You are on page 1of 5

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com

Λύσεις Πανελλαδικών εξετάσεων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ
Πέμπτη 27 Μαΐου 2004
ΘΕΜΑ 1o
Α. Θεωρία σχολικού βιβλίου (σελ. 260)
B. Θεωρία σχολικού βιβλίου (σελ. 213)
Γ . α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό

ΘΕΜΑ 2ο
α) Μας δίνεται η συνάρτηση με τύπο f ( x )  x 2 ln x
Προφανώς έχουμε x  0 οπότε το πεδίο ορισμού της f είναι το διάστημα A  (0,) .
Επίσης έχουμε:f ( x )  x 2 ln x   x 2  ln x  x 2 (ln x )  2 x ln x  x  x(2 ln x  1)
Έχουμε:

f ( x )  0  x(2 ln x  1)  0  2 ln x  1  0  ln x  

1


1
 x  e 2 (διότι x  0 ).
2
1


1
f ( x )  0  x(2 ln x  1)  0  2 ln x  1  0  ln x    x  e 2
2

Επομένως έχουμε τον παρακάτω πίνακα:
x

0

f'(x)
f(x)

e
-

1
2

+∞
+

Ελάχιστο
Για το ελάχιστο ισχύει:

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

2

1

  12 
1
1
f (e )   e  ln e 2  e 1 (  )  
2
2e


1
2

Άρα f  (0, e

1
2

1

] και f  [e 2 ,) .

Η f παρουσιάζει ελάχιστο στο xo  e

1
2

1

με ελάχιστη τιμή f ( e 2 )  

1
.
2e

β) Έχουμε f ( x)  2 x ln x  x , x  0 οπότε:


f ( x)  2 x ln x  x   (2 x ln x)  ( x)  (2 x) ln x  2 x(ln x)  1  2 ln x  3
3

f ( x )  0  2 ln x  3  0  ln x  


3
xe 2
2

f ( x )  0  2 ln x  3  0  ln x  


3
xe 2
2

3

Επομένως έχουμε τον παρακάτω πίνακα:
x

0

f’’(x)
f(x)

e

3
2

-

+∞
+

Σ.Κ.
Για το σημείο καμπής ισχύει:
2

3

  23 
3
3
2


f (e )   e  ln e  e 3 (  )   3
2
2e


3
2

Άρα η f είναι κοίλη στο (0, e

3
2

καμπής στο σημείο M ( e ,

3
2

3

] και κυρτή στο [e 2 ,) . Η f παρουσιάζει σημείο

3
).
2e 3

γ) Έχουμε:

1

ln
x
ln
x
x2
i. lim f ( x )  lim ( x 2 ln x )  lim
 lim
 lim x  lim (  )  0
 x 0
x 0
x 0
x 0
1 x0
2 x0
2
 1 
 3
2
 2
x
x
x 
ii. lim f ( x )  lim ( x 2 ln x )   και
x 

x 0

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

1

iii. f ( e 2 )  

1
2e

Συνεπώς το σύνολο τιμών της f είναι:

1
,)
2e

f ((0,))  [

ΘΕΜΑ 3ο
α) Δίνεται η συνάρτηση g ( x )  e x f ( x ) , όπου f παραγωγίσιμη συνάρτηση στο R και

3
f (0)  f ( )  0 .
2

3
2

Η g είναι συνεχής στο [0, ] ως γινόμενο των συνεχών συναρτήσεων e x και f (x ) και

3
2

παραγωγίσιμη στο (0, ) ως γινόμενο των παραγωγίσιμων συναρτήσεων e x και f (x ) .
Επίσης g (0)  e0 f (0)  0 και
3

3
3
g( )  e 2 f ( )  0
2
2
3
2

3
2
ώστε g ( )  0 .

Άρα g (0)  g ( ) οπότε από το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα   (0, ) τέτοιο

Αλλάg ( x )  e x f ( x )  e x  f ( x )  e x f ( x )  e x f ( x )  e x f ( x )  e x [ f ( x )  f ( x )] ,

3
x  (0, ) .
2
Επομένως έχουμε:

g ( )  0  e [ f ( )  f ( )]  0  f ( )  f ( )  0  f ( )   f ( )
β) Έχουμε

f ( x)  2 x 2  3x και g ( x )  e x f ( x ) , x  R .

Επομένως g ( x )  e x (2 x 2  3x ) , x  R οπότε

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

I a   g ( x )dx   e ( 2 x  3x )dx   e
0

0

0

x

a

2

a

x

 (2 x

2

0

 3x )dx  e ( 2 x  3x ) a   e x ( 2 x 2  3x )dx 
x

2

0

a

a


 0  e a ( 2a 2  3a )   e x ( 4 x  3)dx  e a ( 2a 2  3a )   e x  ( 4 x  3)dx 
0

0

a

a
0

 e a ( 2a 2  3a )  [e x ( 4 x  3)]0a   e x ( 4 x  3)dx 
a

 

0

 e ( 2a  3a )  [e ( 3)  e ( 4a  3)]   4e x dx  e a ( 2a 2  3a )  3  e a ( 4a  3)  4 e x
a

2

0

a

0
a

a

 e a ( 2a 2  3a  4a  3)  3  4( e 0  e a )  e a ( 2a 2  7a  3)  3  4  4e a 
  e a ( 2a 2  7a  7)  7
γ)


2


2
a

7
a

7
2a 2  7a  7 
a
2
lim I a  lim [ e ( 2a  7a  7)  7]   lim
 7   lim
7
a  
a  
a 
a 
a 
e a
e 



4a  7  7  lim 4  7 
4a  7
4a  7
  lim a
 7  lim

7

lim
a   e (  a )
a   e  a
a 
a   e  a (  a )
e a 

4
7 07 7
a   e  a

  lim

ΘΕΜΑ 4ο
α) Έχουμε τη συνεχή συνάρτηση f : R  R με f (1)  1 .
Επίσης για κάθε x  R ισχύει:
x3

g ( x) 

1

 z f (t )dt  3 z  z ( x  1)  0 , z  a  i , a,   R
1

x3

Η συνάρτηση

z f (x ) είναι συνεχής στο R , οπότε η συνάρτηση

 z f (t )dt

είναι

1

παραγωγίσιμη στο R (σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων).
Επίσης η συνάρτηση  3 z 

1
( x  1) είναι παραγωγίσιμη στο R (ως πολυωνυμική).
z

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

4

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

x3

Άρα και η συνάρτηση g ( x ) 

1

 z f (t )dt  3 z  z ( x  1)

είναι παραγωγίσιμη στο R

1

(άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων).
Τώρα έχουμε:3
3

x
 x
 
1
1g ( x )    z f (t )dt  3 z  ( x  1)   z f (t )dt   3 z  ( x  1)  
 
z
z

 1
  1

1
1
 z f ( x 3 )( x 3 )  3 z   1  3 z x 2 f ( x 3 )  3 z 
z
z
β) Προφανώς ισχύει g (1)  0 οπότε από υπόθεση έχουμε g ( x )  g (1) για κάθε x  R .
Επομένως η g παρουσιάζει ελάχιστο στο xo  1 .
Επίσης η g παραγωγίζεται στο R (άρα και στο xo  1 ), οπότε από το θεώρημα του Fermat
ισχύει:

g (1)  0  3 z  12 f (13 )  3 z 

1
1
0 z  z
z
z

γ) Έχουμε:
2

_______

1
1
1
1
1
1
2
z  z  z  z
 zz  ( z  )( z  )  zz  ( z  )( z  ) 
z
z
z
z
z
z
z z 1
z z 1
2
 zz  zz   
  
 0  z 2  z   1  0 
z z zz
z z zz
_____
1
 z 2  z 2   1  2 Re( z 2 )  1  Re( z 2 )  
2
δ) Έχουμε z  a  i , a,   R * , a  0 και a   .
2
Τότε z 2  (a 2   2 )  2i και επειδή Re( z )  

Άρα

a 2   2  0  (a   )(a   )  0

και

1
1
2
2
έχουμε a     .
2
2
επειδή

a  a 0

έχουμε

a    0    a , δηλαδή   0 .
Η f είναι συνεχής στο [2,3] (από υπόθεση) .
Επίσης

f (2) f (3)  a  0 οπότε από θεώρημα Bolzano προκύπτει ότι υπάρχει

τουλάχιστον ένα xo  (2,3) τέτοιο ώστε f ( xo )  0 .

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

5