Kako da zaštitite fotografije pomoću vodenog žiga

KAKO DA zaštitite fotografije pomoću vodenog žiga Svaki put kada postavite neku vašu fotografiju na Internet vi se izlažete

riziku da neko daunloduje vašu fotografiju i odluči da je upotrebi za neki svoj projekat. PicMarkr vam omogućuje da postavljanje vaših slika na Internet bude malo bezbednije tako što vam dozvoljava da ugradite vodeni žig po vašoj želji u vaše slike. Čitav proces ugradnje vodenog žiga može da se završi za manje od jednog minuta, a vodeni žig možete da ugradite u pet slika istovremeno. Fotografije možete da aploudujete direktno na web sajt kako bi bile označene vodenim žigom ili možete da ih uvučete sa vašeg Flickr naloga.PicMarkr nudi tri različite vrste označavanj vodenim žigom: Text watermark, Imagewatermark, i Tiled watermark. Nakon što je slika označena vodenim žigom ona može dase daunloduje direktno na vaš računar ili da se pošalje na vaš Flickr nalog. Text Watermark Text watermark kreira malo parče teksta (možete da izaberete jednu od 8 kombinacija teksta i pozadine) na vašoj fotografiji koje možete da postavite na jedno od devet predefinisanih lokacija. Ovo je odlično rešenje ako želite da stavite vašu URL adresu na fotografiju, ali tekst je prilično mali i u zavisnosti od toga gde ga postavite on lako može da se odseče od strane lopova koji želi da ukrade vašu fotografiju. Image Watermark Opcija Image watermark vam omogućava da aploudujete logo ili sliku sa vašeg računara i postavite je na jednu od 9 predefinisahih lokacija. Veličina vašeg logoa zavisi od veličine fajla koji aploudujete, što znači da možete da završite sa prilično velikim vodenim žigom na slici. Tiled Watermark Opcija Tiled watermark vam omogućuje da uzmete tekst, ili neku drugu sliku i poređate je preko fotografije, kao što ređate pločice. Sa stanovišta zaštite vaše slike ovo je definitivno najbolje rešenje ali je takođe i najnametljivije jer će korisnici teže moći da uživaju u lepoti vaših fotografija. Adresa: PicMarkr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful