You are on page 1of 3

APA ITU SISC+? SISC+.....

bermakna School Improvement Specialist Coach atau Jurulatih khas / pakar penambahbaikan sekolah. + , bermaksud GTP 2.o
Sebagai seorang pegawai SISC+, anda mempunyai TIGA tanggungjawab utama T/JAWAB AKTIVITI 1. Lawatan ke sekolah dan penyeliaan dalam kelas untuk coaching. ( individu & kumpulan guru ).
Lawatan ke Sekolah 2.

SEK.REN

SEK.MEN

Melakukan aktiviti bimbingan , tunjuk ajar pemerhatian dalam bilik darjah, bimbingan perseorangan, syor model pembelajaran dan bengkel kepada guru.

3
HARI

4

HARI

1. Latih dan kuasai program berkaitan KSSR, KSSM, SBA, dan LINUS 2. Pastikan informasi berkaitan pendidikan yang disebarkan kepada guru adalah sahih. 3. Permudahkan, pimpin, selia, dan aturkan latihan untuk guru bagi subjek teras berkaitan keperluan bagi KSSR, KSSM dan Menguasai SBA. Program 4. Perhatikan/amati isu yang dihadapi oleh guru dalam KPM pelaksanaan program. 5. Aturkan aktiviti pembiasaan dengan PTA dan komuniti tempatan bagi kurikulum baru dan SBA. 1. Lapor dan bantu guru mengatasi masalah dan isu. Pelaporan,2. Sediakan laporan kepada ketua unit / pegawai meja / PPD pemantauan bagi aktiviti dan tindakan yang telah diambil juga dan penambahbaikan yang disyorkan bagi pengajaran dan kemajuan pengajaran. 3. Cadangkan penambahbaikan kepada PPD berdasarkan pemerhatian di sekolah dan maklumbalas dari guru-guru.

1.5
HARI

0.5
HARI

0.5
HARI

0.5
HARI

PRINSIP SISC+

6. 5. motivate and inspire our teachers. Luangkan lebih masa berbincang dan menerangkan kekuatan guru seperti dapat dalam TCT. SISC+ and SI Partner will be grouped into coaching teams APA BOLEH ADA LAKUKAN JIKA GURU MENOLAK UNTUK DIBIMBING? 1. Full time teacher coaches –improve roll-out of new curriculum and assessments -coach teachers on basic instructional practice. All coaching roles streamlined into a single role – the SISC+ supporting teachers on curriculum. nyatakan / alualukan kekuatan kochee anda I Mohon guru reflek kekuatannya dan aspek yang boleh di perbaiki. 7. C Akhiri / tamatkan maklumbalas dengan sesi penghargaan / pujian. 9. You will own the relationships with the teachers in Schools. As SISC+. INQUIRE S Guna 4 langkah model maklumbalas dan sediakan cadangan bagaimana guru boleh diperbaiki. 2. 8. STRENGH SUGGESTION COMPLIMENT 1. assessment and pedagogy. you are the core of this initiative’s success because: You have been identified excellent educators. Conduct teacher coaching visits 3. 10. Report.S Sebelum melakukan maklumbalas. Escalate issues and identify interventions required. Tanya dengan ikhlas lagi berhemah guru tersebut mengapa . Support where it is most needed – target support and interventions for school. Implement centrally approved programes 4. Willing to learn and try new teaching and learning techniques and approaches. You are the key role models who can influence. monitor and ensure development of teacher.

bukannya ketua. Kita mahu guru kita merasa suka / gembira dengan pekerjaan mereka dan berbeza apa yang mereka sangka. Lebihkan masa untuk memupuk hubungan peribadi 1. 2. menggalakkan guru bercakap tentang perasaan mereka. PERANAN PENTING YANG PERLU ANDA MAINKAN SEBAGAI MENTOR . Pemerhatian dalam kelas sebaiknya dilakukan apabila guru tersebut benar-benar selesa.dia enggan. bukan yang negatif: Pastikan anda memujuk guru dan menghargai apa yang mereka buat. cuba selesaikannya. Bersama membuat pemerhatian Penyelesaian isu SEBAGAI SEORANG SISC+. Maklumbalas dan bimbingan melalui dua cara: Anda patut sentiasa banyak bertanya soalan terbuka. Anda boleh mengajak guru tersebut membuat pemerhatian terhadap ketua panitia atau guru cemerlang supaya dia berasa bahawa pemerhatian dalam kelas adalah perkara lumrah. bermotivasi dan diletakkan penghargaan untuk melakukan perubahan mendatang . kesangsian atau salah faham. dapatkan bantuan dari untuk diatasi pengetua bagi mengatasinya. PENTING: Lakukan ini hanya guru sepenuhnya selesa dengan idea ini. 1. Kita menilai guru bagi memahami bagaimana boleh membantu mereka membangun secara berkesan di dalam kelas. Fahami 2. Jika masalah ketiadaan masa dengan guru tersebut. Peranan anda ialah untuk menyokong guru. Jika ianya ternyata bukan isu berat. Berunding dengan SIP+ bagi membawa perkara ini untuk perhatian pengetua untuk diselesaikan dengan guru tersebut. Pertemuan secara individu adalah lebih baik dengan tidak ada sebarang unsur paksaan. bukan untuk memantau / mengawas guru: Melawat guru bukanlah menilai bagi melaporkan prestasi mereka. Teruskan pertemuan dengan guru tersebut dengan pengisian aktiviti pra-coaching. Fokus pada yang positif. Anda patut fikir anda adalah pembimbing. PENTING: Ini dilakukan sebagai langkah akhir setelah pelbagai cara gagal. Hanya bila anda benar-benar faham kedudukannya barulah anda boleh membimbingnya bagi mengatasi segala ketakutan.