Bab 7 : Peranan Kerajaan dalam Perniagaan

Soalan 1 Apakah fungsi utama MARDI? A Menjalankan penyelidikan untuk memajukan sektor pertanian B Membuat penyelidikan untuk mengembangkan pasaran pertanian C Menstabilkan harga pasaran dan mengukuhkan strategi pemasaran D Bekerjasama dengan pihak swasta untuk memajukan sektor pertanian Soalan 2 Syarikat yang menerima taraf perintis diberi pelepasan cukai selama A 3 tahun B 4 tahun C 5 tahun D 8 tahun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful