PLANIFICARE SEMESTRIALĂ Şcoala Gimnazială Specială ”SF. Mina” Prof.

Tomescu Elena- Daniela Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE Unitatea de învăţare Evaluare de preînvăţare Obiective de referinţă 1.3 3.2 4.2 Conţinuturi Înţelegerea semnificaţiei globale a unui mesaj audiat/ transmis Vorbirea reflectată şi/ sau independentă Unităţi lingvistice: cuvânt, propoziţie simplă/propoziţie dezvoltată, text scurt -Exerciţii de diferenţiere auditivă la nivelul perechii consoană surdă-sonoră (s-z, p-b, c-g, f-v, t-d, etc.) -Exerciţiu-joc de diferenţiere auditivă şi de vorbire reflectată(“frământări de limbă” pentru perechile “consoană surdă- consoană sonoră”) -Exerciţii-tip postaudiţie privind asocierea “cuvânt obiectimagine” şi “enunţ scurt- imagine- acţiune” -Exerciţii de delimitare a cuvintelor într-o propoziţie simplă/dezvoltată -Exerciţii de identificare a poziţiei unui cuvânt în propoziţie şi de localizare a unui sunet în cuvânt - Exerciţii de ascultare a unor mesaje cu suport intuitivconcret (jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt cu imaginea potrivită, a unei propoziţii cu imaginea potrivită) - Exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelarea la modalităţi de redare a acestuia(mimă/pantomimă) - Exerciţii de stabilire a corespondenţei între enunţ şi An şcolar: 2013-2014 Clasa:a VI a B Nr. ore/ săptămână: 5 ore Nr. de ore 4 Săptămâna S1 Obs. Test iniţial

Comunicare orală (verbală)şi nonverbală Auzul fonematic şi modalităţi de exersare 1.1 Asocieri obiect- imaginecuvânt Unităţi lingvistice: sunet/literă, silabă, cuvânt, propoziţie simplă/ dezvoltată 1.2 Semnificaţia globală a unui mesaj audiat

40

S2S9

5

5 Test secvenţial

5

1.3

5

Temele se regăsesc în

Povestirea.Exerciţii de memorare -Utilizarea mesajelor verbale şi gestuale în diferite situaţii practice de viaţă (stabilirea corespondenţei cuvânt. schimbare de tonalitate. “Citeşte primul cuvânt”) .1 2.Pronunţarea de cuvinte cu preluare de model Propoziţia simplă şi dezvoltată 1.elev şi profesor – elev.Formularea răspunsurilor la întrebări.) -Exerciţii de vorbire dialogată . plecând de la imagini pe diverse teme .Vizionare poveşti/ fragment de poveste.gest) .4 1.5 2.Jocuri de rol/ dialoguri situaţionale pe diferite teme .Exerciţii de executare a unor comenzi verbale potrivite mediului (“Ordonează obiectele“. legume.2 imaginea corespunzătoare . pe teme familiare copiilor . culori. animale etc.) . a unui fragment de poveste audiat/ fragment de text citit aria tematică anexată la sfârşitul planificării Vocabular şi semantică 5 5 5 5 Consolidare/Evaluare .Exerciţii de ascultare a dialogurilor elev. de personaj etc.Exerciţii de recunoaştere a unor secvenţe dintr-un text audiat . fructe.Exersarea pronunţiei unui inventar de cuvinte uzuale pe anumite teme (noţiuni integratoare/ vocabular tematic: schemă corporală. cu selectarea personajelor principale şi precizarea trăsăturilor fizice ale unui personaj . pe bază de întrebări.Exerciţii de captare a atenţiei cu elemente surpriză (ghicitori.

Exerciţii de citire corectă a grupurilor de litere.Exerciţii.Joc didactic de asociere fonem.joc de identificare a grupurilor de litere învăţate în silabe.3.4 Citire selectivă de cuvinte şi propoziţii simple/ dezvoltate Asociere fonem-grup de litere-grup de grafeme/fonemgrup de litere de tipar Silabe şi cuvinte mono-.Exerciţii de învăţare a sunetului şi grupurilor de litere: ceci. integrând actul lexic şi cel grafic în aceeaşi unitate orară 5 .1 4. de tipar şi de mână .Exerciţii de realizare a corespondenţei fonem. ghe.2 4. prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei simple/ dezvoltate .literală (despărţirea cuvintelor accesibile în silabe.Exerciţii de lărgire a câmpului vizual.ghi .3 litere de tipar 4. bisilabice. bisilabice şi propoziţii simple/dezvoltate 4.Exerciţii de citire a unui material verbal gradat ca dificúltate .Exerciţii de citire selectivă .3 Cuvinte mono-.grup de grafeme .Exerciţii de exemplificare de cuvinte cu sunetul/ grupul de litere în poziţie iniţială . che-chi. pe bază de suport imagistic 45 S10S18 5 5 5 Test secvenţial 5 5 Se va lucra unitar.grup de grafeme .ge-gi. cuvinte şi propoziţii .ghi . che-chi.Exerciţii de realizare a corespondenţei fonem.Alcătuire de silabe şi completare de cuvinte lacunare.Exerciţii de analiză şi sinteză fonetico. mici şi mari.Exerciţii de analiză şi sinteză fonetico. polisilabic Propoziţii simple şi dezvoltate .grup de literă. bisilabice şi / sau polisilabice .grup de litere 3.Exerciţii de redare grafică a grupurilor de litere învăţate : ce-ci.literală (despărţirea cuvintelor accesibile în silabe.2 Actul lexic şi grafic Asociere fonem. ghe. ge-gi.grup de litere. silabe şi cuvinte mono-.grup de litere.Exerciţii de analiză cu localizarea sunetului/ grupului de litere în cuvânt .Exerciţii de scriere: grupuri de litere. integrare literală şi silabică) .grup de grafeme . integrare literală şi silabică) .

grup de grafeme . de cuvinte cu litera vizată în poziţie iniţială .Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie 5 5 \Consolidare Evaluare Test intersemestrial 5 .joc de realizare a corespondenţei fonem.Exerciţii de realizare a acordului “subiect. silabe.Exerciţii de completare de propoziţii lacunare .Exerciţii de copiere de litere.Exemplificări de cuvinte cu grupurile de litere/ silabe date . cuvinte şi de propoziţii simple şi / sau dezvoltate .Exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii simple/ dezvoltate .Exerciţii joc de integrare propoziţională şi de scriere corectă .Dictări de cuvinte şi de propoziţii simple şi/ sau dezvoltate .predicat”. “substantiv.Exerciţii de scriere corectă a numeralului .adjectiv” . semnul întrebării) . substantivele proprii) Semnele de punctuaţie(punct. cu localizarea corectă a cuvintelor şi cu păstrarea distanţei între cuvinte .Exemplificări.Scrierea majusculei(primul cuvânt în propoziţie.Exerciţii.grup de litere.Exerciţii de scriere crectă a pronumelor personale şi de politeţe . semnul exclamării. a unor propoziţii. în scris.Exerciţii de scriere după copiere/ transcriere sau după dictare a unei coloane de cuvinte.Exerciţii de completare a cuvintelor lacunare .

SEMESTRUL AL II-LEA Obiective de referinţă 3.ghi .Exerciţii de analiză cu localizarea sunetului/ grupului de litere în cuvânt . integrând actul lexic şi cel grafic în aceeaşi unitate orară Asociere fonem-grup de litere-grup de grafeme/fonemgrup de litere de tipar 5 Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 dedicată activitătilor .Exerciţii de realizare a corespondenţei fonem. prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei simple/ dezvoltate .grup de litere.literală (despărţirea cuvintelor accesibile în silabe.Exerciţii de realizare a corespondenţei fonem.Exerciţii de exemplificare de cuvinte cu sunetul/ grupul de litere în poziţie iniţială .ge-gi.Exerciţii de lărgire a câmpului vizual.3 4.Joc didactic de asociere fonem. bisilabice şi propoziţii simple/dezvoltate Unitatea de învăţare Conţinuturi . ge-gi. Test secvenţial 5 5 Citire selectivă de cuvinte şi propoziţii simple/ dezvoltate 5 Se va lucra unitar. che-chi.1 4.grup de literă.2 Actul lexic şi grafic Asociere fonem.grup de grafeme .grup de litere 3. integrare literală şi silabică) .grup de grafeme Nr.Exerciţii de citire a unui material verbal gradat ca dificúltate . de ore 45 Săptămâna S1.literală (despărţirea cuvintelor accesibile în silabe. integrare literală şi silabică) .2 4.3 litere de tipar 4.Exerciţii de redare grafică a grupurilor de litere învăţate : ce-ci.4 Cuvinte mono-.Exerciţii de citire corectă a grupurilor de litere.S9 Obs. de tipar şi de mână .grup de litere.Exerciţii de citire selectivă . ghe. ghe.Exerciţii de învăţare a sunetului şi grupurilor de litere: ceci. che-chi.Exerciţii de analiză şi sinteză fonetico. mici şi mari.Exerciţii de analiză şi sinteză fonetico.ghi .grup de grafeme .

joc de identificare a grupurilor de litere învăţate în silabe.Şcoala altfel: Să ştii mai multe. cuvinte şi propoziţii .Exemplificări.Exerciţii de scriere crectă a pronumelor personale şi de politeţe .Exerciţii.adjectiv” .predicat”. a unor propoziţii. să fii mai bun!“ (S9) 5 Scrierea majusculei(primul cuvânt în propoziţie.Exerciţii de scriere corectă a numeralului .Alcătuire de silabe şi completare de cuvinte lacunare.Exerciţii.Exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii simple/ dezvoltate .Exemplificări de cuvinte cu grupurile de litere/ silabe date . pe bază de suport imagistic .. în scris.Exerciţii joc de integrare propoziţională şi de scriere corectă .Exerciţii de copiere de litere.Exerciţii de completare a cuvintelor lacunare . cuvinte şi de propoziţii simple şi / sau dezvoltate .Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie 5 extracurricu lare şi extraşcolare .Exerciţii de scriere după copiere/ transcriere sau după dictare a unei coloane de cuvinte. “substantiv.Dictări de cuvinte şi de propoziţii simple şi/ sau dezvoltate .Silabe şi cuvinte mono-.Exerciţii de scriere: grupuri de litere. bisilabice.Exerciţii de realizare a acordului “subiect. cu localizarea corectă a cuvintelor şi cu păstrarea distanţei între cuvinte .grup de litere. silabe şi cuvinte mono-.Exerciţii de completare de propoziţii lacunare . semnul exclamării.grup de grafeme .joc de realizare a corespondenţei fonem. substantivele proprii) Semnele de punctuaţie(punct. silabe. de cuvinte cu litera vizată în poziţie iniţială . polisilabice Propoziţii simple şi dezvoltate . semnul întrebării) 5 5 5 . bisilabice şi / sau polisilabice .

Formularea răspunsurilor la întrebări.Exerciţii de alcătuire de propoziţii care răspund la întrebările “Ce face?”.1-formarea şi exersarea deprinderilor de exprimare corectă şi clară (inteligibilă) Propoziţia simplă şi dezvoltată Texte scurte 2. obiect. “Cum este?”.?” .Exerciţii de identificare.2formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă. numeral .joc de verbalizare pe marginea subiectelor surprinse în imagini.Comunicare orală(verbală) şi nonverbală 2. texte citite 2..Exerciţii de redare orală. substantive. plecând de la imagini pe diverse teme .3-exersarea vocabularului.Exerciţii de construire a unor enunţuri cu cuvinte şi expresii noi . pronunţare şi explicare de cuvinte necunoscute dintr-un text citit . a aspectelor semnificative dintr-un mesaj audiat .Exerciţii de utilizare corectă a formulelor de adresare şi de politeţe . “Cine…?”.imagine.Exerciţii de vocabular: inventare de cuvinte specifice .cuvânt . adjective. pe baza unui şir de întrebări .Joc didactic ”Răspunde la ghicitori! ” . utilizând corect cuvintele sau expresiile însuşite -Exerciţii de integrare propoziţională.Exerciţii de redare a experienţei proprii/ de relatare a unor fapte şi întâmplări din viaţa cotidiană . pe bază de suport imagistic . pronume personal. “Ce.Activităţi de ordonare şi verbalizare a unor acţiuni/ a secvenţelor unei povestiri.imagine. în ritm propriu. întâmplări. imagine-obiect.Joc didactic de reproducere a unui material verbal accesibil .Exerciţii de vorbire dialogată .Exerciţii de iniţiere a unui dialog pe baza unui suport 40 S10S17 Test secvenţial 20 Temele se regăsesc în aria tematică anexată la sfârşitul planificării 20 . însoţite de suport imagistic .Exerciţii de construire a unor enunţuri.Exerciţii.joc cu asociaţii: obiect.Exerciţii. pe diferite teme .Exerciţii aplicative de utilizare a cuvintelor cu rol gramatical (fără a face referire la terminología ştiinţifică): verbe.

Exerciţii de continuare a unui dialog început -Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire.Evaluare finală 2. recitări de poezii . a unor propoziţii.joc de realizare a corespondenţei fonem.Exerciţii. silabe.4 2.Exerciţii joc de integrare propoziţională şi de scriere corectă .Memorări.4 imagistic .Exemplificări de cuvinte cu grupurile de litere/ silabe date .grup de grafeme .Exerciţii de construire a unor enunţuri. cuvinte şi de propoziţii simple şi / sau dezvoltate . pe diferite teme .Povestiri .Formularea răspunsurilor la întrebări.Exerciţii de scriere după copiere/ transcriere sau după disctare a unei coloane de cuvinte. cu localizarea corectă a cuvintelor şi cu păstrarea distanţei între cuvinte 5 S18 Test final .Exerciţii de citire selectivă . în ritm propriu.joc de verbalizare pe marginea subiectelor surprinse în imagini.3 4.Exerciţii de completare a cuvintelor lacunare .Exerciţii. de construire a unor dialouri imaginare. plecând de la imagini pe diverse teme .2 4.Exerciţii de integrare propoziţională.Exerciţii de redare orală. pe baza unui şir de întrebări .Exerciţii de copiere de litere.3 4.2 3.Exerciţii de citire a unui material verbal gradat ca dificúltate .grup de litere. pe teme accesibile . pe bază de suport imagistic . a aspectelor semnificative dintr-un mesaj audiat .Dictări de cuvinte şi de propoziţii simple şi/ sau dezvoltate .

Aria tematică: 1. Ţara mea         Ţara mea Locuri şi frumuseţi naturale Limba noastră Tradiţii şi obiceiuri româneşti Capitala Oraşul Satul Oameni de seamă . Deprinderi moral-civice          Salutul Pietenul meu În maşină La cinematograf Pe stradă Colegul meu Bunicii mei Ziua mea În vizită 3. Activităţi privind viaţa cotidiană  În familie  La şcoală  Cu ce putem călători  La cumpărături  Curăţenia 2.

2-exersarea capacităţii de analiză fonetică a unui material verbal dat (propoziţie. Dezvoltarea abilităţilor de receptare a mesajului oral 1. Lecturi. fonem) 1. cuvânt. povestiri.1-exersarea auzului fonematic în vederea pronunţării corecte a sunetelor în silabe şi cuvinte 1. silabă.3-înţelegerea semnificaţiei globale a mesajului oral .4. Activităţi cu conţinut practic-ştiinţific      Anotimpurile Pisicuţa mea Câinele Grivei Povestea copacilor Grădina zoologică 5. basme din literatura română sau universală     Lecturi Povestiri Basme Poezii OBIECTIVE CADRU 1.

Dezvoltarea abilităţii de citire corectă. spaţii libere. în ritm propriu.4-aplicarea în scris a normelor ortografice şi de punctuaţie elementare . Dezvoltarea abilităţii de exprimare orală şi de comunicare independentă 2.1-însuşirea actului grafic. texte scurte 4. propoziţii.2-formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă.grupurile de litere de mână/ de tipar 4.5-stimularea curiozităţii faţă de mesajele emise de diverşi interlocutori. în situaţii de comunicare concretă 2.1.3-exersarea deprinderilor de scriere lizibilă. propoziţiilor simple şi dezvoltate. lizibile şi conştiente a cuvintelor. întâmplări. distanţa între cuvint 4. de aşezare corectă în pagină şi pe spaţii grafice(titlu. utilizând corect cuvintele sau expresiile însuşite 2. a cuvintelor.a textelor scurt 4. aliniat.1-formarea şi exersarea deprinderilor de exprimare corectă şi clară (inteligibilă) 2.4-exersarea abilităţilor de comunicare independentă verbală şi mímico-gestuală în diferite situaţii 3. Dezvoltarea abilităţii de scriere corectă şi lizibilă de silabe.1-fixarea sunetelor şi a literelor alfabetului 3.2-însuşirea sunetelor şi grupurilor de litere 3. texte citite 2.4-exersarea comunicării verbale şi nonverbale cu caracter aplicativ 1.3-dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă 4.2-exersarea scrierii corecte.3-exersarea vocabularului. cuvinte. a propoziţiilor şi textelor scurte 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful