You are on page 1of 67

Rober Toma

Klopka za bespomonog oveka


Komad u etiri ina prikazan prvi put u Parizu 1960. godine Preveo sa francuskog: Dragoslav Andri L I C A: DANIEL - armantan mlad ovek, ali otkako ga je napustila ena, zapao je u nervnu depresiju. Prosto predodreen da bude rtva. FLORANSA - lepa, ivahna i inteligentna ena. POLICIJSKI INSPEKTOR - iz amonija, pun razumevanja, oinski nastrojen, ali ipak ''sluba je sluba''. VELEASNI MAKSIMEN - mladi opat, mravi dugonja MERLI - stari simpatini kloar GOSPOICA BERTON - bolniarka

IIN DEKOR Dnevna soba u malom planinskom letnjikovcu u okolini amonija. Nametaj ''rustik''. Jedna vrata vode u sobu za rad, a male stepenice u sobe za spavanje. U dnu, velika vrata sa terasom i alpskom panoramom. Lepa jesen. PRVA SLIKA Popodne. Sunce je purpurno. Izvestan nered vlada u sobi. DANIEL, ogrnut sobnim kaputom, lei na velikom divanu i ita ilustrovani list. Slui se esto viskijem i pije izmeu dimova cigarete. uje se buka automobila koji se zaustavio, i vrata koja se zalupe. DANIEL skoi i ide prema vratima. Pojavljuje se policijski INSPEKTOR.

DANIEL Dobar dan, gospodine INSPEKTORe... Uite... INSPEKTOR Samo sam onako navratio, gospodine Korban. DANIEL

Dakle? INSPEKTOR Nita! DANIEL Kako nita? INSPEKTOR Pa eto, nema nieg novog. DANIEL I vi ste preli pet kilometara od amonija dovde da biste mi izjavili kako jo nita niste saznali? INSPEKTOR Sastavio sam izvetaj i uputio kud treba. DANIEL ta ja imam od toga? Meni su potrebni rezultati! Imate li vi nekih novosti o mojoj eni? Recite da ili ne? INSPEKTOR Molim vas, gospodine, ako ne prestanete da viete, otii u. DANIEL Dobro, izvinjavam se, sedite... INSPEKTOR Nemam vremena. Dolazim iz Sen-ana i, vraajui se u amoni, pomislio sam da bi bio red da vas posetim, da vidim kako ste! Ali, ako vam smetam... DANIEL Gospodine INSPEKTORe, molim vas izvinite. INSPEKTOR U redu, u redu. Niste dobro raspoloeni, sasvim razumljivo, uostalom. Ali ne treba sebe da muite. Nije se vaoj eni nita desilo, vratie se ona. U Francuskoj, godinje sigurno deset hiljada ena napusti svoje mueve... ali se na kraju sve dobro zavri u 99 % sluajeva. DANIEL ta ste uinili, ta ste stvarno uinili da biste je pronali? INSPEKTOR E, dragi moj, policija nije duna da dovlai muevima njihove neverne ene, vukui ih za ui. DANIEL Moja ena nije neverna. Ona je otila posle jedne svae... i to potpuno sama! INSPEKTOR Nikad se ne zna! Predao sam prefakturi vau izjavu da nemate nikakvih novosti o svojoj eni, koja vas je napustila pre deset dana, i da ne priznajete nikakve trokove uinjene u vae ime, poto ste sklopili samo graanski brak. Bolje izbegavajte alkohol. DANIEL ... Hoete li vi jednu au? INSPEKTOR Ne, hvala. A vi volite da pijete, a? DANIEL

Pa, pomalo! INSPEKTOR Da vas nije moda ena zbog toga ostavila? DANIEL O, ne! INSPEKTOR Jeste li se esto svaali? DANIEL Ponekad... .Kao i svi mladi parovi. Ah, sve je to uasno glupo... Ubeen sam da se ona samo inati... ali valjda e se ipak vratiti. INSPEKTOR ta mislite, gde je mogla da ode? Jeste li pisali na neku adresu? DANIEL Pisao sam joj na adresu njenog stana u Parizu. U stvari naeg stana. Pismo mi se vratilo, kao to sam vam ve rekao. Jer, nastojnici sam naredio da svu potu alje ovamo. I eto... INSPEKTOR Da nije otila kod roditelja? Kod nekih prijatelja? DANIEL Mi nemamo prisnih prijatelja. Ja sam siroe, a njenu porodicu jo ne poznajem. U braku smo tek tri meseca. Uostalom, i ona sama ih malo via. Rekla mi je da ima neke dosadne, bogate roake. Ali ona ih izbegava. INSPEKTOR Dobro, pa gde je onda? Zar zbilja pojma nemate gde bi mogla da bude? DANIEL Tja! Valjda je u Kanu ili Dovilu. S nekim novopeenim prijateljima. Dosauje se, kao i ja ovde, ali nee da popusti... Znam ja moju Elizabetu! Ah, kad bih samo znao gde je, otiao bih ve po nju... Ali bojim se da mi u meuvremenu ne telefonira! INSPEKTOR Vratie se ona, gospodine Korban. Savetujem vam da je ekate ovde. Prosto naprosto e da se vrati, kao da nita nije bilo. Samo bez brige! U svakom sluaju, ako nam jave da je povreena ili da je moda ve mrtva, odmah u vas obavestiti. DANIEL ta vam je? Jeste li ludi? INSPEKTOR Pa, i takve se stvari deavaju. DANIEL Ne! Ne! To bi bilo strano. Za sve bih ja bio kriv. Elizabeta je tako divna ena. A ja sam niko i nita. Ona je toliko inila za mene, a ja sam joj samo zagoravao ivot. Ko zna da li e ikada da se vrati... INSPEKTOR Hoe, hoe! A ovo e vas bar nauiti pameti. DANIEL Itekako! INSPEKTOR Da li vam je neto potrebno? DANIEL

Ne, hvala. INSPEKTOR Kako se snalazite sami u ovoj kui? DANIEL Telefoniram u trgovinu, i alju mi sve to mi je potrebno. Uostalom, zar mi je sad do jela! INSPEKTOR Sluajte me: vi ste mladi. ak iako se ona ne vrati, ne treba da se upropaujete. Ne vredi se rtvovati. Venali ste se juna, a ona vas je napustila septembra. Tri meseca, pa to je samo kap vode u ljudskom ivotu. DANIEL Lako je to rei... INSPEKTOR Gledajte na to filozofski. Od takvih bogatih i kapricioznih ena, vaspitanih sasvim drugaije nego to smo mi vaspitani, treba dizati ruke... Moe se desiti da od vas pismom zatrai razvod... tako to one rade... DANIEL ta? Razvod? Pa ona me je preklinjala da se venamo... ja nisam hteo... imao sam neke komplekse. Ali ona me je prosto naterala! Znai, vi ste doli zbog toga!? Molim lepo! Dajte da potpiem da pristajem. Dau toj kuki slobodu... a sa mnom nek bude ta bude... hajdete... dajte da potpiem! INSPEKTOR Nisam doao da traim va pristanak na razvod. Samo sam vam rekao da nemam novosti o gospoi Korban. To je istina, a meni moete da verujete, gospodine, jer ja nikad ne laem. DANIEL Pa lepo! ekaemo da nam se javi naa draga Elizabeta, odmaraemo se u ovoj kuici, u nadi da e nam povratak biti radostan. (Pije na iskap, poinje da peva i da se dere, podrugljivo). Za tobom srce mi pati, svome se domu vrati... (Srui se na divan, plaui) Volim je, jo je volim, kao neka budala! INSPEKTOR Eh, ta ete... (Odmakne od njega flau, potape ga po ramenu, uzdahne i izae sa izrazom filozofa. uju se policijska kola koja polaze. DANIEL se prui i zadrema. asovnik otkucava pet asova. Na terasi se pojavljuje opat MAKSIMEN. To je mlad ovek otvorenog i simpatinog lica. Kuca na prozor, a zatim, videvi DANIELa, prilazi mu i gleda ga sa osmehom. Najzad mu dodirne ruku. DANIEL se okrene i skoi, sa uzvikom, to je za opata povod da se nasmeje). DANIEL Hej? MAKSIMEN Dobar dan, gospodine... odnosno dobro vee. DANIEL Dobro vee, veleasni. MAKSIMEN Spavali ste kao aneo. Ustruavao sam se da vas probudim. DANIEL Nita, nita. Nisam spavao, samo sam...

MAKSIMEN Vi ste dakle gospodin Korban, Danijel Korban, zar ne? DANIEL Da. MAKSIMEN Poznavao sam kuu i vlasnicu, ali vlasnika ne. Da vam se predstavim. Ja sam opat MAKSIMEN, i zamenjujem od pre nekog vremena opata u selu Sen an. Sigurno ste poznavali veleasnog Simona? DANIEL Ne, ja nisam odavde. Ovde samo letujem. Kua nije moja. MAKSIMEN A, tako. DANIEL Sedite, veleasni. Hoete li da popijete neto sa mnom? MAKSIMEN Poto je vreme prilino svee, mogao bih. DANIEL Konjak? MAKSIMEN Da, ali ne mnogo... Usudio sam se da zakucam na vaa vrata, jer treba da predam gospoi Korban jednu malu ikonu. DANIEL Ikonu? MAKSIMEN Da, to je tradicija naih planinskih crkava. Kada crkva od nekog dobije poklon, daje mu se ikona. DANIEL Moja ena vam je neto poklonila? MAKSIMEN Da, prole nedelje, kada sam obilazio letnje kuice, primio sam od nje dvadesethiljada franaka. Lepa svotica. Vaa ena je suta dobrota, gospodine. DANIEL Nema sumnje. MAKSIMEN Ikone. DANIEL Izvol`te konjak! (Nemo nazdrave jedan drugom uz mali osmeh). Da li ta ikona donosi sreu? MAKSIMEN Sreu? Bog sveti zna! DANIEL Dobro, dau je svojoj eni... ako je ponovo budem video... jer, velikoduna darodavka je otila, veleasni. Uhvatila je maglu, kuka jedna. U njeno zdravlje. (Pije na iskap). MAKSIMEN Strano mi je ao, verujte mi... Tako je to u ivotu. DANIEL

Samo bez propovedi, molim vas. MAKSIMEN Nemam nameru da vam drim propoved. Uostalom, to je zastarelo. Danas se mladi opati bave psihoanalizom. To im je neki ''novi talas'', doavola! Oh, izvinite zbog ovog izraza, ali tako se to kae. DANIEL Vi ste izgleda neki veseo ovek? MAKSIMENm To mi je cilj u ivotu, da ljude nasmejem. Smeh ubija mikrobe u srcu... (Pauza) Mogu li da vam postavim jedno pitanje? DANIEL Molim, izvolite. MAKSIMEN Volite li svoju enu, i pored toga njenog nestaluka? DANIEL Naravno da je volim! MAKSIMEN Nadam se da ste venani u crkvi? DANIEL (Iznenada ga zanesu uspomene). Da, veleasni. Budite spokojni. Letnji provod pretvorio se u brak... Sve je ilo tako brzo... Mala crkva u bukovoj umi... Ona, ja i dva kloara kao svedoci, pa svadbeni put u Veneciju... Ona je tamo ve odlazila, ali ja nisam. Bilo je divno. Bio sam srean. Tada sam dobio pismo od jednog svog prijatelja, u kome mi je nudio na uslugu svoju kuicu u Savoju. Kakva izvanredna prilika! Smestili smo se ovde, i tako preputeni jedno drugom poeli smo da se prepiremo. Pomirili smo se, ali druge veeri je opet dolo do svae. Elizabeta je spakovala svoj kofer i nestala. I valjda e se vratiti... Ali ne, ne... Ta ima od tada ve deset dana. A i ovaj aavi INSPEKTOR nije znao nita bolje da mi kae, nego da e me obavestiti ako joj se neto dogodilo, ili ako je ve zatraila razvod. Lepo ovek da poludi. MAKSIMEN Sine moj, kako kau seoski popovi, znam da vam je teko... Potpuno vas razumem. Nego, da li biste primili svoju enu, bez grdnji i prebacivanja, kada bi se sluajno vratila? DANIEL Kako? Pa sigurno! MAKSIMEN E, pa onda da vas prijatno iznenadim. Vaa ena samo to nije stigla. DANIEL ta kaete? MAKSIMEN Za vreme popodnevne molitve u Sen an, primetio sam u crkvi jednu uplakanu damu. Prepoznao sam gospoicu Korban, Ispovedala mi se kao prijatelju. Ona ne sme da vam se vrati, jer se boji vae osvete. Obeao sam joj da u joj pomoi, i evo me! DANIEL (Izdaju ga noge i sedne). Moja ena je u vaem selu? MAKSIMEN Ne, ona je tu, iza kue... Na dvadeset metara od vas... ekali smo sa nestrpljenem

odlazak vaeg gosta. DANIEL Nije mogue? Nije mogue? (Bezmalo klone). MAKSIMEN Uh! to sam glup kako sam mogao tako naglo da vam saoptim. Diite, imate li kolonjske vode? DANIEL U fioci od komode. (Opet odlazi prema komodi i, leima okrenut prema publici, pretura po fioci. Naavi kolonjsku vodu, uini rukom jedan gest prema prozoru,zatim se vraa i trlja DANIELa, jo uvek oamuenog od uzbuenja. Prska ga kolonjskom vodom po grudima. Na vratima se pojavljuje jedna mlada ena s putnim mantilom i malim koferom). MAKSIMEN Gospodine Korban, gledajte! DANIEL (Ustane i uini jo jedan korak). Ah, nije mogue! FLORANSA (Baca mu se u zagrljaj). Dragi moj DANIELe, biemo sreni... Hvala ti to si me opet primio u kuu. Znala sam da si dobar... Hvala, veleasni. Kako sam srena! (Ona brzo izlazi u drugu sobu). MAKSIMEN (Posle krae pauze). Pa, eto! DANIEL Ali... To nije Elizabeta! MAKSIMEN Kako? DANIEL Ta ena nije moja ena. MAKSIMEN Kako to nije vaa? ta to priate? DANIEL Vidim, pravi se da mi je ena... Ali ja je ne poznajem! MAKSIMEN Vi se alite sa mnom? DANIEL Nata vam ja liim? MAKSIMEN Kako moete tako neto da tvrdite?... Obeali ste mi da neete praviti scene, to nije lepo od vas. Vaa ena je ovde. Moja misija je zavrena. Ostalo je vaa stvar. DANIEL Veleasni, ne ostavljajte me samog. Ja ne poznajem tu enu... MAKSIMEN To nije gospoa Korban? DANIEL Ne. MAKSIMEN

Sigurni ste? DANIEL Apsolutno. MAKSIMEN Jo uvek ste oamueni od uzbuenja. DANIEL Ta ne... Ta ena je neka varalica, neka luda. (Vie) Dolazite ovamo, gospoo! MAKSIMEN De, de, umirite se. Sedite, dragi moj. DANIEL Zamolite je da izae i vodite je tamo gde ste je nali. MAKSIMEN Molim lepo. (Zove). Gopoo Korban, hoete li da doete, molim vas? (DANIELu) Recite mi, da li patite od nekih tegoba, nesvestica? DANIEL Nikada! Zato me to pitate? Ne verujete mi? MAKSIMEN O, da, verujem... DANIEL Ta ena nije Elizabeta. Uostalom, nije vam ova dala prilog prole nedelje? MAKSIMEN Ali... jeste, gospodine, ba ona. Izvinite, ali to je ta gospoa. Samo se vi smirite. Uzbuenje je prolo. Vaa ena se vratila. DANIEL ta se to deava? FLORANSA Ah, kako je lepo vratiti se svojoj kui. Provela sam samo dva dana u njoj, a ve sam tugovala za njom. Oh, ta planina! Gle, ovaj fikus treba da se zalije. ini mi se da vene. DANIEL Gospoo, ja ne znam, ali... FLORANSA Trenutak, dragi. Treba da se oprostim od svoga dobrotvora... (Veleasnom) Neka vas Bog nagradi za dobro delo koje ste sad uinili. MAKSIMEN Ali, gopoo, ne treba zahvaljivati... FLORANSA Za vau crkvu. (Daje mu koverat). MAKSIMEN Vrlo ste ljubazni, gospoo Korban. FLORANSA Novac nije vaan, vana je ljubav. DANIEL Ko ste vi? FLORANSA Neto si mi bled, anele moj. Sedi. Spremiu ti da jede. Jesi li se pridravao dijete? Otkud ovde tolike boce? Pa doktor ti je zabranio da pije! Ti dobro zna zato? Tvoji

nervi, tvoje depresije... DANIEL Kakvi nervi? Kakve depresije? ta hoete time da kaete? MAKSIMEN Ah, znai opet! FLORANSA Nije tako ozbiljno, obino brzo proe... Dragi... To sam ja! DANIEL Zato je potrebna ta komedija? Moja ena je isezla. ta hoete od mene? Zato igrate tu ulogu? FLORANSA Nije trebalo da odlazim. Eto u kakvom stanju sam ga nala. DANIEL Varaju vas, veleasni, iskoriavaju vau dobronamernost da bi me prikazali ludim. Ta ena je neka avanturistkinja. Ja je ne poznajem. (Uzima Floransu za ruke i gura je prema izlazu). Odlazite!... Odlazite!... Odlazite!... FLORANSA DANIELe!... DANIELe!... MAKSIMEN Ne, ne smete tui svoju enu! DANIEL To nije moja ena! FLORANSA ali se, DANIELe? DANIEL Mislite? FLORANSA Ne pravi se lud. Veleasni nije navikao na nae ale. DANIEL Odlazite, ili u zvati policiju! FLORANSA ta? Ne budi smean. Veleasni nas gleda kao neke divljake! Molim te, prestani da pravi neukusne ale... Budi ozbiljan! DANIEL Zato se predstavljate za Elizabetu? Odgovorite! FLORANSA Ja sam Elizabeta... DANIEL Odgovorite! FLORANSA DANIELe, gledaj me, ja sam tvoja ena! Ja sam Elizabeta... (DANIEL uini gest kao da hoe da je napadne). Veleasni, zatitite me! Zovite doktora! Opet ima napad! Vie me ne prepoznaje! DANIEL Ne mogu da vas prepoznam, jer vas nikad nisam ni video! FLORANSA

U Veneciji, za vreme naeg svadbenog putovanja... DANIEL Otkud vi znate da sam sa svojom enom iao u Veneciju. FLORANSA Pa kako ne bih znala, zaboga!... I eto, u Veneciji sam jedne veeri zakasnila dva sata. Zatekla sam Danijela prosto izbezumljenog. Bila mu je potrebna itava no da bi se umirio i shvatio da sam to bila ja!... DANIEL To je la! FLORANSA I za ovo sam opet ja kriva. Nije trebalo da ga ostavim... Ali kad je poeo da biva nepodnoljiv, brutalan... DANIEL Kakva izmiljotina! FLORANSA Ipak, negovau te... Zar ne, veleasni, staraemo se za njega? MAKSIMEN Da... Ja vam to obeavam, gospoo, staraemo se za njega... Brinuemo se za vas gospodine Korban! FLORANSA Je li ti bolje? Da li me poznaje, dragi? DANIEL Divim se vaem glumakom talentu i opatovoj bezazlenosti. Uhvaen sam u klopku... prosto neverovatno! (Potri prema telefonu). FLORANSA ta to hoe? DANIEL Zvau policiju. FLORANSA Ta nemoj, DANIELe samo emo ispasti smeni. MAKSIMEN Priekajte malo, gospodine Korban! DANIEL Ne znam kakve su vam namere, gospoo, ali budite uvereni da vam je sve to uzalud... FLORANSA Preklinjem te, spusti... DANIEL Aha, strah vas je? Mogu vam rei da sam ve obavestio policijskog INSPEKTORa da mi je pobegla ena. I to zvanino. Zato, ako mislite da ete moi ovde da se ugnjezdite i da pravite dugove na moj raun, znajte da od toga nema nita... FLORANSA Zar mu ne moete pomoi na neki nain, veleasni? MAKSIMEN Molim vas, izvinite, ali sve je ovo tako komplikovano... Ja ne volim da izigravam Samarianina ako nisam siguran... i dopustite mi... (telefonira) alo, amoni? Dajte mi policiju. Da, hitno. Hvala. (NJima) Sad e sve biti jasno. Alo, INSPEKTORa, molim. Vi

ste? Ovde opat MAKSIMEN. Odlino... Dobro vee... Ja sam u kui gospodina Korbana, na putu za klanac... Doi ete? I ja mislim da bi trebalo da doete... Ima nekih novosti... Pa eto, doveo sam mu enu... A... ne... nije zadovoljan, u tome i jeste stvar!... Nimalo nije zadovoljan! DANIEL (Uzima slualicu) Doite brzo, gospodine INSPEKTORe. Neka sasvim nepoznata ena upala mi je u kuu i hoe poto poto da ostane. Za ime Boga, doite to pre... Ne, nije nikakva ala! Ma ne, nisam pio! Doite brzo! Da, veleasni je ovde... Da, rekao sam mu da ostane. (Sputa slualicu). Hvala, veleasni, to ste telefonirali. On e me osloboditi nje. FLORANSA Jadni Danijele! MAKSIMEN Ako INSPEKTOR uspe da se tu snae, svaka mu ast. (Ide prema prozoru i oekuje policijska kola). DANIEL Vi se, izgleda, specijalizujete za krae po vilama gde ive usamljeni ljudi... A? FLORANSA Smiri se... Pozvau doktora i on e ti dati injekciju za spavanje. A sutra e sijati sunce i neemo vie ni misliti na to. DANIEL Gledam vas i... FLORANSA I ta? DANIEL Policija samo to nije stigla, a vi ste mirni! FLORANSA Da... DANIEL Kako ste samo sigurni u sebe. Pa to je strano! ta li mi samo spremate? FLORANSA Sve najlepe, ljubavi... Zarli me, Danijele, bie ti lake! DANIEL Gubi se dok jo ima vremena! FLORANSA Hoe li da uzme pilule koje ti je prepisao lekar? Mislila sam da ih vie nema, pa sam ti ih kupila. (Vadi kutiju iz tane). Uzmi sa malo viskija, a? DANIEL Nosite to! FLORANSA (Pokazujui opatu). To su neurovitamini. MAKSIMEN Jo malo pa e stii... FLORANSA Ah, sve e se zavriti izvinjenjima INSPEKTORu i prilogom u korist policijskog dobrotvornog fonda. Sve je to besmisleno.

DANIEL Klopka! To je klopka! A vaa bezazlenost, veleasni, slui joj kao zaklon. Ne znam emu se nadate, ali od mene neete dobiti nita, a po najmanje moj novac, gospoo draga. FLORANSA Tvoj novac? Hoe da kae moj novac! Kad smo se venali nisi imao ni prebijene pare... Ali neemo biti sitniari. Sve to je moje to je i tvoje! DANIEL A tako! I sve to je moje... to je i vae! Eto najzad se otkrivate! Ipak je, znai, re o novcu! Hoete da isplaujete ekove na moj raun. MAKSIMEN Zato da se vreamo, pa posle da alimo zbog toga... Gospodin INSPEKTOR tek to nije doao. DANIEL Oh, samo da me oslobodi ove ene! FLORANSA Nadajmo se da e shvatiti tvoje stanje i da te nee strpati na neku nervnu kliniku. DANIEL ta? Tako dakle? Shvatam, shvatam! Hvala to ste me upozorili! U ludnicu? Lepo bogami! FLORANSA To te sigurno eka ako me najzad ne prepozna. MAKSIMEN Izvinite, gospoo! Ali da li vi imate line isprave? DANIEL Da! Da! Da vidimo! FLORANSA Naravno. Kakvo pitanje! MAKSIMEN Pokaite mi ih, gospoo. (Ona otvara svoju torbu i vadi isprave, koje opat pregleda). DANIEL Ta pustite svi ti papiri su lani! MAKSIMEN (Vraajui papire). Jadni mladiu! DANIEL (Na jednom ozbiljno). Ne treba se zavaravati, radi se o organizovanoj bandi. FLORANSA ta je to s tobom, prosto si se izobliio! Kad te INSPEKTOR vidi, rei e da si pravi ludak. (uje se buka kola). MAKSIMEN uje se neki auto. FLORANSA Najzad je stigao! DANIEL Spasen sam! Gospodine INSPEKTORe! Upomo! Gospodine INSPEKTORe! (Odlazi viui. Vika se uje sve dok se kola ne zaustave). MAKSIMEN

(Floransi). Idem za njim, gospoo. (Nekoliko trenutaka kasnije ulazi INSPEKTOR, a za njim DANIEL i opat. Dva agenta ostaju u dnu). DANIEL ... Jo me sa neverovatnom hladnokrvnou uverava da... evo je! (Pokazuje Floransu koja mirno sedi). INSPEKTOR Gospoo! FLORANSA Gospodine INSPEKTORe, veoma mi je ao, ali radi se, naalost, o jednom nesporazumu... Kad vas je maloas zvao, moj mu je bio u nervnoj krizi, na koju, uostalom, ne treba obraati panju hou da kaem da... INSPEKTOR ta znai sve ovo? FLORANSA Ja sam gospoa Korban. Maloas sam se vratila kui i... INSPEKTOR I onda? DANIEL (Prasne). To je la! Po svaku cenu bi htela da bude Elizabeta! Uhapsite je! Uhapsite je! INSPEKTOR Umirite se, sedite, zaboga. Drhtite kao prut! FLORANSA Sedi, dragi moj, posluaj gospodina INSPEKTORa. DANIEL Zabranjujem vam da me zovete ''dragi moj''... Neete vi nikog prevariti tim ''dragi moj''... FLORANSA Prestani, Danijele. Samo e sebi nauditi. MAKSIMEN Mislio sam da e biti dobro da vas pozovem, gospodine INSPEKTORe. INSPEKTOR (Sa podozrivim pogledom). Da... dobro vee, veleasni. MAKSIMEN Ja sam novi opat iz San-ana. INSPEKTOR Drago mi je! Jo nisam imao ast veleasni da se upoznam sa vama... MAKSIMEN Ovaj jadni mladi ne prepoznaje svoju enu. DANIEL ekajte, pokazau vam ja... (Odlazi prema fijokama i pretrauje). INSPEKTOR ta traite? DANIEL Fotografije... Fotografije iz Venecije i... gde su? (Jedan pomisao ga iznenada uznemiri). Veleasni, vi ste maloas preturali po ovoj fijoci. MAKSIMEN Da... vi ste to od mene traili, zato pitate?

DANIEL Vi ste sauesnik ove ene! (Navali se na njega). Gde su moje fotografije? Gde su moje i Elizabetine slike iz Venecije? Govorite gde su! MAKSIMEN Ta sramotite se, prijatelju... (Povlai se, uplaen. INSPEKTOR posreduje). FLORANSA Dragi, nemoj da napada opata. On nema nikakve veze sa naim nesporazumima. DANIEL Zaverili ste se protiv mene, oboje! Varalice jedne! INSPEKTOR Pazite ta govorite! MAKSIMEN Ta ekajte! ekajte malo! DANIEL Zaverili ste se! FLORANSA Pa da, da! Zaverili smo se... (Opatu). Povlaujte mu, vidite da je u krizi. MAKSIMEN Da, da! Mi smo se zaverili! Zaverili smo se da vas spasemo! INSPEKTOR Ako nemate nita protiv, mogao bih i ja neto da kaem? Pogledajte ovo! (On vadi svoju policijsku kartu i pokazuje svakom od njih). Ovo je karta kriminalne policije, a ne ulaznica za zooloki vrt... I zato, sluajte me! Ja sam ve deset godina INSPEKTOR policije u amoniju. Izgledam dobriina, pa ipak vrlo teko mogu da se razneim. Sluajte dakle. Ako je neko od vas hteo da me povue za nos, jo ima vremena da se izvini prei u preko toga! Ali posle e biti kasno! (Pauza). Znai, vaa ena je uhvatila maglu, a kad se vratila to nije bila vie ona ista? ta to treba da znai? DANIEL (Vie). Ta ena nije Elizabeta! INSPEKTOR Bio bih vam zahvalan ako biste prestali da viete! DANIEL Gospodine INSPEKTORe, ta ena nije moja ena. INSPEKTOR Dobro. A zato? DANIEL Zato to nije ona! FLORANSA Ta kojeta INSPEKTOR Hoete li da me ostavite nasamo sa gospodinom Korbanom? FLORANSA Ali, volela bih da vam objasnim... INSPEKTOR Molim samo bez diskusije! FLORANSA

U redu. Veleasni, ostanite i objasnite... INSPEKTOR Veleasni e govoriti kada bude doao na njega red. Malo strpljenja. MAKSIMEN Hoete, gospoo... (Oni izlaze INSPEKTOR posmatra DANIELa prodornim pogledom). INSPEKTOR Tako dakle... E, ta jo neu uti! DANIEL Kome to kaete? Ta ena se uvukla u ovu kuu i hoe da prisvoji... INSPEKTOR Trenutak. (Otvara vrata i obraa se dvojici agenata). Obilazite oko kue i pazite da niko ne izae. (Agenti odlaze). Izvolite? DANIEL Pa eto, gospodine INSPEKTORe... Pre jedno pola sata, ubrzo posle vaeg odlaska, sedeo sam ovde, odmarao se malo, i odjednom primetio... INSPEKTOR Smem li da zapalim? DANIEL Kako? O, da, da! Primetio sam kako dolazi neki opat koga nisam poznavao... (INSPEKTOR mu nudi cigaretu i nudi vatru). INSPEKTOR Prilino ste nervozni, a? DANIEL Kako i ne bih, u ovakvoj situaciji... i ta ena se usuuje da tvrdi... INSPEKTOR Dobro! Prijavili smo nestanak vae ene. Spreman sam da napiem i drugi izvetaj.(Vadi belenicu i pero). Da ponemo od poetka. Vae isprave. DANIEL O, molim lepo! (Pokazuje legitimaciju). INSPEKTOR Vrlo dobro. (Pie). Vi ste DANIEL Korban, roen u Mecu 28. decembra 1924.?... Ta sedite, molim vas... I ne plaite se vie zato sam ja ovde! Nemate nikog svog, zar ne? DANIEL Nemam... Nikad nisam ni znao ko su mi bili roditelji. Odrastao sam u sirotitu Svetog ozefa u Nansiju. INSPEKTOR Da li ste bili kanjavani? DANIEL Nikad! Kunem vam se, gospodine INSPEKTORe, kunem se. INSPEKTOR Verujem vam. Samo bez nerviranja! Nastavite! DANIEL Pa vi znate, letos sam se oenio vrlo armantnom enom, Elizabetom Marselen. Samo, kao to sam vam rekao, pre neki dan... INSPEKTOR Ona vas je napustila tolika harmonija u braku postala joj je dosadna.

DANIEL U stvari, moda se... INSPEKTOR I sada, kada se vratila, vama vie odgovara da je ne primite! DANIEL Kako, kad ta ena nije Elizabeta! Ona to tvrdi, ali to nije istina! INSPEKTOR Pa dobro! Zato bi ova ena elela da prisvoji identitet one druge? DANIEL Nemam pojma, ne znam ta da vam na to odgovorim. Lepo u da poludim! Ali... mislim da sam ipak shvatio. Taj sumnjivi opat nanjuio je u meni idealnu rtvu. I prema njegovim uputstvima, ta ena pokuava da prevari i vlast, gospodine INSPEKTORe, a samim tim i da stekne pravo na moj novac... INSPEKTOR I sve to samo radi novca? DANIEL Sigurno! INSPEKTOR Zato? Zar ste vi toliko bogati? DANIEL Ne. Ali imam od ega da ivim, sasvim pristojno, u stvari. INSPEKTOR Sve to ne izgleda ba uverljivo. DANIEL Znam i ja, ali... INSPEKTOR Sem ako nemate vrednosti u banci? DANIEL Ni govora. INSPEKTOR Ili neko naslee u izgledu? DANIEL Kojeta! Ali ekajte, sad shvatam, gospodine INSPEKTORe. Pre nekog vremena ena mi je govorila o nekom svom ujaku, milijarderu, koji je bio vrlo bolestan. Pa, naravno! INSPEKTOR Pa, je li taj ujak umro? DANIEL Ne verujem, ali... u stvari, ne znam... INSPEKTOR Tako dakle... DANIEL Pa da! I kad jednom postane ''moja ena'', ta devojka e vrlo brzo udesiti da postane i ''moja udovica'' posle nekog ''nesrenog sluaja'', i razume se, onda e imati odreene ruke! INSPEKTOR A da li bi vaa prava ena dopustila da je tek tako opljakaju?

DANIEL Ba zato i treba da se vrati. To je za mene strano vano! INSPEKTOR Da, da, ali... gde da je naemo? DANIEL Poaljite poruke novinama i radiju... INSPEKTOR Ah! Polako! Ne zaleite se! DANIEL Ali potrebno je da se prava Elizabeta vrati. Razumete, to je za mene strano vano, vie nego ikad! INSPEKTOR Ne govorite kojeta! Kako jedna ena moe tek tako da se predstavlja za drugu? DANIEL O tome ja nita ne znam. Ali sam siguran da se iza ove ene krije neka mona, tajna organizacija. Zato ona i sme da se uhvati u kotac s vama. Kako vas je samo mirno doekala! INSPEKTOR Jedva ekam da ujem ta e ona da kae... Odae se ona na neki nain, samo treba biti vet i uhvatiti je. DANIEL Vaa je stvar kako ete to da izvedete. Samo pre svega treba da pronaete moju enu i da utvrdite ko je ova druga. Jer sve dok prava Elizabeta ne bude ovde, ova druga moi e da vas vue za nos... Kada bi najranije radio mogao to da emituje? INSPEKTOR Nije to tako jednostavno. Potrebno je odobrenje ministarstva unutranjih poslova. DANIEL Pa neka ga daju! (Uzima slualicu sa aparata). Telefonirajte! INSPEKTOR Na moj rizik? Hvala! Dok ne budem imao bar jedan dokaz protiv ove ene, neu im telefonirati. DANIEL Dokaz! Pa ja sam imao fotografije, a sad su, eto, nestale. Ukrao ih je ovaj opat, koji moda i nije pravi opat. Proverite ko je on... INSPEKTOR To e se lako utvrditi. Voleo bih da vam poverujem, nita drugo i ne elim. A sad idite u svoju sobu i odmorite se malo, dok ne ispitam tu enu... DANIEL Nisam uopte umoran... vie bih voleo da prisustvujem njenom porazu. Spetljaete je, a? INSPEKTOR Nadam se. DANIEL To nee biti tako teko. INSPEKTOR To je prosto, ak i suvie prosto. Ali ne volim ovakve stvari. DANIEL

Kako to mislite? INSPEKTOR Ja se oslanjam na injenice. Ne trudim se da dajem neka svoja tumaenja. DANIEL Nego? INSPEKTOR Sluam i ekam. DANIEL Ali treba raditi brzo! INSPEKTOR Znam. Pokuau. Najpre treba da vidim opata. (Otvara vrata i zove). Veleasni, izvolite! (Opat dolazi). Izvinite veleasni... znate, da bih popunio izvetaj... Imate li isprave? MAKSIMEN Da. (Pokazuje ih). Ako hoete moete da telefonirate biskupiji u amberiju... INSPEKTOR Dobro, kasnije! DANIEL Ma telefonirajte, odmah! INSPEKTOR Neete valjda da mi nareujete? (Opatu). Izvinite zbog mog nepoverenja. MAKSIMEN Pa to je sasvim prirodno. Radite svoj posao. On, jadnik i ne zna ta govori. DANIEL Licemeru. INSPEKTOR Gospodine Korban, nareujem vam da zautite! (Uzima slualicu). Dajte mi 212. Hvala. Traim veleasnog Lambera iz amonija... Vi ga sigurno dobro poznajete? MAKSIMEN Dobar sam prijatelj njegove porodice. On mi je i pomogao da postanem opat u Sen-anu. INSPEKTOR Alo! To ste vi, veleasni? Ovde policijski INSPEKTOR. Kako ste? Kako porodica?... Vodim jednu malu istragu i ovde sam sa veleasnim MAKSIMENom koji... A, tako... tako! Poznajete ga? Mogu li veeras malo da svratim do vas? Nee vam biti nezgodno? Dobro... hvala... videemo se. Svratiu svakako. (Sputa slualicu i vraa opatu isprave). DANIEL Kako su svi povezani! Prosto neverovatno! INSPEKTOR Stvarno, neverovatno! DANIEL Pogledajte ga samo kako se pravi nevin! Kakva drskost! I jo se kamuflirao mantijom! Kakav tip! INSPEKTOR Dosta! Vidite kako je veleasni miran, a vi izgledate kao neurastenik. Posluajte me i sedite mirno, jer ovakvo ponaanje vam ba ne ide u prilog. DANIEL U redu. Neu vie rei ni rei.

INSPEKTOR Tako e biti ponajbolje. (Opatu). Recite mi sve to znate, veleasni! MAKSIMEN Ne znam bogzna ta. Gospoa Korban je htela da se vrati kui. Ali bojei se prgave udi svoga mua dola je kod mene i zamolila me da je dopratim. Kada je stigla, gospodin Korban nije hteo da je primi, i poeo je da vie na nju, optuujui je za neku prevaru. U prvi mah sam bio zapanjen, tek posle sam shvatio da je gospodin Korban... (Pokae prstom na slepoonicu). INSPEKTOR Gubitak pamenja! MAKSIMEN Tako je. Napao nas je. Hteo je da izbaci svoju enu. Jadnica, bila je oajna. DANIEL Oajna. INSPEKTOR Mir! (Opatu). Vi dake mislite da je to zaista gospoa Korban? MAKSIMEN Apsolutno. Video sam je jo pre dvanaestak dana. INSPEKTOR A, tako! DANIEL To je laan iskaz, uveravam vas! Sve same lai. Sve je to nameteno. Sigurno ste mesecima prouavali svoju rtvu i pripremali se za udar. Lepo bogami. MAKSIMEN (Iznerviran). Dosta je bilo uvreda, gospodine. (INSPEKTOR ga umiruje gestom). Izvinite gospodine. INSPEKTOR Gospodine Korban... Preciznim injenicama i jasnim iskazima vi se suprostavljate samo vikom. Zar ne moete da navedete neka imena? Ko je ovde video vau enu pre dvanaestak dana? DANIEL Kako... ko je video? INSPEKTOR Da. Ko? DANIEL ekajte! Stigli smo u petak uvee, kolima, i onda sam uzeo klju od gospoe Gatine, kafedike. INSPEKTOR Da li je ulazila u kafanu i vaa ena? DANIEL Ne! Ostala je u kolima. (Skrhan je zbog toga). INSPEKTOR A potar? Nikad ne dolazi u kuu? DANIEL Ne. Sve je ostavljao u sandetu, dole na putu... INSPEKTOR

A deko iz bakalnice? DANIEL Da! Da! A ne, ni on nije video Elizabetu, jer je ona u subotu po podne spavala u sobi. INSPEKTOR Pa gde su je onda videli? DANIEL Drugde! U an-Le-Penu, u Veneciji, u enevi! Desetine i stotine svedoka mogu to da potvrde... INSPEKTOR Svakako... Vrlo je mogue... Samo kako dovesti te ljude? To je itava procedura! DANIEL Platiu koliko god bude trebalo! INSPEKTOR Ta ostavite... dosta sam ve izgubio vremena. Veleasni, pozovite gospou Korban. (Opat odlazi). A vas upozoravam da ete za svaku grubu re dobiti od mene dobru uku. I ostaviu vas da se sami snalazite kako znate. (Ulazi FLORANSA). INSPEKTOR Uite, gospoo, sedite. FLORANSA Hvala. Ve se smrailo, trebalo bi upaliti svetlo. MAKSIMEN Samo se vi ne uznemiravajte. Gde se pali? FLORANSA Kod vrata. ini mi se da je zahladnelo... Oh, budite ljubazni, veleasni, ukljuite grejanje. U kuhinji ispod meraa, ima jedna crvena ruica... i donesite nam neto za pie. U frideru ima vonih sokova. A sakrila sam i jednu flau dina na najgornju pregradu belog plakara u kuhinji. Hvala veleasni. (Naglo se okree prema INSPEKTORu, sve to ini vrlo armantno). Sluam vas... INSPEKTOR Dobro poznajete vau kuu? FLORANSA Pa to je prirodno, zar ne? INSPEKTOR Da. Va mu... (DANIEL reaguje). Da, mu, sve dok se ne dokae suprotno... Upravo mi je priao o vaoj prolosti, vaem susretu, braku, dolasku ovamo... FLORANSA Znate, moj mu je vrlo nervozan, i planinski vazduh mu je bio neophodan. Jedan njegov prijatelj pisao mu je u Veneciju. Nudio mu svoju planinsku kuu. Raunali smo da ovde ostanemo petnaest dana, a onda da se vratimo u Pariz, u moj stan. INSPEKTOR I onda ste se u uoi polaska posvaali. FLORANSA ao mi je. Nije trebalo da naputam kuu. Ali nisam mogla ni da zamislim da e moj dolazak toliko da ga pogodi, da... INSPEKTOR Imate li legitimaciju?...

FLORANSA Da... (Ide da uzme tanu, i pokazuje isprave). DANIEL To je falsifikat! FLORANSA Gospodine INSPEKTORe... INSPEKTOR (Poto je proverio). Izgleda da je sve ispravno. FLORANSA Zato to i jeste ispravno. INSPEKTOR (Vraajui isprave). Treba da znate, gospoo, da neete dugo moi da nas drite u zabludi, ukoliko je ovo netano. Mi imamo naina da to utvrdimo. Poslaemo pozive preko radija i novina. Prava gospoa Korban ako to niste vi, odmah e saznati da je njenom muu potrebna pomo. I vratie se. FLORANSA To sa radijom vam je odlina ideja. Savetujem vam da to uradite to pre. INSPEKTOR Zahvaljujem vam na savetu. Nego, meu vaim ispravama nisam primetio ekovnu knjiicu. Zar je nemate? FLORANSA Imala sam, ali sam je iskoristila. Treba sutra da siem u amoni, do banine filijale, da mi daju novu. (Kucanje. Pojavljuje se jedan policajac, tiho neto govori INSPEKTORu dajui mu jedno pismo. Policajac odlazi. INSPEKTOR gleda pismo pa onda baci Danijelu jedan sauesniki pogled. Zatim odlazi prema Floransi, sakrivajui pismo iza lea). INSPEKTOR Gospoo, da li imate nekog roaka koji je vrlo bogat a bolestan? FLORANSA Da. Zato? Ah, razumem... Gospodine INSPEKTORe, ja sam Elizabeta Korban i kod svoje sam kue. Vi ste mi ovde u gostima, ljubazna sam prema vama, ali nemojte da zbog toga zaalim. Izvinite, gospodine, ali ja ovo vie ne mogu da izdrim! INSPEKTOR (Pokazuje pismo). Jedan od mojih agenata naao je ovo u vaem sanduetu za pisma pored puta... Adresirano je na Elizabetu Korban, roenu Marselen, i dolazi iz... (ita poleinu pisma). Kancelarije gospodina Belanera, advokata iz Sen-Denija. (Pauza. Ponavlja). ''Gospoi Korban''. FLORANSA Hvala, gospodine, dajte mi ga! (Prua ruku, ali INSPEKTOR stavlja pismo u dep). FLORANSA To ve prelazi svaku meru! Ako mi ne date to pismo, telefonirau u amberi, prefekturi, i tuiu vas. Vi nemate ovlaenja ni prava da tako neto inite. Dajte mi to pismo! INSPEKTOR ta u njemu pie? FLORANSA Otkud znam. Obeavam da u vam dozvoliti da ga proitate.

INSPEKTOR Sutra emo ga zajedno otvoriti, i to pred dravnim tuiocem. FLORANSA (Besna) U redu onda! (Ide prema telefonu). MAKSIMEN A da ga ja otvorim? Ovlaujete li me? INSPEKTOR Da. (Opat prilazi). DANIEL Ne! Ne! Meni dajte to pismo, meni! INSPEKTOR Ah, samo ste vi jo nedostajali! Svega dva minuta nisam sluao vae upadice. DANIEL Ali to pismo nije namenjeno njoj, i nikako ne sme da padne u njene ake. Ta ena nije moja ena. INSPEKTOR Dokaite to, za ime Boga! DANIEL Dobro. Dokazau vam, samo mi to omoguite, i uveriu vas da ta ena nije Elizabeta. Postavljau joj pitanja! I ona naravno nee moi da odgovori. FLORANSA Da odgovaram? ta to? DANIEL Poneto o ''nama''. Vi ste saznali mnoge stvari, ali ipak ne moete da znate sve... FLORANSA ta hoete time da kaete? Samo gnjavi gospodina INSPEKTORa. INSPEKTOR Ni malo! Jedan obian odgovor moe da otkrije mnogo tota. DANIEL Videu da li ste dobro nauili svoju ulogu... FLORANSA Ako to moe da te izlei, ili da uveri gospodina INSPEKTORa, pristajem. Ali posle tolikih uzbuenja, ne bi bilo udno da neto zaboravim. INSPEKTOR Ne pravdajte se unapred, gospoo; nastavite gospodine Korbane. (Vadi svoju belenicu i belei). DANIEL Gde smo se venali? FLORANSA U crkvi Svetog arla u an-Le-Penu. DANIEL Koga datuma? FLORANSA Desetog juna. DANIEL Koji je to bio dan?

FLORANSA etvrtak. DANIEL U koliko sati? FLORANSA Ujutru u pola jedanaest. DANIEL Kojim smo vozom otili za Veneciju? FLORANSA Putovali smo brodom '''Marija Kristina II''. DANIEL Koja kabina? FLORANSA Osam, u prvoj klasi. DANIEL Gde smo odseli u Veneciji? FLORANSA U ''Regini''. INSPEKTOR Gospodine, to ispitivanje je detinjasto. Ako time hoete da kaete da ste rtva neke bande, znajte da je ova ena mogla da doe lako do potrebnih obavetenja. FLORANSA Zar ne vidi da ispada smean? INSPEKTOR Treba da pronaete pitanja koja e biti intimnija... Zavijenija, neoekivanija... Ali pazite, potrebno je da mi dokaete da je gospoin odgovor netaan, jer, pravo da vam kaem, ja ne verujem ni jednom ni drugom do daljeg. DANIEL Vrlo dobro. (Napree se). Ah! kako se zove turistika agencija koja nas je vodila po italijanskim selima? (INSPEKTORu) Moja ena je kupila karte! FLORANSA ''Marselis'', Trg Svetog Marka. DANIEL Kako se zove moj prijatelj koji nam je pozajmio ovu kuu? FLORANSA Ja ga ne poznajem, a ti mi nisi o njemu govorio. Ali... A da! an Bernarde. INSPEKTOR Mislite li da vredi nastavljati... gospodine Korban? DANIEL Kako da ne! Jo jedno pitanje. Gde smo se zaustavili na putu za amoni? FLORANSA U enevi, u hotelu ''Globus''! DANIEL (Triumfalno uzvikne). Nije tano, nije tano! Uhvatio sam je! Pogreila je. INSPEKTOR Mir! (Belei). Proveriemo. (Telefonira). Alo, dajte mi 14... Fernan? Zovi enevu, hitno,

i proveri da li su u hotelu ''Globus'' bili gospoa i gospodin Korban poetkom meseca. Brzo! im dobije odgovor javi mi. Hvala. (Sputa slualicu). Jo neko pitanje gospodine? DANIEL (Sav ozaren). Da. Ovo pitanje nije mogla da predvidi! Samo ja znam odgovor i mogu da dokaem gospoo, ja imam jedan oiljak na svom telu. Na kom je mestu? (Pauza. FLORANSA izgleda kao uhvaena u klopku). INSPEKTOR Dakle! Gospoo! FLORANSA Otkud znam? ta hoe time? DANIEL Ako ste moja ena, vi sigurno znate da sam ranjen jo kao dete i da je oiljak dosta vidljiv. Dakle, gde je? FLORANSA Ve sam toliko iznervirana, da... INSPEKTOR Oh, ipak, to je vrlo nezgodno gospoo... vrlo nezgodno... FLORANSA Tako sam strano umorna. MAKSIMEN (Sa aom u ruci). Hoete li da popijete neto? FLORANSA Ne, hvala, nisam edna. MAKSIMEN Neto osveavajue, gospoo... Jedan ovdanji specijalitet... Nekoliko kapi ruma sa limunom i belim vinom. Izvrstan lek! FLORANSA Oh, hvala. (Zbunjeno). Ah, sad mi je ve bolje, dragi! Pita za onaj oiljak? Prosto sam izgubila pamet! Pa naravno, na grudima! Na grudima! Gore, levo! (Smeje se nervozno). Verujte, gospodine INSPEKTORe, sve je ovo zbilja smeno... DANIEL On joj je rekao! Maloas me je video neobuenog. MAKSIMEN Samo sam vas malo izmasirao, gospodine... DANIEL Strani su, strani! INSPEKTOR (Opatu). eleo bih dan zabeleim recept tog vaeg napitka. Rum, limun i? MAKSIMEN ... I belo vino. INSPEKTOR (Belei poto je shvatio). Mora biti da valja... zapamtiu to... (Telefon zvoni. Die slualicu). Alo! (Slua). Hvala. (Sputa slualicu). U registru hotela ''Globus'' nali su imena gospoe i gospodina Korban. DANIEL

(Zapanjen). To je nemogue, to je la. FLORANSA Gospodine INSPEKTORe, da li emo ovde provesti celu no? ta mislite? DANIEL Ne, ne. ekajte pronai u ja neko drugo pitanje. FLORANSA Dosta je bilo, dragi. Vreme je da se veera. (INSPEKTORu). Zar ne? INSPEKTOR Apsolutno. DANIEL Dozvolite mi... FLORANSA Hoete li sa nama da veerate, gospodine INSPEKTORe? INSPEKTOR A, ne. ekaju me kod kue. Moja porodica... FLORANSA Imate li dece? INSPEKTOR Da. Troje. FLORANSA Bravo. MAKSIMEN Dovienja gospodo. FLORANSA Veleasni, zar ete i vi otii. MAKSIMEN Na alost, da, gospoo! FLORANSA Znai, ostajem sama sa DANIELom? MAKSIMEN Gospodin Korban treba da legne. Dajte mu praak. (Pretura po velikim depovima i vadi fiolu prakova). Nekodljivi su, a deluju umirujue. INSPEKTOR (Nepoverljivo). Uvek ih imate pri ruci?... MAKSIMEN Da, uvek... Prilino sam nervozan, a moj poziv zahteva mirnou. DANIEL Oni e me otrovati! INSPEKTOR Kojeta. To ne bi bilo ni malo lukavo. DANIEL Ili e pokuati da me strpaju u ludnicu? INSPEKTOR Ma, ne! FLORANSA Ja u se starati za tebe, i to ovde. Uostalom, ve si bio u takvom stanju, i prolo je. I zato

sad ne treba da oajava. INSPEKTOR Zar mu se to ve deavalo? DANIEL Nikad! FLORANSA Jeste, gospodine INSPEKTORe. U Veneciji. INSPEKTOR Onda e vam sutra sigurno biti bolje. MAKSIMEN Dae Bog. Doi u da vas obiem... (Izlazi). INSPEKTOR Poi u s vama, veleasni. Do vienja. Gospoo. FLORANSA Gospodine, INSPEKTORe, zaboravili ste moje pismo. INSPEKTOR A, da! Izvinite... Gde sam ga ostavio? FLORANSA U desni dep... Tu. INSPEKTOR Jeste. Izvolite. (Prua joj ga. Ona ga uzima). FLORANSA Proitajte ga. INSPEKTOR (INSPEKTOR otvara i ita isprekidano). ''... Da vas obavestimo o smrtnom sluaju koji je zadesio pre mesec dana gospodina Laforseria, vaeg ujaka... '' DANIEL (Oajno). Eto. Saznali su pre mene to, gadovi! INSPEKTOR ''... Izvolite doi u moju kancelariju u Sen-Deniju, im budete mogli... radi testamenta i nasledstva... '' (Daje pismo Floransi). FLORANSA Zadrite ga. INSPEKTOR ta da radim s njim? FLORANSA ta god hoete. Da proverite... INSPEKTOR Nema sumnje u autentinost dokumenta, gospoo. Znao sam za to nasledstvo. To je prva stvar koja mi je bila tano poznata u itavom ovom sluaju. DANIEL (Zadravajui ga). Neete valjda otii? Shvatate li, ja sam upao u klopku!... Ova ena e sve uiniti da bi me smakla. Strpae me u ludnicu, ili e dokazati da mi se desio nesrean sluaj, a moda i da je u pitanju samoubistvo, ili bilo ta!... I vi joj dozvoljavate da ini ta hoe! Uinite neto... .ili mi bar recite da sam postao ludak koga treba zatvoriti! (Telefon zvoni).

