VARTOTOJO INSTRUKCIJA

LT

LT
VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote „Canon“ gaminį.
EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS 450D yra našus skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas su 12,20 mln. Vaizdo elementų vaizdų jutikliu. Fotoaparate numatyta daug funkcijų, pavyzdžiui, fotografijos išraišką sustiprinanti nuotraukos stiliaus funkcija, sparti ir labai tiksli 9 taškų automatinio fokusavimo sistema judantiems objektams užfiksuoti, fotografavimo režimai pradedantiesiems bei pažengusiems vartotojams. Jame taip pat įdiegta EOS integruota valymo sistema, pašalinanti iš vaizdų dulkių taškus, ir jutiklio nusivalymo modulis, nukratantis dulkes nuo jutiklio.

Padarykite kelis bandomuosius kadrus ir susipažinkite su fotoaparatu.
Skaitmeniniu fotoaparatu galima iškart peržiūrėti užfiksuotus vaizdus. Skaitydami šią instrukciją, padarykite kelis bandomuosius kadrus ir pažiūrėkite, kas išeina. Tada galėsite geriau suprasti fotoaparatą. Kad nesugadintumėte kadrų ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, perskaitykite skyrių „Saugos priemonės“ (186,187 p.) ir Atsargumo priemonės (12,13 p.).

Prieš naudodamiesi fotoaparatą patikrinkite. Atsakomybė
Nufotografavę žvilgterėkite į nuotrauką ir patikrinkite, ar ji gerai užfiksuota. Jei sugedęs fotoaparatas ar atminties kortelė ir negalima įrašyti vaizdų ar nusiųsti jų į asmeninį kompiuterį, „Canon“ neatsako už nuostolius ar sukeltus nepatogumus.

Autorių teisės
Kai kuriose šalyse autorių teisių apsaugos įstatymai leidžia naudoti žmonių ar tam tikrų objektų nuotraukas tik asmeniniams tikslams. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrus viešus pasirodymus, parodas ir t.t. gali būti draudžiama fotografuoti net ir asmeniniams tikslams.
Šis fotoaparatas suderinamas su SD ir SDHC atminties kortelėmis. Šioje instrukcijoje visos šios atminties kortelės vadinamos tiesiog „kortelėmis“. * Šis fotoaparatas tiekiamas be kortelės (vaizdams įrašyti). Prašome įsigyti ją atskirai.

2

Kontrolinis tiekiamų daiktų sąrašas
Pirmiausia patikrinkite, ar kartu su fotoaparatu gavote šiuos elementus. Jei ko nors trūksta, kreipkitės į pardavėją.

Fotoaparatas
(su okuliaro rėmeliu ir korpuso dangteliu)

Baterija LP-E5 (su apsauginiu dangteliu)

Baterijos įkroviklis LC-E5/LC-E5E*

Platus diržas EW-100DB III

Sąsajos kabelis IFC-200U

Vaizdo kabelis VC-100

Kompaktinis diskas „EOS DIGITAL

Programinės įrangos naudojimo instrukcija

(1) Instrukcija (ši instrukcija) (2) Kišeninė instrukcija
Trumpa fotografavimo instrukcija.

(3) Instrukcija kompaktiniame diske
Pridedamos programinės įrangos (EOS DIGITAL Solution Disk) instrukcija ir programinės įrangos vadovas.

* Pridedamas baterijos įkroviklis LC-E5 arba LC-E5E (LC-E5E tiekiamas su maitinimo laidu.)

Jei įsigijote komplektą su objektyvu, patikrinkite, ar yra objektyvas. Priklausomai nuo komplekto su objektyvu tipo, taip pat gali būti pridedama objektyvo instrukcija. Būkite atsargūs ir nepameskite nė vieno iš išvardintų elementų.

3

Šioje instrukcijoje naudojami sutartiniai ženklai
Instrukcijoje naudojami simboliai
<6> <0> : žymi pagrindinį ratuką. : žymi nustatymo mygtuką. <V > <U> : žymi <S> kryžminius mygtukus. 0, 9, 8 : reiškia, kad atitinkama funkcija yra aktyvi 4 sek., 6 sek. ar 16 sek. po to, kai atleidžiamas mygtukas.
* Šioje instrukcijoje simboliai ir žymėjimai, nurodantys fotoaparato mygtukus, ratukus ir parametrus, atitinka fotoaparato ir LCD ekrano piktogramas ir žymėjimus.

3 : žymi funkciją, kuri pakeičiama paspaudus <M > mygtuką ir pakeičiant parametrą. M : kai yra viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, žymi, kad funkcija galima naudotis tik kūrybinės zonos režimais (20 p.). : patarimas kaip geriau fotografuoti. : patarimas kaip išspręsti problemą. : perspėjimas kaip išvengti fotografavimo problemų. : papildoma informacija.

(** p.) : nuorodos į puslapius, kuriose rasite daugiau informacijos.

Pagrindinės prielaidos
Daroma prielaida, kad šioje instrukcijoje nurodyti veiksmai atliekami tada, kai maitinimo jungiklis jau perjungtas į padėtį <1>. Daroma prielaida, kad įjungtos numatytosios visų meniu parametrų ir vartotojo funkcijų reikšmės. Instrukcijoje pateikiamuose pavyzdžiuose fotoaparatas pavaizduotas su pritvirtintu objektyvu EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS.

4

Skyriai
Vartotojams, įsigijusiems pirmą fotoaparatą, 1 ir 2 skyriuje aprašyti pagrindiniai naudojimo si veiksmai ir fotografavimo procedūra.

Įvadas
Pagrindinė informacija apie fotoaparatą.

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parengimas Elementarus fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Visiškai automatinis įvairių objektų fotografavimas.

23

43

Pažangios fotografavimo technikos
Pagrindinės fotografavimo funkcijos tam tikro tipo objektams.

55

Dar pažangesnė technika
Pažangios fotografavimo technikos.

69

Fotografavimas stebint vaizdą ekrane
Fotografavimas stebint vaizdą LCD ekrane.

95

Parankios funkcijos
Patogios meniu funkcijos.

107

Vaizdų peržiūra Vaizdų spausdinimas ir perkėlimas į kompiuterį Vartotojo nustatomi fotoaparato parametrai Žinynas

123 133 151 161

5

Turinys
Įvadas
Kontrolinis tiekiamų daiktų sąrašas ................................................................... 3 Šioje instrukcijoje naudojami sutartiniai ženklai................................................. 4 Skyriai................................................................................................................ 5 Turinio apžvalga .............................................................................................. 10 Atsargumo priemonės ..................................................................................... 12 Trumpa instrukcija ........................................................................................... 14 Elementų sąrašas............................................................................................ 16

1

Pasirengimas darbui

23

Baterijos įkrovimas .......................................................................................... 24 Baterijos įdėjimas ir išėmimas ......................................................................... 26 Maitinimo įjungimas......................................................................................... 27 Datos ir laiko nustatymas ................................................................................ 29 Sąsajos kalbos pasirinkimas ........................................................................... 30 Kortelės įdėjimas ir išėmimas.......................................................................... 31 Objektyvo tvirtinimas ir nuėmimas................................................................... 33 Apie objektyvus su vaizdo stabilizatoriumi ...................................................... 35 Pagrindiniai veiksmai....................................................................................... 36 Darbas su meniu ir parametrų nustatymas...................................................... 38 Kortelės sužymėjimas...................................................................................... 40 Skystųjų kristalų LCD ekrano įjungimas .......................................................... 42

2

Elementarus fotografavimas ir vaizdų peržiūra

43

Visiškai automatinis fotografavimas ................................................................ 44 Fotografavimo technika visiškai automatiniu režimu ....................................... 46 Portretų fotografavimas ................................................................................... 47 Peizažų fotografavimas ................................................................................... 48 Fotografavimas stambiu planu ........................................................................ 49 Judančių objektų fotografavimas ..................................................................... 50 Portretų fotografavimas naktį........................................................................... 51 Blykstės išjungimas ......................................................................................... 52 Laikmačio naudojimas..................................................................................... 53 Vaizdo peržiūra .............................................................................................. 54

6

Turinys

3

Pažangios fotografavimo technikos

55

AE programa ....................................................................................................56 ISO jautrumo keitimas......................................................................................57 Įmontuotos blykstės naudojimas ......................................................................58 AF režimo keitimas...........................................................................................60 AF taško parinkimas.........................................................................................61 Nepertraukiamas fotografavimas .....................................................................63 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas ...............................................................64 Nuotraukos stiliaus pasirinkimas......................................................................67

4

Dar pažangesnė technika

69

Veiksmo kadrai.................................................................................................70 Ryškumo gylio keitimas....................................................................................72 Rankinis ekspozicijos nustatymas....................................................................75 Automatinė ekspozicija su ryškumo gylio kontroliavimu ..................................76 Matavimo metodo keitimas ..............................................................................77 Ekspozicijos kompensavimo nustatymas.........................................................78 Automatinė ekspozicijos korekcija (AEB).........................................................80 Nuotraukos stiliaus pritaikymas savo poreikiams.............................................82 Nuotraukos stiliaus registravimas ....................................................................85 Spalvų erdvės nustatymas ...............................................................................87 AE fiksavimas...................................................................................................88 Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste............................................89 Baltos spalvos balanso nustatymas .................................................................90 Baltos spalvos balanso korekcija .....................................................................92 Fotoaparato sujudinimo blokavimas.................................................................94

5

Fotografavimas stebint vaizdą ekrane

95

Pasirengimas fotografuoti stebint vaizdą ekrane .............................................96 Rankinis ryškumo nustatymas .........................................................................98 Fotografavimas ................................................................................................99 AF naudojimas ryškumui nustatyti .................................................................102

7

Turinys

6

Parankios funkcijos

107

Parankios funkcijos........................................................................................ 108 Garsinio signalo išjungimas........................................................................ 108 Priminimas dėl kortelės .............................................................................. 108 Vaizdo peržvalgos trukmės nustatymas ..................................................... 108 Automatinio išsijungimo laiko nustatymas.................................................. 109 LCD ekrano ryškumo nustatymas .............................................................. 109 Failų numeravimo būdai ..............................................................................110 Automatinis vaizdo pasukimas ....................................................................112 Fotoaparato funkcijų nuostatų patikrinimas.................................................113 Numatytųjų fotoaparato nuostatų atstatymas..............................................114 LCD ekrano automatinio išsijungimo blokavimas........................................115 Fotografavimo parametrų ekrano spalvos keitimas.....................................115 Blykstės valdymas......................................................................................... 116 Automatinis jutiklio valymas .......................................................................... 118 Dulkių pašalinimo duomenų pridėjimas ......................................................... 119 Rankinis jutiklio valymas ............................................................................... 121

7

Vaizdų peržiūra

123

Greita vaizdų paieška.................................................................................... 124 Vaizdo padidinimas ....................................................................................... 126 Vaizdo pasukimas ......................................................................................... 126 Automatinis atkūrimas ................................................................................... 127 Vaizdų peržiūra televizoriaus ekrane............................................................. 128 Vaizdų apsaugojimas .................................................................................... 129 Vaizdų ištrynimas .......................................................................................... 130 Fotografavimo informacijos ekranas.............................................................. 131

8

Vaizdų spausdinimas ir perkėlimas į kompiuterį

133

Pasirengimas spausdinti................................................................................ 134 Spausdinimas................................................................................................ 136 Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas (DPOF) ............................... 143 Tiesioginis spausdinimas naudojant DPOF parametrus................................ 146 Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį ..................................................... 147

8

Turinys

9

Vartotojo nustatomi fotoaparato parametrai

151

Vartotojo funkcijų nustatymas ........................................................................152 Vartotojo funkcijų parametrai .........................................................................154 Meniu „Mano meniu“ registravimas................................................................160

10

Žinynas

161

Kai nepavyksta automatiškai nustatyti ryškumo.............................................162 Fotoaparato maitinimas iš elektros tinklo lizdo...............................................163 Fotografavimas su nuotolinio valdymo pultu ..................................................164 Išorinės „Speedlite“ serijos blykstės...............................................................166 Meniu parametrai ...........................................................................................168 Galimų funkcijų lentelė ...................................................................................170 Trikčių diagnostika ir šalinimas ......................................................................172 Klaidų kodai....................................................................................................175 Sistemos schema...........................................................................................176 Techniniai duomenys .....................................................................................178 Rodyklė ..........................................................................................................191

9

Turinio apžvalga
Fotografavimas
Fotografuokite automatiškai Fotografuokite nepertraukiamai Nusifotografuokite su grupe Veiksmo sustabdymas Užfiksuokite neryškų veiksmo kadrą Antro plano suliejimas Ryškus antras planas
Î 43 - 52 p. (Pagrindinės zonos režimai) Î 47, 50, 63 p. (i Nepertraukiamas fotografavimas) Î 53 p. (j Laikmatis) Î 70 p. (s AE su išlaikymo prioritetu) Î 72 p. (f AE su diafragmos prioritetu)

Vaizdo šviesio reguliavimas (ekspozicija)Î 78 p. (Ekspozicijos kompensavimas) Fotografuokite silpno apšvietimo sąlygomisÎ 44, 58 p. (Fotografavimas su blykste) Fotografuokite be blykstės Fotografuokite fejerverkus naktį
Î 52 p. (7 Išjungta blykstė) Î 75 p. (Ilgas eksponavimas)

Fotografuokite stebėdami vaizdą LCD ekrane Î 96 p. (Fotografavimas stebint vaizdą ekrane)

Vaizdo kokybė
Pasirinkite galutinę nuotrauką, tinkančią fotografuojamam objektui Î 67 p. (Nuotraukos stiliaus pasirinkimas) Atspausdinkite didelio formato nuotraukąÎ 64 p. (73, 83, 1) Užfiksuokite daug nuotraukų
Î 64 p. (76, 86)

10

Ryškumo nustatymas
Pakeiskite fokusavimo tašką Fotografuokite judantį objektą
Î 61 p. (S AF taško pasirinkimas) Î 50, 60 p. („AI Servo AF“)

Peržiūra
Peržiūrėkite vaizdus fotoaparatu Greitai suraskite nuotraukas Apsaugokite svarbius vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo Ištrinkite nereikalingus vaizdus
Î 54 p. (x Peržiūra) Î 124 p. (H Indeksinis ekranas)

Î 129 p. (K Vaizdo apsauga) Î 130 p. (L Ištrinti)

Peržiūrėkite vaizdus televizoriaus ekrane Î 128 p. (Video OUT) Nustatykite LCD ekrano ryškumą
Î 109 p. (LCD ryškumas)

Spausdinimas
Lengvai spausdinkite nuotraukas
Î 133 p. (Tiesioginis spausdinimas)

11

Atsargumo priemonės
Fotoaparato priežiūra
Šis fotoaparatas yra precizinis įrenginys. Stenkitės, kad jis nenukristų ir nepatirtų mechaninio poveikio. Fotoaparatas praleidžia drėgmę, tad jo negalima naudoti po vandeniu. Jei netyčia panardintumėte fotoaparatą į vandenį, nedelsdami kreipkitės į artimiausią „Canon“ techninės pagalbos centrą. Lašus nuo fotoaparato nuvalykite sausu audiniu. Jeigu fotoaparatas buvo sūriame ore, nušluostykite jį gerai nugręžtu drėgnu audiniu. Niekada nepalikite fotoaparato šalia prietaisų, turinčių stiprius magnetinius laukus, pavyzdžiui, magneto ar elektros variklio. Taip pat venkite naudoti ar palikti fotoaparatą šalia prietaiso, spinduliuojančio galingas radijo bangas, pavyzdžiui, ilgos antenos. Stiprūs magnetiniai laukai gali sutrikdyti fotoaparato darbą arba sugadinti vaizdų duomenis. Fotoaparato nepalikite ten, kur jis gali per daug įkaisti, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose pastatytame automobilyje. Pernelyg didelis karštis gali pakenkti fotoaparato darbui. Fotoaparato viduje yra preciziškos elektroninės schemos. Niekada nebandykite ardyti fotoaparato. Dulkes nuo objektyvo, vaizdo ieškiklio, veidrodžio ir fokusavimo ekrano pašalinkite oro pūtikliu. Fotoaparato korpuso ir objektyvo nevalykite valikliais, turinčiais organinių tirpiklių. Jei reikia valyti sunkiai pašalinamus nešvarumus, nuneškite fotoaparatą į „Canon“ techninės pagalbos centrą. Pirštais nelieskite elektroninių kontaktų. Taip apsaugosite kontaktus nuo korozijos. Dėl korozijos paveiktų kontaktų gali sutrikti fotoaparato darbas. Jeigu fotoaparatas staiga atnešamas iš šalčio į šiltą kambarį, ant fotoaparato ir jo vidinių dalių gali susidaryti kondensatas. To išvengsite, jei fotoaparatą įdėsite į plastikinį maišą ir prieš išimdami iš jo palauksite, kol fotoaparatas sušils. Jeigu kondensatas susidarytų, nenaudokite fotoaparato. Priešingu atveju jis gali sugesti. Jei kondensatas susidarė, nuimkite objektyvą, iš fotoaparato ištraukite kortelę bei bateriją ir prieš pradėdami naudotis fotoaparatu palaukite, kol kondensatas išgaruos. Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išimkite bateriją ir laikykite fotoaparatą vėsioje sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Laikydami nenaudojamą fotoaparatą, retkarčiais keletą kartų paspauskite užrakto mygtuką ir patikrinkite, ar fotoaparatas tebeveikia. Venkite laikyti fotoaparatą patalpose, kur yra koroziją sukeliančių chemikalų, pavyzdžiui, tamsiame kambaryje, kuriame daromos nuotraukos, ir chemijos laboratorijoje. Jei fotoaparatas buvo nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, prieš pradėdami naudotis, patikrinkite visas jo funkcijas. Jeigu fotoaparato nenaudojote ilgesnį laiko tarpą ar planuojate fotografuoti svarbų įvykį, nuneškite jį patikrinti į „Canon“ techninės pagalbos centrą arba patys patikrinkite, ar jis gerai veikia.

12

Atsargumo priemonės

LCD ekranas
Nors LCD ekranas pagamintas naudojant precizišką technologiją ir daugiau nei 99,99% vaizdo elementų yra aktyvūs, kai kurie iš likusių 0,01% ar mažiau gali nefunkcionuoti. Nefunkcionuojantys vaizdo elementai atvaizduojami tik juoda, raudona ar kitokia spalva, bet tai nėra gedimas. Jie nedaro įtakos įrašomam vaizdui. Jei LCD ekranas ilgai paliekamas įjungtas, gali atsirasti ekrano išdegimų, ir matysite to, kas buvo rodyta, pėdsakus. Tačiau tai yra laikinas dalykas. Kai fotoaparatas kelias dienas nenaudojamas, šis reiškinys pradingsta.

Kortelės
Kortelės yra preciziniai įrenginiai. Kortelių negalima išmesti iš rankų, jų neturi paveikti vibracija. Jei taip atsitiktų, galite prarasti jose įrašytus vaizdus. Nelaikykite ir nenaudokite kortelės šalia įrenginių, turinčių stiprų magnetinį lauką, pavyzdžiui, televizoriaus, garsiakalbių ar magneto. Taip pat venkite vietų, turinčių polinkį į statinę elektrą. Priešingu atveju galite prarasti kortelėje įrašytus vaizdus. Nepalikite kortelės tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia šilumos šaltinio. Jei taip atsitiktų, kortelės gali deformuotis ir jomis nebebus galima naudotis. Ant kortelės neužpilkite jokių skysčių. Korteles laikykite dėkluose, nes taip apsaugosite jose įrašytus duomenis. Nelankstykite kortelės, neveikite jos per didele jėga ir saugokite nuo sutrenkimų. Nelaikykite kortelių vietose kur karšta, drėgna ir daug dulkių.

Objektyvo elektroniniai kontaktai
Kad nesibraižytų nuo fotoaparato nuimto objektyvo paviršius ir elektroniniai kontaktai, ant objektyvo uždėkite objektyvo dangtelius arba padėkite objektyvą užpakaline dalimi į viršų.

Kontaktai

Atsargumo priemonės ilgai naudojant
Kai ilgai fotografuojate nepertraukiamai ar naudodami LCD ekraną, fotoaparatas gali įkaisti. Nors tai ne gedimas, ilgai rankose laikant įkaitusį fotoaparatą, galima patirti lengvus nudegimus.

13

Trumpa instrukcija

1 2 3 4 5
14
For EF-S lens For EF lens

Įdėkite bateriją. (26 p.) Kaip įkrauti bateriją, žr. 24 p.

Pritvirtinkite objektyvą. (33 p.)
Kai tvirtinate EF-S objektyvą, sulygiuokite jį su balta fotoaparato žyme. Kitus objektyvus sulygiuokite su raudona žyme.

Fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <AF>. (33p.)

Atidarykite lizdo dangtelį ir įstatykite kortelę (31 p.)
Kortelę į angą kiškite taip, kad kortelės lipdukas būtų nukreiptas į jus.

Maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį <1>. (27p.)
Kai LCD ekrane rodomas datos ir laiko nustatymo ekranas, žr.29 p.

Trumpa instrukcija

6 7 8 9

Režimų ratuką perjunkite į padėtį <1> (Visiškai automatinis). (44 p.)
Visi reikiami fotoaparato parametrai nustatomi automatiškai.

Nustatykite objekto ryškumą.
(37 p.) Žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį ir vaizdo ieškiklio centrą nukreipkite į objektą. Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, ir fotoaparatas nustatys objekto ryškumą.

Fotografuokite. (37 p.) Nufotografuojama užrakto mygtuką paspaudžiant iki galo.

Peržvelkite vaizdą. (108 p.)
Užfiksuotas vaizdas LCD ekrane rodomas maždaug 2 sekundes. Norėdami dar kartą pažiūrėti vaizdą, paspauskite <x> mygtuką. (54 p.)

Kai akis priartėja prie vaizdo ieškiklio okuliaro, išsijungia LCD ekrane rodomi fotografavimo parametrai. Kaip ištrinti vaizdą, žr. skyrių „Vaizdų trynimas“ (130 p.).

15

Elementų sąrašas
Pavadinimai pastorintu šriftu žymi dalis, apie kurias paaiškinta iki skyriaus “Elementarus fotografavimas ir vaizdų peržiūra”.
Režimų ratukas (20 p.) Maitinimo jungiklis (27 p.) ISO jautrumo nustatymo mygtukas (57 p.) Pagrindinis ratukas (4 p.) Užrakto mygtukas (37 p.) Įmontuota blykstė/AF pašvietimo lemputė (58/116 p.) EF objektyvo tvirtinimo žymė (33 p.) EF-S objektyvo tvirtinimo žymė (33 p.) Blykstės sinchronizavimo kontaktai Apkaba (166 p.)

V Fokalinės plokštumos žymė (49 p.) Dirželio ąselė (22 p.)

Raudonų akių efekto slopinimo / Laikmačio lemputė (59/53 p.) Nuotolinio valdymo jutiklis (94, 164 p.) Rankena Veidrodis (94,121 p.) Kontaktai (13 p.) Objektyvo bajonetas

Blykstės mygtukas (58 p.) Lizdų dangtelis Objektyvo atpalaidavimo mygtukas (34 p.) Ryškumo gylio peržiūros mygtukas (74 p.) Objektyvo fiksavimo kaištis

Blendos EW-60C (įsigyjamos atskirai) pritvirtinimo vieta 58 mm filtro sriegis (objektyvo priekis) Fokusavimo režimo jungiklis (33 p.) Vaizdo stabilizatoriaus jungiklis (35 p.) Objektyvo tvirtinimo žymė (33 p.)

Fokusavimo žiedas (62 p.) Židinio nuotolio keitimo žiedas (34 p.)

VIDEO OUT lizdas (128 p.) Nuotolinio valdymo lizdas (164 p.) DIGITAL lizdas (134, 147 p.)

Kontaktai (13 p.)

16

Elementų sąrašas

Okuliaro rėmelis (165 p.) Vaizdo ieškiklio okuliaras

Dioptrijų reguliavimo ratukas (36 p.) Diafragmos/Ekspozicijos kompensavimo mygtukas (75/78 p.) AE fiksavimo/ Ekspozicijos fiksavimo fotografuojant su blykste / Indeksinio režimo / Sumažinimo mygtukas (88/89/124/126,141 p.) AF taško pasirinkimo/ Padidinimo mygtukas (61/126,141 p.)

Ekrano išjungimo jutiklis (115 p.) Fotografavimo parametrų ekranas/ Kadravimo rėmelio orientacijos mygtukas (42, 113/141 p.)

Meniu mygtukas (38 p.)

Spausdinimo/ Paskirstymo/ Baltos spalvos balanso pasirinkimo mygtukas (139, 148/90 p.) LCD ekranas (38, 109 p.) Stovo lizdas Peržiūros mygtukas (54 p.) Nustatymo mygtukas (38 p.) Kryžminiai mygtukai (38 p.) Nuotraukos stiliaus pasirinkimo mygtukas (67 p.) Pavaros režimo pasirinkimo mygtukas (53,63 p.) AF režimo pasirinkimo mygtukas (60 p.)

Kortelės lizdo dangtelis (31 p.)

Anga kintamosios srovės adapterio laidui (163 p.) Kreipties indikatorius (32 p.) Baterijos skyrelio dangtelio fiksavimo svirtelė (26 p.) Baterijos skyrelio dangtelis (26 p.) Trynimo mygtukas (130 p.)

Matavimo režimo/ Greito perėjimo pasirinkimo mygtukas (77/125 p.)

Kortelės lizdas (31 p.)

17

Elementų sąrašas

Fotografavimo parametrų ekranas
Išlaikymas Ekspozicijos lygio indikatorius Ekspozicijos kompensavimo kiekis (78 p.) AEB diapazonas (80 p.) Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste (79 p.) Fotografavimo režimas Pavaros režimas (53, 63 p.) Fotografavimas po vieną kadrą Nepertraukiamas fotografavimas 10 sekundžių laikmatis/ Nuotolinis valdymas 2 sekundžių laikmatis Nepertraukiamas fotografavimas po laikmačio Baterijos įkrovos lygis (28 p.) Pagrindinio ratuko rodyklė (69 p.) Diafragma ISO jautrumas (57 p.) Baltos spalvos balansas (90 p.) Automatinis Dienos šviesa Pavėsis Debesuota Kaitrinės lempos Baltos fluorescencinės lempos Blykstė Vartotojo Baltos spalvos balanso korekcija (92 p.) Baltos spalvos balansų gretinimas (93 p.) Likęs kadrų skaičius Likęs kadrų skaičius naudojant baltos spalvos balansų gretinimą Laikmačio atvirkštinis skaičiavimas Ilgo eksponavimo trukmė AF režimas (60 p.) „One-Shot AF“ Vaizdo įrašymo kokybė (64 p.) Didelė raiška/ Aukšta kokybė Didelė raiška/Normali kokybė Vidutinė raiška/Aukšta kokybė Vidutinė raiška/Normali kokybė Maža raiška/Aukšta kokybė Maža raiška/Normali kokybė RAW RAW+Didelė raiška/Aukšta kokybė „AI Focus AF“ „AI Servo AF“ Rankinis ryškumo nustatymas Matavimo metodas (77 p.) Įvertinantysis matavimas Dalinis matavimas Taškinis matavimas Vidutinis su centro prioritetu matavimas

Nuotraukos stilius (67 p.)

Ekrane rodomi tik tuo metu galiojantys parametrai.

18

Elementų sąrašas

Informacija vaizdo ieškiklyje
Taškinio matavimo ratukas Fokusavimo ekranas AF taško rodymo indikatorius AF taškai

ISO jautrumas

AE fiksavimas/ Vykdoma AEB

Sufokusavimo indikatorius

Blykstės parengtis Perspėjimas apie netinkamą ekspoziciją fotografuojant su blykste Sinchronizacija dideliu greičiu (FP blykstė) Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste/ Vykdoma ekspozicijos korekcija fotografuojant su blykste Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste Išlaikymas Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste (FEL) Užimtas (buSY) Įmontuotos blykstės įsikrovimas (

Maks. kadrų skaičius serijoje Baltos spalvos balanso korekcija ISO jautrumas Fotografavimas nespalvotai Ekspozicijos lygio indikatorius Ekspozicijos kompensavimo kiekis AEB diapazonas Įjungtos raudonų akių efekto slopinimo lemputės indikatorius Diafragma Pilnos kortelės perspėjimas (FuLL) Kortelės klaidos perspėjimas (Err) Perspėjimas, kad nėra kortelės (Card) buSY)

Ekrane rodomi tik tuo metu galiojantys parametrai.

19

Elementų sąrašas

Režimų ratukas Režimų ratukas suskirstytas į pagrindinių režimų zoną ir kūrybinių režimų zoną. Kūrybinė zona Šie režimai įgalina labiau valdyti rezultatus. d s f a : AE programa (56 p.) : AE su išlaikymo prioritetu (70 p.) : AE su diafragmos prioritetu (72 p.) : Rankinis ekspozicijos nustatymas (75 p.) 8 : Automatinio ryškumo gylio Visiškai AE (76p.)
automatinis

Pagrindinė zona Jums tereikia paspausti užrakto mygtuką. Visiškai automatinis tam tikrų objektų fotografavimas. 1: Visiškai automatinis režimas (44 p.) Vaizdo zona 2 : Portretas (47 p.) 3: Peizažas (48 p.) 4 : Stambus planas (49 p.) 5: Sportas (50 p.) 6 : Naktinis portretas (51 p.) 7 : Išjungta blykstė (52 p.)

20

Elementų sąrašas

Baterijos įkroviklis LC-E5
Maitinimo kištukas

Įkrovos lemputė Baterijos lizdas

Šis maitinimo blokas turi būti teisingai orientuojamas: arba vertikaliai, arba horizontaliai.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. PAVOJUS – SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, BŪTINAI LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ. Jungdami į elektros tinklą ne JAV, naudokite šakutės adapterį, kurio forma atitinka maitinimo lizdo šakutės formą.

Baterijos įkroviklis LC-E5E
Baterijos lizdas Maitinimo laidas

Įkrovos indikatorius

Maitinimo laido lizdas

21

Elementų sąrašas

Dirželio uždėjimas
Iš apačios prakiškite dirželio galą per fotoaparato dirželio ąselę. Tada perkiškite jį per dirželio sagtelę kaip parodyta iliustracijoje. Patraukite už dirželio, kad nebūtų laisvumo ir įsitikinkite, kad dirželis neištrūks iš sagtelės. Okuliaro dangtelis taip pat pritvirtintas prie dirželio. (165 p.)

Okuliaro dangtelis

22

Parengimas
Šiame skyriuje nagrinėjami keli paruošiamieji veiksmai ir pagrindinės fotoaparato operacijos.

1

23

Baterijos įkrovimas

1

Nuimkite apsauginį dangtelį.

bateriją. 2 Prijunkite Tvirtai prijunkite bateriją kaip
pavaizduota iliustracijoje. Bateriją atjunkite atvirkštine tvarka atlikdami aukščiau aprašytą procedūrą. LC-E5

kraukite bateriją. 3 ĮSkirta LC-E5
Atlenkite baterijos įkroviklio šakutės kištukus rodyklės kryptimi ir įkiškite šakutę į elektros tinklo lizdą.

Skirta LC-E5E
LC-E5E Prijunkite maitinimo laidą prie įkroviklio ir įkiškite kištuką į elektros tinklo lizdą. X Įkrauti pradedama automatiškai, ir įkrovos lemputė pasidaro oranžinės spalvos. X Kai baterija pilnai įkrauta, įkrovos lemputė pasidaro žalios spalvos. Visiškai išsikrovusi baterija įkraunama per maždaug 2 valandas. Per kiek laiko įkraunama baterija, priklauso nuo aplinkos temperatūros ir baterijos įkrovos lygio.

24

Baterijos įkrovimas

Patarimai kaip naudoti bateriją ir įkroviklį
Bateriją įkraukite naudojimo dienos išvakarėse ar naudojimo dieną. Net ir nenaudojama ar padėta laikyti įkrauta baterija palaipsniui išsikrauna ir eikvoja energiją. Įkrovę bateriją atjunkite ir ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo lizdo. Kai fotoaparato nenaudojate, išimkite iš jo bateriją. Jei baterija ilgam paliekama fotoaparate, teka nedidelė energijos srovė, todėl baterija pamažu išsikrauna ir sutrumpėja jos eksploatavimo trukmė. Bateriją laikykite su pritvirtintu apsauginiu dangteliu. Jei laikoma pilnai įkrauta baterija, gali sumažėti baterijos našumas. Baterijos įkroviklį galima naudoti ir užsienyje. Baterijos įkroviklis naudojamas su maitinimo šaltiniu, kurio kintamoji srovė yra nuo 100 V iki 240 V ir dažnis 50/60 Hz. Jei būtina, atitinkamoje šalyje prijunkite parduotuvėse įsigyjamą kištuko adapterį. Prie baterijos įkroviklio nejunkite nešiojamų įtampos transformatorių. Prijungus galima sugadinti baterijos įkroviklį. Jei net pilnai įkrauta baterija greitai išsieikvoja, pasibaigė baterijos tarnavimo laikas. Įsigykite naują bateriją.

Nekraukite jokių kitų baterijų, tik LP-E5. Baterija LP-E5 skirta tik „Canon“ gaminiams. Naudojamos su kito gamintojo įkrovikliu ar gaminiu, jos gali sugesti arba gali įvykti nelaimingi atsitikimai, už kuriuos „Canon“ neatsako.

25

Baterijos įdėjimas ir išėmimas
Baterijos įdėjimas
Į fotoaparatą įdėkite pilnai įkrautą bateriją LP-E5.

1

Atidarykite baterijos skyrelio dangtelį.
Svirtelę pastumkite rodyklės kryptimi ir atidarykite dangtelį.

bateriją. 2 ĮdėĮkite kiškite galą su baterijos kontaktais.
Bateriją kiškite iki ji užsifiksuos.

dangtelį. 3 Uždarykite Spauskite dangtelį iki jis spragtels ir
užsifiksuos.

Baterijos išėmimas Atidarykite dangtelį ir išimkite bateriją.
Baterijos fiksavimo svirtelę pastumkite rodyklės kryptimi ir išimkite bateriją. Kad neįvyktų trumpasis jungimas, prie baterijos būtinai pritvirtinkite apsauginį dangtelį.
Kai baterijos skyrelio dangtelis jau atidarytas, jo nebestumkite. Galite sugadinti vyrius.

26

Maitinimo įjungimas
Kai įjungiate maitinimo jungiklį ir atsiranda datos ir laiko nustatymo ekranas, žr. 29 p., kaip nustatyti datą ir laiką. <1> : Fotoaparatas įsijungia. <2> : Fotoaparatas išjungtas ir neveikia. Jei nesinaudojate fotoaparatu, maitinimo jungiklį perjunkite į šią padėtį.

Apie automatinio nusivalymo jutiklį
Kiekvieną kartą perjungus maitinimo jungiklį į padėtį <1> arba <2>, automatiškai nuvalomas vaizdų jutiklis. Jutiklio valymo metu LCD ekrane rodoma <f>. Fotografuoti galima ir jutiklio valymo metu: reikia paspaudžiant užrakto mygtuką iki pusės eigos (37 p.) nutraukti jutiklio valymą ir fotografuoti. Jei įjungsite ir greitai išjungsite maitinimą (<1>/<2>), piktograma <f> gali ir nepasirodyti. Tai normalu ir nėra gedimas.

Apie automatinį išsijungimą
Kad būtų taupoma baterijos energija, fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei jis nenaudojamas maždaug 30 sekundžių. Norėdami vėl jį įjungti, tiesiog paspauskite užrakto mygtuką. Galima pakeisti trukmę, kuriai praėjus fotoaparatas automatiškai išsijungia: naudokite meniu parametrą [5 Auto power off] (Automatinis išsijungimas). (109 p.)

Jei maitinimo jungiklį perjungsite į padėtį <2> kai vaizdas įrašomas į kortelę, bus rodoma [Recording ...] (Įrašoma) ir maitinimas išsijungs tada, kai CF kortelė baigs įrašyti vaizdą.

27

Maitinimo įjungimas

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas
Kai maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį <1>, baterijos įkrovos lygio indikatorius rodo vieną iš keturių įkrovos lygių. z : Baterijos įkrovos lygis geras. x : Baterijos lygis šiek tiek mažesnis, bet joje yra pakankamai energijos. c : Baterija greitai išsieikvos. n : Bateriją būtina įkrauti. Baterijos ilgalaikiškumas
Temperatūra Esant 23 °C / 73 °F Esant 0 °C / 32 °F Be blykstės 600 500

[Kadrų skaičius, apytiksl.]

Fotografavimo sąlygos 50% naudojant blykstę 500 400

Aukščiau pateikti skaičiai gauti naudojant pilnai įkrautą bateriją LP-E5, nenaudojant fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane ir taikant CIPA (angl. „Camera and Imaging Products Association“) testavimo standartus.

Tikrasis kadrų skaičius, priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, gali būti ir mažesnis nei nurodyta. Jei ilgai spaudžiamas užrakto mygtukas iki pusės eigos ir nustatinėjamas ryškumas, bet nefotografuojama, gali sumažėti galimų nufotografuoti kadrų skaičius. Jei dažniau naudojamas LCD ekranas, sumažėja galimų kadrų skaičius. Objektyvas energiją gauna iš fotoaparato baterijos. Naudojant tam tikrus objektyvus, galimų kadrų skaičius gali būti mažesnis. Naudojant objektyvo vaizdo stabilizavimo funkciją, sumažėja galimų kadrų skaičius (sutrumpėja baterijos naudojimo laikas). Koks baterijos ilgalaikiškumas, kai fotografuojant vaizdas tiesiogiai stebimas ekrane, žr. 100 p.

28

3 Datos ir laiko nustatymas
Kai pirmą kartą įjungiate maitinimą arba jei buvo atstatyta data ir laikas, atsiranda datos ir laiko nustatymo ekranas. Datą ir laiką nustatykite atlikdami 3 ir 4 žingsnius. Prašome atkreipti dėmesį, kad remiantis šia nuostata, prie įrašomų vaizdų pridedama data ir laikas. Būtinai nustatykite datą ir laiką.

1

Atidarykite meniu.
Paspauskite <M> mygtuką ir iškviesite meniu.

ėje [6] pasirinkite [Date/ 2 Kortel Time] (Data/Laikas).

Spausdami <U> mygtuką, pasirinkite [6] kortelę. Spausdami <V> mygtuką, pasirinkite [Date/Time] (Data/Laikas), tada paspauskite <0>.

datą ir laiką. 3 Nustatykite Spausdami <U> mygtuką,

pasirinkite datos ar laiko skaičių. Paspauskite <0>, kad būtų rodoma Spausdami <V> mygtuką, nustatykite skaičių, tada paspauskite .) <0>. (Atstatoma

.

iš meniu. 4 Išeikite Spausdami <U> mygtuką,

pasirinkite [OK] (Gerai), tada paspauskite <0>. X Nustatyta data ir laikas. Norėdami grįžti į fotografavimo parametrų ekraną, paspauskite <M > mygtuką.

Data ir laikas pradės eiti nuo tada, kai 4 žingsnyje paspausite <0>. Jei fotoaparatą laikote be baterijos arba jei fotoaparato baterija išsieikvoja, gali būti atstatoma data ir laikas. Jei taip atsitiktų, dar kartą nustatykite datą ir laiką.

29

3 Sąsajos kalbos pasirinkimas

1

Atidarykite meniu.
Paspauskite <M > mygtuką ir iškviesite meniu.

ėje [6] pasirinkite 2 Kortel [Language] (Kalba).
Spausdami <U > mygtuką, pasirinkite [6] kortelę. Spausdami <V> mygtuką, pasirinkite [Language] (Kalba) (trečias elementas iš viršaus), tada paspauskite <0>.

norimą kalbą. 3 Pasirinkite Norimą kalbą pasirinkite spausdami
<S> mygtuką, tada paspauskite <0>. X Pasikeis meniu kalba. Norėdami grįžti į fotografavimo parametrų ekraną, paspauskite <M> mygtuką.

30

Kortelės įdėjimas ir išėmimas
Užfiksuotas vaizdas įrašomas į kortelę (įsigyjama atskirai). Įsitikinkite, kad apsaugojimo nuo įrašymo jungiklis perjungtas į viršų, kad būtų galima įrašyti/trinti.

Kortelės įdėjimas

1

Atidarykite dangtelį.
Dangtelį pastumkite rodyklės kryptimi ir atidarykite.

kite kortelę. 2 ĮdėKaip pavaizduota iliustracijoje,
kortelės pusė su lipduku turi būti nukreipta į jus, kiškite ją iki užsifiksuos.

dangtelį. 3 Uždarykite Uždarykite dangtelį ir stumkite
rodyklės kryptimi iki jis spragtels ir užsifiksuos. Kai maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį <1>, LCD ekrane rodomas likusių kadrų skaičius.
Likęs kadrų skaičius

Kiek liko kadrų, priklauso nuo kortelės likusios talpos, vaizdo įrašymo kokybės, ISO jautrumo ir t.t. Jei nurodyta meniu punkto [1 Shoot w/o card] (Fotografuoti be kortelės) reikšmė [Off] (Išj.), nepamiršite įdėti atminties kortelės. (108 p.)

31

Kortelės įdėjimas ir išėmimas

Atminties kortelės išėmimas

1
Kreipties indikatorius

Atidarykite dangtelį.
Maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį <2>. Patikrinkite, ar LCD ekrane nerodoma „Recording...“. Įsitikinkite, kad nešviečia kreipties indikatorius, ir atidarykite dangtelį.

atminties kortelę. 2 Išimkite Švelniai paspauskite kortelę, ir po to
atleiskite. Kortelė išlįs. Traukdami tiesiai, išimkite kortelę, tada uždarykite dangtelį.

Šviečiantis ar žybsintis kreipties indikatorius, reiškia, kad vaizdai įrašomi į kortelę, nuskaitomi, trinami arba perkeliami duomenys. Kai šviečia kreipties indikatorius, draudžiama atlikti toliau nurodytus veiksmus. Jeigu juos atliktumėte, galite sugadinti vaizdų duomenis. Taip pat galima sugadinti kortelę ar fotoaparatą. • Atidaryti kortelės lizdo dangtelį. • Atidaryti baterijos skyrelio dangtelį. • Purtyti ar trankyti fotoaparatą. Jei kortelėje yra įrašytų vaizdų, vaizdų numeriai gali prasidėti ne nuo 0001 (110 p.) Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ir nepriglauskite prie jų metalinių daiktų. Jei LCD ekrane rodomas su kortele susijęs pranešimas, išimkite ir vėl įdėkite kortelę. Jei klaida išlieka, naudokite kitą kortelę. Jei galite perkelti visus kortelėje įrašytus duomenis į asmeninį kompiuterį, perkelkite visus vaizdus ir tada sužymėkite kortelę (40 p.). Kortelė gali pradėti veikti normaliai.

32

Objektyvo tvirtinimas ir nuėmimas
Objektyvo tvirtinimas

1
EF-S objektyvo tvirtinimo žymė

Nuimkite dangtelius.
Nuimkite galinį objektyvo dangtelį ir fotoaparato dangtelį, sukdami juos paveikslėlyje nurodyta rodyklės kryptimi.

objektyvą. 2 Pritvirtinkite Sulygiuokite EF-S objektyvą su
fotoaparato balta EF-S objektyvo tvirtinimo žyme ir sukite objektyvą rodyklės kryptimi iki jis spragtels ir užsifiksuos. Jei tvirtinate ne EF-S serijos objektyvą, sulygiuokite objektyvą su raudona EF objektyvo tvirtinimo žyme.

EF objektyvo tvirtinimo žymė

Objektyvo fokusavimo būdo 3 jungikl į perjunkite į padėtį <AF> (automatinis fokusavimas).
Jei jis perjungtas į padėtį <MF> (rankinis fokusavimas), neveiks automatinio fokusavimo sistema.

priekinį objektyvo 4 Nuimkite dangtelį.

Pro objektyvą nežiūrėkite tiesiai į saulę. Galite prarasti regėjimą. Jei automatinio fokusavimo metu sukasi priekinė (fokusavimo žiedas) objektyvo dalis, nelieskite besisukančios dalies.

33

Objektyvo tvirtinimas ir nuėmimas

Apie židinio nuotolio keitimą
Norėdami keisti židinio nuotolį, pirštais sukite objektyvo židinio nuotolio keitimo žiedą. Židinio nuotolį reikia keisti prieš nustatant ryškumą. Jei židinio nuotolio keitimo žiedas pasukamas nustačius ryškumą, vaizdas gali būti nelabai ryškus.

Objektyvo nuėmimas Spausdami objektyvo atpalaidavimo mygtuką, sukite objektyvą rodyklės kryptimi.
Objektyvą sukite iki jis daugiau nebesisuks, tada nuimkite.

Dulkių kiekio minimizavimas Kai keičiate objektyvus, darykite tai ten, kur mažiausia dulkių. Kai laikote fotoaparatą be pritvirtinto objektyvo, būtinai uždėkite korpuso dangtelį. Prieš uždėdami korpuso dangtelį, nuvalykite dulkes.

Vaizdo konvertavimo koeficientas
Kadangi vaizdo dydis mažesnis nei 35 mm juostos, atrodys, kad objektyvo židinio nuotolis padidintas 1,6 karto.

Vaizdo dydis (22,2 x 14,8mm / 0,87 x 0,58 colio) 35 mm vaizdo dydis (36 x 24mm / 1,42 x 0,94 colio)

34

Apie objektyvus su vaizdo stabilizatoriumi
Ši procedūra aiškinama pavyzdžiu paėmus objektyvą „EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS“.
* IS reiškia vaizdo stabilizatorius.

1

IS jungiklį perjunkite į padėtį <1>.
Fotoaparato maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį <1>.

mygtuką paspauskite iki 2 Užrakto pusės jo eigos.
X Veiks vaizdo stabilizatorius.

3

Fotografuokite.
Kai vaizdas ieškiklyje atrodys stabilus, paspauskite užrakto mygtuką iki galo ir nufotografuokite.

Vaizdo stabilizatorius neveiksmingas fotografuojant judančius objektus. Vaizdo stabilizatorius gali būti neveiksmingas tada, kai fotografuojama pernelyg didelio purtymo sąlygomis, pavyzdžiui, iš besisupančios valties.

Vaizdo stabilizatorius gali veikti, kai fokusavimo režimo jungiklis perjungtas į padėtį <f> arba <g>. Jei fotoaparatas pritvirtintas prie stovo, galite taupyti baterijos energiją: perjunkite IS jungiklį į padėtį <2>. Vaizdo stabilizatorius gali veikti net ir tada, kai fotoaparatas pritvirtintas prie vienkojo stovo. Kai kurie IS objektyvai įgalina rankiniu būdu įjungti IS režimą ir taip prisitaikyti prie fotografavimo sąlygų. Tačiau objektyvas „EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS“ IS režimą įjungia automatiškai.

35

Pagrindiniai veiksmai
Vaizdo ieškiklio ryškumo nustatymas Pasukite dioptrijų reguliavimo ratuką.
Sukite ratuką į kairę arba į dešinę taip, kad vaizdo iekiklyje aiškiai matytumėte devynis AF taškus.
Jei fotoaparatu sureguliavus dioptrijas vaizdas ieškiklyje vis tiek neryškus, rekomenduojame naudoti dioptrijų reguliavimo lęšį „E“ (10 tipų, įsigyjamas papildomai).

Kaip laikyti fotoaparatą
Nuotraukos bus ryškios, jei fotoaparatą tvirtai laikysite ir taip sumažinsite sujudinimo galimybę.

Fotografavimas laikant horizontaliai

Fotografavimas laikant vertikaliai

1. Dešine ranka tvirtai laikykite fotoaparato rankeną. 2. Kaire ranka iš apačios prilaikykite objektyvą. 3. Dešinės rankos smiliumi švelniai spauskite užrakto mygtuką. 4. Rankas ir alkūnes priglauskite prie krūtinės. 5. Priglauskite fotoaparatą prie veido ir žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį. 6. Stabiliau stovėsite, jei vieną koją šiek tiek atkišite į priekį.
Kaip fotografuoti stebint vaizdą LCD ekrane, žr. 95 p.

36

Pagrindiniai veiksmai

Užrakto mygtukas
Užrakto mygtukas spaudžiamas dviem etapais. Iš pradžių užrakto mygtukas spaudžiamas iki pusės jo eigos. Paskui jis paspaudžiamas iki galo.

Įspaudus iki pusės
Įjungiamas automatinis fokusavimas ir automatinis ekspozicijos matavimas, nustatantis išlaikymą ir diafragmą. Vaizdo ieškiklyje rodoma ekspozicijos nuostata (išlaikymas ir diafragma). (0)

Paspaudus iki galo
Suveikia užraktas ir nufotografuojama.

Kaip išvengti fotoaparato sujudinimo Fotoaparato sujudinimas eksponavimo metu vadinamas fotoaparato sujudinimu. Jei fotoaparatas sujuda, gali išeiti neryškios nuotraukos. Siekdami išvengti fotoaparato sujudinimo, laikykitės šių nurodymų:
• Fotoaparatą laikykite ir stabilizuokite kaip nurodyta prieš tai

buvusiame puslapyje.
• Paspausdami užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, įjunkite

automatinio fokusavimo sistemą, tada paspauskite iki galo.

Jeigu užrakto mygtuką paspausite iki galo neįspaudę iki pusės jo eigos arba paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ir iškart paspausite iki galo, fotoaparatas nufotografuos šiek tiek vėliau. Netgi kai rodomas meniu, atkuriamas ar įrašomas vaizdas, įspaudus užrakto mygtuką iki pusės, fotoaparatas iškart įjungia fotografavimo režimą.

37

Darbas su meniu ir parametrų nustatymas
Meniu nustatydami įvairias papildomas nuostatas, galite nustatyti vaizdo įrašymo kokybę, datą bei laiką ir t.t. Žiūrėdami į LCD ekraną, naudojkite fotoaparato galinėje dalyje esantį <M > mygtuką, <S> kryžminius mygtukus ir <0> mygtuką.
<M > <0> mygtukas LCD ekranas <S> Kryžminiai mygtukai

Pagrindinės zonos režimo meniu ekranas

* [2/7/9] kortelės nerodomos, kai įjungtas visiškai automatinis režimas ir pagrindinės zonos režimai. Jei nustatytas vienas iš pagrindinės zonos režimų, nerodomi kai kurie meniu elementai.

Kūrybinės zonos režimo meniu ekranas
3 Peržiūra 1
Kortelė

5 Nustatymas 9 Mano meniu

Meniu elementai

Meniu parametrai

38

Darbas su meniu ir parametrų nustatymas

Meniu nustatymo procedūra

1

Atidarykite meniu.
Paspauskite <M> mygtuką ir iškviesite meniu.

kortelę. 2 Pasirinkite Norėdami pasirinkti meniu kortelę,
spauskite <U> mygtuką. Kortelę galima pasirinkti ir sukant <6> ratuką.

meniu elementą. 3 Pasirinkite Spausdami <V> mygtuką,

pasirinkite meniu elementą, tada paspauskite <0>.

nuostatą. 4 Pasirinkite Spausdami <V> arba <U>

mygtuką, pasirinkite nuostatą. (Pasirenkant kai kurias nuostatas, reikia paspausti arba <V>, arba <U> mygtuką.) Kai kuriuose meniu esama nuostata rodoma mėlyna spalva.

norimą nuostatą. 5 Nustatykite Nustatykite paspausdami <0>. iš meniu. 6 Išeikite Norėdami grįžti į fotografavimo
parametrų ekraną, paspauskite <M > mygtuką.

Toliau aiškindami meniu funkcijas darome prielaidą, kad jau paspaudėte <M> mygtuką ir iškvietėte meniu ekraną. Meniu funkcijų sąrašas pateiktas 168 p.

39

3 Kortelės sužymėjimas
Jei kortelė nauja ar anksčiau buvo sužymėta kitu fotoaparatu ar asmeniniu kompiuteriu, sužymėkite kortelę šiuo fotoaparatu. Sužymint kortelę, viskas iš jos ištrinama. Ištrinami net ir apsaugotieji vaizdai, tad įsitikinkite, kad kortelėje nėra reikalingų duomenų. Jei būtina, prieš sužymėdami kortelę perkelkite vaizdus į asmeninį kompiuterį.

1

Pasirinkite [Format] (Sužymėti).
Kortelėje [5] pasirinkite [Format] (Sužymėti), tada paspauskite <0>.

ėkite kortelę. 2 Sužym Pasirinkite [OK] (Gerai), tada
paspauskite <0>. X Kortelė sužymima. X Kai sužymėjimas baigiamas, vėl atsiranda meniu. Norėdami atlikti žemojo lygmens suformavimą, paspauskite <L> mygtuką, pažymėkite [Low level format] (Žemojo lygmens suformavimas) varnele <X>, tada pasirinkite [OK] (Gerai).

40

3 Kortelės sužymėjimas

Apie žemojo lygmens suformavimą
Žemojo lygmens suformavimą atlikite tada, kai atrodo, kad kortelė lėčiau įrašinėja ar nuskaito. Kadangi atliekant žemojo lygmens suformavimą, panaikinami visi įrašomi kortelės sektoriai, suformavimas užtrunka šiek tiek ilgiau nei sužymėjimas. Žemojo lygmens suformavimą galima nutraukti pasirenkant [Cancel] (Atšaukti). Net ir šiuo atveju kortelė sužymima ir ją galima naudoti kaip įprastai.

Sužymint kortelę pakeičiama tik failų tvarkymo informacija. Tikrieji duomenys visiškai nepanaikinami. Turėkite tai omenyje, jei ketinate parduoti ar išmesti kortelę. Prieš išmesdami kortelę, sulaužykite ją fiziškai: apsisaugosite nuo duomenų nutekėjimo. Kortelės sužymėjimo ekrane rodoma kortelės talpa gali būti mažesnė nei nurodyta ant kortelės.

41

Skystųjų kristalų LCD ekrano įjungimas
LCD ekrane gali būti rodomi fotoaparato parametrų meniu, meniu ekranas, vaizdas, t.t.

Fotografavimo parametrai
Rodomi, kai įjungtas fotoaparatas. Kai akį priglaudžiate prie vaizdo ieškiklio okuliaro, ekrano išjungimo jutiklis automatiškai išjungia LCD ekraną. Todėl ryškiai šviečiantis LCD ekranas netrukdo matyti vaizdą. Kai akį atitraukiate nuo vaizdo ieškiklio okuliaro, LCD ekranas vėl įsijungia. Kol rodomas meniu ekranas ar vaizdas (kaip tai pavaizduota žemiau), galima iškart įjungti kairėje pavaizduotą fotoaparato parametrų ekraną: reikia iki pusės eigos paspausti užrakto mygtuką. Paspaudus <B> mygtuką, ekranas įsijungia arba išsijungia.
Jei per vaizdo ieškiklį žiūrėsite užsidėję akinius nuo saulės, LCD ekranas gali automatiškai neišsijungti. Tokiu atveju jį išjunkite paspausdami <B> mygtuką. Jei netoliese šviečia fluorescencinės lempos, LCD ekranas gali išsijungti. Jei taip atsitiktų, patraukite fotoaparatą nuo fluorescencinų lempų šviesos.

Meniu

Užfiksuotas vaizdas

Atsiranda, kai paspaudžiamas <M> mygtukas. Jei norite, kad būtų rodomi fotografavimo parametrai, dar kartą paspauskite mygtuką.

Atsiranda, kai paspaudžiamas <x> mygtukas. Jei norite, kad būtų rodomi fotografavimo parametrai, dar kartą paspauskite mygtuką.

42

Elementarus fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudoti režimų ratuko pagrindinės zonos režimus, kad pasiektumėte geriausių rezultatų, ir kaip peržiūrėti nuotraukas.
Naudojant pagrindinės zonos režimus, tereikia nukreipti fotoaparatą ir fotografuoti; fotoaparatas visus parametrus nustato automatiškai. Be to, siekiant išvengti sugadintų nuotraukų dėl klaidingų veiksmų, pagrindinės zonos režimais negalima keisti fotografavimo parametrų. Nuostatos (automatiškai nustatomos funkcijos), kurių negali nustatyti vartotojas, žymimos pilkai.

2
ė zona

Visiškai automatinis

Apie automatinį apšvietimo optimizatorių
Pagrindinės zonos režimais automatinio apšvietimo optimizatorius veikia, kad automatiškai sureguliuotų vaizdą ir būtų pasiektas optimalus šviesis ir kontrastas. Jis taip pat yra nustatomas pagal nutylėjimą kūrybinės zonos režimais (156 p.).

gr Pa

in din

43

1 Visiškai automatinis fotografavimas
ų ratuką perjunkite į padėtį 1 Režim <1>. Į objektą nukreipkite bet kurį AF 2 tašk ą.
Veiks visi AF taškai, ir ryškumui nustatyti dažniausiai bus naudojamas AF taškas, dengiantis arčiausiai esantį objektą. Ryškumą nustatyti lengviau, kai į objektą nukreiptas centrinis AF taškas.

AF taškas

objekto ryškumą. 3 Nustatykite Paspauskite užrakto mygtuką iki
pusės jo eigos, ir objektyvas nustatys ryškumą. X Raudonai sumirksi AF taško, kuris buvo naudotas ryškumui nustatyti, viduje esantis taškas. Tuo pačiu metu pasigirs garsinis signalas ir vaizdo ieškiklyje pradės šviesti sufokusavimo indikatorius <o>. X Jei būtina, automatiškai iššoka įmontuota blykstė.
Sufokusavimo indikatorius

4 Fotografuokite. Nufotografuojama užrakto mygtuką
paspaudžiant iki galo. X Užfiksuotas vaizdas LCD ekrane rodomas maždaug 2 sekundes. Jei iššoko įmontuota blykstė, įspauskite ją pirštu.

44

1 Visiškai automatinis fotografavimas

Dažnai užduodami klausimai
Mirksi sufokusavimo indikatorius <o> ir negalima nustatyti ryškumo. Nukreipkite AF tašką į dalį, kurioje ryškus kontrastas tarp šviesios ir tamsios srities, tada paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos. (162 p.) Jei esate per arti objekto, atsitraukite ir pabandykite iš naujo. Kartais tuo pačiu metu šviečia keli AF taškai. Tai reiškia, kad ryškumas nustatytas keliuose AF taškuose. Jei mirksi AF taškas, dengiantis norimą objektą, galima fotografuoti. Nuolat negarsiai pypsi garsinis signalas. (Sufokusavimo indikatorius <o> taip pat nešviečia.) Tai reiškia, kad fotoaparatas nuolat nustatinėja judančio objekto ryškumą. (Sufokusavimo indikatorius <o> nešviečia.) Kai pypsi garsinis signalas, galima iki galo paspausti užrakto mygtuką ir nufotografuoti sufokusuotą judantį objektą. Paspaudus užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, nepradedamas nustatinėti objekto ryškumas. Kai objektyvo fokusavimo būdo jungiklis perjungtas į padėtį <MF> (angl. „Manual Focus“ - rankinis fokusavimas), fotoaparatas nenustatinėja ryškumo. Fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <AF>. Nors fotografuojama dienos šviesoje, iššoko įmontuota blykstė. Fotografuojant fonine šviesa apšviestus objektus, blykstė gali iššokti ir padėti sušvelninti objektą dengiančius stiprius šešėlius. Silpno apšvietimo sąlygomis kelis kartus sužybsėjo blykstė. Kad būtų lengviau automatiškai nustatyti ryškumą, paspaudus užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, kelis kartus gali sužybsėti įmontuota blykstė. Tai vadinama AF pašvietimo spinduliu. Jis efektyvus iki maždaug 4 metrų /13,1 pėdos atstumu. Nors ir buvo naudojama blykstė, nuotrauka išėjo per tamsi. Objektas buvo per toli. Objektas turi būti iki 5 metrų/16,4 pėdų atstumu nuo fotoaparato. Kai buvo naudojama blykstė, apatinė nuotraukos dalis išėjo nenatūraliai tamsi. Objektas buvo per arti fotoaparato ir objektyvas metė šešėlį. Objektas turi būti mažiausiai 1 metro/3,3 pėdų atstumu nuo fotoaparato. Jei prie objektyvo buvo pritvirtinta blenda, prieš fotografuodami su blykste nuimkite blendą.

45

1 Fotografavimo technika visiškai automatiniu režimu
Kadro perkomponavimas

Priklausomai nuo scenos, siekiant sukurti subalansuotą antrą planą ir gerą perspektyvą, objektas turėtų būti kairiau ar dešiniau. <1> (Visiškai automatinis) režimu, kai paspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės jo eigos norėdami sufokusuoti nejudantį objektą, užfiksuojamas ryškumas. Galite perkomponuoti kadrą ir, paspausdami užrakto mygtuką iki galo, nufotografuoti. Tai vadinama ryškumo fiksavimu. Ryškumą galima fiksuoti ir kitais pagrindinės zonos režimais (išskyrus <5>„Sportas“).

Judančio objekto fotografavimas

Jei <1> (Visiškai automatinis) režimu nustatinėjant ryškumą ar jį nustačius objektas juda (keičiasi atstumas iki fotoaparato), įsijungia režimas „AI Servo AF“, ir objekto ryškumas yra nustatinėjamas nuolat. Kol laikant paspaustą užrakto mygtuką iki pusės jo eigos AF taškas yra nukreiptas į objektą, ryškumas toliau nustatinėjamas. Kai norėsite nufotografuoti, paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

46

2 Portretų fotografavimas
Naudojant režimą <2> („Portretas“), suliejamas antras planas ir išryškinamas fotografuojamas žmogus. Be to, odos atspalviai bei plaukai būna švelnesni nei <1> (Visiškai automatinis) režimu.

Fotografavimo patarimai
Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir antro plano, tuo geriau. Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir antro plano, tuo labiau suliejamas antras planas. Fotografuojamas žmogus labiau išryškėja vienspalviame tamsiame plane. Naudokite teleobjektyvą. Jei turite kintamojo židinio nuotolio objektyvą, naudokite teleobjektyvo padėtį, kad fotografuojamas žmogus užpildytų kadrą nuo liemens. Jei būtina, prieikite arčiau. Ryškumą nustatykite veido zonoje. Patikrinkite, ar raudona spalva mirksi veidą dengiantis AF taškas.

Jei laikysite paspaustą užrakto mygtuką, galite fotografuoti nepertraukiamai ir užfiksuoti įvairias pozas bei veido išraiškas. (Maks. apie 3,5 k/sek.) Jei būtina, automatiškai iššoka įmontuota blykstė.

47

3 Peizažų fotografavimas
Režimą <3> („Peizažas“) naudokite plačioms panoramoms, naktiniams kadrams užfiksuoti ir kai norite, kad viskas būtų ryšku: nuo arti iki toli esančių objektų. Žalios ir mėlynos spalvos užfiksuojamos gyvesnės ir ryškesnės nei <1> (Visiškai automatinis) režimu.

Fotografavimo patarimai
Kai naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, naudokite plačiakampio objektyvo padėtį. Kai naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, naudokite plačiakampio objektyvo padėtį. Tada bus ryškesni nei fotografuojant teleobjektyvo padėtyje ir arti, ir toli esantys objektai. Tai peizažams taip pat suteikia platumo. Naktinių kadrų fotografavimas. Kadangi įmontuota blykstė išjungta, šis režimas taip pat tinka naktiniams kadrams fotografuoti. Kad išvengtumėte fotoaparato sujudinimo, naudokite stovą. Jei norite fotografuoti žmogų nakties fone, režimų jungiklį perjunkite į padėtį <6> („Naktinis portretas“) ir naudokite stovą. (51 p.)

48

4 Fotografavimas stambiu planu
Kai norite iš arti fotografuoti gėles ar smulkius objektus, naudokite režimą <4> (Stambus planas). Kad smulkūs objektai atrodytų gerokai didesni, naudokite makroobjektyvą (įsigyjamas papildomai).

Fotografavimo patarimai
Naudokite paprastą foną. Paprastame fone geriau išryškėja gėlės ir t.t. Prieikite kuo arčiau objekto. Patikrinkite, koks mažiausias objektyvo fokusavimo atstumas. Ant kai kurių objektyvų yra žymėjimai, pavyzdžiui, <40.25m/0.8ft>. Mažiausias objektyvo fokusavimo atstumas matuojamas nuo fotoaparato žymos <V> ( fokalinė plokštuma) iki objekto. Jei esate per arti objekto, žybsės sufokusavimo indikatorius <o>. Silpno apšvietimo sąlygomis sužybsi įmontuota blykstė. Jei esate per arti objekto ir tamsi nuotraukos apačia, atsitraukite nuo objekto. Jei naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, nustatykite teleobjektyvo padėtį. Jei naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, nustačius teleobjektyvo padėtį, objektas atrodo didesnis.

49

5Judančių objektų fotografavimas
Norėdami nufotografuoti judantį objektą - bėgantį vaiką ar važiuojantį automobilį, naudokite režimą <5> ( „Sportas“).

Fotografavimo patarimai
Naudokite teleobjektyvą. Rekomenduojame naudoti teleobjektyvą, tuomet galima fotografuoti iš toli. Ryškumui nustatyti naudokite centrinį AF tašką. Nukreipkite centrinį AF tašką į objektą, tada paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, kad ryškumas būtų nustatomas automatiškai. Automatinio fokusavimo metu tyliai pypsės garsinis signalas. Jei ryškumo nepavyksta nustatyti, žybsės sufokusavimo indikatorius <o>. Kai norėsite nufotografuoti, paspauskite užrakto mygtuką iki galo. Laikant paspaustą užrakto mygtuką, fotografuojama nepertraukiamai (daugiausia maždaug 3,5 k/sek. sparta) ir automatiškai fokusuojama.

Esant silpnam apšvietimui, kai yra tikimybė, kad įvyks fotoaparato sujudinimas, vaizdo ieškiklio apačioje kairėje mirksi išlaikymo reikšmė. Laikykite fotoaparatą stabiliai ir fotografuokite.

50

6 Portretų fotografavimas naktį
Norėdami nufotografuoti žmogų naktį ir gauti natūraliai išeksponuotą antrą planą, naudokite režimą <6> („Naktinis portretas“).

Fotografavimo patarimai
Naudokite plačiakampį objektyvą ir stovą. Jei naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, naudodami plačiakampį objektyvą, gausite platų naktinį vaizdą. Kad išvengtumėte fotoaparato sujudinimo, naudokite stovą. Fotografuojamas žmogus turi būti iki 5 metrų/16,4 pėdų atstumu nuo fotoaparato. Silpno apšvietimo sąlygomis, siekiant gerai išeksponuoti asmenį, automatiškai sužybsi įmontuota blykstė. Efektyvus įmontuotos blykstės diapazonas yra 5 metrai/16,4 pėdų nuo fotoaparato. Fotografuokite ir <1> (Visiškai automatinis) režimu. Kadangi yra didesnė tikimybė, kad fotografuojant naktinį kadrą fotoaparatas gali sujudėti, taip pat rekomenduojame naudoti režimą <1> (Visiškai automatinis).

Jei taip pat naudojamas laikmatis, nufotografavus mirksės laikmačio lemputė.

51

7 Blykstės išjungimas
Vietose, kur draudžiama fotografuoti su blykste, naudokite režimą <7> („Išjungta blykstė“). Šis režimas taip pat efektyvus ir fotografuojant siužetus žvakės šviesoje, kai norite gauti žvakės šviesos efektą.

Fotografavimo patarimai
Jei vaizdo ieškiklyje mirksi skaitmenų ekranas, imkitės reikiamų priemonių, kad išvengtumėte fotoaparato sujudinimo. Esant silpnam apšvietimui, kai yra tikimybė, kad fotoaparatas gali sujudėti, vaizdo ieškiklyje mirksi išlaikymo reikšmė. Laikykite fotoaparatą stabiliai arba naudokite stovą. Jei naudojate kintamojo židinio nuotolio objektyvą, nustatykite plačiakampio objektyvo padėtį: bus lengviau išvengti fotoaparato sujudinimo sukelto neryškumo. Portretų fotografavimas be blykstės. Esant silpnam apšvietimui, asmuo neturi sujudėti iki bus nufotografuotas. Jei eksponavimo metu fotografuojamas asmuo sujuda, nuotraukoje jis gali būti neryškus.

52

j Laikmačio naudojimas

1 Paspauskite <Y iQ> mygtuką. laikmatį. 2 Pasirinkite Norimą laikmatį pasirinkite spausdami
<U> mygtuką, tada paspauskite <0>. Q: 10 sekundžių laikmatis Taip pat galima nuotolinio valdymo pultą. (164 p.) l: 2 sekundžių laikmatisN (94 p.) q: 10 sekundžių laikmatis ir nepertraukiamas fotografavimas Spausdami <V> mygtuką, nustatykite nepertraukiamo fotografavimo kadrų skaičių (nuo 2 iki 10), kuris turi būti užfiksuojamas naudojant laikmatį.

3 Fotografuokite. Nustatykite objekto ryškumą ir iki galo

paspauskite užrakto mygtuką. X Laikmačio veikimą galima patikrinti pagal laikmačio lemputę, garsinį signalą ir likusio iki fotografavimo laiko rodmenį (sekundėmis) LCD ekrane. X Likus dviem sekundėms iki nufotografavimo, laikmačio lemputė švies nežybsėdama ir dažniau skambės garsinis signalas.

Naudojant <q>, laiko tarpas tarp nepertraukiamo fotografavimo kadrų gali būti ilgesnis. Tai priklauso nuo vaizdo įrašymo kokybės ir blykstės. Užfiksavus kadrus naudojant laikmačio funkciją, reikėtų patikrinti vaizdą (vaizdus), ar jis ryškus ir tinkama ekspozicija. Jei spausdami užrakto mygtuką nežiūrėsite pro vaizdo ieškiklį, uždėkite okuliaro dangtelį (165 p.). Jei spaudžiant užrakto mygtuką į vaizdo ieškiklį patektų atsitiktinė šviesa, gali būti netiksliai nustatoma ekspozicija. Kai laikmatį naudojate norėdamas nusifotografuoti pats, naudokite ryškumo fiksavimo funkciją (46 p.) ir nustatykite objekto, esančio maždaug tuo atstumu, kuriuo planuojate fotografuotis, ryškumą. Jei norite atšaukti jau įjungtą uždelsto fotografavimo laikmatį, paspauskite <YiQ> mygtuką.

53

x Vaizdų peržiūra
Žemiau aprašytas paprasčiausias būdas vaizdams peržiūrėti. Smulkesnę informaciją apie vaizdų peržiūrą rasite 123 p.

1

Išveskite vaizdą į ekraną.
Paspaudus <x> mygtuką, rodomas paskutinis užfiksuotas vaizdas.

vaizdą. 2 Pasirinkite Norėdami peržiūrėti vaizdus
pradedant paskutiniu, paspauskite <Y> mygtuką. Norėdami peržiūrėti vaizdus nuo pirmo (seniausiai užfiksuoto) vaizdo, paspauskite <Z> mygtuką. Paspausdami <B> mygtuką pakeisite rodymo formatą.

Vieno vaizdo rodymas

Vieno vaizdo rodymas + vaizdo įrašymo kokybė

Histogramos ekranas

Fotografavimo informacijos ekranas

vaizdų peržiūrą. 3 Baikite Norėdami išeiti iš vaizdų peržiūros režimo ir įjungti fotografavimo parametrų ekraną, paspauskite <x> mygtuką.

54

Pažangios fotografavimo technikos
Pagrindinės zonos režimais dauguma funkcijų nustatoma automatiškai ir jų negalima keisti, nes taip siekiama išvengti kadrų sugadinimo. Naudodami režimą <d> (AE programa), galite nustatyti įvairias funkcijas ir būti kūrybiškesni.
Įjungus režimą <d> (AE programa), fotoaparatas automatiškai nustato išlaikymą ir diafragmą, reikalingą standartinei ekspozicijai pasiekti. Skirtumai tarp pagrindinės zonos režimų ir <d> aprašyti 170 p.
* <d> reiškia „programa“. * AE reiškia „automatinė ekspozicija“.

3

55

d: AE programa
Siekiant gerai išeksponuoti objektą, fotoaparatas automatiškai nustato ekspoziciją (išlaikymą ir diafragmą). Tai vadinama AE programa.

1

Režimų ratuką perjunkite į padėtį <d>.

2 Fotografuokite. Paspauskite užrakto mygtuką iki
pusės jo eigos ir fotoaparatas nustatys objekto ryškumą. X Vaizdo ieškiklyje rodoma automatiškai nustatyta ekspozicijos nuostata (išlaikymas ir diafragma). Paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

Fotografavimo patarimai
ISO jautrumo keitimas ir įmontuotos blykstės naudojimas. Kad apšvietimo lygis atitiktų objektą, galite pakeisti ISO jautrumą (57 p.) arba naudokite įmontuotą blykstę (58 p.). Jei naudojate <d> režimą, įmontuota blykstė automatiškai nesužybsės. Todėl silpno apšvietimo sąlygomis paspauskite <I> (Blykstė) mygtuką, kad iššoktų blykstė. Programą galima keisti. (Programos pakeitimas) Paspaudę užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, sukdami <6> ratuką pakeiskite išlaikymo bei diafragmos derinį (programą). Užfiksavus kadrą, programos pakeitimas atšaukiamas. Fotografuojant su blykste programos pakeisti negalima.
Labai silpno apšvietimo sąlygomis ar labai ryškioje šviesoje, kai paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, žybsės ekspozicijos nuostata, kaip parodyta iliustracijoje. Silpno apšvietimo sąlygomis (30" 3.5) arba padidinkite ISO jautrumą (57 p.) arba naudokite blykstę (58 p.). Ryškaus apšvietimo sąlygomis ( 4000 22) sumažinkite ISO jautrumą.

56

Z: ISO jautrumo keitimasN
Nustatykite ISO jautrumą (vaizdų jutiklio jautrumą šviesai), tinkantį esamam apšvietimo lygiui. Įjungus pagrindinės zonos režimus, ISO jautrumas nustatomas automatiškai.

1

Paspauskite <Z> mygtuką. (9)
X [Atsiranda [ISO speed] (ISO jautrumas).

ISO jautrumą. 2 Pasirinkite Norėdami pasirinkti ISO jautrumą,
pasukite <6> ratuką arba paspauskite <V> mygtuką. Taip pat galite žiūrėti į vaizdo ieškiklyje rodomą ISO jautrumą ir sukti <6> ratuką. Orientacinis ISO jautrumas
ISO jautrumas 100/200 400/800 1600 Paprastai (be blykstės) Saulėtą dieną lauke Debesuotas dangus, vakaras Naktis ar tamsi patalpa Blykstės diapazonas Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo didesnis blykstės diapazonas. (58 p.)

Apie automatinį ISO jautrumą Šiuo režimu automatiškai nustatomas ISO jautrumas nuo ISO 100 iki ISO 800, kad tiktų fotografavimo režimui ir esamam apšvietimo lygiui. Blykstei ir <a> (rankiniu būdu nustatomoms) ekspozicijoms nustatomas ISO 400. Kai paspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, automatiškai nustatytas ISO jautrumas rodomas vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
Naudojant didelį ISO jautrumą ar fotografuojant esant aukštai temperatūrai, gali išeiti labiau grūdėti vaizdai. Nenormalios spalvos vaizduose gali atsirasti ir dėl ilgo eksponavimo. Jei meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) nustatyta [Highlight tone priority] (Paryškinimo atspalvio prioritetas) (156 p.) reikšmė [1: Enable] (Įjungti), nustatomas ISO jautrumo diapazonas bus ISO 200 - 1600.

57

Įmontuotos blykstės naudojimas
Patalpoje, silpno apšvietimo ar apšviesto fono sąlygomis tiesiog iškelkite įmontuotą blykstę ir paspauskite užrakto mygtuką jei norite fotografuoti su blykste. Naudojant režimą <d>, siekiant išvengti fotoaparato sujudinimo, išlaikymas (1/60 sek. - 1/200 sek.) nustatomas automatiškai.

1

Paspauskite <D> mygtuką.
Jei naudojate kūrybinės zonos režimus, galite paspausti <D> mygtuką bet kuriuo metu ir fotografuoti su blykste. Kol blykstė įsikrauna, vaizdo ieškiklyje rodoma „DbuSY“, ir LCD ekrano viršuje kairėje rodoma [BUSYD] (Užimtas).

mygtuką paspauskite iki 2 Užrakto pusės jo eigos.
Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklio apačioje kairėje šviečia simbolis <D>.

3 Fotografuokite. Kai ryškumas nustatytas ir iki galo
paspaudžiate užrakto mygtuką, fotografuojant kadrą sužybsi blykstė. Efektyvus blykstės diapazonas[Apytiksl. metrai/pėdos]
ISO jautrumas 100 200 400/Auto 800 1600 Objektyvas „EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS“ Plačiakampis objektyvas: 18mm 1 - 3.7 / 3.3 - 12.1 1 - 5.3 / 3.3 - 17.4 1 - 7.4 / 3.3 - 24.3 1 - 10.5 / 3.3 - 34.4 1 - 14.9 / 3.3 - 48.9 Teleobjektyvas: 55mm 1 - 2.3 / 3.3 - 7.5 1 - 3.3 / 3.3 - 10.8 1 - 4.6 / 3.3 - 15.1 1 - 6.6 / 3.3 - 21.7 1 - 9.3 / 3.3 - 30.5

58

Įmontuotos blykstės naudojimas

Fotografavimo patarimai
Jei objektas yra toli, padidinkite ISO jautrumą. Taip padidinsite blykstės diapazoną. Ryškaus apšvietimo sąlygomis sumažinkite ISO jautrumą. Jei vaizdo ieškiklyje mirksi ekspozicijos nuostata, sumažinkite ISO jautrumą. Nuimkite objektyvo blendą ir būkite mažiausiai 1 metro/ 3,3 pėdų atstumu nuo fotografuojamo objekto. Jei pritvirtinta objektyvo blenda arba jei esate per arti objekto, gali išeiti tamsi apatinė nuotraukos dalis. Fotografuodami svarbius kadrus, patikrinkite užfiksuotą vaizdą LCD ekrane ir įsitikinkite, kad ekspozicija fotografuojant su blykste nustatyta gerai (netamsi apačioje).

3 Raudonų akių efekto slopinimo funkcijos naudojimas
Naudojant raudonų akių efekto slopinimo lemputę prieš fotografuojant su blykste, galima sumažinti tikimybę, kad akys nuotraukoje bus raudonos. Raudonų akių efekto slopinimo funkcija veikia visais režimais, išskyrus <3> <7> <5>. Kortelėje [1] pasirinkite [Red-eye On/Off] (Raudonos akys Įj./.Išj.), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [On] (Įj.), tada paspauskite <0>. Kai fotografuodami su blykste paspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, pradeda šviesti raudonų akių efekto slopinimo lemputė. Tada, kai paspausite užrakto mygtuką iki galo, bus nufotografuojama.
Raudonų akių efekto slopinimo funkcija efektyviausia, kai fotografuojamas žmogus žiūri į raudonų akių efekto slopinimo lemputę, kai patalpa gerai apšviesta ir kai prieinama arčiau prie fotografuojamo žmogaus. Kai užrakto mygtuką paspaudžiate iki pusės jo eigos, palaipsniui išsijungia vaizdo ieškiklio ekrano apačioje dešinėje rodomas simbolis. Geriausių rezultatų pasieksite tada, kai fotografuosite dingus simboliui. Raudonų akių efekto slopinimo funkcijos veiksmingumas priklauso nuo fotografuojamo žmogaus.

59

E: AF režimo keitimasN
Galite keisti AF režimą, kad jis atitiktų skirtingus objektus, pavyzdžiui, fotografuojant grupines nuotraukas, gyvūnus ir sporto įvykius.

<ZE> mygtuką. 1 Paspauskite X [Atsiranda AF mode] (AF režimas). AF režimą. 2 Pasirinkite Spausdami <U > mygtuką,
pasirinkite AF režimą, tada paspauskite <0>.

objekto ryškumą. 3 Nustatykite Nukreipkite AF tašką į objektą ir
paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos. Tada fotoaparatas automatiškai nustatys ryškumą, naudodamas pasirinktą AF režimą. Geriausio AF režimo pasirinkimas „One-Shot AF“ Tinka nejudantiems objektams. Kai paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, fotoaparatas nustatys ryškumą tik vieną kartą. Taip pat galite perkomponuoti kadrą. „AI Focus AF“ Tinka, kai negalite pasirinkti, kuris režimas - ar „One-Shot AF“, ar „AI Servo AF“ - geriau tinka. Priklausomai nuo objekto judėjimo, fotoaparatas automatiškai įjungia arba „One-Shot AF“, arba „AI Servo AF“.
* Kai ryškumas nustatomas „AI SERVO AF“ režimu, pasigirsta tylus garsinis signalas. Vaizdo ieškiklyje nepradeda šviesti sufokusavimo indikatorius <o>. * AI reiškia „Artificial Intelligence“ (Dirbtinis intelektas).

„AI Servo AF“ Tinka judantiems objektams. Kol užrakto mygtuką laikote paspaustą iki pusės jo eigos, nuolat nustatinėjamas ryškumas ir ekspozicija.
* Garsinis signalas nepasigirsta net tada, kai fotoaparatas nustato ryškumą. Be to, vaizdo ieškiklyje nepradeda šviesti sufokusavimo indikatorius <o> .

60

S AF taško pasirinkimasN
Vaizdo zonos režimuose aktyvūs visi AF taškai. Dažniausiai ryškumui nustatyti bus parenkamas AF taškas, dengiantis arčiausiai esantį objektą. Todėl fotoaparatas kartais gali nustatyti kito objekto, o ne to, kurio norite Jūs, ryškumą. Naudodami režimus <d> (AE programa), <s>, <f> ir <a>, galite pasirinkti AF tašką ir nustatyti ryškumą ten, kur Jums reikia.

1

Paspauskite <S> mygtuką. (9)
X Parinktas AF taškas rodomas LCD ekrane ir vaizdo ieškiklyje. Kai pradeda šviesti visi AF taškai, nustatomas automatinis AF taško parinkimas.

AF tašką. 2 Pasirinkite AF tašką išsirinkite spausdami <S>
mygtuką. Žiūrėdami į vaizdo ieškiklį, galite pasirinkti AF tašką: reikia sukti <6> ratuką iki raudonai pradės mirksėti norimas AF taškas. Paspaudus <0>, įjungiamas kitas AF taško pasirinkimo metodas: arba centrinis AF taškas, arba automatinis AF taško parinkimas.

objekto ryškumą. 3 Nustatykite Nukreipkite pasirinktą AF tašką į
objektą ir paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, kad būtų nustatomas ryškumas.

61

S AF taško pasirinkimasN

Fotografavimo patarimai
Iš arti fotografuodami portretą, naudokite „One-Shot AF“ ir fokusuokite į akis. Jei pirma sufokusuosite akis, galėsite perkomponuoti, ir veidas bus ryškus. Jei sunku nustatyti ryškumą, pasirinkite ir naudokite centrinį AF tašką. Centrinis AF taškas fokusuoja geriausiai iš devynių AF taškų. Be to, naudojant greitą objektyvą nuo f/1,0 iki f/2,8, centriniu AF tašku vyksta didelio tikslumo fokusavimas. Kad būtų lengviau nustatyti judančio objekto ryškumą, perjunkite fotoaparatą į automatinį AF taško parinkimo režimą ir „AI Servo AF“. Ryškumui nustatyti pirmiausia naudokite centrinį AF tašką. Jei objektas pajuda nuo centrinio AF taško, objekto ryškumą automatiškai pradeda nustatinėti kitas AF taškas.

Rankinis ryškumo nustatymas fokusavimo būdo 1 Objektyvo jungiklį perjunkite į padėtį <MF>. objekto ryškumą. 2 Nustatykite Ryškumą nustatykite sukdami
Fokusavimo žiedas

objektyvo fokusavimo žiedą iki vaizdas ieškiklyje taps ryškus.

Jeigu nustatinėdami ryškumą rankiniu būdu užrakto mygtuką paspausite iki pusės jo eigos, trumpai sumirksės AF taškas, kuriuo buvo nustatytas ryškumas, ir vaizdo ieškiklyje pradės šviesti sufokusavimo indikatorius <o>. <AF> reiškia „automatinis fokusavimas“. <MF> reiškia „rankinis fokusavimas“.

62

i Nepertraukiamas fotografavimasN
Galite fotografuoti per sekundę užfiksuodami 3,5 kadro. Tai veiksminga, kai norite nufotografuoti bėgantį link jūsų vaiką ir užfiksuoti skirtingas veido išraiškas.

1

Paspauskite <Y iQ> mygtuką.

<i>. 2 Pasirinkite Spausdami <U> mygtuką,

pasirinkite <i>, tada paspauskite <0>.

3 Fotografuokite. Fotoaparatas fotografuoja
nepertraukiamai, kol laikomas paspaustas užrakto mygtukas.

Fotografavimo patarimai
Taip pat nustatykite objektui tinkamą AF režimą. Judančiam objektui: Kai nustatytas „AI Servo AF“, nepertraukiamo fotografavimo metu nuolat nustatinėjamas ryškumas. Nejudantiems objektams: Kai nustatytas „One-Shot AF“, nepertraukiamo fotografavimo metu fotoaparatas ryškumą nustatys tik vieną kartą. Taip pat galima naudoti blykstę. Kadangi blykstei reikia laiko įsikrauti, nepertraukiamo fotografavimo greitis bus mažesnis. Jei vaizdo ieškiklyje rodoma „buSY“ (Užimtas), prieš atnaujindami fotografavimą, kelias sekundes palaukite. Kai paspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ir „buSY“ neberodoma, galima vėl pradėti fotografuoti.
Nustačius režimą „AI Servo AF“ nepertraukiamo fotografavimo greitis gali būti mažesnis: tai priklauso nuo objekto ir naudojamo objektyvo.

63

3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas
Galite pasirinkti vaizdo elementų skaičių (apie 12,2, 6,3 arba 3,4 mln. vaizdo elementų) ir vaizdo kokybę.

1

Pasirinkite [Quality] (Kokybė).
Kortelėje [1] pasirinkite [Quality] (Kokybė), tada paspauskite <0>. X [Atsiranda [Quality] (Kokybė).

vaizdo įrašymo kokybę. 2 Pasirinkite Tik informavimo tikslais bus rodomas

atitinkamos kokybės vaizdo elementų skaičius milijonais (***M), vaizdo dydis išreikštas vaizdo elementais (****x****) ir galimų kadrų skaičius [***]. Pasirinkite norimą kokybę, tada paspauskite <0>. Pagrindinės zonos režimams ir kūrybinės zonos režimams galima nustatyti skirtingas vaizdo įrašymo kokybės reikšmes. Pagrindinės zonos režimais kaip parinktis nerodoma 1 ir 1+73.
Maksimalus kadrų skaičius serijoje 53 880 770 1470 1190 2290 6 4

Informacija apie vaizdo įrašymo kokybės nuostatas
Kokybė 73 83 74 84 76 86 1 Aukšta kokybė Vaizdo elementai apie 12,2 mln. vaizdo elementų (12M) Failo dydis (Apie MB) 4,3 2,2 2,5 1,3 1,6 0,8 15,3 15,3+4,3 Galimų kadrų skaičius 460 880 770 1470 1190 2290 120 99

Vidutinė apie 6,3 mln. vaizdo kokybė elementų (6,3M) Žema apie 3,4 mln. vaizdo kokybė elementų (3,4M) apie 12,2 mln. vaizdo elementų (12M)

Aukšta 1+73 kokybė

* Remiantis standartiniais „Canon“ testavimo metodais, naudojant 1 GB talpos CF kortelę, įjungus nepertraukiamą fotografavimą dideliu greičiu, ISO 100 ir standartinį nuotraukos stilių. * Failo dydis, galimų kadrų skaičius ir maksimalus kadrų skaičius serijoje priklauso nuo objekto, kortelės ženklo, ISO jautrumo, vartotojo funkcijų ir kitų nuostatų.

64

3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas

Dažnai užduodami klausimai
Noriu pasirinkti kokybę, atitinkančią spausdinimui naudojamo formato popierių. Kai renkatės vaizdo įrašymo kokybę, žr. Popieriaus formatas kairėje pavaizduotą diagramą. Jei norite A3 (42x29,7cm/16,5x11,7 colio) kadruoti vaizdą, rekomenduojame pasirinkti aukštesnę kokybę (daugiau A4 (29,7x21cm/ vaizdo elementų), pavyzdžiui, 73, 83, 11,7x8,3 colio) 1 arba 1+73.

17,8x12,7cm/7,0x5,0 colio 14,8x10cm/5,8x3,9 colio

Koks skirtumas tarp 7 ir 8? Tai nurodo skirtingą vaizdo kokybę dėl skirtingų glaudinimo koeficientų. Net ir tada, kai vaizdo elementų skaičius vienodas, 7 vaizdo kokybė yra aukštesnė. Pasirinkus 8, vaizdo kokybė šiek tiek prastesnė, bet į kortelę galima įrašyti daugiau vaizdų. Užfiksavau daugiau kadrų nei nurodytas galimų užfiksuoti kadrų skaičius. Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, gali būti, kad galėsite užfiksuoti daugiau kadrų nei nurodyta. Arba galbūt galėsite padaryti mažiau kadrų nei nurodyta. Rodomas galimų kadrų skaičius yra tik apytikslis. Ar fotoaparatas rodo maksimalų kadrų skaičių serijoje? Maksimalus kadrų skaičius serijoje rodomas vaizdo ieškiklio dešinėje pusėje. Kadangi rodomas tik vienas skaitmuo nuo 0 iki 9, bet kurio didesnio už 9 skaičiaus atveju rodoma „9.“ Prašome atkreipti dėmesį, kad šis skaičius bus rodomas net ir tada, kai į fotoaparatą neįdėta kortelė. Būkite atidūs ir nefotografuokite neįdėję kortelės į fotoaparatą. Kada naudoti 1 režimą? 1 vaizdus būtina apdoroti asmeniu kompiuteriu. Smulkesnę informaciją rasite „Apie 1“ ir „Apie 1+73“ kitame puslapyje. Išskyrus 1, vaizdai bus JPEG tipo, kuris paprastai naudojamas skaitmeniniuose fotoaparatuose.

65

3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas

Apie 1
1 yra neapdoroti duomenys, kurie vėliau paverčiami 73 ar kitokiais vaizdais. Nors 1 vaizdams peržiūrėti kompiuterio monitoriaus ekrane reikia programinės įrangos, pavyzdžiui, „Digital Photo Professional“ (pridedama), tačiau jie suteikia tik 1 formato vaizdams būdingas galimybes lanksčiai redaguoti vaizdus. 1 efektyvu naudoti tada, kai norite kurti savo meną ar fotografuoti svarbų objektą. Pavyzdžiui, su 1 vaizdu galite naudoti pridedamą programinę įrangą ir sukurti įvairias to paties vaizdo versijas su skirtingais nuotraukos stiliais. Be to, jei nuotrauką užfiksavote nustatę netinkamą baltos spalvos balansą (paaiškinta 4 skyriuje), galite pakeisti baltos spalvos balansą nepablogindami vaizdo kokybės. Prašome atkreipti dėmesį, kad 1 vaizdų negalima naudoti su tiesioginiu spausdinimu ar pateikiant užsakymą spausdinti (DPOF).

Apie 1+73
1+73 įrašo ir 1, ir 73 vaizdą tuo pačiu metu. Į atminties kortelę įrašomi du vaizdai. Kadangi 73 vaizdas įrašomas kaip apdorotas vaizdas, jį galite peržiūrėti asmeniniu kompiuteriu tokį, koks jis yra, be pridedamos programinės įrangos, ir spausdinti tokį, koks jis yra. Naudojant 1+73, abu vaizdai įrašomi tuo pačiu failo numeriu tame pačiame aplanke. Juos atskirsite pagal vaizdo tipą ar plėtinį. 1 vaizdo plėtinys yra „CR2“, o 73 vaizdo plėtinys yra „JPG“.

vaizdas vaizdas

Automatinis apšvietimo optimizatoriusu (156 p.) neveikia su 1 ir 1+73 vaizdais.

66

A Nuotraukos stiliaus pasirinkimasN
Pasirinkę nuotraukos stilių, galite gauti norimus efektus, atitinkančius jūsų fotografinę išraišką ar objektą.

1

Paspauskite <XA> mygtuką.
X [Atsiranda [Picture Style] (Nuotraukos stilius).

nuotraukos stilių. 2 Pasirinkite Spausdami <V> mygtuką,

pasirinkite nuotraukos stilių, tada paspauskite <0>.

3 Fotografuokite. Nustatykite ryškumą ir paspauskite
užrakto mygtuką iki galo. Nuotrauka bus užfiksuota pritaikius pasirinktą nuotraukos stilių.

Nuotraukos stiliaus efektai
P Standartinis Vaizdas ryškus, aiškus. Tai universalus nuotraukos stilius, tinkantis daugumai scenų. Q Portretas Odos spalvą daro malonią akiai. Vaizdas atrodo aiškus ir ne per daug ryškus. Veiksmingas iš arti fotografuojant moteris ar vaikus. Šis stilius parenkamas automatiškai, kai režimų ratukas perjungiamas į padėtį <2>. Pakeitę [Color tone] (Spalvos atspalvis) (83 p.), galite reguliuoti odos atspalvį. R Peizažas Ryškioms mėlynoms ar žalioms spalvoms ir labai aštriems ir aiškiems vaizdams. Veiksmingas fotografuojant įspūdingus peizažus. Šis stilius parenkamas automatiškai, kai režimų ratukas perjungiamas į padėtį <3>.

67

A Nuotraukos stiliaus pasirinkimasN

S Neutralus Skirtas vartotojams, kuriems patinka apdoroti vaizdus asmeniniu kompiuteriu. Perteikia natūralias spalvas ir sukuriami prislopinti vaizdai. U Tikras Skirtas vartotojams, kuriems patinka apdoroti vaizdus asmeniniu kompiuteriu. Kai objektas fotografuojamas 5200K spalvų temperatūroje, kad spalva atitiktų objekto spalvą, ji kolorimetriškai reguliuojama. Vaizdas dulsvas ir prislopintų spalvų. V Nespalvotas Nespalvotoms nuotraukoms.
Išskyrus 1 vaizdus, nespalvotų nuotraukų negalima padaryti spalvotomis. Jei vėliau norėsite daryti spalvotas nuotraukas, būtinai atšaukite nuostatą [Monochrome] (Nespalvotas). Kai pasirinkta [Monochrome] (Nespalvotas), vaizdo ieškiklyje atsiras<0>.

W Vartotojo nustatomas 1-3 Galite registruoti savo nuotraukos stiliaus nuostatas (81 p.) stiliams [Portrait] (Portretas), [Landscape] (Peizažas) ir t.t. (85 p.) Bet kurio nenustatyto vartotojo apibrėžiamo nuotraukos stiliaus nuostatos bus tokios pat kaip ir standartinio nuotraukos stiliaus.

68

Dar pažangesnė technika
Šis skyrius remiasi prieš tai buvusiu skyriumi ir jame pristatoma daugiau būdų fotografuoti kūrybiškai.
Pirmoje šio skyriaus dalyje aiškinama, kaip naudoti režimų ratuko režimus <s> <f> <a> <8>. Išskyrus <8 >, visus fotografavimo režimus galima naudoti kartu su 3 skyriuje pristatytomis funkcijomis. Antroje šio skyriaus dalyje, pradedant skirsniu „Matavimo metodo keitimas“, aiškinami ekspozicijos reguliavimo metodai ir nuotraukos stiliai. Visos šiame skyriuje pristatomos funkcijos taip pat gali būti naudojamos kartu su 3 skyriuje aprašytu <d> (AE programa) režimu.

4

Apie pagrindinio ratuko rodyklę
Rodyklės piktograma < >, rodoma kartu su išlaikymo, diafragmos reikšme arba ekspozicijos kompensavimo kiekiu, reiškia, kad pasukdami pagrindinį ratuką galite reguliuoti atitinkamą nuostatą.

69

s: Veiksmo kadrai
Naudodami režimų ratuko režimą <s> (AE su išlaikymo prioritetu), galite arba įšaldyti veiksmą, arba sulieti judesį.
* <s> reiškia „laiko reikšmė“.

Įšaldytas veiksmas

Sulietas veiksmas

1

Režimų ratuką perjunkite į padėtį <s>.

norimą išlaikymą. 2 Nustatykite Žr. „Fotografavimo patarimai“, kur
rasite patarimus kaip nustatyti išlaikymą. Sukant <6> ratuką į dešinę, nustatomas trumpesnis išlaikymas, sukant į kairę - ilgesnis.

3 Fotografuokite. Kai nustatote ryškumą ir
paspaudžiate užrakto mygtuką iki galo, nuotrauka užfiksuojama naudojant pasirinktą išlaikymą.

Apie išlaikymo reikšmių ekraną LCD ekrane išlaikymas rodomas trupmenine išraiška. Tačiau vaizdo ieškiklyje rodomas tik vardiklis. Be to, „0"5“ reiškia 0,5 sek., o „15"“ - 15 sek.

70

s: Veiksmo kadrai

Fotografavimo patarimai
Norint „įšaldyti“ veiksmą ar judantį objektą. Naudokite trumpus išlaikymus, pavyzdžiui, nuo 1/500 sek iki 1/4000 sek. Norint padaryti neryškų bėgantį vaiką ar gyvūną ir taip suteikti greito judesio įspūdį. Naudokite vidutinius išlaikymus, pavyzdžiui, nuo 1/30 sek iki 1/250 sek. Sekite judantį objektą pro vaizdo ieškiklį ir nufotografuokite paspausdami užrakto mygtuką. Jei naudojate teleobjektyvą, kad išvengtumėte fotoaparato sujudėjimo, laikykite jį stabiliai. Kaip padaryti neryškią upės tėkmę ar vandens fontaną. Naudokite ilgą išlaikymą, nuo 1/5 sek. ar lėtesnį. Kad išvengtumėte fotoaparato sujudinimuo, naudokite stovą. Nustatykite tokį išlaikymą, kad vaizdo ieškiklyje nemirksėtų diafragmos reikšmė. Jei paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ir pakeisite išlaikymą kol rodoma diafragmos reikšmė, siekiant išlaikyti tą pačią ekspoziciją (šviesos, patenkančios į vaizdų jutiklį, kiekį), diafragmos reikšmė taip pat pasikeis. Jei peržengsite leistinas diafragmos diapazono ribas, mirksės diafragmos reikšmė ir taip bus informuojama, kad standartinės ekspozicijos pasiekti negalima. Jei ekspozicija bus per tamsi, mirksės mažiausia diafragmos reikšmė. Jei taip atsitiktų, sukdami <6> ratuką į kairę, nustatykite ilgesnį išlaikymą arba padidinkite ISO jautrumą. Jei ekspozicija bus per šviesi, mirksės didžiausia diafragmos reikšmė. Jei taip atsitiktų, sukdami <6> ratuką į dešinę, nustatykite trumpesnį išlaikymą arba sumažinkite ISO jautrumą.

Įmontuotos blykstės naudojimas
Norint gauti teisingą ekspoziciją, nustatomas blykstės galingumas, tinkantis automatiškai nustatytai diafragmai (automatinė blykstės ekspozicija). Fotografuojant su blykste, sinchronizacijos greitį galima nustatyti nuo 30 sek. iki 1/200 sek.

71

f: Ryškumo gylio keitimas
Siekdami sulieti antrą planą arba padaryti ryškius ir arti, ir toli esančius objektus, režimų ratuką perjunkite į padėtį <f> (AE su diafragmos prioritetu) ir reguliuokite ryškumo gylį (priimtino ryškumo diapazoną).
* <f> reiškia „diafragmos reikšmė“, o tai yra diafragmos angos dydis objektyvo viduje.

Neryškus antras planas

Ryškus ir pirmas, ir antras planas

1

Režimų ratuką perjunkite į padėtį <f>.

norimą diafragmą. 2 Nustatykite Kuo didesnė diafragmos reikšmė, tuo
ryškesnė nuotrauka su platesniu ryškumo gyliu. Sukant <6> ratuką į dešinę, nustatomas didesnis f/skaičius, o sukant į kairę – mažesnis.

3 Fotografuokite. Nustatykite ryškumą ir paspauskite
užrakto mygtuką iki galo. Nuotrauka užfiksuojama naudojant išsirinktą diafragmą.

Apie diafragmos reikšmių ekraną Kuo didesnis f/skaičius, tuo mažesnis diafragmos skersmuo. Rodoma diafragmos reikšmė priklauso nuo objektyvo. Jei prie fotoaparato nepritvirtintas objektyvas, diafragmos reikšmės vietoje bus rodoma „00“.

72

f: Ryškumo gylio keitimas

Fotografavimo patarimai
Naudodami didelę diafragmos reikšmę atkreipkite dėmesį, kad silpno apšvietimo sąlygomis, gali fotoaparatas sujudėti. Nustačius didesnę diafragmos reikšmę, naudojamas ilgesnis išlaikymas. Silpno apšvietimo sąlygomis išlaikymas gali pailgėti iki 30 sek. Tokiu atveju padidinkite ISO jautrumą ir tvirtai laikykite fotoaparatą arba naudokite stovą. Ryškumo gylis priklauso ne tik nuo diafragmos, bet ir nuo atstumo tarp objektyvo ir objekto. Kadangi plačiakampių objektyvų platesnis ryškumo gylis, norint gauti ryškų ir pirmo, ir antro plano vaizdą, nereikia nustatyti didelės diafragmos reikšmės. Kita vertus, teleobjektyvo ryškumo gylis yra siauresnis. Ir kuo arčiau objekto, tuo siauresnis ryškumo gylis. Fotografuojant toliau esantį objektą, gaunamas platesnis ryškumo gylis. Nustatykite tokią diafragmą, kad vaizdo ieškiklyje nemirksėtų išlaikymo reikšmė. Jei paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ir pakeisite diafragmą kol rodoma išlaikymo reikšmė, siekiant išlaikyti tą pačią ekspoziciją (šviesos, patenkančios į vaizdų jutiklį, kiekį), išlaikymo reikšmė taip pat pasikeis. Jei peržengsite leistinas išlaikymo diapazono ribas, mirksės išlaikymo reikšmė ir taip bus informuojama, kad standartinės ekspozicijos pasiekti negalima. Jei nuotrauka bus per tamsi, mirksės išlaikymo ekranas 30" (30 sek.). Jei taip atsitiktų, sukdami <6> ratuką į kairę, nustatykite mažesnę diafragmą, arba padidinkite ISO jautrumą. Jei nuotrauka bus per šviesi, mirksės išlaikymo ekranas 4000" (1/4000 sek.). Jei taip atsitiktų, sukdami <6> ratuką į kairę, nustatykite didesnę diafragmą, arba sumažinkite ISO jautrumą.

73

f: Ryškumo gylio keitimas

Įmontuotos blykstės naudojimas
Norint gauti teisingą ekspoziciją, nustatomas blykstės galingumas, tinkantis automatiškai nustatytai diafragmai (automatinė blykstės ekspozicija). Kad atitiktų scenos apšvietimą, automatiškai nustatomas išlaikymas nuo 30 sek. iki 1/200 sek. Silpno apšvietimo sąlygomis pagrindinį objektą išeksponuoja automatinė blykstė, o antram planui eksponuoti naudojamas automatiškai nustatytas ilgas išlaikymas. Gerai išeksponuojamas ir objektas, ir antras planas (automatinė blykstės sinchronizacija ilgu išlaikymu). Jei fotoaparatą laikote rankose, laikykite jį tvirtai, kad išvengtumėte fotoaparato sujudinimo. Rekomenduojame naudoti stovą. Norėdami išvengti ilgo išlaikymo sinchronizacijos, pasirinkite [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) meniu elementą [Flash sync. speed in Av mode] (Blykstės sinchronizacija Av režimu) (154 p.) ir nustatykite reikšmę [1: 1/200sec. (1/200 sek. (fixed)] (Fiksuota).

Ryškumo gylio peržiūraN
Paspaudus ryškumo gylio peržiūros mygtuką, galima uždaryti diafragmą pagal esamą nustatymą. Ryškumo gylį (priimtino ryškumo diapazoną) galima patikrinti žiūrint pro vaizdo ieškiklį.
Jei sunku įvertinti koks ryškumo gylis, pirmiausia nustatykite mažiausią f/skaičių. Tada laikykite paspaustą ryškumo gylio peržiūros mygtuką ir, sukdami <6> ratuką į dešinę, žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį. Mažėjant diafragmai matysite, kaip didėja ryškumo gylis.

74

a: Rankinis ekspozicijos nustatymas
Galite nustatyti norimas išlaikymo ir diafragmos reikšmes. Fotografuojant su blykste, ekspozicija nustatoma automatiškai, kad atitiktų nustatytą diafragmą. Blykstės sinchronizacijos greitį galima nustatyti „bulb“ (ilgas eksponavimas) arba nuo 30 sek. iki 1/200 sek.
* <a> reiškia „rankinis“.

Režimų ratuką perjunkite į padėtį 1< a>. Nustatykite norimą išlaikymą 2 ir diafragmą.
<6> <O> + <6> Norėdami nustatyti išlaikymą, sukite <6> ratuką. Norėdami nustatyti diafragmą, laikykite paspaustą <O> mygtuką ir sukite <6> ratuką.

Standartinės ekspozicijos rodiklis

ekspoziciją 3 Nustatykite ir fotografuokite.
Vaizdo ieškiklyje esantis ekspozicijos lygio indikatorius nurodo ekspozicijos lygį iki ±2 žingsnių nuo centre esančios standartinės ekspozicijos žymės. Keičiant išlaikymą ir diafragmą, juda ekspozicijos lygio žymė. Galite nuspręsti, kurį ekspozicijos lygį nustatyti.

Ekspozicijos lygio žymė

Ilgas eksponavimas
2 žingsnyje, sukdami <6> ratuką į kairę, nustatykite <BULB>. Ilgo eksponavimo metu užraktas atviras kol laikomas paspaustas užrakto mygtukas. Jis gali būti naudojamas fejerverkams ir pan. fotografuoti. LCD ekrane rodoma eksponavimo trukmė.
Kadangi ilgo eksponavimo metu atsiranda daugiau triukšmų nei įprastai, vaizdas bus šiurkštus ar grūdėtas. Šį triukšmų kiekį galite sumažinti nustatydami [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) meniu elemento [Long exp. noise reduction] (Triukšmų slopinimas ilgo eksponavimo metu) (155 p.) reikšmę [1: Auto] arba [2: On] (Įj.). Neveiks automatinis apšvietimo optimizatorius (156 p.).

75

8: Automatinė ekspozicija su automatiniu ryškumo gylio valdymu
Automatiškai bus ryškūs ir pirmame, ir antrame plane esantys objektai. Objektui aptikti naudojami visi AF taškai ir automatiškai nustatoma diafragma, būtina reikiamam ryškumo gyliui pasiekti.
* <8> reiškia „automatinis ryškumo gylis“. Šiuo režimu automatiškai nustatomas ryškumo gylis.

1

Režimų ratuką perjunkite į padėtį <8>.

objekto ryškumą. 2 Nustatykite Nukreipkite AF taškus į objektus ir
paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos. (0) Bus ryškūs visi objektai, kuriuos dengia raudona spalva mirksintys AF taškai.

3 Fotografuokite.
Dažnai užduodami klausimai
Vaizdo ieškiklyje mirksi išlaikymo reikšmė. Jei mirksi išlaikymo reikšmė „30"“, vadinasi, objektas per tamsus. Padidinkite ISO jautrumą. Jei mirksi išlaikymo reikšmė „4000“, vadinasi, objektas per šviesus. Sumažinkite ISO jautrumą. Vaizdo ieškiklyje mirksi diafragmos reikšmė. Ekspozicija teisinga, bet negalima pasiekti reikiamo ryškumo gylio. Arba naudokite plačiakampį objektyvą, arba pasitraukite toliau nuo fotografuojamų objektų. Nustatytas ilgas išlaikymas. Naudokite stovą. Noriu naudoti blykstę. Blykstę galima naudoti, tačiau rezultatas bus toks pat, kaip naudojant <d> režimą su blykste. Norimas ryškumo gylis nebus pasiektas.

76

q Matavimo metodo keitimasN
Matavimo metodas yra objekto apšviestumo matavimo būdas. Paprastai rekomenduojame naudoti įvertinantįjį matavimą.

1

Paspauskite <WQ> mygtuką.
X [Atsiranda [Metering mode] (Matavimo metodas).

matavimo metodą. 2 Pasirinkite Spausdami <V> mygtuką
q Įvertinantysis matavimas

pasirinkite matavimo metodą, tada paspauskite <0>.

Tai universalus matavimo metodas, tinkantis portretams ir netgi fonine šviesa apšviestiems objektams. Fotoaparatas automatiškai nustato scenai tinkančią ekspoziciją. Pagrindinės zonos režimais automatiškai nustatomas šis matavimo metodas. w Dalinis matavimas Veiksmingas kai dėl apšviesto fono ir pan. antras planas daug šviesesnis už objektą. Kairėje pusėje esančiame brėžinyje pilka spalva pažymėta sritis yra ta sritis, kur matuojama siekiant gauti standartinę ekspoziciją.

r Taškinis matavimas
Tai matavimo metodas, skirtas tam tikrai objekto ar scenos daliai. Kairėje pusėje esančiame brėžinyje pilka spalva pažymėta sritis yra ta sritis, kur matuojama siekiant gauti standartinę ekspoziciją. Šis matavimo metodas skirtas pažengusiems vartotojams.

e Vidutinis su centro prioritetu matavimas Išmatuojama centre ir suvidurkinama visai scenai. Šis matavimo metodas skirtas pažengusiems vartotojams.

77

Ekspozicijos kompensavimo nustatymasN
Ekspozicijos kompensavimas naudojamas fotoaparato nustatytai standartinei ekspozicijai pakeisti. Galima padaryti, kad vaizdas būtų šviesesnis (padidinta ekspozicija) ar tamsesnis (sumažinta ekspozicija). Ši funkcija gali būti naudojama kūrybinės zonos režimais (išskyrus <a>). Išjungus fotoaparatą, ekspozicijos kompensavimo nuostata automatiškai neatšaukiama. Nufotografavę nustatykite ekspozicijos reikšmę „0“.

Ekspozicijos kompensavimo nustatymas
Jei nepasiekėte reikiamos ekspozicijos (fotografuodami be blykstės), nustatykite ekspozicijos kompensavimą. Kad būtų šviesesnė Laikykite paspaudę <O> mygtuką ir sukite <6> ratuką į dešinę. Kad būtų tamsesnė Laikykite paspaudę <O> mygtuką ir sukite <6> ratuką į kairę.
Kad būtų šviesesnė

Kad būtų tamsesnė

X Kaip parodyta iliustracijoje, ekspozicijos lygis rodomas LCD ekrane ir vaizdo ieškiklyje. Nufotografavę laikykite paspaustą <O> mygtuką ir, sukdami <6> ratuką, atstatykite nulinę ekspozicijos kompensavimo reikšmę.

Ekspozicija tamsi

Ekspozicijos kompensavimas padarė ją šviesesnę

78

Ekspozicijos kompensavimo nustatymasN

y Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blyksteN
Jei fotografuodami su blykste nepasiekėte reikiamos objekto ekspozicijos, nustatykite ekspozicijos kompensavimą fotografuojant su blykste. Šia funkcija galima naudoti ir su išorinėmis EX serijos „Speedlite“ blykstėmis.

1

Pasirinkite [Flash exp comp] (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste).
Kortelėje [2] pasirinkite [Flash exp comp] (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste), tada paspauskite <0>.

ekspozicijos 2 Nustatykite kompensavimo kiekį.

Kad ekspozicija fotografuojant su blykste būtų šviesesnė, paspauskite <Z> mygtuką. O jei norite, kad būtų tamsesnė, paspauskite <Y> mygtuką. Nustatę ekspozicijos kompensavimo kiekį, paspauskite <0>.

Kai paspausite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, LCD ekrane bus rodomas <y> simbolis ir ekspozicijos kompensa-vimo kiekis fotografuojant su blykste, o vaizdo ieškiklyje atsiras <y> simbolis. Nufotografavę atlikite 2 žingsnį ir atstatykite nulinę ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste reikšmę.

Šviesi ekspozicija fotografuojant su blykste

Ekspozicijos kompensavimas padarė ją tamsesnę

Jei meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) nustatyta [Auto Lighting Optimizer] (Automatinis apšvietimo optimizatorius) (156 p.) reikšmė [0: Enable] (Įjungta), ekspocijos kompensavimas ir ekspozicijos kompensavimas footgrafuojant su blykste gali būti neveiksmingas. Tais atvejais nustatykite reikšmę [1: Disable] (Išjungta).

79

3Automatinė ekspozicijos korekcija (AEB)N
Ši funkcija ekspozicijos kompensavimą perkelia į aukštesnį lygį, nes automatiškai keičiama ekspozicija užfiksuojant tris kadrus (pavaizduota žemiau). Tuomet galėsite pasirinkti geriausiai išeksponuotą kadrą. Tai vadinama AEB (nuo angl. „Automatic Exposure Bracketing“).

Standartinė ekspozicija

Tamsesnė ekspozicija (Sumažinta ekspozicija)

Šviesesnė ekspozicija (Padidinta ekspozicija)

1
AEB kiekis

Pasirinkite [AEB].
Kortelėje [2] pasirinkite [AEB], tada paspauskite <0>.

AEB kiekį. 2 Nustatykite Spausdami <U > mygtuką,
pasirinkite AEB kiekį, tada paspauskite <0>. Kai užrakto mygtuką paspausite iki pusės jo eigos, LCD ekrane bus rodomas pasirinktas AEB kiekis.

3 Fotografuokite. Nustatykite ryškumą ir paspauskite
užrakto mygtuką iki galo. Trys korekcijos kadrai užfiksuojami šia seka: standartinė, sumažinta ir padidinta ekspozicija.

80

3Automatinė ekspozicijos korekcija (AEB)N

AEB atšaukimas
Atlikite 1 bei 2 žingsnius ir nustatykite AEB lygį < >. Jei maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį <2> ar įjungiama blykstė, automatiškai atšaukiama AEB.

Fotografavimo patarimai
AEB naudojimas su nepertraukiamu fotografavimu. Jei nustatytas režimas <i> (63 p.) ir Jūs paspaudėte užrakto mygtuką iki galo, trys korekcijos kadrai fiksuojami nepertraukiamai tokia seka: standartinė, sumažinta ir padidinta ekspozicija. AEB naudojimas su <u> fotografavimu po vieną kadrą. Norėdami užfiksuoti tris korekcijos kadrus, tris kartus paspauskite užrakto mygtuką. Trys korekcijos kadrai eksponuojami šia seka: standartinė, sumažinta ir padidinta ekspozicija. AEB naudojimas su ekspozicijos kompensavimu. AEB vykdoma remiantis ekspozicijos kompensavimo kiekiu. AEB naudojimas su laikmačiu ar nuotoliniu valdymu. Naudojant laikmatį ar nuotolinį valdymą, trys korekcijos kadrai fiksuojami nepertraukiamai.

Su AEB negalima naudoti nei blykstės, nei ilgo eksponavimo. Jei meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) nustatyta [Auto Lighting Optimizer] (Automatinis apšvietimo optimizatorius) (156 p.) reikšmė [0: Enable] (Įjungta), AEB gali būti neveiksminga. Tais atvejais nustatykite reikšmę [1: Disable] (Išjungta).

81

A Nuotraukos stiliaus pritaikymas savo poreikiamsN
Galima nustatyti norimą nuotraukos stilių: reikia pakeisti tokius individualius parametrus kaip [Sharpness] (Aštrumas) ir [Contrast] (Kontrastas). Norėdami pamatyti gaunamus rezultatus, padarykite bandomuosius kadrus. Kaip individualizuoti [Monochrome] (Nespalvotas), žr. 84 p.

1

Pasirinkite [Picture Style] (Nuotraukos stilius).
Kortelėje [2] pasirinkite [Picture Style] (Nuotraukos stilius), tada paspauskite <0>. X Atsiranda nuotraukos stiliaus pasirinkimo ekranas.

nuotraukos stilių. 2 Pasirinkite Pasirinkite nuotraukos stilių, tada
paspauskite <B> mygtuką. X Atsiranda tikslaus nustatinėjimo ekranas.

parametrą. 3 Pasirinkite Pasirinkite tokį parametrą kaip
[Sharpness] (Aštrumas), tada paspauskite <0>.

parametrą. 4 Nustatykite Norimą parametro reikšmę
nustatykite spausdami <U > mygtuką, tada paspauskite <0>. Paspausdami <M> mygtuką, įrašykite sureguliuotą parametrą. Tada vėl atsiranda nuotraukos stiliaus pasirinkimo ekranas. X Parametrai, kurie skiriasi nuo numatytųjų, rodomi mėlyna spalva.

82

A Nuotraukos stiliaus pritaikymas savo poreikiamsN

Parametrų nuostatos ir efektai
Aštrumas Reguliuojamas vaizdo aštrumas. Kad būtų ne toks aštrus, nustatinėkite link E. Kuo arčiau E, tuo vaizdas atrodo švelnesnis. Kad būtų aštresnis, nustatinėkite link F. Kuo arčiau F, tuo vaizdas atrodo aštresnis. Kontrastas Reguliuojamas vaizdo kontrastas ir spalvų gyvumas. Norėdami sumažinti kontrastą, nustatinėkite į minuso pusę. Kuo arčiau G, tuo vaizdas atrodo blankesnis. Norėdami padidinti kontrastą, nustatinėkite į pliuso pusę. Kuo arčiau H, tuo vaizdas atrodo gyvesnis. Sotis Galima reguliuoti vaizdo spalvų sotį. Norėdami sumažinti spalvų sotį, nustatinėkite į minuso pusę. Kuo arčiau G, tuo spalvos atrodo šviesesnės. Norėdami padidinti spalvų sotį, nustatinėkite į pliuso pusę. Kuo arčiau H, tuo spalvos atrodo sodresnės. Spalvų atspalvis Galima reguliuoti odos atspalvius. Norėdami padaryti raudonesnį odos atspalvį, nustatinėkite į minuso pusę. Kuo arčiau G, tuo odos atspalvis raudonesnis. Norėdami padaryti odos atspalvį ne tokį raudoną, nustatinėkite į pliuso pusę. Kuo arčiau H, tuo odos atspalvis geltonesnis.

3 žingsnyje pasirinkus [Default set.] (Numatytoji nuostata), atstatomi numatytieji atitinkamo nuotraukos stiliaus parametrai.

83

A Nuotraukos stiliaus pritaikymas savo poreikiamsN

Nespalvotos nuotraukos reguliavimas
Jei pasirinkote nespalvotą nuotrauką, taip pat galite nustatyti [Filter effect] (Filtro efektas) ir [Toning effect] (Atspalvio suteikimo efektas) bei [Sharpness] (Aštrumas) ir [Contrast] (Kontrastas), apie kuriuos buvo paaiškinta prieš tai buvusiame puslapyje.

Filtro efektas
Kai nespalvotam vaizdui pritaikomas filtro efektas, galima labiau išryškinti baltus debesis ar žalius medžius.
Filtras N: None (Jokio) Ye: Yellow (Geltonas) Or: Orange (Oranžinis) R: Red (Raudonas) G: Green (Žalias) Efektų pavyzdžiai Normalus nespalvotas vaizdas be filtro efektų. Mėlynas dangus bus natūralesnis, o balti debesys ryškesni. Žydras dangus atrodys šiek tiek tamsesnis. Saulėlydis atrodys gražesnis. Žydras dangus bus gan tamsus. Aiškesni ir ryškesni rudeniniai lapai. Puikūs odos ir lūpų atspalviai. Aiškesni ir ryškesni medžių lapai.

Nustačius [Contrast] (Kontrastas) į pliuso pusę, filtro efektas bus ryškesnis.

Atspalvio suteikimo efektas
Pritaikę atspalvio suteikimo efektą, galite sukurti tos spalvos vienspalvį vaizdą. Vaizdas gali atrodyti įspūdingesnis. Galima pasirinkti tokį: [N:None] (Jokio), [S:Sepia] (Sepija) [B:Blue] (Mėlynas) [P:Purple] (Purpurinis) [G:Green] (Žalias).

84

A Nuotraukos stiliaus registravimasN
Galima pasirinkti pagrindinį nuotraukos stilių, pavyzdžiui, [Portrait] (Portretas) ar [Landscape] (Peizažas), nustatyti norimus parametrus ir užregistruoti juos pasirinkus parametrus [User Def. 1] (Vartotojo nustatomas 1), [User Def. 2] (Vartotojo nustatomas) ar [User Def. 3] (Vartotojo nustatomas 3). Galima sukurti nuotraukos stilius su skirtingais, pavyzdžiui, aštrumo ar kontrasto, parametrais. Taip pat galite pasirinkti nuotraukos stilių, kuris jau buvo nustatytas pridedama programine įranga.

1

Pasirinkite [Picture Style] (Nuotraukos stilius).
Kortelėje [2] pasirinkite [Picture Style] (Nuotraukos stilius), tada paspauskite <0>. X Atsiranda nuotraukos stiliaus pasirinkimo ekranas.

[User Def.] 2 Pasirinkite (Nustatomas vartotojo).

Pasirinkite [User Def. *] (Vartotojo nustatomas), tada paspauskite <B> mygtuką. X Atsiranda tikslaus nustatinėjimo ekranas.

<0>. 3 Paspauskite Kai pasirinkta [Picture Style]
(Nuotraukos stilius), paspauskite <0>.

pagrindinį nuotraukos 4 Pasirinkite stilių.
Spausdami <V> mygtuką, pasirinkite pagrindinį nuotraukos stilių, tada paspauskite <0>. Jei nuotraukos stilius jau nustatytas pridedama programine įranga, pasirinkite jį čia.

85

A Nuotraukos stiliaus registravimasN

parametrą. 5 Pasirinkite Pasirinkite parametrą, pavyzdžiui,
kaip [Sharpness] (Aštrumas), tada paspauskite <0>.

parametrą. 6 Nustatykite Norimą parametro reikšmę
nustatykite spausdami <U > mygtuką, tada paspauskite <0>. Smulkesnę informaciją rasite 82-84 puslapiuose esančiame skyriuje „Nuotraukos stiliaus pritaikymas savo poreikiams“. Jei norite užregistruoti naują nuotraukos stilių, paspauskite <M> mygtuką. Tada vėl atsiranda nuotraukos stiliaus pasirinkimo ekranas. X Pagrindinis nuotraukos stilius rodomas parametro [User Def. *] (Vartotojo nustatomas *) dešinėje. X Nuotraukos stiliaus pavadinimas su pakeistais parametrais (kurie skiriasi nuo numatytųjų), užregistruotas [User Def. *], bus rodomas mėlyna spalva.

Jei nuotraukos stilius jau buvo užregistruotas [User Def. *], 4 žingsnyje pakeitus pagrindinį nuotraukos stilių, anuliuojami užregistruoto nuotraukos stiliaus parametrai.

86

3 Spalvų erdvės nustatymasN
Spalvų erdvė nurodo atkuriamų spalvų diapazoną. Šiuo fotoaparatu galite nustatyti užfiksuotų vaizdų spalvų erdvę sRGB arba „Adobe RGB“. Įprastiniams vaizdams rekomenduojame naudoti spalvų erdvę „sRGB“. Įjungus pagrindinės zonos režimus, automatiškai nustatoma „sRGB“.

1

Pasirinkite [Color space] (Spalvų erdvė).
Kortelėje [2] pasirinkite [Color space] (Spalvų erdvė), tada paspauskite <0>.

norimą spalvų erdvę. 2 Nustatykite Pasirinkite [sRGB] arba [Adobe
RGB], tada paspauskite <0>.

Apie „Adobe RGB“
Dažniausiai naudojama komercinei spaudai ir kitais pramoniniais tikslais. Šios nuostatos nerekomenduojame naudoti, jei nežinote kaip apdorojamas vaizdas, nežinote, kas yra „Adobe RGB“ ir standartas „Design rule for Camera File System 2.0“ (Exif 2.21). Kadangi naudojant spalvų erdvę „sRGB“ vaizdas asmeninio kompiuterio aplinkoje ir spausdintuvu, nepalaikančiu „Design rule for Camera File System 2.0“ („Exif 2.21“), atrodys labai blankus, vaizdą vėliau reikės apdoroti programine įranga.

Jei vaizdas užfiksuotas naudojant spalvų erdvę „Adobe RGB“, failo numeris prasidės „_MG_“ (pirmasis ženklas yra pabraukimas). ICC profilis nepridedamas. Kas yra ICC profilis, paaiškinta programinės įrangos vartotojo instrukcijoje (įrašytoje kompaktiniame diske).

87

A AE fiksavimasN
AE fiksavimą naudokite, kai ryškumo nustatymo sritis turi skirtis nuo ekspozicijos matavimo vietos arba kai norite užfiksuoti daugiau kadrų naudodami tą pačią ekspozicijos nuostatą. Paspausdami <A> mygtuką, užfiksuokite ekspoziciją, tada perkomponuokite kadrą ir fotografuokite. Tai vadinama AE fiksavimu. Jį efektyvu naudoti fotografuojant objektus apšviesto fono sąlygomis.

1

Nustatykite ryškumą, tada paspauskite <A> mygtuką. (0)
Užrakto mygtuką paspauskite iki pusės jo eigos. X Rodoma ekspozicijos nuostata. X Vaizdo ieškiklyje pradeda šviesti piktograma <A>: taip informuojama, kad ekspozicijos nuostata užfiksuota (AE fiksavimas). Kiekvieną kartą paspaudus <A>mygtuką, užfiksuojama esama automatinės ekspozicijos nuostata.

kadrą 2 Perkomponuokite ir fotografuokite.

AE fiksavimo efektai
Matavimo metodas (77 p.) AF taško parinkimo metodas Automatinis parinkimas Rankinis pasirinkimas AF taške, kuriuo buvo nustatytas AE fiksuojama ryškumas, fiksuojama AE. pasirinktame AF taške. AE fiksuojama centriniame AF taške.

q* wre

* Kai objektyvo fokusavimo būdo jungiklis perjungtas į padėtį <MF>, AE fiksuojama centriniame AF taške.

88

A Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blyksteN
Naudojant FE fiksavimą, užfiksuojama ekspozicijos nuostata fotografuojant su blykste norimoje objekto vietoje. Šia funkcija galima naudotis ir su išorinėmis EX serijos „Speedlite“ blykstėmis.
* FE reiškia „ekspozicija fotografuojant su blykste“.

1

Paspauskite <D> mygtuką, kad iššoktų įmontuota blykstė.
Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ir pažiūrėkite, ar vaizdo ieškiklyje šviečia piktograma <D>.

2 Nustatykite objekto ryškumą. <A> mygtuką. (8) 3 Paspauskite Vaizdo ieškiklio centrą nukreipkite
į objektą, kuriame reikia užfiksuoti ekspoziciją fotografuojant su blykste, tada paspauskite <A> mygtuką. X Sužybsi paruošiamoji blykstė ir paskaičiuojamas reikiamas blykstės galingumas, kuris išsaugomas atmintinėje. X Vaizdo ieškiklyje trumpam atsiranda „“FEL“ ir pradeda šviesti <d>. Kiekvieną kartą paspaudus <A> mygtuką, sužybsi paruošiamoji blykstė ir paskaičiuojamas reikalingas blykstės galingumas, kuris išsaugomas atmintinėje.

4 Fotografuokite. Sukomponuokite kadrą ir iki galo
paspauskite užrakto mygtuką. X Fotografuojant sužybsi blykstė.

Jei objektas yra per toli ir jo neapšviečia blykstė, mirksės <D> piktograma. Prieikite arčiau ir pakartokite 2 – 4 žingsnius.

89

B: Baltos spalvos balanso nustatymasN
Baltos spalvos balansas (WB) skirtas tam, kad balta spalva nuotraukoje būtų balta. Paprastai, naudojant nuostatą <Q> (Automatinis), automatiškai nustatomas teisingas baltos spalvos balansas. Jeigu naudojant nuostatą <Q> neperteikiamos natūralios spalvos, kad baltos spalvos balansas atitiktų apšvietimo šaltinį, jį galima nustatyti rankiniu būdu. Pagrindinės zonos režimais baltos spalvos balansas <Q> nustatomas automatiškai.

1

Paspauskite <B> mygtuką.
X [Atsiranda [White balance] (Baltos spalvos balansas).

baltos spalvos balansą. 2 Pasirinkite Norimą baltos spalvos balansą
pasirinkite spausdami <U> mygtuką, tada paspauskite <0>. Rodoma apytikslė temperatūra kelvinais „Approx. **** K“ (K: Kelvino laipsniai) pasirinktam baltos spalvos balansui <W> <E> <R> <Y> <U> yra atitinkama spalvų temperatūra.

O Vartotojo baltos spalvos balansas
Vartotojo baltos spalvos balansas įgalina rankiniu būdu tiksliau nustatyti baltos spalvos balansą konkrečiam šviesos šaltiniui. Šią procedūrą atlikite šviesos šaltiniui, kuris bus faktiškai naudojamas.

1

Nufotografuokite visiškai baltą objektą.
Lygus baltos spalvos objektas turėtų užpildyti centrinį taškinio matavimo ratuką. Ryškumą nustatykite rankiniu būdu ir nustatykite tikslią baltos spalvos objekto ekspoziciją. Galima nustatyti bet kurį baltos spalvos balansą.

90

B: Baltos spalvos balanso nustatymasN

[Custom WB.] 2 Pasirinkite (Vartotojo baltos spalvos balansas).
Kortelėje [2] pasirinkite [Custom WB], tada paspauskite <0>. X Atsiranda nustatymo ekranas.

baltos spalvos 3 Importuokite balanso duomenis.
Pasirinkite 1 žingsnyje užfiksuotą vaizdą, tada paspauskite <0>. X Atsiradusiame dialogo lange pasirinkite [OK] (Gerai), ir duomenys bus importuoti. Kai vėl atsiras meniu, paspausdami <M > mygtuką išeikite iš meniu.

vartotojo baltos 4 Pasirinkite spalvos balansą.
Paspauskite <B> mygtuką. Spausdami <U> mygtuką pasirinkite <O>, tada paspauskite <0>.

Jei 1 žingsnyje nustatyta ekspozicija yra netiksli, tikslaus baltos spalvos balanso gali nepavykti pasiekti. Jei vaizdas buvo užfiksuotas naudojant nuotraukos stilių [Monochrome] (Nespalvotas) (68 p.), jo negalima pasirinkti 3 žingsnyje.

91

3 Baltos spalvos balanso korekcijaN
Galima koreguoti nustatytą baltos spalvos balansą. Šis reguliavimas turi tokį pat poveikį, kokį daro parduotuvėse įsigyjamas spalvų temperatūros konversijos ar spalvų kompensavimo filtras. Kiekvienai spalvai galima nustatyti vieną iš devynių korekcijos lygių. Ši funkcija skirta pažengusiems vartotojams, kurie žino kaip naudoti spalvų temperatūros konvertavimą ar kompensuojančius spalvos filtrus.

Baltos spalvos balanso korekcija

1

Pasirinkite [[WB SHIFT/BKT] ] (Baltos spalvos balanso poslinkis/ baltos spalvos balansų gretinimas).
Kortelėje [2] pasirinkite [WB SHIFT/ BKT], tada paspauskite <0>. X Atsiranda baltos spalvos balanso korekcijos/baltos spalvos balansų gretinimo ekranas.

baltos spalvos 2 Nustatykite balanso korekciją.

Pavyzdys: A2, G1

Spausdami <S> mygtuką, perkelkite „ “ žymę į norimą padėtį. B reiškia mėlyna, A - gintarinė, M purpurinė, G - žalia. Spalva koreguojama atitinkama kryptimi. Ekrano viršutiniame dešiniame kampe „SHIFT“ žymi kryptį ir korekcijos dydį. Paspaudžiant <B> mygtuką, atšaukiamos visos [WB SHIFT/BKT] nuostatos. Paspauskite <0> ir baigsite nustatinėti bei grįšite į meniu.

Kai įjungta baltos spalvos balanso korekcija, vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane rodoma piktograma <2>. Vienas mėlynos/gintarinės spalvos korekcijos lygis yra lygus 5 spalvų temperatūros konvertavimo filtro spalvos vienetams (angl. „Micro reciprocal degrees“). (Spalvos vienetas: mato vienetas, nurodantis spalvų temperatūros konvertavimo filtro tankį.)

92

3 Baltos spalvos balanso korekcijaN

Automatinis baltos spalvos balansų gretinimas
Nufotografavus tik vieną kartą, sinchroniškai galima įrašyti tris vaizdus, kurie šiek tiek skiriasi spalvos tonais. Remiantis baltos spalvos balanso režimo spalvų temperatūra, vaizdas nufotografuojamas su poslinkiu į mėlyną/ gintarinę ar purpurinę/žalią spalvas. Tai vadinama baltos spalvos balansų gretinimu (angl. „bracketing“ WB-BKT). Baltos spalvos balansų gretinimas įmanomas iki ±3 lygių vieno lygio pokyčiu.

Nustatykite baltos spalvos balansų gretinimo kiekį.
Atliekant baltos spalvos balanso korekciją 2 žingsnyje, kai sukamas <6> ratukas, ekrane esanti žymė „ “ pasikečia į „ “ (3 taškai). Sukant <6> ratuką į dešinę, nustatomas B/A gretinimas, o sukant į kairę – M/G gretinimas. X Ekrano dešinėje „BKT“ nurodo gretinimo kryptį, taip pat rodomas gretinimo kiekis. Paspaudžiant <B> mygtuką, atšaukiamos visos [WB SHIFT/BKT] nuostatos. Paspauskite <0> ir baigsite nustatinėti bei grįšite į meniu.

Poslinkis į B/A ±3 lygiai

Gretinimų seka
Vaizdai užfiksuojami šia seka: 1. standartinis baltos spalvos balansas, 2). poslinkis į mėlyną (B) ir 3) poslinkis į gintarinę (A), arba 1) standartinis baltos spalvos balansas, 2) poslinkis į purpurinę (M), 3) poslinkis į žalią (G).
Baltos spalvos balansų gretinimo metu būna mažesnis maksimalus kadrų skaičius fotografuojant nepertraukiamai ir iki trečdalio įprastinio skaičiaus sumažėja galimų kadrų skaičius. Jei meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) nustatyta [High ISO speed noise reduction] (Didelio ISO jautrumo triukšmų slopinimas) (155 p.) reikšmė [1: On] (Įj.) baltos spalvos balansų gretinimas neįmanomas. Kadangi įrašomi trys vieno kadro vaizdai, kadras į kortelę įrašinėjamas ilgiau. “„BKT“ reiškia „gretinimas“ (angl. „bracketing).

93

Kaip išvengti fotoaparato sujudinimoN
Fotoaparato mechaninis sujudinimas, kurį sukelia nusileidžiantis veidrodis, gali turėti įtakos vaizdams, užfiksuotiems naudojant superteleobjektyvą ar fotografavimo stambiu planu („makro“) objektyvą. Tais atvejais efektyvu naudoti veidrodžio fiksavimą. Veidrodžio fiksavimas įjungiamas pasirenkant [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn.)) ir nustatant [Mirror lockup] (Veidrodžio fiksavimas) (157 p.) reikšmę [1: Enable ] (Įjungta) Paspauskite užrakto mygtuką iki galo ir užfiksuokite atspindintį veidrodį. Tada dar kartą iki galo paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite. Nusileis atspindintis veidrodis.

Fotografavimo patarimai
Laikmačio naudojimas <l> su veidrodžio fiksavimu. Kai užrakto mygtuką paspaudžiate iki galo, veidrodis užsifiksuoja ir nufotografuojama po 2 sekundžių. Fotografavimas nuotoliniu būdu Kadangi fotografavimo metu fotoaparatas neliečiamas, nuotolinį fotografavimą derinant su veidrodžio fiksavimu, dar labiau apsaugoma nuo fotoaparato sujudinimo. Naudojant nuotolinio valdymo pultą RC-5, paspaudus siuntimo mygtuką, veidrodis užfiksuojamas likus 2 sekundėms iki nufotografavimo. Jei naudojate RC-1, nustatykite 2 sekundžių uždelsimą, tada fotografuokite.
Nenukreipkite fotoaparato į saulę. Saulės skleidžiama šiluma gali išdeginti ir sugadinti užrakto užuolaidėles. Jei naudojate ilgo eksponavimo, laikmačio ir veidrodžio fiksavimo derinį, užrakto mygtuką laikykite paspaustą (laikmačio trukmės laikas + ilgo eksponavimo trukmė). Jei atleisite užrakto mygtuką nepraėjus laikui, kurį laikmatis skaičiuoja atbuline tvarka, pasigirs nusileidžiančio užrakto garsas. Tačiau tai nėra tikrasis užrakto nusileidimas (nenufotografuojama). Jei nustatytas <i> (Nepertraukiamas fotografavimas), vis tiek bus naudojamas fotografavimas po vieną kadrą. Veidrodis užfiksuojamas, o po 30 sekundžių jis nusileidžia automatiškai. Dar kartą paspaudus užrakto mygtuką iki galo, veidrodis vėl užfiksuojamas viršutinėje padėtyje.

94

Fotografavimas stebint vaizdą ekrane
Galima fotografuoti stebint tiesioginį vaizdą fotoaparato LCD ekrane ar asmeninio kompiuterio monitoriaus ekrane. Tai vadinama „fotografavimu tiesiogiai stebint vaizdą ekrane“. Tai patogu, kai fotoaparatas pritvirtintas prie stovo, pavyzdžiui, fotografuojant natiurmortus. Jei fotoaparatą laikysite rankose kaip kompaktinį skaitmeninį fotoaparatą ir fotografuosite žiūrėdami į LCD ekraną, dėl fotoaparato sujudinimo vaizdai gali būti neryškūs.

5

Apie nuotolinį fotografavimą stebint vaizdą ekrane
Į kompiuterį įdiegus pridedamą programinę įrangą, galima prijungti fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio ir fotografuoti nuotoliniu būdu stebint vaizdą kompiuterio ekrane, o ne fotoaparato vaizdo ieškiklyje. Išsamesnę informaciją rasite kompaktiniame diske įrašytoje programinės įrangos vartotojo instrukcijoje.

95

Pasirengimas fotografuoti tiesiogiai stebint vaizdą ekraneN
Paruoškite fotoaparatą fotografavimui tiesiogiai stebint vaizdą ekrane.

1

Įjunkite fotografavimo režimą.

Įjunkite kūrybinės zonos fotografavimo režimą. Fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane funkcija neveikia pagrindinės zonos režimais.

[Live View function 2 Pasirinkite settings] (Tiesioginio vaizdo stebėjimo ekrane parametrai).
Kortelėje [6] pasirinkite [Live View function settings] (tiesioginio vaizdo stebėjimo ekrane nustatymai), tada paspauskite <0>.

[Live View shoot.] 3 Pasirinkite (Fotografavimas tiesiogiai stebint vaizdą ekrane).
Pasirinkite [Live View shoot.] (Fotografavimas tiesiogiai stebint vaizdą ekrane), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [Enable] (Įjungta), tada paspauskite <0>.

iš meniu. 4 Išeikite Norėdami išeiti, paspauskite
<M> mygtuką.

kad ekrane atsirastų 5 Nustatykite, fotografuojamas vaizdas.

Paspauskite <0>. X LCD ekrane atsiras fotografuojamas vaizdas. Kai fotografuojamame vaizdą tiesiogiai stebint ekrane, šviesio lygis bus toks pat kaip ir faktiškai užfiksuojamo vaizdo. Jei vaizdas per šviesus, sukite <6> ratuką į dešinę. Jei vaizdas per tamsus, sukite <6> ratuką į kairę.

96

Pasirengimas fotografuoti tiesiogiai stebint vaizdą ekraneN

Kai fotografuojate tiesiogiai stebėdami vaizdą ekrane nenukreipkite fotoaparato į saulę. Saulės spindulių šiluma gali sugadinti vidines fotoaparato dalis. Kai fotografuojama tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, išjungiamos kelios vartotojo funkcijos nuostatos. (153 p.) Silpno ar stipraus apšvietimo sąlygomis ekrane rodomo vaizdo šviesis gali būti ne toks, kaip užfiksuojamo vaizdo. Jei pasikeičia šviesos šaltinis, ekranas gali mirksėti. Jei taip atsitiktų, nutraukite fotografavimą tiesiogiai stebint vaizdą ekrane ir atnaujinkite fotografavimą stebint vaizdą ekrane, kai švies tikrasis faktinis apšvietimo šaltinis. Kai vaizdas tiesiogiai stebimas ekrane, nukreipus fotoaparatą kita kryptimi, trumpam gali pakisti apšviestumas ir gali būti neteisingai rodomas vaizdas. Prieš fotografuodami palaukite, kol stabilizuosis vaizdo šviesis. Jei vaizde yra labai stiprios šviesos šaltinis, pavyzdžiui, saulė, LCD ekrane šis plotas gali būti juodos spalvos. Tačiau užfiksuotame vaizde šis ryškiai apšviestas plotas bus teisingas. Jei nustatėte [6 LCD brightness] (LCD ryškumas) ryškų apšvietimą silpno apšvietimo sąlygomis, ekrane matomame vaizde gali atsirasti spalvio triukšmų. Tačiau spalvio triukšmai į užfiksuotą vaizdą neįrašomi. Kai padidinate vaizdą, vaizdas gali atrodyti aštresnis nei yra iš tikrųjų. Jei meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) nustatyta [Auto Lighting Optimizer] (Automatinis apšvietimo optimizatorius) (156 p.) reikšmė [1: Enable] (Įjungta), tamsios ekspozicijos vaizdas (nustatytos naudojant ekspozicijos kompensavimą) gali būti rodomas šviesesnis. Jei fotoaparatas ilgokai nenaudojamas, automatiškai išsijungia maitinimas, kaip tai numatyta parinktyje [5 Auto power off] (Automatinis išsijungimas). (109 p.) Jei nurodyta elemento [5 Auto power off] (Automatinis išsijungimas) reikšmė [Off] (Išj.), fotografavimas stebint vaizdą ekrane automatiškai nutrūks po 30 minučių (fotoaparatas neišjungiamas). Vaizdo matymo kampas yra apie 100%. Vaizdo kabeliu (pridedamas) prijungus fotoaparatą prie televizoriaus, vaizdą galima stebėti televizoriaus ekrane. (128 p.)

97

Rankinis ryškumo nustatymasN
Nors automatinį fokusavimą galima naudoti (102, 104 p.), kad ryškumas būtų tikslus, rekomenduojame padidinti vaizdą ir nustatyti ryškumą rankiniu būdu.

Vaizdo padidinimas ryškumui nustatyti rankiniu būdu

1

Objektyvo fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <MF>.
Pasukdami objektyvo fokusavimo žiedą nustatykite preliminarų ryškumą.

fokusavimo rėmelį į vietą, 2 Perkelkite kurioje norite nustatyti ryškumą.
Norėdami perkelti fokusavimo rėmelį, paspauskite <S> mygtuką. Norėdami pereiti prie centrinio fokusavimo rėmelio, paspauskite <L> mygtuką.

vaizdą. 3 Padidinkite Paspauskite <u> mygtuką.

Didinimas: 10x

X Padidinama fokusavimo rėmelyje esanti sritis. Kiekvieną kartą paspaudus <u> mygtuką, rodymo formatas pasikeičia tokia seka: 5x 10x Visas vaizdas

ą nustatykite rankiniu būdu. 4 Ryškum Žiūrėkite į padidintą vaizdą ir,
AE fiksavimas Padidinta dalis Padidinimas

sukdami objektyvo fokusavimo žiedą, nustatykite ryškumą. Nustatę ryškumą, paspauskite <u> mygtuką ir grįžkite į viso vaizdo rodymo ekrane režimą.

98

FotografavimasN

1

Patikrinkite ekspoziciją.
Užrakto mygtuką paspauskite iki pusės jo eigos. X Rodomos išlaikymo ir diafragmos reikšmės. Jei nustatysite ekspozicijos kompensavimą, atitinkamai pasikeis vaizdo šviesis.

2 Fotografuokite. Paspauskite užrakto mygtuką iki galo.
X Nufotografuojama, ir užfiksuotas vaizdas rodomas LCD ekrane. X Pasibaigus vaizdo peržvalgos trukmei, fotoaparatas automatiškai persijungia į fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane režimą.

iš fotografavimo tiesiogiai 3 Išeikite stebint vaizdą ekrane režimo.
Kai ekrane matomas fotografuojamas vaizdas, paspauskite <0>.

Apie fotografavimo nuostatas
<8 > bus toks pat kaip naudojant <d>. Kai fotografuojate tiesiogiai stebėdami vaizdą ekrane, galite nustatyti ISO jautrumą, baltos spalvos balansą, ekspozicijos kompensavimą. Kai fotografuojama tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, negalima keisti nuotraukos stiliaus, pavaros režimo, AF režimo ir AF taško. Kai fotografuojama tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, nustatomas įvertinančiojo matavimo metodas nepriklausomai nuo esamos matavimo metodo nuostatos. Paspausdami ryškumo gylio peržiūros mygtuką, galite patikrinti ryškumo gylį. Nepertraukiamo fotografavimo metu pirmam kadrui užfiksuota ekspozicija taikoma ir kitiems vaizdams.

99

FotografavimasN

Baterijos ilgalaikiškumas, kai fotografuojama tiesiogiai stebint [Kadrų skaičius, apytiksl.] vaizdą ekrane
Temperatūra Esant 23 °C / 73 °F Esant 0 °C / 32 °F Fotografavimo sąlygos Be blykstės 200 190 50% naudojant blykstę 190 180

Aukščiau pateikti skaičiai gauti naudojant įkrautą bateriją LP-E5 ir CIPA (angl. „Camera and Imaging Products Association“) testavimo standartus. Jei fokusuojama automatiškai, sumažėja galimų kadrų skaičius. Kai ilgai naudojate fotografavimą tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, gali padidėti fotoaparato vidinė temperatūra ir dėl to gali suprastėti vaizdo kokybė. Kai nefotografuojate, nenaudokite tiesioginio vaizdo stebėjimo ekrane. Prieš ilgą eksponavimą laikinai nutraukite tiesioginį vaizdo stebėjimą ekrane ir prieš fotografuodami palaukite kelias minutes. Dėl aukštos temperatūros, didelio ISO jautrumo ar ilgo eksponavimo vaizde, užfiksuotame tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, gali atsirasti triukšmų ar neteisingų spalvų. Jei fotografuosite kai vaizdas padidintas, ekspozicija gali būtų ne tokia, kokios norėjote. Prieš fotografuodami grįžkite į viso vaizdo rodymo režimą. Kai rodomas padidintas vaizdas, išlaikymo ir diafragmos reikšmės rodomos raudona spalva. Net jei vaizdą užfiksuosite tada, kai rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdas bus viso dydžio. Negalima naudoti superteleobjektyvų fiksuotos židinio nuotolio padėties. Kai fotografuodami tiesiogiai stebite vaizdą ekrane, nenaudokite ilginimo žiedo arba TS-E objektyvo. Jeigu šio perspėjimo nepaisysite, ekspozicija gali būtų neteisinga ar ne tokia, kokios tikėjotės. Negalima naudoti ekspozicijos fiksavimo fotografuojant su blykste ir modeliuojančios blykstės (su išorine „Speedlite“ serijos blykste). Ne „Canon“ gamybos blykstė nesužybsės. Gali būti rodomas tinklelis. Nurodykite [6 Live View function settings] (Fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane nuostatos) elemento [Grid display] (Tinklelio rodymas) reikšmę [On] (Įj.). Galite keisti matavimo laikmatį. Nurodykite [6 Live View function settings] (Fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane nuostatos) reikšmę [Metering timer] (Matavimo laikmatis). Kai nuotrauką užfiksuojate fotografuodami su blykste, pasigirsta toks garsas, lyg būtų nufotografuota du kartus. Tačiau nufotografuojama tik vieną kartą.

100

FotografavimasN

Apie informacijos rodymą
Kiekvieną kartą paspaudus <B> mygtuką, pasikeičiama rodoma informacija.
Pavaros režimas Baltos spalvos balansas Picture Style (Nuotraukos stilius) Vaizdo įrašymo kokybė Live View exposure simulation (Tiesioginio eksponavimo imitacija) AE fiksavimas Išlaikymas Blykstė pasiruošusi Diafragma Histogram (Histograma) (Šviesis/RGB) Fokusavimo rėmelis Baterijos įkrovos lygis ISO jautrumas Likęs kadrų skaičius Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste Ekspozicijos lygis

Balta spalva rodoma < >, reiškia, kad ekrane matomo vaizdo šviesis artimas vaizdo, kuris bus užfiksuotas, šviesiui. Jei < > mirksi, reiškia, kad dėl silpno ar ryškaus apšvietimo ekrane matomas vaizdas yra netinkamo šviesio. Tačiau užfiksuotame vaizde rodoma nustatyta ekspozicija. Jei naudojama blykstė ar ilgas eksponavimas, < > piktograma ir histograma rodoma pilka spalva. Histograma gali būti rodoma neteisingai, jei silpnas ar stiprus apšvietimas.

101

AF naudojimas ryškumui nustatytiN
Kortelėje [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)), kai nurodyta elemento [AF during Live View shooting] (AF fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane metu) (157 p.) reikšmė [1: Quick mode] (Greitas režimas) arba [2: Live mode] (Realiojo laiko režimas), ryškumą galite nustatyti naudodami AF. Greitas režimas ir realiojo laiko režimu naudojami skirtingi AF metodai. Jei norite tiksliai nustatyti ryškumą, padidinkite vaizdą ir nustatykite ryškumą rankiniu būdu. (98 p.)

C.Fn-8-1: Greitas is režimas
Tai tas pats lyg paprastai naudoti AF (60, 61 p.) su specializuotu AF jutikliu. Nors galite greitai nustatyti ryškumą norimoje vietoje, AF veikimo metu ekrane trumpam nutrūksta vaizdo rodymas. Įjunkite greitą jį režimą, objektyvo fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <f> ir įjunkite AF režimą <X >.

1

Pasirinkite AF tašką, kurį naudosite ryškumui nustatyti.
AF tašką pasirinkite prieš pradėdami fotografuoti tiesiogiai stebint vaizdą ekrane. AF tašką pasirinkite spausdami <S> mygtuką ir paspauskite <S> mygtuką. Norėdami parengti fotoaparatą fotografavimui, paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos.

kad ekrane atsirastų 2 Nustatykite, fotografuojamas vaizdas.
Paspauskite <0>. X LCD ekrane atsiras fotografuojamas vaizdas. Bus rodomas pasirinktas AF taškas. Taip pat bus rodomas fokusavimo rėmelis (didesnis rėmelis).

102

AF naudojimas ryškumui nustatytiN

objekto ryškumą. 3 Nustatykite Nukreipkite pasirinktą tašką į objektą
ir laikykite paspaudę <A> mygtuką. X Vaizdas ekrane tiesiogiai neberodomas, nusileidžia veidrodis ir vykdomas automatinis fokusavimas (AF). X Kai fotoaparatas nustato ryškumą, pasigirsta garsinis signalas.

įžkite į fotografavimo tiesiogiai 4 Gr stebint vaizdą ekrane režimą ir fotografuokite.
Kai atleisite <A> mygtuką, LCD ekrane vėl atsiras fotografuojamas vaizdas. Patikrinkite ryškumą ir ekspoziciją ir paspausdami užrakto mygtuką nufotografuokite (99 p.).
Automatinio fokusavimo metu nufotografuoti negalima. Fotografuokite tik tada, kai vaizdas tiesiogiai rodomas ekrane. Fokusavimo rėmelį galima perkelti <S> mygtukais. Norėdami padidinti sritį, kurią dengia fokusavimo rėmelis, paspauskite <u> mygtuką. Nors AF režimą galima nustatyti „AI Servo AF“ ar „AI Focus AF“ režimais, AF nutrūks kai fotoaparatas ekrane įjungs vaizdą (4 žingsnis), todėl negalėsite nustatyti judančio objekto ryškumo. Jei norite, kas AF ir AE fiksavimas veiktų atskirai, pasirinkite meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) elementą [Shutter/AE lock button] (Užrakto/AE fiksavimo mygtukas) (158 p.) ir nurodykite jo reikšmę [1: AE lock/AF] (1: AE fiksavimas/AF). AF neįmanomas su nuotolinio valdymo jungikliu RS-60E3 (parduodamas atskirai).

103

AF naudojimas ryškumui nustatytiN

C.Fn-8-2: Realiojo laiko režimas
Ryškumui nustatyti naudojamas vaizdų jutiklis. Nors AF įmanomas kai ekrane rodomas fotografuojamas vaizdas, AF veiks ilgiau nei naudojant greitą jį režimą. Be to, nustatyti ryškumą gali būti sunkiau nei naudojant greitą jį režimą. Įjunkite realiojo laiko režimą ir perjunkite objektyvo fokusavimo būdo jungiklį į padėtį <f>.

1

Nustatykite, kad ekrane atsirastų fotografuojamas vaizdas.
Paspauskite <0>. X LCD ekrane atsiras fotografuojamas vaizdas. Kai nustatytas realiojo laiko režimas, bus rodomas AF taškas < >.

objekto ryškumą. 2 Nustatykite Nukreipkite AF tašką į objektą ir,
paspausdami <A>, įjunkite automatinio fokusavimo sistemą. X Nustačius ryškumą, AF taškas pasidaro žalios spalvos ir pasigirsta užrakto garsas. X Jei ryškumo nustatyti nepavyksta, AF taškas pasidaro oranžinės spalvos.

3 Fotografuokite. Patikrinkite ryškumą ir ekspoziciją ir,
paspausdami užrakto mygtuką, nufotografuokite (99 p.).

104

AF naudojimas ryškumui nustatytiN

Apie AF tašką naudojant realiojo laiko režimą. Paspausdami <S> mygtukus, galite perkelti AF tašką į vietą, kurioje norite nustatyti ryškumą (jo negalima nustatyti nuotraukos kraštuose). Norėdami pereiti prie centrinio fokusavimo rėmelio, paspauskite <L> mygtuką. Norėdami padidinti vaizdą AF taške, paspauskite <u> mygtuką.
Jei sunku nustatyti ryškumą, kai padidintas vaizdas, įjunkite viso vaizdo rodymą ir naudokite AF. Jei vaizdas virpa ir dėl to sunku nustatyti ryškumą, nutraukite fotografavimą tiesiogiai stebint vaizdą ekrane ir atnaujinkite fotografavimą tiesiogiai stebint vaizdą ekrane, kai švies tikrasis apšvietimo šaltinis. Patikrinkite, kad virpėjimas baigėsi, tada naudokite automatinį fokusavimą. Jei automatinį fokusavimą vykdote kai rodomas visas vaizdas ir po to padidinate vaizdą, vaizdas gali būti neryškus. AF pašvietimo spindulys nesužybsės. AF neįmanomas su nuotolinio valdymo jungikliu RS-60E3 (parduodamas atskirai).

Ryškumui nustatyti prireiks šiek tiek laiko. Net ir nustačius ryškumą, jei dar kartą paspausite <A> mygtuką, objektyvas pajudės norėdamas nustatyti ryškumą. AF veikimo metu ir po jo gali pasikeisti vaizdo šviesis. Jei norite, kas AF ir AE fiksavimas veiktų atskirai, pasirinkite meniu [7 Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) elementą [Shutter/AE lock button] (Užrakto/AE fiksavimo mygtukas) (158 p.) ir nurodykite jo reikšmę [1: AE lock/AF] (1: AE fiksavimas/AF). AF greitis gali skirsis nustačius viso vaizdo rodymą ir padidintą vaizdą.

105

AF naudojimas ryškumui nustatytiN

Realiojo laiko režimu AF gali nenustatyti ryškumo šiais atvejais: fotografuojant nekontrastingus objektus, pavyzdžiui, mėlyną dangų ar vienspalvius paviršius; silpnai apšviestus objektus; juostas ir kitus raštus, kai kontrastas yra tik horizontalia kryptimi; kai apšviečiama šviesos šaltiniu, kurio šviesis, spalva ar šablonas nuolat keičiasi; naktines scenas ar šviesos taškus; apšvietimo fluorescencinėmis lempomis sąlygomis arba kai vaizdas virpa; ypatingai mažus objektus; stipriai atspindinčius šviesą objektus; kai ir artimi ir tolimi objektai dengia AF taškus, pavyzdžiui, žvėris narve; objektus, kurie nuolat juda AF taške ir negali nejudėti dėl fotoaparato sujudinimo ar objekto suliejimo; jei fotografuojamas objektas artėja prie ar tolsta nuo fotoaparato; kai AF naudojamas ypač neryškiam objektui; kai su švelnaus fokuso objektyvu fotografuojamas švelnaus židinio vaizdas; kai naudojamas specialiojo efekto filtras.

106

Parankios funkcijos
Garsinio signalo išjungimas (108 p.) Priminimas dėl kortelės (108 p.) Vaizdo peržvalgos trukmės nustatymas (108 p.) Automatinio išsijungimo laiko nustatymas (109 p.) LCD ekrano ryškumo nustatymas (109 p.) Failų numeravimo būdai (110 p.) Automatinis vaizdo pasukimas (112 p.) Fotoaparato funkcijų nuostatų patikrinimas (113 p.) Numatytųjų fotoaparato nuostatų atstatymas (114 p.) Kaip išvengti LCD ekrano automatinio išsijungimo (115 p.) Fotografavimo parametrų ekrano spalvos keitimas (115 p.) Blykstės valdymas (116 p.) Automatinis jutiklio valymas (118 p.) Dulkių pašalinimo duomenų pridėjimas (119 p.) Rankinis jutiklio valymas (121 p.)

6

107

Parankios funkcijos
3 Garsinio signalo išjungimas
Galite nurodyti, kad nustačius ryškumą ar laikmačiui skaičiuojant atvirkštine tvarka, garsinis signalas nepasigirstų. Kortelėje [1] pasirinkite [Beep] (Garsinis signalas), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [Off] (Išj.), tada paspauskite <0>.

3 Priminimas dėl kortelės
Ši funkcija apsaugo nuo fotografavimo, kai į fotoaparatą neįdėta kortelė. Kortelėje [1] pasirinkite [Shoot w/o card] (Fotografuoti be kortelės), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [Off] (Išj.), tada paspauskite <0>. Jei į fotoaparatą neįdėta kortelė ir Jūs paspausite užrakto mygtuką, vaizdo ieškiklyje bus rodoma „Card“ ir užraktas nenusileis.

3Vaizdo peržvalgos trukmės nustatymas
Galima nustatyti, kiek laiko LCD ekrane turi būti rodomas ką tik užfiksuotas vaizdas. Jei nustatyta [Off] (Išj.), vaizdo peržvelgti negalima. Jei nustatyta [Hold] (Neribotai), vaizdą galima peržvelgti iki nepraeis parametre [Auto power off] (Automatinis išsijungimas) nurodyta laiko trukmė. LCD ekranas išsijungs, jei akį priglausite prie vaizdo ieškiklio, paspausite užrakto mygtuką ar atliksite veiksmus su fotoaparatu. Kortelėje [1] pasirinkite [Review time] (Peržvalgos trukmė), tada paspauskite <0>. Nustatykite trukmę, tada paspauskite <0>.

108

Parankios funkcijos

3 Automatinio išsijungimo laiko nustatymas
Kad būtų taupoma baterijos energija, fotoaparatas automatiškai išsijungia, kai praeina nurodyta laiko trukmė, kai fotoaparatas nenaudojamas. Jūs galite nustatyti laiko trukmę, kuriai praėjus fotoaparatas automatiškai išsijungia. Kai fotoaparatą išjungė automatinio išjungimo funkcija, fotoaparatą galima įjungti paspaudus užrakto mygtuką iki pusės jo eigos arba bet kurį iš šių mygtukų: <M> <B> <x> <0> ir t. t. Jei buvo nustatyta [Off] (Išj.), norėdami taupyti energiją arba išjunkite fotoaparatą patys, arba paspauskite <B> mygtuką, kad išsijungtų fotografavimo parametrų ekranas. Jei buvo nustatyta [Off] (Išj.) ir fotoaparatas nenaudojamas 30 minučių, automatiškai išsijungia LCD ekranas. Norėdami vėl įjungti LCD ekraną, paspauskite <B> mygtuką. Kortelėje [5] pasirinkite [Auto power off] (Automatinis išsijungimas), tada paspauskite <0>. Nustatykite trukmę, tada paspauskite <0>.

3 LCD ekrano ryškumo nustatymas
Galima keisti LCD ekrano ryškumą, kad jį būtų galima lengviau įskaityti. Kortelėje [6] pasirinkite [LCD brightness] (Ryškumas), tada paspauskite <0>. Kai rodomas reguliavimo ekranas, spausdami <U > mygtuką, sureguliuokite ryškumą, tada paspauskite <0>. Tikrindami vaizdo ekspoziciją, pasistenkite, kad peržiūrimam vaizdui įtakos nedarytų aplinkos šviesa. Be to, rekomenduojame nustatyti reguliavimo skalės centre esančią LCD ekrano ryškumo nuostatą.

109

Parankios funkcijos

3 Failų numeravimo būdai
Failo numeris - tai lyg kadro numeris fotojuostoje. Užfiksuotiems vaizdams priskiriami nuosekliai einantys failų numeriai nuo 0001 iki 9999, ir vaizdai įrašomi į vieną aplanką. Galima pakeisti failų numerių priskyrimo metodą. Failo numeris asmeniniame kompiuteryje rodomas tokiu formatu: IMG_0001.JPG. Kortelėje [5] pasirinkite [File numbering] (Failų numeravimas), tada paspauskite <0>. Failų numeravimo metodą pasirinkite vadovaudamiesi žemiau aprašytais žingsniais, tada paspauskite <0>. [Continuous ] (Nepertraukiamas): Failai numeruojami nuosekliai net ir įstačius kitą kortelę. Net ir pakeitus kortelę, failai ir toliau nuosekliai numeruojami iki 9999. Tai patogu, kai norite įrašyti failus nuo 0001 iki 9999 viename aplanke asmeniniame kompiuteryje. Jei naujai pakeistoje kortelėje ar esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, naujų vaizdų numeravimas gali būti tęsiamas nuo atminties kortelėje ar aplanke esančių vaizdų failų numerių. Jei norite naudoti nepertraukiamą failų numeravimą, kiekvieną kartą reikia įstatyti naujai sužymėtą kortelę.
Failų numeravimas pakeitus kortelę

1 kortelė

2 kortelė

Kitas iš eilės einantis failo numeris

110

Parankios funkcijos

[Auto reset] (Automatinis numeravimas iš naujo): Kai įstatoma kita kortelė, failai pradedami numeruoti nuo 0001. Kiekvieną kartą pakeitus kortelę, failai numeruojami nuo 0001. Tai patogu tuomet, kai vaizdus norite tvarkyti pagal korteles. Jei naujai pakeistoje kortelėje ar esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, naujų vaizdų numeravimas gali būti tęsiamas nuo atminties kortelėje ar aplanke esančių vaizdų failų numerių. Kad vaizdai būtų pradedami numeruoti nuo 0001, reikia naudoti naujai sužymėtą kortelę.
Failų numeravimas pakeitus kortelę

1 kortelė

2 kortelė

Failai numeruojami nuo pradžių

[Manual reset] (Rankinis numeravimas iš naujo): Failų numeravimą galite pradėti nuo 0001 bet kuriuo metu arba kurdami naują aplanką. Kai rankiniu būdu pradedate failų numeravimą iš pradžių, automatiškai sukuriamas naujas aplankas ir į tą aplanką įrašomi vaizdai numeruojami nuo 0001. Tai patogu, kai vakar ir šiandien užfiksuotiems vaizdams norite naudoti skirtingus aplankus. Po rankinio numeravimo iš naujo failai numeruojami nuosekliai arba automatiškai numeruojami iš naujo.
Jei sukuriamas aplankas Nr. 999, LCD ekrane atsiranda užrašas [Folder number full] (Maksimalus aplankų skaičius). Jei tame aplanke yra vaizdų, kurių numeris 9999, fotografuoti nebus galima net jei kortelėje yra laisvos vietos. LCD ekrane atsiras pranešimas, kad reikia pakeisti kortelę. Įdėkite naują kortelę.

Tiek JPEG, tiek RAW vaizdų failų vardai prasideda „IMG_“. Failo plėtinys bus „.JPG“ JPEG vaizdams ir „.CR2“ RAW vaizdams.

111

Parankios funkcijos

3 Automatinis vaizdo pasukimas
Vertikalūs vaizdai automatiškai pasukami, tad jie fotoaparato LCD ekrane ir kompiuterio monitoriaus ekrane rodomi vertikaliai, o ne horizontaliai. Galima keisti šios funkcijos nuostatą. Kortelėje [5] pasirinkite Auto rotate] (Automatinis pasukimas), tada paspauskite <0>. Norimą nuostatą pasirinkite atlikdami toliau aprašytus žingsnius, tada paspauskite <0>. [OnPD] (Įj.): Vertikalus vaizdas automatiškai pasukamas ir fotoaparato LCD ekrane, ir kompiuterio monitoriaus ekrane. [OnD] (Įj.): Vertikalus vaizdas automatiškai pasukamas tik kompiuterio monitoriaus ekrane. [Off] (Išj.) : Vertikalus vaizdas išvis nepasukamas.

DUK
Vertikalus vaizdas nepasukamas peržvelgiant ką tik nufotografuotą vaizdą. Vertikalus vaizdas pasukamas tik peržiūros metu. [Nustatyta OnPD], bet peržiūros metu vaizdas nepasukamas. Automatinio pasukimo funkcija neveikia, jei vertikalus vaizdas buvo užfiksuotas tada, kai buvo nurodyta nuostatos [Auto rotate] (Automatinis pasukimas) reikšmė [Off] (Išj.). Be to, jei vertikalus vaizdas buvo užfiksuotas fotoaparatą laikant nukreiptą į apačią ar aukštyn, peržiūros metu vaizdas gali būti nepasukamas. Tokiu atveju žr. „Vaizdo pasukimas“ 126 p. Fotoaparato LCD ekrane noriu pasukti vaizdą, užfiksuotą tada, kai buvo nustatyta reikšmė [OnD]. Nustatykite [OnPD], tada peržiūrėkite vaizdą. Jis bus pasukamas. Vertikalus vaizdas nepasukamas kompiuterio monitoriaus ekrane. Naudojama programinė įranga nesuderinama su vaizdo pasukimu. Vietoj jos naudokite prie fotoaparato pridedamą programinę įrangą.

112

Parankios funkcijos

B Fotoaparato funkcijų nuostatų patikrinimas
Kol rodomas meniu, paspauskite <B> mygtuką ir bus rodomos esamos fotoaparato nuostatos. Kol rodomas meniu, paspauskite <B> mygtuką ir bus rodomos nuostatos. Norėdami grįžti į meniu, dar kartą paspauskite <B> mygtuką. Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, jei norite grįžti į fotografavimo nuostatų ekraną. Nuostatų ekranas
Likusi kortelės talpa Spalvų erdvė (87 p.) Baltos spalvos balanso korekcija (92 p.)/ Baltos spalvos balansų gretinimas (93 p.)/ Fotografavimas stebint vaizdą ekrane (95 p.) Raudonų akių efekto slopinimas (59 p.) Automatinis vaizdo pasukimas (112 p.) Automatinis LCD ekrano išsijungimas (115 p.) Data/laikas (29 p.) Garsinis signalas (108p.) Automatinis išsijungimas (109 p.) Jutiklio valymas (118 p.)

113

Parankios funkcijos

3 Numatytųjų fotoaparato nuostatų atstatymasN
Atstato visas numatytąsias fotoaparato fotografavimo ir vartotojo funkcijų nuostatas. Veikia <d> ir kitais kūrybinės zonos režimais.

1

Pasirinkite [Clear settings] (Išvalyti nuostatas).

norimą nuostatą. 2 Pasirinkite Norėdami atstatyti numatytąsias fotogra-

Kortelėje [7] pasirinkite [Clear all camera settings] (Išvalyti visas fotoaparato nuostatas), tada paspauskite <0>.

nuostatas, pasirinkite [OK] (Gerai), tada paspauskite <0>. X Nustačius [Clear all camera settings] (Išvalyti visas fotoaparato nuostatas), fotoaparatas atstatys toliau nurodytas nuostatas. Vaizdo parametrai Fotografavimo parametrai
AF režimas AF taško pasirinkimas Matavimo metodas „One-Shot AF“ Automatinis parinkimas q (Įvertinantysis matavimas) u (Po vieną kadrą) Kokybė ISO jautrumas Failų numeravimas Spalvų erdvė 73 Automatinis Nepertraukiamas sRGB Q (Automatinis baltos spalvos balansas)

[OK] (Gerai). 3 Pasirinkite Norėdami išvalyti fotoaparato

favimo nuostatas, pasirinkite [Clear all camera settings] (Išvalyti visas fotoaparato nuostatas), tada paspauskite <0>. Norėdami atstatyti numatytąsias vartotojo funkcijų nuostatas, pasirinkite [Clear all Custom Func. (C.Fn)] (Išvalyti visas vartotojo funkcijas), tada paspauskite <0>.

Baltos spalvos Pavaros režimas balansas Ekspozicijos 0 (Nulis) kompensavimas Baltos spalvos Atšaukta AEB Atšaukta balanso korekcija Ekspozicijos kompensavimas Baltos spalvos 0 (Nulis) fotografuojant su blykste balansų gretinimas Atšaukta Fotografavimas tiesiogiai Nuotraukos stilius Standartinis Išjungtas stebint vaizdą ekrane * Bus panaikinti baltos spalvos balanso duomenys (90 p.), gauti vartotojo baltos spalvos balansui nustatyti, ir dulkių pašalinimo duomenys (119 p.).

114

Parankios funkcijos

3 LCD ekrano automatinio išsijungimo blokavimas
Neleidžia ekrano išjungimo jutikliui išjungti fotografavimo nuostatų ekrano, kai akis priglaudžiama prie vaizdo ieškiklio.

Pasirinkite [LCD auto off] (Automatinis LCD išjungimas).
Kortelėje [5] pasirinkite [LCD auto off] (Automatinis LCD išsijungimas), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [Disable] (Išjungta), tada paspauskite <0>.

3 Fotografavimo parametrų ekrano spalvos keitimas
Galite pakeisti fotografavimo parametrų ekrano fono spalvą.

Pasirinkite [Screen color] (Ekrano spalva).
Kortelėje [5] pasirinkite [Screen color] (Ekrano spalva), tada paspauskite <0>. Pasirinkite norimą spalvą, tada paspauskite <0>. Kai išeisite iš meniu, fotografavimo nuostatų ekranas bus pasirinktos spalvos.

115

3 Blykstės valdymasN
Įmontuotos ir išorinės „Speedlite“ blykstės parametrus galima nustatyti ir per meniu. Išorinės „Speedlite“ blykstės meniu galioja tik toms EX serijos „Speedlite“ blykstėms, kurių funkcijas galima nustatyti fotoaparatu.

Pasirinkite [Flash control] (Blykstės valdymas).
Kortelėje [6] pasirinkite [Flash control] (Blykstės valdymas), tada paspauskite <0>. X Atsiranda blykstės valdymo ekranas.

[Flash firing] (Blykstės sužybsėjimas)
Įprastiniu atveju nustatykite reikšmę [Enable] (Įjungta). Jei nustatyta [Disable] (Išjungta), nesužybsės nei įmontuota, nei išorinė „Speedlite“ blykstė. Tai patogu, kai norite naudoti tik AF pašvietimą.

[Įmontuotos blykstės funkcijų nustatymas]
[Flash mode] (Blykstės režimas) pasirinkti negalima. [Flash exp. comp] (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste) galima nustatyti kaip aprašyta 79 p. [E-TTL II] nustatykite kaip aprašyta kitame puslapyje. Užrakto sinchronizacija Įprastiniu atveju nustatykite reikšmę [1st curtain] (1-os užuolaidėlės), kad blykstė sužybsėtų prasidėjus eksponavimui. Jei nustatoma [2nd curtain] (2-os užuolaidėlės), blykstė sužybsi prieš pat eksponavimo pabaigą. Kai tai derinama su ilgo išlaikymo sinchronizavimu, galima sukurti šviesos juostą, pavyzdžiui, nuo automobilių žibintų naktį. Naudojant antros užuolaidėlės sinchronizaciją, blykstė sužybsi du kartus. Pirmą kartą, kai užrakto mygtuką paspaudžiate iki galo, ir antrą kartą prieš pat eksponavimo pabaigą.

116

3 Blykstės valdymasN

E-TTL II automatinė blykstė Jei norite fotografuodami su blykste gauti įprastinę ekspoziciją, nustatykite reikšmę [Evaluative] (Įvertinantysis). Jei nustatoma reikšmė [Average] (Vidutinis), ekspozicija fotografuojant su blykste suvidurkinama visai išmatuotai scenai, lyg naudojant išorinę modeliuojančią blykstę. Priklausomai nuo fotografuojamo objekto, fotografuojant su blykste gali prireikti nustatyti ekspozicijos kompensavimą, tad ši funkcija skirta pažengusiems vartotojams.

Išorinių blyksčių nustatymas
Pasirinkite arba [External flash func. setting] (Išorinės blykstės funkcijų nustatymas), arba [External flash C.Fn setting] (Išorinės blykstės C.Fn nustatymas). Išsamią informaciją apie fotoaparatu nustatomus „Speedlite“ blykstės parametrus rasite EX serijos (pavyzdžiui, 580EX II) „Speedlite“ blykstės instrukcijoje. Pritvirtinkite prie fotoaparato ir įjunkite „Speedlite“ blykstę.

1

Pasirinkite arba [External flash func. setting] (Išorinės blykstės funkcijų nustatymas), arba [External flash C.Fn setting] (Išorinės blykstės C.Fn nustatymas).
Pasirinkite vieną iš jų, tada paspauskite <0>. Parametrai, kurių nustatyti negalima, yra pilkos spalvos.

Išorinės blykstės funkcijų nustatymas

išorinės blykstės parametrus. 2 Nustatykite Pasirinkite blykstės funkciją ir nustatykite

Išorinės blykstės C.Fn nustatymas

norimą jos reikšmę. Procedūra ta pati kaip ir nustatant meniu funkciją. Čia pavaizduoti blykstės parametrų ekrane rodomi pasirenkami elementai, esamos nuostatos, blykstės režimo nuostata ir blykstės vartotojo funkcijos nuostatos gali būti kitokios nei Jūsų fotoaparate. Jei paspausite mygtuką <B> norėdami panaikinti „Speedlite“ nuostatas, bus panaikinamos ir išorinės „Speedlite“, ir įmontuotos blykstės nuostatos.

117

3 Automatinis jutiklio valymas
Kiekvieną kartą, kai maitinimo jungiklis perjungiamas į padėtį <1> arba <2>, įsijungia jutiklio nusivalymo modulis (maždaug 1 sek.), kuris nuo jutiklio priekio automatiškai nupurto dulkes. Paprastai šis veiksmas nereikalauja vartotojo įsikišimo. Tačiau valymo procedūrą galima atlikti bet kuriuo metu arba ją išjungti.

Jutiklio valymas dabar

1

Pasirinkite [Sensor cleaning] (Jutiklio valymas).
Kortelėje [6] pasirinkite [Sensor cleaning] (Jutiklio valymas), tada paspauskite <0>.

Pasirinkite [Clean nowf] (Valyti 2 dabar).
Pasirinkite [Clean nowf] (Valyti dabar), tada paspauskite <0>. Pasirinkite [OK] (Gerai), tada paspauskite <0>. X Ekrane rodoma, kad jutiklis valomas. Nors pasigirsta užrakto garsas, nenufotografuojama.
Rezultatai bus optimaliausi, jei jutiklio valymą atliksite tada, kai fotoaparatas stačiu kampu pastatytas apatine dalimi ant stalo ar kito paviršiaus. Net ir nuvalius jutiklį kelis kartus, rezultatai nebūna labai pastebimi. Iškart po jutiklio nuvalymo parinktis [Clean nowf] (Valyti dabar) laikinai išjungiama.

Automatinio jutiklio valymo išjungimas
2 žingsnyje pasirinkite [Auto cleaningf] (Automatinis valymas) ir nustatykite reikšmę [Disable] (Išjungta). X Kai maitinimo jungiklį perjungsite į padėtį <1> arba <2>, jutiklis nebus valomas.

118

3 Dulkių pašalinimo duomenų pridėjimasN
Paprastai jutiklio nusivalymo modulis pašalina daugumą užfiksuotuose vaizduose matomų dulkių. Tačiau, jei vis tiek lieka matomų dulkių, prie vaizdo galima pridėti dulkių pašalinimo duomenis, tuomet vėliau galima pašalinti dulkių taškus. Dulkių pašalinimo duomenis naudoja programinė įranga „Digital Photo Professional“ (pridedama), kuri automatiškai pašalina dulkių taškus.

Pasirengimas
Paimkite visiškai baltą objektą (popieriaus lapą ir pan.). Nustatykite objektyvo židinio nuotolį 50 mm ar ilgesnį. Objektyvo fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <MF> ir nustatykite ryškumą į begalybę (∞). Jei objektyve nėra atstumo skalės, žiūrėkite į objektyvo priekį ir iki galo sukite fokusavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę.

Dulkių pašalinimo duomenų gavimas

1

Pasirinkite [Dust Delete Data] (Dulkių pašalinimo duomenys).
Kortelėje [2] pasirinkite [Dust Delete Data], tada paspauskite <0>.

[OK] (Gerai). 2 Pasirinkite Pasirinkite [OK] (Gerai) ir
paspauskite <0>. Atliekamas automatinis jutiklio nusivalymas, tada atsiranda pranešimo ekranas. Nors pasigirsta užrakto garsas, nenufotografuojama.

119

3 Dulkių pašalinimo duomenų pridėjimasN

visiškai baltą 3 Nufotografuokite objektą.
Būdami 20 – 30 cm atstumu, padarykite taip, kad vaizdo ieškiklį užpildytų neraštuotas visiškai baltas objektas, ir nufotografuokite. X Nuotrauka užfiksuojama AE su diafragmos prioritetu režimu, kai diafragma f/22. Kadangi vaizdas neįrašomas, duomenis galima gauti net ir tada, kai į fotoaparatą neįdėta kortelė. X Kai nufotografuota, fotoaparatas pradės gauti dulkių pašalinimo duomenis. Gavus dulkių pašalinimo duomenis, atsiranda pranešimas. Pasirinkite [OK] (Gerai) ir vėl atsiras meniu. Jei duomenų gauti nepavyko, atsiranda atitinkamas pranešimas. Atlikite ankstesniame puslapyje aprašytą procedūrą „Pasirengimas“, tada pasirinkite [OK] (Gerai). Vėl nufotografuokite.

Apie dulkių pašalinimo duomenis
Gauti dulkių pašalinimo duomenys pridedami prie vėliau užfiksuojamų JPEG ar RAW vaizdų. Prieš fotografuodami svarbius įvykius, turėtumėte atnaujinti dulkių pašalinimo duomenis, dar kartą juos užfiksuodami. Informaciją apie automatinį dulkių pašalinimą pridedama programine įranga rasite programinės įrangos vartotojo instrukcijoje kompaktiniame diske. Prie vaizdo pridedami dulkių pašalinimo duomenys užima tiek nedaug vietos, kad jie beveik nedaro įtakos vaizdo failo dydžiui.
Būtinai naudokite visiškai baltą objektą, pavyzdžiui, popieriaus lapą. Jei popierius raštuotas ar jame yra piešinys, jis gali būti atpažįstamas kaip dulkių duomenys, o tai gali turėti įtakos dulkių pašalinimo tikslumui programine įranga.

120

3 Rankinis jutiklio valymas N
Dulkes, kurios nepašalinamos automatinio jutiklio valymo metu, galima pašalinti rankiniu būdu kriauše ar pan. Vaizdų apdorojimo jutiklio paviršius yra ypatingai jautrus. Jei jutiklį reikia nuvalyti rankiniu būdu, rekomenduojame kreiptis į „Canon“ techninės pagalbos centrą. Prieš valant jutiklį, nuo fotoaparato reikia atjungti objektyvą.

1

Pasirinkite [Sensor cleaning] (Jutiklio valymas).
Kortelėje [6] pasirinkite [Sensor cleaning] (Jutiklio valymas), tada paspauskite <0>.

[Clean manually] 2 Pasirinkite (Valyti rankiniu būdu).
Pasirinkite [Clean manually] (Valyti rankiniu būdu), tada paspauskite <0>.

[OK] (Gerai). 3 Pasirinkite Pasirinkite [OK] (Gerai), tada
paspauskite <0>. X Iškart fiksuojamas veidrodis ir atsidaro užraktas.

valymą. 4 Užbaikite Maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį
<2>.

Maitinimui rekomenduojame naudoti kintamosios srovės maitinimo bloko komplektą ACK-E5 (parduodamas atskirai). Jei naudojate bateriją, ji turi būti pilnai įkrauta. Jei prijungtas baterijos laikiklis – rankena su AA dydžio baterijomis, jutiklio rankiniu būdu nuvalyti negalima.

121

3 Rankinis jutiklio valymas N

Kol valomas jutiklis, draudžiama atlikti toliau nurodytus veiksmus. Jei nutraukiamas maitinimas, užraktas užsidarys ir gali sugadinti užrakto užuolaidėles bei vaizdų apdorojimo jutiklį. • Maitinimo jungiklį perjungti į padėtį <2>. • Atidaryti baterijos skyrelio dangtelį. • Atidaryti kortelės lizdo dangtelį. Vaizdų apdorojimo jutiklio paviršius yra ypatingai jautrus. Jutiklį valykite ypatingai atsargiai. Naudokite paprastą kriaušę be šepetėlio. Šepetėlis gali subraižyti jutiklį. Kriaušės galiuko nekiškite į fotoaparato korpusą už objektyvo tvirtinimo vietos. Jei maitinimas nutrūktų, užraktas užsidarys ir gali sugadinti užrakto užuolaidėles ir veidrodį. Jutiklį draudžiama valyti suspaustu oru ar dujomis. Oro srovė gali sugadinti jutiklį, o pučiamos dujos gali sušaldyti jutiklį.

122

Vaizdų peržiūra
Šiame skyriuje aprašomos vaizdų peržiūros funkcijos. Sužinokite daugiau apie 2 skyriuje „Elementarus fotografavimas ir vaizdų peržiūra“ aptartą vaizdų peržiūrą ir kaip peržiūrėti vaizdus televizoriaus ekrane. Taip pat galite ištrinti vaizdus.

7

Apie kitu fotoaparatu užfiksuotus vaizdus:
Fotoaparatas galbūt negalės atkurti kitu fotoaparatu užfiksuotų ar asmeniniu kompiuteriu redaguotų vaizdų arba vaizdų, kurių failų vardai buvo pakeisti.

123

x Greita vaizdų paieška
H Kelių vaizdų rodymas viename ekrane (Indeksinis ekranas)
Greitai ieškokite vaizdų, kai indeksiniame ekrane vienu metu rodomi keturi ar devyni vaizdai.

1

Įjunkite indeksinį ekraną.
Vaizdų peržiūros metu paspauskite <I> mygtuką. X Atsiranda 4 vaizdų indeksinis ekranas. Pasirinktas vaizdas išskiriamas mėlynu rėmeliu. Norėdami įjungti 9 vaizdų indeksinį ekraną, paspauskite <I > mygtuką.

Î

Î

vaizdą. 2 Pasirinkite Gretimą vaizdą pasirinkite sukdami
<6> ratuką. Norėdami perkelti mėlyną rėmelį ir pasirinkti kitą vaizdą, paspauskite <S> mygtuką. Paspauskite <u> mygtuką ir ekrane bus rodomas pasirinktas vaizdas.

124

x Greita vaizdų paieška

Greitai pereikite per vaizdus (Greito perėjimo ekranas)
Kai kortelėje yra daug vaizdų, vienu metu galite peršokti per 10 ar 100 vaizdų. Be to, jei vaizdai buvo fotografuoti skirtingomis dienomis, naršymui galite naudoti datą. Ši naršymo technika vadinama greitu perėjimu.

1

Pasirinkite greito perėjimo metodą.
Kai įjungtas vieno vaizdo rodymo režimas, paspauskite <W> mygtuką. X Ekrano apačioje dešinėje rodomas greito perėjimo metodas ir esamo vaizdo vieta. Spausdami <V> mygtuką, pasirinkite greito perėjimo metodą iš [1 image/10 images/100 images/ Date] (1 vaizdas/ 10 vaizdų/ 100 vaizdų/ Data), tada paspauskite <0>.

Greito perėjimo metodas

Vaizdo vieta

greitai pereidami. 2 Naršykite Vaizdo peržiūros metu pasukite
<6> ratuką. X Toliau perėjimas vykdomas pagal pasirinktą perėjimo metodą. Kad būtų pereinama po vieną vaizdą, spauskite <U> mygtuką.

Kai rodomas indeksinis ekranas, greitas perėjimas neįmanomas.

125

u/y Didinimas peržiūrint
Padidinkite vaizdą.
Jei norite padidinti vaizdą, vaizdo peržiūros metu paspauskite <u> mygtuką. Jei ir toliau spausite <u> mygtuką, vaizdą galėsite padidinti iki 10x. Padidintas vaizdas paslenkamas < > mygtukais. Paspauskite <I > mygtuką, jei norite sumažinti padidinimo koeficientą. Norėdami išeiti iš padidinto vaizdo, paspauskite <x> mygtuką.

Padidinta dalis

Galite pasukti <6> ratuką ir peržiūrėti kitą vaizdą išlaikydami padidinimo koeficientą. Vaizdo padidinti negalima, kai peržvelgiamas ką tik užfiksuotas vaizdas.

b Vaizdo pasukimas

1

Pasirinkite [Rotate] (Pasukti).
Kortelėje [3] pasirinkite [Rotate] (Pasukti), tada paspauskite <0>.

vaizdą ir pasukite jį. 2 Pasirinkite Norimą pasukti vaizdą pasirinkite
spausdami <U > mygtuką, tada paspauskite <0>. Kiekvieną kartą paspaudus <0>mygtuką, pasukamas vaizdas. Jei norite pasukti kitą vaizdą, atlikite aukščiau aprašytą procedūrą. Norėdami išeiti iš vaizdo pasukimo režimo ir grįžti į meniu ekraną, paspauskite <M> mygtuką.
Jei pasukto vaizdo orientacija peržiūros metu yra neteisinga, nustatykite meniu [5 Auto rotate] (Automatinis pasukimas) reikšmę [OnzD] (Įj.).

126

3 Automatinis atkūrimas
Atkuriant kortelėje įrašytus vaizdus, galima naudoti automatizuotą skaidrių peržiūrą. Kiekvienas vaizdas bus rodomas maždaug 4 sekundes.

1

Pasirinkite [Auto play] (Automatinis atkūrimas).
Kortelėje [3] pasirinkite [Auto play] (Automatinis atkūrimas), tada paspauskite <0>. X Atsiranda automatizuoto atkūrimo ekranas.

ėkite automatizuotą 2 Prad atkūrimą.
X Kelias sekundes rodomas pranešimas [Loading image...] (Įkeliamas vaizdas...), po to pradedamas automatizuotas vaizdų atkūrimas. Jei norite laikinai sustabdyti automatizuotą atkūrimą, paspauskite <0>. Pauzės metu viršutiniame kairiajame vaizdo kampe rodoma piktograma [ ]. Jei norite tęsti automatizuotą atkūrimą, dar kartą paspauskite <0>.

Ð

automatizuotą 3 Sustabdykite atkūrimą.
Jei norite užbaigti automatizuotą atkūrimą ir grįžti į meniu, paspauskite <M > mygtuką.

Automatizuotos peržiūros metu galite paspausti <B> mygtuką ir pakeisti rodymo formatą. Pauzės metu galite paspausti <U> mygtuką ir peržiūrėti kitą vaizdą. Automatizuoto atkūrimo metu neveikia automatinio išsijungimo funkcija. Kiek laiko rodomas vaizdas, priklauso nuo vaizdo.

127

Vaizdų peržiūra televizoriaus ekrane
Prie fotoaparato pridedamu vaizdo kabeliu galite prijungti fotoaparatą prie televizoriaus ir peržiūrėti vaizdus televizoriaus ekrane. Prieš sujungdami fotoaparatą ir televizorių išjunkite.

1

Prijunkite fotoaparatą prie televizoriaus.
Atidarykite fotoaparato lizdų dangtelį. Vaizdo kabeliu (pridedamas) sujunkite fotoaparato <1> vaizdo išėjimo lizdą su televizoriaus VIDEO IN lizdu. Kabelio kištuką įkiškite iki galo.

Įjunkite televizorių ir televizoriaus 2 vaizdo įėjimą perjunkite į padėtį
Video IN lizdas

VIDEO IN. maitinimo jungiklį 3 Fotoaparato perjunkite į padėtį <1>. <x> mygtuką. 4 Paspauskite X Vaizdas atsiranda televizoriaus
ekrane. (Fotoaparato LCD ekrane nieko nerodoma.) Baigę procedūrą, fotoaparato maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį <2>, išjunkite televizorių, tada atjunkite vaizdo kabelį.

Jei vaizdo sistemos formatas neatitinka televizoriaus vaizdo sistemos, neteisingai rodomi vaizdai. Naudodami elementą [6 Video system] (Vaizdo sistema), nustatykite reikiamą vaizdo sistemos formatą. Nenaudokite jokių kitų vaizdo kabelių, o tik tą, kuris tiekiamas kartu su fotoaparatu. Jei naudosite kitokį vaizdo kabelį, gali būti, kad nebus rodomi vaizdai. Dalis vaizdo gali būti nupjauta – tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

128

3 Vaizdų apsauga
Ši funkcija apsaugo vaizdą nuo atsitiktinio ištrynimo.

1

Pasirinkite [Protect images] (Apsaugoti vaizdus).
Kortelėje [3] pasirinkite [Protect] (Apsaugoti), tada paspauskite <0>. X Atsiranda apsaugojimo nustatymo ekranas.

Vaizdo apsaugos

vaizdo apsaugą. 2 Įjunkite Norimą apsaugoti vaizdą pasirinkite
spausdami <U> mygtuką, tada paspauskite <0>. X Kai vaizdas apsaugotas, ekrane atsiranda <K> piktograma. Norėdami atšaukti vaizdo apsaugą, paspauskite <0> dar kartą. Pradings <K> piktograma. Norėdami apsaugoti kitą vaizdą, pakartokite 2 žingsnį. Norėdami išeiti iš vaizdo apsaugos, paspauskite <M > mygtuką. Vėl atsiranda meniu.

Sužymint atminties kortelę, ištrinami ir apsaugotieji vaizdai. Apsaugojus vaizdą, jo negalima ištrinti naudojant fotoaparato trynimo funkciją. Norint ištrinti apsaugotą vaizdą, pirma reikia atšaukti apsaugą nuo ištrynimo. Trinant visus vaizdus (130 p.), išlieka tik apsaugotieji vaizdai. Šią funkciją patogu naudoti tuomet, kai norima iškart ištrinti visus vaizdus.

129

L Vaizdų trynimas
Vaizdus galima pasirinkti ir ištrinti arba po vieną, arba visus iš karto. Apsaugotieji vaizdai (129 p.) neištrinami. Ištrinto vaizdo negalima atstatyti. Prieš ištrindami vaizdą, įsitikinkite, kad jo nebeprireiks. Jei norite išvengti atsitiktinio svarbių vaizdų ištrynimo, apsaugokite juos. Ištrinant 1+73 vaizdą, ištrinami ir RAW, ir JPEG vaizdai.

Vieno vaizdo ištrynimas į ekraną norimą ištrinti 1 Iškvieskite vaizdą. <L> mygtuką. 2 Paspauskite Ekrano apačioje atsiranda trynimo
meniu.

vaizdą. 3 Ištrinkite X Pasirinkite [Erase] (Ištrinti), tada
paspauskite <0>. Ištrinamas rodomas vaizdas.

3 Vaizdų pažymėjimas varnele <X> norint juos ištrinti vienu ypu
Pažymėjus varnele norimus ištrinti vaizdus, galima vienu metu ištrinti kelis vaizdus. Meniu [3 Erase images] (Ištrinti vaizdus) pasirinkite [Select and erase images] (Pasirinkti ir ištrinti vaizdus). Mygtuku <V > pažymėkite varnele <X> norimus ištrinti vaizdus. Tada paspauskite <L> mygtuką.

3 Visų vaizdų kortelėje ištrynimas
Jeigu meniu [3 Erase images] (Ištrinti vaizdus) nurodyta reikšmė [All images on card] (Visus vaizdus kortelėje), ištrinami visi kortelėje įrašyti vaizdai.

130

Fotografavimo informacijos ekranas
Kai peržiūros po vieną vaizdą metu paspaudžiate <B> mygtuką, galite įjungti fotografavimo informacijos ekraną. Žemiau pateikta išsamiausia fotografavimo informacija.
Ekspozicijos kompensavimo kiekis Ekspozicijos kompensavimo kiekis fotografuojant su blykste Diafragma Išlaikymas Matavimo metodas Fotografavimo režimas Vaizdo įrašymo kokybė Peržiūrimo vaizdo numeris/Bendras vaizdų skaičius Baltos spalvos balansas Failo dydis Baltos spalvos balanso korekcija * 1+73 vaizdų atveju rodomas JPEG failo dydis. Apsauga Aplanko numeris Failo numeris Histograma (Šviesis/RGB) Nuotraukos stilius ir nuostatos ISO jautrumas Spalvų erdvė Data ir laikas

Pridėti originalumą patvirtinantys duomenys

Apie pereksponuotų vietų paryškinimą Kai rodoma fotografavimo informacija, mirksės pereksponuotos zonos. Norėdami, kad pereksponuotose vietose būtų daugiau detalių, nustatykite neigiamą ekspozicijos kompensavimo reikšmę ir fotografuokite dar kartą.

131

Fotografavimo informacijos ekranas

Apie histogramą Šviesio histograma rodo ekspozicijos lygio pasiskirstymą, bendrą šviesumą ir gradacijas. O RGB histograma skirta spalvų sočiui ir gradacijoms patikrinti. Ekraną galima įjungti per meniu [3 Histogram] (Histograma). [Brightness ] (Šviesis) ekranas Histogramų pavyzdžiai Ši histograma - tai grafikas, nurodantis vaizdo šviesio lygių pasiskirstymą. Horizontalioje ašyje nurodomas šviesio lygis (tamsiau kairėje ir Tamsus vaizdas šviesiau dešinėje), o vertikalioje ašyje nurodomas kiekvieno šviesio lygio vaizdo elementų skaičius. Kuo daugiau vaizdo elementų kairėje, tuo vaizdas tamsesnis. Kuo Normalus šviesis daugiau vaizdo elementų dešinėje, tuo vaizdas šviesesnis. Jei kairėje per daug vaizdo elementų, prarandamos šešėlyje esančių Šviesus vaizdas objektų detalės. Jei dešinėje per daug vaizdo elementų, prarandamos pereksponuotų objektų detalės. Bus atkuriami tarpiniai tonai. Naudojantis šviesio histograma, galima įvertinti ekspozicijos lygio poslinkį bei bendras spalvų atspalvių atkūrimo sąlygas. [RGB] ekranas Ši histograma - tai grafikas, rodantis kiekvienos vaizdo pagrindinės spalvos (RGB, arba raudona, mėlyna ir žalia) šviesio lygių pasiskirstymą. Horizontalioje ašyje nurodomas spalvos šviesio lygis (tamsiau kairėje ir šviesiau dešinėje), o vertikalioje ašyje nurodomas kiekvienos spalvos šviesio lygio vaizdo elementų skaičius. Kuo daugiau vaizdo elementų yra kairėje, tuo spalva tamsesnė ir mažiau pastebima. Kuo daugiau vaizdo elementų dešinėje, tuo spalva ryškesnė ir tuo didesnis jos sotis. Jei kairėje bus per daug vaizdo elementų, trūks informacijos apie atitinkamą spalvą. Jei dešinėje bus per daug vaizdo elementų, spalva bus per sodri ir be jokių detalių. Naudojantis vaizdo RGB histograma, galima įvertinti spalvų sotį, pustonių perteikimo sąlygas bei baltos spalvos balanso poslinkį.

132

Vaizdų spausdinimas ir perkėlimas į kompiuterį
Spausdinimas (134 p.) Fotoaparatą galima prijungti tiesiai prie spausdintuvo ir spausdinti kortelėje įrašytus vaizdus. Fotoaparatas suderinamas su tiesioginio spausdinimo standartu „wPictBridge“. Žemiau nurodytame tinklalapyje internete pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti Jūsų „Canon“ fotoaparatą su įvairiais spausdintuvais, kokio tipo popierių naudoti.

8

http://canon.com/pictbridge/

Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas (DPOF) (143 p.) DPOF (angl. „Digital Print Order Format“) įgalina spausdinti kortelėje įrašytus vaizdus pagal jūsų nurodytas spausdinimo instrukcijas, pavyzdžiui, pasirinktą vaizdą, kopijų skaičių ir t.t. Galite vienu ypu atspausdinti daug vaizdų arba fotolaboratorijai pateikti užsakymą spausdinti. Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį (147 p.) Prijungę fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio, fotoaparatu galite perkelti vaizdus iš įdėtos kortelės.

133

Paruošimas spausdinti
Tiesioginio spausdinimo procedūra atliekama vien fotoaparatu, žiūrint į LCD ekraną.

Fotoaparato jungimas prie spausdintuvo

1

Fotoaparato maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį <2>.

spausdintuvą darbui. 2 Paruoškite Smulkesnę informaciją rasite
spausdintuvo vartotojo instrukcijoje.

fotoaparatą prie 3 Prijunkite spausdintuvo.
Naudokite sąsajos kabelį, kurį įsigijote kartu su fotoaparatu. Jungiant kabelį į fotoaparato <D> lizdą, kabelio kištukas su <D> piktograma turi būti nukreiptas į fotoaparato priekinę pusę. Jungimo prie spausdintuvo procedūra aprašyta spausdintuvo vartotojo instrukcijoje.

4 Įjunkite spausdintuvą. maitinimo jungiklį 5 Fotoaparato perjunkite į padėtį <1>.
X Kai kurie spausdintuvai supypsi.

134

Paruošimas spausdinti

wPictBridge

vaizdą į ekraną. 6 Išveskite Paspauskite <x> mygtuką.
X Atsiranda vaizdas ir viršutiniame kairiajame kampe atsiranda <w> piktograma, žyminti, kad fotoaparatas prijungtas prie spausdintuvo. X Mėlyna spalva pradės šviesti <l> mygtukas.

RAW vaizdai nepalaiko tiesioginio spausdinimo funkcijos. Fotoaparato negalima naudoti su spausdintuvais, suderinamais tik su „CP Direct“ ar „Bubble Jet Direct“. Fotoaparatą prie spausdintuvo junkite tik pridedamu sąsajos kabeliu. Jei atliekant 5 žingsnį pasigirsta ilgas garsinis signalas, vadinasi, yra spausdintuvo problemų. Kas atsitiko, išsiaiškinsite atlikę toliau nurodytus veiksmus: Paspauskite <x> mygtuką ir iškvieskite į ekraną vaizdą, paskui laikykitės čia pateiktų nurodymų. 1. Paspauskite <0>. 2. Spausdinimo parametrų nustatymo ekrane pasirinkite [Print] (Spausdinti). LCD ekrane rodomas klaidos pranešimas. (142 p.)

Jei fotoaparatas maitinamas iš baterijos, įsitikinkite, kad ji pilnai įkrauta. Kai baterija pilnai įkrauta, spausdinti galima iki maždaug 6 valandų. Prieš atjungdami kabelį, išjunkite spausdintuvą ir fotoaparatą. Traukdami kabelį laikykite už kištuko (ne už laido). Tiesioginio spausdinimo metu rekomenduojame fotoaparatą maitinti iš kintamosios srovės maitinimo bloko komplekto ACK-E5 (parduodamas atskirai).

135

wSpausdinimas
Kas rodoma ekrane ir parametrų parinktys priklauso nuo spausdintuvo modelio. Kai kurių parametrų gali ir nebūti. Smulkesnę informaciją rasite spausdintuvo vartotojo instrukcijoje.
Prijungto spausdintuvo

1

Pasirinkite norimą atspausdinti vaizdą.
Patikrinkite, ar LCD ekrano viršutiniame kairiajame kampe rodoma piktograma <w>. Norėdami pasirinkti spausdintiną vaizdą, paspauskite <U > mygtuką.

<0>. 2 Paspauskite X Atsiranda spausdinimo parametrų
ekranas.
Spausdinimo parametrų ekranas
Nustatomi spausdinimo efektai. (138 p.) Nustatoma, ar turi būti spausdinama data ar failo numeris, ar ne. Nustatomas spausdintinų kopijų skaičius. Nustatomas kadravimas. (141 p.) Nustatomas popieriaus formatas, tipas ir maketas. Grįžtama į 1 žingsnį. Pradedama spausdinti. Rodomas jūsų nustatytas popieriaus formatas, tipas ir maketas. * Priklausomai nuo spausdintuvo tipo, gali būti neįmanoma pasirinkti datos ir failo numerio spausdinimo, kadravimo ir kitų parametrų.

[Paper settings] 3 Pasirinkite (Popieriaus parametrai).
Pasirinkite [Paper settings] (Popieriaus formatas), tada paspauskite <0>. X Atsiranda popieriaus parametrų ekranas.

136

wSpausdinimas

QPopieriaus formato nustatymas
Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą, tada paspauskite <0>. X Atsiranda popieriaus tipo ekranas.

YPopieriaus tipo nustatymas
Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus tipą, tada paspauskite <0>. Jei naudojate „Canon“ spausdintuvą ir „Canon“ popierių, spausdintuvo instrukcijoje pažiūrėkite, kokio tipo popierių galima naudoti. X Atsiranda lapo maketo ekranas.

ULapo maketo nustatymas
Pasirinkite lapo maketą, tada paspauskite <0>. X Vėl atsiranda spausdinimo parametrų ekranas.
Bordered (Su baltais kraštais) Nuotrauka atspausdinama su baltais kraštais. Borderless (Be baltų kraštų) Nuotrauka bus be baltų kraštų. Jei spausdintuvas negali spausdinti be baltų kraštų, nuotrauka bus su baltais kraštais.

Borderedc 9x13 ir didesnio formato nuotraukos krašte bus atspausdinama (Su baltais kraštais) fotografavimo informacija*. xx-up (Iki xx) 20-upc (iki 20) 35-upc (iki 35) Default (Numatytasis) Galimybė viename lape spausdinti 2, 4, 8, 9, 16 ar 20 vaizdų. A4 ar „Letter“ formato popieriuje bus atspausdinama 20 arba 35 miniatiūros, užsakytos naudojant DPOF. • [20-upc] (Iki 20) atveju bus atspausdinama spausdinimo informacija*. Lapo maketas priklauso nuo spausdintuvo tipo ar jo parametrų.

* Bus išspausdinami „Exif“ duomenys: fotoaparato pavadinimas, objektyvo pavadinimas, fotografavimo režimas, išlaikymas, diafragma, ekspozicijos kompensavimo kiekis, ISO jautrumas, baltos spalvos balansas ir t.t.

137

wSpausdinimas

spausdinimo efektus. 4 Nustatykite Nustatykite reikalingus parametrus.
Jei nereikia nustatyti spausdinimo efektų, iškart pereikite prie 5 žingsnio. Pasirinkite parinktį ekrano viršuje dešinėje, tada paspauskite <0>. Pasirinkite norimą spausdinimo efektą, tada paspauskite <0>. Jei šalia <z> rodoma piktograma <e>, taip pat galima reguliuoti spausdinimo efektus. (140 p.)
Spausdinimo efektas EOff (Išj.) EOn (Įj.) EVivid (Ryškus) Aprašymas Toks pat kaip ir nustačius spausdinimo charakteristikas „On“ (Įj.). Neatliekama automatinė korekcija. Vaizdas atspausdinamas naudojant standartines spausdintuvo spalvas. Automatinei korekcijai atlikti naudojami vaizdo „Exif“ duomenys. Vaizdas atspausdinamas naudojant didesnį sotį, todėl gaunamos sodresnės mėlyna ir žalia spalvos.

ENR (Triukšmų Prieš spausdinant slopinami vaizdo triukšmai. slopinimas) 0 B/W (Nespalvota) Atspausdinama nespalvota nuotrauka, juoda būna tikra juoda.

0 Cool tone Atspausdinama nespalvota nuotrauka, juoda spalva būna šalta, melsvo (Šaltas atspalvis) atspalvio. 0 Warm tone Atspausdinama nespalvota nuotrauka, juoda spalva būna šilta, gelsvo (Šiltas atspalvis) atspalvio. zNatural (Natūralus) zNatural M (Natūralus rank.) EDefault (Numatytasis) Atspausdinamas tikrų spalvų ir kontrasto vaizdas. Netaikomas automatinis spalvų reguliavimas. Spausdinimo charakteristikos tokios pat kaip ir nustačius parametrą „Natural“ (Natūralus). Tačiau šis parametras įgalina tiksliau reguliuoti spausdinimą nei naudojant „Natural“. Spausdinimo parametrai priklauso nuo spausdintuvo modelio. Smulkesnę informaciją rasite spausdintuvo vartotojo instrukcijoje.

* Koks ekranas rodomas, priklauso nuo spausdintuvo. * Kai pakeičiate spausdinimo efektus, pakeitimus matysite ir ekrano kairėje viršuje rodomame vaizde. Prašome atkreipti dėmesį, kad atspausdintas vaizdas gali būti šiek tiek kitoks nei matote ekrane. Ekrane parodomas tik apytikslis vaizdas. Tai taip pat galioja ir parametrams [Brightness] (Šviesis) ir [Adjust levels] (Reguliavimo lygis), aprašytiems 140p.

138

wSpausdinimas

datos ir failo numerio 5 Nustatykite spausdinimą.
Nustatykite reikalingus parametrus. Pasirinkite <I>, tada paspauskite <0>. Nustatę paspauskite <0>.

kopijų skaičių. 6 Nustatykite Nustatykite reikalingus parametrus.
Pasirinkite <R>, tada paspauskite <0>. Nustatykite kopijų skaičių, paspauskite <0>.

ėkite spausdinti. 7 Prad Pasirinkite [Print] (Spausdinti), tada
paspauskite <0>. X Mėlyna spalva mirksi <l> mygtuko lemputė ir pradedama spausdinti.

Jei kitą vaizdą norite spausdinti taikydami tuos pačius parametrus, pasirinkite vaizdą ir paspauskite mėlynai šviečiantį <l> mygtuką. Lengvo spausdinimo atveju spausdinant vieną kopiją, kadravimas netaikomas. Smulkesnę informaciją apie kadravimą rasite 141 p. [Default] (Numatytojo) parametro reikšmė, kai naudojami spausdinimo efektai ir kiti parametrai yra paties spausdintuvo numatytieji parametrai, kuriuos nustato spausdintuvo gamintojas. Jei norite sužinoti, kokie numatytieji [Default] parametrai, žr. spausdintuvo vartotojo instrukciją. Priklausomai nuo vaizdo failo dydžio ir vaizdo įrašymo kokybės, pasirinkus [Print] (Spausdinti) gali tekti šiek tiek palaukti iki spausdintuvas pradės spausdinti. Tai taip pat galioja vaizdo pasukimo korekcijai. (141 p.) Norėdami nutraukti spausdinimą, paspauskite <0> kol rodomas pranešimas [Stop], tada pasirinkite [OK] (Gerai).

139

wSpausdinimas

e Spausdinimo efektų reguliavimas
4 žingsnyje, aprašytame 138 p., pasirinkite spausdinimo efektą. Kai šalia <z> rodoma piktograma <e>, paspauskite <B> mygtuką. Tada galima reguliuoti spausdinimo efektą. Ką galima reguliuoti arba kas rodoma, priklauso nuo 4 žingsnyje atlikto pasirinkimo. Brightness (Šviesis) Galima reguliuoti vaizdo šviesį. Adjust levels (Reguliavimo lygiai) Kai pasirenkama [Manual] (Rankinis), galima keisti pasiskirstymo lygius piktogramoje ir reguliuoti vaizdo šviesį ir kontrastą. Kai rodomas reguliavimo lygio ekranas, paspauskite <B> mygtuką, jei norite pakeisti <h> padėtį. Norėdami laisvai reguliuoti tamsių (0 - 127) ar šviesių (128 255) sričių lygius, paspauskite <5> mygtuką. kBrightener (Šviesinimas) Veiksmingas, kai fotografuojant apšviesto fono sąlygomis fotografuojamo žmogaus veidas atrodo per tamsus. Kai nustatyta [On] (Įj.), spausdinant veidas pašviesinamas. Red-eye corr. (Raudonų akių korekcija) Veiksmingas, kai fotografuojant su blykste žmonių akys nuotraukoje yra raudonos spalvos. Kai nustatyta [On] (Įj.), spausdinant koreguojamos raudonos akys.
Efektai [kBrightener] (Šviesinimas) ir [Red-eye corr.] (Raudonų akių korekcija) ekrane nerodomi. Kai pasirenkama [Detail set.] (Detalus reguliavimas), galima reguliuoti parametrus [Contrast] (Kontrastas), [Saturation] (Sotis), [Color tone] (Spalvų tonas) ir [Color balance] (Spalvų balansas). Parametrą [Color balance] (Spalvų balansas) reguliuokite <S> mygtukais. B reiškia mėlyna, A - gintarinė, M - purpurinė, G - žalia. Spalva koreguojama atitinkama kryptimi. Pasirinkus [Clear all] (Išvalyti visus), atstatomi numatytieji visų spausdinimo efektų parametrai.

140

wSpausdinimas

Vaizdo kadravimas
Pakreipimo

Galima kadruoti vaizdą ir atspausdinti tik jo dalį: atrodys, kad vaizdas perkomponuotas. Kadravimą reikia atlikti prieš spausdinant. Jeigu nustačius kadravimo parametrus nustatinėjami spausdinimo parametrai, gali tekti kadruoti iš naujo.

1 Spausdinimo parametrų nustatymo ekrane pasirinkite [Trimming] (Kadravimas). 2 Nustatykite kadravimo rėmelio dydį, padėtį ir proporcijas.

Atspausdinama vaizdo dalis, patenkanti į kadravimo rėmelį. Kadravimo rėmelio vertikalias ir horizontalias proporcijas galima keisti per parametrą [Paper settings] (Spausdinimo parametrai). Kadravimo rėmelio dydžio keitimas Kai spaudžiamas <u> ar <I> mygtukas, pasikeičia kadravimo rėmelio dydis. Kuo mažesnis kadravimo rėmelis, tuo daugiau padidinamas vaizdas jį spausdinant. Kadravimo rėmelio perstūmimas Mygtukais <S> perstumkite rėmelį vertikalia ar horizontalia kryptimi. Stumkite kadravimo rėmelį iki jis apims norimą vaizdo dalį ar kompoziciją. Rėmelio pasukimas Kiekvieną kartą paspaudus <B> mygtuką, kadravimo rėmelio orientacija pasikeičia iš vertikalios į horizontalią ir atvirkščiai. Tai įgalina iš horizontalaus vaizdo sukurti vertikalią nuotrauką. Vaizdo pasukimo korekcija Pasukdami <6> ratuką, galite reguliuoti vaizdo pasukimo kampą iki ±10 laipsnių 0,5 laipsnio pokyčiu. Kai atliekate vaizdo pasukimo korekciją, ekrane rodoma piktograma <O> pasidaro mėlynos spalvos. X Vėl atsiranda spausdinimo parametrų ekranas. Spausdinimo parametrų ekrano viršutiniame kairiajame kampe galima patikrinti kadruoto vaizdo sritį.

3 Norėdami išeiti iš kadravimo režimo, paspauskite <0> .
141

wSpausdinimas

Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, gali būti atspausdinama ne ta vaizdo dalis, kuri buvo nurodyta. Kuo mažesnė kadravimo sritis, tuo atspausdintoje nuotraukoje stambesni grūdeliai. Kadruodami vaizdą, žiūrėkite į fotoaparato LCD ekraną. Jei žiūrėsite į televizoriaus ekrane rodomą vaizdą, gali būti netiksliai rodomas kadravimo rėmelis.

Ką daryti, jei atsiranda spausdintuvo klaidų
Jei pašalinote su spausdintuvu susijusią klaidą (nėra rašalo, popieriaus ir t.t.) ir pasirinkote [Continue] (Tęsti) norėdami atnaujinti spausdinimą, bet spausdinimas neatsinaujina, kad spausdinimas atsinaujintų spauskite spausdintuvo mygtukus. Smulkesnę informaciją rasite spausdintuvo vartotojo instrukcijoje.

Klaidų pranešimai
Jei spausdinant atsiranda spausdinimo problemų, fotoaparato LCD ekrane atsiranda klaidos pranešimas. Paspausdami <0> nutraukite spausdinimą. Pašalinę problemą, atnaujinkite spausdinimą. Kaip pašalinti spausdinimo problemą, žr. spausdintuvo vartotojo instrukciją. Paper error (Popieriaus klaida): Patikrinkite, ar į spausdintuvą teisingai įdėtas popierius. Ink error (Rašalo klaida): Patikrinkite rašalo lygį spausdintuve ir panaudoto rašalo kasetę. Hardware error (Aparatūrinės įrangos klaida): Patikrinkite, ar nėra spausdintuvo klaidų, nesusijusių su popieriumi ir rašalu. File error (Failo klaida): Pasirinkto vaizdo negalima atspausdinti naudojant „PictBridge“. Gali nespausdinti kitu fotoaparatu nufotografuotų ar redaguotų kompiuteriu vaizdų.

142

W Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas (DPOF)
Nustatykite spausdinimo tipą, datos bei failo numerio spausdinimą. Spausdinimo parametrai taikomi visiems užsakytiems spausdinti vaizdams. (Jų negalima nustatyti kiekvienam vaizdui atskirai.)

Spausdinimo parinkčių nustatymas

1

Pasirinkite [Print order] (Užsakymas spausdinti).
X Kortelėje [3] pasirinkite [Print order] (Užsakymas spausdinti), tada paspauskite <0>.

[Setup] (Nustatymas). 2 Pasirinkite Pasirinkite [Set up] (Nustatymas),
tada paspauskite <0>.

norimas parinktis. 3 Nustatykite Nustatykite parametrus [Print type]
(Spausdinimo tipas), [Date] (Data) ir [File No.] (Failo Nr.). Nustatykite trukmę, tada paspauskite <0>. Pasirinkite norimą parinktį, tada paspauskite <0>.
[Print type] (Spausdinimo tipas) [Date] (Data) [File No.] (Failo Nr.)

143

W Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas (DPOF)

K
Spausdinimo tipas

Standartinis Indeksinis Abu

L K L

Viename popieriaus lape atspausdinamas vienas vaizdas. Viename popieriaus lape atspausdinami keli maži vaizdai. Atspausdinamos ir standartinės, ir indeksinės nuotraukos.

Data Failo Nr.

On (Įj.) Off (Išj.) On (Įj.) Off (Išj.)

[Pasirinkus [On] (Įj.), nuotraukoje atspausdinama užfiksuota fotografavimo data. [Pasirinkus [On] (Įj.), nuotraukoje atspausdinamas failo numeris.

4

Išeikite iš nustatymo režimo.
Paspauskite <7> mygtuką. X Vėl atsiranda užsakymo spausdinti ekranas. Po to, norėdami nurodyti, kuriuos vaizdus spausdinti, pasirinkite [Sel.Image] (Pasirinkti vaizdus) arba [All image] (Visus vaizdus).

Net ir nustačius elementų [Date] (Data) ir [File No.] (Failo Nr.) reikšmę [On] (Įj.), priklausomai nuo spausdinimo tipo parametrų ir spausdintuvo modelio, data ir failo numeris gali būti nespausdinamas. Kai spausdinate naudodami DPOF, turite naudoti kortelę, kurioje nurodyti užsakymo spausdinti parametrai. Ši funkcija neveiks, jei tiesiog paimsite vaizdus iš kortelės ir bandysite juos spausdinti. Kai kurie DPOF standartą palaikantys spausdintuvai ir fotolaboratorijos gali neatspausdinti Jūsų nurodytų nuotraukų. Jei taip atsitiktų spausdinant Jūsų spausdintuvu, žr. spausdintuvo vartotojo instrukciją. Arba užsakinėdami nuotraukas fotolaboratorijoje pasiteiraukite apie suderinamumą. Į fotoaparatą neįdėkite kortelės, kurioje kitu fotoaparatu buvo nurodytas užsakymas spausdinti, ir nebandykite nurodyti užsakymo spausdinti. Užsakymas spausdinti gali nesuveikti arba gali būti pakeistas. Be to, gali būti neįmanoma nustatyti užsakymo spausdinti. Tai priklauso nuo vaizdo tipo.

Užsakymo spausdinti negalima nurodyti RAW vaizdams. Indeksinio spausdinimo [Index] atveju negalima nustatyti, kad ir [Date] (Data), ir [File No.] (Failo Nr.) reikšmė būtų [On] (Įj.).

144

W Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas (DPOF)

Užsakymas spausdinti
Sel.Image (Pasirinkti vaizdą) Pasirinkite ir užsakykite vaizdus vieną po kito. Paspauskite <I> mygtuką, jei norite, kad būtų rodoma po tris kadrus. Jei norite vėl pereiti į rodymo po vieną vaizdą režimą, paspauskite <u> mygtuką. Pabaigę užsakymą spausdinti, paspausdami <M > mygtuką, įrašykite užsakymą perkelti į kortelę. [Standard] (Standartinis) [Both] (Abu) Norėdami nustatyti rodomo vaizdo spausdintinų kopijų skaičių, paspauskite <V> mygtuką. [Index] (Indeksinis) Paspausdami <V> mygtuką, pažymėkite laukelį varnele <X>, ir vaizdas bus įtrauktas į indeksinę nuotrauką.

Kiekis

Bendras pasirinktų vaizdų skaičius

Varnelė Indekso piktograma

All image (Visus vaizdus) Nurodomas užsakymas atspausdinti po vieną visų aplanke įrašytų vaizdų kopiją. Jei pasirenkate [Clear All] (Panaikinti visus), atšaukiamas užsakymas spausdinti visus atminties kortelėje įrašytus vaizdus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad RAW vaizdai neįtraukiami į užsakymą spausdinti net jei nurodoma „All image“ (Visus vaizdus). Jei naudojate „PictBridge“ standartą palaikantį spausdintuvą, vienu užsakymu nespausdinkite daugiau nei 400 vaizdų. Jei užsakysite daugiau, gali neatspausdinti dalies nuotraukų.

145

W Tiesioginis spausdinimas naudojant DPOF parametrus
Naudojant „PictBridge“ standartą palaikantį spausdintuvą, galima lengvai atspausdinti vaizdus su nurodytais DPOF parametrais.

1

Paruošimas spausdinti

Žr. 134 p. Vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis skyriuje „Fotoaparato jungimas prie spausdintuvo“ iki 5 žingsnio.

2 Kortelėje [3] pasirinkite [Print order] (Užsakymas spausdinti). 3 Pasirinkite [Print] (Spausdinti).
[Print] atvaizduojama tik tuomet, kai fotoaparatas prijungtas prie spausdintuvo ir galima spausdinti.

4 Nustatykite parametrus [Paper settings] (Popieriaus
parametrai). (136 p.)
Jei būtina, nustatykite spausdinimo efektus (138 p.).

5 Pasirinkite [OK] (Gerai).
Prieš spausdindami būtinai nustatykite popieriaus formatą. Kai kurie spausdintuvai negali atspausdinti failo numerio. Jei nustatytas spausdinimas su baltais kraštais [Bordered], data gali būti atspausdinama paraštėje. Tai priklauso nuo spausdintuvo modelio. Priklausomai nuo spausdintuvo, data gali būti blanki, jei ji atspausdinama šviesiame fone ar baltame krašte.

Negalima pasirinkti elemento [Adjust levels] (Reguliavimo lygis) reikšmės [Manual] (Rankinis). Jei nutraukėte spausdinimą ir norite atnaujinti likusių vaizdų spausdinimą, pasirinkite [Resume] (Atnaujinti). Atkreipkite dėmesį, kad spausdinimas neatsinaujina, jei nutraukus spausdinimą: • Prieš jį atnaujindami pakeitėte užsakymą spausdinti ar ištrynėte vaizdus, įtrauktus į užsakymą spausdinti. Indeksinio spausdinimo atveju, prieš atnaujindami spausdinimą, pakeitėte popieriaus parametrus. Arba kortelėje liko per mažai vietos, kai spausdinimas buvo nutrauktas. Jei spausdinimo metu atsirastų problemų, žr. 142 p.

146

d Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį
Prijungę fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio, fotoaparatu galite perkelti vaizdus iš įdėtos kortelės. Tai vadinama tiesioginiu vaizdų perkėlimu. Prieš jungdami fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio, į kompiuterį būtinai įdiekite pridedamą programinę įrangą (iš kompaktinio disko „EOS Digital Solution Disk“). Kaip įdiegti programinę įrangą, žr. „Programinės įrangos instrukcija“.

Pasiruošimas vaizdų perkėlimui

1

Fotoaparatą prijunkite prie asmeninio kompiuterio.
Prieš prijungdami fotoaparatą, išjunkite fotoaparato maitinimą. Naudokite sąsajos kabelį, kurį įsigijote kartu su fotoaparatu. Jungiant kabelį į fotoaparato <D> lizdą, kabelio kištukas su <D> piktograma turi būti nukreiptas į fotoaparato priekinę pusę. Kitą kabelio kištuką įkiškite į asmeninio kompiuterio USB prievadą.

maitinimo jungiklį 2 Fotoaparato perjunkite į padėtį <1>.
Kai kompiuterio monitoriaus ekrane atsiras programos pasirinkimo ekranas, pasirinkite [EOS Utility]. Kai atsiras fotoaparato modelio pasirinkimo ekranas, pasirinkite savo fotoaparato modelį. X Kompiuterio monitoriaus ekrane atsiras [EOS Utility] langas, o fotoaparato LCD ekrane atsiras tiesioginio perkėlimo ekranas.

147

d Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį

Kai rodomas tiesioginio perkėlimo ekranas, fotografavimas išjungiamas. Jei langas [EOS Utility] neatsiranda, žr. kompaktiniame diske įrašytą „Programinės įrangos vartotojo instrukciją“. Prieš atjungdami kabelį, išjunkite fotoaparatą. Kabelį traukite laikydami už jungties, o ne už laido.

Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį
Į kompiuterį nusiųsti vaizdai įrašomi į aplanko [My Pictures] (Mano nuotraukos) („Windows“) arba į aplanko [Pictures] (Nuotraukos) („Macintosh“) poaplankius, sukuriamus pagal fotografavimo datą.

Visų kortelėje įrašytų vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį.
Pasirinkite [All images] (Visi vaizdai), tada paspauskite <l> mygtuką. X Mėlyna spalva mirksi <l> mygtuko lemputė ir pradedamas vaizdų perkėlimas. X Perkėlus nuotraukas, lemputė švies nemirksėdama. Žemiau paaiškintos kitos parinktys, išskyrus [All images] (Visi vaizdai). Norėdami pradėti vaizdų perkėlimą, paspauskite <l> mygtuką. New images (Nauji vaizdai) Fotoaparatas perkėlimui automatiškai išrenka vaizdus, kurie dar nebuvo perkelti į asmeninį kompiuterį. Transfer order images (Užsakymo perkelti vaizdai) Vaizdus perkėlimui pasirenka vartotojas, ir jie visi iš karto perkeliami į asmeninį kompiuterį. Kaip pasirinkti vaizdus, žr. instrukcijas kitame puslapyje.

148

d Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį

Select & transfer (Pasirinkti ir perkelti) Paspausdami <U> mygtuką, pasirinkite vaizdus, kurie turėtų būti po vieną perkeliami į asmeninį kompiuterį. Norėdami išeiti, paspauskite <M > mygtuką. Darbalaukio fonas Jūsų pasirinktas ir perkeltas vaizdas taps asmeninio kompiuterio monitoriaus darbalaukio fonu. Norėdami išeiti, paspauskite <M > mygtuką.
Jei paspausite <0>, o ne <l> mygtuką, atsiras patvirtinimo dialogo ekranas. Pasirinkite [OK] (Gerai), tada paspausdami <0> pradėkite perkėlimą. Perkelti RAW vaizdus, kad jie taptų darbalaukio fonu, negalima.

3 Vaizdų pasirinkimas perkėlimui
Jūs pasirenkate vaizdus, kurie turi būti perkeliami į kompiuterį po vieną.

1

Pasirinkite [Transfer order] (Užsakymas perkelti).
Kortelėje [3] pasirinkite [Transfer order] (Užsakymas perkelti), tada paspauskite <0>. X Atsiranda užsakymo perkelti ekranas.

[Sel.Image] (Pasirinkti 2 Pasirinkite vaizdą).
Pasirinkite [Sel.Image] (Pasirinkti vaizdą), tada paspauskite <0>. X Atsiras vaizdas.

149

d Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį

norimą perkelti vaizdą. 3 Pasirinkite Spausdami <U > mygtuką,
pasirinkite vaizdą, tada, paspausdami <V> mygtuką, uždėkite varnelę <X> viršutiniame kairiajame kampe. Kartokite šį žingsnį visiems norimiems perkelti vaizdams pažymėti. Perkėlimui galite pasirinkti iki 998 vaizdų. Norėdami įrašyti pasirinkimus į kortelę, du kartus paspauskite <M > mygtuką. Vėl atsiranda meniu. Apie [All image] (Visi vaizdai) Jei 2 žingsnyje pasirenkate [All image] (Visi vaizdai), atsiranda kairėje pavaizduotas ekranas. Jei tuomet pasirinksite [Mark all on card] (Pažymėti visus kortelėje) ir paspausite <0>, vienu metu bus perkelta iki 998 vaizdų. Jei pasirinksite [Clear all on card] (Panaikinti visus kortelėje) ir paspausite <0>, bus atšaukiami visi vaizdų perkėlimo pasirinkimai.
Į fotoaparatą neįstatykite CF kortelės, kurioje yra kitu fotoaparatu nurodytų užsakymų perkelti, ir nebandykite nurodyti kitų užsakymų perkelti. Gali būti užrašomi visi vaizdai, įtraukti į užsakymą perkelti. Be to, priklausomai nuo vaizdo tipo, gali būti neįmanoma nurodyti užsakymo perkelti. Jei perkėlimui pasirenkamas 1+73 vaizdas, jis bus laikomas vienu vaizdu, nors ir RAW, ir JPEG vaizdai bus perkeliami į asmeninį kompiuterį. 3 žingsnyje paspauskite <I> mygtuką, jei norite, kad būtų rodoma po tris vaizdus. Jei norite vėl pereiti į rodymo po vieną vaizdą režimą, paspauskite <u> mygtuką.

150

Vartotojo nustatomi fotoaparato parametrai
Galite tinkinti įvairias fotoaparato funkcijas, kad jos atitiktų Jūsų fotografavimo prioritetus. Tai galite atlikti naudodamiesi vartotojo funkcijomis. Vartotojo funkcijas galima nustatyti ir naudoti tik kūrybinės zonos režimais.

9

151

3 Vartotojo funkcijų nustatymasN

1

Pasirinkite [Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)).
Kortelėje [7] pasirinkite [Custom Functions (C.Fn)] (Vartotojo funkcijos (C.Fn)), tada paspauskite <0>.

Vartotojo funkcijos numeris

vartotojo funkcijos 2 Pasirinkite numerį.
Spausdami <U > mygtuką, išsirinkite norimos nustatyti vartotojo funkcijos numerį, tada paspauskite <0>.

norimą nuostatą. 3 Nustatykite Spausdami <V> mygtuką,
pasirinkite norimą nuostatą (numerį), tada paspauskite <0>. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius, jei norite nustatyti kitas vartotojo funkcijas. Ekrano apačioje po atitinkamais numeriais rodomi esamos vartotojo funkcijų nuostatos.

iš nustatymo režimo. 4 Išeikite Norėdami grįžti į meniu, paspauskite
<M> mygtuką.

Visų vartotojo funkcijų panaikinimas
Meniu [7 Clear settings] (Išvalyti nuostatas), pasirinkite [Clear all Custom Func. (C.Fn)] (Išvalyti visas vartotojo funkcijas (C.F.)), jei norite išvalyti visas vartotojo funkcijos nuostatas. (114 p.)

152

3 Vartotojo funkcijų nustatymasN

Vartotojo funkcijos
C.Fn I: Exposure (Ekspozicija) 1 Exposure level increments (Ekspozicijos lygio pokyčiai) 154 p. Flash sync. speed in Av mode (Blykstės 2 sinchronizavimo greitis Av režimu) C.Fn II: Image (Vaizdas) Long exposure noise reduction (Triukšmų slopinimas 3 ilgai eksponuojant) High ISO speed noise reduction (Triukšmų slopinimas 4 nustačius didelį ISO jautrumą) 5 Highlight tone priority (Paryškinimo atspalvio prioritetas) Auto Lighting Optimizer (Automatinis apšvietimo 6 optimizatorius)

155 p.

156 p.

C.Fn III: Auto focus/Drive (Automatinis fokusavimas/Pavara) AF-assist beam firing (AF pašvietimo lemputės 7 sužybsėjimas) AF during Live View shooting (AF, kai fotografavimui 157 p. 8 naudojamas LCD ekranas) 9 Mirror lockup (Veidrodžio fiksavimas) C.Fn IV: Operation/Others (Veikimas/Kita) 10 Shutter/AE lock button (Užraktas/AE fiksavimo mygtukas) 11 SET button when shooting (SET mygtukas fotografuojant) LCD display when power ON (LCD ekranas kai įjungtas 12 maitinimas) 13 Add original decision data (Pridėti autentiškumo duomenis)

158 p. 159 p.

Vartotojo funkcijos, kurių pavadinimai patamsinti, neveikia kai fotografavimui naudojamas LCD ekranas. (Parametrai išjungti.) Jei nustatyta C.Fn-8-1/2 ir norite naufoti AE fiksavimą, nustatykite C.Fn-10-1.

153

3Vartotojo funkcijų parametraiN
Vartotojo funkcijos (C.Fn) suskirstytos į keturias grupes pagal funkcijų tipą: C.Fn I: Exposure (Ekspozicija), C.Fn II: Image (Vaizdas), C.Fn III: Auto focus/Drive (Automatinis fokusavimas/Pavara), C.Fn IV: Veikimas/ Kita.

