Crna Gora GLAVNI GRAD - PODGORICA Biro za odnose s javnošću Podgorica, 21.10.2013.

godine

Reagovanje na tekst “Gladovaće ako pričaju sa novinarima” (Dan, 19.10.2013.)
Da nepoštovanje pravila i procedura, donijetih u cilju što kvalitetnije komunikacije sa javnošću, ali i u cilju zaštite prava lica u stanju socijalne potrebe – dovodi do nesporazuma i situacija neprijatnih za sve, jasno svjedoči nenajavljena posjeta novinara Dnevnih novina “Dan” objektu Narodne kuhinje. Dok je manji broj korisnika bio spreman da razgovara sa novinarima ispred ulaza u objekat, jedan dio njih, ne želeći da razgovaraju sa medijima niti da budu fotografisani, bili su prinuđeni da izvjesno vrijeme, nakon što su uzeli hranu, čekaju unutra dok se novinari ne udalje. Jedan od zaposlenih je zato, kako je i objavljeno u “Danu”, upozorio novinarsku ekipu da “pusti narod da ide kući da nosi djeci hranu”. Kako se čekanje da se to dogodi odužilo, uznemirenost je rasla i kod osoblja i kod korisnika, pa je, što nikako ne opravdavamo, došlo do toga da je jedan od zaposlenih uputio pogrdne riječi novinarima, kao i potpuno neutemeljena upozorenja korisnicima koji su davali izjave. Jer, kao što znaju i korisnici i osoblje Narodne kuhinje, niko ne može da onemogući dobijanje obroka onome ko je u skladu sa propisima ostvario to pravo. Do ove neprijatne situacije, međutim, uopšte ne bi ni moglo da dođe da je ekipa “Dana”, kao što je to i ranije činila, i kao što to uvijek bez bilo kakvih problema rade sve redakcije, najavila Sekretarijatu za socijalno staranje termin posjete Narodnoj kuhinji kako bi se korisnicima omogućilo da izaberu da li će se sresti sa novinarima ili ne. Pravilo da se posjeta najavi nije rezultat hira, niti pokušaj da se od javnosti sakrije informacija na koju ona ima pravo. Riječ je o tome da korisnici prava na besplatan obrok imaju kako moralno, tako i zakonsko pravo po svim zakonima ove države da im se zaštiti privatnost, odnosno da javnost ne bude obaviještena kada

činjenica je da su krajnje nekorektne. u skladu sa dobro poznatom procedurom. To se ne može nazvati ni ćutanjem ni odobravanjem. ljudski je poštovati ga. još jednom pozivamo novinare svih medijskih kuća da poštuju naša pravila i procedure jer su one uvedene upravo da bi se nesporazumi i eventualne neprijatne situacije svele na minimum. a konačno.dođu u Narodnu kuhinju da uzmu hranu za svoju djecu. a kvalitetna komunikacija zahtijeva strpljenje i poštovanje. Novinari su obavezni da poštuju to pravo. u situaciji u kojoj je mogućnost telefoniranja bila svedena na minimum. Što se tiče insinuacija iz teksta o navodnom ćutanju i odobravanju sekretara za socijalno staranje Snežana Mijušković. Problem je uvijek lako izazvati. obrati Birou za odnose sa javnošću kako bi dobila odgovore na pitanja. ipak se javila na poziv novinarke i uputila je da se. Na kraju. Iako je bila van grada. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful