P. 1
Raporlar

Raporlar

4.5

|Views: 2,873|Likes:
Published by koylu

More info:

Published by: koylu on Jul 30, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN STANDART RAPORLAR

Üretimde sıkça kullanılan raporlardan bir kısmı aşağıdadır.
1. GENEL MUHASEBE VE FİNANSMAN Yasal Defterler
• • •

Yevmiye Defteri Muavin Defter Büyük Defter

Genel Muhasebe Raporları
• • • •

Muhasebe Mizanı Kar - Zarar Merkezleri Mizanı Proje Mizanı Mali Tablolar

1

Finansman Raporları
• • • • • • • • • • • • • •

Borç - Alacak Durumu Cari Hesap Yaşlandırması Kasa Föyü Cari Hesap Extresi Müşteri Tahsilat Satıcı Ödeme Kur Farkı Vade Farkı Satış - Proje - Tahsilat Raporu Satınalma - Proje - Ödeme Raporu Çekler Raporu Senetler Raporu Çek - Senet Yaşlandırması Kasa Defteri

Genel Muhasebe Raporları
• • • • • • • • •

Kar Zarar Merkezleri Listesi Detaylı Hesap Ekstresi Kar-Zarar Merkezi Muavini Tüm Şirketler Muavini Muhasebe Fişleri (Maddeli) Kar Zarar Merkezleri Mizanı Hesap Mizan Ay Dağılımı Hesap Mizan Ay Dağılımı- K/Z Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan 1

umutluol@mail.com

• • • • • • • • • • • • •

Kar Zarar Merkezli Alt Mizan Hesap + Kar Zarar Merkezli Mizan (Rap. Dövizli) Kar Zarar Merkezli Alt Hesap Mizan (Rap. Dövizli) Hesap + Proje Mizanı Hesap + Proje Mizanı (Rap. Dövizli) Hesap Planı Listesi Muhasebe Fiş Listesi Günlük Döviz Kuru Listesi Onaylı Evraklar (Muhasebeleşmiş) Onaysız Evraklar (Finans Belgeleri) Onaysız Satış-Satınalma Belgeleri Hesaplar Arası Virman Muhasebe Fişi Orjinal Dövizli Mizan

Müşteri Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Müşteri Listesi Müşteri Bilgileri Raporu Müşteri Sevk Yerleri Listesi Cari Kartlar Muhasebe Grupları Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar) Müşteri Tahsilat Raporu (Borçlu Açık Evraklar/Grp) Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Detay) Müşteri Bazında Yapılan Tahsilat Listesi (Özet) Müşteri Tahsilat Analizi Müşteri Hesap Ekstresi Müşteri Genel Borç Alacak Listesi Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi Müşteri Periyodik Borç-Alacak Listesi Müşteri Dönemsel Borç Alacak Listesi (Satış Elemanı) Müşteri Risk Analizi Müşteri Satış-Tahsilat Analizi Müşteri Açılış Kayıtları Müşterilerden Tahsilat Kapanan Evraklar Özel Tahsilat Raporu

Müşteri Satıcı Personel Adres Listeleri
• •

Listeler Müsteri Listesi Etiket

Satıcı Raporları
• • • • • • • • • •

Satıcı Listesi Satıcı Bilgileri Satıcı Ödeme Raporu (Alacaklı Açık Evraklar) Satıcı Banka Şube Bilgisi Satıcı Yapılan Ödeme Listesi (Detay) Banka Ödeme Talimatı Satıcı Hesap Ekstresi Satıcı Genel Borç Alacak Listesi Satıcı Dönemsel Borç Alacak Listesi Satıcı Aylık Borç Alacak Listesi 2

umutluol@mail.com

Satıcı Ödeme Analizi

Banka Raporları
• • •

Banka Genel Borç Alacak List. (Onaylılar) Banka Dönemsel Borç Alacak Listesi Banka Ekstresi

Kasa Raporları
• • • •

Kasa Ekstresi Kasa Genel Borç Alacak Listesi (Onaylılar) Kasa Dönemsel Borç Alacak Listesi Özel Kodlu Kasa Raporu

Ödeme Planı Raporları

Ödeme Planı Listesi

Çek / Senet Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

3

Portföydeki Alacak Çekleri Bankadaki Alacak Çekleri Cirolu Alacak Çekleri Cirolu Alacak Senetleri Karşılıksız Alacak Çekleri İade Edilen Çekler Çek/Senet Tarihçesi Portföydeki Alacak Senetleri Bankadaki Alacak Senetleri Karşılıksız Alacak Senetleri İade Edilen Alacak Senetleri Portföydeki Alacak Çekleri Reeskontu Alacak Çek Kasası Ekstresi Borç Çeki Kasası Ekstresi Çek Giriş Bordroları Listesi Çek Çıkış Bordroları Listesi Senet Giriş Bordroları Listesi Senet Çıkış Bordroları Listesi

Personel Cari Hesap Raporları
• • • • •

Personel Personel Personel Personel Personel

Listesi Hesap Ekstresi Genel Borç Alacak Listesi Genel Borç Alacak (Muh.Hesap Bazlı) Dönemsel Borç Alacak Listesi

Teminat Mektupları

Teminatlar Raporu

3

umutluol@mail.com

Finansman Kontrol Raporları
• •

Yevmiye Numarası Kontrol Raporu Çek Bordroları

Sistem Kontrol Raporları
• • •

Kullanıcının Yaptığı İşlemler Fatura ve Muhasebe Fişi Kontrol Tutar Kontrol

4

2. BÜTÇE YÖNETİMİ Bütçe Raporları
• • •

Mali Tablo Bütçe Raporu Muhasebe Hesapları Bütçe Raporu Kar-Zarar Merkezleri Bütçe Raporu 4

umutluol@mail.com

• • • • •

Satış Bütçe Raporu Ürün + Müşteri Satış Bütçe Raporu Ürün + Satış Elemanı Satış Bütçe Raporu Satınalma Bütçe Raporu Ürün + Satıcı Satınalma Bütçe Raporu

3. SABİT KIYMETLER Sabit Kıymet Listeleri
• • • • • • •

Sabit Sabit Sabit Sabit Sabit Sabit Sabit

Kıymet Kıymet Kıymet Kıymet Kıymet Kıymet Kıymet

Listesi Listesi Listesi Listesi Listesi Listesi Listesi

-

[Devir] Satınalma Satınalma [Manuel Giriş] Satış Satış [Manuel Giriş] Hurda İşlemi

Sabit Kıymet Amortisman Hesaplama Bilgileri

Sabit Kıymet Hesaplama Bilgileri

4. PROJE VE YATIRIM MUHASEBESİ Proje Yönetimi Raporları 5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Projeler Listesi Tahsilat Evrakları (projeli) Ödeme Evrakları (projeli) Projeli Hesaplar Listesi Proje+Cari Hesap Bazında Tahsilatlar Projeli Fişler Proje Bazında Ödemeler Proje+Cari Hesap Bazında Ödemeler Proje Bazlı Hareketler Hesap Bazlı Proje Hareketleri Proje Mizanı (TL) Proje ve Hesap Direkt Karlılık Rap (Detay) Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Detay) Proje ve Hesap Direkt Karlılık (Özet) Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet) Proje ve Hesap Genel Karlılık Aylık (Özet) Proje Kırılımında Operasyonal Nakit Denge Proje ve Hesap Direkt Karlılık Aylık (Özet) Proje ve Hesap Genel Karlılık (Özet)

5. SATIŞ - SATINALMA - STOK YÖNETİMİ Satış - Satınalma - Lojistik Raporları
• • • •

Stok Mevcutları Stok Yaşlandırma Raporu Satış Analizi Satınalma Analizi 5

umutluol@mail.com

6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bekleyen Satış Siparişleri [Matris] Stok Bazlı Satışlar Servis Mizanı Stok Mizanı Bekleyen Satınalma Siparişleri [Matris] Stok Bazlı Satınalmalar Stok Maliyet Raporu Detaylı Stok Maliyet Raporu Maliyetli Stok Ekstresi Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu Üretim Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu Özet Envanter Raporu Sair Girişler Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu Sair Çıkışlar Maliyeti Muhasebe Fişi Raporu Satınalma KDV Raporu Satış KDV Raporu Bekleyen Satış Siparişleri Bekleyen Satınalma Siparişleri Satış & Karlılık Analizi Stok & Sipariş Analizi Sipariş Sevkiyat Üretim Analizi İş Emri Üretim Analizi Sipariş-İrsaliye-Fatura Bağlantıları Depo Bazlı Envanter Raporu Depo Bazlı Stok Miktar Raporu Boundle Stoklar Raporu Haftalık Satınalma Siparişleri Raporu Dönemsel Stok Analizi Satış - Satınalma Belgeleri

Stok Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stok Kartları Listesi Stok Satış Fiyat Listesi Depo Listesi Depo-Lokasyon Listesi Hareket Görmemiş Stoklar Minimum Miktarın Altına Düşen Stoklar Stok Ekstresi (Miktarlı) Stok Hareketleri Stok Mizanı Adet Bazında Faturası Kesilmemiş Çıkış İrsaliyeleri Faturası Gelmeyen Giriş İrsaliyeleri Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi Stok Açılış Kayıtları Kontrol Listesi (Lotlu) Stok Sayım Raporu (Detay) Negatif Stok Kontrol Listesi Stok Alış-Satış Değeri Çıkış İrsaliyeleri Depo Bazında Stok Maliyetleri

6

umutluol@mail.com

Sayım Raporları
• • • • • •

Sayım Raporu Fazlalar Raporu Sayım Raporu Parti Bazında Ürün Grubu Bazında Sayım Sonucu Eksikler Raporu Maliyet Sıralı Sayım Listesi Oluşturma

Servis Raporları
• •

Servis Kartı Listesi Servis Kartı Ekstresi

KDV, Muhasebe ve İthalat Raporları
• • • • • • • •

Satınalma KDV Satınalma KDV (Özet) Satış KDV İthalat Maliyet Raporu İthalat Dosyaları Özet Maliyet Raporu Dosyalara Seçilmeyen Faturalar İthalat Dosyaları Detay Maliyet Raporu Stok Maliyet Muhasebesi Kontrol Raporu 01

7

Satış Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stok Satış Ekstresi Stok Satış Raporu Stok Satış Raporu (Net Satışlar) Stok+Müşteri Satış Raporu Müşteri+Stok Satış Raporu Müşteri Temsilcisi Bazında Satış Raporu Tarihine Göre Sözleşme Raporu Rapor Bilgisi Bekleyen Satış Siparişleri Satış Faturaları (Detay) Satış ÖTV Raporu Satış ÖİV Raporu Satış Faturaları (Özet) Satıştan İadeler Firma Bazında Satış Analizi Stok Bazında Yıllık Net Ay Toplamlı Ciro Raporu Satış Temsilcisi Bazında Ciro raporu Bölge Bazında Ciro Raporu Ürün Grubu Bazında Ciro Raporu Bekleyen Satış Siparişleri ( IIS ) Satış Faturaları Detay

Satınalma Raporları
• •

Stok Satınalma Ekstresi Stok Satınalma Raporu 7

umutluol@mail.com

• • • • • • • • •

Stok Satınalma Raporu (Net Alışlar) Satıcı+Stok Satınalma Raporu Satınalma KDV- ÖİV Raporu Satınalma ÖİV Raporu Tedarikçi Bazında Alış Raporu Bekleyen Satınalma Siparişleri Mal Bazında Bekleyen Satınalma Siparişleri Satınalma Faturaları Alıştan İadeler

Satış Analizleri
• • • • • • •

Mal Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı) Servis Bazında Aylık Satış Analizi (Brüt Miktarlı) Stok+Müşteri Aylık Satış Analizi Açık Satış Siparişleri ( Sevk Tarihi + Sevk Yeri ) Tutar Bazında En Çok Satan Ürünler Miktar Bazında En Çok Satan Ürünler Alımı Yapılan Malların Satış Analizi

Satınalma Analizleri
• • •

Aylık Satınalma Analizi Satıcı Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu Servis Bazında Ay Toplamlı Satınalma Cirosu

8

Sevkiyat Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Günlük Sevkiyat Planı(Detaylı) Günlük Sevkiyat Planı(Özet) Günlük Sevkiyat Planı(Sevkiyat Id Gruplu - Özet) Günlük Sevkiyat Raporu(Hesap Gruplu) Günlük Sevkiyat Raporu(Sevkiyat Id Gruplu) Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Emri Gruplu) Günlük Sevkiyat Raporu(Plaka Gruplu) Günlük Sevkiyat Raporu(Depo İçin Detaylı) Günlük Sevkiyat Raporu(Sevk Yeri Gruplu) Günlük Sevkiyat Raporu(Yedek Rapor-Depo İçin) Günlük Sevkiyat Planı Günlük Sevkiyat Raporu Bölge Bazında Açık Satış Sipariş Raporu Günlük Kamyon Sevkiyat Raporu Firma - Ürün Satış Bilgisi Raporu Bölge Bazında Satış Analizi Firma Bazlı Satış Ürün Listesi

Maliyet Raporları
• • • •

Satılan Malın Maliyeti Raporu Aylık Üretim Maliyeti Raporu Stok Maliyetine Giren İşlemler Maliyet Muhasebe Hesap bağlantıları

8

umutluol@mail.com

• • •

Dönem Maliyet Bilgileri Dönem Maliyet Bilgileri Aylık Transfer Fişleri Kayıt Kontrol Raporu

Tedarik Planları
• •

Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht.

Tedarik Planları Satınalma Sipariş Analizleri
• •

Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı Satınalma Siparişleri Formu

Dış Sistemlere Bilgi Gönderimi
• • • • • • • • • • •

9

Alım Siparişlerim Alımlar Satışlar Satışlar Son Kullanıcı Satışları Alım İadeleri (Satış) Satış İadeleri (Alım) Stok Depo Mevcutları Lot Bazında Stok Depo Mevcutları Tarih Bazında Satış Siparişlerii xml data Satınalma Siparişleri Xml data

Planlama Performans Raporları
• • • •

Ürün Bazında Talep Envanter Planları Ürün+Sevk Yeri Bazında Talep Envanter Planları Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu Ürün+Sevk Yeri Bazında Stok Durumu

6. TEKNİK SERVİS Teknik Servis Şirketleri Montaj Raporları
• •

Onay Bekleyen Montaj Bildirimleri Onaylanmış Ödenmemiş Montajlar

7. ÜRETİM YÖNETİMİ & MRP Bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satınalma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satınalma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür, fatura kontrolünü kapsar. Bir işletmede satınalma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir ve teklif talepleri oluşturularak 9

umutluol@mail.com

satıcıdan fiyat teklifleri alınır. En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayan fonksiyonları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi Satıcı seçimi Satıcı değerlendirme Sipariş onaylama prosedürü Satınalma siparişi işlemleri Fason,konsinye,bedelsiz satınalma süreçleri Dışardan hizmet satınalma Yoldaki malların takibi Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi Stok yönetimi Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi Satıcı fatura kontrolu Tedarikçi ile elektronik veri transferi

MRP{Sentez Voque} (Bilgisayara dayalı Stok Kontrol ve Üretim Planlama sistemi) 10 Malzeme ihtiyaç planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. MRP, üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir. MRP’nin Varsayımları
• • •

Kontrol altındaki tüm stok birimlerinin temin sürelerinin bilindiğini varsayar. Kontrol altındaki tüm stok birimlerinin stoğa girip-çıktığını varsayar. Brüt ihtiyaçların tespiti aşamasında, bir montajı oluşturan tüm parçaların, o montaj parçasının üretimi için iş emri verildiği an hazır olduğunu varsayar. Stok kalemlerinin temin sürelerinin bilindiği varsayılır. Her bir montaj en az birkaç seviyeden oluşur. Üretimde kullanılacak parçaların hepsinin kullanılacağı varsayılır.

• • •

MRP Sisteminin Girdileri: Ana üretim planı (MPS) Ürün ağacı bilgileri (BOM) Stok durumu bilgileri MRP Sisteminin Girdileridir 10

umutluol@mail.com

Ana Üretim Planı: Son ürünün ne zaman ve ne kadar üretilmesi gerektiği bilgilerinin bulunduğu dosyadır. Ana üretim planı (MPS), tüm son ürünler için üretim planının taslağını belirler; her üründen ne kadar planlandığını ve ne zaman istenildiğini gösterir. Ana üretim planlaması, MRP sisteminin temel girdisi ve onu yürüten kuvvettir. Stok Bilgileri: Her bir stok için ne kadar sipariş verilmiş ne kadar mevcut bilgilerinin bulunduğu dosyadır Depodaki tüm malzeme için malzeme giriş, çıkış, sipariş, temin süresi, temin yeri, sipariş miktarları gibi bilgilerin tutulduğu bir veri setidir. Ürün Ağacı: Bağımsız talebe bağlı olarak bağımlı talep listesini belirleyen ve ürün üretilmesi sürecinde atılması gereken adımları gösteren detaylı bir yapıdır. Ürün ağacı sadece bağımlı parçaların basit bir listesi değil, ürünü üretmek için izlenmesi gereken adımları ve sıralarını belirten detaylı bir yapıdır. MRP Çıktıları:
 Planlan Siparişler

11

 İş Emirleri  Satın Alma Emirleri
 Önceki Planlama ile ilgili değişiklikler  Yeniden Çizelgeleme Emirleri

MRP II Sahip Olması Gerektiği Modüller:  Satış tahminlerinin yapılması,  Satış siparişlerinin açılması ve takibi,  Ürün veri yönetimi (parça tanımlamaları, ürün ağaçları)  Endüstri mühendisliği (iş merkezleri, operasyon planları-rotalar)  Ana üretim programı oluşturulması  Malzeme ihtiyaç planlama  Kapasite ihtiyaç planlama  Dağıtım Kaynakları Planlaması  Atölye üretim programı  Satınalma ve fason takibi  Envanter yönetimi (stok kontrol)  Atölye veri takip sistemini (Üretim ve ıskarta takibi)  Verimlilik hesaplamaları  Maliyetlendirme ve maliyet kontrol  Sevkiyat planlama  Kalite Güvenilirliği

11

umutluol@mail.com

Üretim Yönetimi Raporları
• •

Mamul Üretim Raporu Mamul Üretim Raporu [Gruplu)

Üretim Tanımları
• • •

Ürün Reçeteleri Hammaddelerin Kullanıldığı Reçeteler Üretim rotaları

Üretim İşlemleri
• • • • • • • • • • • •

12

Üretim Talepleri Üretim İş Emirleri Üretim İşlemleri Üretim Raporu (Üretim Fişleri) Üretim Sarf Raporu Stok Bazında Üretim Raporu Aylara Göre Üretim Raporu İş Merkezi Bazında Üretim Raporu Ürün Grubu Bazında Üretim İşlemleri Üretim İş Emirleri Malzeme Sarfları Üretim İşlemleri Kullanılan Hammadeler Üretim İş Emirleri Üretim Durumu

Malzeme İhtiyaç Planları
• • • • • • •

Malzeme İhtiyaç Planları Hammadde İhtiyaç Planı 2.Döküm Ana Üretim Planı Ana Üretim Planı - KOLİ Ana Üretim Planı - KİLO Ana Üretim Planı - ADET Tedarik Planı Malzeme İhtiyaç Raporu

Üretim Maliyeti Raporları
• • • • • • • • • • •

Üretim Maliyeti Raporu Üretim İşlemleri Sarfları Üretim Fişi Dışındaki Üretim Sarf Fişleri Stok Üretim Fişleri Sarfları Stok Üretim Fişleri Girdileri Stok Üretim Sarf Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar Stok Üretim Giriş Fiş. Üretim Fişi Bağlantısızlar Üretim İşlemleri Sarfları Aylık Ortalama Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu Stok Bazında Üretim Maliyeti Raporu Aylık Üretim Fişleri Masraf Tevzi Karşılaştırması

12

umutluol@mail.com

Üretim Kontrol Raporları
• • •

Üretim İşlemlerini Masraf Yansıtma Kontrolü Üretim İşlemi Bazında Masraf Dağıtım Kontrolü Üretim Fişi Bazında Maliyetler (Kontrol Raporu)

Üretim Operasyon Planları
• • • • • • • •

Operasyon Planları Üretim Listesi Operasyon Planları Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Malzeme İhtiyacı Ekip Vardiya Ürün Günlük Üretim listesi Günlük Ekip Vardiya Personel Listesi Operasyon Planı Üretim Gerçekleşme Durumu Ekip Bazılı O.Planı Üretim Gerçekleşme Durumu Operasyon Planları Tarihsel Bazlı Üretim Listesi

Üretim Planları
• • • • • • • • •

13

Ürün Bazlı Üretim Listesi Tarihsel Ürün Bazlı Üretim List. Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri List. Ana üretim planı Ürün Bazlı Üretim Listesi Üretim İş Emri Malzeme İhtiyaçları List.Ürün Bazlı Tarihsel Ürün Bazlı Üretim İş Emri Sarf Listesi Ana üretim planı Ürün Bazlı Malzeme İhtiyacı Ana üretim planı Tarihsel Ürün Bazlı Malzeme İht. Tarihsel Kapasite Kullanımı

8. MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ (CRM) Aktivite Raporları
• • •

Müşteri Bazlı Aktivite Raporu Kullanıcı Bazlı Aktivite Raporu CRM Analiz

Satış Fırsatları Raporları

Açık Satış Fırsatları 13

umutluol@mail.com

• •

Kazanılmış Fırsatlar Kaybedilmiş Fırsatlar

Çağrı Merkezi Raporları
• •

Müşteri Talep ve Şikayet Listesi Açık Talep ve Şikayetler Listesi

Müşteri Raporları
• •

Potansiyel Müşteriler Periyodik Anlaşması Olan Müşteriler

14

9. MAĞAZA YÖNETİMİ Günlük Satış-Tahsilat
• • • • • • • • • •

Detaylı Satış Raporu Satış Raporu Mal Bazında Gruplu Satış Raporu Ürün Grubu Bazlı Satış Raporu Günlük Tahsilat (+) Mağaza Günlük Toplam Satış Tutarı Mağaza Satış - Tahsilatlar Mağaza Stok Bazlı Satışlar Mağaza Günlük Toplam Satış (Satış Elemanı Bazlı) Satış POS Dağılımı 14

umutluol@mail.com

Satış Analizleri
• • • • • •

Ürün Hiyerarşi Bazında Analiz (Aylık) Günlük Depo Bazında Satışlar Günlük Depo Bazından Satışlar - OFFLINE Stoklar Marka Depo Bazında Ürün Listesi Son Satış Günlük Depo Bazından Satışlar özet - OFFLINE Mağaza Satış, Banka Ve Kredi Kartı Bazında

Stok Analizleri
• • • •

Depo Bazında Satış Hareketi Görmeyen Stoklar Depo Bazında Hareket Görmeyen Stoklar Frencheise Stokları Frencheise Stokları Özet Tablodan

Perakende Müşteri Analizleri
• • •

En Çok Satış Yapılan Perakende Müşteri Perakende Müşteri Etiketleri Perakende Müşteri Etiketleri

15

10.İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerini içermelidir. İnsan Kaynakları Modülü son derece esnek bir yapıda olmalı, İnsan Kaynakları süreçlerinin bütününü içerecek şekilde tasarlanmmalıdır. İnsan Kaynakları modülünde personelinizin her türlü verisini saklayabilir, firma içi ve firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilmeli, bordro ve yasal raporlarını çıkartabilmelisiniz, değerlendirmelerini yapabilmeli, ücretlerini yönetebilmelisiniz. İleri düzey ERP sistemleri ile ise ayrıca kariyer haritaları tanımlayarak kariyer planları da yapabilir, gelişim planlaması ile, orientasyon ve diğer gelişim süreçlerinizi otomatize edebilir, yedekleme planlaması yapabilir, çalışanlarınızın insan kaynakları süreçlerine etkin olarak katılmasını da sağlayabilirsiniz.

15

umutluol@mail.com

Bordro Raporları
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16

Bordro Dökümleri Bordrolar Bordro İcmalleri Ücret Pusulaları Muhtasar ve SSK Beyan Listesi Banka Disketi Kazanç Listesi Kesinti Listesi Fazla Mesai Listesi Personel Maliyet Listesi(TL) Personel Maliyet Listesi(USD) Puantaj Listesi Özel Gider İndirimi Raporu(Genel) Özel Gider İndirimi Raporu(Dağıtım) Özel Gider İndirimi Raporu SSK Bildirgeleri Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi Aylık SGDP Primleri Bildirgesi 4 Aylık SSK Bildirgesi İşe Giriş Bildirgesi İşçi Giriş Bildirimi (Ek-1) İşten Ayrılma Bildirgesi İşçi Çıkış Bildirimi (Ek-2) Personel Durum Çizelgesi Eksik Çalışma Bilgi Formu İşe Giriş Dizi Pusulası E-Bildirge Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesi (EK) Personel Maaş Tahakkuk Bilgileri Puantaj Kontrol Raporu Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Personel Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Aylık Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Raporu

İnsan Kaynakları Raporları
• • • • • •

Dönemsel İzin Listesi Personel Bilgi Formu Personel Ücret Artış Raporu Kıdem Tazminatı Yükü Raporu Personel Kıdem Durum Raporu Eğitim Listesi

Personel Raporları
• • • • •

Çalışan Personel Listesi İşten Ayrılmış Personel Listesi Personel Kalan İzin Bilgisi Personel Aile Yakını Listesi Personel Tanıdık-Öneren Listesi 16

umutluol@mail.com

• • • •

Tarih Bazlı Ünvan Departman Görev Bilgileri Personel İzin Bilgileri Personel Eksik Belge Raporu Personel Ücret ve Banka Bilgileri

Mektuplar
• • •

Başvuru Red Mektubu Pozisyon Dolduruldu Mektubu Yeni Yıl Tebriği

Personel Listeleri
• • • •

Personel Doğum Günü Listesi Departman Gruplu Personel Listesi Personel Adres Listesi Personel Listesi

Personel Gelişimi
• • • • • •

17

Nitelik kataloğu, niteliklerin işlere, pozisyonlara , başvuranlara, personele, eğitimlere bağlanabilmesi Personel Nitelik Yönetimi Kariyer Haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması Yedekleme Planlaması Gelişim Programlarının Planlaması Personel Performans Değerlendirmeleri

Eğitim ve Toplantı Yönetimi
• • • • • • •

Şirket içi ve şirket dışı eğitim katoloğunun oluşturulması Eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, (eğitmen, malzeme, oda) Katılımcıların (şirket içi veya dışı) kayıt ön-kayıt işlemleri Eğitimlerin maliyetlerinin çıkartılması Eğitim / Katılımcı Değerlendirmeleri İsteğe göre eğitimlerinin faturalanması Eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması

Başvuru Yönetimi
• • • • • •

Başvuru kayıtlarının tutulması Başvuruların süreçlere göre takibi. (mülakat, test, işe alma aşamaları) Başvuranların işe uygunluk analizi Başvuru ortamlarının (gazete, kariyergünleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi Toplu mail / mektup gönderme Personel idaresi ile entegrasyon, mükerrer veri girişinin önlenmesi

17

umutluol@mail.com

18

18

umutluol@mail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->