C.Fn I: Exposure (Ekspozicija)
C.Fn-1 Exposure level increments (Ekspozicijos lygio pokyčiai)

0: 1/3 žingsnio 1: 1/2 žingsnio Nustatomas išlaikymo, diafragmos, ekspozicijos kompensavimo, AEB ir t.t. 1/2 žingsnio pokytis. Veiksminga, kai norite valdyti ekspoziciją ne tokiu mažu 1/3 žingsnio pokyčiu.
Ekspozicijos lygis bus rodomas vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane kaip parodyta žemiau.

C.Fn-2

Flash sync. speed in Av (Aperture-priority AE) mode (Blykstės sinchronizacijos greitis Av (AE su diafragmos prioritetu) režimu)

0: Auto (Automatinis) Automatiškai nustatomas blykstės sinchronizacijos greitis nuo 30 sek. iki 1/200 sek., atitinkantis scenos apšviestumą. 1: 1/200 sec. (fixed) (1/250 sek. (fiksuotas)) Fotografuojant su blykste, nuotrauką galima užfiksuoti be fotoaparato sujudinimo.

154

3Vartotojo funkcijų parametraiN

C.Fn II: Image (Vaizdas)
C.Fn-3 Long exposure noise reduction (Triukšmų slopinimas ilgo eksponavimo metu)

0: Off (Išj.) 1: Auto (Automatinis) Eksponuojant 1 sekundę ar ilgiau, aptinkami ilgam eksponavimui būdingi triukšmai automatiškai slopinami. Ši [Auto] nuostata veiksminga daugeliu atveju. 2: On (Įj.) Triukšmas slopinamas visada, kai eksponuojama 1 sekundę ar ilgiau. Ši [On] nuostata gali būti veiksminga slopinant triukšmus, kurie neaptinkami naudojant nuostatą [Auto].
Kai nustatyta 2 nuostata, jei fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane metu ilgai eksponuojama, kol slopinami triukšmai, LCD ekrane nėra vaizdo. Nufotografavus triukšmų slopinimo procesas gali užtrukti tiek pat, kiek ir pats eksponavimas. Kol nesibaigė triukšmų slopinimas, negalima nufotografuoti kito kadro.

C.Fn-4

High ISO speed noise reduction (Triukšmų slopinimas nustačius didelį ISO jautrumą)

0: Off (Išj.). 1: On (Įj.) Slopina vaizde atsirandančius triukšmus. Nors triukšmų slopinimas taikomas visomis ISO jautrumo reikšmėmis, jis ypatingai veiksmingas nustačius didelį ISO jautrumą. Kai nustatyta nedidelio ISO jautrumo reikšmė, dar labiau slopinami triukšmai pavėsio srityse.
Nustačius 1 nuostatą, fotografuojant nepertraukiamai žymiai sumažėja maksimalus kadrų skaičius serijoje. Taip pat išjungiamas baltos spalvos balansų gretinimas.

155

3Vartotojo funkcijų parametraiN

C.Fn-5

Highlight tone priority (Paryškinimo atspalvio prioritetas)

0: Disable (Išjungta) 1: Enable (Įjungta) Pagerinamas detalumas šviesiose srityse. Dinaminis diapazonas prasiplečia nuo standartinės 18% pilkos iki šviesių sričių. Perėjimas tarp pilkos spalvos atspalvių ir šviesių sričių tampa daug tolygesnis.
Nustačius 1 nuostatą, triukšmai šešėlio srityje gali būti šiek tiek stipresni nei paprastai. Nustačius 1 nuostatą, nustatomo ISO jautrumo diapazonas bus 200 – 1600. Be to, rodant ISO jautrumą vaizdo ieškiklyje, „0“ yra mažesnis, pavyzdžiui, „2oo“. Kai rodoma vaizdo fotografavimo informacija (131 p.), ISO jautrumo reikšmės nuliai („0“) taip pat bus mažesni.

C.Fn-6

Auto Lighting Optimizer (Automatinis apšvietimo optimizatorius)

0: Enable (Įjungta) Jei vaizdas išeina per tamsus ar per mažas kontrastas, automatiškai koreguojamas vaizdo šviesis ir kontrastas. (Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, gali padaugėti vaizdo triukšmų.) Ši funkcija neveiks nei su rankiniu ekspozicijos nustatymu, nei su 1 ir 1+73 vaizdais. Pagrindinės zonos režimais automatinis apšvietimo optimizatorius veiks automatiškai.

B

1: Disable (Išjungta)

156

3Vartotojo funkcijų parametraiN

C.Fn III: Auto focus/Drive (Automatinis fokusavimas/Pavara)
C.Fn-7 AF-assist beam firing (AF pašvietimo lemputės sužybsėjimas)

AF pašvietimo spindulį gali skleisti įmontuota fotoaparato blykstė arba EOS fotoaparatams skirta „Speedlite“ blykstė. 0: Enable (Įjungta) 1: Disable (Išjungta) AF pašvietimo spindulys nesužybsi. 2: Only external flash emits (Sužybsi tik išorinė blykstė) Kai naudojama specializuota EOS serijos fotoaparatams skirta „Speedlite“ blykstė, kai būtina, sužybsi šios blykstės AF pašvietimo lemputė. Fotoaparate įmontuota blykstė neįjungia AF pašvietimo.
Jei nurodyta išorinės EOS fotoaparatams skirtos „Speedlite“ blykstės vartotojo funkcijos [AF-assist beam firing] (AF pašvietimo lemputės sužybsėjimas) reikšmė [Disabled] (Išjungta), „Speedlite“ AF pašvietimo lemputė nesužybsės net jei fotoaparatu nustatyta nuostata C.Fn-7-0/2.

C.Fn-8

AF during Live View shooting (AF, kai naudojamas LCD ekranas)

Kai nustatyta 1 ar 2, kai fotografuojama stebint vaizdą ekrane, įmanomas AF. Smulkesnę informaciją rasite 102 - 106 p. 0: Disable (Išjungta) 1: Quick mode (Greitas režimas) (102 p.) 2: Live mode ( Realiojo laiko režimas) (104 p.)

C.Fn-9

Mirror lockup (Veidrodžio fiksavimas)

0: Disable (Išjungta) 1: Enable (Įjungta) Panaikina fotoaparato vibravimus, kuriuos sukelia atspindžio veidrodžio veikimas, galintis trukdyti fotografuojant superteleobjektyvu ar stambiu planu. Kaip užfiksuoti veidrodį, žr. 94 p.

157

3Vartotojo funkcijų parametraiN

C.Fn IV: Operation/Others (Veikimas/Kita)
C.Fn-10 Shutter/AE lock button (Užraktas/AE fiksavimo mygtukas)

0: AF/AE lock (AF/AE fiksavimas) 1: AE lock/AF (AE fiksavimas/AF) Patogu, kai norite atskirai nustatyti ryškumą ir ekspoziciją. Ryškumą nustatykite <A> mygtuku, AE užfiksuokite paspausdami užrakto mygtuką iki pusės jo eigos. 2: AF/AF lock, no AE lock (AF/AF fiksavimas, be AE fiksavimo) „AI Servo AF“ režimu galite paspausti <A> mygtuką ir trumpam sustabdyti AF sistemos veikimą. Tai įgalina išvengti trikdžių nustatinėjant ryškumą, kai tarp fotoaparato ir fotografuojamo objekto atsiranda koks nors pašalinis objektas. Ekspozicija nustatoma fotografavimo metu. 3: AE/AF, no AE lock (AE/AF, AE nefiksuojama) Naudinga fotografuojant objektus, kurie tai juda, tai sustoja. „AI Servo AF“ režimu galite paspausti <A> mygtuką ir pradėti arba sustabdyti „AI Servo AF“ sistemos veikimą. Ekspozicija nustatoma fotografavimo metu. Tad laukiant lemiamo momento, optimaliai nustatomas ryškumas ir ekspozicija.

C.Fn IV -11 SET button when shooting (SET mygtukas fotografuojant)
Dažnai naudojamą funkciją galima priskirti <0> mygtukui. Kai fotoaparatas pasirengęs fotografuoti, paspauskite <0> mygtuką. 0: Normal (disabled) (Normalus (išjungta)) 1: Change quality (Keisti kokybę) Norėdami tiesiogiai nustatyti vaizdo įrašymo kokybę, paspauskite <0> mygtuką ir, žiūrėdami į LCD ekraną, paspauskite <S> mygtuką. 2: Flash exposure compensation (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste) Kai paspaudžiate <0>, atsiranda ekspozicijos kompensavimo fotografuojant su blykste ekranas, tad galite greitai keisti nuostatą. 3: LCD monitor On/Off (LCD ekranas Įj./Išj.) Atlieka tą pačią funkciją kaip ir <B> mygtukas. 4: Menu display (Meniu ekranas) Atlieka tą pačią funkciją kaip ir <M> mygtukas.

158

3Vartotojo funkcijų parametraiN

Jei nurodyta meniu [Live View shoot.] (Fotografavimas stebint vaizdą ekrane) reikšmė [Enable] (Įjungta), fotografavimas stebint vaizdą ekrane turės viršenybę prieš nuostatas nuo 1 iki 4. Kai fotoaparatas pasirengęs fotografuoti, paspaudus <0>, ekrane rodomas fotografuojamas vaizdas.

C.Fn-12

LCD display when power ON (LCD ekranas kai įjungtas maitinimas)

0: Display (Rodymas) Kai įjungiamas maitinimo jungiklis, rodomos fotoaparato nuostatos. 1: Retain power OFF status (Išlaikyti išjungimo būseną) Jei paspaudėte <B> mygtukąir išjungėte LCD ekraną, o po to išjungiate maitinimą, vėl įjungus maitinimą LCD ekranas neįsijungs. Tai padeda taupyti baterijos energiją. Kai naudojami, rodomi meniu ekranai ir atkuriami vaizdai. Jei paspaudėte <B> mygtuką ir tada išjungiate maitinimą kai rodomi fotografavimo parametrai, kitą kartą įjungus maitinimą įsijungs LCD ekranas.

C.Fn-13

Add original decision data (Pridėti autentiškumo duomenis)

0: Off (Išj.). 1: On (Įj.) Prie vaizdo automatiškai pridedami duomenys, įgalinantys patikrinti, ar vaizdas originalus, ar ne. Kai rodoma vaizdo su autentiškumo duomenimis fotografavimo informacija, (131p.), atsiranda piktograma <L>. Kad būtų galima patikrinti, ar vaizdas originalus, reikalingas komplektas vaizdo autentiškumui patikrinti OSK-E3 (parduodamas atskirai).
Vaizdai nesuderinami su komplekto vaizdo autentiškumui patikrinti OSK-E3 vaizdo šifravimo/dešifravimo funkcijomis.

159

3 „Mano meniu“ registravimasN
Kad galėtumėte greitai prieiti prie dažnai keičiamų vartotojų funkcijų, galite užregistruoti iki 6 meniu.

1

Pasirinkite [My Menu settings] (Mano meniu parametrai).
Kortelėje [9] pasirinkite [My Menu settings], tada paspauskite <0>.

[Register] 2 Pasirinkite (Registruoti).
Pasirinkite [Register] (Registruoti), tada paspauskite <0>.

pageidaujamus meniu. 3 Užregistruokite Pasirinkite meniu, tada paspauskite <0>.
Meniu bus užregistruotas, kai atsiras patvirtinimo dialogo langas ir jūs pasirinksite [OK] (Gerai) ir paspausite <0>. Kartodami šią procedūrą, galite užregistruoti iki šešių meniu. Norėdami grįžti į 2 žingsnio ekraną, paspauskite <M> mygtuką.

My Menu setting (Mano meniu nuostatos)
[Sort] (Rikiuoti) ir kiti 2 žingsnyje rodomi parametrai yra tokie: Sort (Rikiuoti) Galite keisti „Mano meniu“ užregistruotų meniu tvarką. Pasirinkite [Sort] (Rikiuoti) ir pasirinkite meniu, kurio tvarką norite keisti. Tada paspauskite <0>. Kai rodoma [z], norėdami pakeisti tvarką, paspauskite <V> ir tada paspauskite <0>. Display from My Menu (Rodyti iš „Mano meniu“) Kai nustatote [Enable] (Įjungta), kai iškviesite meniu, pirmiausia rodoma [9]. Delete and Delete all items (Pašalinti ir pašalinti visus elementus) Pašalinami užregistruoti meniu elementai. [Delete] (Pašalinti) pašalinamas vienas meniu elementas; [Delete all items] (Pašalinti visus elementus) pašalinami visi meniu elementai.

160

10
Žinynas
Šiame skyriuje pateikiama bendroji informacija apie fotoaparato funkcijas, sisteminius priedus ir t.t. Skyriaus pabaigoje yra abėcėlinė rodyklė, padedanti greičiau surasti informaciją.

161

Kai ryškumo nepavyksta nustatyti automatiškai
Automatinio fokusavimo sistema gali nenustatyti tam tikrų objektų ryškumo (žybsi sufokusavimo indikatorius <o>).

Objektai, kurių ryškumą sunku nustatyti
Nekontrastingi objektai Pavyzdys: žydras dangus, vienspalvės sienos ir pan. Silpnai apšviesti objektai Atspindintys šviesą objektai ir stipria fonine šviesa apšviesti objektai Pavyzdys: blizgantis automobilio kėbulas ir pan. Kai AF taškai dengia ir artimus, ir tolimus objektus Pavyzdys: žvėris narve ir pan. Pasikartojančios struktūros objektai Pavyzdys: dangoraižio langai, kompiuterių klaviatūros ir pan. Tokiu atveju atlikite vieną iš nurodytų procedūrų: (1) Įjungę „One-Shot AF“ režimą, nustatykite objekto, esančio tokiu pat atstumu kaip ir fotografuojamas objektas, ryškumą, užfiksuokite ryškumą ir perkomponuokite kadrą. (46 p.) (2) Objektyvo fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <MF> ir nustatykite ryškumą rankiniu būdu.

Jei pritvirtintas ekstenderis (įsigyjamas papildomai) ir maksimali objektyvo diafragma yra f/5,6 ar mažesnė (didesnis f/skaičius), AF neveiks (išskyrus realiojo laiko AF režimą). Smulkesnę informaciją rasite ekstenderio instrukcijoje. Atvejus, kai AF sistema gali nenustatyti ryškumo fotografuojant realiojo laiko AF režimu, rasite 106 p.

162

Fotoaparato maitinimas iš elektros tinklo lizdo
Kintamosios srovės maitinimo bloko komplektu ACK-E5 (įsigyjamu atskirai) galite prijungti fotoaparatą prie elektros tinklo lizdo ir nesijaudinti dėl baterijos įkrovos lygio.

1

Prijunkite maitinimo laidą.
Maitinimo laidą prijunkite kaip pavaizduota iliustracijoje. Pasinaudoję fotoaparatu, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

nuolatinės srovės 2 Prijunkite adapterį DR-E5.
Įkiškite laido kištuką į nuolatinės srovės adapterį DR-E5.

dėkite nuolatinės srovės 3 Įadapter į.
Atidarykite dangtelį ir kiškite nuolatinės srovės adapterį iki jis užsifiksuos.

nuolatinės srovės laidą. 4 Įkiškite Atidarykite nuolatinės srovės laido
angos dangtelį ir įtaisykite laidą kaip pavaizduota. Uždarykite dangtelį.

Jei fotoaparato maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį <1>, neprijunginėkite ir neatjunginėkite maitinimo laido.

163

Fotografavimas su nuotolinio valdymo pultu
Nuotolinio valdymo pultas RC-1/RC-5 (parduodamas atskirai)
Nuotolinio valdymo pultas skirtas fotografuoti belaidžiu būdu būnant iki maždaug 5 metrų/16,4 pėdų atstumu nuo fotoaparato. RC-1 užraktą gali paleisti iš karto arba po 2 sekundžių, o RC-5 paleidžia užraktą po 2 sekundžių.

RC-1

RC-5 Nuotolinio valdymo jutiklis

Nurodykite laikmačio reikšmę <Q>. (53 p.) Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į fotoaparato nuotolinio valdymo jutiklį ir paspauskite siuntimo mygtuką. X Fotoaparatas automatiškai nustatys ryškumą. X Nustačius ryškumą, pradeda šviesti laikmačio lemputė ir nufotografuojama.
Fotoaparatas gali negerai veikti, kai apšviečiama tam tikro tipo fluosrescencinėmis lempomis. Jei naudojate nuotolinio valdymo funkciją, fotoaparato nestatykite šalia fluorescencinių lempų.

Nuotolinio valdymo jungiklis RS-60E3 (įsigyjamas atskirai)
Nuotolinio valdymo jungiklis su 60 cm/2 pėdų ilgio laidu skirtas užrakto mygtukui paspausti iki pusės jo eigos arba iki galo. Jis jungiamas į fotoaparato nuotolinio valdymo lizdą.

164

Fotografavimas su nuotolinio valdymo pultu

Okuliaro dangtelio naudojimas
Jei fotografuojate nežiūrėdami pro vaizdo ieškiklį, į okuliarą patenkanti šviesa gali daryti įtaką ekspozicijai. Taip neatsitiks, jei naudosite prie fotoaparato dirželio pritvirtintą okuliaro dangtelį.

1

Nuimkite okuliaro rėmelį.
Pastumkite okuliaro rėmelio apačią į viršų.

dangtelio uždėjimas. 2 Okuliaro Norėdami uždėti okuliaro dangtelį,
įstumkite jį į okuliaro rėmelio griovelį.

165

Išorinės „Speedlite“ serijos blykstės
EOS serijos fotoaparatams skirtos EX serijos „Speedlite“ blykstės
Iš esmės veikia kaip įmontuota blykstė, tad paprasta naudoti. Kai prie fotoaparato pritvirtinta EX serijos „Speedlite“ blykstė, fotoaparatas atlieka beveik visas automatinės blykstės valdymo funkcijas. Kitaip tariant, tai lyg vietoj įmontuotos blykstės išorėje pritvirtinta galinga blykstė. Smulkesnę informaciją apie naudojimą rasite EX serijos „Speedlite“ blykstės instrukcijoje. Šis fotoaparatas yra „A“ tipo fotoaparatas, suderinamas su visomis EX serijos „Speedlite“ blyksčių funkcijomis.
Prie apkabos jungiamos „Speedlite“ blykstės Žiedinės blykstės „Macro Lite“

EX serijos „Speedlite“ blykste, kurios nevaldo fotoaparatas, galima nustatyti tik blykstės funkcijų nuostatas [E-TTL II] ir [Flash exp. comp] (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste). (Kai kurioms EX serijos „Speedlite“ blykstėms taip pat galima nustatyti [Shutter sync.] (Užuolaidėlės sinchronizacija).)

166

Išorinės „Speedlite“ serijos blykstės

„Canon“ ne EX serijos „Speedlite“ blykstės
Su EZ/E/EG/ML/TL serijos „Speedlite“ blykstėmis, perjungtomis į TTL ar A-TTL automatinės blykstės režimą, blykstė žybsi tik visu galingumu. Įjunkite rankinį arba AE su išlaikymo prioritetu fotografavimo režimą ir fotografuokite. Kai naudojate „Speedlite“ blykstę, kurioje numatytas rankinės blykstės režimas, fotografuokite nustatę rankinį blykstės režimą. Kai EX serijos „Speedlite“ blykstė perjungta į TTL automatinės blykstės režimą naudojant blykstės vartotojo funkciją, blykstė sužybsi tik visu galingumu.

Kitų gamintojų blyksčių naudojimas
Sinchronizacijos greitis
Fotoaparatas gali sinchronizuoti su kompaktinėmis kitų gamintojų blykstėmis 1/200 sek. ir ilgesniais išlaikymais. Prieš fotografuodami būtinai patikrinkite, ar blykstė tinkamai sinchronizuoja su fotoaparatu.

Perspėjimai, kai fotografuojama tiesiogiai stebint vaizdą ekrane
Ne „Canon“ ženklo blykstė nesužybsės, kai fotografuojama tiesiogiai stebint vaizdą ekrane.

Jei fotoaparatas naudojamas su blykste ar blykstės priedu, skirtu kito gamintojo fotoaparatui, fotoaparatas gali negerai veikti ir netgi sugesti. Prie fotoaparato tiesioginės kontaktinės jungties nejunkite didelės įtampos blyksčių. Jos gali neveikti.

167

Meniu parametrai
1 Fotografavimas 1 (Raudonas)
Quality (Kokybė) Red-eye on/off (Raudonų akių efekto slopinimas įj./išj.) Beep (Garsinis signalas) Shoot w/o card (Fotografuoti be kortelės) Review time (Peržvalgos trukmė) 73 / 83 / 74 / 84 / 76 / 86 / 1+73 / 1 Off/On (Išj./ Įj.) On / Off (Įj./Išj.) On / Off (Įj./Išj.) Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold (Išj. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Neribotai)
psl.

64 59 108 108 108 80 79 90 92 93 87 67 82 85 119 129 126 130 143 149 132 127

2 Fotografavimas 2 (Raudonas)
AEB Flash exp comp (Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste) Custom WB (Vartotojo baltos spalvos balansas) WB SHIFT/BKT (Baltos spalvos balanso poslinkis/ Gretinimas) Color space (Spalvų erdvė) Picture Style (Nuotraukos stilius) Dust Delete Data (Dulkių pašalinimo duomenys) 1/3 žingsnio pokytis; ±2 žingsniai 1/3 žingsnio pokytis; ±2 žingsniai Rankinis baltos spalvos balanso nustatymas WB correction (Baltos spalvos balanso korekcija): White balance correction (Baltos spalvos balanso korekcija) WB-BKT: Baltos spalvos balansų gretinimas „sRGB“ / „Adobe RGB“ Standard / Portrait / Landscape / Neutral / Faithful / Monochrome / User Def. 1, 2, 3 (Standartinis / portretas / peizažas / neutralus / tikras / nespalvotas / nustatomas vartotojo 1, 2, 3) Gaunami duomenys, kurie naudojami dulkių taškams pašalinti. Vaizdo apsaugojimas nuo ištrynimo Vertikaliai nufotografuoto vaizdo pasukimas Ištrinti vaizdą Nurodomi vaizdai, kurie turi būti atspausdinami (DPOF) Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite perkelti į asmeninį kompiuterį Brightness / RGB (Šviesis / RGB) Automatinis vaizdų atkūrimas

3 Peržiūra (Mėlynas)
Protect images (Vaizdų apsauga) Rotate (Pasukti) Erase images (Ištrinti vaizdus) Print order (Užsakymas spausdinti) Transfer order (Užsakymas perkelti) Histogram (Histograma) Auto Play (Automatizuota peržiūra)

Jei įjungtas pagrindinės zonos režimas, kortelės [2] „Fotografavimas 2“, [7] „Nustatymas 3“, [9] „Mano meniu“ ekranai nerodomi. Kai įjungtas pagrindinės zonos režimas, nerodomi patamsinti meniu elementai. Įjungus pagrindinės zonos režimus, nerodomi RAW+7L ir RAW įrašymo kokybės režimai.

168

Meniu parametrai

5 Nustatymas 1 (Geltonas)
Auto power off 30 sec. / 1min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Off (30 (Automatinis išsijungimas) sek./ 1 min./ 2 min./ 4 min./ 8 min./ 15 min. / Išj.) Continuous / Auto reset / Manual reset (Nepertraukiamas File numbering / Automatinis numeravimas iš naujo / Rankinis (Failų numeravimas) numeravimas iš naujo) Auto rotate (Automatinis pasukimas) Format (Sužymėti) LCD auto off (Automatinis LCD ekrano išsijungimas) Screen color (Ekrano spalva) On PD / On D / Off (Įj. / Įj. / Išj.) Sužymėkite kortelę ir panaikinkite visus joje įrašytus duomenis Enabled / Disabled (Įjungtas/ Išjungtas) Pasirinkite fono spalvą.

psl.

109 110 112 40 115 115

6 Nustatymas 2 (Geltonas)
LCD brightness (LCD ryškumas) Numatyti septyni ryškumo lygiai Nustatykite datą (metus, mėnesį, dieną) ir laiką (valandas, Date/Time (Data/laikas) minutes, sekundes) Pasirinkite sąsajos kalbą. Language (Kalba) Video system (Vaizdo sistema) NTSC / PAL Auto cleaning / Clean now (Automatinis valymas /Valyti dabar) Sensor cleaning (Jutiklio valymas) Valykite rankiniu būdu Live View function settings Live View shooting / Grid display / Metering timer (Fotografavimo tiesiogiai ste- (Fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane / Tinklelio bint vaizdą ekrane parametrai) ekranas / Matavimo laikmatis) Flash firing / Built-in flash function setting / External flash function setting / External flash C.Fn setting / Clear external Flash control flash C.Fn setting. (Blykstė / Įmontuotos blykstės nustatymas (Blykstės valdymas) / Išorinės blykstės nustatymas / Išorinės blykstės C.Fn nustatymas / Išvalyti išorinės blykstės C.Fn nustatymus) 109 29 30 128 118 121 96

116

7 Nustatymas 3 (Geltonas)
Custom Functions (C.Fn) (Vartotojo funkcijos (C.Fn)) Savo nuožiūra individualizuokite fotoaparatą. Clear all camera settings / Clear all Custom Func. (C.Fn) Clear settings (Panaikinti visas fotoaparato nuostatas/ Panaikinti visas (Panaikinti nuostatas) vartotojo funkcijos nuostatas) Firmware Ver. Skirtas mikroprograminei įrangai atnaujinti (Mikroprogramos versija) 152 114 -

9 Mano meniu (Žalias)
My Menu setting (Mano meniu nuostatos) Dažnai naudojamų meniu elementų ir vartotojo funkcijų registravimas 160

169

Galimų funkcijų lentelė
o: Nustatoma automatiškai k: Pasirenka vartotojas
Režimų ratukas JP EG RAW RAW + JPEG Automatinis Rankinis Standartinis
Nuotraukos stilius Kokybė

: Negalima pasirinkti
Kūrybinė zona

Pagrindinė zona

170

ISO jautrumas
Spalvų erdvė Baltos spalvos balansas

Portretas Peizažas Neutralus Tikras Nespalvotas Vartotojo nustatomas sRGB „Adobe RGB“ Automatinis Užprogramuotas

Vartotojo baltos spalvos balansas Baltos spalvos balanso korekcija Baltos spalvos balansų gretinimas Automatinis apšvietimo optimizatorius „One-Shot“ „AI Servo“ „AI Focus“

AF

AF taško Autopasirinki- matinis mas Rankinis AF pašvietimas

Galimų funkcijų lentelė

o: Nustatoma automatiškai k: Pasirenka vartotojas
Pagrindinė zona Režimų ratukas Įvertinantysis Dalinis Taškinis
Vidutinis su centro prioritetu

: Negalima pasirinkti
Kūrybinė zona

Fotografavimas tiesiogiai stebint vaizdą ekrane

Matavimo metodas Ekspozicija Pavaros režimas Įmontuota blykstė

Programos pakeitimas
Ekspozicijos kompensavimas

AEB AE fiksavimas Ryškumo gylio peržiūra Po vieną kadrą Nepertraukiamas
10 sekundžių laikmatis/ Nuotolinis valdymas

2 sekundžių laikmatis
Nepertraukiamas fotografavimas po laikmačio

Automatinė Rankinė Išjungta blykstė Raudonų akių efekto slopinimas
Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste

171

Trikčių diagnostika ir šalinimas
Jei kyla problemų, pirmiausia perskaitykite šį skyrių. Jeigu šis skyrius nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią „Canon“ techninės pagalbos centrą.

Maitinimas
Fotoaparatas neveikia net ir tada, kai maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį <1>.
Į fotoaparatą negerai įstatyta baterija. (26 p.) Įkraukite bateriją. (24 p.) Patikrinkite, ar uždarytas baterijos skyrelio dangtelis. (26 p.) Patikrinkite, ar uždarytas kortelės lizdo dangtelis. (31 p.) Paspauskite <B> mygtuką.

Kreipties indikatorius mirksi net ir tada, kai maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį <2>.
Jei maitinimas nutrūksta kai vaizdas įrašomas į kortelę, kelias sekundes švies/mirksės kreipties į kortelę indikatorius. Įrašius vaizdą į kortelę, fotoaparatas išsijungs automatiškai.

Greitai išsieikvoja baterija.
Naudokite pilnai įkrautą bateriją. (24 p.) Naudojant įkraunamą baterija, su laiku ji išsieikvoja. Įsigykite naują.

Fotoaparatas išsijungia savaime.
Įjungta automatinio išsijungimo funkcija. Jei nenorite, kad fotoaparatas išsijungtų automatiškai, nustatykite meniu [5 Auto power off] (Automatinis išsijungimas) reikšmę [Off] (Išj.). Net ir tada, kai nurodyta [5 Auto power off] (Automatinis išsijungimas) reikšmė [Off] (Išj.), LCD ekranas išsijungs kai fotaparatas nebus naudojamas 30 min. Norėdami įjungti LCD ekraną, paspauskite <B> mygtuką.

172

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Fotografavimas
Negalima fotografuoti arba įrašinėti vaizdų.
Negerai įdėta kortelė. (31 p.) Jei pilna kortelė, pakeiskite kortelę arba padarykite laisvos vietos ištrindami nereikalingus vaizdus. (31, 130 p.) Jei bandysite nustatyti ryškumą „One-Shot AF“ režimu kol vaizdo ieškiklyje mirksi sufokusavimo indikatorius <o>, nebus galima nufotografuoti. Dar kartą paspauskite užrakto mygtuką iki pusės jo eigos ryškumui nustatyti arba ryškumą nustatykite rankiniu būdu. (37, 62 p.) Perjunkite kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklį į rašymo/trynimo padėtį.

Neryškus vaizdas LCD ekrane.
Jei ant LCD ekrano susikaupė dulkių, nuvalykite jį lęšių valymo audiniu arba švelniu audiniu. Žemoje ar aukštoje temperatūroje LCD ekranas gali lėtai reaguoti ar atrodyti per juodas. Normalioje kambario temperatūroje jis veiks įprastai.

Neryškus vaizdas.
Objektyvo fokusavimo būdo jungiklį perjunkite į padėtį <AF>. (33 p.) Kad fotoaparatas nesujudėtų, tvirtai laikykite fotoaparatą ir švelniai spausite užrakto mygtuką. (36, 37 p.)

Negalima naudoti kortelės.
Jei rodoma su kortele susijusi klaida, žr. 40 ar 175 p.

Sujudinus fotoaparatą, iš jo sklinda garsas.
Šiek tiek juda įmontuotos blykstės iškėlimo mechanizmas. Tai normalu.

173

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Nesužybsi įmontuota blykstė.
Jei nuolat fotografuojant su įmontuota blykste yra trumpas intervalas tarp blykstės sužybsėjimo, blykstė gali nustoti veikusi. Taip ji saugoma nuo gedimo.

Vaizdų peržiūra ir darbas su jais
Negalima ištrinti vaizdo.
Jei nustatyta apsauga nuo vaizdo ištrynimo, jo negalima ištrinti. (129 p.)

Rodoma neteisinga fotografavimo data ir laikas.
Nenustatyta tiksli data ir laikas. (29 p.)

Televizoriaus ekrane nerodomas vaizdas.
Patikrinkite, ar iki galo įkištas vaizdo kabelis. (128 p.) Nurodykite tokį pat vaizdo išėjimo formatą (NTSC/PAL) kaip ir televizoriaus. (169 p.) Naudokite vaizdo kabelį, kurį įsigijote kartu su fotoaparatu. (128 p.)

174

Klaidų kodai
Klaidos kodas

Pašalinimo būdas

Jei kas nors atsitinka fotoaparatui, rodomas klaidos pranešimas. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Norėdami panaikinti klaidos ekraną, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą arba ištraukite ir vėl įstatykite bateriją. Jei rodomas klaidos pranešimas 02 (kortelės problema), išimkite ir vėl įdėkite kortelę arba sužymėkite kortelę. Taip gali pavykti pašalinti problemą.

Jei kartojasi ta pati klaida, gali būti, kad yra gedimas. Užsirašykite klaidos kodą ir kreipkitės į artimiausią „Canon“ techninės pagalbos centrą.

Jeigu klaidos kodas atsiranda iškart nufotografavus, gali būti, kad vaizdas nebuvo užfiksuotas. Pašalinę problemą, paspauskite <x> mygtuką ir patikrinkite, ar vaizdas buvo užfiksuotas.

175

Sistemos schema
Okuliaro ekstenderis EP-EX15II „Macro Ring Lite „Macro Twin Lite MR-14EX“ MT-24EX“

Guminis rėmelis Ef

ST-E2 220EX

430EX 580EX II

„E“ serijos dioptrijų koregavimo lęšiai

Tiekimo komplektas

Okuliaro rėmelis „Ef“

Kampinis vaizdo ieškiklis „C“

Platus dirželis EW-100DB III

Puskietis dėklas EH19-L

Baterija LP-E5

Kintamosios srovės maitinimo bloko komplektas ACK-E5
Baterijų laikiklis rankena BG-E5 Baterijos įkroviklis LC-E5 arba LC-E5E Nuolatinės srovės adapteris DR-E5 Kompaktiškas maitinimo blokas CA-PS700

Automobilinis įkroviklis CBC-E5 Baterijų dėklas BGM-E5L dviem LP-E5 baterijoms Baterijų dėklas BGM-E5A AA dydžio baterijoms

176

Sistemos schema

Nuotolinio valdymo pultas RC-1

Nuotolinio valdymo pultas RC-5

Nuotolinio valdymo jungiklis RS-60E3

EF serijos objektyvai

EF-S serijos objektyvai

Vaizdo kabelis VC-100

Televizorius/ Vaizdo leistuvas

Kompaktinis Programinės įrangos diskas „EOS DIGITAL naudojimo Solution Disk“ instrukcija

„PictBridge“ standartą palaikantis spausdintuvas

Sąsajos kabelis IFC-200U

Sąsajos kabelis IFC-500U USB prievadas Asmeninis kompiuteris „Windows Vista“ „Windows XP“ „Windows 2000“ „Mac OS X“

Komplektas vaizdo autentiškumui patikrinti OSK-E3

SD atminties kortelė

„PC Card“ lizdas

Kortelių skaitytuvas

PCMCIA adapteris

177

Techniniai duomenys
• Tipas
Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas su AF ir AE sistemomis bei įmontuota blykste Įrašymo laikmena: SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė Vaizdų jutiklio dydis: 22,2 x 14,8 mm Suderinami objektyvai: „Canon“ EF objektyvai (įskaitant EF-S objektyvus) (35 mm židinio nuotolio atitikmuo yra maždaug 1,6 karto didesnis už nurodytą objektyvo židinio nuotolį) Objektyvo tvirtinimas: „Canon“ EF bajonetas Tipas:

• Vaizdų jutiklis
Tipas: Vaizdo elementai: Formatinis koeficientas: Spalvų filtro sistema: Žemųjų dažnių filtras: Dulkių pašalinimo funkcija: Labai jautrus ir didelės skiriamosios gebos, didelis vienos plokštelės CMOS jutiklis Efektyvūs vaizdo elementai: apie 12,20 mln. vaizdo elementų Bendras vaizdo elementų skaičius: apie 12,40 mln. vaizdo elementų 3:2 RGB pagrindinių spalvų filtras Įmontuotas prieš vaizdų jutiklį, nenuimamas (1) Automatinis jutiklio valymas (2) Rankinis jutiklio valymas (3) Dulkių pašalinimo duomenų pridėjimas prie užfiksuoto vaizdo Failų sistema „Design rule for Camera File System 2.0“ JPEG, RAW (14 bitų, originalus „Canon“) Numatytas
(1) Didelė raiška/Aukšta kokybė: Apie 4,3 MB (4272 x 2848 vaizdo elementų) (2) Didelė raiška/Normali kokybė: Apie 2,2MB (4272 x 2848 vaizdo elementų) (3)Vidutinė raiška/aukšta kokybė: Apie 2,5 MB (3088 x 2056 vaizdo elementų) (4)Vidutinė raiška/normali kokybė: Apie 1,3 MB (3088 x 2056 vaizdo elementų) (5)Maža raiška/aukšta kokybė: Apie 1,6MB (2256 x 1504 vaizdo elementų) (6) Didelė raiška/Normali kokybė: Apie 0,8 MB (2256 x 1504 vaizdo elementų) (7) RAW : Apie 15,3 MB (4272 x 2848 vaizdo elementų)

• Įrašymo sistema
Įrašymo formatas: Vaizdo tipas: RAW+JPEG Sinchroninis įrašymas: Failo dydis:

Failų numeravimas:

* Tikrieji failų dydžiai priklauso nuo objekto, ISO jautrumo, nuotraukos stiliaus ir t.t. Nuoseklus numeravimas, automatinis numeravimas iš naujo, rankinis numeravimas iš naujo sRGB, „Adobe RGB“ Standartinis, portretas, peizažas, neutralus, tikras, nespalvotas, nustatomas vartotojo 1-3. Automatinis, dienos šviesa, pavėsis, debesuota, kaitrinė lempa, balta fluorescencinė lempa, blykstė, vartotojo

• Vaizdo apdorojimas
Spalvų erdvė: Nuotraukos stilius: Baltos spalvos balansas:

178

Techniniai duomenys

Spalvų temperatūra kompensavimas:

Spalvų temperatūra informacijos perdavimas: Triukšmų slopinimas:

Baltos spalvos balanso korekcija ±9 žingsniai viso žingsnio pokyčiu Baltos spalvos balansų gretinimas: ±3 žingsniai viso žingsnio pokyčiu * Galima nustatyti poslinkį į mėlyną/gintarinę spalvą arba purpurinę/ žalią spalvą Numatytas Triukšmų slopinimas ilgo eksponavimo metu Triukšmų slopinimas nustačius didelį ISO jautrumą

Automatinis vaizdo šviesumo koregavimas: Automatinis apšvietimo optimizatorius Paryškinimo tono prioritetas Numatytas Vaizdo originalumą patvirtinančių duomenų pridėjimas: Numatytas (Patvirtinama naudojant originalių duomenų apsaugos komplektą OSK-E3)

• Vaizdo ieškiklis
Tipas: Aprėptis: Didinimas: Atstumas iki akies: Įmontuotas dioptrijų reguliavimas: Fokusavimo ekranas: Veidrodis: Akių lygyje esantis pentaveidrodis Vertikaliai/Horizontaliai maždaug 95% Maždaug 0,87x (-1 m -1 su 50mm objektyvu, nukreiptu į begalybę) Apie 19 mm (nuo okuliaro lęšio centro)