DANIEL (Podie slualicu). Da... da... jo je ovde. INSPEKTORe za vas. INSPEKTOR (Slua)... Ah, ah! (Sputa slualicu). FLORANSA Neto neprijatno? INSPEKTOR Ne, naroito. Moj pomonik mi javlja da je enevski komeserijat, proveravajui registre hotela ''Globus'' konstatovao da su neki datumi, izgleda prepravljeni, ali nije vano. Videemo uostalom. DANIEL ta sam vam rekao! Vidite i sami, sve su falsifikovali. Preklinjem vas, ne ostavljajte me. FLORANSA Ali, gospodine, INSPEKTORe, zar za vas nemaju nikakvog znaaja ove moje isprave, porodino poreklo, moji odgovori. INSPEKTOR Kako da ne gospoo! Gospodine, nastojte da se smirite. Dajte mu praak za umirenje... FLORANSA Nita ne brinite... INSPEKTOR Pa emo sutra nastaviti... DANIEL Sutra u biti mrtav! (vrsto se uhvati za INSPEKTORa). INSPEKTOR Smirite se, iscepaete mi kaput! FLORANSA Gospodine INSPEKTORe, ja sam prilino uznemirena zbog mog mua... Moda bi bilo pametnije da ga povedete? Bojim se da posle ovog nervnog sloma... on ima vrlo slabo srce... DANIEL Ja, ja imam slabo srce? Nije istina. FLORANSA Kako moe tako da lae? INSPEKTOR Izgleda, sve su injenice protiv vas... Ali, dosta sam izgubio vremena. Laku no! DANIEL ekajte, ekajte, kad vam kaem! (Izlaze. DANIEL odjuri za INSPEKTORom). (Na sceni ostaje samo FLORANSA koja navlai zavese. Zatim uzima jednu au i puni je viskijem. Iz fijole stavlja u au praak za spavanje. DANIEL, koji se iznenada pojavio video je ovo; trgne se za trenutak, ali se pravi kao da nije nita video). FLORANSA Je li otiao INSPEKTOR? (DANIEL prikriva svoju reakciju). Uzmi, spremila sam ti viski. To e ti dati snage. (Prua mu au u kojoj se nalazi sredstvo za spavanje. On je uzima). DANIEL Ne volim viski bez leda.

FLORANSA Doneu ti ga. (Odlazi u kuhinju. DANIEL mirie au. Vraa se opat i prijateljski potapa po ramenu DANIELa, koji poskoi). DANIEL ta jo hoete? MAKSIMEN Treba da se odmorite, prijatelju. DANIEL Oh, izvinite. Hoete li jedan viski? MAKSIMEN Zato da ne! DANIEL Izvolite. (Daje mu au). Gospodin INSPEKTOR je otiao? MAKSIMEN (Pije). Jo nije. Trai ona dva policajca. FLORANSA (Vraa se iznenaeno). Vi... vi ste pili, veleasni? MAKSIMEN Da, hvala, gospoo. (Ispija au do kraja i ostavlja je). DANIEL (Likujui). Dao sam mu svoju au. FLORANSA ta? (Uasnuta uzmahne). ta? MAKSIMEN U emu je stvar? FLORANSA Pio si iz Korbanove ae? MAKSIMEN Da, pa ta? FLORANSA Oh! MAKSIMEN ta si uradila? FLORANSA Ja sam... (Opat se zaljuljka. Kriknuvi hvata se za grlo, i srui se na tepih). DANIEL (Viui). Gospodine INSPEKTORe... ne odlazite! Upomo! Doite brzo! (FLORANSA pogleda napolje a zatim se nagne nad opata). FLORANSA Ustaj i kidaj kuhinjskim stepenitem. (Jednim skokom opat se uspravi osmehne se i nestane. FLORANSA skloni ae i sedne sasvim mirno. uje se Danijelovo vikanje, praen ispektorom i policajcima). DANIEL Opat je otrovan! Eto, vidite... .(Ali na podu nema nikoga). FLORANSA Trai neto?

DANIEL (Shvativi da je sve to Floransino maslo). To nije mogue? INSPEKTOR Gde vam je taj mrtvac? (INSPEKTOR posmatra DANIELa s prekorom. DANIELovi nervi poputaju i on kae). DANIEL Propao sam! FLORANSA Ne zamerite mu. INSPEKTOR Postarajte se da malo odspava. Ako mu ne bude bolje poslau doktora. INSPEKTOR Sutra pre podne znau istinu. Ili ste vi neka cveka, ili je on ludak! U svakom sluaju jedno od vas strpau iza reetaka. ZATAMNJENJE

DRUGA SLIKA (Sutradan ujutru. Sunce je izalo i osvetljava sobu. Na divanu, uvijen u ebe spava DANIEL, hrui. uje se buka kola koja dolaze. FLORANSA silazi niz stepenice i ide prema DANIELu. Pojavljuje se policijski INSPEKTOR, koji lupa na vrata). FLORANSA Napred! O, gospodine INSPEKTORe, ta uite! INSPEKTOR Dobar dan, gospoo Korban... Kako je od jutros na bolesnik? FLORANSA eleo je da spava na divanu... Nego, prilino ste poranili! INSPEKTOR Hteo sam malo da porazgovaram sa vaim muem, pre nego to odem na dunost... Dakle, gospodine Korban? Kako je? (DANIEL se bori protiv sanjivosti). Sigurno ste mu dali vie nego to treba? FLORANSA Da... Mora biti... Mislite da nije trebalo? INSPEKTOR Dobro ste uradili. Ali evo, dolazi k sebi... (DANIEL seda i trlja oi. FLORANSA puni au mineralnom vodom i prua mu je. On je gleda sa odvratnou i odbija da pije). FLORANSA To je mineralna voda, anele! INSPEKTOR Ako vam ja dam da pijete? (Komesar mu prua au i on pije)... .A onda emo nas dvojica malo da proaskamo... FLORANSA Hoete li da vas ostavim nasamo, gospodine INSPEKTORe? INSPEKTOR Pa, nije da ba to zahtevam, ali...

FLORANSA I onako imam da kupim neke stvari... i iskoristiu priliku... hoete li neto da popijete? INSPEKTOR Hvala. Ne pijem na dunosti! FLORANSA Tako? A ja sam mislila da ste nam doli kao prijatelj? Iz panje prema DANIELu, sa kojim ste jue bili tako strpljivi... INSPEKTOR Gospodin Korban je tako simpatian... FLORANSA Spremiu vam kafu. Slaete se? INSPEKTOR Pa... gospoo, ako mi dozvolite, vie bih voleo da probam ovdanji specijalitet! FLORANSA Kakav specijalitet? INSPEKTOR Pa znate ve: rum, limun sa belim vinom! FLORANSA (Sa osmehom). A, da stvarno! Potrudiu se da dobro ispadne! (Odlazi u kuhinju). INSPEKTOR Kako ste spavali? DANIEL Uasno. Neto sam popio to me je prosto smlatilo! INSPEKTOR Pa da vidite i nije vam ba bilo na odmet. Malo ste se odmorili, a ja sam za to vreme nastavio istragu. DANIEL Dakle? Jeste li najzad krenuli sa mrtve take? Potraili ste neke dokaze? Obratili ste se radiju za pomo? INSPEKTOR Nismo jo stigli dotle. Hteo bih da najpre meni samom stvari postanu jasne. Zvau Pariz popodne. Na alost... DANIEL ta naalost? INSPEKTOR Biu otvoren. Ja jo nisam naao dokaz da ta ena nije gospoa Korban. DANIEL Ah, lukaviji su oni i od mene i od vas! Sve je to nameteno... INSPEKTOR Ta ne! DANIEL Recite mi iskreno, gospodine INSPEKTORe! Zar ba ni malo ne sumnjate? INSPEKTOR (Posle kratke pauze). Da... ali vrlo nejasno, nemam nita opipljivo. DANIEL Za ime Boga, uhvatite se za tu sumnju. Samo me vi iz ovoga moete izvui. (Zajeca).

INSPEKTOR Ne plaite, gospodine Korban... (Tiho). Bolje mi pomozite da pronaem neku greku u njihovom planu. DANIEL Hou, kako da ne. INSPEKTOR Hteo bih da se malo oslonim na vas, ali nemojte opet da vam se desi da me zovete zbog nekog lea koga ustvari nema. Ma ta se desilo, morate ostati mirni. Pokuaemo da naemo ljude koji su poznavali Elizabetu. Ali samo na vau linu odgovornost, jer se istrani sudija ne bi zadovoljio samo mojim sumnjama. Moete li mi navesti neka odreena imena? DANIEL Naravno... Samo, mi smo se venali tek pre tri meseca i nismo stekli mnogo poznanika, pogotovo takvih od kojih bismo mogli da traimo da zvanino svedoe... INSPEKTOR Da li se bar nekih seate? DANIEL Kako se uzme... Ali gde da naem te ljude? INSPEKTOR E, to je vaa stvar. DANIEL To je strano komplikovano. INSPEKTOR Znam, ali za mene jo vie. DANIEL U uan-Le-Penu imali smo masu poznanika! INSPEKTOR Dobro. Da li onda moete da se prisetite jedno desetak imena i adresa? DANIEL Desetak? Ni manje ni vie? INSPEKTOR Da, jer treba imati u vidu da su neki ve otili. Da neki nee odgovoriti prosto iz lenjosti... iz bojazni ili gluposti. A ima i takvih koji su podmieni da bi drali jezik za zubima. DANIEL Zar mislite da su dotle ili? INSPEKTOR Treba sve predvideti, ako se radi o nekoj organizovanoj bandi. DANIEL Da, da, imate pravo, ali ta da radim? INSPEKTOR Setite se imena, i napravite mi jednu malu listu. DANIEL Dobro. INSPEKTOR Hoete li jedan mali savet?

DANIEL Kako da ne! INSPEKTOR I prihvatiete ga? DANIEL Svakako. INSPEKTOR Dakle pravite se da se mirite sa poloajem u kome ste se nali ne forsirajte stvari! I nemojte da se uzbuujete pa da posle morate da uzimate sredstva za spavanje, jer to nije dobro za srce. Glumite malo. A za to vreme ja u da radim... polako, mirno i SIGURNO. I kad-tad, javie se vaa prava ena... DANIEL Daj Boe! INSPEKTOR Proi e sigurno nekoliko asova, pa ak i itav dan dok ne naiemo na neki dokaz, neki trag koji su oni propustili da izbriu... I zato onda viete? VREME RADI ZA NAS... Na kraju e izgubiti tlo pod nogama. Ali treba da vai nervi izdre dotle. Inae e vaa ''ena'' imati osnova da trai da vas proglase ludim. Te nervne krize samo govore protiv vas. Razumete me? DANIEL Imate pravo! Biu miran, potpuno miran. Evo idem da se malo proetam, da se nadiem vazduha. INSPEKTOR Nemojte! Na putu ima brzih automobila. A dovde vode i neki putevi na kojima vidljivost nije ba naroita. DANIEL (Pobledevi). Mislite da bi se usudili? ak i napolju? INSPEKTOR Sve je mogue, ponajvie ono to se ne oekuje. DANIEL Onda, ostau ipak ovde... Nego, kada biste hteli da svraate malo ee, vie puta u toku dana... INSPEKTOR Obeavam. A posluite se i koji put telefonom. Odjutros je direktno povezan sa komeserijatom. DANIEL Hvala, gospodine INSPEKTORe... Ako se ikad izvuem iz ovog groznog sna, ostau vam zauvek zahvalan. INSPEKTOR Nemojte, molim vas. To mi je prosto naprosto dunost. Mada nije uvek laka... Nego mislite vi na svoj spisak imena. I samo hrabro. FLORANSA (Ulazi sa aom). Izvinite to ste toliko ekali. Nisam nala vie ruma! INSPEKTOR (Pije sa ironijom). Izvrsno! Ba vam hvala! FLORANSA

Kako je DANIEL? INSPEKTOR Dobro sam mu oitao, pa mi je obeao da e se razumno ponaati. A sad gospoo, dovienja... FLORANSA Doite nam ee. Moj mu se bolje osea kad ste vi tu! INSPEKTOR Starau se... FLORANSA Treba li da pozovem lekara? INSPEKTOR Ne. Pre svega to je nekorisno. Jer vaem muu je sad dobro i sasvim je miran. A zatim, ako budemo morali da zovemo lekara, ja u ga sam odabrati i dopratiti dovde. A sad, klanjam se, gospoo. Ah da! Samo jo neto... Dajte mi tanu adresu vaeg stana u Parizu. FLORANSA Ulica Danu 157. INSPEKTOR Ulica Danu 157. Hvala. (Ode). FLORANSA (Dovikuje mu). Peti sprat levo. (uje se odlazak policijskih kola. FLORANSA posmatra DANIELa i poinje da se smeje, radosno ali i uznemirujue). DANIEL Dobru ste mreu spleli, ali pre ili kasnije izvui u se iz nje. FLORANSA Bez sumnje dragi. Bez sumnje. DANIEL Neete me spetljati... FLORANSA Ima pravo... Odmori se malo... DANIEL Zaboravljate da ubice uvek na kraju oda neka sitnica. Sitnica koja se ne moe predvideti. FLORANSA (Uzima svoj mantil i tanu). Pa da dragi, naravno. DANIEL Vreme radi za mene... FLORANSA Svakako, svakako. Ali ja sad moram u kupovinu. ta bi hteo za ruak? DANIEL Bilo ta to bi mi dalo malo snage... Spremam se za bitku. FLORANSA Odlino. Dakle, uzeemo jednu dobru niclu i... mogli bismo moda da ponemo omletom sa peurkama? (Ostavljajui DANIELa u alosnom stanju ona izlazi smejui se. DANIEL prilegne, ali mu odjednom neto pade na pamet. Prilazi jednom ormanu i poinje da vadi rublje, zatim

odlazi u sobu. Pauza. uje se pevanje nekog nesigurnog glasa. Vidi se kako se sa terase pojavljuje jedno upavo i vedro lice. Kloar pedesetih godina sa torbom u rukama). MERI (Uzalud lupa na vrata). Hej, hej! Ima li nekoga? (Ulazi). Ko e taticu MERLIa da asti jednom aicom? Uh, uh, to smo ljubazni. Molim vas, ne odgovarajte svi istovremeno... (Koristi se prilikom to je sam, i slui se piem). DANIEL (Pojavljuje se sa koferom). ta to radite? ta hoete? Ko ste vi? MERLI Oh, izvinite! Dobar dan. Da se predstavim: MERLI profesionalni slikar. Na lepovanju sam. Zamislite, dragi gospodine, ta mi se dogodilo. Sunam vam se ja, tamo dole, ispod stena, a noge lepo drim u potoku. I taman htedoh neto da prezalogajim, kad ti se moj litrenjak s vinom okliznu... i ode mast u propast! To se zove maler! E, ali se tim se da gore u umi ima neka kua, pa ko velim, kako bi bilo da uzajmim malo pia, koje bi ja vratio ili bi odma` platio... to se podrazumeva... Nego, imate li vi da mi prodate jedan litar vina? DANIEL Ne, gospodine. MERLI Zar gospoda ne piju vino? DANIEL Ne, molim vas... (Pokazuje mu vrata). MERLI A, da, shvatio sam. Vi mislite da sam ja nekakav besposliar... DANIEL Ali ne... MERLI Ja sam umetnik! Gospoda uvek meaju umetnike i besposliare, a to je zato to se i jedni i drugi obino danima ne umivaju. Ja nisam besposliar, gospodine. Imam isprave... (Vadi stari budelar sa ispravama i podvlai prstom). Brisar, Pol, zvani ''MERLI''. To mi je znate nadimak. Umetniki slikar. Istina, ova legitimacija mi je jo od pre dvanaest godina. Od taka sam svata doiveo! Eh, gospodine! ene! DANIEL Da... znam! MERLI Vidim, gospodin me razume! To mi je milo! (Posmatra flae). Da li bi bilo nezgodno, ako bih popio nekoliko gutljaja? DANIEL Ne... posluite se. Samo brzo. MERLI To i ne treba da mi kaete tu sam bo`me brz! (Pije zatim). Moda bi gospodin pristao da mu napravim portre? Vae lice je tako izrazito i puno neke vatre... DANIEL Ne, moli vas... Ostavite me. MERLI ta se gospodin ustee? Za pare sve moe da se uredi...

DANIEL (Pretura po depu i daje mu novanicu). Evo. Uzmite... i popijte neto u moje zdravlje... MERLI Vrlo ste ljubazni, gospodine. Piu za va uspeh. (Gleda novanicu). Ama da niste pogreili? Pa ovo je sto banki? DANIEL Nije to nita! Nosite to i ostavite me na miru... Idite. MERLI Gospodin je meseca! Sto banki! Od letos nisam video celog ''soma''. A tada mi je palo u ruke pet somova. Ni manje ni vie! A isto toliko jednom mom drugaru. Neki baki, znate. Zasluio sam ga bez po muke. E, ali ne moe to svako! Treba pokazati svoju legitimaciju i potpisati se lino na zapisniku kao svedok... Uglavnom laka para! Dakle, povlaim se, vrlo diskretno, to `no kau... (Duboko se klanja). I jo jednom: hvala... DANIEL (Odjednom poinje da ga malo posmatra). Gospodine, ekajte... da vas malo bolje pogledam... MERLI Zato? ta mi fali? DANIEL Da li ste nekad nosili bradu? MERLI Dabome. Ali to zavisi od godinjg doba! DANIEL Tih vaih letonjih deset hiljada franaka... da niste moda zaradili u... Ali, ne, ne! Niste to bili vi! To bi bilo isuvie lepo! Pa ipak uinilo mi se da sam vas prepoznao... A vi? Ne biste li mogli da se setite ko sam? MERLI Zbilja, kad malo razmislim, ini mi se da mi gospodinovo lice nije nepoznato... DANIEL Da... razmislite... Neu nia da vam kaem. Treba sami da se setite! To bi bilo zbilja izvanredno! Sedite. MERLI Nemojte, sve u da vam isprljam. DANIEL Ta sedite! MERLI Pa sve je tako isto! (Otrese pantalone i sedne). DANIEL (Prosto drhti od radosti). Ako me prepoznate... sjajno u vam se oduiti... MERLI A? DANIEL Dau vam to god hoete. MERLI E kad je tako, brzo u da vas prepoznam... Pa da... ve sam vas video negde... Ali gde? Budite ljubazni, pomozite mi malo!

DANIEL A, ne... Neu da utiem na vas. Potrebno je da se sami setite... Gledajte me dobro! MERLI Uh, uh! Gde li sam vas to video? DANIEL ivite li u amoniju preko cele godine? MERLI A, ne. Zime uvek provodim u Provansi. Pronaem neki kutak u nekom hotelu ili pansionu, po mogunosti dobro zagrejanom. Uprolee se izvuem... kao leptiri... i kidam na more... A onda, u ovo doba godine, biram brdske krajeve... DANIEL A gde ste bili letos? MERLI (Otmeno). U uan-Le-Penu, gospodine. K`o ceo svet. DANIEL Razmislite! Razmislite! MERLI Pa to i radim, gopodine! DANIEL Da me niste tamo, sluajno videli? MERLI (Pobedonosno). Pa da! Prepoznao sam vas. Vi ste onaj mladoenja iz optine u uan-LePenu, sa onom krupnom plavuom! DANIEL (Izbezumljen). Pst! Govorite tiho! Moe neko da nas uje! MERLI A! Neka druga ena! DANIEL Moda se veleasni tu negde sakrio? MERLI Veleasni? A, shvatio sam. Sad ivite sa nekom drugom? Dobar ste vi momak! Dakle, ljubav je kratko trajala, a? A izgledali ste mi kao dva goluba... Eh, to ti je ivot gadna stvar! Sve zaas proe! DANIEL Ne mogu sad da vam objanjavam... Dugo bi to trajalo, a moda mi ne biste ni poverovali... Ali, vae svedoenje je od ogromne vanosti... Ono rui sve njihove planove! Vi ste ona nepredviena greka u njihovoj zamisli! MERLI Ja sam greka? DANIEL Ostaete ovde samo nikom ni rei o ovome. Poto ste slikar, radiete mi portre. Ponite odmah. Objasniu vam sve... (Daje mu brzo blok i olovke i sedne na stolicu). MERLI Dobro... Vai, to se mene tie. Samo nisam ba u formi. Znate, nemam uslova... DANIEL Nije vano! Samo crtajte... I sluajte me... Za koji as pojavie se ovde jedna dama koja

je... MERLI Vaa prijateljica! DANIEL Ta ne, ne! MERLI Vaa druga ena? DANIEL (Da bi to pre zavrio). Tako je. Moja druga ena! MERLI A, da shvatam. DANIEL Samo, nipoto nemojte rei da ste bili svedok na mom venanju. Razumete, to je strano vano. Nikada me niste videli. Niti sam ja vas video. Prosto crtajte, i gotovo. MERLI Molim lepo. Pa da... vaa sadanja gospoa je ljubomorna na vau prvu enu. DANIEL Da, tako je. Zato ni rei o tome! MERLI Ne brinite. Volja moga klijenta je svetinja za mene. DANIEL Ako sve dobro proe i ako drite jezik za zube, dau vam sto hiljada franaka. MERLI Za portret? DANIEL Da. MERLI O-hoooo! E pa, onda. na posao! (Namesti se da radi,smeje se). DANIEL Nastavite da crtate... (Ide tiho, uzima telefon, vraa se sa njim i sedne). MERLI Za jedan sat rada sto somova. Pa to je tarifa za Pikasa! DANIEL (Telefonira). Alo! Komesarijat? MERLI (Poskoi). ta to treba da znai, a? DANIEL Smirite se, objasniu vam posle! MERLI Ja sam ispravan graanin. Nisam ja neka skitnica. Ja sam umetnik! (Mae ispravama). Gledajte! Nagrada grada Nanta iz 1938... Dozvola za vonju. Bio sam u ratu 914... DANIEL Pst! Alo? Ovde gospodin Korban. Dajte mi odmah INSPEKTORa. Samo brzo. Recite mu da imam dokaz u rukama, i da doe to pre. Hvala! (Spusti slualicu). MERLI (Uvreen). Molim vas objasnite mi!

DANIEL Ne brinite, videete. Ja sam rtva jedne bande, a da bih se izvukao, potreban mi je svedok koji je poznavao moju enu. MERLI Prvu? DANIEL Da. Spasen sam, spasen, zahvaljujui vama! MERLI Ma nemojte! Zahvaljujui litrenjaku koji sam razbio. DANIEL Ba tako. A sad opet uzmite olovku i... na posao. MERLI E to ti je ivot... DANIEL Kroz koji minut, moi ete da posvedoite pred INSPEKTORom... MERLI Oh, najzad u na ravnoj nozi da porazgovaram sa jednim policajcem. Ve mi je dodijalo da se svake subote javljam policiji, ma gde bio. Za jednog umetnika to je neizdrivo! Znate ta spremam tom vaem INSPEKTORu? S vaim doputenjem imam da mu kaem: ''Dragi moj INSPEKTORe sedite i sluajte me! Taka i taka stvar!'' A onda u da posvedoim, pa e novine da mi objave sliku. E, da znate, to mi je uvek bio san! DANIEL Mogu da zamislim! Nego, vi kao da ste bili svedok na stotinu venanja? Zar se stvarno tako dobro seate moje ene? MERLI Kako ne bi! DANIEL Molim vas... Moete li malo poblie da mi je opiete. Kako je izgledala? MERLI Visoka, plava sa malim zatupastim nosem. I dozvoliete izgledala je malo... uobraena! Ne ljutite se valjda to to kaem, poto ste nali drugu? DANIEL (Nervi mu popuste, u oima mu se pojave suze). Elizabeta... MERLI Plaete? DANIEL Nita, nita... Znajte spasli ste mi ivot. MERLI ta u kad sam batlija! Ali ako stalno tako stojite nikad neu stii da zavrim portre. DANIEL (Seda). Dobro, biu miran. MERLI Ama... da se niste alili za onih sto hiljada, a? DANIEL Ni govora. Obeao sam. ta je sto hiljada prema vaoj usluzi? MERLI

To mi je znai, doneo litrenjak to sam ga razbio! Uh, to ne razbih dva! DANIEL Kad samo pomislim da sam mogao i da vas ne prepoznam, tako obrijanog... MERLI Pogotovo to tog dana, kad ste se venavali niste ni obraali panju na mene. Samo ste buljili jedno u drugo. Nema ta, bila je zgodna. Kao da je sad gledam! DANIEL A va kolega? Onaj drugi svedok? ta je sa njim? MERLI Ko to? oo irafa? DANIEL Da, jedan mravi dugonja! MERLI Onaj aljivina? DANIEL ta je s njim? MERLI Bogme ravo je proao. Poeo je da radi, a to nije za njega. To ga je ubilo! DANIEL Umro je? MERLI ta ete gospodine, rad je opasna stvar! h, ta ti je ivot! DANIEL Crtajte... uje se neka buka! I utite! MERLI Kako naredite gospodine. FLORANSA (Pojavljuje se). ta je to sad? Ko je taj ovek? MERLI (Brblja). Da se predstavim? MERLI! Umetniki slikar. Moje potovanje, gospoo. Ba sad crtam gospodina, to jest vaeg mua. FLORANSA A? Zaista! DANIEL To me smiruje... A i on e tako da zaradi koju paru. FLORANSA (Priblii se i gleda crte). Odlino... MERLI (Snebivajui se). Znate, to mi je samo skica... A tek ima da vidite... Ako gospoa eli, mogao bih posle nju da naslikam. Da nemate moda dece? Tu sam pravi majstor! FLORANSA Ne. Na alost, nemamo ih... Bar jo ne! Zar vam moj mu nije rekao da smo tek tri meseca u braku? Nije vam govorio o meni? MERLI Moji klijenti ne smeju da govore dok poziraju. Eto, etrdesetdevete u Kanu verovali ili ne rekao sam grofici Deklermon Doner, kada je stala da brblja kao papagaj, da u da joj

naslikam sve bore, ako ne umukne i odjednom gotovo! Kao da joj je neko vezao usta! FLORANSA Pa lepo, onda! Slikajte mog mua, i nedajte mu da mnogo govori. Da li ti neto treba? DANIEL Ne, hvala... FLORANSA (MERLIu). Hoete li neto da popijete? MERLI Tako neto ne mogu da odbijem. FLORANSA Dobro, posluiu vas. MERLI (Otmeno). Oh, gospoo, toliko ste ljubazni. FLORANSA (Slui MERLIa aom). Jesi li video veleasnog? Obeao mi je da e da navrati. DANIEL Ne nisam! FLORANSA Pa lepo, nastavite samo hrabro! MERLI Hvala, gospoo! (Ona ode u sobu). MERLI Lepa ena. DANIEL Ama gde li je taj INSPEKTOR? Sigurno su ga opet negde pozvali! MERLI Mesto one uobraenice ova slatka enica... To ste pametno uradili. DANIEL Molim vas... utite... MERLI Moram priznati da mi se ova vie svia!... (FLORANSA se neujno pojavila). Seam se one plavue kao da je sada gledam. Ova je mnogo zgodna. Jer, iskreno govorei, ona prva... znate... kad sam vam u Sen-Lepenu bio svedok... (Vidi Floransu i prestaje da govori zbunjen... ). FLORANSA ta ste to priali... kad ste bili svedok... ? MERLI Oh, nita... onako brbljam... priam o svojoj eni. FLORANSA Oh, imate enu? Je li zgodna? MERLI Da... visoka, plava, uobraena... FLORANSA A gde ste se venali? MERLI (Kae to mu prvo padne na pamet). U uan-Lepenu.

FLORANSA Lepo. A ta je bilo sa njom? MERLI Ne znam. FLORANSA Stvarno ne znate? MERLI Stvarno... FLORANSA teta... jesi li nekom telefonirao, dragi? DANIEL Ne. FLORANSA Zato je onda telefon ovde na podu? DANIEL (Uplaen). Ne znam... FLORANSA (Vraa telefon na mesto uznemirena). Dakle, kako napreduje posao? Jeste li oboje zadovoljni? MERLI Pa, ide nekako! FLORANSA (Posmatra crte s podsmehom). Oh, divno, vrlo uspelo... pravi ste talenat! MERLI Zar se ve vidi? Pa tek to sam poeo! FLORANSA Vidi se, kako da ne! Vi, dakle, ivite od svojih slika? MERLI Da... Uglavnom! FLORANSA Pretpostavljam da ste ve izlagali... u uan-Lepenu? MERLI Oh ne... FLORANSA Koliko obino dobijate za jedan portret? MERLI Pa... to vam je promenjivo, kao vreme. Kako kad. FLORANSA Naravno... A da li to zavisi od veliine hartije ili od toga ko vam je klijent? MERLI I od jednog i od drugog... FLORANSA (Zajedljivo). Znai... ako ste za nekog ve radili bilo ta dajete mu popust, radosni to ste se opet sreli sa svojim poznanikom, je li tako? MERLI Pa, jeste...

FLORANSA Mogu da zamislim... to vas podsea na prolost, na dobra stara vremena... zar ne? MERLI Da, da... FLORANSA Dragi, zato stalno gleda na sat? eka nekoga? DANIEL Ne. MERLI Oh, ne elim da vam smetam, ako nekog oekujete. A nisam ni obrijan... izvinite... doi u sutra opet... FLORANSA Pa lepo, onda do vienja, gospodine. Navratite kad budete imali vremena... DANIEL Ali zato, pa mi ne oekujemo nikakve goste. Ta sedite samo, ostanite! MERLI Ali, gospodine... DANIEL (Zavapi). Ostanite! FLORANSA Sluaj, mili, nee valjda silom terati gospodina da radi? Nadahnue ne dolazi tek tako! Pusti ga lepo da ode! MERLI Da, da, do vienja, onda, do sutra. DANIEL (Spreavajui mu prolaz). Ostanite prijatelju, budite dobri... FLORANSA ''Prijatelju''? Ima, znai, prijatelja, koje ja ne poznajem? ekajte malo! Oh, pa da, prepoznala sam vas! Zato me niste podsetili. Pa vi ste bili svedok na naem venanju u uan-Lepenu, zar ne? MERLI Ne, gospoo. Nikad vas nisam video. FLORANSA Setite se, isplati se, pomuite se malo zbog toga... MERLI Ja vas ne poznajem... FLORANSA Ta znate me! Pamenje esto vara! MERLI Gospoa kojoj sam bio svedok, bila je plavua. (DANIELu). ta joj mogu ako je ljubomorna! FLORANSA Ali, znate, ja sam ba ovih dana obojila kosu. MERLI Nisam ja glup! FLORANSA

(Hladno). Tim gore po vas. Oni koji hoe da budu pametni esto loe prou. (Pojavljuje se opat). MAKSIMEN Da vam ne smetam? Imate goste? MERLI Oh, veleasni! Izvolite, sedite na moje mesto! DANIEL (Zadravajui ga). To nije pravi opat! MERLI Kako? MAKSIMEN Ne obraajte panju na njegove rei! Smem li znati ko ste vi? MERLI MERLI, umetniki slikar. FLORANSA Da... iznenadni gost, koga niko nije oekivao. Gospodin MERLI, umetniki slikar i povremeni svedok na venanjima u uan-Lepenu... Neto neoekivano, a? MAKSIMEN Vrlo zanimljivo? DANIEL Propali ste oboje! Ovaj ovek je video Elizabetu. Tano e da je opie INSPEKTORu kroz koji minut. Ve sam ga obavestio. Vaa komedija je svrena... MERLI Ama ta se to ovde deava? DANIEL Uzdajte se u mene. Nieg se ne bojte, nesmeju ni da vas dirnu... Za koji trenutak, sve e biti gotovo... FLORANSA ... Sve e biti gotovo... (MAKSIMEN i FLORANSA se pogledaju, opat se odvoji od grupe, zbog ega se DANIEL brzo okrene da zatiti MERLIa. uje se buka automobila koji se zaustavlja). DANIEL Policija! MERLI Najzad! (MAKSIMEN vadi iz depa kamu instiktivno, DANIEL se okrene prema njemu da bi zaklonio kloara. MERLI u toj situaciji okrene lea Floransi. Tada ona mirno izvadi revolver i ispali metak u lea MERLIu. Starac krikne i srui se). FLORANSA Upomo! (Zviduk policijske pitaljke. DANIEL se baca na Floransu i razorua je. U tom trenutku se pojavljuje INSPEKTOR sa dva policajca). INSPEKTOR Ko je pucao? FLORANSA (Pokazujui na DANIELa koji dri revolver u ruci). DANIEL!

INSPEKTOR (Policajcima). Postarajte se za njega. (Policajci opkole DANIELa). FLORANSA Uasno! Puca u oveka koji je samo traio milostinju. MAKSIMEN Stigao samovog asa. I sve sam video. Gospodin Korban je apsolutno lud! DANIEL (Nemonim glasom, izbezumljeno). Sluajte me! INSPEKTOR ta to uradiste nesrenie! ZAMRAENJE

TREA SLIKA (Nekoliko trenutaka kasnije. Policajci iznose kloarevo telo... na nosilima... Kola za spasavanje se udaljuju... MAKSIMEN se prekrsti. DANIEL naslonjen na kamin, izgleda slomljen). FLORANSA Gospodine INSPEKTORe... ta e biti sa mojim muem? Neete ga valjda uhapsiti? INSPEKTOR Ispriajte mi najpre kako se sve to desilo, ali detaljno! FLORANSA Dobro. Taj ovek je predloio DANIELu da mu napravi portre... Ja sam na tome insistirala, jer sam mislila da e ga to malo osloboditi crnih misli... Ostali su sami za koji trenutak... Ne znam o emu su razgovarali... Ali neto kasnije ula sam pucanj i odmah sam dotrala. DANIEL je pucao u tog jadnika! I ba u momentu kada je padao, stigao je veleasni. INSPEKTOR Otkud mu taj revolver? FLORANSA Nemam pojma. INSPEKTOR Da niste i vi bili u opasnosti? FLORANSA Ne. INSPEKTOR (Opatu). A vi? MAKSIMEN Nije imao vremena, jer ste vi naili. Inae bi pucao i u mene i u gospou. Zatvorite ga, gospodine INSPEKTORe! Kako moe da ostane na slobodi jedan tako rastrojen ovek! INSPEKTOR Znam ja ta u da radim! (Zvoni telefon). Da, ja sam. Kako? Strpajte je u kola i doite! Pourite, stvari su se prilino komplikovale. (Sputa slualicu). FLORANSA ta se deava?

INSPEKTOR To je moja stvar. (DANIELu). A sad mi vi ispriajte kako se sve dogodilo. DANIEL (Kao da se budi iz runog sna). MERLI je bio svedok na mom venanju sa Elizabetom... Zvao sam vas... da bi vam on rekao istinu... ali oni su ga ubili... Ubili su mog svedoka! (Srui se u fotelju). FLORANSA Mili moj, prestani sa tim kojetarijama. Strpae te u ludnicu! INSPEKTOR (Gledajui svoju belenicu). Sluajte!... Ako je tano da vam je MERLI bio svedok, on bi se u stvari zvao Brisar. Jer, takvo nam je ime jutros dostavio matiar iz uan-Lepena. DANIEL Da... Brisar, seam se... ''MERLI'' to mu je samo nadimak. INSPEKTOR Dobro? I ta sad? ak iako je MERLI Brisar... on je sada mrtav, i ne moe vie nkig da prepozna. To ostaje tajna. DANIEL Zato bih ga ja ubio? INSPEKTOR Zato to je danas prepoznao vau enu. (Pokazuje na Floransu). A vama to ne odgovara. DANIEL Ali, INSPEKTORe, dokle u da vam govorim da sam to ja traio telefonom komeserijat, i zvao vas da doete. INSPEKTOR To je istina. Ali imaete jo jednu ansu, poslednju. Imam drugog svedoka... Tek to nije doao. DANIEL Stvarno? INSPEKTOR Da... Prijatno iznenaenje, a? Tog svedoka sam sasvim sluajno naao u amoniju... FLORANSA Drugog svedoka? DANIEL Prosto neverovatno. Pa to je zbilja divota! Sad ih suoite, to pre! INSPEKTOR Neete dugo ekati. Kola tek to nisu stigla... DANIEL Odlino! Pogledajte samo kako su obesili noseve! Pobledeli su... Vidite ih samo... FLORANSA uti ti! Propalico jedna... ubico! INSPEKTOR Molim vas... mir... Dakle, gospodine Korban, stvarno se moe rei da imate sree... Otkrili ste MERLIa... onda ga izgubili, ali odmah se naao drugi svedok... DANIEL Pa lako se nalaze dokazi kad je neko ispravan... vreme radi za mene... INSPEKTOR

Neto mnogo volite taj izraz, a? DANIEL U stvari je va, samo meni nekako donosi sreu... FLORANSA (Posle kratke pauze). Ko je taj svedok? INSPEKTOR Odmah ete to saznati... FLORANSA I taj tvrdi da nas oboje poznaje? INSPEKTOR Da... FLORANSA Odlino... Da vidim... (Gleda u MAKSIMENa, sada prilino bleda). DANIEL Sve je protiv mene, a vi me ipak ne preputate sudbini... Recite zato? INSPEKTOR Ne znam... imam neku ideju koja kao neka sveica neprekidno gori, nikako da se ugasi... Ali sada ve dogoreva... Jo samo jedan potres pffft!... a onda... (opet se naljuti). Ako ste me samo vukli za nos... (uje se kripa automobilskih guma i zatvaranje vrata). A sad, niko da se nije makao! I ni re neu da ujem. Smatrau krivim prvog ko da neki znak. Gospodine Korban okrenite se prema vratima. Veleasni, stanite tamo i utite.(MAKSIMEN ga poslua). Vi, gospoo Korban, popnite se do vrha stepenica. Kad budem rekao ''siite'', vi ete nam prii, ali bez rei. Sve sam predvideo, jer svedoenje te ene ima da odlui stvar. Ona ne zna zato dolazi ovamo. NJena reakcija otkrie pravu istinu bez pogovora. I zato pazite ta radite. (MAKSIMEN se ukoi pored zida. FLORANSA ode uz stepenice. INSPEKTOR krene prema terasi, i govori DANIELu). Ne gledajte, okrenite glavu! (Pojavljuje se jedan policajac koji se sklanja s puta da bi ula GOSPOICA BERTON). GOSPOICA BERTON Lepo bogami! Svata emo jo doiveti! Jednostavno su me pozvali i strpali u kola... Gle... INSPEKTORe, tu ste! Ba dobro moi ete da mi objasnite ta znai ova otmica. Ovi policajci su vam nemi kao ribe. (Vidi zgreno opatovo lice. Ipak nasmei se komesaru). DANIEL Spasen sam! Bolniarka! Pa da, kako se nisam setio. INSPEKTOR Tiina sad! Sedite gospoice Berton. GOSPOICA BERTON Sluam vas. Samo, molim vas pourite. Posao me eka. INSPEKTOR Moj ne moe da eka. Zbog toga smo i morali malo da vas uznemirimo. Izvinite. Ali traim svedoka koji poznaje gospoicu i gospodina Korbana. Oni stanuju ovde ve desetak dana. Jedan od mojih ljudi inae va sused saznao je od vas da se gospoa Korban koristila vai uslugama. Je li to tano? GOSPOICA BERTON Da! Znate, ja idem po kuama i dajem injekcije, pa sam bila ovde, dala sam intravenoznu

jednoj gospoi gore u sobi, pre jedno nedelju dana... Bila je mislim, subota. INSPEKTOR Da li biste mogli da prepoznate tog oveka i tu enu? GOSPOICA BERTON O, da, ovo je pravi kriminalni roman... INSPEKTOR (DANIELu). Gospodine, hoete li prii? GOSPOICA BERTON Dobar dan, gospodine Korban. DANIEL (Sav srean). Gospoice, vi ete mi spasiti ivot! Kako samo da vas se ranije nisam setio! Najzad sam spasen! GOSPOICA BERTON Radujem se gospodine, zbilja mi je milo... INSPEKTOR Znai, prepoznali ste gospodina Korbana? GOSPOICA BERTON Pa da, kako da ne! INSPEKTOR A njegovu enu? (Zove). Hodite gospoo! FLORANSA (Pojavljuje se polako, zatim). Dobar dan gospoice. GOSPOICA BERTON (Iznenada otmeno). Dobar dan, gospoo Korban, kako ste? FLORANSA Ravo, gospoice, mu mi je vrlo bolestan. U nervnom je rastrojstvu, ubio je jednog oveka. GOSPOICA BERTON Ubio oveka? FLORANSA Da, jednog jadnog skitnicu. GOSPOICA BERTON Pa to je zbilja strahota. INSPEKTOR (DANIELu besan). DANIELe, nata vam ja liim? DANIEL Svi su protiv mene! Propao sam... (Skljoka se na postelju). FLORANSA Jadnik... GOSPOICA BERTON Priznajem, nije mi sasvim jasno ta se to ovde deava. INSPEKTOR Pa eto, ne prepoznaje vie svoju enu! GOSPOICA BERTON Zbilja alosno! A tako su bili simpatian par, tako su se lepo slagali... MAKSIMEN

Dajte mu neto da popije, da doe sebi. GOSPOICA BERTON Naprotiv, bolje bi bilo da mu dam jednu injekciju za umirenje. DANIEL Neu ni da ujem. GOSPOICA BERTON De, de, dobro. DANIEL I ona je pokvarena! Prodana dua! Zar ona da bude svedok? GOSPOICA BERTON Nisam navikla da sluam takve stvari! Gospodine INSPEKTORe, izvinite, ali ako vam vie nisam potrebna, dozvolite mi da odem. Odvezite me u amoni! (Floransi). Vi ete mu sami dati injekciju. FLORANSA A ne, to nipoto! Zamislite da mu popusti srce, nikad to sebi ne bi oprostila. GOSPOICA BERTON Ustvari, znate ta mu je potrebno. Jedan elektrook i hladan tu. Mogu li sada da odem. INSPEKTOR Otpratiu vas. I izvinite to sam vas uznemirio. Ali ovo suoenje je bilo veoma vano. (DANIELu). Vratite se, imam jo neto da vam kaem. (Odlaze). ta mi savetujete, gospoice? GOSPOICA BERTON Treba tog jadnika to pre odvesti na kliniku. (Ve su daleko i glasovi im se gube). DANIEL (Floransi). Likujete? A? FLORANSA Da. (uje se glas gospoice Berton koja se pribliava. Govori INSPEKTORu koji se ne vidi). GOSPOICA BERTON Izvinite, INSPEKTORe zaboravila sam tanu... Trenutak samo... (Ona uzima i otvara, a opat spusti u nju beo koverat). Nala sam je... bila je na sofi... kaem vam... srean je ovaj jadnik to ima enu koja ga oboava, jer... (Glas se gubi). DANIEL (Viui). Gospodine INSPEKTORe, gospodine INSPEKTORe, ekajte ne odlazite... (Hoe da potri na terasu ali ga opat zadra). INSPEKTOR (Vraa se besan). ta je to? Opet poinjete... E vala objasniemo se jednom za svagda! (Gospoici Berton koja se ne vidi). Moete ii neka vas odvezu. glas gospoice berton Nije potrebno. Krenuu peice. DANIEL Nedajte joj da ode! INSPEKTOR Dakle, opet ste dobili napad? DANIEL Dali su joj novac!

INSPEKTOR Ko? DANIEL Ova ena i veleasni... INSPEKTOR Kada? DANIEL Malopre, preda mnom! INSPEKTOR Divota! E, pa ovo prelazi svaku meru! Vi ba po svaku cenu hoete da vas zatvorim, a? (Floransi). Ostavite nas nasamo. (FLORANSA i opat odlaze u kuhinju). INSPEKTOR Dakle? DANIEL Sve su predvideli! Saznali su da je ta ena dala Elizabeti injekciju. Odmah su je pronali i otkupili. Da, da, potkupili. Platili su joj kad vam ja kaem! Toliko su bili drski da su joj pred mojim nosem dali novac. INSPEKTOR Tek tako potplatili. DANIEL Da, naravno, ona e sad prepoznati svakog. Dovedite je ovamo. Pregledajte joj tanu; dobila je beli koverat pun novanica... Pourite! INSPEKTOR (Okleva a zatim ode na terasu i gleda). Ne vidim je vie. Otila je nekim puteljkom. DANIEL Pobegla je s tim novcem to je bre mogla! Nije luda da ostane! INSPEKTOR (U nastupu gneva). Sluajte, ona je prepoznala vau enu, gospou Korban. A meni ne pada na pamet da posumnjam u potenje gospoice Berton. Prema tome, ovo je vaa ena! Ali, recimo da stvarno tako kao to kaete, da postoji druga gospoa Korban. Kako ete objasniti dranje ove ovde, koja se izgleda uopte nije plaila povratka one druge? DANIEL Znai da su sigurni da ona ne moe da se vrati i da ih demaskira zato se i ne plae. INSPEKTOR ta time hoete da kaete? DANIEL (Koji sa uasom sledi svoju ideju). Pitam se... da nije moja ena na elu te bande... Ta oni sve znaju! Ko je mogao tako dobro o svemu da ih obavesti, ako ne ona? INSPEKTOR Kako to da se dokae? DANIEL Treba pronai Elizabetu po svaku cenu! I dovesti je ovamo, milom ili silom. INSPEKTOR (Razmilja). Lako je to rei... Nego imam ja jedno drugo reenje. DANIEL Kakvo?

INSPEKTOR Vaa ena je nevina u itavoj ovoj stvari. Ona ne moe nita da uini, jer su je oteli... a moda i ubili... DANIEL (Ponovo klonu). Ne, ne. INSPEKTOR Bila ona sauesnik ili rtva, Elizabeta za mene ostaje nema. Bez nekih vrstih dokaza ne mogu vas smatrati nedunim. A vaa dva svedoka znate i sami, nisu vam nita pomogli. Zato sam prinuen da vas uhapsim. ta mogu. (Telefon zvoni). Alo? Da, ja sam. (Slua i jako se iznenadi). Dobro, odmah dolazim. (Spusti slualicu). DANIEL ta je bilo? INSPEKTOR Bolnica mi javlja... (Vrlo tiho). MERLI je ba sada stigao u operacionu salu... DANIEL ta? INSPEKTOR Pst! Samo je ranjen... Operisae ga... ni rei nikom o tome, jer inae mogu za as da ga dotuku... Ja sad urim u bolnicu. im doe sebi ispitau ga. A vi dotle mirujte i utite. DANIEL (Izbezumljen od radosti). Telefonirajte mi odmah, ako MERLI progovori. INSPEKTOR Obeavam. DANIEL A ako operacija ne uspe, i on umre? Sudie mi porota, ili e me zatvoriti u ludnicu! INSPEKTOR (Dobroudno). Ne znam ta da vam preporuim. DANIEL Vi ste estiti ovek, gospodine INSPEKTORe... INSPEKTOR Ne mogu oni valjda sve svedoke da potkupe ili poubijaju. DANIEL Eh, kako su stvari do sada tekle... INSPEKTOR Neto u da vam kaem. Nema savrenog zloina. I zato, imajte poverenja u nas. A sad e biti najbolje da malo odspavate. (Ulazi FLORANSA sa kafom i zakuskom na posluavniku). FLORANSA Mogu li da uem, gospodine INSPEKTORe? INSPEKTOR ... i pojedite neto! FLORANSA Zar ve odlazite? INSPEKTOR Da, gospoo. (Iznenada). A gde je veleasni? FLORANSA

Otiao je u svoju parohiju. INSPEKTOR (Gleda u DANIELa). Ne sme se gubiti ni trenutak! (Brzo odlazi. uje se odlazak kola). FLORANSA Tvoj doruak dragi. DANIEL Neu da jedem. FLORANSA Od jue nisi nita jeo. To ti ne valja. DANIEL Bacili ste oko na naslee, a? FLORANSA Da, ima li ta protiv? DANIEL Novac ete moda jo i dobiti, ali mene neete spetljati. FLORANSA Nita se ne zna? Idem malo do sela, hoe li i ti samnom? DANIEL Ne. FLORANSA Zato se ne bismo malo proetali, kad smo ve na planini. DANIEL Hvala lepo. Nije mi ba stalo da me nau razbijene glave... ili udavljenog u potoku. FLORANSA Kojeta! ta ti sve nee pasti na pamet. (Smejui se, ona izae. DANIEL se sav iscrpljen, priblii kafi, ali se ne usuuje da je popije. Iznenada se uznemiri, prie telefonu i tiho govori). DANIEL Alo? Komesarijat? Ovde gospodin Korban. Da, INSPEKTOR je otiao. Ima li novosti iz bolnice? Ne? Molim vas im ih budete dobili, javite mi... hvala... (Sputa grozniavo slualicu. Na terasi se pojavljuje GOSPOICA BERTON. Zove ga tiho.) GOSPOICA BERTON Gospodine Korban! DANIEL Zato ste opet doli? Gubite se! GOSPOICA BERTON Pst, ne viite... moram da govorim sa vama. Veoma je vano. DANIEL Ja nita ne krijem, moete da govorite glasno. GOSPOICA BERTON Jeste li sami? To je neophodno. DANIEL Da, sam sam. GOSPOICA BERTON A ona? DANIEL

(Ide levo na terasu i gleda). Otila je u selo... imam malo vremena. (Zgrabi je i gura unutra). Dakle, govorite... GOSPOICA BERTON Napravila sam se kao da odlazim, a u stvari sakrila sam se iza kue... DANIEL Dobro... govorite. Niste valjda doli da bih vam estitao na ponaanju? GOSPOICA BERTON Gospodine, vi ste u vrlo nezgodnoj situaciji. DANIEL U nezgodnoj situaciji? Lepo reeno. A zahvaljujui kome? GOSPOICA BERTON Kad biste samo znali... DANIEL Znam. Video sam koverat. Toliko su sigurni u svoj plan, da su vam ovde platili, na moje roene oi. Ispriao sam to INSPEKTORu, ali on mi ne veruje. GOSPOICA BERTON Poverovae vam. To vam obeavam, jer u promeniti svoj iskaz... DANIEL Znai, ipak imam sree! Idite brzo u komesarijat... GOSPOICA BERTON (Vikne). A ne, nipoto! Nije to tako jednostavno. DANIEL Zaista? GOSPOICA BERTON I ja sam uhvaena u klopku kao i vi, gospodine Korban. Ako vas spasem, ja sam izgubljena. DANIEL Policija e vas zatititi. GOSPOICA BERTON Ne, ne radi se o tome opasnost je suvie velika... DANIEL I vas uhvatili u makaze? GOSPOICA BERTON Ba tako. DANIEL Ucenjuju vas? GOSPOICA BERTON Da. DANIEL Kako? GOSPOICA BERTON Moralno... i pre svega novano. DANIEL Je li velika suma? GOSPOICA BERTON Da. (Srui se na fotelju). Oh, nikad se neu izvui. A sama sam za sve kriva. Pre neki dan

ne znam prosto ta mi bi reila sam da rizikujem. Bila sam uvuena u igru, i izgubila sam je. Prinudili su me da potpiem jedan ek, bez pokria, razumete... Ali odmah sam shvatila da je sve nameteno, jer mi je neki gospodin koji je bio tamo, odmah predloio da on pokrije moj ek u banci. Ali naravno za malu uslugu. Radilo se o identifikovanju jedne osobe... DANIEL ... koju nikada niste videli... GOSPOICA BERTON Tako je! DANIEL Tako dakle? GOSPOICA BERTON Da. I uinila sam to. (Ona je na ivici nervne krize). DANIEL (Odahnuvi malo). Treba da se udruimo. Kad smo dvoje, biemo jai, podravaemo se. Ko je bio taj gospodin? Da li biste ga prepoznali? GOSPOICA BERTON Svakako pa to je onaj to je maloas bio ovde. Moete zamisliti kako sam se iznenadila kada sam ga videla u mantiji. DANIEL Znai opat!... Nego, da vam objasnim... Moja ena je nestala bez traga. Ovi banditi hteli su da se dokopaju njenog nasledstva, i zato su izveli kao da se vratila. A poto su saznali da ste vi ve bili ovde, postavili su vam klopku. Morali su to da urade, jer su znali da e policija da vam se obrati. I tako smo sad oboje u klopci. GOSPOICA BERTON Gadovi! I povrh svega namagarili su me. DANIEL Kako to? GOSPOICA BERTON Treba da pokrijem onaj ek u banci pre 12 asova. Ve je pola jedanaest, a... gledajte... (Prua koverat). DANIEL Koverat? GOSPOICA BERTON Pogledajte! (On otvara koverat i vadi iseenu novinsku hartiju). DANIEL Novinska hartija! Platili su vam novinskom hartijom. Ovo ve postaje smeno. Divota, a vi ete jo i u zatvor! (Smeje se presrean). GOSPOICA BERTON (Krikne). A, ne! Neu ii u zatvor. Budite uvereni. DANIEL Stvarno, a zato? GOSPOICA BERTON Zato to ete me vi spasti, prosto naprosto! DANIEL Ja? Voleo bih da znam kako, i zato?

GOSPOICA BERTON Rei u vam. Isplatiete moj ek, a ja u posvedoiti da su me oni prisilili da prepoznam lanu gospou Korban. DANIEL (Zapanjeno). Dobri ste mi vi! Izigrali su vas, a vi se sad naplaujete na njihovoj rtvi. GOSPOICA BERTON ta mogu drugo... DANIEL Neete valjda traiti od mene da vam platim samo zato da biste vlastima rekli istinu? GOSPOICA BERTON Da. I to do podne. DANIEL ao mi je... ali to je nemogue. GOSPOICA BERTON Tim gore po nas oboje. Mene e strpati u zatvor, a vas u ludnicu. DANIEL Hvala na upozorenju ali mogu ja i bez vaeg iskaza. GOSPOICA BERTON Kako to mislite? DANIEL Imam drugog svedoka! GOSPOICA BERTON Tako, a koga? DANIEL Onog skitnicu! GOSPOICA BERTON Zar nije umro? DANIEL Ne. Sad ga ba operiu. Javio mi je INSPEKTOR... I progovorie... On nije potkupljen. GOSPOICA BERTON (Oajniki). Preklinjem vas, platite mi da svedoim u vau korist! Taj novac mi je preko potreban. DANIEL Ne, ne! GOSPOICA BERTON Ali vi nita ne razumete. DANIEL Kako da ne. Sve sam vrlo dobro razumeo. GOSPOICA BERTON Greite to neete da mi pomognete. DANIEL Zato? GOSPOICA BERTON Taj va skitnica moe da umre... da izgubi pamenje... ili moe da progovori tek kroz nedelju dana... mogu dotle da ga ubiju ili otmu. Ili e moda da uti iz straha, posle svega to je doiveo. A onda ete zaaliti. Verujte mi, dva svedoka vie vrede no jedan.

DANIEL Svakako. GOSPOICA BERTON Predlaem vam da se odmah pogodimo. Vi meni izmirite dug u banci, a ja u vas osloboditi tih varalica. DANIEL Drau vas u rezervi... razmisliu... GOSPOICA BERTON A, ne. Sad ili nikad. DANIEL Pa to je ucena. Nema ta, brzo ste uli u posao. GOSPOICA BERTON Ali, moe da se dogodi i obrnuto. Ako odbijete da platite i mene strpaju u zatvor, svedoiu protiv vas. Na to sam prinuena. Moda bi mi ove varalice nale nekog dobrog advokata, pa bi se nekako izvukla. Mesec dva u zatvoru nije to tako strano. DANIEL Ba ste bedni. GOSPOICA BERTON ta mogu!... Gle, ve je deset do deset! Kako vreme brzo prolazi. DANIEL Koliko ste duni? GOSPOICA BERTON etiristotinehiljada franaka. DANIEL Ta otkud mi tolike pare. GOSPOICA BERTON Posluite se ekom. DANIEL Ali moja ena je odnela ekovnu knjiicu... GOSPOICA BERTON Onda naite neto to bi odgovaralo toj sumi... Neto to bi moglo da se zaloi u gradu... DANIEL ta biste hteli da vam dam? GOSPOICA BERTON Ne znam... neke vrednosti, nakit, zlato... Samo da bude u visini ta suma... DANIEL (Besno). Pa dobro, shvatate li vi ta radite! Traite od mene etristotinehiljada, a ja sam nevin. Koliko biste tek traili da sam kriv? Pa to je besmisleno. Svoju ispravnost moram da plaam! Divota! GOSPOICA BERTON ta ete, takav je ivot... Vi biste hteli da vas ostave na miru i zato treba da svedoim. A meni je potrebno etiristotinehiljada. Zato jedno za drugo. DANIEL Ali to je ogromna svota. GOSPOICA BERTON Zbilja ste glupi ako ste sad nali da tvrdniite!... Ali nita molim lepo!... Samo vi

uvajte svoj novac... sve mi se ve zgadilo, da znate. Nije udo to vas je ena napustila. (Uini jedan korak prema vratima). DANIEL (Zadri je). ekajte... ne odlazite. Nisam rekao ne. GOSPOICA BERTON Pourite onda... ve je 11 sati... krajnje je vreme. DANIEL Samo jo koji minut. (telefonira). Alo? Ovde gospodin Korban... ta ima novo kako je stari MERLI?... Da, da, tamo je INSPEKTOR... raspitajte se, veoma mi je vano. Alo, da, ovde sam. Kako? Jo nije izaao iz operacione sale? Kakve komplikacije? Hvala... (Sputa slualicu strano razoaran). GOSPOICA BERTON (Sa osmehom na usnama). Zlo se pie vaem prvom svedoku jelte? DANIEL Vi kao da ste to jedva doekali? GOSPOICA BERTON Pravo da vam kaem i jesam. Dakle, ta emo? ta ste odluili? DANIEL Ne smem vie da rizikujem ne mogu vie da se oslanjam na MERLIa... GOSPOICA BERTON Imate pravo. Kroz jedan sat oni gadovi e biti iza reetaka, a nas dvoje emo mu stezati ruku. Sve je dobro to se dobro svri. A etristotinehiljada i nije tako mnogo! DANIEL Da li mora sav taj novac odjednom... GOSPOICA BERTON Naravno... I to u gotovom ili u hartijama od vrednosti. DANIEL (Pokazjui iroki prsten na svom prstu). Moe li ovaj prsten? GOSPOICA BERTON Odlino! Pozajmiete mi ga... DANIEL Oh! GOSPOICA BERTON Da, da pozajmiete mi ga. Jer u ja da vam ga vratim. DANIEL Ne, dajem vam ga, i neu vie o tome ni re da ujem... GOSPOICA BERTON (Mrmljajui). U redu, kad ba hoete... DANIEL Kako emo sve to da izvedemo? GOSPOICA BERTON Na ta mislite? DANIEL Pa, na va iskaz. GOSPOICA BERTON Zaboga imajte moju re.

DANIEL Nemojte, molim vas, da me zasmejavate... GOSPOICA BERTON Dau vam pismenu izjavu. DANIEL Ne. Pozvau INSPEKTORa, i sve ete mu ispriati. GOSPOICA BERTON Hoete li mi dati prsten sad ili posle... Ili pred njim? DANIEL Posle. GOSPOICA BERTON Nemate poverenja... Ali posle neete imati prilike. Postoji samo jedno reenje, a to je da vam sad spremim i potpiem taj iskaz. Dakle, ta ste odluili? Hoete ili neete? DANIEL Pa dobro. Sedite i piite. (Prua joj list hartije i ona pie. Diktira joj preko ramena). ''Ja dole potpisana... '' Vae ime? GOSPOICA BERTON (Piui). Ivona Berton... DANIEL ''... izjavljujem da sam lano svedoila, i tvrdim da ena sa kojom sam bila suoena nije prava gospoa Korban. U amoniju... '' Stavite datum, i potpiite. (Za to vreme pojavljuje se tiho FLORANSA, prisustvuje ovoj sceni i osmehuje se). DANIEL Dajte tu hartiju. GOSPOICA BERTON Dajte prsten. Jeste li sigurni da on neto vredi? Jer ako je neka imitac FLORANSA (Umea se). Vreate me gospoice. Taj prsten sam ja poklonila DANIELu. (NJih dvoje su preneraeni). DANIEL Brzo, da se promenimo. Drite! FLORANSA (Vadi revolver i uperi ga u njih). ta hoete sa tim prstenom? Ako samo javim policiji, biete odmah uhapeni, jer ste za novac pristali da lano svedoite. A i on je pogorao svoj poloaj time to je hteo vas da potkupi. GOSPOICA BERTON Nema ta, stvarno ste lukavi. Tako ste me i maloas izigrali sa onim kovertom. FLORANSA Da, da nije bilo loe... GOSPOICA BERTON Ali meni je potreban novac. Potreban mi je! FLORANSA Oigledno... a ja sam, eto, spremna da neto kupim. ta imate da mi ponudite? GOSPOICA BERTON (Pokazujui iskaz). Evo! FLORANSA

Vai. (Pretura po tani, zatim prui sveanj novanica gospoici Berton, koja joj daje iskaz. FLORANSA ga pocepa). GOSPOICA BERTON (Gledajui novanice). Koliko ih ima? FLORANSA Dvestahiljada franaka. Ovo vie ne vredi. GOSPOICA BERTON (Izbezumljena). Ali meni treba dvostruko vie! Vi to dobro znate! FLORANSA Imate li jo neto da mi prodate? GOSPOICA BERTON ta hoete? DANIEL Nitarije! Protuve! GOSPOICA BERTON Ama, utite vi! FLORANSA Znai potrebno mi je zdravstveno uverenje za mog mua. Imate li pravo da ga izdate, kao diplomirana bolniarka? GOSPOICA BERTON Svakako. DANIEL Ne posustajte! Ne potpisujte! (Vatreno je ubeuje). Dau vam sve to imam... (Povlai se pred Floransinim revolverom, dok se ne srui na jednu stolicu, savladan). FLORANSA Lepo... (Gospoici Berton). Znate, uverenje je ve napisano. Sve sam predvidela. (Pretura po tani i vadi ve napisanu hartiju, koju GOSPOICA BERTON potpisuje. Onda joj daje jo jedan sveanj novanica). Tako. A sad gubite se! I da niste vie kroili ovde! GOSPOICA BERTON I ne elim! FLORANSA (Ironino). Hvala lepo! GOSPOICA BERTON (Logino). Svako radi za sebe, a Bog za sve nas! (Izlazi trei, FLORANSA se tiho smeje). DANIEL Ha, smejete se! Samo se vi smejte!... Moda bih i ja mogao da se smejem! FLORANSA Jel`te? DANIEL Neto e me ipak spasiti. Neu da vam kaem ta, jer i ne slutite o emu se radi. FLORANSA Ne brinite znam. DANIEL Ne, ne, lukavi ste, priznajem, ali o ovome nemate pojma. FLORANSA

ta to ne znam?... Da skitnica jo ivi? DANIEL (Kao gromom pogoen). Vi to znate? FLORANSA Pa da. DANIEL Nita zato on e ipak sve da im kae. FLORANSA Nee. DANIEL Hoe. On je poten ovek. Rei e istinu. Rei e! FLORANSA Nee. DANIEL Ko e da ga sprei? FLORANSA Smrt. (Za to vreme ona puderie nos i smeje se). zatamnjenje (Brzo prei na etvrtu sliku).

ETVRTA SLIKA (Sputa se vee. Koferi u neredu... uje se buka kola koja dolaze. Pojavljuje se opat). MAKSIMEN (Zove). Gospoo Korban... gospoo Korban... FLORANSA (Izlazi iz kujne sa paketima). Najzad si stigao! MAKSIMEN Nisam imao vie benzina. Sad imam dovoljno. Prtljag je li spreman? FLORANSA Da. Potrpala sam sve to mi je palo pod ruku. MAKSIMEN (Pomae joj pri pakovanju). ta radi Korban? FLORANSA Nita. Izgleda kao mesear. (Sav izbezumljen pojavljuje se DANIEL i gleda ih). MAKSIMEN Da li zna gde ga vodimo? FLORANSA Zna. MAKSIMEN I nia ne kae? FLORANSA Ne. Od kako je saznao da je MERLI umro, prosto je slomljen. MAKSIMEN

Znai, nita ne shvata? FLORANSA (Prilazi mu ironino). Kako da ne... shvata... da treba sad da bude miran... imamo mi prijatelja na klinici, vodie o njemu rauna. A i INSPEKTOR e ga esto obilaziti. DANIEL (Muklo). Neu da odem odavde. FLORANSA INSPEKTOR je za to da te odvedemo. On nas ve eka tamo. Ima valjda poverenja u INSPEKTORa? I zato... DANIEL emu toliki prtljag? FLORANSA Moda e morati da provede nekoliko dana na posmatranju, dok INSPEKTOR ne donese neku odluku... moda i celu nedelju, ko zna... (MAKSIMENu) U ponedeljak ujutru otii e u Sen-Deni, kod belenika, sa onim ovlaenjem. MAKSIMEN U redu. FLORANSA Nisi primio druga nareenja? MAKSIMEN Ne, sutra treba da mu telefoniram. DANIEL (Krikne). Koliko vas ima u toj bandi? MAKSIMEN Da ga uutkam? FLORANSA Ne. Pusti ga nek vie. to vie vie, tim bolje za nas. Kad bi bar njegovu dreku mogli da uju u selu... MAKSIMEN Nije pokuavao da pobegne? FLORANSA Kuda da pobegne, s nevinom rtvom na grbai? DANIEL Nije istina da me INSPEKTOR eka na klinici. To je la. FLORANSA Telefoniraj mu. Videe! On e te sam zvanino, odvesti na kliniku! DANIEL Rei u mu da ste zdravstveno uverenje dobili za novac od one pokvarenice... FLORANSA Ta prestani ve jednom! Moe da mu pria ta hoe, vie ti nita nee verovati... (MAKSIMENu). Koliko je sati? MAKSIMEN Skoro est. FLORANSA Koliko je vremena potrebno do tamo? MAKSIMEN

Oko pola sata. FLORANSA Treba ve da prenesemo prtljag. (Opat izlazi sa jednim koferom, DANIELu). Uzmi mantil, dragi, napolju je hladno. (DANIEL je, u oajanju, zgrabi za vrat. Ona ima toliko vremena da vikne). Maks! Maks! MAKSIMEN (Vraa se i uhvati ga u rvake makaze). Gade jedan, zapamtie me... FLORANSA (Trlja vrat). Pusti ga. Nemamo vremena za gubljenje... Treba da se istimo. MAKSIMEN Onda hajdemo! (uje se buka kola, MAKSIMEN gleda). To je INSPEKTOR! FLORANSA Trebalo je da se naemo na klinici! DANIEL Eto vidite, nije bio na klinici. Lagali ste. MAKSIMEN Da se nisi mrdnuo! (uje se zatvaranje automobilskih vrata. Odmah zatim, pojavljuje se INSPEKTOR). FLORANSA Dobro vee, INSPEKTORe. ta se dogodilo? Zar nije trebalo da se tamo naemo? INSPEKTOR Plan je malo promenjen... FLORANSA A, tako! INSPEKTOR Krenuemo tek kroz nekoliko minuta. FLORANSA Gle! A zato? INSPEKTOR MERLIova smrt je vrlo sumnjiva. Pogotovo to je operacija uspela. Preneli su ga u krevet, a neto kasnije, kad je hirurg doao da ga vidi, bio je mrtav. Trae nekog bolniara koji je ulazio u njegovu sobu. Ali ko to moe da bude? Jer, u bolnici se beli mantili mnogo ne razlikuju... Sad ba vre autopsiju. Javie mi odmah rezultat. I zato jo ne znam da li emo krenuti ili ostati. DANIEL To su oni uradili... Oni su dotukli mog svedoka. INSPEKTOR Vi da utite! DANIEL Zar nita ne shvatate? Kako moete da budete tako glupi? INSPEKTOR Hvala lepo. Znai glup sam to vas aljem u sanatorijum na oporavak, a ne u zatvor? DANIEL Neu u ludnicu! INSPEKTOR ta? Vie volite da vas uhapsim zbog ubistva?

DANIEL Sigurno, uhapsite me! INSPEKTOR De, de... DANIEL Uhapsite me zbog ubistva MERLIa! INSPEKTOR Da vas uhapsim? DANIEL (Sledi svoju ideju). Dabome, strpajte me u zatvor... Tamo u bar biti siguran. Smiriu se i dokazati vam sve. Vreme e raditi za mene. Ovde mi sve ide naopako. flotaransa (Uznemireno). Ja neu da te napustim. DANIEL Moraete. Vlast e me odvojiti od ene. Eto reenja gospodine INSPEKTORe. Eto spasa za mene. Samo me sklonite van njenog domaaja... FLORANSA Ali ja hou da te negujem, da te leim, da... DANIEL Da me dokrajite... Ne,ne: uhapsite me! FLORANSA Gospodine INSPEKTORe, ne sluajte ga. INSPEKTOR Ali gospoo... ako gospodin Korban priznaje da je ubio skitnicu, i ako se predaje vlastima, ja moram da ga uhapsim. FLORANSA Pa to je strano! Neu to da dozvolim, ostavite mi ga... DANIEL Ja sam ubio MERLIa. Predajem se... Uhapsite me! INSPEKTOR U redu... U ime zakona... FLORANSA (Krikne). Ne, nije istina, nije on ubio MERLIa! (Pokaje se to je to rekla... Uasna tiina). INSPEKTOR Kako to sad odjednom? Pa vi ste to sve dosad tvrdili, kao svedok. Ako nije on ko je? FLORANSA Ubi -... a ta mogu, on je... Pokuala sam samo nekako da spreim njegovo hapenje. INSPEKTOR Da spreite hapenje? znai, ne bi vam bilo pravo da ga strpamo u orku, a? Vama lino vie se svia klinika? FLORANSA Htela bih da spasem svog mua! INSPEKTOR Dobro... onda me pustite da radim... (Pogleda prisutne, a zatim skine mantil). Idemo ispoetka!

DANIEL Znai, ona sveica u vama opet se upalila? INSPEKTOR Da, ali... da li e biti dovoljna da nam osvetli put? Sedite. DANIEL Hvala. INSPEKTOR (Sedne pored njega). Dakle, da razmotrimo stvar i s druge strane. Umesto da dokazujemo da oni lau, to nismo uspeli... dokaimo da vi govorite istinu. To ilazi na isto, ali, ipak, moe potpuno da izmeni situaciju. DANIEL (Die uzbueno od straha). Dajte mi ruku. INSPEKTOR Zato? DANIEL Manje e me biti strah... INSPEKTOR Ta idite, molim vas, ne budite smeni. Za vas je nepovoljno samo to to vam se Elizabeta ne javlja. Ali mislim da emo odgovor dobiti blagovremeno. Znate, prole nedelje sam imao dug telefonski razgovor sa jednim mojim starim prijateljem, profesorom Likoom, iz bolnikog centra u Grenoblu. DANIEL Da? INSPEKTOR On tvrdi da u 20 % sluajeva slinih vama, kad se primeni injekcija partirobenozna na bazi pentotala zovu je jo i ''serum istine'' moe da se utvrdi da li ovek kome je dat taj serum govori istinu. DANIEL Hoete da mi... INSPEKTOR I zato, sluajte me. Rekao bih da vam se trenutno moe verovati samo za 2%. A to je malo. Ali ako se podvrgnete tome iskuenju, i ako dalje budete isto govorili, vae akcije e skoiti za 20 %. 20 % plus 2 % to je, znai 22 %. DANIEL Prihvatam to bez oklevanja. INSPEKTOR (Floransi). Dobro. A vi gospoo? FLORANSA (Iznenaena). Ja? INSPEKTOR Da, vi... Kod mene trenutno uivate poverenje u visini od 28 %. to znai, da je po mom miljenju s te strane sve u redu. Zato u stvari time nita ne rizikujete, moete samo potvrditi ono to ste i dosad govorili. FLORANSA Oigledno... Kaem... . vredi pokuati. MAKSIMEN

Pazite, gospoo, religija se protivi slinim procedurama. INSPEKTOR (Fiksira ga). Ma nemojte? MAKSIMEN Ja vam to nikako ne savetujem. INSPEKTOR Dakle, gospoo? FLORANSA Ali, gospodine INSPEKTORe, zar to nije opasno za moga mua... a i za mene? Jer izgleda da svi ti novi produkti izazivaju vrlo nezgodne i teke reakcije... INSPEKTOR (Mirno). Da ili ne, gospoo? FLORANSA Pa... da. DANIEL A ja, INSPEKTORe, ak zahtevam da se tako postupi. INSPEKTOR Zbilja mi je malo to vidim to ste oboje spremni na to. FLORANSA Znai, ii emo zbog toga u Grenobl. Sutra, ili prekosutra? INSPEKTOR A ne, uradiemo to jo veeras. FLORANSA Veeras?... INSPEKTOR Da, volim brzo da reavam stvari. FLORANSA Ve veeras idemo u Grenobl?... INSPEKTOR (Vadi kutiju iz depa). Ne... ampule su tu! FLORANSA Kako, spremili ste ih iako niste znali da emo pristati? INSPEKTOR Pa kako ste mogli da odbijete? To moe samo da vam koristi. (FLORANSA ne zna ta da kae, a DANIEL i ne prekriva svoju radost). Imate pric? FLORANSA Da. INSPEKTOR Molim vas, donesite ga... (DANIELu). Jeste li spremni? DANIEL Da, spreman sam. INSPEKTOR Va pristanak govori ubedljivo u vau korist. Inae, to je za mene bio jedini nain da vas odvedem u zatvor, pod okriljem policije... Budite spokojni, tano u sedam asova biete iza brave. To vam obeavam. DANIEL

(Zadovoljno). Hvala vam, INSPEKTORe, hvala. FLORANSA (Vraa se sa pricom i alkoholom). Hoete li da ja dam injekciju? INSPEKTOR Hvala, imam ja prilino iskustva u tome. (DANIELu dok puni pric). Skinite kaput. Sedite. Zavrnite rukav. (Jedan policajac kuca i ulazi). FLORANSA Gospodine INSPEKTORe, trae vas... INSPEKTOR Izvinite. Pridrite ovo za trenutak. (Daje pric Floransi i okree se prema policajcu. FLORANSA priskoi sveteniku). DANIEL (Krikne). INSPEKTORe, menjaju injekciju! INSPEKTOR Hoete li da uutite? DANIEL (Floransi). Pokaite pric! A vi, vae ruke... MAKSIMEN Evo. DANIEL ta je to... Nisam valjda sanjao... (Policajac se udalji. INSPEKTOR se vraa, zabrinut, s nekom hartijom u rukama). DANIEL ta se desilo? INSPEKTOR MERLIova smrt je vie nego sumnjiva. Autopsijom su pronaeni tragovi arsenika u krvi. DANIEL (Sledi se od uasa). Odbijam da primim injekciju! Opat je iao u bolnicu i dao injekciju tom skitnici! INSPEKTOR Dokle ete da uobraavate kojeta! Dajte ovamo ruku... da zavrimo. (DANIEL se odupire). Drite ga, veleasni. DANIEL Ne... ne... ne... FLORANSA Mili... pokuaj, moda e ti to povratiti pamenje... INSPEKTOR (Sa pricom u ruci). To je, dragi moj, karta na koju treba da igrate. DANIEL (Izoblien). INSPEKTORe... gledajte me... Znam da u umreti... Vas e da ubede da serum nije bio ispravan ili da mi je srce popustilo... ali znam da u umreti, i sad, pred smrt vam izjavljujem da ta ena nije moja ena... INSPEKTOR Pa, da, znamo ve... DANIEL

Ovo je zbilja najsavreniji zloin koji je ikad izvren! Ubie me lino policijski INSPEKTOR. (INSPEKTOR hoe da mu gurne iglu DANIEL se otrgne i pobegne na drugi kraj sobe). Tako dakle! Najzad sam sve shvatio!... Ah, kako sam bio glup... Pa ta gangsterska banda, naravno, ima svog efa! On je zamislio itav plan, on dri sve konce u rukama, diktira kad e ko da se pojavi, kad e neki sauesnik da telefonira... Reira scene uasa i neoekivane preokrete, da ovek izludi! Daje injekciju ranjenom skitnici i rtvi koja je suvie nepokorna. ef, nego kako! Ova ena i ovaj lani pop imaju efa, a taj ef, INSPEKTORe, to ste vi lino! (Trio se smeje... to je njihovo priznanje). Svi ste se zaverili protiv mene, svi! Lako je vama za alibi kad radite u policiji! A ja se jo trudio da vas ubedim da ova ena nije Elizabeta! ta sve niste izvodili! Kako nisam shvatio da je sve to bila igra, igra u kojo ste svi bili protiv mene! Mislite da sve moete? Znam... moete mnogo, ali boriu se ja do poslednjeg daha... Neete me spetljati! (Gledaju DANIELa smejui mu se). Poto se ni u jednom trenutku niste bojali povratka prave Elizabete vidim samo jedno objanjenje: vi ste je ubili... Savreno sam siguran da je Elizabeta mrtva, a ubili ste je vi... (Zajeca). INSPEKTOR (Ironino). Dokaite to. DANIEL Ubice! Obratiu se dravnom tuiocu... INSPEKTOR Samo izvolite. Poto se telo Elizabete Korban ne moe nai, ne moete ni da dokaete da ova ena nije vaa. DANIEL Nai e se njeno telo, i svi ete biti giljotirani. (Skoro u delirijumu). Gospodine dravni tuioe, moja ena je mrtva. NJu je ubio jedan policijski INSPEKTOR sa dvoje sauesnika. itavu mreu lai spleli su oko mene. Bilo je to da se ovek prosto raspameti ali ja sam ostao pribran, umeo sam da rasuujem. Gospodine tuioe, ovo troje zloinaca treba smesta uhapsiti. Ubili su mi enu. Ona je mrtva. INSPEKTOR Da, vaa ena je mrtva. DANIEL Da, da, ubili su je! INSPEKTOR Ubili? A gde je onda le? DANIEL Le... le... INSPEKTOR Gospodine Korban, gde je le vae ene? DANIEL (Iznenada). U potoku, u amonijskoj umi... (utanje. DANIEL shvati da se odao... Gleda njih troje, koji se nisu ni pomakli... a onda se srui na kanabe). INSPEKTOR Hvala na obavetenju... Samo smo te rei i ekali, jo od jue! Gospodine Korban, vi ste se ovog leta dokopali jedne vrlo bogate ene, brzo ste se venali... a posle svadbenog puta u Veneciju, smiljeno ste je doveli u ovaj letnjikovac. Dva dana po dolasku odveli ste je u umu i ubili gurnuvi je u provaliju. Kad ste izvrili zloin, stali ste da mi priate kako

vas je ena napustila... Voljan da vam pomognem, poveo sam istragu i saznao: prvo samo jedna osoba u amoniju imala je priliku da se upozna sa branim parom Korban... To je gospoica Berton, diplomirana bolniarka. Drugo u vaem stanu, u Parizu, ekalo vas je jedno pismo od belenika... Taj belenik mi je otkrio da vaa ena treba da dobije veliko nasledstvo od svog ujaka... A desetogodinja praksa me je nauila da sumnjam u sluajnu podudarnost nekog ubistva i dobijanja naslea. Tree: u policijskoj prefekturi, nadleni su me obavestili da su 1954. bili poastvovani nekim podacima u vezi sa vama, povodom nekog vrlo neprijatnog sluaja.

INSPEKTOR Dosad jo moda niste bili kanjavani, gospodine Korban, ali prolost vam je oigledno, prilino sumnjiva. etvrto: - pota u amoniju registrovala je samo jedan va meugradski razgovor, i to prvoga dana po vaem dolasku ovamo. Registrovan je broj telefona gospodina ana Bernadea, vaeg prijatelja i vlasnika ovog letnjikovca, koji vas je tada obavestio da je umro ujak vae ene, nije li tako? Priznaete da sam imao dosta razloga da sumnjam u vas! Zato vas nisam obavestio da je tri dana posle vaeg obraanja policiji naen, u jednom viru umskog potoka, le neke ene, koji je GOSPOICA BERTON identifikovala, u bolnici, kao le gospoe Korban. Autopsijom je konstatovana smrt usled frakture kime, dok odsustvo vode u pluima dokazuje da se nije udavila. Znai, sluajni pad?... Ta ne, jer tragovi koji su naeni na ivici provalije dokazuju da se telo nije samo spustilo do potoka... rtva je znai bila dovuena od mesta gde je pala do mesta gde je potopljena. Iz toga se videlo da se radi o zloinu... I to o vaem zloinu, gospodine Korban. On bi bio savren da nije bilo te greke, koju ste uinili iz bojazni da se telo prerano ne pronae. Tako ste vi u mojim oima prestali da budete samo sumnjivi poeo sam u vama da gledam pravog krivca, i mogao sam, ve tada, da vas predam istranom sudiji, ali... za ovih deset godina koliko radim ovde, to je bio moj prvi ''lep sluaj''! A ja sam samo sumnjao jo nisam raspolagao formalnim dokazima. Bilo mi je potrebno vae priznanje... A to priznanje sam hteo da vam ja lino izvuem moda iz sujete... Ali kako? Vae svakodnevno ponaanje dokazivalo mi je da to nee lako ii, jer ste se u ulozi oaloenog mua snalazili sasvim dobro. Zato sam, dobivi odobrenje svojih predpostavljenih odluio da vam postavim klopku, zasnovanu na ''oivljavanju rtve''. (Okrene se opatu i Floransi). Tu su mi pomogli pomoni INSPEKTOR Marsel Tarki i gospoica FLORANSA Stefani, iz specijalne slube sudske policije. A verodostojnosti radi upleo sam u celu stvar i dvoje stvarnih svedoka: moj kolega iz uan-Lepena naao je i poslao mi Pola Brisara, zvanog ''MERLI'', za koga je uzgred, budi reeno, bilo vrlo zabavno da dobije jedan orak iz revolvera, i da izigrava mrtvaca, a da i ne pominjemo to to je doao do besplatnog pia... A GOSPOICA BERTON je savreno interpretirala svoju ulogu gadure. Eto. Nas petoro igrali smo komediju koja se zavrila porazom po vas... Na kraju svojih snaga, potpuno izgubivi nerve, priznali ste! Ali od svega to je ovde reeno, ostaje istinita jedna reenica... Jedno obraanje!... Obeao sam vam da ete u sedam asova biti iza brave... I biete, Korbane! (DANIEL je ustao, sav klonuo. Taman u licu, sputa glavu, to je priznanje). zavesa pada