A ) Bulatkan makanan yang berkhasiat

( 10 markah )

Salah guna _____________ boleh mengakibatkan kematian. Kita perlu makan ubat mengikut _____________ yang betul.B ) Tandakan ( ) pada perbuatan yang betul ( 4 markah ) C ) Isikan tempat kosong dengan kata yang betul. Saya berasa ________________ apabila lulus ujian. tajam 1) 2) 3) 4) 5) dadah berkhasiat sukatan gembira Kita mesti makan makan yang ______________________. ( 10 markah ) . Simpanlah alatan ______________ ditempat yang selamat.

( 5 markah ) .D ) Suaikan gambar dengan perasaan yang sesuai marah sedih gembira ( 6 markah ) E ) Warnakan aktiviti yang meningkatkan daya tahan kardiovaskular.

F ) Padankan pengetip kuku sikat tuala berus dan ubat gigi sabun ( 10 markah ) .

1) Berlari merupakan aktiviti yang dapat meningkatkan daya tahan ______________ (a) (b) (c) 2) kardiovaskular badan penyakit Gambar yang manakah menunjukan aktiviti kelenturan (a) (b) (c) 3) Berikut merupakan pakaian yang sesuai untuk bersenam kecuali (a) (b) (c) kasut sukan kain pelikat seluar .H ) Bulatkan pilihan jawapan yang betul.

susu kek . roti . gula-gula . minuman keras 6) Kita hendaklah _______________ semasa membeli makanan dikantin (a) (b) (c) berebut berlari beratur 7) ______________ digunakan semasa aktiviti menendang (a) (b) (c) bola gelung rotan pundi kacang .4) Ali berasa ______________ kerana mendapat tempat yang pertama didalam pertandingan bercerita (a) (b) (c) sedih bangga marah 5) Yang manakah merupakan kumpulan makanan yang berkhasiat (a) (b) (c) nasi . nasi . ayam sayur .

8) Makanan yang dapat memberikan tenaga ialah… (a) (b) (c) gula-gula sayur nasi 9) Bermain guli ialah aktiviti masa _________________ (a) (b) (c) sedih lapang belajar 10) Yang manakah perbuatan yang baik. (a) (b) (c) berlari dikawasan sekolah mengejek kawan menghormati guru ( 10 markah ) .

G) Tulis salasilah keluarga Afik. ( 5 markah ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful