You are on page 1of 4

25 JAAR

FOTOVERSLAGVANDEVIERINGIN DEBASILIEKVANST.JANGOEDE HERDERTELAREN(NH) 13oktober2013


PaterRobertoGonzalezenzijnmedebroederuitPanama paterJosPinedo.

JongerenkoorenbroederschapvanSt.Jan.

MetdankaanpastoorJ.Vriendallemedewerkersengoede geverstijdensdecollecte. Voorinfo;willemj164@gmail.com