-3,0 - +1,0 m-1 (dpt) Fiksuotas, precizinis, matintas Greitaeigis pusiau skaidrus veidrodis (Perdavimo:atspindžio santykis 40:60, be vaizdo užtamsinimo naudojant „EF600mm f/4L IS USM“ ar trumpesnius objektyvus) Informacija vaizdo ieškiklyje: AF informacija (AF taškai, sufokusavimo indikatorius), ekspozicijos informacija (išlaikymas, diafragma, AE fiksavimas, ekspozicijos lygis, ISO jautrumas, ekspozicijos perspėjimas), blykstės informacija (pasirengusi blykstė, sinchronizacija dideliu greičiu, ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste, ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste), nespalvotas fotografavimas, baltos spalvos balanso korekcija, maksimalus kadrų skaičius serijoje, SD kortelės informacija Ryškumo gylio peržiūra: Įjungiama paspaudus ryškumo gylio peržiūros mygtuką

• Automatinio fokusavimas
Tipas: AF taškai: Matavimo diapazonas: Fokusavimo režimai: AF taško parinkimas: Pasirinkto AF taško rodymas: AF pašvietimas: TTL antrinio vaizdo registracija, fazės aptikimas 9 AF taškai EV -0,5 - 18 (esant 23 °C/73 °F, ISO 100) „One-Shot AF“, „AI Servo AF“, rankinis fokusavimas (MF) Automatinis parinkimas, rankinis pasirinkimas Įspausdinti vaizdo ieškiklyje ir rodomi LCD ekrane Trumpa įmontuotos blykstės blyksnių serija Efektyvus diapazonas: maždaug 4,0 m/ 13,1 pėdos centre, maždaug 3,5 m/ 11,5 pėdos kraštuose

179

Techniniai duomenys

• Ekspozicijos valdymas
TTL matavimas 35 zonose, kai visiškai atvira diafragma • Įvertinantysis matavimas (siejamas su bet kuriuo AF tašku) • Dalinis matavimas (maždaug 9% vaizdo ieškiklio ploto centre) • Taškinis matavimas (maždaug 4% vaizdo ieškiklio ploto centre) • Vidutinis su centro prioritetu matavimas EV 1 - 20 (esant 23 °C/ 73°F su objektyvu „EF50mm f/1.4 USM“, ISO 100) Matavimo diapazonas: Ekspozicijos valdymas: AE programa („visiškai automatinis“, „portretas“, „peizažas“, „stambus planas“, „sportas“, „naktinis portretas“, „išjungta blykstė“, „programa“), AE su išlaikymo prioritetu, AE su diafragmos prioritetu, ryškumo gylio AE, rankinis eksponavimas, E-TTL II automatinė blykstė ISO jautrumas (rekomenduojamas ekspozicijos indeksas): Pagrindinės zonos režimai: Nustatomas automatiškai ISO 100 -800 Kūrybinės zonos režimai: ISO 100 - 1600 (1 žingsnio pokyčiu), automatinis Ekspozicijos kompensavimas Rankinis: ±2 žingsniai su 1/3 ar 1/2 žingsnio pokyčiu (galima derinti su AEB) AEB: ±2 žingsniai su 1/3 ar 1/2 žingsnio pokyčiu AE fiksavimas: Automatinis: Kai nustatomas ryškumas įjungus įvertinantįjį matavimą ir „One-Shot AF“ Rankinis: AE fiksavimo mygtuku Matavimo metodai:

• Užraktas
Tipas: Išlaikymai: Užrakto paspaudimas: Laikmatis: Nuotolinis valdymas: Elektroniškai valdomas fokalinėje plokštumoje esantis užraktas nuo 1/4000 sek. iki 1/60 sek., X-sinchronizacija 1/200 sek. nuo 1/4000 sek. iki 30 sek., „bulb“ (Visas išlaikymo diapazonas. Galimas diapazonas priklauso nuo fotografavimo režimo.) Sensorinis elektromagnetinis paspaudimas 10 sek. arba 2 sek. uždelsimas arba 10 sek. uždelsimas plius nepertraukiamas fotografavimas Nuotolinio valdymo jungiklis RS-60E3 Nuotolinio valdymo pultas RC-1/RC-5 Įspaudžiama, automatiškai iššokanti blykstė E-TTL II automatinė blykstė 13/43 (ISO 100, metrais/pėdomis) Apie 3 sek. Vaizdo ieškiklyje pradeda šviesti pasirengusios blykstės piktograma 17mm objektyvo matymo kampas

• Įmontuota blykstė
Type: Matavimas fotografuojant su blykste: Pagrindinis skaičius: Įsikrovimo laikas: Pasiruošusios blykstės indikatorius: Blykstės aprėptis:

180

Techniniai duomenys

Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste: ±2 žingsniai su 1/3 ar 1/2 žingsnio pokyčiu Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste: Numatytas

• Išorinė „Speedlite“ blykstė
Suderinama blykstė: EX serijos „Speedlite“ blykstės Matavimas fotografuojant su blykste: E-TTL II automatinė blykstė Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant blykste: :±2 žingsniai su 1/3 ar 1/2 žingsnio pokyčiu Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste: Numatytas Išorinės blykstės parametrai: Blykstės funkcijų parametrai, blykstės vartotojo funkcijos parametrai Židinio nuotolio keitimas priderinant prie objektyvo židinio nuotolio: Numatytas

• Pavaros sistema
Nepertraukiamo fotografavimo greitis: Maks. kadrų skaičius serijoje: Maks. apie 3,5 kadrai/sek. (galima fotografuoti po vieną kadrą) JPEG (Didelė raiška/Aukšta kokybė): apie 53, RAW: apie 6, RAW+JPEG (Didelė raiška/aukšta kokybė): apie 4 * .Remiantis standartiniais „Canon“ testavimo metodais, naudojant 2 GB talpos SD atminties kortelę, nustačius ISO 100 jautrumą ir standartinį nuotraukos stilių. * .Priklauso nuo objekto, SD atminties kortelės ženklo, vaizdo įrašymo kokybės ir t.t. (1) Fotografavimas stebint vaizdą LCD ekrane realiuoju laiku (2) Nuotolinis fotografavimas stebint vaizdą ekrane realiuoju laiku (naudojant asmeninį kompiuterį su įdiegta naudmena „EOS Utility“) Rankinis fokusavimas Automatinis fokusavimas (Greitasis režimas, realaus laiko režimas) Įvertinantysis matavimas naudojant vaizdų jutiklį EV 0 - 20 (esant 23 °C/ 73°F su objektyvu „EF50mm f/1.4 USM“, ISO 100) Numatytas Simuliacinė ekspozicija rodoma reliuoju laiku TFT spalvinis skystųjų kristalų ekranas 3,0 coliai Apie 230 000 apie 100% Numatyti 7 lygiai 20

• Fotografavimo tiesiogiai stebint vaizdą ekrane funkcijos
Fotografavimo režimai:

Fokusavimas: Matavimo metodai: Matavimo diapazonas: Tinklelio rodymas Ekspozicijos ekranas:

• LCD ekranas
Tipas: Ekrano dydis: Vaizdo elementai: Aprėptis: Ryškumo reguliavimas: Sąsajos kalbos:

181

Techniniai duomenys

• Vaizdų peržiūra
Rodymo formatas: Po vieną vaizdą, vienas vaizdas + vaizdo įrašymo kokybė, fotografavimo informacija, histograma, 4 arba 9 vaizdų indeksinis ekranas, padidinimas peržiūrint (apie 1,5 – 10 kartų), pasuktas vaizdas, greitas perėjimas (po 1/10/100 vaizdų ar fotografavimo datą) Numatytas (pradeda žybsėti pereksponuotos vietos) Vaizdai po vieną gali būti apsaugomi nuo ištrynimo arba panaikinama jų apsauga Vienu metu galima ištrinti vieną vaizdą, varnele pažymėtus vaizdus arba visus vaizdus kortelėje (išskyrus apsaugotuosius vaizdus) „PictBridge“ standartą palaikantys spausdintuvai JPEG vaizdas suderinamas su „Design rule for Camera File System“ (galimas DPOF spausdinimas) Numatyta Suderinamumas su versija 1.1 JPEG ir RAW vaizdai * Perkelti taip, kad vaizdas taptų kompiuterio monitoriaus darbalaukio fonu, galima tik JPEG vaizdus Iš viso 13 Numatytas Ryšiui su asmeniniu kompiuteriu ir tiesioginiam spausdinimui („Hi-Speed USB“) Galima pasirinkti NTSC/PAL Baterija LP-E5 (kiekis - 1) * Kintamoji srovė gali būti tiekiama per kintamosios srovės maitinimo bloko komplektą ACK-E5 * Naudojant baterijų rankeną BG-E5, galima naudoti AA dydžio baterijas

Perspėjimas apie per šviesias zonas: Apsauga: Ištrynimas:

• Vaizdų apsaugojimas ir ištrynimas

• Tiesioginis spausdinimas
Suderinami spausdintuvai: Spausdintini vaizdai: Lengvo spausdinimo funkcija: DPOF: Suderinami vaizdai:

• Skaitmeninio spausdinimo užsakymo formatas • Tiesioginis vaizdo perkėlimas

• Nustatymas pagal vartotojo poreikius
Vartotojo funkcijos „Mano meniu“ registravimas:

• Sąsaja
USB lizdas: Vaizdo išvesties lizdas:

• Maitinimo šaltinis
Baterija:

182

Techniniai duomenys

Baterijos ilgalaikiškumas Temperatūra Esant 23 °C / 73 °F Esant 0 °C / 32 °F Be blykstės 600 500

[Kadrų skaičius • apytiksl.] Fotografavimo sąlygos 50% naudojant blykstę 500 400

Baterijos įkrovos lygio tikrinimas: Energijos taupymas: Datos/laiko pagalbinė baterija: Įsijungimo laikas:

* Su pilnai įkrauta baterija LP-E5 * Šie skaičiai paremti CIPA (angl. „Camera & Imaging Products Association“) testavimo standartais Automatinis Numatytas. Maitinimas išjungiamas po 30 sekundžių, 1, 2, 4, 8 ar 15 minučių. Įmontuota pagalbinė baterija Apie 0,1 sek. 128,8 x 97,5 x 61,9 mm / 5,1 x 3,8 x 2,4 colio Apie 475 g / 16,8 uncijų (tik korpusas)

• Matmenys ir svoris
Matmenys (P x A x G): Svoris:

• Darbinė aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas: Darbinė drėgmė: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F 85% ar mažiau Įkraunama ličio jonų baterija 7,4 V nuolatinė srovė 1080 mAh 36 x 14,7 x 53,1 mm / 1,4 x 0,6 x 2,1 colių Apie 50 g / 1,8 uncijų (be apsauginio dangtelio) Baterija LP-E5 Apie 2 val. 100 - 240 V kintamoji srovė (50/60 Hz) 8,4 V/700 mA nuolatinė srovė 0°C - 40°C / 32°F - 104°F 85% ar mažiau 67 x 26 x 87,5 mm / 2,6 x 1,0 x 3,4 colių Apie 80 g / 2,8 uncijų

• Baterija LP-E5
Tipas: Nominali įtampa: Baterijos talpa: Matmenys (P x A x G): Svoris: Suderinama baterija: Įsikrovimo laikas: Nominali įeinanti įtampa: Nominali išėjimo srovė: Darbinės temperatūros diapazonas: Darbinė drėgmė: Matmenys (P x A x G): Svoris:

• Baterijos įkroviklis LC-E5

183

Techniniai duomenys

• Baterijos įkroviklis LC-E5E
Suderinama baterija: Maitinimo laido ilgis: Įsikrovimo laikas: Nominali įeinanti įtampa: Nominali išėjimo srovė: Darbinės temperatūros diapazonas: Darbinė drėgmė: Matmenys (P x A x G): Svoris: Regėjimo kampas: Baterija LP-E5 Apie 2 m / 6,6 pėdų Apie 2 val. 100 - 240 V kintamoji srovė (50/60 Hz) 8,4 V/700 mA nuolatinė srovė 0°C - 40°C / 32°F - 104°F 85% ar mažiau 67 x 26 x 87,5 mm / 2,6 x 1,0 x 3,4 colių Apie 75 g / 2,6 uncijų Įstrižai: 74°20’ - 27°50’ Horizontaliai: 64°30’ - 23°20’ Vertikaliai: 45°30’ - 15°40’ 11 elementų 9 grupių f/22 - 36 0,25 m / 0,82 pėdos. (nuo vaizdo jutiklio plokštumos) 0,34x (kai fokusavimo atstumas 55 mm) 207 x 134 - 67 x 45 mm / 8,1 x 5,3 – 2,6 x 1,8 colio (kai atstumas 0,25 m) Lęšių poslinkio tipo 58 mm Maždaug 68,5 x 70 mm / 2,7 x 2,8 colio Maždaug 200 g EW-60C LP814

• Objektyvas „EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS“

Objektyvo konstrukcija: Mažiausia diafragma: Mažiausias fokusavimo atstumas: Maks. didinimas: Matymo kampas: Vaizdo stabilizatorius: Filtro dydis: Maks. skersmuo x ilgis: Svoris: Blenda: Dėklas:

Visi aukščiau nurodyti techniniai duomenys pagrįsti „Canon“ testavimo standartais. Fotoaparato techniniai duomenys ir išvaizda gali būti pakeisti be įspėjimo. Jei problema kiltų kai pritvirtintas kito gamintojo objektyvas, kreipkitės į atitinkamo objektyvo gamintoją.

184

Prekių ženklai
„Adobe“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas. „Windows“ yra korporacijos „Microsoft“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Valstijojes ir kitose šalyse. SDHC yra logotipas. Visi kiti šioje instrukcijoje paminėti korporacijų ir gaminių pavadinimai bei prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. * Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko standartus „Design rule for Camera File System 2.0“ ir „Exif 2.21“ (dar vadinamą „Exif Print“). „Exif Print“ - tai standartas, skirtas pagerinti ryšiui tarp skaitmeninių fotoaparatų ir spausdintuvų. Prijungus prie „Exif Print“ standartą palaikančio spausdintuvo, įvertinama fotografavimo informacija ir taip optimizuojamas spausdinimo rezultatas.

185

Saugos priemonės
Norėdami užkirsti kelią traumoms, mirties atvejams ir materialiniams nuostoliams, laikykitės šių saugos priemonių ir įrangos eksploatavimo taisyklių.

Kaip užkirsti kelią sunkiems sužeidimams ar mirčiai
• Siekdami išvengti gaisro, perkaitimo, cheminių medžiagų nutekėjimo ir sprogimų, laikykitės šių saugos priemonių: - Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas baterijas, maitinimo šaltinius ir priedus. Nenaudokite savos gamybos ar modifikuotų baterijų. - Neužtrumpinkite, neardykite ir nemodifikuokite baterijos ar pagalbinės baterijos. Draudžiama šildyti bateriją ir pagalbinę bateriją, taip pat nieko prie jų neprilituokite. Nepanardinkite baterijos ar pagalbinės baterijos į vandenį, nemeskite jų į ugnį. Taip pat stipriai nesutrenkite baterijos ar pagalbinės baterijos. - Nesumaišykite baterijos ar pagalbinės baterijos poliarumo (+ –). Kartu nenaudokite naujų ir senų ar skirtingų tipų baterijų. - Nekraukite baterijos, jei aplinkos temperatūra peržengia leistinos temperatūros ribą 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F). Nekraukite ilgiau nei nurodyta. - Nekiškite pašalinių metalinių objektų į fotoaparato elektroninius kontaktus, priedus, jungiamuosius kabelius ir pan. • Pagalbinę bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. (Iš baterijos ištekėjusios cheminės medžiagos gali pažeisti skrandį ir žarnyną.) • Prieš išmesdami bateriją ar pagalbinę bateriją, elektroninius kontaktus izoliuokite juosta, kad jie nesusiliestų su kitais metaliniais objektais ar baterijomis. Taip užkertamas kelias užsidegimui ar sprogimui. • Jeigu kraunama baterija per daug įšyla, atsiranda dūmų ar kvapų, nedelsdami ištraukite baterijos įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir nutraukite krovimą: išvengsite gaisro pavojaus. • Jeigu baterija ar pagalbinė baterija prateka, pakinta jos spalva, baterija deformuojasi, skleidžia dūmus ir kvapus, nedelsdami ją ištraukite. Būkite atsargūs ir nenusideginkite. • Saugokitės, kad iš baterijos ištekėjusios cheminės medžiagos nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Galite apakti arba susirgti odos liga. Jeigu iš baterijos ištekėjusios medžiagos patektų į akis, ant odos ar drabužių, pažeistą vietą gausiai nuplaukite švariu vandeniu jos netrindami. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. • Įkrovos metu įranga turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikas, atsitiktinai susipainiojęs laiduose, gali uždusti arba gauti elektros smūgį. • Nepalikite laidų šalia šilumos šaltinių. Įšilęs laidas gali deformuotis arba gali išsilydyti izoliacija, o tai gali tapti gaisro ar elektros smūgio priežastimi. • Asmens, vairuojančio automobilį, nefotografuokite su blykste. Tai gali tapti avarijos priežastimi. • Nepadarykite taip, kad blykstė sužybsėtų arti žmogaus akių. Blykstės blyksnis gali sugadinti regėjimą. Mažus vaikus fotografuoti su blykste galima būnant ne trumpesniu nei 1 metras atstumu. • Prieš padėdami fotoaparatą ar nenaudojamą priedą saugojimui, ištraukite bateriją ir atjunkite maitinimo laidą. Taip išvengsite elektros smūgio pavojaus, įkaitimo ir užsidegimo. • Įrenginio nenaudokite vietose, kuriose yra degių dujų. Taip užkertamas kelias sprogimui ar užsidegimui.

186

• Jeigu nukritus įrenginiui pažeidžiamas korpusas ir matosi jo vidinės dalys, siekdami išvengti elektros smūgio, nelieskite jų. • Įrenginio neardykite ir nemodifikuokite. Aukštos įtampos vidinės dalys gali sukelti elektros smūgį. • Pro fotoaparatą ar objektyvą nežiūrėkite į saulę ar labai ryškios šviesos šaltinį. Galite sugadinti regėjimą. • Fotoaparatą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikas, susipainiojęs dirželyje, gali uždusti. • Įrangos nelaikykite vietose, kur yra dulkių ir drėgna. Taip išvengiama gaisro ir elektros smūgio pavojaus. • Prieš naudodami fotoaparatą lėktuve ar ligoninėje, pasiteiraukite, ar tai leidžiama. Elektromagnetinės bangos, kurias skleidžia fotoaparatas, gali sutrikdyti lėktuvo prietaisų ar ligoninės medicininės įrangos darbą. • Siekdami išvengti gaisro ir elektros smūgio pavojaus, laikykitės žemiau nurodytų atsargumo priemonių. - Kištuką į lizdą visuomet įkiškite iki galo. - Maitinimo laido kištuko neimkite drėgnomis rankomis. - Kai traukiate maitinimo kištuką, laikykite ir traukite kištuką, o ne laidą. - Laido nebraižykite, nepjaukite ir per daug nelankstykite, taip pat nedėkite ant jo sunkių daiktų. Taip pat negalima susukti ar surišti laidų. - Prie vieno maitinimo lizdo neprijunkite per daug kištukų. - Nenaudokite laido su sugadinta izoliacija. • Retkarčiais ištraukite maitinimo laidą ir sausu audiniu nušluostykite dulkes nuo elektros lizdo. Jeigu ore daug dulkių, drėgmės ar aliejų, ant maitinimo lizdo susikaupusios dulkės gali sudrėkti ir sukelti trumpąjį jungimą ar gaisrą.

Kaip išvengti traumų ir įrangos gedimų
• Nepalikite įrenginio automobilyje saulėtą dieną ar šalia šilumos šaltinio. Įrenginys gali įkaisti ir tapti odos nudegimo priežastimi. • Nenešiokite fotoaparato, kai jis pritvirtintas prie stovo. Galite susižeisti. Taip pat įsitikinkite, kad stovas pakankamai tvirtas ir išlaikys fotoaparatą ir objektyvą. • Nepalikite objektyvo ar fotoaparato su pritvirtintu objektyvu tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai neuždėtas objektyvo dangtelis. Priešingu atveju objektyvas gali sukoncentruoti saulės spindulius ir sukelti gaisrą. • Bateriją įkraunančių įrenginių neuždenkite audiniu ir neįvyniokite. Priešingu atveju įrenginys gali perkaisti ir dėl to deformuotis ar užsidegti. • Jeigu fotoaparatą panardintumėte į vandenį arba jeigu vanduo ar metalo dalelės patektų į fotoaparato vidų, nedelsdami ištraukite bateriją ir pagalbinę bateriją. Taip išvengiama gaisro ir elektros smūgio pavojaus. • Nenaudokite ir nepalikite baterijos ar pagalbinės baterijos karštoje aplinkoje. Priešingu atveju iš baterijos gali ištekėti skysčiai arba sutrumpėti baterijos eksploatavimo trukmė. Taip pat baterija arba pagalbinė baterija gali įkaisti ir nudeginti odą. • Įrenginio nevalykite dažų skiedikliais, benzolu ar organiniais tirpikliais. Priešingu atveju atsiranda gaisro pavojus arba kyla grėsmė sveikatai.

Jeigu įrenginys negerai veikia arba jį reikia taisyti, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią „Canon“ techninės pagalbos centrą.

187

Skaitmeninio fotoaparato modelio DS126181 sistemos
Šis prietaisas atitinka Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalies reikalavimus. Prietaiso eksploatavimą reglamentuoja šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas nesukelia kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą. Pastaba:Šis prietaisas buvo testuotas ir nustatyta, kad jis atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus, keliamus B kategorijos skaitmeniniams įrenginiams. Šiais reikalavimais siekiama apsaugoti gyvenamųjų rajonų ryšio instaliaciją nuo kenksmingų trikdžių. Šis prietaisas kuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl pažeidus jo naudojimo reikalavimus, kilę trikdžiai gali pakenkti radijo ryšiams. Tačiau negarantuojama, kad trukdymų nebus konkrečioje instaliacijoje. Jeigu šis prietaisas, jį įjungiant ir išjungiant, trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą, vartotojui siūloma pabandyti šį nesklandumą pašalinti vienu ar keliais iš šių būdų: — perstatyti ar perorientuoti priimančiąją anteną, — padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo, — įjungti prietaisą į kitą elektros tinklo lizdo grandinę, skirtingą nuo tos, į kurią įjungtas imtuvas. — pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo/TV techniku. Kad šis prietaisas atitiktų B kategorijos reikalavimus, keliamus FCC taisyklių 15 dalies B skyriuje, būtina naudoti feritinį laikiklį, tiekiamą kartu su skaitmeniniu fotoaparatu. Nedarykite jokių šioje instrukcijoje nenurodytų prietaiso pakeitimų ar modifikavimų. Jeigu pakeitimai ar modifikacijos būtų padaryti, vartotojui gali būti uždrausta naudotis prietaisu. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.(JAV) Tel. Nr. (516)328-5600 Šis skaitmeninis prietaisas neviršija B klasės prietaisams leistinų radijo triukšmų skleidimo ribų iš skaitmeninio prietaiso, kaip tai nurodyta trikdžius sukeliančių įrenginių standarte „Skaitmeniniai aparatais“ ISES-003, galiojančiame Kanados pramonėje. Jungdami į ir naudodami elektros tinklo lizdą, naudokite tik kintamosios srovės maitinimo bloko komplektą ACK-E5 (nominali įėjimo įtampa: 100-240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz; nominali išėjimo įtampa: 12,6 V nuolatinė srovė). Naudojant ką nors kita, gali kilti gaisras, trenkti elektros smūgis ar perkaisti.

188

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 1. IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS — Šioje instrukcijoje yra svarbūs saugos nurodymai ir eksploatavimo instrukcija, skirta baterijos įkrovikliui LC-E5 ir LC-E5E. 2. Prieš naudodami įkroviklį, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjamąsias pastabas apie (1) įkroviklį, (2) bateriją ir (3) gaminį, kuriam skirta baterija. 3. DĖMESIO — Siekiant išvengti sužeidimo pavojaus, įkraukite tik bateriją LP-E5. Kito tipo baterijos gali sprogti, dėl to galima susižaloti ar patirti žalą. 4. Saugokite įkroviklį nuo lietaus ar sniego. 5. Naudojant „Canon“ nerekomenduojamą ir neparduodamą priedą, gali kilti gaisras, trenkti elektros srovė arba galima susižaloti. 6. Siekdami išvengti laido kištuko ir laido sugadinimo pavojaus, atjungdami įkroviklį, traukite už kištuko, o ne už laido. 7. Laidas turi būti padėtas taip, kad niekas jo nemindytų, už jo neužkliūtų ar kitaip jo nepažeistų ar nesuspaustų. 8. Nenaudokite įkroviklio, jei pažeistas laidas ar kištukas, - nedelsiant juos pakeiskite. 9. Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo sutrenktas, nukrito ar buvo kitaip pažeistas, - nuneškite kvalifikuotam aptarnavimo personalui. 10. Neardykite įkroviklio; kai reikia jį taisyti ar prižiūrėti, nuneškite kvalifikuotam aptarnavimo specialistui. Jei jis būtų surinktas neteisingai, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus. 11. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojaus, prieš atlikdami priežiūros darbus ar valymą, ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo lizdo. PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA Jei instrukcijoje nenurodyta kitaip, viduje nėra dalių, kurias galėtų pakeisti vartotojas. Aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo specialistui.

Tik JAV ir Kanadai: Gaminio maitinimui naudojama ličio jonų/ polimero baterija yra perdirbama. Prašome skambinti 1-800-8-BATTERY, jei reikia daugiau informacijos kaip perdirbti šią bateriją.

Tik Kanadai, JAV Pridedamoje ličio baterijoje yra perchlorato medžiagos – gali būti taikomos specialios tvarkymo taisyklės. Jei reikia daugiau informacijos, žr. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate/

189

UŽRAŠAMS

190

Rodyklė
A
A-DEP (Automatinė ekspozicija su automatiniu ryškumo gylio kontroliavimu)..................................76 „Adobe RGB“ ..................................87 AE fiksavimas .................................88 AE programa...................................56 AE su diafragmos prioritetu.............72 AE su išlaikymo prioritetu................70 AEB (Automatinė ekspozicijos korekcija).........................................80 AF -> Ryškumo nustatymas „AI Focus AF“..................................60 Aplankas .......................................110 Apsauga (apsauga nuo vaizdo ištrynimo) ....129 Asmeninis kompiuteris Darbalaukio fonas.....................149 Vaizdo perkėlimas ....................147 Aštrumas.........................................83 Atminties kortelė --> kortelė Atspalvio suteikimo efektas (Nespalvotas)..................................84 Sepija / Mėlynas / Purpurinis /Žalias Automatinis apšvietimo optimizatorius................................156 Automatinis atkūrimas...................127 Automatinis fokusavimas --> Ryškumo nustatymas Automatinis išsijungimas.........27, 109 Automatinis vertikalių vaizdų pasukimas.....................................112 Av (AE su diafragmos prioritetu) .....72 Baterija --> Maitinimas Baterijos įkrovos lygis..................... 28 Blykstė ............................................ 58 „Išjungta blykstė“........................ 52 Antros užuolaidėlės sinchronizacija ......................... 116 Efektyvus diapazonas ................ 58 Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste ............ 89 Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste .... 79, 116 Fiksuotas išlaikymas 1/200 sek. ................................ 154 Išorinė „Speedlite“ blykstė .............................. 117, 166 Meniu parametras .................... 116 Raudonų akių efekto slopinimas .................................. 59

D
Dalinis matavimas .......................... 77 Data --> Data/Laikas Data/laikas...................................... 29 Detalių pereksponuotose vietose praradimas ................................... 131 Dioptrijų reguliavimas ..................... 36 Dirželis............................................ 22 Dulkės .................................... 34, 118 Dulkių pašalinimo duomenys........ 119

E
Ekranas --> LCD ekranas Ekspozicijos fiksavimas fotografuojant su blykste ................ 89 Ekspozicijos kompensavimas......... 78 1/2 žingsnio pokyčiai................ 154 Ekspozicijos kompensavimas fotografuojant su blykste ........ 79, 116 1/2 žingsnio pokyčiai................ 154

B
Baltos spalvos balansas .................90 Gretinimas ..................................93 Korekcija.....................................92 Vartotojo .....................................90

191

Rodyklė

Elementų sąrašas Fotoaparatas ..............................16 Fotografavimo parametrai ..........18 Objektyvas..................................16 Režimų ratukas ..........................20 Vaizdo ieškiklis ...........................19

AE su diafragmos prioritetu ....... 72 AE su išlaikymo prioritetu .......... 70 Rankinis eksponavimas ............. 75 Stambus planas ......................... 49 Visiškai automatinis ................... 44

F
Failas Dydis ..........................................64 Numeris ....................................110 Talpa...........................................64 Failo numeris ................................110 Nepertraukiamas / Automatinis numeravimas iš naujo / Rankinis numeravimas iš naujo Filtro efektas ...................................84 Fokusavimo režimo jungiklis.....33, 62 Fotoaparatas Išvalyti fotoaparato nuostatas...114 Teisingas fotoaparato laikymas .....................................36 Fotoaparato sujudėjimas ....35, 37, 94 Vaizdo stabilizatorius ..................35 Fotografavimas nuotoliniu būdu....164 Fotografavimas tiesiogiai stebint vaizdą ekrane .................................95 Automatinio fokusavimas .........102 Automatinis fokusavimas..........157 Galimų kadrų skaičius ..............100 Fotografavimo informacijos ekranas .........................................131 Fotografavimo režimas ...................20 „Išjungta blykstė“ ........................52 „Naktinis portretas“ .....................51 „Peizažas“ ..................................48 „Portretas“ ..................................47 „Sportas“.....................................50 A-DEP ........................................76 AE programa ..............................56

G
Galimų funkcijų lentelė ................. 170 Galimų kadrų skaičius ............ 28, 100 Garsinis signalas.......................... 108 Gedimas....................................... 172 Greito perėjimo ekranas............... 125 Gretinimas................................ 80, 93

H
Histograma................................... 132 Šviesis / RGB

I
Ilgas eksponavimas........................ 75 Triukšmų slopinimas ................ 155 Ilgas eksponavimas --> „Bulb“ Indeksinis ekranas ....................... 124 ISO jautrumas ................................ 57 Ištrinti (vaizdą).............................. 130

Į
Įkrovimas........................................ 24 Įvertinantysis matavimas................ 77

J
Jutiklis --> Vaizdų jutiklis

K
Kadravimas (spausdinimas)......... 141 Kalba .............................................. 30 Klaida ........................................... 175 Kontrastas ...................................... 83 Kontrolinis tiekiamų daiktų sąrašas............................................. 3 Kortelė .................................. 2, 13, 31

192

Rodyklė

Priminimas dėl kortelės ............108 Sužymėti.....................................40 Kreipties indikatorius.......................32 Kūrybiškas fotografavimas ....................20, 55, 69

N
„Naktinis portretas“ ......................... 51 Nepertraukiamas fotografavimas ... 63 Nespalvota nuotrauka. ................... 68 Nespalvotas vaizdas ...................... 68 „Neutralus“...................................... 68 Numatytųjų nuostatų atstatymas .................................... 114 Numeris --> Failo numeris Nuotraukos stilius Pasirinkimas............................... 67 Pritaikymas savo poreikiams ..... 82 Vartotojo nustatomas ................. 85

L
Laikmatis.........................................53 Laikrodis --> Data/Laikas LCD ekranas ...................................13 Darbas su meniu ........................38 Ekrano įjungimas ........................42 Ekrano spalva...........................115 Išj. .......................................42, 115 Ryškumo reguliavimas .............109 Vaizdų peržiūra...........................54

O
Objektyvas................................ 16, 33 Okuliaro dangtelis................... 22, 165 „One-Shot AF“ ................................ 60 Originalumą patvirtinantys (vaizdo patvirtinimo) duomenys.... 159

M
M (Rankinis eksponavimas)............75 Maitinimas Automatinis išsijungimas ....27, 109 Baterija .................................24, 26 Baterijos įkrovos lygis .................28 Galimų kadrų skaičius ........28, 100 Maitinimas iš elektros tinklo......163 Maitinimo jungiklis ......................27 Maitinimas iš elektros tinklo ..........163 Maksimalus kadrų skaičius serijoje.......................................64, 65 „Mano meniu“................................160 Matavimo metodas..........................77 Įvertinantysis/ Dalinis/ Taškinis/ Vidutinis su centro prioritetu Meniu „Mano meniu“ ...........................160 Darbas ........................................38 Meniu parametrai......................168 MF (Rankinis ryškumo nustatymas) ....................................62

P
P (AE programa) ............................ 56 Pagrindiniai fotografavimo veiksmai ......................................... 43 Paryškinimo atspalvio prioritetas...................................... 156 Pasukti (vaizdą).................... 112, 126 Pavaros režimas............................. 63 Po vieną kadrą / Nepertraukiamas fotografavimas Laikmatis.................................... 53 „Peizažas“ ................................ 48, 67 Pereksponuotų vietų paryškinimas ................................ 131 Peržiūra --> Vaizdas Peržiūra televizoriaus ekrane ....... 128 Vaizdo sistema (NTSC/PAL) .... 128 „PictBridge“................................... 133

193

Rodyklė

Popieriaus parametrai (spausdinimas) .............................136 „Portretas“...........................47, 51, 67 Problema ......................................172 Programos pakeitimas ....................56

R
Rankinis eksponavimas ..................75 Rankinis ryškumo nustatymas ........62 Raudonų akių efekto slopinimas.....59 RAW .........................................64, 66 RAW+JPEG ..............................64, 66 Regėjimo kampas ...........................34 Režimų ratukas --> Fotografavimo režimas Ryškumo fiksavimas .......................46 Ryškumo gylio peržiūra ..................74 Ryškumo nustatymas AF pašvietimas...........................45 AF režimas .................................60 AF taško pasirinkimas ................61 Fotografavimas stebint vaizdą ekrane ..................... 98, 102 Garsinis signalas ......................108 Nenustatytas ryškumas ......45, 162 Objektai, kurių ryškumą sunku nustatyti .........................162 Perkomponavimas......................46 Rankinis ryškumo nustatymas....62

Spalvų erdvė .................................. 87 sRGB / Adobe RGB Spalvų temperatūra........................ 90 Spausdinimas............................... 133 Kadravimas.............................. 141 Lapo maketas .......................... 137 Pakreipimo korekcija................ 141 Popierius.................................. 137 Spausdinimo efektai ........ 138, 140 Spausdinimo užsakymas (DPOF) .................................... 143 „Sportas“ ........................................ 50 Stambus planas ............................. 49 Sužymėjimas (kortelės inicijavimas)..................... 40

T
Taškinis matavimas ........................ 77 Tiesioginis spausdinimas --> Spausdinimas „Tikras“ ........................................... 68 Triukšmų slopinimas..................... 155 ilgo eksponavimo metu / nustačius didelį ISO jautrumą Tv (AE su išlaikymo prioritetu) ....... 70

U
Užrakto mygtukas .......................... 37 Užsakymo perkelti vaizdai............ 149 Užsienyje (įkroviklis)....................... 25

S
Saugos priemonės........................186 SD kortelė --> Kortelė Sepija (Nespalvotas).......................84 „Servo AF“ ......................................60 Sinchroninis įrašymas --> RAW+JPEG Sistemos schema .........................176 Sotis................................................83 Spalvų atspalvis..............................83

V
Vaizdas Apsauga................................... 129 Automatinis atkūrimas ............. 127 Fotografavimo informacija ....... 131 Greitas perėjimas..................... 125 Histograma .............................. 132 Indeksinis................................. 124 Ištrinti ....................................... 130

194

Rodyklė

Padidinimas ..............................126 Paryškinimas ............................131 Pasukti......................................126 Perkėlimas į asmeninį kompiuterį .................................147 Peržiūra ..............................54, 123 Peržiūra televizoriaus ekrane.......................................128 Peržvalgos trukmė ....................108 Vaizdo elementų skaičiaus pasirinkimas ....................................64 Vaizdo ieškiklis................................19 Dioptrijų reguliavimas .................36 Okuliaro dangtelis.....................165 Vaizdo įrašymo kokybės pasirinkimas ....................................64 Vaizdo kokybė Automatinė korekcija ................156 Nuotraukos stilius ...........67, 82, 85 Paryškinimo atspalvio prioritetas..................................156 Triukšmų slopinimas .................155 Vaizdo įrašymo kokybė ...............64 Vaizdo padidinimas .................98, 126 Vaizdo stabilizatorius (objektyvas).....................................35 Vaizdų spausdinimas ir perkėlimas į kompiuterį ..............133

Vaizdų jutiklis Fokalinės plokštumos žymė .................................... 16, 49 Valymas ............................. 27, 118 Vartotojo funkcijos ........................ 152 Veidrodžio fiksavimas............. 94, 157 Vidutinis su centro prioritetu matavimas ...................................... 77 Visiškai automatinis ........................ 44

Ž
Žemojo lygmens suformavimas...... 41 Židinio nuotolio keitimas ................. 34

W
WB -> Baltos spalvos balansas

195

Canon North-East Oy Huopalahdentie 24 P.O. Box 46 FIN-00351 Helsinki Finland Tel. +358 10 544 00 Fax +358 10 544 10 www.canon.ru Eestikeelne www.canon.ee Latviski www.canon.lv Lietuvių kalba www.canon.lt

Представительствo Canon North-East Oy в Москве: Космодамианская наб. 52, стр.3, этаж 5 115054 Москва Россия Тел. : +7 (495) 258 5600 Факс: +7 (495) 258 5601 Эл.адрес: info@canon.ru www.canon.ru Представительствo Canon North-East Oy в Санкт-Петербурге: Бизнес-центр “Северная Столица” Волынский переулок, 3А, литер А 191186 Санкт-Петербург Россия Тел. : +7 (812) 449 5500 Факс: +7 (812) 449 5511 Эл.адрес: spb.info@canon.ru www.canon.ru Представництво Canon North-East Oy в Києві: вул. Богдана Хмельницького 33/34 01030 Київ Україна Тел.: +380 (44) 490 2595 Факс: +380 (44) 490 2598 Електронна адреса: post@canon.kiev.ua www.canon.com.ua Представительство Canon North-East Oy в Алматы: пр. Аль Фараби 5 БЦ “Нурлы тау”, блок секция 1“А”, комната № 503 050059 Алматы Казахстан Тел.: + 7-7272-77 77 95 Факс: + 7-7272-77 77 95 / ext. 102 www.canon.kz

Ši instrukcija parašyta 2008 m. vasario mėnesį. Jei reikia informacijos apie fotoaparato suderinamumą su priedais ir objektyvais, išleistais į rinką po šios datos, kreipkitės į „Canon“ techninės pagalbos centrą.

CT1-1020-000

© CANON INC. 2008

SPAUSDINTA JAPONIJOJE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful