PROIECT DE LECTIE SCOALA POSTLICEALA SANITARA “CAROL DAVILA” ANUL 1, AMG DISCIPLINA: Anatomie si fiziologie umana SUBIECTUL: Sistemul

nervos – Neuronul TIPUL LECŢIEI: mixta (predare/ consolidare/ evaluare) SCOP: Consolidarea si aprofundarea cunostintelor legate de celula neuronala si celelalte celule ale tesutului nervos, la om. COMPETENŢE SPECIFICE: C1 – precizarea componentelor neuronului si rolului acestora ; C2 – definirea sinapsei neuronale; C3 – precizarea celulelor tesutului nervos; COMPETENTE DERIVATE: - Elevii sa enumere componentele celulei neuronale; - Elevii sa descrie rolul sinapsei; - Elevii sa descrie celelalte celule ale tesutului nervos si sa explice rolul acestora; STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, observaţia, explicaţia. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală combinată cu activitate individuală si pe grupuri. RESURSE: - capacităţile de învăţare ale elevilor; - cunoştinţele însuşite anterior de către elevi referitoare la sistemul nervos. EVALUARE : Formativă prin chestionare orală şi prin fise de lucru. MIJLOACE DIDACTICE: fişe, plansa, videproiector; BIBLIOGRAFIE: Anatomia si fiziologia omului, Bistriceanu, Universul, 2001.

precizeaza rolul. profesorul le explica notiunea de transmitere sináptica si rolul ei in functionare a intregului organism. localizarea acestora.Profesorul ii roaga pe elevi sa se grupeze in grupe de cate 6.notează în caiete titlul lecţiei şi exprimă ceea ce elevii trebuie să cunoască la terminarea lecţiei. .Profesorul defineste notiunea de neuron. explicatiile să profesorului şi se pregătesc .Pe baza experientei.Pornind de la fisa de lucru.DESFĂŞURAREA LECŢIEI Etapele lecţiei Organizarea clasei Activitatea profesorului . . ii roaga sa completeze care sunt celelalte celule prezente in tesutul nervos (celule Schwann.elevii urmăresc răspundă la întrebări. . . . . anumite semnale. nutritie. celule gliel). urmăresc obiectivele.pe baza unei imagini de pe videoproiector.Cere elevilor pas cu pas sa completeze o fisa de lucru . rugandu-i pe acestia sa isi transmita. Activitatea elevilor .completeaza sarcinile oferite de profesor. profesorul discuta cu elevii despre rolul celulelor accesorii ale tesutului nervos (aparare.anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei şi prezintă obiectivele care .pregăteşte materialul didactic. . fagocitare). non verbal.îşi pregătesc cărţile şi caietele.ascultă explicaţiile profesorului.notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii Captarea atenţiei Anunţarea temei şi obiectivelor Obţinerea performanţei optime pentru desfăşurarea orei.Prezinta pe videoproiector o imagine a unui neuron si incurajeaza . elevii sa-si exprime parerea despre subiectul lectiei de astazi . . .

răspund la întrebările adresate de necesită argumentare.se gândesc şi răspund la întrebări.Evaluarea performanţei elevilor Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului .periodic realizează fixarea parţială a noţiunilor prin întrebări ce . . insistând asupra aspectelor cu importanţă profesor. dovedind atingerea obictivelor fixate la inceputul lectiei.notează elevii care dau răspunsuri complete şi corecte. majoră. . .prin chestionarea orală pe tot parcursul lecţiei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful