 M.A. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995 Elaborator: I. 6/1995 XXVIII.C.P. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: I.P.A.T. Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare Elaborator: I.C.C. exploatarea. 14-15/2000 Broşură ICECON Ordin: M.A.2002 Ordin B.A.Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.T.T. 222/N/27. 85/N/5.A.A.2 RRS 1-1994 M. 22/N/03. nr. 13/2003 Inlocuieşte CE 1/1995 XXVIII-1 NP 068-2002 XXVIII. Normativ pentru proiectarea.Cerinţele utilizatorilor Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVII-15 NE 003-1997 M.T. nr. 9/1996 B. Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului Elaborator: ICECON S.07.P.A. nr.C.P.R.58 Nr.L.C.A.1996 Înlocuieşte NP 004-2000 XXVIII.12.L.10. 12/1999 Broşură ICECON B. Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii Elaborator: ICECON S.P. nr.1996 M.21/2004 Broşură IPCT.3 XXVIII.-S.2004 Anexa: B.T.T.L.T. 95/02.C.C. nr.E.P.1994 M.5 PCC 003-1999 B.A.N.L.03.0419. 1576/02.A.7 NP 006-1996 .T.P.L. nr.C.T.Of. 89/26.C.2000 B.09.C. nr.C. Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.L.C.07. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică construcţiilor Elaborator: ICECON S.A.P.T.2004 M.E.4 GP 001/0-1996 NC 001-1999 B. p I .R.C. Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I. .01.A.1997 M.C nr.L. 48/N/03.

13/2001 Ordin :B.E.P. nr.P. nr.N.1997 M.P. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.59 Nr.C.15 PCC 008-2000 PCC 010-2000 PCC 011-2000 PCC 012-2000 XXVIII-16 XXVIII.C.2000 B.P.L. S. 6/N/22. nr.T.L. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-99.P.01. nr.T.L.A. 5/2003 Înlocuieşte "Normele republicane de protecţie a muncii" XXVIII-10 NP 073-2002 XXVIII. 2000 M.L. .T.C.P.C. p I .C.T.A.8 NP 008-1997 M.-S.11 XXVIII.C.C. Manual privind exemplificări.2000 M.L. 13/2000 Broşură ICECON B.-S.A.R. nr.Of.02.2000 M.93 M.nr. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii Elaborator: I.C.P. 13/2001 Anexa: B.P.2000 M.R. nr.1996 GT 024-1999 .T.08.13 XXVIII.L.C.T.A.03.1709/17. 20/N/07.05. 13/2000 Broşură ICECON B.08. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii Elaborator: : I.L. 173/N/11. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: I.N. 174/N/11.9 MP 008-2000 B. 175/N/11.2000 M.T.04.C.L. Procedură de atestare a staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S.P.C.12.P.08. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice.A.L.A.C.12 XXVIII.08.2002 M. 13/2000 Broşură ICECON B.T. 172/N/11.C.A.17 NP 014.C. 5-6-7/1993 B.A.L. nr. 13/2000 Broşură ICECON B.2002 B.A.C. 10/1997 XXVIII.T. 9/N/15. 23/N/19.4/2003 B.A. nr.T.P.A. nr.C.A. Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVIII. 1992/13. 31/N/22.C.L.E.10. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.T. transporturilor şi locuinţei Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de atestare a staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.T. nr.P.A.A. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.1997 M.P.14 XXVIII. Elaborator: I.A.C. 8/2001 Ordin:M.A.

L. L.T. 24/N/03. 28/N/07. pt.L.A.T.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică (distructive şi nedistructive).P.C.A. 6/2001 XXVIII -20 C 58-1996 M.P.L.1999 M. 14/1999 XXVIII-19 ST 040-2000 M. nr. 1995 M.Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. nr.T. Prev.P.P. Siguranţa la foc.N.Exp. 9/1994 Broşură IPC XXVIII 25 C 300-1994 . Elaborator: ICECON S. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii(spitale.L.1994 B. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor Elaborator: I.A.T.R.1994.T.T. laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale laboratoare şi industria farmaceutică Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Broşură ICECON Observaţii XXVIII -18 GE 040-1999 M.C.L. B. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii Elaborator: C.S.C.T.P. 10/1995 XXVIII -23 C 253/0-1994 B. 7/1999 B.04. Ghidul primarului şi al consilierilor locali. 7/1995 B.E.C.1994 M.P.1999 B.C. 24/N/25. 10/1996 Înlocuieşte C 58–1986 Înlocuieşte P 118–1983 XXVIII -21 XXVIII -22 P118-1999 P 136-1995 B.01.P.C.04.P. nr.-S.L.T. 7/1995 XXVIII -24 C 253/1-1994 M.T. 1996 M.A.B.A.A. nr. nr. Cerinţe de calitate.C.A. 342/N/19.T.C.12. 20/N/11.07.A.08.A. 24/N/25.04.C.08.2000 B. Inc.S. şi Sting. 4/N/31.C. nr. 27/N/07.L.60 Nr. nr.P. nr.A.C. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României Elaborator : I.

C.Of. nr.2005 B. Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii Elaborator: I.L. 6/2002 XXVIII -27 XXVIII. 1503/09. nr. 1/2004 XXVIII -33 XXVIII -34 GT 050-2002 NP 065-2002 M.P. S.C.-S.31 NP 079-2002 XXVIII. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică instalaţii aferente acestora Elaborator: I.479/07. 6/2002 B.P.A.2002 B.E.L. 1615/02. nr.T. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap Elaborator: I.P.P.T. nr. nr.61 Nr.C. 217/17.P.C.06.T.T.P.2002 M.2001 M.2002 M. garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere Elaborator : I.P. nr.L.L.T.T. 1065/30.28 GT 030-2001 GP 069-2002 B. Normativ pentru proiectarea.L.-S. 2003/16.T.T.P.L.C.C.29 NP 071-2002 B. B.L.T.T.P.C. 1056/26.L. p I bis .P. nr.L. 12/2003 XXVIII -30 NP 086-2005 XXVIII. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare(camere.T.N.C.L.2005 M.C. 2/2003 .C.L.B. Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor Elaborator : METROUL S.P. Ghid pentru proiectarea.P.C. nr.L.A. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă Elaborator : U.C.02.A.C.C.L.C.T.L.-S.R. nr.12. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii.T.9/2005 B.A. nr.12. 4/2003 Înlocuieşte PD 196–1989 XXVIII. 1613/02.2001 M.07.T.2002 M.A.A. .P.10.C. 2002/16. Normativ privind proiectarea sălilor de Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVIII -26 GP 063-2001 M.L. 1/2004 B.C.T.14/2003 M.32 GT 049-2002 B.07.11. în caz de incendiu Elaborator: I.2002 M.-S.11. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate Elaborator: I.C.L. 8.

2002 B.R.Timişoara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U.2002 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVIII -35 XXVIII -36 GP 055-2000 NP 046-2000 M.62 Nr. 1451/3.P.panouri mari prefabricate Elaborator: I.P.P. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U. nr.L.P.nr.P. 1995/13.P.C.11.10.2004 Înlocuieşte P 61-1971 .A.-S.A.T.L.T.A.T.Timişoara Ghid cuprinzând soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate la clădiri de locuit cu S+P+4E executate pe bază de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zona seismică A Elaborator: PRODOMUS Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate executate pe baza proiectelor tip numărul 944 şi 1400.T.10.C. 10/2004 XXVIII-39 GT 047-2002 M.L. Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate executate pe baza proiectelor tip T 320.T. S+P+3 E . 263/N/02.2000 B. nr. 17-18 /2004 XXVIII-40 NP 066-2002 M.L.11-12/2004 XXVIII-38 GT 045-2002 M. 1453/3.C.C.P.2000 M. S+P+8 E Elaborator : I. 1452/3.T. p I .12.N.T.C.T.C.C.2002 B.C. .C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.T.T.10.C.10/2001 B.944 /dec.12.11.10/2001 XXVIII-37 GT 046-2002 M.A. 262/N/02. S+P+4 E şi seriile T 836. T 835.2002 B. nr.T.C.C.Of.2002 Ordin : M.nr. nr.E. IAŞI Normativ privind proiectarea terenurilor de sport şi stadioanelor din punct de vedere al Ordin de aprobare 1993/13.-S.

L.A.P.C. pentru instalatiile electrice din cladiri” Elaborator: I.T.2003 B. 10/1996 Broşură ICSPM Ordin B.T. -S.T.C.C.12.C.siguranta la foc" la cladirile inalte.T.C.10. 9/2004 Înlocuieşte GT 020-98( vol.. .2003 M.T. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje.C.12.2000 XXVIII -45 PC 017-1999 XXVIII -46 GE 036-2000 XXVIII-47 PCC 021-2000 .A.10/1995 la lucrările de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S.C. schele.T.-S.T.867/5.T.V) Observaţii XXVIII-41 GT 058-2003 M. nr.867/5.05.L.C. 9/2000 Broşură IPCT Ordin B.C.P. nr.O. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate .P. 901 / 25. 9/2000 Broşură INCERTRANS Broşură ICECON XXVIII-42 GT 059-2003 Înlocuieşte GT 020-98(vol. 74/N/15. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.-S.T. 22/2004 Ordin B.2003 Ordin: M. 902 / 25. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.T.C.P.-S. p I .2003 B.L. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.A. 30/N/22.P.2003 Înlocuieşte GT 020-98(vol. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.O. p I .P.11. .12. 337/N/ 08. p I . cintre şi eşafodaje în construcţii Elaborator: I. 22/2004 Ordin: M. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Anexa B. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii.2000 M. pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I. nr.A.11. E) XXVIII-43 GT 060-2003 M.P.T.A. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.nr.C.A. nr. Elaborator: I.T.L.C.1996 M. 867/5.T. 32/N/22.-S. nr.nr.C. nr. 22/2004 Ordin: M. I) XXVIII-44 IM 007-1996 M.A.P.nr.C.12.63 Nr.T . nr.05. 10/1995 privind calitatea în constructii.A.C.A.T.A.C.P.2000 M.11.P.-S. 10/1995 privind calitatea în constructii.O.A. 903 / 25.2003 B.

P.07.A.T.T.T.2000 M. Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. Normativ pentru proiectarea şi montajul Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin B. 13/2001 Broşură ICECON XXVIII-50 GT 051-2002 M.P.L. 369 GT 020-98 Volumul S îşi încetează aplicabilitatea .01.L.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor Elaborator: ICECON S.C.P.C. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii Elaborator: PROCEMA S.2000 XXVIII –49 ST 027-2000 M.08.A. . 169/N/11. Indicativ reglementare tehnică ST 026-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii Elaborator: ICECON S. nr.L.T.L. p I .2005 M.C.A.64 Nr.L.A.C. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotatea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.05.A.2003 B.08. Of.A.T 159/N/06.2000 M.13/2001 Broşură ICECON Observaţii XXVIII.P.T. 166/31. nr. . Of. 170/N/11. 171/N/11.23/2003 XXVIII-51 PCC 013-2000 M. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Elaborator: I. p I . 375 bis/04.P.T. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S.07.2000 Ordin B.A.P.A.C.48 M.T. nr. 156/N/6.2000 Broşură ICECON XXVIII-52 PCC 014-2000 Broşură ICECON XXVIII-53 PCC 015-2000 Broşură ICECON XXVIII-54 XXVIII-55 GT 063-2004 NP 102-2004 MTCT 173/2005 MTCT 170/2005 M.A.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat oţel beton Elaborator: ICECON S.08. nr. nr.

4/1996 XXIX.P.L.L.10.3 XXIX.P.C.A.T.04.A.A.N.C. nr. P.P. Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente Elaborator: U.A.6 B.L. nr. Instrucţiune privind modelul de completare a buletinelor de încercări emise de laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut bis/03. 12/1992 B.1995 B.L. 4/1996 . nr.P.1995 M.4 XXIX.A.8 M.T.1992 M.L. 13/1995 Observaţii XXIX.T.T.04.06.C. nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr.A. Metodologia privind formele şi organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calităţii în construcţii Elaborator: M.C. 10/1995 Elaborator: U.P.C.05.3.P.L.L. instrucţiuni de aplicare a prevederilor Hotărârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M.C. Procedură privind autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Elaborator: M.65 Nr.A.P.C.T. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor Elaborator: I.P.1996 Ordin B.2 GV 001/0-1995 XXIX. 2.C.2005 B.7/2005 M.T. 32/N/16.B.E.P.C.10. 2/N/03. 44/N/30.T. 2/N/03.1 GEx 003-2000 XXIX.5 GEx 004-2000 B.L.C. 4/1996 XXIX.T.1992 M. nr. 12/1992 XXIX.L.C. 46/N/30.01.P.T. nr. Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe Elaborator: I.C.2000 M.N. Proceduri. 31/N/02. nr.R.2000 M.10.L. 13/2000 Broşură UTCB B. 2/2001 B.C.C.T.T.C.7 B.06. S.1995 M.A.P.L.A.A. 6/N/31. nr.E. nr.B.R.A.C.T.A. 31/N/02.T. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare Elaborator: I.

L. poz.04. nr.nr.P.264/19.2002 M. .10. p I.L.Of.06.66 Nr. p I.1 M. nr.381/05.2002.T.04..P. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de încercări în construcţii pentru activitatea de agrement tehnic în construcţii Instrucţiuni privind autorizarea responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Instrucţiuni privind crearea şi implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii Instrucţiuni privind exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor Procedură de control în teritoriu asupra instalaţiilor de gaze naturale Procedură privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Procedură privind auditul laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării Procedură privind autorizarea diriginţilor de şantier M. Rectificare: tabelul din cuprinsul art.2.488/03.2002 Înlocuieşte ordin M.T.1995 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Procedură privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiză şi încercări şi din activitatea de control de calitate(CQ) . nr.10.Of.L.A. 31/N/02.

204/N/22.67 Nr.1999 B.09.N. 1/2002 Revizuire .10/1995-partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii Elaborator: C.O.T.C. 1216/06.R.9 P 135-1999 M.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIX.L. 2/2000 Înlocuieşte P 135–1995 şi GE 032-1997 .T. nr.C.C.2001 Ordin:B. nr.C. Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor Procedură privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Sistem de proceduri privind efectuarea de inspecţii la organele administra¡iei publice locale/judeţene care emit autorizaţii de construire/desfiinţare precum şi factorii implicaţi în respectarea prevederilor acestora Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Construcţii speciale" Elaborator: I.C. 1/2002 Broşura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXIX-12 GM 014-2001 M. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.L.10.P. XXIX-10 MP 011 -2000 M.P. nr.09. 13/2001 XXIX-11 GM 015-2001 M.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Procedură privind controlul statului în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor Procedură privind emiterea acordului Inspecţiei de Stat în Construcţii.P.R.E.P. 85/N/25.2000 Ordin:B. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.C.A. nr.N.A.L. Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice pentru proiectarea consultanţa evaluarea şi instruirea în domeniul sistemului calităţii Elaborator: I.C.T.L Ordin:B.C. Lucrări Publice.L.L.E.T.

L.L.P.C. 13/2002 XXIX-17 Rplz-2002 B.T.T.09.L.T.C.L.L. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. 1218/06. 344/N/19.T.L.C.C. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.T.2000 Ordin:B.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C. nr.C.2002 M. nr.C. 2/2002 Broşura COCC XXIX-15 GT 035-2002 M.P.12.C. 13/2002 XXIX-16 RCs-2002 B.P.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii Elaborator : C. 837/06.2002 B.68 Nr.P.10/1995-partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C. industriale şi social-culturale Elaborator : C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.L. 1/2002 Broşura COCC XXIX-14 GM 012-2000 M.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.C.O.P.B.O.2001 Publicaţia în care a apărut Broşura COCC Observaţii VARTEH – 75 XXIX-13 GM 013-2001 M.L. 13/2002 .C.06.L.C.O.06. 836/06. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii Elaborator : C. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.C.09.2001 Ordin:B.C. nr. nr. Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice pentru construcţii Elaborator: U.C.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii.O. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. nr.L. 836/06.2002 M.C.C.06.O.T. Ordin de aprobare 1217/06.

L.2002 M.2003 M.T.T.69 Nr.T.04.61/23.T.C. Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii : Ordin de aprobare M.C.09.10. 777/26.2003 B. 205/N/22.T. 16/2005 Broşura COCC B. 125 bis/11.12.2003 completare cu ordin M.2003 M. nr. 39/14.Of. . programarea. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii.P. nr. p I .L.C.C.R.nr.1410/10.Of.P. 562/2003 M.T.2003 M.T.C. 782/25. Caietul IV: Instalaţii interioare Elaborator: C. 278/21. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii Elaborator: M.2004 M.E.2004 . Of. Metodologie privind iniţierea.T. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.Of.C.) Elaborator: URBANPROIECT S.2004 Publicaţia în care a apărut B.C. urbanism şi habitat Elaborator: M.08. .U. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii Elaborator: I.2004 XXIX-22 XXIX-23 XXIX-24 XXIX-25 Ordin: M.C. p I .2003 M. 542/08.O. .N.R. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.C.C.04.C.P. p I . achiziţia.N.T.08. consultanţă. 1568/15.L.L. 10/2003 Ordin: M.T.06.C.T.L. nr.T. Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente Elaborator: M. nr. nr. 11/2003 M.Of.P.C.C. avizarea.A.2004 M.C. nr. nr. p I .C.L.2004 B.10. p I . nr. Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelorjuridice şi fizice pentru proiectare.2000 XXIX-21 M. 397/09.T.01.13/2001 Observaţii XXIX-18 XXIX-19 GP 090-2003 XXIX-20 IM 013-2000 M.A. elaborarea. amenajarea teritoriului.T. nr.Of. .T. nr.T.T.01.05. 550/09. 1889/15. 1167/09. . p I . Indicativ reglementare tehnică P 91-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice Elaborator : I.L.T.C.02.C.04.E.T.T.Z.

nr.02. .Of.T.P.02.M.2002 M.Of.C.A.I.L.06. p I ./M.M.06. Metodologie de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare Elaborator : I./M.P.L.Of. 2002 M.T.Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii Elaborator: M.2002 M. nr.I. 115/288/11.M.01. Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor Elaborator : I.03.P.C.A. procedee şi echipamente noi în construcţii . 116/289/ 11. 115/288/11.2004 Denumire reglementare tehnică .2003 M.2004 PAT 2. M.03.C.70 Nr.2002 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIX-26 NTLH 021 XXIX-27 NTLH 022 XXIX-28 NTLH 023 XXIX-29 GT 033-2001 Broşură ICECON . . p I .06.2004 PAT 3.L .P.L .T.06.A. .427/19.06. 70/23.P.M.L.02.T. nr. 2002 M.Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii ./M.03.I.06.M.A. Ghid de termeni uzuali pentru instalaţii germană. Metodologie privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale Elaborator : I.2002 M. Indicativ reglementare tehnică PAT 1.L. 27/19. engleză în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană Elaborator : ICECON S.T.L .M. p I .C.427/19.T.L. franceză.Procedură de agrement tehnic pentru produse.P.P.

D.12.10. 20/26. Normativ privind activitatea districtului de drumuri Elaborator: BOMACO S.T. Ordin A.T.C. 616/23.L.01.945/14.R. 604/23.C. 615/23.4/2001 XXX-4 CD 31-2002 M.D.N.10.D. Ordin A.T.10.3/2001 Observaţii Înlocuieşte A. Ordin A.2003 B. nr. nr.C.R.R.T. 514-92.2003 M.Of. . Ordin A. p I .2/2004 XXX-5 AND 525-2005 XXX-6 M.11.T. 619/23.012001 Înlocuieşte DD 50688. nr.R.T.2003 M.T.N.T.2003 Publicaţia în care a apărut B.R.T.N. nr.L.T.T. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi combaterea îinzăpezirii drumurilor publice Ordin de aprobare M.N. nr.2001 Înlocuieşte CD 31-94. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie. Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne Elaborator: BOMACO S. 22/26. 1. origine-destinaţie.71 Nr. 2/2001 B. 625/23. 134/29.D.T.476 bis/2006 .D.09.N.R.T.2000 Înlocuieşte CD 155-85.D.N.D.2003 M.C. 17/26. Indicativ reglementare tehnică AND 514-2000 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri poduri Elaborator: A.2001 Înlocuieşte DD 505-88.T.T.C. Pregătirea datelor de anchetă în vederea prelucrării Elaborator: INCERTRANS S.T.C.10. Decizia A.10.2002 Înlocuieşte AND 525-2000 XXX-1 CD 155-2001 XXX-2 DD 505-2001 XXX-3 DD 506-2001 B.2005 M.4/2001 B.A.T.01.R. nr.N. 496/10.

72 Nr. Indicativ reglementare tehnică NE 021 - 2003 XXX-7 NP 085 - 2004 XXX-8 ST 032-2000 XXX-9 ST 033-2000 XXX-10 NP 067-2002 XXX-11 ST 034-2000 XXX-12 AND 581-2002 XXX-13 AND 582-2002 XXX-14 Denumire reglementare tehnică Elaborator: C.N.A.D.N.R. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii

M.A.I. 1.265/17.04.2006 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de M.T.C.T. 480/08.10.2003 calitate ale drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor Elaborator: : INCERTRANS S.A. Normativ privind evaluarea stării de degradare M.T.C.T. 471/15.03.2004 a îmbrăcaminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: : INCERTRANS S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate MLPAT pentru executarea şi finisarea lucrărilor de 154/N06.07.2000 terasamente pentru drumuri şi căi ferate Elaborator: ICECON S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate MLPAT pentru prepararea, transportul şi punerea în 155/N/06.07.2000 operă a mixturilor asfaltice Elaborator: ICECON S.A. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de M.L.P.T.L. apărare a drumurilor, căilor ferate şi podurilor 1059/29.07.2002 împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor Elaborator: IPTANA S.A. Specificatia tehnica privind cerinţele de calitate MLPAT pentru compactarea structurilor rutiere 153/N/06.07.2000 Elaborator: ICECON S.A. Normativ privind condiţiile tehnice şi M.T.C.T. metodologia de testare a emulsiilor bituminoase 614/23.10.2003 cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind proiectarea şi execuţia M.T.C.T. pietruirii drumurilor de pământ. Condiţii 603/23.10.2003 tehnice de calitate Elaborator: BOMACO S.A.

B.T.R. 4/2004

M.Of. , p I , nr.416 bis/2004 Ordin B.C. nr.13/2001

Ordin B.C. nr.13/2001 Broşură ICECON B.C. nr.15/2002 Revizuire PD 161-1985

Ordin B.C. nr.13/2001 M.Of. , p I , nr.779/6.11.2003 B.T.R. nr. 4/2004 Decizia A.N.D. 492/09.12.2002 Decizia A.N.D. 495/10.12.2002

73 Nr. Indicativ reglementare tehnică AND 537-2003 NE 022 - 2003 XXX-16 CD 29-1979 Denumire reglementare tehnică Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: : INCERTRANS S.A. Normativ privind determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere faţă de agregate Elaborator: : INCERTRANS S.A. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment Elaborator: IPTANA Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: : INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: : INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri Elaborator: IPTANA S,A, Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum Elaborator: : INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminţilor rutiere Elaborator: A.N.D. Ordin de aprobare M.T.C.T. 918/05.12.2004 M.T.C.T. 482/08.10.2003 M.T.T.C. 311/ 17.02.1979 Publicaţia în care a apărut M.Of. , p I , nr.659 bis/22.07.2004 B.T.R. nr.4/2004 B.C. nr.11/1979 Observaţii Revizuire AND 5371998

XXX-15

XXX-17 CD 148-1985

M.T. T.C. 1127 /17.06.1985

B.C. nr.9/1985

XXX-18 CD 42-1985

M.T.C.T. 1126/17.06.1985

B.C. nr.9/1985

XXX-19 CD 72-1985 XXX-20 P 19-2003 XXX-21 C 182-1987 XXX-22 AND 532-1997 XXX-23

M.T.C.T. 1779/10.08.1985 M.T.C.T. 310/ 16.09.2003 M.T.T.C.. 1613/ 28.09.1987 MT 52/ 27.01.1998

B.C. nr. 12/1985 B.C. nr.11/1987; B.T.R nr.3/2004 B.C. nr.6/1987 M.Of. , p I , nr.127bis/26.03.1998 B.T.R. nr. 12/2001 Înlocuieşte P19-86

74 Nr. Indicativ reglementare tehnică NE 008-1997 Denumire reglementare tehnică Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice şi compactare cu maiul foarte greu - caiet VIII Elaborator: I.N.C.E.R.C. , IPTANA S.A. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală Elaborator: BOMACO S.A. Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă Elaborator: BOMACO S.A. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante Elaborator: INCERTRANS S.A. Instrucţiuni tehnice pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură Ordin de aprobare MLPAT 60/N/ 11.03.1997 M.T.C.T. 447/02.10.2003 M.T.C.T. 613/23.10.2003 M.T.C.T. 620/23.10.2003 M.T.C.T. 618/23.10. 2003 M.T.C.T. 623/23.10.2003 MT 1718/ 17.10.2002 M.T.C.T. 904/ 11.05.2003 Publicaţia în care a apărut B.C. nr.15/1998 Observaţii

XXX-24 AND 539-2002 XXX-25 AND 546-2002 XXX-26 CD 129-2002 XXX-27 CD 147-2002 XXX-28 CD 151-2002 XXX-29 NE 014-2002 XXX-30 CD 118-2003

B.T.R. nr.18/2002

Înlocuieşte AND 53998; Ordin A.N.D. .93/22.04.2002 Inlocuieşte AND 54699; Decizia A.N.D. 491/09.12.2002 Inlocuieşte CD 129-79; Decizia A.N.D. 493/09.12.2002 Înlocuieşte CD 14785; Decizia A.N.D. 490/09.12.2002 Înlocuieşte CD 151-85; Decizia A.N.D. 8/09.12.2002 Înlocuieşte C22-92

M.Of. , p I , nr.783/6.11.2003 B.T.R. nr.5/2004 B.T.R nr.5/2004 B.T.R. nr.17/2002

B.C.nr 8/2004

M.Of. , p I , nr. 659bis/22.07.2004

Inlocuieşte CD 118-79

XXX-31 CD 170 - 2003 XXX-32

M.T.C.T. 479/08.10.2004

B.T.R. nr.2/2004

75 Nr. Indicativ reglementare tehnică DD 509-2003 XXX-33 NE 023 - 2003 XXX-34 NE 024 - 2003 XXX-35 AND 523-2004 XXX-36 Denumire reglementare tehnică calcaroasă Elaborator : INCERTRANS S.A. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece Elaborator : INCERTRANS S.A. Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri Elaborator: D.D. Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: : INCERTRANS S.A. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii

M.T.C.T. 906/11.05.2004 M.T.C.T. 483/08.10.2003 M.T.C.T. 481//08.10.2003 M.T.C.T. 905/ 11.05.2004 M.T.T.C . 1605/ 12.04.1981 M.T. 194/ 14.04.1999 M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 M.T.C.T. 608/23.10. 2003

M.Of. , p I , nr. 659bis/22.07.2004 B.T.R. nr.3/2004 B.T.R. nr.3/2004

Înlocuieşte DD 509-89

M.Of. , p I , nr. 659 bis/2004 Buletinul Transporturilor 2/1982 M.Of. , p I , nr. 327 bis/1999 B.T.R. nr.6/2001 B.T.R. nr.1/2001

Înlocuieşte AND 52398 M.O.127bis/26.03.1998

XXX-37 AND 545-1998 XXX-38 NE 010 -1999 XXX-39 NE 011-1999 XXX-40 CD 99 -2001 XXX-41

Anulează CD164-87

B.T.R. nr.3/2001

Înlocuieşte CD 99-77; Ordin A.N.D.

T.01.D. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale Elaborator:A. Norme privind amplasarea şsi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor Elaborator:A. Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros Elaborator: A.N.01.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor.76 Nr.01. nr.A. Ordin A. nr. .2001 M. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor.T.02.D. p I . 138bis/1998 M.D. .R.100 bis/31.2001 Înlocuieşte CD 146-84 B. 138bis/1998 M.T. nr.I.1998 MT 48/ 27.R. nr.11/2004 M. 1608/ 02. p I . Indicativ reglementare tehnică DD 502-2001 XXX-42 PD 216-2001 XXX-43 NE 015-2002 XXX-44 NE 025 .10.. 621/23.1998 MT 49/ 27.2003 XXX-45 XXX-46 XXX-47 XXX-48 Denumire reglementare tehnică armat.1998 MT 47/27. 46/06.C. p I .2002 M. p. .01. nr.10. nr.D.N.09. 138bis/1998 M.2005 B.T. p I .Of.. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale Elaborator:A. beton precomprimat şi zidărie de piatră Elaborator : BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă Elaborator: BOMACO S.2001 Înlocuieşte PD 216-82.2003 MTCT 1719/17.C.C.3/2001 B.T. 138bis/1998 M. nr. 15/1998 Înlocuieşte AND 533 97 XXX-49 XXX-50 .T.Of.D. Ordin A.01. 25/26. nr.N. p I . 8/2004 M.T. . Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcaminţi cu lianţi hidraulici Elaborator: VIACONS Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET Elaborator: INCERTRANS S.Of.01.D.2003 M. nr.N.T.D.01.T.1998 MT 571/ 19. pe Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 23/26.01. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.N.10.C.Of.Of.N. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane Elaborator:A.R. 606/23.Of. nr.4/2001 Înlocuieşte DD 50287. .N.2004 MT 50/27.1998 B.A.

N.1998 MT 43/ 27. nr. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator:A.D.2000 Înlocuieşte CD 63-84.1999 B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. 1/1994 XXX-55 ST 022-1999 MLPAT 66/N/07.Of. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii MT 46/ 27.R.2003 B.D. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare Elaborator: INCERTRANS S.10.2003 MTCT 612/23. viaducte şi tuneluri rutiere Elaborator:A. p I .D.1998 MT 45/ 27..D. p I . 2/2001 Înlocuieşte CD 16-78. 7/2000 Broşură ICECON XXX-56 CD 16-2000 XXX-57 CD 63-2000 XXX-58 MTCT 605/23.mediu inconjurator Elaborator:A.T. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural Elaborator : PROED S.C.A.N.01.A.11. 12/2001 . p I . .03.N.D. 138bis/1998 M.D.Of. Ordin A.R. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum . nr.09.Of.01.N.C.01. Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afecteaza traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente Elaborator:A.1998 MT 273/ 29. Norme tehnice privind proiectarea.D. Ordin A.77 Nr.N.1971 M.N.. execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces Elaborator: INCERTRANS S. 180/06.N. construirea şi modernizarea drumurilor Elaborator:A. 138bis/1998 M.T. 214/18.03. nr. pasaje.N.1993 B.10.D.A. A. . 138bis/1998 Buletinul Transporturilor 8/1971 XXX-51 XXX-52 XXX-53 S 4-1971 XXX-54 AND 515-1993 MT 80/ 03.2000 B. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea. .12. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică poduri.

IPTANA S. nr.D.01. nr.C.T.2001 Decizia A. 783/06. 2/2001 B. 520/23.2003 MTCT 624/23.2002 XXX-64 PD 162-2002 XXX-65 GP 046-1998 XXX-66 PD 165-2000 XXX-67 XXX-68 MTCT 1717/ 17. 9/2001 M.6/2004 B. 1/2004 B.12. p I .T.R.A.R.T.A.01.2003 M. 1/2001 B.2002 MTCT 622/23. Inlocuieşte PD 1771976 Inlocuieşte PD 162-83.2003 B.P.T. nr.R.T.10.A. 77/N/13.10. 7/2001 B. Decizia A. .2002 Ordin: M.Of.C.N.2003 MTCT 617/23.2000 MTCT 610/23. 7/2000 Înlocuieşte PD 189-78. Ordin A.L.1998 M.11. 213/18. nr.10.T.A.nr.A. nr.D.15/2002 Revizuire PD 165-1983 GP 068-2002 .P. IPTANA S. Indicativ reglementare tehnică NP 043-2000 XXX-59 PD 189-2000 XXX-60 PD 177-2001 XXX-61 PD 46-2001 XXX-62 AND 584-2002 Denumire reglementare tehnică Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I.Satisfacerea exigenţelor de calitate Elaborator: PROED S.D. 24/26.T.2003 M. Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice Elaborator: BOMACO S.10.22-23/2002 B.F.2000 Înlocuieşte PD 1771976.N.2002 Observaţii XXX-63 NP 081 . Ordin A.2003 MTCT 609/23. Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate Elaborator: S.R. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Ordin de aprobare MLPAT 260/N/ 02.78 Nr.N.12.2003 B.11. 523/23.C.N.C. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor.L.R.11.A.10.C.C. Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane Elaborator: IPTANA S.12.12.2001 Înlocuieşte PD 46-79.Of. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat Elaborator:BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie Elaborator:BOMACO Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S.L.P.. 9/17.T.2003 Publicaţia în care a apărut B.T.T.C. p I .10.A.10.S. 5/2004 B.N. 779/06. .R. 611/23.D. Ordin A.D.

309/16.03.2004 M. nr.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B. 26/N/22.A.05.C.F.P.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.2000 B.Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou Elaborator S. Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.E. nr.05.C.T .C.C.T 572/24. nr.T. p I .570/24.METROUL S.C.2002 M.A.R. . Ghid pentru întreţinerea.P.05.1/2001 Broşură INCERTRANS .METROUL S.A.T.A.C. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată Elaborator: A. p I .nr.A. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti Elaborator S.27 -2004 XXX-70 ID .L. .nr.C. p I .T.T.2004 Publicaţia în care a apărut Observaţii NP 095 .F.A.F.E.03.2004 M.T.2004 M.L.05.T 571/24.05. .2000 M.E. 1716/17.L.T.Of.nr.T.P. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.79 Nr.09.Of.T.C.A.10. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.nr.A. Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului Elaborator: A.28 -2004 XXX-71 GEx 006-2002 XXX-72 NE 017-2003 XXX-73 NP 034-1999 XXX-74 NP 038-2000 XXX-75 NP 044-2000 XXX-76 NP 085-2000 XXX-77 B.A. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate . 336/N/22.L.2000 M.A.L. 456 bis/20.C. 27/N/22.L.2003 M.15/2004 Ordin B. nr.6/2003 M.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B.03.T.2004 XXX-69 CD . Ordin de aprobare 1060/29.Of.28 – 76 Elaborator: A. 456 bis/20.R.05.P.2004 M. 261/N/22. 456 bis/20.revizuire ID .2004 M.nr.2000 M.05.C. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: IPTANA S.P.1/2001 Broşură INCERTRANS Ordin B.C.A.07.2002 M.C.R.T.

nr.02.2005 MTCT 167/15. .T. Of. nr.T.2005 M.7 Ordin: M. p I . nr. Of. .02. .Of.2005 B.05. . utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h Ordin de aprobare M.2005 B.T 1031/26. 352 bis/26.2005 Normativ pentru dimensionarea straturilor de MTCT bază din beton de ciment ale structurilor rutiere 197/15.06. . p I .4/2005 M.Of. 16/2005 M.C.2004 MTCT 166//15.02. Of.T.05.04. nr. 347 bis/25.05. 1156 Observaţii . p I .C. p I .04. nr. 323/14. .2004 M. p I .02.C.02.C.nr.2005 B.2004 Anexa : B.6 Ordin: M.2005 Normativ privind proiectarea infrastructurilor MTCT de beton şi beton armat pentru poduri 171/15.05.C.Of.04.T 1032/26.T. nr. nr.2005 M. 438 bis/24. p I . nr.R. 374 bis/04. p I .4/2005 M.05.C. Of. p I .nr.2005 B. nr.2005 scutul Normativ pentru întreţinerea şi repararea MTCT Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere MTCT rigide şi suple pentru străzi 196//15.3/2005 M. 511/07. .04.02.20/2005 M. nr. p I .R. 365 bis/28. Of.2005 MTCT 168//15. Of.C.R.03.2004 Anexa : B. ./2005 Denumire reglementare tehnică Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici. .T. 370 bis/03.nr.02. .nr.05.C. p I . nr. Of. . p I .C. Of.2004 Anexa : B.2/2005 M. nr. 511/07. nr.2005 MTCT 169//15.2005 Publicaţia în care a apărut Ordin şi anexă : M.2005 B. p I .2004 M.06.T. nr. nr.02. Of.6 M.2005 B. nr. Indicativ reglementare tehnică NE 026-2004 XXX-78 NE 029-2004 XXX-79 NE 030-2004 XXX-80 GP 108-2004 XXX-81 NE 032-2004 XXX-82 MP 038-2004 XXX-83 NP 109-2004 XXX-84 NP 111-2004 XXX-85 NP 115-2004 XXX-86 NP 116-2004 XXX-87 NP 105-2004 XXX-88 XXX-89 NE 033-2004 Normativ pentru proiectarea şi execuţia MTCT căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu 182/15.80 Nr. .T 507/16. 431 bis/23. nr. 446 bis/26.05.

.4/2005 M.81 Nr. Of.12. nr.Revizuire AND 540-98 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. . cale ferată şi pietonale.2005 MTCT 907/11. p I .2004 MTCT 277/23. Of. Indicativ reglementare tehnică străzilor AND 540-2003 XXX-90 NP 104-2004 XXX-91 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide.05.2005 M.2005 Normativul intra în vigoare începănd cu 1 ianuarie 2007 Observaţii . 554 bis/29.06. p I .05. 397 bis/11.02.Suprastructuri pentru poduri de şosea.2005 B. nr.02.C.2005 Publicaţia în care a apărut bis/20. nr. precomprimate exterior Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 2100//15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful