AVIZ FAVORABIL, DIRECTOR, NUME SI PRENUME PROF.

EUGENIA PASCU SEMNATURA SEF COMISIE METODICA, NUME SI PRENUME SEMNATURA PROF. VERONICA JIROVEANU

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUL ŞCOLAR: 2012-2013
UNITATEA DE INVATAMANT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA”, CRAIOVA ARIA CURRICULARA: „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” DISCIPLINA: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE CLASA: a VI-a B NR. ORE/ SAPTAMANA: 5 ore / saptamana NR. TOTAL ORE: 180 ore CADRU DIDACTIC: Prof. TOMESCU ELENA-DANIELA TIP DE DEFICIENŢĂ: DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI\SAU ASOCIATE

Dezvoltarea abilităţii de scriere corectă şi lizibilă de silabe.2-exersarea scrierii corecte. silabă.3-exersarea deprinderilor de scriere lizibilă. Dezvoltarea abilităţii de citire corectă.1-însuşirea actului grafic.4-exersarea abilităţilor de comunicare independentă verbală şi mímico-gestuală în diferite situaţii 3. propoziţiilor simple şi dezvoltate. utilizând corect cuvintele sau expresiile însuşite 2.3-înţelegerea semnificaţiei globale a mesajului oral 1. spaţii libere.grupurile de litere de mână/ de tipar 4.2-formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă. fonem) 1.OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea abilităţii de exprimare orală şi de comunicare independentă 2. a cuvintelor.2-exersarea capacităţii de analiză fonetică a unui material verbal dat (propoziţie. a propoziţiilor şi textelor scurte 3. propoziţii. cuvinte.4-aplicarea în scris a normelor ortografice şi de punctuaţie elementare .3-exersarea vocabularului. texte scurte 4. în ritm propriu. aliniat.1-formarea şi exersarea deprinderilor de exprimare corectă şi clară (inteligibilă) 2.4-exersarea comunicării verbale şi nonverbale cu caracter aplicativ 1. în situaţii de comunicare concretă 2.5-stimularea curiozităţii faţă de mesajele emise de diverşi interlocutori. lizibile şi conştiente a cuvintelor. Dezvoltarea abilităţilor de receptare a mesajului oral 1.1-fixarea sunetelor şi a literelor alfabetului 3.3-dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă 4. cuvânt. texte citite 2. distanţa între cuvint 4.a textelor scurt 4. întâmplări.2-însuşirea sunetelor şi grupurilor de litere 3.1-exersarea auzului fonematic în vederea pronunţării corecte a sunetelor în silabe şi cuvinte 1. de aşezare corectă în pagină şi pe spaţii grafice(titlu.

2-formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă. texte citite 3.2-exersarea scrierii corecte.grupurile de litere de mână/ de tipar 4. de aşezare corectă în pagină şi pe spaţii grafice(titlu. aliniat. lizibile şi conştiente a cuvintelor.3-exersarea deprinderilor de scriere lizibilă. cuvânt.4-aplicarea în scris a normelor ortografice şi de punctuaţie elementare Nr. întâmplări. în situaţii de comunicare concretă 2.3-înţelegerea semnificaţiei globale a mesajului oral 3.5-stimularea curiozităţii faţă de mesajele emise de diverşi interlocutori. fonem) 1. spaţii libere. 1.3-dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă 4.a textelor scurte 4. propoziţiilor simple şi dezvoltate.2-formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă. distanţa între cuvinte) 4.4-exersarea comunicării verbale şi nonverbale cu caracter aplicativ 1. de aşezare corectă în pagină şi pe spaţii grafice(titlu.3-exersarea deprinderilor de scriere lizibilă.3-exersarea vocabularului. întâmplări. propoziţiilor simple şi dezvoltate. Unităţi de învăţare Evaluare de preînvăţare Obiective/competenţe 1.semestrul 40 S15-S24 Test secvenţial 3.ore+ 4 S1 52 S2-S14 Observaţii Test iniţial 2.semestrul II Test final .2-formularea de răspunsuri legate de situaţii de viaţă. silabă.crt.1-formarea şi exersarea deprinderilor de exprimare corectă şi clară 2. lizibile şi conştiente a cuvintelor.3-dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă 4.a textelor scurte 1. distanţa între cuvinte) 4. Actul lexic şi grafic 4. texte citite 3. Comunicare orală (verbală) şi nonverbală Test secvenţial Test sf. texte citite 2. Comunicare orală (verbală) şi nonverbală 40 S25-S34 01. utilizând corect cuvintele sau expresiile însuşite 2.3-înţelegerea semnificaţiei globale a mesajului oral 1.04-Să ştii mai multe.2-exersarea scrierii corecte. aliniat. spaţii libere.1-însuşirea actului grafic.1-fixarea sunetelor şi a literelor alfabetului 3.PLANIFICARE ANUALĂ Nr.2-exersarea capacităţii de analiză fonetică a unui material verbal dat (propoziţie.3-dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă 4.1-formarea şi exersarea deprinderilor de exprimare corectă şi clară (inteligibilă) 2.4-exersarea abilităţilor de comunicare independentă verbală şi mímicogestuală în diferite situaţii 2.4-aplicarea în scris a normelor ortografice şi de punctuaţie elementare 2.2-însuşirea sunetelor şi grupurilor de litere 3. să fii mai bun 5.04-05.1-exersarea auzului fonematic în vederea pronunţării corecte a sunetelor în silabe şi cuvinte 1. Evaluare finală 8 S36 Test sf. întâmplări.

16 -24 Observaţii Test secvenţial Se va lucra unitar.1 2.sem.1 4.15 -16 36 săpt.2 1.2 Conţinuturi . 2. propoziţie simplă/propoziţie dezvoltată.1 Conţinuturi Cuvinte mono-.4 1. 1. Unităţi de învăţare Actul lexic şi grafic Obiective/ competenţ e 3.3 4. crt.2 1.PLANIFICARE SEMESTRIALĂ SEMESTRUL I Nr.lea Nr.ore/ perioa da 16 săpt.Unităţi lingvistice: cuvânt. I 3.Vorbirea reflectată şi/ sau independentă .3 4. crt. integrând actul lexic şi cel grafic în aceeaşi unitate 3.5 2.2 3.2 4.3 3. Evaluare sumativa Utilizarea mesajelor verbale şi gestuale în diferite situaţii practice de viaţă (stabilirea corespondenţei cuvânt. 1.4 Citire selectivă de cuvinte şi propoziţii simple/ dezvoltate .Înţelegerea semnificaţiei globale a unui mesaj audiat/ transmis . text scurt Auzul fonematic şi modalităţi de exersare Pronunţarea de cuvinte cu preluare de model Semnificaţia globală a unui mesaj audiat Asocieri obiect-imagine-cuvânt Semnificaţia globală a unui mesaj audiat Vocabular şi semantică Propoziţia simplă Nr.3 1.1 1.2-13 Observaţii Test iniţial Test secvenţial *Temele se regăsesc în aria tematică anexată la sfârşitul planificării Test sf.3 4.gest) SEMESTRUL al II. Unităţi de învăţare Evaluare de preînvăţare Comunicare orală (verbală) şi nonverbală Obiective/ competenţe 1. bisilabice şi propoziţii simple Nr.ore/ perioada 4 săpt.1 48 săpt.

3 4.seml II Test final Aria tematică: 1.4 Propoziţia simplă şi dezvoltată Texte scurte Propoziţia simplă şi dezvoltată de propoziţii care răspund la întrebările “Ce face?”.04-Să ştii mai multe. “Ce?” 40 săpt.3 4. să fii mai bun) 3.3 2. “Cine?”.25 -35 Test secvenţial * 01.2 2.orară 2.36 Test sf. povestiri.4 *Temele se regăsesc în aria tematică anexată la sfârşitul planificării Evaluare finală 4 săpt. basme din literatura română sau universală • • • • Povestiri Basme Poezii Lecturi • • • • • În familie La şcoală Cu ce putem călători La cumpărături Curăţenia • • • • • • Salutul Pietenul meu În maşină La cinematograf Pe stradă Colegul meu • • • • Ţara mea Locuri şi frumuseţi naturale Limba noastră Tradiţii şi obiceiuri româneşti • • • • • Anotimpurile Pisicuţa mea Câinele Grivei Povestea copacilor Grădina zoologică .2 3. Activităţi privind viaţa cotidiană 2. Deprinderi moral-civice 3. “Cum este?”. Comunicare orală (verbală) şi nonverbală Propoziţia simplă şi dezvoltată Texte scurte Propoziţia simplă şi dezvoltată 2.1 2. Activităţi cu conţinut practic-ştiinţific 5. Ţara mea 4.0405.2 4. Lecturi. 2.

• • • Bunicii mei Ziua mea În vizită • • • • Capitala Oraşul Satul Oameni de seamă Planificarea unităţilor de învăţare Unitatea de învăţare-Actul lexic si grafic Nr.-Planşe -Alfabetar jetoane -Manual -Planşe -Activităţi de citire corectă Fişe de lucru Manual Alfabetar Fişe de lucru -Activitate frontal Fişe de lucru -Activităţi frontale -imaginiAlfabetarFişe de lucru Evaluare Observare directă Observare directă Calificative Obs.elementele literei L Sunetul şi litera L .Fise de lucru.sistOralăScrisa Aprecieri verbale . de citire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Detalieri de conţinut Cuvinte monosilabice -semne grafice Sunetul L . de citire la prima vedere.sist Obs. de citire la prima vedere Resurse -Manualul. Exerciţii de completare a fişei Recunoaşterea literelor.elementele literei Sunetul şi litera t .Alfabetar -Manual. cuvintelor Exerciţii de exprimare orală Dictare.Creioane color -Manualul -Caietul elevului -Alfabetar -Manual.Scrierea literei. de citire la prima vedere.Scrierea literei.scrierea literei de mână Cuvântul tata -scriera cuvântului Consolidarea literelor -exerciţii de scriere Probă de evaluare Sunetul S -elementele literei Activităţi de învăţare Exerciţii de exprimare orală Exerciţii de identificare a sunetului nou în structura cuvintelor Recunoaşterea sunetului Scrierea elementelor Exerciţii de completare a fişei Ex. Scrierea literelor mari Exerciţii de scriere la tablă Exerciţii de identificare a sunetului nou în structura cuvintelor Exerciţii de completare a fişei Ex.Jetoane. de propoziţii după imaginiExerciţii de scriere ortografică Exerciţii de exprimare oralăEx.Planşe -alfabetul decupat -creta color -planşe. copiere Exercitii de completare a fisei Alc.sist Obs. sistematică Aprecieri verbale Autoevaluare Obs. Exerciţii de exprimare orală Exerciţii de exprimare orală Ex. sistematică Aprecieri verbale Orală Scrisă OralaObs.sist Evaluare formativa Obs. crt. de citire la prima vedere Scrierea literelor .scrierea literei Consolidarea literelor L -Copiere .ex. dictare Sunetul T .sist Observare directă Obs.Planşe -Jetoane.fişe de lucru -Imagini .

copiere. cuvintelor Copieri . de citire corectă şi conştientă. -Fişe diferenţiate --Activităţi frontale -imaginiAlfabetar Fişe de lucru -Activităţi individuale . cuvinte cu I . planşă. cuvinte cu I . Scrierea literelor Exerciţii de scriere ortografică a cuvintelor Citire în ritm propriu.sistOrală Scrisa Aprecieri verbale Analiza fişelor Obs.scrierea literei de mână 14 Exerciţii de identificare a sunetului nou în structura cuvintelor Exerciţii de completare a fisei Exerciţii de exprimare orală Ex. jocuri Sunetul ă -elementele literei Sunetul şi litera î -scrierea literei sepatat şi în cuvinte Sunetul şi litera â . scrierea elementelor cu respectarea liniaturii caietului.sist OralăScrisa Aprecieri prin calificative Obs.scrierea literei Sunetul şi litera S . sistematică Aprecieri verbale Evidenţieri Autoevaluare Obs.sistOrală Scrisa Aprecieri verbale Analiza fişelor Obs. cuvintelor Exerciţii de exprimare orală Dictare.Exerciţii de copiere Exerciţii de identificare a sunetului nou în structura cuvintelor Scrierea literei.Jocul didactic -Activităţi de modelaj -Plastilină.sistOralăScrisa Aprecieri verbale Analiza fişelor 15 16 17 18 19 20 21 . sistematică Individuală/dife-rentiata Obs. de citire la prima vedere Scrierea literei. scrierea elementelor cu respectarea liniaturii caietului. cuvinte cu I . alte materiale -Silabe decupate -Alfabetar -Planşe cu litere-Jetoane -Activităţi frontale -AlfabetarPlanşe cu litere -Fişe de lucru -Activităţi frontale -Planşe cu litere Alfabetar Fişe de lucru -Activităţi frontale -Planşe cu litere-imagini -Silabe decupate -Alfabetar -Planşe cu litere-Jetoane -Activităţi frontale -Alfabetar-Planşe cu litere -Fişe de lucru -Activităţi frontale -Planşe cu litere Alfabetar Fişe de lucru Individuală/different.transcriere Exerciţii de exprimare oral Activităţi de pictură Modelarea literelor din diferite materiale Citire în ritm propriu. de citire la prima vedere Scrierea literei.Exerciţii de copiere Exerciţii de identificare a sunetului nou în structura cuvintelor Scrierea literei. Sceierea literelor şi cuvintelor învăţate Exerciţii de identificare a sunetului nou Exerciţii de exprimare orală Ex. de citire la prima vedereScrierea literelor . cuvinte cu I Ex.scrierea literei Consolidarea literelor învăţate -exerciţii de scriere Activitate de aprofundare-reluarea literelor -exerciţii diferite de identificare.Fişe de lucru -Alfabetar -Alfabetar.sistOrală Scrisa Aprecieri verbale Analiza fişelor Orală Scrisa Aprecieri verbale Obs. dictare la tablă Scrierea literelor .11 12 13 Sunetul şi litera S .scrierea literei de mână Consolidarea literelor cuvinte/exer-ciţii-joc Sunetul D -elementele literei Sunetul şi litera D -scrierea literei sepatat şi în cuvinte Sunetul şi litera D . Sceierea literelor şi cuvintelor învăţate Exerciţii de identificare a sunetului nou Exerciţii de exprimare orală Ex. sistematică Individuală/dife-rentiata Obs. OralăAprecieri verbale Individuală/diferentia OralăScrisa Aprecieri verbale Obs.

de citire corectă şi conştientă. Scrierea literelor Exerciţii de scriere ortografică a cuvintelor -Activităţi frontale -Planşe cu litere -imagini Orală Scrisa Aprecieri verbale .22 Consolidarea literelor cuvinte/exer-ciţii-joc Ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful