P. 1
Anexa 1 Spp Amg

Anexa 1 Spp Amg

|Views: 9|Likes:
Published by Andreea Csolti
Anexa 1
Anexa 1

More info:

Published by: Andreea Csolti on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

Anexa nr.1 la OMECT nr. 2713 / 29.11.

2007

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

BUCUREŞTI 2007

1

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

AUTORI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Pitesti Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43 44 45 46

UNITATI DE COMPETENTE Denumirea unităŃii Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicatiilor Comunicare profesională Anatomia şi fiziologia omului Virusologie, bacteriologie, parazitologie Biochimie Embriologie şi genetică Psihologie generală Sociologie, politici sociale şi de sănătate Biofizica şi imagistica medicală Mediu şi sănătate EducaŃie pentru sănătate Farmacologie generală Bazele ştiinŃei nursing-ului FiinŃa umană şi nursing-ul Semiologie medicală Tehnici de nursing şi investigaŃii ProtecŃia şi securitatea în muncă Administrarea medicamentelor Comunicare în limba modernă Management şi legislaŃie sanitară Epidemiologie şi sănătate publică Principii de bază ale cercetării Pneumologie şi nursing specific Cardiologie şi nursing în cardiologie Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Nefrologie, urologie şi nursing în afecŃiunile renale Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific O.R.L şi nursing in O.R.L. Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Hematologie şi nursing în hematologie Ortopedie,traumatologie şi nursing specific Reumatologie şi nursing în reumatologie Dermato - venerologie şi nursing specific Boli infecto- contagioase şi nursing specific Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Boli metabolice, de nutriŃie şi nursing specific NutriŃie şi dietetică Managementul proiectelor de sănătate Calitatea serviciilor de nursing Deontologie şi etică profesională Psihologie medicală Pedagogie Cercetare în nursing Ginecologie şi nursing în ginecologie Obstetrică şi nursing în obstetrică

Număr de credite 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Puericultură , pediatrie şi nursing specific Neurologie şi nursing în neurologie Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Anestezie- terapie intensivă şi nursing specific Conduita în urgenŃe medico-chirurgicale Gerontologie, geriatrie şi nursing specific Oncologie şi nursing în oncologie Îngrijiri paliative Nursing comunitar Îngrijiri la domiciliu TOTAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 82

4

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Utilizează sistemul de operare Windows 1. 5 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop. fişiere.: Utilizează sistemul de operare Windows TEHNOLOGIA Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) (d) Controlarea sesiunii de lucru pe calculator Utilizarea interfeŃei sistemului Windows Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows Utilizarea elementelor avansate de operare CondiŃii de aplicabilitate: NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. obiecte de lucru pe desktop InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă . navigarea în şi între ferestre Organizarea informaŃiilor: creare directoare. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate Titlul unităŃii: 1.1.pictograma.Titlul unităŃii: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI COMUNICATIILOR _________________________________________________________ Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1.2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR CompetenŃa 1. shortcut-uri.5. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel 1. Comunică prin Internet 1. grupul de obiecte. conform condiŃiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). repornirea calculatorului.3. configurarea imprimantei.1.0 CompetenŃe: 1. suporturi mobile Probe de evaluare: Probe orale / practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze sesiunea de lucru pe calculator şi să utilizeze interfaŃa sistemului Windows. fereastra .obiectul fereastră. lista de selecŃie. caseta de text. butonul.4. configurarea tastasturii. Administrează o bază de date 1.

şabloane prezentări.Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze informaŃiile în sistemul de operare Windows. conform condiŃiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze elementele avansate de operare. medie aritmetică) Diagrame: tip.: Administrează o bază de date Criterii de performanŃă: (a) Identificarea tipurilor de date şi funcŃiilor folosite pentru date (b) Analizarea structurii unei baze de date 6 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . font. Titlul unităŃii: 1.2. subsol Prelucrări: sortare. consultarea documentaŃiei auxiliare Formatare: setare pagină. funcŃii simple (adunare. grupare linii şi coloane. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d).3. mărime font. grosimea liniei. aşa cum se precizează în criteriul de performanta (c). fişiere multimedia. stil. copiere/lipire. filtrare. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e). tip caracter. formatare. conform condiŃiilor de aplicabilitate. aliniere. conform condiŃiilor de aplicabilitate. scădere. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte. referinŃe absolute şi relative. sursa datelor. Titlul unităŃii: 1. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (a). documente text Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul. grafice. subtotaluri. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaŃiile dintr-un tabel. selectare culori. tipărire Obiecte: imagini. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (b) şi (c). localizare. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR CompetenŃa 1. conform condiŃiilor de aplicabilitate. suprafaŃă diagramă. redenumire. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR CompetenŃa 1. ecuaŃii. antet. conform condiŃiilor de aplicabilitate. chenare.: Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel Criterii de performanŃă: Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul Formatare documente şi foi de calcul Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel Trasarea diagramelor Inserarea obiectelor CondiŃii de aplicabilitate: OperaŃii: inserare/ştergere. exploatare foi de calcul.

date calendaristice. fişiere de pe dischete. folosind motoare de căutare Transmiterea informaŃiei sub forma de e-mail. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (d) şi (e). expediere mesaje Metode de schimb:e-mail. memo numeric. alfanumerice. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). conform condiŃiilor de aplicabilitate. şir de caractere. accesare cont. indexare introducere şi validare date deschidere. logice. cuvinte-cheie. actualizare. de uz general tabele (nume componente. grupuri de cuvinte OperaŃii pentru transmitere informaŃii:crearea unui cont. conform condiŃiilor de aplicabilitate. poziŃionare pe o înregistrare. şir de caractere. folosind motoare de 7 numerice. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). Titlul unităŃii: 1. conform condiŃiilor de aplicabilitate. forum.4. UTILIZAREA COMUNICATIILOR CompetenŃa 1. CD-ROM-uri Tehnici de căutare:motoare căutare Internet. tip. dezbatere on-line. liste de discuŃie a informaŃiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii şi să extragă informaŃii relevante in Internet. crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail (d) Folosirea metodelor de schimb al informaŃiilor CondiŃii de aplicabilitate: Surse de informaŃii: Internet. conversii. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date. date calendaristice.: Criterii de performanŃă: (a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaŃii (b) Extragerea informaŃiilor relevante în Internet. dialog. închidere bază de date şi tabele CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA Comunică prin Internet Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .(c) (d) (e) Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date Încărcarea unei baze de date Exploatarea unei baze de date CondiŃii de aplicabilitate: Tipuri de date: FuncŃii pentru date de tip: Structura bazei de date: OperaŃii asupra tabelului: Încărcare: Exploatarea bazei de date: Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcŃiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date. sortare. dimensiune) creare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date.

grafice.: Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) Culegerea informaŃiilor din mai multe surse Îmbinarea informaŃiilor într-un mod coerent Prezentarea materialului realizat CondiŃii de aplicabilitate: Surse de informaŃii: baze de date. baze de date corespunzătoare domeniului de activitate Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaŃii din mai multe surse. de la simplu la complex. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. materiale scanate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaŃia sub formă de e-mail. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). normative Mod coerent: conŃinut unitar. să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaŃiilor. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate. diagrame.căutare. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (c) şi (d). Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate. limbaj Prezentare: operaŃii complexe de calcul tabelar. cataloage. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR CompetenŃa 1. Ńinând cont de conditiile de aplicabilitate. să creeze un cont. Internet. Titlul unităŃii: 1. dicŃionare. 8 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ńinând cont de condiŃiile de aplicabilitate.5. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat.

procese verbale. întreŃinerea unor discuŃii. statistici. COMUNICARE PROFESIONALĂ Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă Titlul unităŃii : CompetenŃa 2.: 2. buletine informative.2. audio. verbale. conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date. COMUNICARE PROFESIONALĂ 1. internet. rapoarte.2. prezentarea unor informaŃii Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe. 2. seminare. 2. ocazie. 2. vorbitori. COMUNICARE PROFESIONALĂ Aplică tehnici de comunicare orală Criterii de performanŃă: Argumentarea unui punct de vedere Facilitarea unei comunicări eficiente CondiŃii de aplicabilitate: Strategii de ascultare: în funcŃie de: situaŃie. publicaŃii de specialitate. informatizate Metode de verificare a eficienŃei: obŃinerea feedback-ului.1. discuŃii. metode de ascultare (activă sau pasivă) 9 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Titlul unităŃii : CompetenŃa 2.Titlul unităŃii : Nivel: 3 avansat Valoare credit: CompetenŃe: 2.1.3. massmedia Metode de comunicare: scrise. manuale.: Criterii de performanŃă: Stabilirea scopului comunicării Identificarea surselor de informaŃii Selectarea metodelor de comunicare adecvate Identificarea metodelor de verificare a eficienŃei comunicării CondiŃii de aplicabilitate: Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor. subiectul în cauză. documentaŃie.0 Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă Aplică tehnici de comunicare orală Realizează şi prezintă un raport formal 2. documentaŃie întocmită corect Probe de evaluare: Probe orale / scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puŃin o strategie diferită de comunicare în două contexte cu grade de complexitate diferite.

încadrarea în timp. conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date. activitate). adaptate contextului si interlocutorului Facilitarea comunicării eficiente: acceptă opinii diferite. contactul vizual). încurajează discuŃia. piesă. adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditoriului. conform criteriilor de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate date. succesiune logică. viteza vorbirii. prin structură. 10 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . relevante. oferă feed-back. relevanŃa Organizare: tipul informaŃiei. persuasive. publicul Ńintă. în funcŃie de numărul de vorbitori (mare. bine structurat. formatul) Raport formal: document coerent. stimulează creativitatea. concise. COMUNICARE PROFESIONALĂ Realizează un raport formal SusŃinere: Criterii de performanŃă: Selectarea informaŃiilor necesare temei propuse Organizarea conŃinutului şi structurii raportului Elaborarea unui raport formal CondiŃii de aplicabilitate: Selectare: în funcŃie de complexitatea temei. prin modulaŃia vocii. limbajul trupului. adecvat scopului propus Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs. asigură posibilitatea de exprimare.: 2. Titlul unităŃii : CompetenŃa 2.în situaŃii formale sau informale.3. să realizeze o discuŃie într-un grup mic (de exemplu să explice sarcini de lucru) şi o discuŃie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată). două persoane). standardul de prezentare. prin articulare Argumentare: idei clare. mic. suportul (grafica. prin comunicare non verbală (gesturi. prin alegerea tonului şi a vocabularului. folosirea unui suport specific Probe de evaluare: Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint.

Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0 ___________________________________________________________________ Competente: 1. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3. Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. Caracterizeaza principalele functii ale organismului 5. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu ___________________________________________________________________ Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI ___________________________________________________________________ Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: Recunoasterea partilor componente ale corpului uman Identificarea axelor si planurilor de orientare in organism si precizarea rolului acestora Utilizarea termenilor din nomenclatura anatomica in precizarea localizarii partilor componente ale corpului uman ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Partile componente ale corpului uman: etapa 1 - cap, gat, trunchi, membre; etapa 2 - celule, tesuturi, organe, aparate, sisteme; etapa 3 – sistemul nervos, endocrin, aparatul locomotor, respirator, digestiv, circulator, excretor, reproducator, analizatorii. axele – longitudinal, sagital,transversal (lungime, grosime, latime) ; planurile frontal, sagital ( de simetrie), transversal; instrumenete de orientare in corpul uman si localizare a partilor componente ale acestuia Competenta 1.:

Axele si planurile de orientare si rolul acestora:

cranial, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, sagital, frontal, transversal, proximal, distal, plantar, palmar, etc. ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa localizeze partile componente ale corpului uman si localizarea acestora, conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.
11

Nomenclatura anatomica:

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI ___________________________________________________________________ Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: Definirea nivelurilor de organizare anatomica si fiziologica Caracterizarea nivelurilor de organizare anatomica si fiziologica Conditii de Aplicabilitate: Definitii: Caracteristici: celula, tesut, organ, sistem, aparat celula – componente, rolul acestora; diviziunea celulara (mitoza si meioza) tesuturi – clasificare, localizare, rol organe – structura, vascularizatie, inervatie sisteme – nervos, endocrin, osos, muscular, arterial, venos, etc. aparate – respirator, digestiv, circulator, excretor, locomotor, Competenta 2.:

reproducator Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice nivelurile de organizare anatomica si fiziologica conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI __________________________________________________________________ Competenta 3.: Analizeaza partile componente ale corpului uman Criterii de Performanta: (a) Enumerarea componentelor anatomice de la nivelul capului, gatului, trunchiului si membrelor (b) Identificarea si descrierea partilor componente ale principalelor sisteme si aparate. (c) Utilizarea notiunilor de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile componente ale corpului uman ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Componente anatomice: cap – neurocraniu (oase, muschi, encefal) si viscerocraniu (oase, muschi, organe de simt); gat – oase, muschi, viscere (trahee, esofag, etc.); trunchi – torace, abdomen, pelvis (oase, muschi, viscere); membre superioare – brat, antebrat, mana; membre inferioare – coapsa, gamba, picior Partile componente ale principalelor sisteme si aparate: sistem nervos – encefal si maduva spinarii; sistem osos – oasele capului, trunchiului si membrelor; sistem muscular – muschii capului,
12

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

gatului, trunchiului si membrelor; sistem endocrin – glande; aparat respirator – cai respiratorii si plamani; aparat digestiv – tub digestiv si glande anexe; aparat excretor – rinichi si cai excretorii; aparat reproducator – organe genitale interne si externe. Topografia: etajele cavitatii abdomino-pelviene: - superior drept, superior stang, inferior drept, superior stang regiunile cavitatii abdomino-pelviene: - hipocondru drept, epigastru, hipocondru stang; lombara dreapta, ombilicala, lombara stanga; iliaca dreapta, hipogastru, iliaca stanga

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa enumere si sa descrie componentele anatomice conform criteriilor de performanta (a), (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze notiunile de topografie in stabilirea raporturilor dintre partile componente ale organismului uman conform criteriului de performanta (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. _________________________________________________________________ Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI ___________________________________________________________________ Competenta 4.: Caracterizeaza principalele functii ale organismului ___________________________________________________________________ Criterii de performanta: Clasificarea principalelor functii ale organismului Definirea principalelor functii ale organismului Specificarea sistemelor si aparatelor care realizeaza principalele functii ale organismului ________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Clasificare: (1) functia de relatie (2) functia de nutritie (3) functia de reproducere (1) de relatie – schimbul de informatii cu mediul intern si extern in scopul mentinerii integritatii organismului, a homeostaziei si a adaptarii acestuia la mediu (2) de nutritie – schimburile materiale dintre organism si mediu (3) de reproducere – asigurarea continuitatii in timp (perpetuarii) a speciei

Definitii:

(1) de relatie – sistem nervos, analizatori, sistem endocrin, aparat locomotor (2) de nutritie – aparat respirator, aparat digestiv, aparat circulator, aparat excretor (3) de reproducere – aparat genital masculin, aparat genital feminin __________________________________________________________________
13

Sisteme si aparate:

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze principalele functii ale organismului conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI ___________________________________________________________________ Competenta 5.: Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a) Explicarea functiilor diferitelor sisteme si aparate b) Identificarea interrelatiilor fiziologice dintre diferitele sisteme si aparate ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Fiziologie: sistem nervos – fiziologia SN (arcul reflex, sinapsa, neurotransmitatorii, reflexul neconditionat, reflexul conditionat, procese corticale fundamentale, activitatea nervoasa superioara); analizatori – receptionare, conducere si decodificare de informatii; caile si interrelatiile metabolice; sistem endocrin – feedback-ul pozitiv si negativ (stimulare/inhibare); aparat locomotor – fiziologia contractiei musculare, sistemul de parghii; aparat respirator – etapele respiratiei: ventilatia pulmonara, schimburile gazoase, transportul gazelor in sange, respiratia celulara, reglarea respiratiei; aparat digestiv – etapele digestiei: bucala, gastrica, intestinala, fiziologia colonului, functiile ficatului, defecatia; aparat circulator – marea si mica circulatie, circulatia limfatica, circulatia capilara, rolul circulatiei, reglarea circulatiei; aparat excretor – excretia: formarea urinei, mictiunea; aparat genital – formarea gametilor, secretia si rolul hormonilor sexuale, fecundatia, nidatia, gestatia.

se realizeaza prin transportul in sange a substantelor organice si anorganice cu rol in osmoza, in schimburile intra- si intercelulare, cu rol de vitamine, hormoni, mediatori chimici, antigene, anticorpi, substante energetice, substante plastice, etc. __________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie elementele de fiziologie umana, conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Titlul unitatii: 3. ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI _________________________________________________________________ Competenta 6.: Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu __________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a) Enumera principalii factori perturbatori ai echilibrului organismului b) Descrie mecanismele de adaptare a organismului la variatiile de mediu ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Factorii: externi – temperatura, umiditatea, calitatea si cantitatea alimentelor si a apei, calitatea si compozitia aerului si solului, microorganismele patogene si parazitii, drogurile (ex: medicamentele, alcoolul, tutunul, etc.)
14

Interrelatii :

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Descrie notiunile de epidemiologie 4. Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5. BACTERIOLOGIE. reglarea echilibrului hidro-electrolitic.interni – hipoxia. metabolice. PARAZITOLOGIE 3 avansat Valoare credit: 2. Mecanisme de adaptare: feed-back pozitiv si/sau negativ prin care se realizeaza reglarea temperaturii corpului. a metabolismului. Titlul unitatii: Nivel: 4. VIRUSOLOGIE. etc. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene 15 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. etc. endocrine. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. mentinerea homeostaziei. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om 3. dezechilibre hidro-electrolitice.0 ___________________________________________________________________ Competente: 1. a ritmului somn – veghe. reglarea aportului alimentar. ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu.

(c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. produc viroze ( viroze respiratorii. parazitism propriu-zis). etc. toxoplasmoza. hepatita. saprofite.) si sunt rezistente la actiunea antibioticelor si chimioterapicelor Bacteriile: organisme unicelulare. fiziologic si patogenic (bacterioze) c)Caracterizarea ciupercilor (fungi) din punct de vedere morfologic. procariote. malaria. preparate formolizate.: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Titlul unitatii: 4. etc) ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice pe baza de imagine (planse.scopice. VIRUSOLOGIE. trichinoza. holera. paraziti intracelulari obligatorii. fiziologic si patogenic (micoza) d)Descrierea parazitilor din punct de vedere morfologic. (b). herpes. PARAZITOLOGIE ___________________________________________________________________ Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om __________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a)Prezentarea caracteristicilor macro. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. vizibile la microscopul optic. eucariote. tuberculoza. oxiuroza. strict patogene sau conditionat patogene. BACTERIOLOGIE. simbioze. contin ADN si ARN. poliomielita. mutualism. etc. (b). produc parazitoze transmisibile direct sau prin vectori (dizenterie. contin ADN si ARN. VIRUSOLOGIE. dezvolta relatii speciale cu organismul gazda ( saprofitism. Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice si sa compare principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om conform criteriilor de performanta (a). ___________________________________________________________________ Titlul unitatii: 4. sunt saprofite sau parazite. PARAZITOLOGIE ___________________________________________________________________ Competenta 1. comensalism.si micro organismelor participante la procesul infectios 16 Competenta 2.) si sunt sensibile la antibioticele si chimioterapicele adecvate Fungi (ciupercile): organisme pluricelulare.: Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a)Descrierea virusurilor si patogenitatii acestora (virozele) b)Caracterizarea bacteriilor din punct de vedere morfologic. contin ADN si ARN. invizibile la microscopul optic. contin ADN sau ARN . sensibile la chimioterapicele adecvate Parazitii: organisme diverse. meningita. BACTERIOLOGIE. micro – si macro. ascaridoza. fiziologic si patogenic (parazitoze) ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Virusurile: particule foarte mici. poze. candidoze). produc bacterioze (pneumonie. vizibile la microscopul optic. preparate microscopice) principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om conform criteriilor de performanta (a).libere sau parazite. produc micoze (dermatomicoze. giardioza.

sange. etc. etc. spalatura gastrica.b)Descrierea mijloacelor de aparare ale organismului impotriva organismelor patogene ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Proprietatile macroorgansimelor / microorgansimelor: receptivitate.: Descrie notiunile de epidemiologie ___________________________________________________________________ Criterii de performanta: a)Definirea procesului infectios si a etapelor acestuia b)Caracterizarea factorilor determinanti si favorizanti ai procesului infectios c)Precizarea probelor biologice si patologice recoltate pentru efectuarea analizelor de laborator d)Enumerarea principalelor metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase ___________________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Procesul infectios: . LCR. imunitatea naturala (innascuta si dobandita) si artificiala (activa si pasiva) __________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice caracteristicile interactiunii dintre organismele cu potential patogen si om conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. calea de transmitere. vindecarea (posibil cronicizarea) . ___________________________________________________________________ Titlul unitatii: 4. organismul receptiv . Factorii: Probe biologice si patologice: Metode de laborator: . etapa de debut. exsudatul. sputa. urina. materii fecale.etape: incubatia. metabolice care apar intrun macroorganism datorita agresiunii unui microorganism . intradermoreactiile (IDR) ___________________________________________________________________ 17 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . integritate.favorizanti: naturali. puroiul. depistarea Ag microbiene. perioada de stare. antecedente / virulenta. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei .totalitatea modificarilor umorale.determinanti: sursa de infectie. VIRUSOLOGIE. economico-sociali. toxigeneza. BACTERIOLOGIE. de mediu. tisulare.indirecte: diagnostic serologic ( depistarea si dozarea Ac).directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice. . sensibilitate. PARAZITOLOGIE ___________________________________________________________________ Competenta 3. rezistenta Mijloacele de aparare ale organismului uman: barierele fizice si chimice. convalescenta.

corpi straini (canule i.). personalul medical. aer.. __________________________________________________________________ Titlul unitatii: 4. PARAZITOLOGIE __________________________________________________________________ Competenta 5. scaderea rezistentei antiinfectioase a pacientilor (cei supusi la tratamente imunosupresoare.Factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizare. cu arsuri. VIRUSOLOGIE. sectiile de ATI. hemodializa. catetere. Titlul unitatii: 4. BACTERIOLOGIE. sol. Agenti etiologici: stafilococii. VIRUSOLOGIE. chirurgie. . obiecte contaminate) 18 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . contact sexual) si calea indirecta (prin apa. a factorilor favorizanti si a conditiilor predispozante c)Enumerarea principalilor agenti etiologici ___________________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Infectiile nosocomiale: . komenion=spital) flora indigena a pacientului. sange. BACTERIOLOGIE. PARAZITOLOGIE ___________________________________________________________________ Competenta 4.etc. mediul .v. diabet zaharat. arsuri.: Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a) Identificarea cailor de transmitere a organismelor patogene b) Aplicarea metodelor de distrugere a organismelor patogene c)Specificarea medicatiei profilactice si curative impotriva organismelor patogene ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Caile de transmitere a organismelor patogene: calea directa (picaturi Pffluge. alcoolism.Surse de infectie: infectii intraspitalicesti (nosos=boala. etc. alti pacienti. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. bacilii enterici Gram-negativi. splenectomie. pneumococii. cu afectiuni alergizante.: Caracterizeaza infectiile nosocomiale ___________________________________________________________________ Criterii de performanta a)Definirea infectiilor nosocomiale b)Descrierea surselor de infectie.Conditii predispozante: cateter urinar.Probe de Evaluare Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie notiunile de epidemiologie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. proteze organice). terapie cortizonica. etc. sindroame mieloproliferative. Pseudomonas si germenii anaerobi ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze infectiile nosocomiale conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

dezinsectia.O. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele 2. sterilizarea.H. Stabileste importanta enzimelor. apiterapia ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice normele de prevenire a infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. fitoterapia. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4. substante organice si anorganice substante anorganice – apa.P.: Descrie componentele materiei vii ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Precizarea componentelor materiei vii (b) Exemplificarea diferitelor componente ale materiei vii __________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Componentele materiei vii: Exemplificarea componentelor materiei vii: elementele fundamentale (C. ___________________________________________________________________ Titlul unitatii: 5.N. cationi. chimioterapia.S). vaccinoterapia. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat ___________________________________________________________________ Titlul unitatii: 5.0 ___________________________________________________________________ Competente: 1. BIOCHIMIE ___________________________________________________________________ Competenta 1. BIOCHIMIE _________________________________________________________ Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. antibioticoterapia. 19 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Metodele de distrugere a organismelor patogene : deratizarea Medicatia impotriva organismelor patogene: dezinfectia. anioni. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3.

Titlul unitatii: 5. energetic – cai metabolice principale caile metabolice comune. glucidic. hormoni. rolului acestora si manifestarilor legate de lipsa lor din organism (b) Exemplificarea importantei enzimelor in procesele de biodegradare a substantelor organice 20 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hidroelectrolitic. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Descrierea vitaminelor. BIOCHIMIE ___________________________________________________________________ Competenta 3. _________________________________________________________________ Titlul unitatii: 5.: Caracterizeaza metabolismul materiei vii __________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Explicarea diferitelor tipuri de metabolism (b) Descrierea interrelatiei dintre diferitele tipuri de metabolism ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Tipuri de metabolism: Interrelatia dintre diferitele tipuri de metabolism: protidic. glucide.microelemente minerale. BIOCHIMIE ___________________________________________________________________ Competenta 2. structura si proprietatile componentelor materiei vii. ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie componentele materiei vii conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. substante organice – proteine. dereglarile ce pot interveni in defavoarea organismului __________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa caracterizeze metabolismul materiei vii conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. alte substante (enzime.: Stabileste importanta enzimelor. reglarea cailor metabolice. vitamine). utilizarea specifica a resurselor metabolice in scopul mentinerii vietii. lipidic. lipide.

C.).etc. hematocritul.(c) Precizarea importantei hormonilor in reglarea activitatii organismului si manifestarilor legate de lipsa lor din organism ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Vitaminele: clasificare (liposolubile. hiper.VSH. exemple (A. participa la reactiile metabolice. timpul de coagulare. cromatografie. patologia succesiva hipo. lipsa acestora intrerupe lantul metabolic si implicit functionarea normala a organsimului Enzimele: definitie.secretiei hormonale ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca importanta enzimelor. rolul lor in organism. BIOCHIMIE ___________________________________________________________________ Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Descrierea si utilizarea principalelor metode de laborator pentru determinarea unor constante biologice (b) Descrierea si utilizarea principalelor metode de laborator in scopul stabilirii compozitiei chimice a probelor de analizat ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Metode de laborator pentru determinarea unor constante biologice: Competenta 4. electroforeza.D. spectrofotometrie. rolul lor in organism. catabolizanti). hidrosolubile).: Hormonii: metode . Titlul unitatii: 5. clasificare (anabolizanti. constante biologice .si hipovitaminoze structuri proteice a caror sinteza este codificata genetic. Metode de laborator in scopul stabilirii compozitiei chimice a produselor de 21 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .sau hiper. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.pH – metrie. etc. mod de actiune (stimuleaza/inhiba).

biochimia sangelui. examenul sangelui. biochimia urinei. examenul urinei. analizat: 22 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie si sa utilizeze metodele de laborator conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. etc. biochimia materiilor fecale. biochimia digestiei.

pana la celula sexuala matura si fertilizanta – ovulul. 4.: Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. organogeneza. EMBRIOLOGIE SI GENETICA 23 Perioada preembrionara: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .(tip interviu).Ovogeneza = etapele si transformarile parcurse de ovogonie. Gametogeneza = procesul biologic prin care celula germinativa nediferentiata. 3. crestere si maturatie. se transforma in celule gametice.Titlul unitatii: Nivel : Valoare credit : 6. parcurgand etapele de multiplicare. ovogeneza si ovulatia la femei. Titlul unitatii: 6. conform criteriilor de performanta (a). Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. EMBRIOLOGIE SI GENETICA 3 avansat 1. b) Explicarea etapelor de dezvoltare prenatala. prin care elevul este capabil sa enumere etapele dezvoltarii organismului uman. blastulatia. EMBRIOLOGIE SI GENETICA ___________________________________________________________________ Competenta 1. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: a) Caracterizarea perioadei preembrionare. Analizeaza ereditatea caracterelor la om 5. ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: definitie se desfasoara in organismul genitorilor parentali:spermatogeneza si migratia spermiilor la barbat.0 Competente : 1. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale. ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe scrise/ probe orale . 2. Perioada fetala = incepe din luna a patra a vietii intrauterine si se incheie odata cu nasterea copilului.Spermatogeneza = ansamblul elementelor si proceselor parcurse de spermatogonie pana la starea de spermatozoid. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolulul factorilor teratogeni. Titlul unitatii: 6.gastrulatia.segmentatia. Dezvoltarea prenatala:etape Perioada embrionara: Etape: fecundatia. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

Competenta 2. Titlul unitatii: 6. prin care elevul este capabil sa descrie si sa explice caracteristicile dezvoltarii prenatale conform criteriilor de performanta (a) si (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. etc. de control prin produsi de metabolism tisulari. mecanisme – de auto reglare tisulara. legate de exercitarea unor functii. glande salivare. faringele. ___________________________________________________________________ 24 (a)Foitele embrionare : (b)Derivatele ectoblastului: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . seroasele(peritoneul. dobandesc calitati fiziologice. glande mamare. hipertrofia celulara. organul mirosului etc. endoblastul. tendoane. mezoblastul. greutatea. vezica urinara. ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Cresterea: procesul cantitativ prin care organismul viu isi mareste masa si greutatea in unitatea de timp.. esofagul. pleura. Derivatele endoblastului tubul digestiv(limba. arahnoida. hipofiza si epifiza. sistemul nervos central si periferic. biochimice si biofizice particulare. tiroida si paratiroidele. bronhiile.organele senzoriale(retina.: Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale Criterii de Performanta: a)Explicarea cresterii intrauterine. cortico-suprarenale. organele hematopoietice si organele limfatice(maduva osoasa. intestinul subtire.). capilarele). volumul. venele. traheea. Diferentierea: procesul prin care celula. tesutul sau organul. apendicele cecal). factori ecologici.stomacul. plamanii). intestinul gros. ficatul si pancreasul. Derivatele mezoblastului: scheletul osos si cartilaginos. Tipuri de diferentiere: diferentierea celulara si diferentierea morfologica ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe scrise/probe orale – (tip interviu).Modificari produse de crestere: suprafata corpului.: Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Enumerarea foitelor embrionare (b) Enuntarea derivatelor foitelor embrionare ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: ectoblastul. b)Caracterizarea diferentierii. pericardul). pia mater). tesutul conjunctiv. firele de par). sebacee. aparatul cardio-vascular(inima. aparatul respirator (laringele. rinichiul.ganglionii si vasele limfatice). aponevroze. splina. pielea si anexele (glande sudoripare. unghiile. Cresterea corpului urmareste: cresterea staturala cresterea ponderala Cresterea organismului se realizeaza prin: procese – multiplicarea. EMBRIOLOGIE SI GENETICA ___________________________________________________________________ Competenta 3. arterele. muschii striati si netezi. meningele(dura mater. morfologice. urechea interna.

(c) Legile lui Mendel Uniformitatea hibrizilor primei generatii Enunturi (generatie filiala F1). ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: (a) Tipuri dediviziune celulara: diviziunea directa si diviziunea indirecta Diviziunea directa(amitoza) consta intr-o strangulare a nucleului si citoplasmei in regiunea ecuatoriala a celulei. ARNt. Tipuri de transmitere:Transmitere monofactoriala mendeliana (monohibridare) Dihibridizarea sau segregarea independenta a caracterelor.Probe de Evaluare: Probe scrise/probe orale .Segregarea hibrizilor in a II – a generatie. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. fiind observati in timpul diviziunii nucleului celular.Cromozomii: structura si functii .Gena:.Sunt structuri constituite din ADN.(tip interviu)prin care elevul este capabil sa descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor conform criteriilor de performanta (a). unitate de recombinare. EMBRIOLOGIE SI GENETICA Competenta 4.acizi nucleici:acidul dezoxiribonucleic(ADN). Titlul unitatii: 6.Ereditatea poligenica(multifactoriala) 25 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .reprezinta structuri cu mare importanta pentru fenomenele ereditare. unitate de mutatie. functionale. (b) Natura materialului genetic definitia ereditatii.ereditatea:functia biologica de conservaresi transmitere a caracterelor morfologice.Tipuri de acizi nucleici si rolul lor .ribonucleic(ARN) de douatipuri:ARNm. Segregarea independenta a caracteristicilor sau legea asortarii independente . astfel incat. Diviziunea reductionala (meioza):totalitatea fenomenelor complexe premergatoare formarii gametilor. (ARN de transport sau solubil).: Analizeaza ereditatea caracterelor la om ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Explicarea diviziunii celulare (b) Caracterizarea materialului genetic (c) Descrierea legilor lui Mendel si a tipurilor de transmitere mendeliana a caracterelor normale si anormale la om. biochimice. Are loc numai in celulele germinale sau sexuale.cele doua celule fiice au mase nucleare egale.proces ce duce la formarea a doua celule noi. ARN si proteine histonice specifice fiind purtatorii informatiei genetice . realizandu-se o impartire a nucleului in doua parti egale. Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza) – transformari complexe ce se petrec in nucleu si citoplasma. (ARN matriceal sau mesager).gena: unitate de functie cu localizare pe structura si functii cromozom. comportamentalein succesiunea generatiilor unei specii date .Molecula de ADN contine si transmite informatia genetica.

(b). ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: (a) morfodisplazia modifica conformatia individului prin schimbarea formei si/sau numarului unor organe interne sau externe malformatii dobandite. prin care elevul este capabil sa clasifice bolile cu transmitere si rolul factorilor teratogeni conform criteriilor de performanta (a). EMBRIOLOGIE SI GENETICA Clasifica bolile cu transmitere genetica si rolul factorilor teratogeni ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta: (a) Caracterizarea morfo si histodisplaziei.etc. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. factori genetici: constitutia genetica a embrionului. anemia falciforma. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 26 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tirozinoza. morfodisplozii date de aberatii cromozomice. (b). Titlul unitatii: Competenta 5.(tip interviu).factori chimici si medicamentosi. (b) Explicarea etiologiei malformatiilor congenitale. daltonismul ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe scrise/probe orale . la nivelul unui tesut sau grup de tesuturi. hemofilia. morfodisplazii ale procesului de sexualizare. citologica si arhitectonica. insotita uneori de anomalii functionale. factori biologici. cretinismul sporadic cu gusa. accidente genetice in meioza genitorilor. albinismul. (c) Enumerarea maladiilor metabolice ereditare.: 6.(tip interviu).Probe de Evaluare: Probe scrise/probe orale . alcaptonuria. genopatii. factori materni. (b) etiologia malformatiilor factori ecologici: factori fizici. histodisplazia anomalia constitutionala. prin care elevul este capabil sa clasifice bolile cu transmitere si factorii teratogeni conform criteriilor de performanta (a). modificarea „aparatului genetic” in celula (c) maladii metabolice ereditare:fenilcetonuria.

forma de reflectare ideal-subiectiva. Titlul unitatii: Nivel : 3 avansat Competenta 2: Evidentiaza Criterii de performanta (a) Explicarea conceptului de personalitate (b) Descrierea structurii si dezvoltarii personalitatii (c) Evidentierea relatiilor dintre componentele personalitatii Conditii de aplicabilitate Concept de personalitate Individ. proces determinat social-istoric Procese psihice de captare – prelucrare de informatii de stimulare –energizare a comportamentului de reglare si autoreglare psihica 7 :PSIHOLOGIE GENERALA Probe de evaluare : Probe orale . scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice infrastructura psihicului uman. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3.Titlul unitatii: Nivel : 3 avansat 7 :PSIHOLOGIE GENERALA Valoare credit: 2.0 ___________________________________________________________ COMPETENTE: 1. personalitate. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala Titlul unitatii: Nivel : 3 avansat Competenta 1: Identifica infrastructura psihicului uman Criterii de performanta (a) Analizeaza natura si nivelurile structural. (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. Identifica infrastructura psihicului uman 2. conform criteriilor de performanta (a). Conditii de aplicabilitate Natura si niveluri structural. persoana.functionale psihicul.functionale ale psihicului (b) Descrie procesele psihice.forma a vietii de relatie. persona 27 7 :PSIHOLOGIE GENERALA structura integratoare a mecanismelor psihice Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

sa utilizeze comunicarea nonverbala in relatia cu pacientul si echipa de ingrijire. Titlul unitatii: Nivel : 3 avansat Competenta 3.etc Atractie interpersonala Atitudini si prejudecati Probe de evaluare : Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice formarea impresiilor despre oameni. inteligenta.(b). relatii de munca Gesturi.caracter Temperament . competitie.(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.conform criteriilor de performanta (a). creativitatea. religie.Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice Structura si dezvoltare Personalitatea-entitate biopsihosociala si culturala Temperament si tipologii temperamentale Aptitudinea.(b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. 28 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . caracterul Temperament – caracter Aptitudini . Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala 7 :PSIHOLOGIE GENERALA Criterii de performanta: a) Explicarea formarii impresiilor despre oameni b) Utilizarea comunicarii nonverbale in relatia cu pacientul si echipa de ingrijire c) Utilizarea atractiei interpersonale in formarea relatiilor de munca d) Recunoasterea atitudinilor si prejudecatilor Conditii de aplicabilitate: Formare impresii Comunicare nonverbala Relatii interpersonale.postura Expresii faciale Paralimbaj Atribuire dispozitionala si situationala Teoria “tapului ispasitor” Simpatie.antipatie Cooperare. conform criteriilor de performanta (a).aptitudini Relatii Probe de evaluare : Probe orale . frustrare Sex. scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evidentieze structura integratoare a psihicului uman. rasa.

conform criteriilor de performanta (c). sa recunoasca atitudinile si prejudecatile .Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze atractia interpersonala in formarea relatiilor de munca.(d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. 29 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Analizarea formelor de asociere Prezentarea familiei ca grup social Sintetizarea noŃiunilor de cultură organizaŃională 30 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . apariŃia şi dezvoltarea sociologiei. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE 3 avansat 2. Descrie rolul cercetării sociologice 5. SOCIOLOGIE. (b). umanism. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei 2. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Titlul unităŃii : Nivel: Valoare credit: 8. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei Criterii de PerformanŃă: (a) Definirea problematicii sociologiei (b) (c) Interpretarea naturii umane Estimarea factorilor şi condiŃiilor sociale conceptul de sociologie. factori şi condiŃii sociale. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală. 8.0 CompetenŃe: 1. SOCIOLOGIE. problematica şi funcŃiile sociologiei. demografie CondiŃii de Aplicabilitate: problematica sociologiei: natura umană: factori şi condiŃii: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie noŃiunile teoretice ale sociologiei conform criteriilor de performanŃă (a). 4. noŃiuni de antropologie. relaŃii individ societate. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor 3. natură umană din perspectivă religioasă. naturalistă. Titlul unităŃii : CompetenŃa 1: 8. socială. SOCIOLOGIE. Titlul unităŃii : CompetenŃa: 2.

reguli pentru pacient şi pentru asistentul medical. 8. stratificare socială Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei. persuasiunea. rolurile sociale în relaŃia terapeutică. Selectarea strategiilor de control ale relaŃiei profesionale CondiŃii de Aplicabilitate: Elemente de sociologie medicală: Tipuri de relaŃii profesionale: Strategii de control: aspecte sociale ale bolii. negocierea. surse de conflict. nonverbală. funcŃiile familiei. expresia facială. (b). pacient. Titlul unităŃii : CompetenŃa: 4. (c). clasele sociale. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. caracteristici definitorii. 8. Probe de evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele de sociologie a colectivităŃilor conform criteriilor de performanŃă (a). Interpretarea diferitelor tipuri de relaŃii profesionale . SOCIOLOGIE. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. grupuri sociale mici şi mari. culegerea informaŃiilor.medic. Probe de evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să e analizeze şi să sintetizeze datele de sociologie medicală conform criteriilor de performanŃă (a). SOCIOLOGIE. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală. Titlul unităŃii : CompetenŃa: 3. valorificarea informaŃiilor 31 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . instituŃie. limbaj. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea elementelor de sociologie medicală. familie. tipologia familiei. potenŃial conflictuale. stingerea conflictului comunicare verbală.CondiŃii de Aplicabilitate: noŃiunea de grup social. familia în societate Cultură organizaŃională: termenul de cultură. (b). de complementaritate. paralimbaj. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Descrie rolul cercetării sociologice Criterii de PerformanŃă: a) Descrierea componentelor de design şi realizare a cercetării sociologice b) Identificarea funcŃiei descriptive şi prospective a cercetării sociologice CondiŃii de Aplicabilitate: Componentele proiectării: etapele cercetării sociologice: pregătirea cercetării. status rol social. atitudini.cultură organizaŃională Forme de asociere: social. asistent medical. conflict de roluri. posturi.

8. SOCIOLOGIE. experimentul sociologic interviul sociologic. 32 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sondaj de opinie Probe de evaluare: Probe orale/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie rolul cercetării sociologice conform criteriilor de performanŃă (a). modele de sănătate Bismark al solidarităŃii sociale de sănătatesociale. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Analizează diferite politici sociale şi de sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) Analizarea paradigmelor (b) Rezumarea modelelor de sănătate şi politicilor sociale CondiŃii de Aplicabilitate: Paradigme: Modelele de sănătate funcŃionaliste. Titlul unităŃii : CompetenŃa: 5. politici sociale de sănătate Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să compare diferite politici sociale şi de sănătate. şi tipuri de politici.FuncŃii: observaŃia sociologică. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. interacŃioniste sisteme de sănătate cu condiŃii. conform criteriilor de performanŃă (a). Beveridge britanic. ancheta sociologică. conflictualiste. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Semasko sovietic.sistemul de sănătate din România.

: Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica Criterii de PerformanŃă: a) Descrierea metodelor de analiza a biosemnalelor b)Identificarea bazelor fizice ale imagisticii medicale c)Enumerarea procedeelor terapeutice bazate pe factori fizici 33 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fizica. in contractia musculara. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA CompetenŃa 1.biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea .Titlul unităŃii: 9.stiinta care studiaza aspectele fizice ale structurilor si fenomenelor biologice .0 CompetenŃe: 1. matematica. .: Criterii de PerformanŃă: Definirea biofizicii ca stiinta interdisciplinara Caracterizarea domeniilor biologice de studiu ale biofizicii CondiŃii de Aplicabilitate: Biofizica: Domenii: . Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie Titlul unităŃii: 9. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA CompetenŃa 2. . auditiva. electrice (bioelectricitate si bioexcitabilitate). Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3. Titlul unităŃii: 9.stiinta de granita. termice ( termodinamica). biochimia. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nivel: Valoare credit: 3 avansat 1.biofizica celulara – aspecte mecanice (biomecanica). avand relatii cu biologia. cu caracter interdisciplinar. etc. etc.biofizica sistemelor complexe – fenomenele fizice care intervin in receptia vizuala. etc. in functia neuronilor. Analizează notiunile de biofizica medicala 2. Analizează notiunile de biofizica medicala Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile de biofizica medicala conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

culegerea biosemnalelor cu ajutorul electrozilor. scintigrafia.radiobiologia studiaza efectele radiobiologice produse de radiatii ionizante ( raze X. imagini digitale. crioterapia. enzime. natura acestora si timpul de expunere . terapia LASER Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA CompetenŃa 3: Descrie notiuni elementare de radiobiologie ___________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: a)Definirea domeniului de studiu al radiobiologiei b)Caracterizarea radiatiilor ionizante c)Enumerarea efectelor radiobiologice CondiŃii de Aplicabilitate: Domeniu: . etc.la nivelul tesuturilor: modifica „indicele mitotic” ( in doze mici radiatiile au efecte functionale stimulante) . transductorilor si biosenzorilor amplificarea biosemnalelor inregistrarea biosemnalelor Baze fizice: .la nivel subcelular: alterari ale macromoleculelor (proteine. Procedee terapeutice: . acizi nucleici) .sunt direct proportionale cu intensitatea radiatiilor. electroterapia.radioscopia in raze X. electroni.termoterapia. stabilind relatiile dintre doza de radiatii si intensitatea efectelor radiobiologice . rem si Sievert) Metode: Radiatii ionizante: Efecte radiobiologice: . gamma.au proprietatea de a ioniza si excita atomii si moleculele pe care le strabat. capacitatea de ionizare se datoreaza faptului ca toate aceste radiatii poseda o energie cuantica suficient de mare pentru a smulge electroni din atomii mediului (ionizare) sau a-i plasa in stari stationare superioare ca nivel energetic starii fundamentale a atomului ( excitare). termografia. neutroni.CondiŃii de Aplicabilitate: .) asupra materiei vii (biomoleculelor) . ecografia. tomografia computerizata in raze X.la nivel celular: moartea mitotica a celulei .radiobiologia medicala sau clinica studiaza efectele biologice produse de radiatii asupra organismului uman. fototerapia. Titlul unităŃii: 9. radioterapia. protoni. ultrasonoterapia. etc.dozimetria radiatiilor ( definire rad . tomografia computerizata RMN.la nivelul organelor: efectele se identifica cu 34 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

mezoni. etc) radiatii corpusculare (protoni. neutroni. accelerate in instalatii speciale.la nivelul organismului: „boala de iradiere” Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie notiuni elementare de radiobiologie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate Titlul unităŃii: 9.: Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie Criterii de PerformanŃă: a) b) c) Descrierea surselor de radiatii si tehnicilor utilizate in radioterapie Enumerarea domeniilor de aplicatie a iradierii terapeutice Caracterizarea bazelor clinice ale tratamentului radiologic antitumoral CondiŃii de Aplicabilitate: Surse: . Iridium 192.radiatii X produse de generatoare „conventionale” cu energii cuprinse intre 10-300 kV („ortovoltaj”) radiatii X si gamma de energii inalte („megavoltaj”). Aur 198. histopatologic si biologic exact. II. radioterapia antiinflamatorie radioterapia antitumorala Baze clinice: . III si IV Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sintetizeze principalele notiuni de radioterapie conform criteriilor de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. generate in instalatii acceleratoare de particule (electroni). poate fi realizat in scop curativ sau paliativ stadializarea clinica ( clasificarea tumorii in functie de gradul ei de extindere) este obligatorie.tratamentul antitumoral se bazeaza pe un diagnostic clinic. de tipul betatronului sau acceleratoarelor liniare radiatii beta (fascicule de electroni) si gamma emise de o larga categorie de izotopi radioactivi (Cobalt 60. fragmente de nuclee atomice.toleranta tesutului vasculo-conjunctiv care reprezinta stroma organului respectiv . se utilizeaza „sistemul TNM” (clasificarea clinica preterapeutica) si „sistemul pTNM ( clasificarea histopatologica postchirurgicala)grupari stadiale: stadiu clinic I. iradierea de contact (curie-terapia)-iradierea interna Tehnici: Domenii de aplicatie: -radioterapia cu efecte functionale. 35 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . la energii de ordinul MeV-ilor) -iradierea externa: teleiradiere (teleradioterapie). brahiradioterapia. cuprinse intre 4-30 MeV. Strontiu-ytriu 90. BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA CompetenŃa 4.

radiaŃii.Titlul unitatii : Nivel: Valoare credit: 10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE 3 avansat 1. factori de mediu. alimentaŃie InterelaŃie mediu organism patologia transmisă prin sol. 3 Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie Titlul unitatii : Competenta: 1. Igienă generală definiŃie. ramuri. mediu. apă.de apreciere a gradului de maturizare evolutivă 36 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .0 Competente: 1 Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea 2 Specifică noŃiunile igienă a copilului şi adolescentului. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului Criterii de Performanta: (a) Identificarea caracteristicilor dezvoltării (b) Selectarea factorilor endogeni şi exogeni (c) Evaluarea dezvoltării ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Caracteristici fizice. Titlul unitatii : 10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE ___________________________________________________________________ Competenta: 2. aer. alimente Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile generale despre ecologie şi igienă in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. sistem nervos. apă. sol. fiziometrice. alimentaŃie.climă. radiaŃii. 10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea Criterii de Performanta: (a) Rezumarea noŃiunilor de bază ale ecologiei (b) Formularea noŃiunile de igienă generală (c) Specificarea elementelor interrelaŃiei factori de mediu organism ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: NoŃiuni de bază ecologia ca ştiinŃă. ramurile ecoologiei utilizarea practică. neuropsihice Factori genetici. endocrini. urbanizare Dezvoltare metode somatoscopice. boli cronice. habitat uman. aer.

37 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.Defineşte educaŃia pentru sănătate. parazitare. virotice.0 CompetenŃe: 1. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nivel: Valoare Credit: 3avansat 2. în conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. secundară Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil să interpreteze elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Titlul unitatii : 10:MEDIU ŞI SĂNĂTATE ___________________________________________________________________ Competenta: 3. 5. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos.Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului. Titlul unităŃii: 11. Interpretează elementele de prevenire şi combatera a bolilor transmisibile Criterii de Performanta: (a) Rezumarea bolilor transmisibile (b) Specificarea masurilor de profilaxie ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Boli transmisibile Măsuri profilaxie boli bacteriene. 2. 4.. primară. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate.

dimensiunea intelectuală. CondiŃii de Aplicabilitate: Dimensiunile stării de sănătate: definiŃia sănătăŃii. transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor). (b. grupele de determinanŃi (OMS). factorii de politică sanitară. mediul. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE CompetenŃa 1: Defineşte educaŃia pentru sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) Descrierea dimensiunilor stării de sănătate. (c) Interpretarea relaŃiei dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii. baza. CondiŃii de Aplicabilitate: Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă: Caracteristicile stilului de viaŃă: definiŃii. stilul de viaŃă. consumul alimentar. obiectivele educaŃiei. (b) Precizarea condiŃiilor esenŃiale pentru sănătate. etc. determinanŃii sănătăŃii. dimensiunea emoŃională. dimensiunea fizică. dimensiunea socială. consecinŃele problemelor de sănătate. stilul de viaŃă sănătos. trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii (definiŃii. rolul profesioniştilor de sănătate. dimensiunea ocupaŃională. schimbarea comportamentului. sănătate ca şi concept pozitiv. calea spre o sănătate mai bună. (b) Identificarea caracteristicilor stilului de viaŃă. promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor (modele de abordare. (c) Descrierea dimensiunilor modului de viaŃă. abordare holistică. categoriile profilaxiei). conceptul de sănătate şi boală. piramida Maslow. implicarea şi responsabilizarea populaŃiei. să interpreteze relaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii conform criteriilor de performanŃă (a). implicarea tehnologiei. strategii preventive. Titlul unităŃii: 11. să precizeze condiŃiile esenŃiale pentru sănătate. consumul de substanŃe potenŃial 38 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate: RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii: Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie dimensiunile stării de sănătate. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE CompetenŃa 2: Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos Criterii de PerformanŃă: (a) Definirea stilului de viaŃă şi a modului de viaŃă. rolul mass-mediei.Titlul unităŃii: 11. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. dimensiunea spirituală. modul de viaŃă.

tip de familie). tipul de consum (servicii de sănătate.. Charta de la Ottawa. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE CompetenŃa 3: Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate Formularea scopului şi obiectivelor Elaborarea strategiilor de intervenŃie culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă. conduita psihică. cercetarea participativă. implicarea profesioniştilor de sănătate. politica O. să identifice caracteristicile stilului de viaŃă. relaŃionare cu mediul social. cadrul social (mediu social. stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare. prieteni. să descrie dimensiunile modului de viaŃă conform criteriilor de performanŃă (a). ocupaŃia (tipul de activitate.alcool. venit. risc. modele de educaŃie pentru sănătate. că este capabil să identifice şi să ierarhizeze problemele de sănătate. să elaboreze 39 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . vecini). locul de muncă). consumul de substanŃe potenŃial nocive . dezvoltarea comunităŃii. activitate multisectorială. sex). igiena. să formuleze scopul şi obiectivele. mişcare fizică. participarea comunităŃii). cafea. prin studii de caz. stabilirea populaŃiei Ńintă. stabilirea echipei. (b). abordarea comunităŃii (echitate.S. sex. reguli şi norme. relaŃionarea cu mediul social. droguri. obiective generale. percepŃii (faŃă de religie. colegi. Ńigări alcool. Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească stilul de viaŃă modul de viaŃă. petrecerea timpului liber. atitudini. mişcarea fizică. obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate (alimentaŃia. act medical şi de îngrijire. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. etc CondiŃii de Aplicabilitate: Probleme de sănătate: Scop şi obiective: Strategii de intervenŃie: Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează. planificare familială) comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate. relaŃii interpersonale (familie. promovarea sănătăŃii prin mass-media. conduita psihică. condiŃii de locuit. alimentar. caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate. igienă. indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei şi a calităŃii vieŃii.Dimensiunile modului de viaŃă: nocive pentru organism. tutun. droguri). Titlul unităŃii: 11.M.

(c) Monitorizarea desfăşurării programului. premise privind realizarea programului. comunicarea în cadrul echipei. documente specifice. recomandări de acŃiune. plan de acŃiune. revizuirea procedurilor. standarde. servicii de sprijin. materiale de informare şi promovare a programului. etape. că este capabil să stabilească un program de educaŃie pentru sănătate. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Analizarea rezultatelor acŃiunilor şi a impactului aplicării programului. riscuri de acŃiune. (b) Întocmirea documentaŃiei de program şi lansarea programului. prin elaborarea şi prezentarea unui proiect de program. financiare. continuitatea programului. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. acŃiuni conform obiectivelor. să întocmească documentaŃia de program. sistemul de informaŃii. justificare. surse de risc. Asigurarea feed-back-ului comparare cu obiectivele propuse. schimbări ale comportamentului. DocumentaŃie de program: Desfăşurarea programului: Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează. (b). obstacole etc. EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE CompetenŃa 4: Implementează programe de educaŃie pentru sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) Stabilirea unui program de educaŃie pentru sănătate. mijloace de comunicare. materiale. beneficii obŃinute. (b). materiale de educaŃie (scrise şi audio-video). riscuri de program. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. măsuri ameliorative. chestionare. Titlul unităŃii: 11. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate.strategii de intervenŃie conform criteriilor de performanŃă (a). informaŃionale). reevaluarea activităŃilor. respectarea planului de acŃiune. Titlul unităŃii: 11. CondiŃii de Aplicabilitate: Program de educaŃie pentru sănătate: definiŃie. să lanseze şi să monitorizeze desfăşurarea programului conform criteriilor de performanŃă (a). beneficiul comunităŃii. gestionarea schimbărilor. resurse (umane. rapoarte de etapă. rezultatele cercetării socio-medicale. 40 CondiŃii de Aplicabilitate: Analiza rezultatelor Feed-back Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (b). 41 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conform criteriilor de performanŃă (a).Probe de Evaluare Probe orale /scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele acŃiunilor şi impactul aplicării programului. să asigure feed-back-ul.

2 Specifică noŃiunile de farmacodinamie 12.Titlul unitatii : Nivel: Valoare credit: 12:FARMACOLOGIE GENERALA 3 avansat 1.utilizarea practică. factori care influenŃează biodisponibilitatea Farmacocinetică transferul prin membrane. epurarea. farmacocinetică) Criterii de Performanta: (a) Rezumarea noŃiunilor de bază ale farmacologiei (b) Formularea noŃiunile de biofarmacie generală (c) Specificarea elementelor de farmacocinetică generală ________________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: NoŃiuni de bază farmacologia ca ştiinŃă.0 Competente: 12. metabolizare. ramurile farmacologiei. absorbŃia în organism. fazele evoluŃiei medicamentului în organism Biofarmacie generală biodisponibilitatea medicamentelor. 3 Interpretează elementele de farmacotoxicologie Titlul unitatii : Competenta: 12. variabilitatea profilului farmacocinetic Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze notiunile generale despre medicamente in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.2. biofarmacie. 12:FARMACOLOGIE GENERALA Specifică noŃiunile de farmacodinamie Criterii de Performanta: (a) Identificarea modului de acŃiune farmacodinamic al medicamentelor (b) Clasificarea medicamentele în funcŃiede acŃiune (c) Analizarea interacŃiunilor medicamentoase ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Mod de acŃiune etapele acŃiunii farmacodinamice 42 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . biofarmacie.1 Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie. 12:FARMACOLOGIE GENERALA Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie.1. distribuirea. farmacocinetică) 12. Titlul unitatii : Competenta: 12.

Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. dobăndită. renal. pielii. MedicaŃia sistemului musculo scheletic MedicaŃia deprimantă a SNC: Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV.Medicamente . MedicaŃia ORL MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară asocieri: în vivo şi în vitro sinergism. antagonism Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil sa specifice noŃiunile de farmacodinamie in conformitate cu criteriile de performanta şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. fizică. Preparate chimioterapice. Titlul unitatii : Competenta: 12. Probe de evaluare: 43 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . FarmacodependenŃa psihică. muşchilor şi oaselor. cardiovascular. asupra procesului de reproducere ToleranŃă. Preparate hormonale sintetice. Asocieri şi interacŃiuni medicamentoase factori care influenŃează acŃiunea farmacodinamică. sulfamidoterapia MedicaŃia aparatului cardiovascular. anticanceroase. intoleranŃa congenitală.3. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. imunodepresive. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. analgezice antipiretice şi antimigrenoase. respirator. variabilitatea farmacologică MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de metabolism Vitaminele. MedicaŃia aparatului respirator. toxice . toxicomania.adverse şi cancerigene (b) Verificarea toleranŃei şi intoleranŃei medicamentoase (c) Specificarea farmacodependenŃei ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: Efecte secundare şi toxice la nivelul SNC. analizatorilor. digestiv. biocatalizatorii organismului uman SubstanŃele minerale şi tonice. 12:FARMACOLOGIE GENERALA Interpretează elementele de farmacotoxicologie Criterii de Performanta: (a) Rezumarea efectelor secundare . MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide. MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Antibioterapia. MedicaŃia antituberculoasă.

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil să interpretează elementele de farmacotoxicologie in conformitate cu criteriile de performanta si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 44 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

procesul de ingrijire. evolutia dupa cel de-al II-lea razboi mondial Probe de Evaluare : 45 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) dea-lungul istoriei. Titlul unitatii : Competenta 1. ajutoarele medicului. calugari si calugarite. calugarite. aparitia primei teorii de ingrijire.. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Competente : 1. calugarite. ingrijiri acordate de vindecatori.. diagnosticul de ingrijire.0 13.Titlul unitatii : Nivel : 3 avansat Valoare credit : 2. Criterii de Performanta : a) Redarea ingrijirii bolnavului din comuna primitiva pana la I razboi mondial b)Explicarea activitatilor de ingrijire intre I si al II-lea razboi mondial c)Analizarea evolutiei profesiei dupa cel de-al II-lea razboi mondial Conditii de Aplicabilitate : ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la razboi mondial (1914-1918) activitati de ingrijire pana la al II-lea razboi mondial autoingrijirea. spitalelor scoli pe langa biserici si ordine religioase. Sintetizeaza competentele profesionale. Analizeaza functiile si rolurile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale.Organizatii si asociatii profesionale :OMS. Florence Nightingale-scoala laica. 5. vraci. ICN asistenti medicali-ajutoare ale medicului. 4. calugari. dezvoltarea si inovarea invatamantului. calugari.. I :cavaleri.calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical. preoti. 13. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra. 2. asistenti medical profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati. Societatea de Cruce Rosie. Analizeaza principalele teorii stiintifice ale nursing-ului. aparitia caselor de ingrijire. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor)de-a lungul istoriei .

N(ancy) Roper. Titlul unitatii : Competenta 2 13. Criterii de Performanta : a) Redarea practicii medicale din comuna primitiva pana la epoca feudala (anul 1500) b)Descrierea ingrijirii bolnavilor in sec. Conditii de aplicabilitate teoria V.Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie evolutia nursing-ului de-a lungul istoriei conform criteriilor de performanta (a). Analizeaza principalele teorii stiintifice ale nursing-ului Criterii de Performanta : a)Explicarea teoriei V. moase. XIX d)Identificarea progreselor in ingrijirea bolnavului in sec. (b). (c). calugari. medici laici apar spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti sec. medici militari romani. 46 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . rezultat. (d) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. M(artha) Rogers. rolul asistentului medical.interventii. Henderson. organizarea sanitara. vindecatori rurali. M(yra) Levine. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice dezvoltarea nursing-ului in tara noastra conform criteriilor de performanta (a). Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor planificarea interventiilor.calugari ortodocsi si catolici. XIV-XVII : ingrijiri efectuate de medici. practici magice evul mediu : ingrijiri acordate de preoti. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra. XX-XXI : evolutia medicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare personalitati reprezentative. beneficiar (client). Henderson : postulate. vraci asistenta publica. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari. moase spitalele si dezvoltarea medicinei sec. valori. evaluarea si reajustarea. efectuarea interventiilor. XIV-XVIII c)Analizarea ingrijirii bolnavilor in sec. XIX : legislatia sanitara. elemente cheie: scop. (b). XX si pana in prezent Conditii de Aplicabilitate : comuna primitiva : practici magice. marile epidemii prima scoala pentru moase sec. B(etty) Neuman. b)Descrierea teoriilor C(allistei) Roy. ingrijiri efectuate de tamaduitori sclavagismul : ingrijiri realizate de preoti. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. D(orotheei) Orem. H(ildegarde) Peplau. barbieri-chirurgi. surse de dificultate. baiesi. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Competenta 3. Titlul unitatii : 13.

Roy M.OMS Strategia Sanatate 21 statutul: conform legislatiei locul de munca Probe de Evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze definitia.morale. elemente cheie. normelor si functiile: europene . Criterii de Performanta : a) Rezumarea definitiei. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Analizeaza rolurile si functiile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale. C. D. rolurile conform legislatiei in vigoare. ANA. Titlul unitatii : Competenta 5. rolurilor si functiilor asistentului medical b)Explicarea statutului asistentului medical in cadrul echipei medicale Conditii de Aplicabilitate : definitia.intelectuale. ICN. Neuman. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. conceptia despre om.N. Levin. Orem. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze principalele teorii stiintifice ale nursing-ului conform criteriilor de performanta (a). originea teoriei.definitia nursing-ului. M. aplicabilitatea in practica ingrijirilor. Titlul unitatii : Competenta 4 . Rogers.calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical Criterii de Performanta : a) Explicarea competentelor profesionale b)Descrierea calitatilor si abilitatilor personale necesare asistentului medical Conditii de Aplicabilitate : competente conform legislatiei profesionale : calitati si abilitati fizice.tehnice.B. 47 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Sintetizeaza competentele profesionale.manageriale.Peplau. 13. rolurile si functiile asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale conform criteriilor de performanta (a). Roper tema centrala. conceptia despre procesul de ingrijire. 13.teorii : H. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

(b) si in conformitate cu conditiile de aplicabilitate. 48 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sintetizeze competentele profesionale.calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical conform criteriilor de performanta (a).

Descrierea nevoilor umane fundamentale. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului 14. a fi util.2. a te odihni. a se recrea. a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 14. interferenŃa cu alte nevoi. intervenŃii pentru evaluarea si facilitarea nevoii. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane. a bea. 14. Identifica etapele procesului de îngrijire (nursing). 14. definiŃia nevoii. a se îmbrăca /a se dezbrăca. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. a se realiza. a manca. a dormi.1. Identificarea problemelor de dependenŃă şi a manifestărilor de dependenŃă. CondiŃii de Aplicabilitate: Nevoi fundamentale şi surse de dificultate: a comunica. a-Ńi menŃine o bună postură. 14. independenŃa in satisfacerea nevoii. a fi curat/îngrijit. a-Ńi menŃine temperatura in limite normale.4. Aplica procesul de îngrijire (nursing). a te mişca. FIINTA UMANA SI NURSING-UL 3 avansat 2. factorii care influenŃează nevoia. a respira. Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea nevoilor fundamentale umane şi a surselor de dificultate. a învăŃa. 14. ___________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Culegerea de date relevante. FIINTA UMANA SI NURSING-UL Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. a evita pericolele.3. manifestări de dependenŃă. a elimina. 14. FIINTA UMANA SI NURSING-UL CompetenŃa 2: Identifică problemele de dependenŃă. Identifică problemelor de dependenta.5. 49 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Descrierea nevoilor: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze nevoile fundamentale umane conform criteriilor de performanŃă a).6. Titlul unităŃii: 14.0 14.

sunt în funcŃie de nevoie acŃiuni de susŃinere si confort. (b) Selectarea elementelor cheie pentru fiecare etapa. CondiŃii de Aplicabilitate: Etapele procesului de nursing: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sunt în funcŃie de datele culese şi de nevoie semne prezente sau posibile Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Selectarea elementelor de supraveghere şi a intervenŃiilor. asistat. a manca. Criterii de PerformanŃă: (a) Descrierea etapelor procesului de nursing. a se mişca. si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. 14. acŃiuni de prim ajutor. manifestări de dependenŃă majore legate de nevoile: a respira. Ierarhizarea intervenŃiilor in funcŃie de priorităŃi.CondiŃii de Aplicabilitate: Date obŃinute: Probleme de dependenŃă: Manifestări de dependenŃă: Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de dificultate si manifestările dependenŃă conform criteriilor de performanŃă a). si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. a comunica. intervenŃii tehnice. FIINTA UMANA SI NURSING-UL Identifica etapele procesului de nursing. b). CondiŃii de Aplicabilitate: Elemente de supraveghere: IntervenŃii: PriorităŃi de intervenŃie: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice intervenŃii pentru evaluarea si facilitarea nevoii conform criteriilor de performanŃă a). Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: 14. a elimina. acŃiuni educative. a bea. FIINTA UMANA SI NURSING-UL Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de date referitoare la modul in care pacientul îşi satisface nevoile fundamentale: singur.culegerea datelor. b). a evita pericolele. 50 . Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: dependenŃă. manifestări de dependenŃă minore. intervenŃii de recuperare. ajutat.

interdependente. potenŃiale.metode. clasificarea datelor. odihnă-repaus.analiza si interpretarea datelor. diagnostice de nursing – NANDA. cronica. • identificarea nereuşitelor.intervenŃii: autonome.. • compararea rezultatelor obŃinute cu standardele. eliminare. priorităŃi. tipul de îngrijire (acuta. . Elemente cheie ale etapelor. metode de implementare. • totalizarea rezultatelor evaluării. responsabilităŃi manageriale . . toleranŃă la stres. Diagnostice de Tipuri de probleme identificate. intervenŃii aplicate în funcŃie de priorităŃi. clasificare.implementarea planului de intervenŃii.paşi in procesul de evaluare: • stabilirea criteriilor de evaluare/standardelor. nutriŃie şi metabolism. Plan de îngrijire : Obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor identificate. 51 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . recuperatorie) . Titlul unităŃii: CompetenŃa 5: 14. . etiologia.evaluarea. caracteristicile problemei. • modificarea planului de intervenŃii. sexualitate – reproducere. şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. obiective: criterii de formulare ( SPIRO). FIINTA UMANA SI NURSING-UL Aplica procesul de îngrijire (nursing). percepŃia de sine. Formularea diagnosticelor de nursing după modelul PES Elaborarea planului de îngrijire în funcŃie de priorităŃi.planificarea intervenŃiilor. surse de date. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate. activitate-mişcare.tipuri de planuri nursing. nursing: Componente: titlul problemei.probleme de sănătate: actuale. CondiŃii de Aplicabilitate: Sisteme funcŃionale : PercepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii. b).valori şi credinŃe. . colaborative. diagnostice NANDA. . delegate. . Probe de evaluare: Probe orale / scrise şi practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice etapele procesului de nursing conform criteriilor de performanŃă a). rol şi relaŃii.

conform criteriilor de performanŃă a). Autonomie recâştigată. Apreciază starea pacientului în raport cu nevoile de bază. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. FIINTA UMANA SI NURSING-UL Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuează bilanŃul îngrijirilor pe baza evidenŃelor . conform criteriilor de performanŃă a). Revizuieşte etapele procesului de îngrijire în caz de bilanŃ negativ. agravată. ameliorată. obiective nerealizate Starea pacientului: StaŃionară. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice procesul de îngrijire (nursing). Titlul unităŃii: CompetenŃa 6: 14. CondiŃii de Aplicabilitate: EvidenŃe: Foaia de observaŃie – evoluŃie Plan de nursing – obiective realizate. b). sănătate restabilită Nevoile de bază: Satisfăcute – pacient independent Nesatisfăcute – pacient dependent Criterii de revizuire: Identificarea cauzelor bilanŃului negativ Reformularea obiectivelor Refacerea planului de îngrijire Evaluarea Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să să stabilească gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului. 52 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . b).

Titlul unităŃii : 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Competenta: 15. (c). amenoree.0 Competente: 15. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Anamneza Motivele internării Antecedentele bolnavului : Vocabularul medical Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze. conform criteriilor de performanŃă (a).definiŃie şi exemple Abordarea bolnavului Istoricul bolii antecedente heredo.1. eructaŃii. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Titlul unităŃii : Competenta: 15.Titlul unităŃii : Nivel: Valoare credit 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ 3 avansat 1. extrasistole. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 15. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală Criterii de performanŃă: (a) Descrierea metodelor fizice de examen clinic (b) Identificarea modificărilor observate la inspecŃia generală ________________________________________________________________________ 53 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. durere.colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă Cefalee. 15.3. 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi Definirea semnelor prin care se manifestă boala Descrierea componentelor anamnezei Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) Utilizarea termenilor medicali în efectuarea anamnezei ________________________________________________________________________ CondiŃii de Aplicabilitate: Semnele de boală Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom .1. pirozis. echimoze etc. efectueze o anamneză şi să utilizeze adecvat termenii medicali. epistaxis. (b). vertij.2.

erupŃiile cutanate . febra Principalele simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. aparatul renal (anuria. reflexe.condiŃii şi mod de efectuare PercuŃia . edemele). sindromul colestatic. mişcări involuntare) Sindroame patologice Sindromul bronşitic. dispneea. sindromul icteric. aparatul cardio circulator(palpitaŃiile. nicturia. (c). poliuria. sistemul nervos (atitudini. I icterul. vertijul. conform criteriilor de performanŃă (a). clasificarea tipurilor de constituŃie Starea de nutriŃie Starea de conştienŃă. sindromul oclusiv intestinal. durerea colicativă ). diareea. sindromul de insuficienŃă cardiacă. motilitate voluntară. constipaŃia). disuria. aparatul digestiv ( greaŃa. sindroame 54 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . durerea precordială. tulburări trofice Statura şi tipul de constituŃie. echilibru static şi dinamic. oboseala. cianoza . Titlul unităŃii : Competenta: 15. hematuria.condiŃii şi mod de efectuare Palparea . cefaleea. dispneea.vărsăturile.condiŃii şi mod de efectuare Atitudini şi posturi Mersul Faciesul Modificări tegumentare de culoare. anorexia.condiŃii şi mod de efectuare AuscultaŃia . hemoptizia. durerea toracică). sistemul ganglionar (adenopatii ). sindromul de insuficienŃă coronariană. şi în concordanŃă cu criteriile de aplicabilitate.CondiŃii de Aplicabilitate: Metode fizice de examen clinic InspecŃia . palpitaŃiile. Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să numească modificările de boală observate la inspecŃia generală.3. expectoraŃia. (b). 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Modificări Criterii de performanŃă: (a) Enumerarea simptomelor cheie (b) Clasificarea principalelor simptome pe aparate şi sisteme (c) Descrierea modificărilor observate în diferite sindroame ________________________________________________________________________ CondiŃii de Aplicabilitate: Simptome cheie Durerea.edemul.

urinare, sindroame anemice, sindroame hemoragipare, sindrom de impregnare bacilară, neoplazică, sindrom meningeal. Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze manifestările cauzate de diferite afecŃiuni, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII 3 avansat 2.0 16.1. Caracterizează tehnicile de nursing si investigaŃiile. 16.2. Asigură echipamentele si materialele necesare. 16.3. Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaŃii. 16.4. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile. 16.5. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si investigaŃiei.

55

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Titlul unităŃii: CompetenŃa 1 :

16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile.

Criterii de PerformanŃă: Identificarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor. Descrierea etapelor de execuŃie in conformitate cu fisele tehnice si protocoalele standard. CondiŃii de Aplicabilitate: Tehnici de nursing: internarea, transferul, externarea;schimbarea lenjeriei de pat şi de corp, toaleta pe regiuni la bolnavul imobilizat,schimbarea poziŃiei bolnavului în pat,mobilizarea bolnavului, captarea dejecŃiilor bolnavului imobilizat, observarea faciesului, stării generale şi reactivităŃii bolnavului, calcularea raŃiei alimentare, alimentaŃia bolnavilor, măsurarea şi notarea funcŃiilor vitale şi vegetative, efectuarea clismei, introducerea tubului de gaze, efectuarea de sondaje (gastric, duodenal, vezical) şi spălături (gastrică, oculară, auriculară, vezicală, vaginală), îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje, puncŃie venoasă şi capilară recoltarea produselor bio-patologice pentru examene de laborator: sânge, urina, materii fecale, sputa, vărsături, secreŃii purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise, exudat faringian, secreŃii oculare si otice etc. pregătirea psihică (a pacientului conştient) si fizică, pregătirea materialelor si instrumentelor necesare, efectuarea tehnicii, îngrijirea bolnavului după tehnică, evaluarea, reorganizarea locului de muncă. (a) (b)

InvestigaŃii:

Etape de execuŃie:

Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască investigaŃiile si tehnicile de nursing conform criteriilor de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: 16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII

CompetenŃa 2: Pregăteşte echipamentele si materialele necesare. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Alegerea echipamentelor si materialelor in funcŃie de tehnică şi de investigaŃie. Respectarea normelor in vigoare, de protecŃie si de securitate a muncii.

CondiŃii de Aplicabilitate: Echipamente si documente de evidenta si mişcare (bilet de trimitere, de transfer, de ieşire), materiale pentru registru de intrări-ieşiri al secŃiei, documente specifice specializării (fise tehnici de nursing: tehnice, protocoale standard); termometre, tensiometru, stetoscop, balanŃă, antropometrică, taliometru sau bandă metrică, obiecte de igienă, sonde gastrice, vezicale, trusă pentru îngrijirea plăgilor, feşi de tifon, soluŃii adezive , foi de temperatură , creioane colorate, irigator şi soluŃii!
56

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Echipamente si materiale pentru investigaŃii:

seringi si ace de unică folosinŃa, garou, soluŃii dezinfectante, comprese sterile, recipiente curate sau sterile, soluŃii anticoagulante, eprubete cu tampoane sterile, recipiente cu medii de cultură, cutii Petri, etc.

Norme de documente normative si tehnice; instrucŃiuni de utilizare a echipamentelor; protecŃie si de verificarea termenului de valabilitate pentru soluŃii si materiale sterile. securitate a muncii: Probe de Evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească echipamentele necesare conform criteriilor de performanŃă a), b), si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: 16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaŃii

Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Pregătirea psihică si fizică a pacientului in funcŃie de tehnica si investigaŃie. Aprecierea resurselor pacientului in vederea cooperării.

CondiŃii de Aplicabilitate: Pregătirea psihica: Pregătire fizica: Resursele pacientului Probe de Evaluare: Probe orale /practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească pacientul in conformitate cu criteriile de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: 16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile. informare, explicare, obŃinerea consimŃământului, acordul implicit. sistarea alimentaŃiei (bolnav à jeun), poziŃionarea adecvata in funcŃie de investigaŃie si de tehnica, respectarea pudorii, administrarea unor medicamente înainte sau in timpul tehnicii. nivel de cunoştinŃa, de cooperare, de mobilitate, grad de percepŃie si de înŃelegere.

Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Stabilirea priorităŃilor de desfăşurare a tehnicilor de nursing si investigaŃiilor. Executarea tehnicii, investigaŃiei respectând etapele si timpii de execuŃie. Aplicarea normelor de asepsie si antisepsie.

CondiŃii de Aplicabilitate:
57

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PriorităŃi:

- tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza şi îngrijirea plăgilor sângerânde, infectate; combaterea durerii şocogene, evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură, efectuarea sondajului vezical în caz de retenŃie acută de urină, măsurarea funcŃiilor vitale, - tehnici care se executa dimineaŃa à jeun: recoltările de sânge pentru examene de laborator, sondajul gastric si duodenal, recoltarea exudatului faringian, a sputei (expectoraŃiei). - tehnici care asigura confortul: igiena şi alimentarea, evacuarea vezicii, clisma evacuatoare, introducerea tubului de gaze, îndepărtarea corpilor străini oculari şi auriculari. sunt in funcŃie de tehnica si de investigaŃie; se vor folosi fişe tehnice si protocoale de îngrijire standard. spălarea mâinilor, dezinfecŃia, sterilizarea instrumentelor si materialelor, manipularea sterilă a instrumentelor şi materialelor.

Timpi de execuŃie: Norme de asepsie si antisepsie.

Probe de evaluare: Probe orale / practice / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice investigaŃiile si tehnicile de nursing conform criteriilor de performanŃă a), b), c) şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: CompetenŃa 5: 16. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaŃiei.

Criterii de PerformanŃă: (a) (b) CondiŃii de Aplicabilitate: Indicatori de măsurare a eficacităŃii tehnicii/investigaŃiei: sunt in funcŃie de tehnica/ investigaŃie: restabilirea/ameliorarea funcŃiilor vitale si vegetative; restabilirea confortului; dispariŃia durerii, absenŃa complicaŃiilor de decubit, cicatrizarea plăgilor etc. observarea faciesului, comportamentului, mobilităŃii, autonomiei, discuŃii cu pacientul (reacŃiile pacientului). Măsurarea eficacităŃii investigaŃiei si tehnicii in raport cu rezultatul dorit. Aprecierea gradului de confort si de satisfacŃie a pacientului.

Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacŃie: Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze starea pacientului după investigaŃie sau tehnica in conformitate cu criteriile de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

58

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Probe orale . Boli profesinale Probleme specifice sanatatii personalului medical Noxe profesionale Mediu necorespunzator Criterii de eficienta Satisfactie in munca Solutii de rezolvare a conflictelor in munca 17: PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Asigura securitatea in munca Respectarea normelor de protectie si securitate a muncii Analizarea riscului la locul de munca Evaluarea eficientei muncii Eficienta muncii Probe de evaluare: Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte normele de protectie si securitate in munca. si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. Asigura securitatea in munca 2. norme protectia muncii.Titlul unităŃii: Nivel : 3 avansat Valoare credit: 1. Manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturii medicale. si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze riscul la locul de munca . conform criteriilor de performanta (a). regulament de ordine interioara. sa evalueze eficienta muncii. Titlul unităŃii: Competenta 2 : 17: PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Evalueaza propria sanatate Criterii de performanta: (a) Monitorizarea propriei sanatati si a disfunctionalitatilor in adaptare (b) Aplicarea masurilor de protectie personala si a celorlalti 59 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti Titlul unităŃii: Competenta 1: Criterii de performanta: (a) (b) (c) Conditii de aplicabilitate: Norme de protectie si securitate Risc de accidente/ incidente Norme PSI. conform criteriilor de performanta (b). Evalueaza propria sanatate 3.0 17: PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA COMPETENTE 1. (c).

si precizarilor conditiilor de aplicabilitate. Titlul unităŃii: Competenta 3. (b) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.Conditii de aplicabilitate: Sanatate si Integrare profesionala disfunctionalitate Odihna suficienta. 60 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 17: PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti Criterii de performanta: (a) Respectarea conditiilor de baza ale prevenirii infectiilor intraspitalicesti (b) Aplicarea metodelor de prevenire a infectiilor intraspitalicesti Conditii de aplicabilitate Conditii Metode de prevenire Circuite functionale Analiza costuri si beneficii ale prevenirii Autoprotectie si protectia celorlalti Izolarea pacientului cu risc Dezinfectii Zone cu risc Evacuare reziduuri Probe de evaluare: Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte conditiile de baza ale prevenirii infectiilor intraspitalicesti . satisfactii personale si profesionale Competenta si caracterisici personale pentru postul de munca Dosar medical Stres si surmenaj Masuri de protectie Mijloace inidividuale de protectie personala Conditii de ergonomie a muncii Criterii de mobilizare a pacientului Probe de evaluare: Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze propria sanatate. conform criteriilor de performanta(a). conform criteriilor de performanta (a). si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. Probe orale. conform criteriilor de performanta (b). scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice metodele de prevenire a infectiilor intraspitalicesti.

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Competenta 2 : Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii Criterii de Performanta : a) confruntarea medicamentelor cu prescriptia b )alegerea materialelor in functie de calea de administrare c ) respectarea conditiilor de asepsie si antisepsie Conditii de Aplicabilitate : document medical : condica. b) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate. termen de valabilitate reteta. b).Pregateste bolnavul 4. folosirea manusilor de cauciuc etc. Titlul unitatii : 18. Administreaza medicamentele 5. conform criteriilor de performanta a).0 Competente : 18. Probe de Evaluare : Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa faca confruntarea medicamentului cu prescriptia. cu termen de valabilitate spalarea mainilor.Identifica medicamentele prescrise 2. materiale : de unica folosinta. percutanata.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 1. sa aleaga materialele in functie de calea de administrare.Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii 3. cu respectarea conditiilor de asepsie si antisepsie. respiratorie etc. c) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanta a). forma de prezentare.Titlul unitatii : Nivel : 3 avansat Valoare credit : 1. foaie de observatie Probe de Evaluare : Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa verifice medicamentul sub aspect calitativ si sa-l confrunte cu prescriptia medicala. aspect. cu respectarea conditiilor de asepsie si antisepsie. 61 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Monitorizeaza evolutia bolnavului dupa administrare Titlul unitatii : 18. reteta cai de administrare : orala. condica.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Competenta 1 : Identifica medicamentele prescrise Criterii de Performanta : a) verificarea medicamentului ce urmeaza a fi administrat sub aspect calitativ b)confruntarea medicamentelor cu prescriptia medicala Conditii de Aplicabilitate : culoare. concentratie.

Titlul unitatii : 18.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Competenta 5 : Monitorizeaza evolutia bolnavului Criterii de Performanta : a) observarea instalarii efectului terapeutic al medicamentului b) identificarea reactiilor adverse 62 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folosirea manusilor de cauciuc. spalarea mainilor. respiratorie. b). modificarea gustului. parenterala. Titlul unitatii : 18. materiale de unica folosinta etc. c). c) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate si sa evite incompatibilitatea medicamentelor administrate conform criteriului de performanta d). sa coopereze cu pacientul in scopul testarii sensibilitatii acestuia.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Competenta 3 : Pregateste bolnavul Criterii de Performanta : a) informarea pacientului cu privire la necesitatea administrarii medicamentului b ) descrierea reactiilor imediate induse de medicament c ) stimularea cooperarii pacientului in vederea administrarii d) testarea sensibilitatii pacientului Conditii de Aplicabilitate : conversatie. alte senzatii pozitie adaptata caii de administrare interviu cu pacientul Probe de Evaluare : Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa informeze pacientul cu privire la necesitatea administrarii medicamentului. percutanata. caldura.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Competenta 4 : Administreaza medicamentele Criterii de Performanta : a) respectarea orarului si a dozei indicate de medic b ) respectarea caii de administrare prescrise c ) respectarea normelor de asepsie si antisepsie in timpul administrarii d ) evitarea incompatibilitatii medicamentelor Conditii de Aplicabilitate : documente medicale : condica.Titlul unitatii : 18. reteta. d) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate. confirmarea acceptului reactii induse : durere. conform criteriilor de performanta a). sa respecte conditiile de asepsie si antisepsie. sa descrie reactiile induse de acesta. b). conform criteriilor de performanta a). foaie de observatie cai de administrare : orala. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor etc. interviu cu pacientul si prospectul medicamentului Probe de Evaluare : Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte recomandarile medicului privind administrarea medicamentelor.

mucoase. functii vitale . cafea ). anuntarea medicului dieta. comportament tegumente. functii vitale. sa identifice reactiile adverse si sa informeze pacientul asupra restrictiilor impuse de unele medicamente. tutun.c) informarea pacientului despre restrictiile impuse de unele medicamente Conditii de Aplicabilitate : facies. adictii ( alcool. c) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate. postura. conform criteriilor de performanta a). b). 63 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Probe de Evaluare : Probe orale / practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa observe instalarea efectului terapeutic al medicamentului. mobilizare.

Titlul unităŃii : 19. şi realizarea de acŃiuni adecvate pe baza informaŃiilor obŃinute pe cale orală CondiŃii de aplicabilitate: Contexte: ActivităŃi de serviciu Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. intonaŃiei şi a sensului implicit. în contexte profesionale semnificative Titlul unităŃii : 19. a informaŃiilor privind priorităŃi şi urgenŃe e)Identificarea şi utilizarea de indicii verbale. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în contexte profesionale semnificative 19.5. conferinŃe. întâlniri. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ___________________________________________________________________ Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 3 avansat 1. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. idei.3.: ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. Elaborează mesaje scrise specializate. în conteŃte profesionale semnificative Criterii de performanŃă: a)Identificarea informaŃiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conŃin vocabular specializat b)Extragerea informaŃiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu. în contexte profesionale semnificative 19. din mesaje orale diverse c)Identificarea de opinii şi atitudini şi distingerea lor de informaŃii factuale sau de altă natură (legi. solicitări şi întrebări orale.1. în contexte profesionale semnificative. Exprimă mesaje orale în limbaj complex.4. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate. concepte) d)Identificarea.2. care folosesc un limbaj complex şi conŃin vocabular specializat.1. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 19. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ CompetenŃa 19.0 19. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 19. şedinŃe) SituaŃii formale SituaŃii informale 64 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . în contexte profesionale semnificative. cu ajutorul conŃinutului. Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare f)ÎnŃelegerea de instrucŃiuni.

Pentru certificare. în registre sociale şi profesionale uzuale termeni specifici mesajelor mass media vocabular specific cu nivel mediu de specializare. întrebări. inclusiv mesaje telefonice înregistrate ideea principală (sensul global) informaŃii. formale şi informale directe. Titlul unităŃii : 19. activităŃi) Probe de evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obŃină prin ascultare informaŃii / detalii. produse şi servicii opinii. colegi sau de cei din jur discursuri. contra. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanŃă: 65 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . în diverse registre. limbaj corporal / nonverbal. intonaŃie. evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înŃelege instrucŃiuni. Probele pot viza. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f). COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ CompetenŃa 19. de lungime variabilă mesaje. solicitări şi întrebări şi că este capabil să acŃioneze pe baza informaŃiei obŃinute prin ascultare. inclusiv numerice. integrat. în condiŃiile de aplicabilitate.Surse şi tipuri de mesaje orale: InformaŃii obŃinute: Limbaj: Moduri de acŃiune: Texte care conŃin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. neutră). în condiŃiile de aplicabilitate. privind specificaŃii de procese.2. puncte de vedere. conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe) prezentări (formale / informale) de produse / servicii transmisiuni radio şi TV. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înŃelegere prin ascultare. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaŃii de altă natură. (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). în condiŃiile de aplicabilitate. în condiŃiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). (e) şi (f). relevant pentru domeniul ocupaŃional vorbire la viteză normală varietăŃi de accent întrebări. anunŃuri publice conversaŃii telefonice. pe teme profesionale: instrucŃiuni. priorităŃi limbaj şi structuri familiare şi mai puŃin familiare. în condiŃiile de aplicabilitate. solicitări. (c). verificarea sensului prin alte surse comunicarea informaŃiilor / detaliilor către alte persoane acŃiuni proprii (realizarea de operaŃii. inclusiv numerice. se consideră suficientă demonstrarea cel puŃin o dată a performanŃei pentru fiecare criteriu de performanŃă în fiecare dintre condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. rapoarte. atitudini (pro. emise clienŃi. explicaŃii informaŃii factuale. intonaŃiei şi al sensului implicit. (b).: ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate. emise la viteză normală. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaŃii privind priorităŃi şi urgenŃe cu ajutorul conŃinutului. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.

procese verbale. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (b). atunci când este necesar c)Corelarea în mod coerent a mai multor informaŃii din diverse părŃi ale unui text / din texte diferite. rapoarte. atunci când este necesar. luarea de decizii. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaŃii în diverse moduri. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (a). operaŃii şi procese tehnologice Materiale de dicŃionare. grafice. de lungime text: variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale. prezentări. scheme. instrucŃiuni. conferinŃe. instrucŃiuni. Probe orale. întâlniri. în texte de specialitate b)Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinŃă şi / sau de asocieri / conexiuni. puncte de vedere. fişe tehnice. materiale şi produse finite. Moduri de comunicarea informaŃiilor / detaliilor către alte persoane. opinii şi atitudini e)Transferul de informaŃii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare f) ÎnŃelegerea de reglementări. texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă. anunŃuri. modificarea unor operaŃii. acŃiuni proprii: realizarea de operaŃii. în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu d)Identificarea de şi discriminarea între informaŃii factuale. prezentare: prezentări notiŃe. în condiŃiile de aplicabilitate. circulare. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (c) şi (d). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinŃă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului. evaluări. oferte. acŃiune: transferul informaŃiilor în diverse forme de prezentare. informaŃii profesionale: instrucŃiuni. în diverse registre. formulare. reclamaŃii. reclame. pagini Internet. şedinŃe) Tipuri de Texte. baze de date.a)Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaŃii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu. prospecte. InformaŃii elemente cheie din documente relevante obŃinute: informaŃii factuale. faxuri. Forme de tabele. care conŃin şi elemente de vocabular nefamiliare. texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. relativ complexe. explicaŃii. instrucŃiuni cereri. date privind: materii prime. manuale tehnice. în condiŃiile de aplicabilitate. detalii şi opinii. Probe de evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaŃii. în condiŃiile de aplicabilitate. inclusiv numerice. referinŃă: diagrame şi alte materiale vizuale. 66 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . reclame. şi recomandări specifice din texte care conŃin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acŃiuni adecvate pe baza informaŃiilor din astfel de texte de specialitate CondiŃii de aplicabilitate: Contexte ActivităŃi profesionale Contexte profesionale formale Contexte profesionale informale Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. pe teme de interes comun. date tehnice ale unor produse şi servicii.

la viteză normală. Probele pot viza. chiar dacă există în text unele deficienŃele de pronunŃie şi / sau intonaŃie. scheme. sfaturi. faptelor şi opiniilor şi susŃinerea lor cu argumente d)Oferirea de clarificări şi explicaŃii atunci când informaŃia / instrucŃiunea nu este corect înŃeleasă de ceilalŃi e)Exprimarea fluentă. explicaŃii. 67 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cu intonaŃie corectă şi într-un registru adecvat contextului f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăŃi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (e). În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru. integrat. idei. în concordanŃă cu cerinŃele specifice contextului profesional. la locului de muncă. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f). în diverse registre. puncte de vedere. de informaŃii şi de instrucŃiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu.Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaŃii factuale. detalii de operare. opinii şi atitudini. Titlul unităŃii : 19. instrucŃiuni. idei şi opinii profesionale. operaŃii. pentru prezentări imagini. scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înŃelege reglementări. modele. Prezentări. Contexte formale şi contexte informale. Tipuri de Rapoarte (relatări de evenimente. Materiale suport notiŃe. precisă şi structurată logic a ideilor. (dacă / când e necesar) Limbaj: fluent. procese. prezentări: DemonstraŃii operaŃionale. în discuŃii. Contexte: Contexte profesionale. Probe orale. plan de prezentare. Scurte rapoarte profesionale. fişe de lucru.3. planşe. Tipuri de discurs: DiscuŃii profesionale formale şi informale. Prezentări detaliate de procese / produse / servicii. situaŃii specifice în organizaŃie. de gramatică. şi recomandări citite şi că este capabil să acŃioneze adecvat pe baza informaŃiei obŃinute prin lectură. documente. idei. opinii. instrucŃiuni. evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă. care conŃin: informaŃii: informaŃii factuale (inclusiv numerice). în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu Criterii de performanŃă: a)Oferirea şi solicitarea. grafice. în condiŃiile de aplicabilitate. pregătite în prealabil. în condiŃiile de aplicabilitate. descrieri şi specificaŃii de obiecte. se consideră suficientă demonstrarea cel puŃin o dată a performanŃei pentru fiecare criteriu de performanŃă în fiecare dintre condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. întâlniri). Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri. întâlniri.: Exprimă mesaje orale în limbaj complex. folii. în contexte profesionale semnificative. folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate c)Formularea clară. folosind expresii şi structuri variate b)Realizarea de prezentări orale de fapte. obiecte (mostre). şi / sau de registru CondiŃii de aplicabilitate: Tipuri de ConversaŃii şi prezentări de lungimi variate. conferinŃe. Pentru certificare. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ CompetenŃa 19. şedinŃe).

CandidaŃii vor putea folosi planul de prezentare / notiŃele. în contexte profesionale semnificative. cu intonaŃie corectă şi într-un registru adecvat contextului. precis şi structurat fapte. dar nu mai puŃin de 10 minute. în limbaj specific clar şi precis. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaŃii şi instrucŃiuni. Moduri de faŃă în faŃă. idei şi opinii şi să le susŃină cu argumente. în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent. în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar. comunicare: la telefon.: Elaborează mesaje scrise specializate. specifice sarcinilor de serviciu. chiar dacă există unele deficienŃe. se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori pentru fiecare criteriu de performanŃă în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil. în condiŃiile de aplicabilitate Probele pot viza. în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaŃii. robot telefonic. în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului. Pentru certificare. vocabular specializat familiar. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (b). specific domeniului ocupaŃional. individual sau în grup. de informaŃii corecte pe teme din domeniul de specializare d)Utilizarea de materiale de referinŃă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaŃiei şi limbii folosite e)Elaborarea de texte astfel încât deficienŃele de gramatică. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu Criterii de performanŃă: a)Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei b)Redactarea unor texte funcŃionale mai complexe. dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită. evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă. Titlul unităŃii : 19. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). ortografie şi / sau de registru nu împiedică înŃelegerea deplină a lor f)Adecvarea formatului şi limbajului la context. Moduri de acŃiune: comunicarea / transmiterea de informaŃii / instrucŃiuni către interlocutor / i. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (e). la tipul de text şi la subiect 68 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . integrat. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d). o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f). cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate c)Transmiterea în scris. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (a). susŃinerea unei prezentări .expresii specifice şi structuri variate.4. Prezentările pot avea o durată variată. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ________________________________________________________________________ CompetenŃa 19.

facturi pro-forma. referate. Probele pot viza. procese. în limbaj specific clar şi precis. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. Probe de evaluare: Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcŃionale mai complexe. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context. specifice sarcinilor de serviciu. în condiŃiile de aplicabilitate. situaŃii specifice în organizaŃie. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienŃe de gramatică. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. ortografie şi / sau de registru care să împiedice înŃelegerea deplină a textului. mesaje (inclusiv email). Contexte formale. Teme specifice: organizarea locului de muncă. la locului de muncă. evaluări). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinŃă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaŃiei şi limbii folosite. glosare de termeni specializaŃi / sintagme specifice. formate informale. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f). formate formale. de documente şi oferte. calitatea serviciilor / produselor. integrat. şedinŃe. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d). referinŃă: documente normative şi tehnice reviste de specialitate. Contexte informale. se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori pentru fiecare criteriu de performanŃă în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. Contexte: Contexte profesionale. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (b). fişe de producŃie. Contexte sociale care au legătură cu profesia. corespondenŃă profesională: scrisori. rapoarte. aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu. fişe tehnice. documente de evidenŃă. puncte de vedere. opinii. minute. evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă. la tipul de text şi la subiect. fişe de evidenŃă. faxuri. dări de seamă. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită. despre produse şi servicii. informaŃii corecte pe teme din domeniul de specializare. operaŃii. în condiŃiile de aplicabilitate. note circulare.CondiŃii de aplicabilitate: Tipuri şi formate formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. în condiŃiile de aplicabilitate. în condiŃiile de aplicabilitate. Tipuri de În texte. care conŃin şi elemente de vocabular nefamiliare. de informaŃii: lungimi variate: informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate. procese verbale. activităŃi şi procese de producŃie. în condiŃiile de aplicabilitate. formule de politeŃe. în diverse registre. texte funcŃionale: specificaŃii. Pentru certificare. baze de date modele de documente şi formulare. idei. 69 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). Materiale de dicŃionare.

a capacităŃii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate. Contexte: a. schimburi de opinii: faŃă în faŃă. evaluarea de informaŃii. în contexte legate de sarcini de serviciu e)Verificarea înŃelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaŃii când informaŃia nu este clar înŃeleasă. cu superiori. în perechi sau în grupuri 70 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Teme: DiscuŃii profesionale şi conversaŃii. explicaŃii. întâlniri formale / informale profesionale de rutină. fluentă şi adecvată terminologic.: Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. legată de sarcini de serviciu. cel puŃin o dată. c. interviuri individuale sau în grup. servicii. de produse. contractări etc. în afara organizaŃiei: cu clienŃi. care pot conŃine şi elemente de vocabular nefamiliare.Probele trebuie să vizeze demonstrarea. pe teme de interes profesional. procese. activităŃi şi aranjamente operaŃionale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ CompetenŃa 19. La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicŃionarului şi a altor materiale de referinŃă prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate. aranjamente la locul de muncă. privind: probleme de serviciu curente. ipoteze. cu parteneri. negocieri. în conversaŃii directe şi telefonice şi în prezentări f)Exprimarea clară. de servicii. comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi. predicŃii. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanŃă: a)Participarea cu informaŃii factuale şi cu opinii proprii la discuŃii profesionale. comunicări telefonice şi corespondenŃă profesională. activităŃi profesionale zilnice. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi. cu potenŃiali clienŃi / parteneri Tipuri şi în discuŃii profesionale. cu respectarea convenŃiilor şi normelor sociale şi culturale. preferinŃe. în comunicarea orală şi în scris CondiŃii de aplicabilitate: Tipuri de informaŃii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale. în activităŃi profesionale zilnice. în diverse registre. informaŃii şi analize. în contexte legate de sarcini de serviciu d)Elaborarea de corespondenŃă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari. în funcŃie de rol şi de relaŃiile cu interlocutorul / destinatarul. DiscuŃii profesionale: situaŃii sociale si profesionale formale şi informale. în interiorul organizaŃiei: cu subalterni. pe teme legate de sarcini de serviciu b)Intermedierea unei conversaŃii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne c)Comunicarea telefonică adecvată. solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse. cu colegi. (în funcŃie de specializare). superiori. relaŃii cu clienŃii şi partenerii. opinii: argumente pro şi contra în susŃinerea unor idei / opinii profesionale personale. CorespondenŃă profesională: formală şi informală. la context şi la interlocutor / destinatar. evaluări de: produse. cu limbajul şi registrul adaptate la subiect. cum ar fi planuri. instrucŃiuni. b. Titlul unităŃii : 19. interviuri telefonice individuale.5. subalterni.

performanŃa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaŃilor pe această competenŃă să fie integrată cu evaluarea pe competenŃele de producere (competenŃele 3 şi 4). comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală. în scris: scrisori. preluare / transmitere de mesaje telefonice. aşa cum se precizează în criteriile de performanŃă (a) şi (f). a capacităŃii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiŃiile de aplicabilitate. integrat. evaluarea candidaŃilor pe mai multe criterii de performanŃă. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (f). în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înŃelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (c). Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuŃii profesionale. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (e). scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară. 71 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (b). în condiŃiile de aplicabilitate Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat. cu un limbaj şi registru adaptate la subiect. fax. email) vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaŃiilor previzibile specifice contextelor profesionale. întreŃinere şi încheiere a unei discuŃii directe / telefonice. şi respectând convenŃii folosite în comunicarea orală şi în scris. Pentru certificare. limbaj nonverbal formule standard folosite în corespondenŃa de diverse tipuri (scrisori. în condiŃiile de aplicabilitate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaŃii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne. faxuri. în care să prezinte informaŃii şi opinii şi să le argumenteze. În cazul corespondenŃei (d). În cazul convorbirilor telefonice (c). circulare. la context şi la interlocutor / destinatar. cel puŃin o dată. probele trebuie să vizeze demonstrarea. în condiŃiile de aplicabilitate. la telefon: apeluri date. note circulare. Probele pot viza. oferte. în condiŃiile de aplicabilitate Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenŃă profesională în diverse formate. aşa cum se precizează în criteriul de performanŃă (d). în condiŃiile de aplicabilitate Probe orale. mesaje (inclusiv e-mail). să solicite clarificări şi să acŃioneze în vederea clarificării. fluentă şi adecvată terminologic. formule de iniŃiere. se consideră suficientă demonstrarea performanŃei cel puŃin de două ori pentru criteriile de performanŃă (a) şi (b) în condiŃiile de aplicabilitate relevante pentru acestea.moduri de interacŃiune: Limbaj şi convenŃii: mici. apeluri primite. pe diverse teme şi către diverşi destinatari.

72 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezvoltarea performanŃei. responsabilitatea. comunicarea managerială. motivarea existenŃei managementului. organizarea. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4.0 1. Aplică legislaŃia sanitară Titlul unităŃii: 20. management organizaŃional. principii generale ale conducerii. rolurile managerului. Precizează principiile managementului general 2. tactică. conform criteriilor de performanŃă (a). schimbarea. planificarea (strategică. Interpretarea reformei sistemelor de sănătate. controlul (evaluarea). sistemul de informaŃii. MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ CompetenŃa 1: Precizează noŃiuni de bază ale managementului general Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Definirea universalităŃii managementului Indicarea etapelor procesului de management CondiŃii de Aplicabilitate: Management general: definiŃie. funcŃiile managementului. operaŃională). dirijarea (coordonarea). autoritatea. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Etapele procesului de management Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească universalitatea managementului. delegarea). MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ Identifică politicile şi sistemele de sănătate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Definirea tipologiilor şi caracteristicilor sistemelor de sănătate. Explicarea principiilor economiei sanitare. Titlul unităŃii: CompetenŃa 2: 20. sa indice etapele procesului de management.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 20. MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ 3 avansat 1. factori implicaŃi direct în desfăşurarea activităŃii (competenŃa. managementul schimbării. abilităŃi necesare managerului. managementul timpului.

(c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. etc). alte unităŃi medicale şi medico-sociale cu paturi. funcŃiile. 73 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc). Domeniile de aplicare a management strategic şi financiar în organizaŃiile de sănătate. de sănătate. eficienŃa sistemelor de sănătate.CondiŃii de Aplicabilitate: Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate relaŃia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. mecanisme de plată. MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ Analizează caracteristicile managementului sanitar Criterii de PerformanŃă: (a) Definirea managementului serviciilor sociale şi de sănătate (b) Indicarea domeniilor de aplicare a managementului sanitar (c) Implementarea managementului sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate CondiŃii de Aplicabilitate: Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: definiŃie. spitalul privat. sistemul pieŃei libere. etc). managementul timpului. mecanisme de alocare a resurselor. modele de sisteme de sănătate. cumpărarea şi contractarea serviciilor. sănătate: nivelul secundar (spitalul ca organizaŃie. Managementul sanitar pe cele trei nivelul primar (serviciile de îngrijiri primare de sănătate. să explice principiile economiei sanitare şi să interpreteze reforma sistemelor de sănătate conform criteriilor de performanŃă (a). aprecierea performanŃei unui spital. profesionişti de sănătate. definirea sistemelor de sănătate. unităŃile medico-sanitare ca organizaŃii. principii de realizare a sistemelor de plată principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. nivelul terŃiar (unităŃi medicale de înaltă performanŃă. performanŃa sistemelor de sănătate. servicii de sănătate. (b). criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite Ńări. scopurile şi obiectivele reformelor. managementului sanitar: managementul calităŃii serviciilor de sănătate. spitalul public. modul nivele ale sistemului de îngrijiri de de organizare al îngrijirilor primare. leadership în îngrijirile de sănătate etc. roluri manageriale. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate. interrelaŃiile profesionale. piaŃa îngrijirilor de sănătate. beneficiari de servicii de sănătate. managementul resurselor umane. Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: 20. managementul stresului. tipuri de servicii. furnizori de servicii de sănătate. stabilirea priorităŃilor. secundar şi terŃiar). finanŃarea serviciilor de sănătate. scopul şi obiectivele. definiŃia economiei sanitare. reforma sistemului de sănătate din România Principiile economiei sanitare Reforma sistemelor de sănătate Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească tipologiile şi caracteristicilor sistemelor de sănătate. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar.

că este capabil să implementeze managementul sanitar pe unul din cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate. drepturile şi obligaŃiile cetăŃenilor. casele de asigurări sociale de sănătate. izvoare de drept medical. autorizarea. asistenŃa socială. (b). (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. să indice domeniile de aplicare a managementului sanitar conform criteriilor de performanŃă (a). Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: 20. desfăşurarea activităŃii (codul muncii. Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează. drepturile pacienŃilor. formarea profesională. prin elaborarea şi prezentarea unui proiect de management pe o temă dată. competenŃe. să expună principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate. MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ Aplică legislaŃia sanitară Criterii de PerformanŃă: (a) MenŃionarea noŃiunilor de drept medical (b) Interpretarea legislaŃiei privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (c) Expunerea principalelor acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate CondiŃii de Aplicabilitate: NoŃiuni de drept medical: definiŃie. 74 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . acreditarea. atestarea şi reatestarea profesională. asociaŃii profesionale. asociaŃii sindicale (contractul colectiv de muncă) etc LegislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: Probe de Evaluare Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să menŃioneze noŃiunile de drept medical. in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. furnizorii de servicii de sănătate. criterii specifice de ocupare a funcŃiilor şi gradelor sau treptelor profesionale. standarde. noŃiuni despre stat şi drept. administraŃia de sănătate publică. O.Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească managementul serviciilor sociale şi de sănătate.U. 150/2002 şi alte acte normative specifice. învăŃământ post-bază. atribuŃii. evaluarea performanŃelor). salarizare. asigurările sociale de sănătate. asistenŃa medicală acordată populaŃiei. drepturile şi obligaŃiile asiguraŃilor. conform criteriului de performanŃă (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. să interpreteze legislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. conform criteriilor de performanŃă (a). domenii medicale cu reglementări speciale. (c).

anchetele epidemiologice. zooantroponoze. termenul de inferenŃe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraŃie în cazul asocierii epidemiologice. 2. infecŃii aerogene. (d) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. 75 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . nivelele cercetării epidemiologice. screening-ul şi studiile de prevalenŃă.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare Credit: CompetenŃe: 21. relaŃia de cauzalitate dintre un factor şi boală. să susŃină caracterul cauzal al unor asociaŃii. obiective. Monitorizează starea de sănătate. Epidemiologia bolilor infecŃioase Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice Probe de Evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noŃiunile de bază ale epidemiologiei. strategia ecologică. metode folosite de epidemiologie. obiectul preocupărilor. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. 5. Interpretarea caracteristicilor epidemiologiei bolilor cronice CondiŃii de Aplicabilitate: NoŃiuni de bază ale epidemiologiei Caracterul cauzal al unor asociaŃii definire. clasificarea epidemiologică a bolilor infecŃioase. procesul epidemic. Măsoară şi analizează morbiditatea. Aplică programe de sănătate publică. supravegherea epidemiologică (infecŃii digestive. 3. (c). controlul problemelor cronice de sănătate. infecŃii nozocomiale). infecŃia HIV/SIDA. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. domenii de aplicare. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ 3 avansat 2.0 1. activitatea şi asistenŃa antiepidemică. 4. parazitoze. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) (d) Definirea noŃiunilor de bază ale epidemiologiei. Descrierea epidemiologiei bolilor infecŃioase. Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: 21. distribuŃia şi determinanŃii bolilor cronice în populaŃii diferite. (b. să descrie epidemiologia bolilor infecŃioase şi să interpreteze caracteristicilor epidemiologiei bolilor cronice conform criteriilor de performanŃă (a). SusŃinerea caracterului cauzal al unor asociaŃii.

ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. 21. (definiŃie. să identifice şi să ierarhizeze problemele de sănătate conform criteriilor de performanŃă (a). relaŃia dintre determinanŃi. dinamica populaŃiei.E. (indicatori ai stării de sănătate. Aplicarea managementului datelor şi al informaŃiilor medicale. a determinanŃilor şi a intervenŃiilor.S. informaŃiilor medicale tipuri de informaŃii. concepte. calitatea vieŃii şi organizarea serviciilor de sănătate. modelul stării de sănătate. (b). EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. Metode de monitorizare a stării statistica populaŃiei. protecŃia sănătăŃii. Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate publică. Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească modelele stării de sănătate. . Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Definirea modelelor de sănătate publică. 76 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.strategia "Sănătatea pentru toŃi în secolul XXI". CondiŃii de Aplicabilitate: Modele de sănătate publică: modelul epidemiologic Denver. conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinanŃilor sănătăŃii în relaŃie cu calitatea vieŃii. indicatori de caracterizare a condiŃiilor de viaŃă comunităŃii: şi muncă. asocierea determinanŃilor în producerea efectului (boală.Titlul unităŃii: CompetenŃa 2: 21. modelul integrat al stării de sănătate. calitatea datelor. deces). să aplice managementului datelor şi al informaŃiilor medicale. anii de demografice: viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. Managementul datelor şi al managementul sistemelor de informaŃii. indicatori ai monitorizarea stării de sănătate a stilului de viaŃă. Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Cunoaşterea indicatorilor utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate. analiza şi interpretarea datelor).M. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Monitorizează starea de sănătate a populaŃiei. măsurarea mortalităŃii infantile). instrumente. CondiŃii de Aplicabilitate: Indicatori utilizaŃi în propuşi de U. metode de comunicare. măsurarea de sănătate bazate pe rate natalităŃii şi fertilităŃii. Probleme de sănătate publică: determinanŃii majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiŃionarea lor. propuşi de O. (concepte. Utilizarea metodelor de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice. caracteristici demografice şi sociale).

Implementarea programului. Titlul unităŃii: CompetenŃa 5: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) (d) IniŃierea programului. morbiditatea cu incapacitate de muncă. definiŃia morbidităŃii. calcularea relaŃiei dintre factorii de risc şi boală. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . să interpreteze măsurarea morbidităŃii observate şi să analizeze indicatorii de morbiditate conform criteriilor de performanŃă (a). sursa datelor şi informaŃiilor. Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Defineşte morbiditatea şi tipurile de morbiditate. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Interpretează măsurarea morbidităŃii observate. conceptul de vizualizare a informaŃiilor referitoare la sănătate. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. abordarea transversală şi abordarea longitudinală. 21. co-morbiditatea. Morbiditatea morbiditate: şi tipurile Probe de Evaluare Probe orale /scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil definească morbiditatea şi tipurile de morbiditate. abordarea morbidităŃii observate. Măsurarea morbidităŃii observate: determinarea factorii de risc ca precursori ai bolilor. (b). 77 21. Analizează indicatorii de morbiditate. populaŃia la risc. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Aplică programe de sănătate publică.Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască indicatorii utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate şi să utilizeze metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice conform criteriilor de performanŃă (a). morbiditatea spitalizată. Planificarea programului. CondiŃii de Aplicabilitate: de supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenŃiate). Evaluarea programului. utilizarea morbidităŃii în studiile epidemiologice descriptive. Indicatorii de morbiditate: incidenŃa. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Măsoară şi analizează morbiditatea. prevalenŃa.

monitorizare. 78 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . operaŃionale). specificarea participanŃilor şi colaboratorilor. organizarea implementării (resurse umane. (c). planul activităŃilor. Planificarea: Implementarea: Evaluarea: Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să iniŃieze. informaŃionale). implementeze şi evalueze programe de sănătate publică conform criteriilor de performanŃă (a). financiare. (elemente de biostatistică. reprezentarea grafică a informaŃiilor.CondiŃii de Aplicabilitate: IniŃierea: prezentarea situaŃiei existente. evaluare finală. evaluări parŃiale. specifice. utilizarea softwareului specializat). rezultate aşteptate. scop. structura organizaŃională. oportunităŃi şi constrângeri. (b). indicatori de monitorizare. planifice. analiza statistică. obiective (generale. identificarea problemelor. stabilirea populaŃiei Ńintă şi a beneficiarilor. (d) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. estimarea bugetului. descrierea priorităŃilor şi formularea problemei de sănătate. intermediare. concluzii şi propuneri. durata programului. criterii şi norme utile în control şi evaluare. materiale. instrumente urmărite. responsabilităŃi.

Enuntarea conceptelor si termenilor utilizati in cercetarea stiintifica. Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate : caracteristici : postulate : Descrierea caracteristicilor cunoasterii comune. teorie. concepte si termeni: Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa argumenteze importanta cercetarii stiintifice conform criteriilor de performanta (a). (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. principiul determinismului. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. principiul cognoscibilitatii. (b) Compararea notiunilor de metodologie si metoda. ipoteza. PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Competenta : 1. caracterul limitat principiul realismului.Titlul unitatii: 22. Criterii de Performanta : (a) Redarea principiilor metodologice. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. 79 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Explica notiunile de metodologie si metoda. PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nivel Valoare credit 3 avansat 1.0 Competente : 1. variabile. tehnica . date cantitative si calitative.procedee instrumente de investigare stiintifica. caracterul contradictoriu. 3. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. principiul regularitatii. tehnica. (b). 2. procedeelor si instrumentelor de investigare stiintifica. Titlul unitatii: 22. procedee si instrumente de investigare stiintifica. Titlul unitatii: 22. caracterul pasional. (c) Descrierea tehnicilor. PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Competenta 2 : Explica notiunile de metodologie si metoda. Explicarea postulatelor cunoasterii stiintifice. caracterul iluzoriu.

(b). teme. procedee si instrumente de investigare stiintifica : observatia. clasificare. caracteristici. Titlul unitatii: 22. Criterii de performanta : (a) Explicarea fiecarei etape a cercetarii stiintifice Conditii de Aplicabilitate : Etape : definirea problemei selectarea bibliografiei formularea ipotezei alegerea planului de cercetare efectuarea cercetarii interpretarea rezultatelor redactarea raportului final comunicarea concluziilor cercetarii Probe de evaluare : Probe orale/scrise (disertatie) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze etapele unei cercetari stiintifice. tehnica. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. interviul. ancheta. caracteristici. procedee si instrumente de investigare stiintifica. tehnici. ( definitie. chestionarul. metodologie : definitie. metoda analizei documentelor. reguli esentiale. experimentul natural. caracteristici. conform criteriilor de performanta (a). clasificare ). 80 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . metoda : definitie.Conditii de Aplicabilitate : principii metodologice : unitatea dintre teoretic si empiric unitatea dintre intelegere si explicatie unitatea dintre cantitativ si calitativ unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Competenta 3 : Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice notiunile de metodologie si metoda.

2. BPOC. ortopnee. (b) afectiuni : bronsite. Titlul unitatii: Competenta 1. Titlul unitatii: 23. cancer pulmonar. 4. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni ale aparatului respirator .PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator . simptomatologie. astm bronsic. (b) Descrierea principalelor afectiuni ale aparatului respirator. ________________________________________________________________________Condit ii de Aplicabilitate : (a) semne clinice : tuse. dispnee. modificari toracice. (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. 5.Titlul unitatii: Nivel : 3 avansat 23.0 ________________________________________________________________________ Competente : 1. definitie. Elaboreaza planul de ingrijire(planul nursing). pneumotorax. principii de tratament Probe de Evaluare : Probe orale/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator conform criteriilor de performanta (a). cianoza. 3. 23.PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Valoare credit : 2. junghi toracic. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. expectoratie. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. (c) Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. febra. Criterii de Performanta: (a) Efectuarea culegerii de date. TBC. etiopatogenie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. _______________________________________________________________________ 81 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 2 : Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. pneumonii. investigatii. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire.

Titlul unitatii: 23. ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: 82 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Formularea obiectivelor de ingrijire.( nursing) vulnerabilitate.(c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (c) probleme de dependenta: alterarea vocii. (b). risc de infectie. mobilizare. observatie clinica. risc de accidente. observabilitate. (b) sinteza informatiilor : manifestari de independenta. (b). cercetare documente medicale. Probe de Evaluare : Probe orale /scrise/ practice( de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a). (c). igiena. interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora administrarea tratamentului general si local.Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date : interviu. diagnostice de ingrijire comunicare ineficace. manifestari de dependenta . ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor.PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC ___________________________________________________________________ Competenta 3 : Elaboreaza planul de ingrijire(planul nursing).performanta. profilaxia infectiilor. Titlul unitatii: 23. educatie. (b) prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor vitale. (b) Pregatirea psihica si fizica a pacientului. obstructia cailor aeriene. ___________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/ scrise/ practice ( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta (a).PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC ___________________________________________________________________ Competenta 4 : Aplica interventiile proprii si delegate . ____________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate : (a) criterii : specificitate. (b) Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire (c) Stabilirea interventiilor proprii si delegate. profilaxie. supravegherea starii de constienta. dispnee. supravegherea functiilor vegetative. prevenirea complicatiilor. surse de dificultate. implicare. hipertermie. realism. (c) Efectuarea interventiilor.alimentare. hidratare. durere. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. (c) interventii proprii : comunicare.

gargarisme. recoltari sputa.termometru. etc. instilatii. (c) interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene.etc.(a) instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie.seringi. asigurarea confortului psihic. 83 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . inhalante. Probe de evaluare : Probe orale\ scrise\ practice( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate. trusa perfuzie. scuipatori. (b) reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. inhalatii. (b) pregatire psihica : explicatii. solutii antiseptice. medicamente. materiale :placute Petri. oxigenoterapie. drenaj postural. pregatire fizica : pozitie adecvata. aspirarea secretiilor oro-faringiene. tuse asistata. stetoscop. solutii perfuzabile. ace. aerosoli. tensiometru. tapotaj. (b).igiena. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. punctie pleurala. (b) Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil.PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC ___________________________________________________________________ Competenta 5 : Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. conform criteriilor de performanta (a). ___________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale/ practice( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). planificarea interventilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. . Conditii de Aplicabilitate : (a) obiective stabilite realizate : manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizate : manifestari de dependenta care se mentin.etc. informare. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. Titlul unitatii: 23.

84 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tulburari de ritm si de conducere. Evaluează rezultatele ingrijirilor aplicate 24. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise/practice(gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele şi simptomele afecŃiunilor cardiovasculare conform criteriilor de performanŃă (a). hepatomegalie. hipertensiunea arteriala. hipotensiune arteriala. investigaŃii. ascita. miocardite. febră. hipertensiune arteriala. suflu sistolic. angina pectorala. culoarea tegumentelor si mucoaselor. hidropericardul. tromboflebita.insuficienta aortica. tulburari vizuale si auditive. 2. pneumopericardul. ischemie cerebrala. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. edeme periferice. anoxie tisulara. anorexie. stenoza mitrala.Identifică problemele de dependenta şi stabileşte diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni cardiovasculare 3. hipotensiunea arteriala. afecŃiuni: definiŃie.astenie. sincopa ateroscleroza. tuse. anevrismele arteriale. şi simptomele specifice afecŃiunilor Titlul unităŃii: CompetenŃa 1. 4. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor cardiovasculare.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE 3avansat 2. turgescenta venelor jugulare. cianoza. varicele etc.: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cardiovasculare Descrierea principalelor afecŃiuni cardiovasculare cu afectiuni CondiŃii de Aplicabilitate: semne clinice dispnee. etiopatogenie. epistaxis. tulburări de diureză. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). infarctul miocardic. cardiopatii. bolile arterelor periferice. hemipericardul. paralizii. stenoza aortica. hemoragii. ameteli. aritmiile. endocarditele. claudicaŃie intermitentă etc. hemoptizie. insuficienta cardiaca. cordul pulmonar cronic. transpiratii. socul. simptomatologie. hemiplegii. insuficienta mitrala. edumul pulmonar acut. paloare. palpitatii. pericardite. anxietate. cefalee.0 1. 5.durere.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE Analizează semnele cardiovasculare.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 24.

manifestari de dependenta. Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate. obstrucŃia căilor aeriene. Titlul unităŃii: CompetenŃa 3. suferinŃe endocrine. observaŃie şi examinare clinică. CondiŃii de Aplicabilitate: criterii:specificitate. realism. performanta. surse de dificultate probleme de dependenta diagnostic de ingrijire( nursing): vulnerabilitate. discuŃii cu echipa de îngrijire si apartinatorii sinteza informaŃiilor: manifestari de independenta. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date Analizarea si sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerile de date EnunŃarea diagnosticelor nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor CondiŃii de Aplicabilitate: modalităŃi culegere date: interviu.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).: 24.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE Identifică problemele de dependenta şi stabileşte diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni cardiovasculare. observabilitate 85 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. risc de infecŃie. tulburări de echilibru etc. dispnee. comunicare ineficace la nivel senzorial. durere. boli asociate.Titlul unităŃii: CompetenŃa 2. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (b). implicare. studiu documente medicale. risc de accidente. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identificice problemele de dependenta şi să stabilească diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă (a).: 24.

administrarea anticoagulantelor etc. educaŃie etc. (b). recoltări de sănge şi urină. (c). seringi. administrarea tratamentului general şi local specific. determinarea masei de sange circulant. trusă de intubaŃie. administrarea cardiotonicelor.: 24. greutăŃii. electrocardiograf. igienă. ecocardiograma. intervenŃii proprii: comunicare. metode de respiraŃie artificială. apexogramna. soluŃii perfuzabile. de pansat. alimentare. defibrilator. pregătire psihică :informare. intervenŃii delegate: pregatirea pentru investigaŃii si analize. hematologice şi bacteriologice. CondiŃii de Aplicabilitate: instrumente: pensă linguală. cateterism cardiac. hidratare. măsurarea pulsului central şi periferic. aspirarea secreŃiilor oro . electrocardiograma. monitorizarea funcŃiilor vegetative. fonocardiograma. interventii specifice: dezobstruarea căilor aeriene. sursă aspiraŃie.faringiene. regimuri specifice. asigurarea confortului psihic pregătire fizică: poziŃie adecvată. etc. soluŃii antiseptice. mobilizare. puncŃia pericardică. recoltări biochimice. sonde aspiraŃie.priorităŃi de îngrijire: normalizarea funcŃiilor vitale. arteriografia. asigurarea poziŃiilor. explicaŃii. trusă chirurgicală. examinarea radiologică toracică. masaj cardiac extern. stilet butonat. testarea sensibilităŃii etc. măsurarea tensiunii arteriale. seringi pentru puncŃie. flebografia. măsurarea presiunii venoase. asigurarea condiŃiilor de mediu. Efectuarea interventiilor. oxigen. Probe de Evaluare: 86 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . anestezice. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. monitorizarea funcŃiilor vegetative. monitor. prevenirea complicaŃiilor etc. stetoscop etc materiale: comprese. Probe de evaluare: măsurarea Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă (a). recuperarea starii de conştienŃă. profilaxia infecŃiilor. tensiometru. testul Rumpel-Lee. câmp operator. determinarea timpului de circulaŃie. oscilometria. trusă de reanimare.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE Aplică intervenŃiile proprii şi delegate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea instrumentelor si materialelor adecvate interventiilor Pregătirea psihică şi fizică a pacientului. igena. Titlul unităŃii: CompetenŃa 4. trusă perfuzie. medicamente etc. prevenirea complicaŃiilor.

Titlul unităŃii: CompetenŃa 5.CARDIOLOGIE SI NURSING ÎN CARDIOLOGIE Evaluează rezultatele ingrijirilor aplicate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de Aplicabilitate: obiectiv stabilit: realizat:manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate.Probe orale / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate conform criteriilor de performanŃă (a). (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.: 24. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanŃă (a). (c). 87 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (b).

0 25. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. ascită. 88 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 25. etc. tulburări ale stării de cunoştinŃă. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. gastrita acută si cronică. simptomatologie. inapetenŃă. 25. ciroza hepatică. 25. hernia hiatală. rectocolita ulcerohemoragică. Aplică intervenŃiile proprii si delegate planificate. AfecŃiuni: definiŃie. investigaŃii. flatulenŃă. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor aparatului digestiv conform criteriilor de performanŃă a).regurgitaŃie.2. sindroame pancreatice. anorexie.4. colecistita acută şi cronică nelitiazică. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Identifica problemele de sănătate si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 25. pirozis. odinofagie. Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv.5. 25. icter. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. esofagita de reflux.1. ulcerul gastroduodenal. sindromul dispeptic biliar. parazitozele intestinale. eructaŃie. edeme. hepatită cronică. Titlul unităŃii: CompetenŃa 2: 25. disfagie. etiopatogenie. Descrierea principalelor afecŃiuni ale aparatului digestiv. tulburări de tranzit. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). denutriŃie. vărsături. CondiŃii de Aplicabilitate: Semne clinice: durere. Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: 25. boala inflamatorie a intestinului. colonul iritabil. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE 3 avansat 2. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afecŃiuni ale aparatului digestiv.3.

diaree. realism. EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. risc înalt de alterare a conceptului de sine. Stabilirea intervenŃiilor proprii si delegate CondiŃii de Aplicabilitate: Criterii de formulare specificitate. pregătirea pentru paracenteza abdominală. etc. observaŃia clinică. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. performanŃă. hidratare-alimentare. cercetarea documentelor medicale. alterarea confortului legată de crampe intestinale. profilaxie. anorexie. risc înalt de sângerare. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Elaborează planul de îngrijire (nursing). observabilitate (SPIRO). exces de volum lichidian. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. prevenirea complicaŃiilor şi a recidivelor. voma. administrarea tratamentului general si local. discuŃii cu echipa de îngrijire. Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: 25. manifestări de dependenŃă. epigastralgii.Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante Sintetizarea informaŃiilor obŃinute prin culegerea de date. 89 comunicare. supravegherea funcŃiilor vegetative. deficit de diversificare a activităŃilor. b). CondiŃii de Aplicabilitate: ModalităŃi de culegere a datelor: Sinteza informaŃiilor: Diagnostice de îngrijire (nursing): interviul. pregătirea pentru investigaŃii si analize. a stării de cunoştinŃa. manifestări de independenŃă. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . implicare. familia si aparŃinătorii. IntervenŃii proprii: IntervenŃii delegate: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). alterarea nutriŃiei legata de greaŃă. surse de dificultate. b). educaŃie. a obiectivelor: PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale . Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă si să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). igiena.

endoscoape (esofagoscop. poziŃie adecvată.Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: 25. CondiŃii de Aplicabilitate: Instrumente: Materiale: sonde de aspiraŃie.asigurarea confortului psihic. gastroscop. c) şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. crearea câmpului operator. etc. medicamente. spălătura gastrică. obŃinerea consimŃământului. trusa pentru paracenteza abdominala. Titlul unităŃii: CompetenŃa 5: 25. canula rectala. paracenteza abdominală. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascita. gastroscopie. materiale pentru reacŃia Rivalta.nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin (persistă). cearşaf).adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. . colonoscopie. informare. igienă. sondajul gastric. duodenal. puncŃia hepatică. golirea colonului.adaptate resurselor fizice si psihice ale pacientului. b). GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Aplică intervenŃiile proprii si delegate. derivate de sânge. Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultate nefavorabile. aspiraŃia digestivă continuă sau intermitentă. Criterii de PerformanŃă: (a) Pregătirea materialelor si instrumentelor adecvate intervenŃiilor. clisma exploratoare. seringi. CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective stabilite: Reformularea obiectivelor: Planificarea intervenŃiilor: . rectosigmoidoscop). . Pregătirea psihică: Pregătirea fizică: IntervenŃii specifice: Probe de evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate planificate conform criteriilor de performanŃă a). sistarea alimentaŃiei pe cale orală. irigator. explicare. . GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. (b) Pregătirea psihică si fizică a pacientului (c) Efectuarea intervenŃiilor planificate. sânge. 90 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. trusă de perfuzat.realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. soluŃii perfuzabile. mânuşi de cauciuc. trusă de transfuzie. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. colonoscop.

b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate. 91 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conform criteriilor de performanŃă a).

tumorile renale. 92 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . polakiuria. patologia aparatului genital masculin. incontinenŃa de urină. oliguria. oligo-anuria.0 26. Aplică intervenŃiile proprii si delegate planificate. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice si urologice. etiopatogenie. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor urologice conform criteriilor de performanŃă a). 26. simptomatologie. insuficienŃă renală acută si cronică. glomerulonefrită acută si cronică.sau bilaterală. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. sindrom nefrotic. cistalgia. piuria. 26. infecŃie urinară.Titlul unităŃii: RENALE Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 26. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. 26.1. litiază renală.3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). insuficienŃă respiratorie. Descrierea principalelor afecŃiuni nefrologice si urologice. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice si urologice. Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afecŃiuni nefrologice si urologice. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE 3 avansat 2. tuberculoza renală. tulburările de comportament. NEFROLOGIE. ischiuria. anuria. NEFROLOGIE. hematuria.malformaŃii congenitale renale. definiŃie. 26. hematemeză.4.2.5. Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice si urologice. AfecŃiuni: pielonefrită acută si cronică. poliuria. anemia. melenă. disuria. 26. investigaŃii. CondiŃii de Aplicabilitate: Semne clinice: durere lombară uni. etc.

Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. ureterostomă. implicare. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante. CondiŃii de Aplicabilitate: ModalităŃi de culegere a datelor: Sinteza informaŃiilor: Diagnostice de îngrijire (nursing): interviul. cistostomă). efectuarea sondajului vezical si a spălăturii vezicale. menŃinerea funcŃiilor vitale (respiraŃia. dispnee. deficit de autoîngrijire. NEFROLOGIE. performanŃă. 93 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor. îngrijirea stomelor ( nefrostomă. alterarea eliminării urinare. Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de sănătate si să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). circulaŃia. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE Elaborează planul de îngrijire. manifestări de independenŃă. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. educaŃie. Titlul unităŃii: RENALE CompetenŃa 3: 26. observaŃia clinică.Titlul unităŃii: RENALE 26. epuraŃia). b). c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. profilaxie. realism. comunicare. familia si aparŃinătorii. risc înalt de alterare a stării de sănătate. pentru operaŃie. anxietate. pregătirea pentru investigaŃii si analize. cercetarea documentelor medicale. discuŃii cu echipa de îngrijire. prevenirea complicaŃiilor. surse de dificultate. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE CompetenŃa 2:Identifică problemele de sănătate si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice si urologice. observabilitate (SPIRO). alterarea integrităŃii tegumentelor. NEFROLOGIE. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. alterarea confortului prin durere. administrarea tratamentului. alterarea nutriŃiei. hidratare-alimentare. Stabilirea intervenŃiilor proprii si delegate CondiŃii de Aplicabilitate: Criterii de formulare a obiectivelor: PriorităŃi de îngrijire: IntervenŃii proprii: specificitate. supravegherea funcŃiilor vegetative. pregătirea pentru dializă. igienă. a stării de cunoştinŃă. Sintetizarea informaŃiilor obŃinute prin culegerea de date. risc potenŃial de violenŃă. manifestări de dependenŃă.

pregătirea pentru dializă peritoneală şi pentru hemodializă sondajul si spălătura vezicală. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. feşi de tifon. pungi cu soluŃia de dializă. b). NEFROLOGIE. b). Materiale: comprese. Pregătirea psihică si fizică a pacientului Efectuarea intervenŃiilor planificate. CondiŃii de Aplicabilitate: Instrumente: sonde vezicale sonde Cook. crearea câmpului operator. Titlul unităŃii: 26. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii si delegate. cistectomie. cistostomie. rezectoscop. seringi Guyon. dializa peritoneală. puncŃia renală. seringi. ureterostomie. nefropexie. pungi pentru drenaj. igiena. intervenŃii chirurgicale: nefrectomie. Titlul unităŃii: RENALE CompetenŃa 5: 26. explicaŃie. Probe de evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii si delegate planificate conform criteriilor de performanŃă a). soluŃii pentru spălătura vezicală. ___________________________________________________________________Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea materialelor si instrumentelor adecvate intervenŃiilor. trusă de perfuzat. nefrostomie. fistulei arterio-venoase. 94 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . soluŃii antiseptice. punerea unei sonde á demeure. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. truse chirurgicale pentru crearea shunt-lui . dializoare. trusă chirurgicală pentru îngrijirea plăgilor. hemodializă. Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultate nefavorabile.litotriŃia extracorporeală. Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă a). Pregătirea psihică: Pregătirea fizică: IntervenŃii specifice: asigurarea confortului. NEFROLOGIE. reintegrarea socio-profesională a dializatului. soluŃii perfuzabile.IntervenŃii delegate: Probe de Evaluare: îngrijiri postoperatorii. medicamente. poziŃie adecvată. catetere TENCHKOFF. obŃinerea consimŃământului. cistoscop. informare.

CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective stabilite: – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. adaptate resurselor fizice si psihice ale pacientului. 95 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului.nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin (persistă).realizate Reformularea obiectivelor: Planificarea intervenŃiilor: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate conform criteriilor de performanŃă a). .

gangrena gazoasa. neoplasmul de pancreas). eventratia. 4. erizipelul. ocluzia principii de tratament intestinala. febra. abcesul cald. hematemeza. pirozis. rectocolita ulcero-hemoragica. etc. infectii chirurgicale acute si cronice: furunculul. cefalee. meteorism. rectoragii. greata. tumorile ficatului. etc. eructatie. tuberculoza ganglionara. antraxul. Conditii de Aplicabilitate: (a) semne clinice: anorexie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. simptomatologie. patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. septicemia. herniile. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. cancerul rectal. Probe de Evaluare: 96 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evisceratia. abcesul rece. cronica. abcesele ficatului. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. constipatie. etiopatogenie regionale (boala Crohn). diverticuloza. hidrosadenita. tumorile intestinului subtire.: 27. Aplica interventiile proprii si delegate. 5. diaree. Titlul unitatii: Competenta 1. apendicita. adenopatie. (b) afectiuni: patologia esofagului. hiperemie. chistul hidactic hepatic.0 Competente: 1. tetanosul. etc. (b) Descrierea principalelor afectiuni chirurgicale. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE 3 avansat 2. enteritele definitie. flegmonul. 2. regurgitatie.Titlul unitatii: GENERALA Nivel: Valoare credit: 27. patologia ano-rectala. neoplasmul gastric. frison. tumefiere. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). colecistita acuta). cancerul de colon. patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. Criterii de Performanta: (a) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni chirurgicale. pioemia. dispnee. ulcerul gastric. contractura. tahicardie. peritonita. 3. ulcerul duodenal. investigatii. patologia chirurgicala a splinei. melena. litiaza biliara. durere. varsatura. contuziile si plagile abdomenului. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale.

(b). intoleranta la activitate. manifestari de independenta. discutii cu echipa de ingrijire. Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire. alterarea tegumentelor si mucoaselor. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 97 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cercetare documente medicale. manifestari de dependenta. familia si apartinatorii. risc de infectie. observatie clinica. deficit de autoingrijire. deshidratarea.: 27. anxietatea. alterarea imaginii corporale. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. alimentatie inadecvata prin deficit. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera sau a absorbi alimentele. diareea. etc. Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. Titlul unitatii: Competenta 3. Criterii de Performanta: (a) (b) Formularea obiectivelor de ingrijire. surse de dificultate.Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor chirurgicale conform criteriilor de performanta (a). Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date: (b) sinteza informatiilor: (c) probleme de dependenta diagnostice de ingrijire (nursing): interviu. Criterii de Performanta: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date. devalorizarea. constipatia.: 27. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. perturbarea stimei de sine. durerea. Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date. dificultatea sau refuzul de a urma dieta. Titlul unitatii: Competenta 2. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a). CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).

observabilitate. Criterii de Performanta: (a) (b) (c) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor. etc. etc. explicatii. aspiratie gastrica.(c) Stabilirea interventiilor proprii si delegate. igiena. trusa pentru punctie. solutii spalaturi. Efectuarea interventiilor. comunicare. solutii antiseptice. 98 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . epubrete. Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente: trusa chirurgicala. mese. hidratare. profilaxia infectiilor. mobilizare. duodenal. asigurarea confortului psihic. comprese sterile. trusa perfuzie. alimentare. pregatirea pentru investigatii si analize. (c) interventii specifice: sondaj gastric. punctii (biopsica. (c) interventii proprii: interventii delegate: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta (a). prelevari de produse biologice. (b). tuburi de dren. Titlul unitatii: Competenta 4. Pregatirea psihica si fizica a pacientului. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Aplica interventiile proprii si delegate. prevenirea complicatiilor. pregatire fizica: pozitie adecvata. alimentarea. a starii de constienta. materiale: camp steril. reechilibrarea hidroelectrolitica. (b) pregatire psihica:informare. educatie. trusa de pansat. Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii : (b) prioritati de ingrijire: specificitate. Einhorn. implicare. tub Kehr. solutii perfuzabile. manusi sterile. (c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. mentinerea functiilor vitale.: 27. profilaxie. camp operator. clisme. realism. administrarea tratamentului general si local. ingrijiri postoperatorii. performanta. etc. supravegherea functiilor vegetative. echipament necesar oxigenoterapiei. sonde (Faucher. medicamente. tampoane. igiena. pregatirea preoperatorie. Blakmore. hepatica. aspiratie).

etc. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite: realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin (b) reformularea obiectivelor: planificarea interventiilor: adapatate la capacitatile fizice ale pacientului adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. conform criteriilor de performanta (a). Probe de Evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). Titlul unitatii: Competenta 5. alimentatie artificiala.abdominala). aplicare pansamente. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate.: 27. interventii chirurgicale elementare. (b). Criterii de Performanta: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. 99 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ingrijire stome. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil.

3. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. investigatii principii de tratament chistul hidatic pulmonar.durere anginoasa. 100 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Probe de Evaluare : Probe orale/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare conform criteriilor de performanta (a). varicele membrelor inferioare. Aplica interventiile proprii si delegate . (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 28. traumatismele toracice. astenie fizica si psihica. palpitatii. Elaboreaza planul de ingrijire(planul nursing). tuse uscata sau cu expectoratie. greturi. manifestari nervoase: cefalee. lipotimii. 2. etiopatogenie simptomatologie. fatigabilitate.tromboembolism pulmonar. sincope. pleurezia purulenta netuberculoasa. anevrismele arteriale. Titlul unitatii: Competenta 1. confuzii.0 Competente : 1. 4. dispnee expiratorie. Criterii de Aplicabilitate : (a) semne clinice : junghi toracic. anxietate. tetralogia Fallot. insomnii. CHIRURGIE TORACICA. pericardita constrictiva sau supurata. limfangita. (b) afectiuni : definitie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.hipercapnie.abcesul pulmonar. 5. dispnee de efort si repaus. varsaturi. edem. transpiratii. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare.Titlul unitatii: Nivel : 3 Avansat 28.etc. hemoptizie. (b) Descrierea principalelor afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. hipoxie. ameteli. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Valoare credit : 1. stenoza mitrala.CHIRURGIE TORACICA. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. adenita si elefantiazisul. febra. canalul arterial. stenoza istmului aortic. trombozele. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare . cianoza. claudicatie intermitenta manifestari digestive: balonare. stenoza aortica.

circulatie defectuoasa. implicare. (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date. cercetare. profilaxie.durere. (b) sinteza informatiilor : manifestari de independenta. (b) prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor vitale. Titlul unitatii : 28. mobilizare. (c) Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. Criterii de Performanta: (a) Efectuarea culegerii de date. CHIRURGIE TORACICA. familie si apartinatorii. educatie.(c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (b). CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. risc de accidente. CHIRURGIE TORACICA. supravegherea functiilor vegetative. observatie clinica. Probe de Evaluare : Probe orale /scrise/ practice( de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a). hidratare. realism. hipertermie. __________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date : interviu.performanta.profilaxia infectiilor. (c) interventii proprii : comunicare. Criterii de Performanta : (a) Formularea obiectivelor de ingrijire. comunicare diagnostice de ingrijire ( nursing) ineficienta la nivel senzorio-motor.alimentare. igiena. ____________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate : (a) criterii : specificitate. a starii de constienta. manifestari de dependenta .Titlul unitatii: Competenta 2 : 28. documente medicale. discutii cu echipa de ingrijire.etc. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Competenta 3 : Elaboreaza planul de ingrijire ( planul nursing). surse de dificultate (c) probleme de dependenta: dispnee. risc de infectie. (b) Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire (c) Stabilirea interventiilor proprii si delegate. prevenirea complicatiilor. observabilitate. 101 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

supravegherea drenurilor. in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. camp steril. dezobstruarea cailor aeriene superioare. efectuarea pansamentelor. pregatire fizica : (c) interventii specifice: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . explicatii.etc. trusa chirurgicala vasculara. ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente: pensa hemostatica. tavita renala. trusa de pansat. aspirarea secretiilor. masca. supravegherea plagii si pansamentului. sonde de aspiratie sterile. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) (b) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor. manusi sterile. Probe de evaluare : Probe orale/ scrise/ practice ( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta (a). inhalatii.interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize.igiena. Titlul unitatii : (c) Efectuarea interventiilor. medicamente. 102 (b) pregatire psihica : . 28. CHIRURGIE TORACICA. pansamente. (b). fese. asigurarea confortului psihic. etc. foarfeca.solutii perfuzabile. pozitie adecvata. (c). camp operator. materiale : comprese. pregatirea preoperatorie si ingrijiri postoperatorii. administrarea tratamentului general si local. supravegherea functiilor vitale si vegetative. informare. recoltari secretii patologice. garou elastic. Pregatirea psihica si fizica a pacientului. toracocenteza. trusa de perfuzie. trusa de anestezie deurgenta. solutii antiseptice . supravegherea cailor vasculare. seringi. canula intravenoasa. aparatura de oxigenoterapie. materiale de protectie. aparatura de monitorizare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC ______________________________________________ Competenta 4 : Aplica interventiile proprii si delegate .

Titlul unitatii : 28. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (b) adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. ___________________________________________________________________Probe de evaluare : Probe orale\ scrise\ practice( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate. ___________________________________________________________________ Conditii de Aplicabilitate : (a) obiective stabilite realizat : manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat : manifestari de dependenta care se mentin.Probe de Evaluare: Probe orale/ practice( studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). (b) reformularea obiectivelor : planificarea interventilor: 103 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC ___________________________________________________________________ Competenta 5 : Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. ___________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. CHIRURGIE TORACICA. conform criteriilor de performanta (a). (b).

răguşeală. otoree. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL. 4. febră. obstrucŃie. hemoragie. parestezie faringiană. CompetenŃa 1. 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.: Criterii de PerformanŃă: (c) (d) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacienŃii cu afecŃiuni ORL.Titlul unităŃii: 29. anosmie. sinuzită. simptomatologie. disfonie. laringită. stomatită. mastoidită. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. herpes. surditate. otită. investigaŃii. inflamaŃie. obstrucŃie cu corpi străini. tumori Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Descrierea principalelor afecŃiuni ORL. disfagie. epistaxis etc. Titlul unităŃii: 29. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele şi simptomele afecŃiunilor ORL conform criteriilor de performanŃă (a). etiopatologie.0 1. edem. rinită. CondiŃii de Aplicabilitate: (a) semne clinice: (b) afecŃiuni: definiŃie. OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE Nivel: 3 avansat Valoare credit: CompetenŃe: 1. polipoză. afonie. traumatisme. faringită. 3. hipoacuzie. 104 durere. furuncul conduct auditiv extern. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL. adenoidită. 5. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. dispnee. rinoree.

(b). durere etc.: Criterii de PerformanŃă: (d) (e) (f) Efectuarea culegerii de date Analizarea şi sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerile de date EnunŃarea diagnosticelor nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor CondiŃii de Aplicabilitate: (a) modalităŃi culegere date: (b) sinteza informaŃiilor: interviu. alterarea vocii. cercetare documente medicale. realism. Criterii de PerformanŃă: (d) (e) (f) Formularea obiectivelor de îngrijire. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii manifestări de independenŃă manifestări de dependenŃă .: Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). implicare. (c) probleme de dependenŃă diagnostice de îngrijire (nursing): Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă şi să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă (a). risc de accidente. observabilitate performanŃă. risc de infecŃie. sociologice. CompetenŃa 2. observaŃie clinică. surse de dificultate: fizice. 105 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Titlul unităŃii: 29. OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE CompetenŃa 3. CondiŃii de Aplicabilitate: (a) criterii: specificitate. Titlul unităŃii: 29. psihologice. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. dispnee. Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate. lipsa de cunoştinŃe vulnerabilitate. OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. obstrucŃia căilor aeriene.

trusă perfuzie. hidratare. seringi puncŃie. sondă laringiană. comprese. auricular. gargarisme. OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE CompetenŃa 4. laringectomie etc. alimentare. (c). Criterii de PerformanŃă: a) Pregătirea materialelor şi instrumentelor adecvate intervenŃiilor b) Pregătirea psihică şi fizică a pacientului. laringiană. profilaxie. pipete etc.faringiene. informare. adenoidectomie. Titlul unităŃii: 29. aerosoli. inhalante. sursă oxigen. aspirarea secreŃiilor oro . prevenire complicaŃii comunicare. bucofaringiene. amigdalotom. (b). linguală. anestezice. stilet butonat. asigurarea confortului psihic poziŃie adecvată. sursă aspiraŃie. auriculare. dezobstruarea căilor aeriene. sonde aspiraŃie. 106 materiale: (b) pregătire psihică: pregătire fizică: (c) intervenŃii specifice: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . medicamente etc. igienă.: Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. seringă Guyon. laringiene. auriculare. de pansat. specul nazal. igienă. CondiŃii de Aplicabilitate: (a) instrumente: canulă traheală. paracenteză auriculară. trusă chirurgicală. a stării de conştienŃă. traheotomie. puncŃia sinusurilor maxilare. seringi. profilaxie infecŃii . supraveghere funcŃii vegetative. oglindă Clar. c) Efectuarea intervenŃiilor. mobilizare. câmp operator etc. soluŃii perfuzabile. administrarea tratamentului general şi local. pensă Politzer. inhalaŃii. soluŃii spălături auriculare. instilaŃii. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. soluŃii antiseptice. explicaŃii. meşe. trocare. recoltări secreŃii nazale. pregătire preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii (c) intervenŃii proprii: intervenŃii delegate: Probe de evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă (a). educaŃie pregătirea pentru investigaŃii şi analize. auricular. spălături auriculare. tamponament nazal. tampoane nazale.(b) priorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃii vitale. auditive.

(c).Probe de Evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate panificate conform criteriilor de performanŃă (a). (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii: 29.: Criterii de PerformanŃă: a) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite b) Restructurarea planului de îngrijire în caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin (b) reformularea obiectivelor: planificarea intervenŃiilor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate conform criteriilor de performanŃă (a). 107 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CompetenŃa 5. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (b). OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINO LARINGOLOGIE Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

108 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . arsuri chimice. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice.Titlul unităŃii: Nivel: Valoare credit: 30 OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE 3avansat 1. diplopie. conjunctivită.0 CompetenŃe: 1. orjeletul. corpi străini conjunctivali. keratită.traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. strabism. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE CompetenŃa 2: Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice. fotofobie. dacriocistită. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Descierea principalelor afecŃiuni oftalmologice.arsuri fizice. reacŃie pupilară. Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: 30. vicii de refracŃie: miopie.glaucom. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) CondiŃii de Aplicabilitate: (a) semne clinice scăderea acuităŃii vizuale. 2.ochiul roşu. investigaŃii. astigmatism.Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.corneeni.cataractă. afecŃiuni inflamatorii şi infecŃii ale ochiului: principii de tratament blefarite. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice. definiŃie. simptomatologie. cecitate. (b) afecŃiuni Probe de Evaluare: Probe orale/scrise/practică (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele şi simptomele afecŃiunilor oftalmologice conform criteriilor de performanŃă (a). 5. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). plăgi. etiopatogenie presbitism. secreŃii oculare. Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu afecŃiuni oftalmologice. Titlul unităŃii: 30. 4.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. intraoculari). durerea. hipermetropie. 3. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice. iridociclită.

manifestări de independenŃă. comunicare ineficace la nivel senzorial. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.observabilitate. anxietate datorită lipsei de cunoştinŃe. observaŃie clinică. (b) sinteza informaŃiilor: (d) probleme de dependenŃă diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. cercetare documente medicale. surse de dificultate. implicare. (b). Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate CondiŃii de Aplicabilitate: (a) criterii: specificitate. durere etc. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. risc de infecŃie. Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă şi să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performaŃă (a).Criterii de PerformanŃă: (a) Efectuarea culegerii de date (b) Analizarea şi sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerile de date (c) EnunŃarea diagnosticelor nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor CondiŃii de Aplicabilitate: (a) modalităŃi culegere date: interviu. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Elaborează planul de îngrijire (planul de nursing). alterarea vederii. performanŃă. risc de accidente. risc de complicaŃii. realism. manifestări de dependenŃă. 109 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Titlul unităŃii: CompetenŃa 3: 30.

alimentaŃie hiposodată. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (b). instrumentar chirurgical specific. materiale: (b) pregătire psihică: informare. medicamente. a stării de conştienŃă. pregătire fizică: poziŃii adecvate. Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboraeze planul de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performaŃă (a). (c) intervenŃii proprii: comunicare. igiena mobilizare.(b) priorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale. (c) intervenŃii specifice: tratament ortoptic. oftalmoscop.supravegherea funcŃiilor vegetative. aport redus de lichide. seringi. optotip. soluŃii oftalmice. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Aplică intervenŃiile proprii şi delegate Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea materialelor şi instrumentelor adecvate intervenŃiilor Pregătirea psihică şi fizică a pacientului Efectuarea intervenŃiilor CondiŃii de Aplicabilitate: (a) instrumente: fonometru. (b). câmp operator etc. intervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. prevenirea complicaŃiilor. educaŃie. soluŃii antiseptice. instilaŃii şi unguente otalmice. cameră semiobscură. Probe de Evaluare: Probe orale/practice (gen studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate conform criteriilor de performaŃă (a). hidratare. Titlul unităŃii: CompetenŃa 4: 30. trusă perfuzabile. asigurarea confortului psihic. administrarea tratamentului general şi local pregătiri preoperatorii şi îngrijiri postoperatorii. perfuzii cu Manitol 15%. igienă. 110 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . soluŃii anestezice. recoltare secreŃie oculară. perimetru Forstek. tampoane. alimentare. spălături oculare. trusă chirurgicală de pansat comprese. profilaxia infecŃiilor. profilaxie. diuretice. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. pansament ocular. explicaŃii.

raportate la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de îngrijire. Criterii de PerformanŃă: (a) Aprecierea rezultatelor obŃinute. în caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite: realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente înevoluŃia pacientului (b) reformularea obiectivelor: planificarea intervenŃiilor: Probe de Evaluare: Probe orale/scrise/practice (gen studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate conform criteriilor de performaŃă (a). şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Titlul unităŃii: 30. (b). 111 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

teste de coagulare). principii de tratament __________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor hematologice conform criteriilor de performanŃă a).. Aplică intervenŃiile proprii si delegate planificate. leucocite.. hemoragii la nivelul pielii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). adenopatii. indici eritrocitari. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. investigaŃii. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afecŃiuni hematologice. simptomatologie. boala HODGKIN. icter). Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor hematologice. purpura trombocitopenică. 31.nr. trombocite. 31.Ht. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1. hematii. hemofilia. leucemiile.1. tulburări cardio-respiratorii. 31. hematom. 112 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mucoaselor si Ńesuturilor (peteşii. purpură. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Titlul unităŃii: 31.0 CompetenŃe: 31. AfecŃiuni: anemiile.2.3. modificări ale constantelor hematologice (Hb. 31. CondiŃii de Aplicabilitate: Semne clinice: modificări cutaneo-mucoase (paloare. hematurie. formulă leucocitară. etiopatogenie. Descrierea principalelor afecŃiuni hematologice.).Titlul unităŃii: 31.5. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE CompetenŃa 1: Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor hematologice. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. mielomul multiplu. etc.4. etc. definiŃie.

familia si aparŃinătorii. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE CompetenŃa 3: Elaborează planul de îngrijire (nursing). 113 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Stabilirea intervenŃiilor proprii si delegate CondiŃii de Aplicabilitate: Criterii de formulare specificitate. risc înalt de infecŃie. b). observaŃia clinică. CondiŃii de Aplicabilitate: ModalităŃi de culegere a datelor: Sinteza informaŃiilor: Diagnostice de îngrijire (nursing): Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă si să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). discuŃii cu echipa de îngrijire. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. profilaxia infecŃiilor. educaŃie. administrarea tratamentului general si local. pregătirea pentru investigaŃii si analize. profilaxie. prevenirea complicaŃiilor. realism. cercetarea documentelor medicale. Titlul unităŃii: 31. a obiectivelor: PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale . manifestări de dependenŃă. mobilizare. implicare. alterarea nutriŃiei. Sintetizarea informaŃiilor obŃinute prin culegerea de date. vulnerabilitate crescută fată de pericolele din mediu Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. surse de dificultate. interviul. intoleranŃă la activitate. tulburări respiratorii. supravegherea funcŃiilor vegetative. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE CompetenŃa 2: Identifică problemele de sănătate si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. tulburări circulatorii. igienă. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). hidratare-alimentare. b). alterarea mucoasei orale. IntervenŃii proprii: IntervenŃii delegate: comunicare. risc înalt de sângerare. manifestări de independenŃă. observabilitate (SPIRO).Titlul unităŃii: 31. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante. EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor. a stării de cunoştinŃă. performanŃă. Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire.

nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin (persistă). chimioterapice. asepsie. sursă de oxigen. ganglionară.Titlul unităŃii: 31.. trusă de perfuzie. etc. igiena cavitaŃii orale. seringi. adaptate resurselor fizice si psihice ale pacientului. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. 114 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . c) şi in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. ace de unică folosinŃă. puncŃia sternală. MT. soluŃii antiseptice. pungă cu gheaŃă. soluŃii perfuzabile. plasma). CondiŃii de Aplicabilitate: Instrumente: Materiale: trusă pentru puncŃia sternală. sau plasmă antihemofilică). antisepsie. atelă gipsată. adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. igienă. medicamente hemostatice. asigurarea confortului psihic. transfuzia cu sânge (integral. Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultate nefavorabile. trusă de transfuzie. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. oglindă frontală. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii si delegate. Pregătirea psihică si fizică a pacientului Efectuarea intervenŃiilor planificate. MT. Titlul unităŃii: 31. b). meşe pentru tamponament nazal. . explicaŃii. sânge si derivate de sânge (MER. administrarea chimioterapicelor Pregătirea psihică: Pregătirea fizică: IntervenŃii specifice: Probe de evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate planificate conform criteriilor de performanŃă a). ganglionară. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea materialelor si instrumentelor adecvate intervenŃiilor. CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective stabilite: Reformularea obiectivelor: Planificarea intervenŃiilor: . MER. informare. abexlang. poziŃie adecvată.realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.

115 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanŃă a).

Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. traumatisme: traumatismele capului (comotia si contuzia cerebrala). piciorul equin. deformarea regiunii. traumatismele bazinului. dispnee. genu valgum. hipertermie. investigatii. afectiuni infectioase: osteita. lordoza. puls filiform. Criterii de Performanta : (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni ortopedico-traumatice. Aplica interventiile proprii si delegate. hemoragie.0 Competente : 1. intreruperea diurezei. transpiratii profuse. afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza. etiopatogenie. genu varum. traumatismele toracelui (fracturi costale si fracturi ale sternului). 3. principii de tratament. (b) afectiuni: definitie. cianoza. 5. echimoza. mobilitate anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. 4. torticolis. crepitatii osoase. osteomielita. impotenta functionala. entorse. Descrierea principalelor afectiuni ortopedico– traumatice. Conditii de Aplicabilitate : (a) semne clinice: durere. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor ortopedico – traumatice. edem. simptomatologie.Titlul unitatii: 32. plaga. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor osoase. tumorile osoase. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. 2. tahicardie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. traumatismele coloanei vertebrale. traumatismele membrelor (contuzii. tumefactie. Titlul unitatii: 32. etc. conform criteriilor de performanta (a). tegumente palide. hematom. luxatii. 116 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fracturi). Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. afectiuni congenitale: coxartroza congenitala.ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 1 : Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice.ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nivel: 3 avansat Valoare credit 2. scolioza –congenitale). Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). prabusirea tensiunii arteriale.

postura inadecvata. Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. surse de dificultate. conform criteriilor de performanta (a). dispnee. (c) Stabilirea interventiilor proprii si delegate. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijijre (nursing). Conditii de Aplicabilitate : (a) modalitati culegere date: interviu. cercetare documente medicale. observabilitate.Titlul unitatii: 32. risc de accidente. Titlul unitatii: Competenta 3 : 32. alterarea ritmului cardiac si a circulatiei. diagnostice de ingrijire (nursing): imobilitate. (b) sinteza informatiilor: manifestari de independenta. Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date.ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 2 : Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticul de ingrijire (nursing) la pacientii cu traumatisme si afectiuni ortopedice. realism. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. (c) probleme de dependenta. vulnerabilitate. manifestari de dependenta. ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). performanta. Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date. observatie clinica. Criterii de Performanta : (a) Formularea obiectivelor de ingrijire. (b). etc. risc de complicatii. implicare. Conditii de Aplicabilitate : (a) criterii: specificitate. (b) Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 117 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

complicatiile tromboembolice. intubatia orotraheala. substante dezinfectante. educatie. transportul. mobilizare. ATPA. Pregatirea psihica si fizica a pacientului. Conditii de Aplicabilitate : (a) instrumente: (b) materiale: pense hemostatice. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire. ingrijiri postoperatorii. interventii specifice: ingrijirea plagilor. etc.. administrarea tratamentului general si local. a starii de constienta. pozitionarea pacientilor. pipa Guedel seringi. foarfeci. atrofiile musculare. carucior. ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Aplica interventiile proprii si delegate Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor. garou. explicatii. etc. Probe de Evaluare: 118 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pense anatomice si chirurgicale. (b). comunicare. etc. trusa perfuzie. hidratare. supravegherea functiilor vegetative. atele. tampoane. examenul radiologic. etc. ingrijirea postoperatorie. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (c) pregatire pshica: pregatire fizica: pozitie adecvata. interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. pneumonia hipostatica. brancarda. solutii perfuzabile. preoperatorie. igiena. prevenirea complicatiilor.(b) (c) prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. Efectuarea interventiilor. oxigenoterapia. ace chirurgicale. analgezice. alimentare.. bisturie. fesi. portac. igiena. etc. comprese. punctia articulara. anchilozele. conform criteriilor de performanta (a). imobilizarea. punctia biopsica. pregatirea. camp operator. pregatirea preoperatorie..). profilaxia infectiilor. interventii proprii: profilaxie. informare. administrarea tratamentului anticoagulant. Titlul unitatii: Competenta 4 : 32. asigurarea confortului psihic. fesi gipsate. prevenirea complicatiilor imobilizarii (escara.

nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin adecvate manifestarilor de dependenta prezente in (b) reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Conditii de Aplicabilitate : (a) obiective stabilite: realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate. ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 5 : Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 119 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Criterii de Performanta : (a) (b) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (b). planificarea interventiilor: evolutia pacientului. conform criteriilor de performanta (a).Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate. Titlul unitatii: 32. conform criteriilor de performanta (a).

: Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale.Titlul unităŃii 33. congestie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Titlul unităŃii 33. Titlul unităŃii 33. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor reumatismale conform criteriilor de performanta (a). etiopatogenie. etc. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Competenta 2.0 Competente: 1. ankiloza. tumefiere. redoare. febra. spondilita ankilozanta.: Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Criterii de Performanta: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni reumatismale Descrierea principalelor afectiuni reumatismale Conditii de Aplicabilitate: (a) semne clinice: durere. 120 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. tahicardie. investigatii. 3. Aplica interventiile proprii si delegate 5. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale. (b) afectiuni: reumatismul articular acut. deformari osoase. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Nivel: Valoare credit: 3 avansat 1. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Competenta 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. reumatismul articular degenerativ definitie. poliartrita reumatoida. simptomatologie.

familia si apartinatorii (b) sinteza informatiilor: de dificultate manifestari de independenta. educatie. termoterapie. ionizari. ultraviolete. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a). etc 121 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . discutii cu echipa de ingrijire. hidroterapie. cura balneara. profilaxia infectiilor. manifestari de dependenta. (b). (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. crizoterapie.: Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) Criterii de Performanta: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de ingrijire Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire Stabilirea interventiilor proprii si delegate Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii: (b) prioritati de ingrijire: (c) interventii proprii: interventii delegate: specificitate.Criterii de Performanta: (a) Efectuarea culegerii de date (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date (c) Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date:interviu. supravegherea functiilor vitale si vegetative. Titlul unităŃii 33. cercetare documente medicale. performanta. prevenirea complicatiilor masaj. imobilitate. comunicare. observabilitate calmarea durerilor. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Competenta 3. durere. ergoterapie. bai. mobilizare. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. surse (c) probleme de dependenta diagnostice de ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. vulnerabilitate fata de pericole etc. corticoterapie). realism. implicare. frictiuni. alimentatia. profilaxie pregatirea pentru investigatii si analize. observatia clinica.

Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta (a). rulouri. platou steril. Titlul unităŃii 33. Probe de Evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). inele entru maini. perne. tavita renala. bai medicamentoase. chingi. namol. comprese sterile. injectia intraarticulara. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Competenta 4. manusi sterile.: Aplica interventiile proprii si delegate Criterii de Performanta: (a) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor (b) Pregatirea psihica si fizica a pacientului (c) Efectuarea interventiilor Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente: materiale: seringi si ace sterile pat tare. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. corsete. bicicleta ergonomica. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE Competenta 5. substante antiseptice. (b). etc. parafina. pozitii functionale „incalzire musculara” (b) pregatire psihica: pregatire fizica: (c) interventii specifice: miscari izometrice. mese de elongatie.: Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Criterii de Performanta: (a) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 122 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . explicatii. miscari izotone. scripeti. informare. masaj cu miscare activa. (b). substante medicamentoase. planseta cu rotile. Titlul unităŃii 33. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. asigurarea confortului psihic repaus articular.

(b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. 123 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .(b) reformularea obiectivelor: planificarea interventiilor: Probe de Evaluare: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate conform criteriilor de performanta (a).

Titlul unităŃii 34: DERMATO . febră. dermatoze principii tratament benigne şi maligne Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul să arate că este capabil să analizeze semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice în conformitate cu criteriile de performanŃă – a. micoze cutanate. 2. erupŃia. papula. pruritul. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Titlul unităŃii 34: DERMATO . Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) Culegerea de date Analizarea şi sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerea datelor EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice pacienŃilor cu afecŃiuni dermatologice 124 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 1: Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice Criterii de performanŃă: (a) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu afecŃiuni dermatologice (b) Descrierea principalelor afecŃiuni dermatologice.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 2: Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. etc. dermatoze DefiniŃie. leucoplazia. edeme. simptomatologie.investigaŃii tbc cutanat.0 CompetenŃe: 1. durere. dermite profesionale. Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice. pustula. scuama. bula. leziuni de grataj. b şi conform condiŃiilor de aplicabilitate. CondiŃii de aplicabilitate: Semne şi simptome leziuni primare şi secundare : macula. colagenoze. greŃuri. Elaborează planul de îngrijire 4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor dermatologice 5. sifilis.Titlul unităŃii 34: DERMATO . alergice. flictena. etiopatogenie. şancrul sifilitic.frison. SIDA. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. ulceraŃia. AfecŃiuni piodermite. eritemul. papilomatoză. 3. tumora. vezicula.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Nivelul : Valoare credit : 3 avansat 1. prezenŃa paraziŃilor. vărsături.

b. anchetă epidemiologică manifestări de independenŃă. mobilizare. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. c. profilaxie. Titlul unităŃii 34: DERMATO . realism. IntervenŃii proprii Probe de evaluare: Probe orale/ scrise/ practice/ studiu de caz. alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. edeme ale membrelor dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie Probe de evaluare: Probe orale/ scrise/ practice/ studiu de caz. durere acută. alterarea confortului fizic şi psihic. şi manifestările de dependenŃă. supravegherea funcŃiilor vegetative. b. hidratare. educaŃie. prevenirea complicaŃiilor. risc de alterare a imaginii de sine. cercetare documente medicale.CondiŃii de aplicabilitate: ModalităŃi culegere date Sinteza informaŃiilor Probleme de dependenŃă interviu.a stării de conştienŃă. prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. observabil. profilaxia infecŃiilor.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 3: Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) CondiŃii de aplicabilitate: Criterii PriorităŃi de îngrijire Elaborează planul de îngrijire Formularea obiectivelor de îngrijire Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate specifici. c. observaŃie clinică discuŃii cu echipa de intervenŃie şi aparŃinătorii. performanŃă. risc de infecŃie. conform criteriilor de performanŃă a. prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă şi să stabilească diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. Titlul unităŃii 34: DERMATO . surse de dificultate vulnerabilitatea. refuzul de a se conforma tratamentului.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor dermatologice 125 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conform criteriilor de performanŃă a. implicare. igienă. alimentare. menŃinerea funcŃiilor vitale. comunicare.

tampoane de vată.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Criterii de performanŃă: (a) Aprecierea rezultatelor obŃinute. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. perfuzabile. zăpadă carbonică. estetice. laser terapie. lame de sticlă. asigurarea confortului psihic. absente sau ameliorate nerealizat: manifestări de dependenŃă care se menŃin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente Reformulare obiective: Planificarea intervenŃiilor: Probe de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze îndeplinirea obiectivelor stabilite conform criteriilor de performanŃă a .Criterii de performanŃă: (a) Pregătirea materialelor şi instrumentelor adecvate intervenŃiilor (b) Pregătirea fizică şi psihică a pacientului (c) Efectuarea intervenŃiilor CondiŃii de aplicabilitate: Instrumente seringi de diferite mărimi. feşi. c. etc. pansamente. câmp operator IntervenŃii specifce recoltări produse patologice. baghetă de plastic. igienă. creme. microscop. soluŃii anestezice. meşe. cauterizare Probe de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor dermatologice conform criteriilor de performanŃă a. soluŃii antiseptice. educare Pregătire psihică poziŃie adecvată. radioterapie. Pregătire psihică informare. ace pentru injecŃii. b şi în corcondanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. explicaŃii. sondă canelată. b. secreŃii. Titlul unităŃii 34: DERMATO . aparat LASER. ansă de platină. trusă chirurgicală. etc. electrocauter. medicamente. intervenŃii electrocauter intervenŃii chirurgicale. 126 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . oxigen. aplicarea unguentelor. prin raportarea la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de îngrijire în caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de aplicabilitate: Obiective stabilite: realizat: manifestări de dependenŃă. stilet butonat. Materiale comprese.

5.0 CompetenŃe: 1. simptomatologie. eritemul. vezicula. ulceraŃia. etc. variate AfecŃiuni: definiŃie. prurit. frison.Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile infectocontagioase 2. b şi conform condiŃiilor de aplicabilitate.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Titlul unităŃii: CompetenŃa 1: 35.Elaborează planul de îngrijire 4. etiopatogenie. BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile Criterii de performanŃă: (a) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu afecŃiuni infectocontagioase (b) Descrierea principalelor afecŃiuni infectocontagioase CondiŃii de aplicabilitate: Semne şi simptome leziuni tegumentare: macula. digestivă. Titlul unităŃii: CompetenŃa 2: 35. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni infectocontagioase 3.Aplică intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor infectocontagioase.Titlul unităŃii 35: Nivelul: Valoare credit: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC 3 avansat 2. febră. boli infecŃioase cu poartă de intrare respiratorie. tulburări circulatorii. vărsături. tegumente şi mucoase. BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Identifică problemele de dependenŃă şi sabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni infectocontagioase Criterii de performanŃă: (a) (b) datelor Culegerea de date Analizarea şi sintetizarea informaŃiilorobŃinute din culegerea 127 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . leziuni de grataj. obstrucŃia căilor respiratorii. pustula. investigaŃii Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul să arate că este capabil să analizeze semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile infectocontagioase în conformitate cu criteriile de performanŃă – a. papula. flictena.

deficit de atenŃie dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie Sinteza informaŃiilor Probleme de dependenŃă Probe de evaluare: Probe orale/ scrise. c. observaŃie clinică discuŃii cu echipa de ntervenŃie şi aparŃinătorii. nervoase.anchetă epidemiologică manifestări de independenŃă. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni infectocontagioase. conform criteriilor de performanŃă a. BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 3: Elaborează planul de îngrijire Criterii de performanŃă: (a) Formularea obiectivelor de îngrijire (b) Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire (c) Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate CondiŃii de aplicabilitate: Criterii PriorităŃi de îngrijire specificitate. digestive. hidratare. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. implicare. educaŃie. pregătirea pentru investigaŃii. performanŃă. potenŃial de suprainfecŃie a leziunilor. menŃinerea funcŃiilor vitale. mobilizare. surse de dificultate alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. supravegherea funcŃiilor vegetative.(c) afecŃiuni infectocontagioase. prevenirea complicaŃiilor. b. conform criteriilor de performanŃă a. studiu de caz. observabilitate. 128 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profilaxia infecŃiilor. practice. şi manifestările de dependenŃă. Titlul unităŃii: 35. alterea confortului fizic şi psihic. etc. igienă. c. potenŃial de complicaŃii ale respiratorii. comunicare. studiu de caz. serurilor. profilaxie. b. administrarea tratamentului. CondiŃii de aplicabilitate: ModalităŃi culegere date EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice pacienŃilor cu interviu. prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă şi să stabilească diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni infectocontagioase. cercetare documente medicale. realism. alimentare. IntervenŃii proprii IntervenŃii delegate Probe de evaluare: Probe orale/ scrise/ practice. vaccinurilor.a stării de conştienŃă.

conform criteriilor de performanŃă a. sondă oxigen. dietă. aspirarea secreŃiilor. gargarisme. oxigenoterapie. sondă laringiană. vaccinuri informare. Titlul unităŃii 35: CompetenŃa 5: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Criterii de performanŃă: (a) Aprecierea rezultatelor obŃinute. seruri. pipete. termometre.Titlul unităŃii 35: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor dermatologice Criterii de performanŃă: (a) Pregătirea materialelor şi instrumentele adecvate intervenŃiilor (b) Pregătirea fizică şi psihică a pacientului (c) Efectuarea intervenŃiilor CondiŃii de aplicabilitate: Instrumente seringi de diferite mărimi. prin raportarea la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de îngrijire în caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de aplicabilitate: Obiective stabilite: realizat: manifestări de dependenŃă. comprese. tensiometre. trocare. explicaŃii. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. soluŃii antiseptice. anestezice. instilaŃii. c. recipienŃi pentru recoltarea produselor biologice. b. intubaŃie orotraheală. izolare dezobstrucŃia căilor respiratorii. spatulă. ace pentru injecŃii. sonde de aspiraŃie. educaŃie medicală poziŃie adecvată. drenaj postural Materiale Pregatire psihică Pregătire psihică IntervenŃii specifce Probleme de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor infectocontagioase. igienă. soluŃii perfuzabile medicamente. canulă traheală. asigurarea confortului psihic. absente sau ameliorate nerealizat: manifestări de dependenŃă care se menŃin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente 129 Reformulare obiective: Planificarea intervenŃiilor: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . truse pefuzie.

Probe de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze îndeplinirea obiectivelor stabilite conform criteriilor de performanŃă a . b şi în corcondanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate 130 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

4. constipatie. Criterii de Performanta : (a) (b) Conditii de Aplicabilitate (a) semne clinice : Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni endocrine. * bolile glandelor suprarenale : boala Cushing. cancerul tiroidian. tulburari ale somnului. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). sindromul adrenogenital. modificari tegumentare. tulburari gastrointestinale (diaree. hiperaldosteronismul. 36. etiopatogenie. : Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor endocrine . nanismul. hipotiroidismul si mixedemul.1. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor endocrine. lentoare in gandire. inapetenta. feocromocitomul. palpitatii.Titlul unităŃii: 36. (b) afectiuni : definitie. cefalee. Identifica problemele de dependenta si stabileste dignosticile de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni endocrine. * bolile hipofizei : adenomul cromofob. sindromul adipozogenital.5. simptomatologie. * bolile tiroidei : hipertiroidismul si boala Basedow. 36.1. tahicardie sau bradihardie. investigatii. facies caracteristic. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nivel: 3 avansat Valoare credit : 1 Competente : 36. statura.3. absenta sau involutia caracterelor sexuale secundare. insuficienta hipofizara. varsaturi). edem. starea de nutritie. transpiratia. Descrierea principalelor afectiuni. principii de de tratament 131 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . boala Addison. labilitate afectiva. acromegalia si gigantismul. tulburari menstruale. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Competenta 36. 36. miscari si contractii involuntare. gusa si cretinismul. depresie. Titlul unitatii: 36. modificari ale pilozitatii. 36. dispnee. diabetul insipid. Evalueaza rezultatele îngrijirilor aplicate. oboseala. 2. variatii ale tensiunii.

Titlul unitatii: 36. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatori. diareea. Stabilirea interventiilor proprii si delegate. Formularea obiectivelor de ingrijire. Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date: (b) sinteza informatiilor : (c) probleme de dependenta diagnostic de ingrijire (nursing) : interviu. constipatia. surse de dificultate. manifestari de independenta. *bolile gonadelor. : Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii : Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). 132 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Competenta 36. manifestari de dependenta.3. (b). alterarea confortului. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. cercetare documente medicale. Titlul unitatii: 36. (c) Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. intoleranta la activitate. implicare. alterarea nutritiei. disfunctie sexuala. performanta.* bolile paratiroidelor. observabilitate. hiperparatiroidismul. : Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticile de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni endocrinologie. specificitate. si hipoparatiroidismul. deficit de volum circulator.2. (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Competenta 36. alterarea imaginii de sine/corporale. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. risc de ranire. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor endocrinologice conform criteriilor de performanta (a) . risc de alterarea integritatii tegumentelor. realism. observatie clinica. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice probleme de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a) . Criterii de Performanta : (a) Culegere de date semnificative. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire.cooperare ineficace etc. deficit de cunostinte.

Titlul unitatii: 36. truse de perfuzie. materiale : Aplica interventii proprii si delegate Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate intarventiei. supravehgerea functiilor vegetative. pregătirea specială pentru operaŃie . (b). comprese tampoane. igiena. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planuri de ingrijire conform criteriilor de performanta (a) . vacuteinere. profilaxie. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Competenta 36. recipiente. : Evalueaza rezultatele îngrijirilor aplicate. restrictii alimentare si de lichide. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Competenta 36. alimentare. pregatirea pentru investigatii si analize. comunicare. : Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente. asigurarea confortului psihic. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. substante pentru stimularea sau inhibarea secretiei hormonale. prvenirea complicatiilor. izotopi radioactivi. mobilizare. explicatii. a starii de constienta. solutii dezinfectante. recoltarea sangelui si urinii. Pregatirea psihica si fizica a pacientului. Titlul unitatii: 36. administrarea tratamentului. profilaxia infectiior.îngrijirea postoperatorie. (b) pregatire psihica : pregatirea fizica : (c) interventii specifice : Probe de Evaluare : Probe orale/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a) . pozitie adecvata.4. hidratare. explorari imagistice. sticlute. metabolism bazal. Efectuarea interventiilor. cantar. realizat : manifestari de dependenta absente sau diminuate. (b). 133 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. informare. 5. nerealizat : manifestari de dependenta care se mentin. seringi. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. probe cu izotopi radioactivi. Criterii de Performanta : (a) (b) Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite : Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. vase gradatete pentru colectarea urinii.(b) prioritati de ingrijire: (c) interventii proprii: interventii delegate: mentinerea functiilor vitale. educatie.

durata tratamentului si ingrijirii. planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.(b) reformularea obiectivelor adaptate la resursele fizice si psihice ale pacientului. 134 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise /practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice evalueze rezultatele ingijirilor aplicate. conform criteriilor de performanta (a) . (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

37. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Competenta 37. Conditii de Aplicabilitate (a) semne clinice cresterea sau scaderea in greutate. investigatii. astenie fizica.: Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticile de ingrijire (nursing) la pacientii cu boli metabolice si de nutritie. Identifica problemele de dependenta si stabileste dignosticile de ingrijire (nursing) la pacientii cu boli metabolice si de nutritie.obezitatea. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nivel: 3 avansat Valoare credit : 1 Competente : 37. hipoglicemiile (b) afectiuni : definitie. Titlul unitatii: 37.2. 37. 4. 37. dureri rticulare. csantelasme diabetul zaharat si complicatiile. b) Descrierea principalelor boli metabolice si de nutritie. principii de de tratament ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele bolilor metabolice si de nutritie conform criteriilor de performanta (a) . (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Aplica interventiile proprii si delegate planificate.transpiratii. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Competenta 37. poliurie. polifagie. BOLI METABOLICE . dislipidemiile. xantaoame. Criterii de Performanta : (a) Culegere de date semnificative. sindromul X metabolic. Criterii de Performanta : (a) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu boli metabolice si de nutritie.3. inapetenta.5. mialgii. simptomatologie. Evalueaza rezultatele îngrijirilor aplicate.Titlul unitatii: 37..denutritia hiperuricemiile (guta). 37. etiopatogenie.1. Titlul unitatii: 37. BOLI METABOLICE .1. BOLI METABOLICE . polidipsie.: Analizeaza semnele si simptomele bolilor metabolice şi de nutritie. 135 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hipertensiune sau hipotensiune arteriala. Analizeaza semnele si simptomele specifice bolilor metabolice si de nutritie. enteropatia glutenică. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). 2.

DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Competenta 37. profilaxia infectiior. a starii de constienta. manifestari de independenta. alimentare. igiena. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice probleme de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a) . surse de dificultate. Stabilirea interventiilor proprii si delegate. 4. implicare. respectarea dietei. Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor. Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date: (b) sinteza informatiilor : (c) probleme de dependenta diagnostic de ingrijire (nursing) : interviu. Formularea obiectivelor de ingrijire. educatie. performanta. risc de nocomblianta. BOLI METABOLICE . observabilitate. administrarea tratamentului general si dietetic. deficit de cunoştinŃe. profilaxie. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Competenta 37. controlul greutatii. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planuri de ingrijire conform criteriilor de performanta (a) . prvenirea complicatiilor. specificitate. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.masuratori). BOLI METABOLICE .(b) (c) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date. risc înalt de alterare a stării de sănătate în legătură cu complicaŃiile.: Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii : (b) prioritati de ingrijire: (c) interventii proprii: interventii delegate: Elaborează planul de ingrijire (planul nursing). (b). inadaptare la rolul de bolnav. Titlul unitatii: 37. 3. mentinerea functiilor vitale. realism. mobilizare. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatori. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.(date antropometrice. (b). pregatirea pentru investigatii si analize. Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire. comunicare ineficace la nivel senzorial. Titlul unitatii: 37. alterarea confortului. manifestari de dependenta. alterarea nutritiei. comunicare. : Aplica interventii proprii si delegate 136 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ancheta alimentară. cercetare documente medicale. supravehgerea functiilor vegetative. hidratare. anxietate. risc de comunicare ineficace la nivel familial. observatie clinica.

planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Titlul unitatii: 37. comprese. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Competenta 37. Pregatirea psihica si fizica a pacientului. recoltarea sangelui si urinii. insulina. seringi pentru insulina. examenul fundului de ochi. controlul membrelor inferioare. 137 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pozitie adecvata. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. pregătirea specială pentru operaŃie. Probe de Evaluare : Probe orale/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a) . asigurarea confortului psihic. truse perfuzii. asigurarea dietei. BOLI METABOLICE . cantarire. restrictii alimentare. (b).: Criterii de Performanta : (a) (b) Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite : Evalueaza rezultatele îngrijirilor aplicate Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. tensiometru. medicamete. cantar. conform criteriilor de performanta (a) . explicatii. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. materiale : (b) pregatire psihica : pregatirea fizica : (c) interventii specifice : Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate intarventiei. (b) reformularea obiectivelor : adaptate la resursele fizice si psihice ale pacientului. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. nerealizat : manifestari de dependenta care se mentin. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise /practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice evalueze rezultatele ingijirilor aplicate. glucometru cu teste. realizat : manifestari de dependenta absente sau diminuate. durata tratamentului si ingrijirii. Efectuarea interventiilor. 5. solutii perfuzabile.Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente. educaŃia pacientului. informare. administrarea tratamentului. masurarea glicemiei cu glucometrul. solutii antiseptice.

conform criteriilor de performanta (a). 38.apei si sarurilor minerale. si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Descrierea rolului vitaminelor.2. 38. rol in organism Lipide – definitie.4. (c). (b). Titlul unitatii : 38. rol in organism Proteine – definitie. NUTRITIE SI DIETETICA 3 avansat 1.0 38. Clasificarea grupelor de alimente.apa. Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. rol in organism Vitamine hidrosolubile si liposolubile. distributie in organism Saruri minerale – electroliti-definitie exemple (rol in procesul metabolismului) Carnea si produsele de carne Laptele si produsele lactate Ouale Cerealele Legumele. 38. 38.3. fructele Produse zaharoase Bauturi nealcoolice Condimente (b) Vitamine.2. : Recunoaste alimente. principalele grupe de nutrienti si Criterii de performanta: (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate (a) Macronutrienti: Definirea macronutrientilor si a rolului acestora.Promoveaza educatia nutritionala a individului/ familiei. Identifica tulburari de alimentatie.Identifica nevoile nutritionale de varsta si de starea individului. Titlul unitatii : 38. Recunoaste principalele grupe de nutrienti si de alimente.1.definitie si exemple Apa – rol .: Identifica nevoile nutritionale in functie de varsta si starea individului 138 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Titlul unitatii: Nivel : Valoare credit Competente: 38.1. Saruri minerale (c) Grupe de alimente: Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca principalele grupe de nutrienti si alimente . Glucide – definitie.5. NUTRITIE SI DIETETICA Competenta 38. NUTRITIE SI DIETETICA Competenta 38.

: Criterii de performanta: (a) (b) (c) CONDITII DE APLICABILITATE (a) Stilul de viata sanatos: Promoveaza educatia nutritionala a individului si familiei Definirea stilului de viata sanatos Explicarea notiunilor de gastrotehnie Instruirea pentru alcatuirea unei diete sanatoase şi alegerea meniului Alimentatie sanatoasa. Titlul unitatii: 38. Efectele fumatului Greutate corporala in limite normale Calitatea produselor alimentare 139 (b) Gastrotehnie: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Criterii de performanta: (a) (b) CONDITII SI APLICABILITATE (a) Necesar cantitativ şi calitativ: Stabilirea necesarului cantitativ (ratia calorica) şi calitativ (nevoi plastice) MenŃinerea greutăŃii în limitele normale. Efectele stresului psiho-social Obiceiuri alimentare nesanatoase. si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (b). Comportamentul alimentar Efectul consumului de alcool. Ratia calorica la nou nascut . prevenirea obezitatii si a diabetului zaharat Ratia calorica la adulti si varstnici Ratia calorica in sarcina si alaptare Nevoile plastice: Glucide Lipide Proteine Apa Saruri minerale (b) menŃinerea greuŃăŃii greutatii: Alcatuirea unei diete adecvate Factorii care influenteaza aportul alimentar Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice (tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca poate identifica nevoile nutritionale conform criteriilor de performanta (a).sugar si copil mic Nevoile nutritionale in perioada copilariei Ratia calorica la adolescenti. 3. NUTRITIE SI DIETETICA Competenta 38.

140 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Anorexia nervoasa Bulimia Boala supraalimentatiei Tulburari alimentare nespecifice Situatii particulare – comportamente alimentare inadecvate Alimentatie enterala si parenterala Identifica tulburari de alimentatie Evaluarea starii nutritionale Supravegherea alimentatiei in tulburari (b) Tulburari: Probe de evaluare Probe scrise/orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice tulburarile de alimentatie conform criteriilor de performanta (a). preparare. conservare Preparate culinare (c) Ratie alimentara echilibrata Dieta corespunzatoare varstei si starii individului Piramida alimentatiei Influenta mass – media Orarul meselor Combinarea alimentelor Echivalente pentru o porŃie ____________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa promoveze educatia nutritionala a individului si familiei conform criteriilor de performanta (a). (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Dezechilibrul nutritional Informatii legate de boli. Criterii de performanta: (a) (b) CONDITII DE APLICABILITATE (a) Starea nutritionala: Cauzele care influenteaza starea de nutritie. aspecte sociale alimentatie Date antropometrice. examinare fizica Interactiunea dintre medicamente si alimente.4. NUTRITIE SI DIETETICA Competenta 38. (b).Dieta sanatoasa şi alegrea meniului: Metode de pastrare. Titlul unitatii: 38. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

afectiuni cardiovasculare si HTA. 141 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (c) si in concordanta cu condiŃiile de aplicabilitate. ficatului si panceasului. in bolile neoplazice. (b). Preferinte alimentare Complianta la indicatiile terapeutice Meniuri in spital si ambulator Foaia de observatie. 5. dosare de ingrijire. boli de nutritie etc. afectiuni renale. foaia de alimentaŃie.Titlul unitatii: 38. NUTRITIE SI DIETETICA Competenta 38. diabet zaharat. : Criterii de performanta: (a) (b) (c) Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni Respectarea regimului in functie de afectiune Consilierea pacientului si familiei Intocmirea foii de alimentatie conform recomandarilor medicale CONDITII DE APLICABILITATE (a) Dieta Principii generale ale alimentatiei dietetice Aspecte generale ale alimentatie dietetice dieta in bolile aparatului digestiv . anemii. (b) Consilierea (c) Foaia de alimentatie Probe de evaluare Probe scrise/orale/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa asigure respectarea regimului in diferite afectiuni conform criteriilor de performanta (a).

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului.3. Titlul unităŃii : 39. încheiere. rezultate aşteptate.1. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului.2: Planifică proiectul de sanatate Criterii de performanŃă: 142 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1: Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) Analizarea necesităŃii proiectului Elaborarea fazelor proiectului Estimarea rezultatelor proiectului Identifică proiectul de sanatate 3 avansat 1. feedback. conform criteriului de performanŃă (c) şi condiŃiilor de aplicabilitate. realizare. conform criteriului de performanŃă (a) şi condiŃiilor de aplicabilitate. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE __________________________________________________________________________ Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 39.2.4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE scop. 39. justificare economică concepŃie. estimarea resurselor implicate. conform criteriului de performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate.0 CondiŃii de aplicabilitate: Necesitatea proiectului: Faze proiect: Estimarea rezultatelor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE CompetenŃa 39. estimarea bugetului. indicatori. standarde de calitate CompetenŃa 39. planificare.Titlul unităŃii: 39. Probe orale. 39. modificare metode statistice. Titlul unităŃii : Identifică proiectul de sanatate Planifică proiectul de sanatate Implementează proiectul de sanatate Monitorizează proiectul de sanatate 39. 39.

achiziŃii de produse şi servicii în funcŃie de specificul proiectului. specialişti pe diferite domenii. Titlul unităŃii : 39. să pregătească echipa de proiect. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să întocmească documentaŃia de proiect. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE CompetenŃa 39. contacte cu furnizorii de servicii şi produse. (c) şi (d) şi condiŃiilor de aplicabilitate. prin reprezentare grafică. (b). Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. că este capabil să definească pachetele de activităŃi. raport de progres. conform criteriului de performanŃă (c) şi condiŃiilor de aplicabilitate. şef serviciu achiziŃii bordul de proiect. recomandări de acŃiune Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriului de performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate. planul de iniŃiere a proiectului CondiŃii de aplicabilitate: Produs-serviciu: DocumentaŃie de proiect: rezultatul/ rezultatele obŃinute în urma finalizării proiectului raport de sfârşit de etapă. echipa financiară. să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanŃă (a). că este capabil să asigure încadrarea în timp. că este capabil să lanseze proiectul.(a) (b) (c) (d) Definirea pachetelor de activităŃi Alocarea de resurse materiale şi umane Pregătirea echipei de lucru Elaborarea proiectului şi obŃinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare CondiŃii de aplicabilitate: Pachete de activităŃi: Echipa de lucru: Documente specifice: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. să aloce resurse materiale şi umane. 143 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . analize de nevoi (swot). listă de produse.3: Implementează proiectul de sanatate Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) (d) Lansarea proiectului Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect Întocmirea documentaŃiei de proiect Livrarea produsului/ serviciului conform cerinŃelor specificate în documentaŃia de proiect studii de piaŃă. planul de proiect. conform criteriului (a) de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate. registru de probleme. prin întocmirea unui plan de lansare. prin elaborarea şi prezentarea unui raport. managerul de proiect.

beneficii obŃinute reevaluarea activităŃilor. programarea calendaristică şi execuŃia în toate fazele ciclului de viaŃă registru de schimbări.Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul. standarde. Titlul unităŃii : 39. registru de riscuri. revizuirea procedurilor. conform criteriului de performanŃă (b) şi condiŃiilor de aplicabilitate. de proiect asociate cu costurile. de bussines.4: Monitorizează proiectul de sanatate Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) (d) Analizarea riscurilor în funcŃie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării Asigurarea feed-back-ului CondiŃii de aplicabilitate: Riscuri: Surse de risc: Documente specifice: Analiza rezultatelor: Feed-back: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc. conform criteriului de performanŃă (d) şi condiŃiilor de aplicabilitate. că este capabil să analizeze riscurile proiectului. plan de managementul riscurilor comparare cu estimările. că este capabil să gestioneze schimbările. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul. conform criteriilor de performanŃă (c) şi (d) şi condiŃiilor de aplicabilitate. conform criteriului (a) de performanŃă şi condiŃiilor de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE CompetenŃa 39. cerere de schimbare. măsuri ameliorative 144 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire 40.3. să indice funcŃiile managementului calităŃii. eficienta îngrijirii.2: 40. specificitatea îngrijirii. CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire 145 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING _______________________________________________________________________ Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate ________________________________________________________________________ Criterii de performanŃă: (a) (b) Definirea dimensiunilor calităŃii îngrijirilor de sănătate Indicarea funcŃiilor managementului calităŃii serviciilor de îngrijire CompetenŃa 40.1. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. siguranŃa în îngrijire. respect pentru pacient.: CondiŃii de aplicabilitate: Dimensiunile calităŃii ingrijirilor de sanatate : accesibilitatea îngrijirii. controlul calităŃii. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire Titlul unităŃii : 40.continuitatea îngrijirii. Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate 40. asigurarea şi îmbunătăŃirea continuă a calităŃii serviciilor furnizate.2. coordonarea activităŃilor referitoare la calitate. FuncŃiile managementului calităŃii planificarea calităŃii.0 ___________________________________________________________________________ 40. Probe de evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului. conform criteriilor de performanŃă (a) şi (b). Recunoaşte dimensiunea umană a calităŃii 40.eficacitatea îngrijirii. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităŃii.1. CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING 3 avansat 1. organizarea activităŃilor referitoare la calitate.Titlul unităŃii : Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 40. Titlul unităŃii : CompetenŃa 40.

. modele de formare a echipei.echipe de lucru. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească componentele managementului calităŃii.siguranŃa profesioniştilor.procesele. pensionare.Criterii de performanŃă: Identifica cerinŃele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităŃii Defineşte componentele managementului calităŃii în organizaŃiile de îngrijire a sănătăŃii (c) Identifica sisteme de evaluare a calităŃii CondiŃii de aplicabilitate: structura organizatorică . 146 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .delegarea responsabilităŃilor. conform criteriului de performanŃă (b). certificarea(ISO) Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinŃele unui sistem de calitate conform criteriului de performanŃă (a). recrutarea. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sisteme de evaluare a calităŃii . Sisteme de evaluare: autoevaluare. Promovarea profesională şi educaŃia continuă: motivarea . conform criteriului de performanŃă (c).folosirea unui model de proces recunoscut.acreditarea.compensaŃii.orientare către pacient.comunicarea între membrii echipei.: Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) îngrijire Precizează rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal Asigura promovarea profesională şi educaŃia continuă în nursing Recunoaşte rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităŃii serviciilor de 40.procedurile.3. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Rolul managerilor în asigurarea calităŃii: leadership în nursing.implicarea echipei. şanse egale la angajare. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate Titlul unităŃii : CompetenŃa 40.program. CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Recunoaşte dimensiunea umană a calităŃii CerinŃele sistemului calităŃii: (a) (b) CondiŃii de aplicabilitate: Rolul resurselor umane: activităŃi.normarea în nursing. creditarea.schimbarea în practica nursing. manualul calitatii.educaŃia continuă. Componentele managementului calităŃii: conducători vizionari. selecŃia.rezolvarea conflictelor.resursele.responsabilităŃi.planificarea resurselor umane.

a proceselor. fişe de control statistic) 147 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Probe scrise şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil sa asigure promovarea profesionala şi educaŃia continuă. ciclul PDCA (planifica –execută-verifică –acŃionează). audit intern. managementul riscului.a sistemelor de lucru. Manualul acreditarii-grupe de standarde specifice nursingului -Acreditarea spitalelor.4. stratificare.Probe de evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze rolul resurselor umane . conform criteriului de performanŃă (c). acŃiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului strategia Kaizen.CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire CondiŃii de aplicabilitate : Conceptul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii: îmbunătăŃire continuă a performanŃelor. instrumentele calităŃii (grafice. Titlul unităŃii : CompetenŃa 40. diagrame. Acreditarea JOINT Commission Dosarul de îngrijire al pacientului Instrumente de îmbunătăŃirea calităŃii: instrumente ajutătoare (brainstorming. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate Probe orale şi practice prin care elevul recunoaşte rolul managerilor în asigurarea calităŃii. acŃiuni corective(controlul infecŃiilor). conform criteriului de performanŃă (a) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. metoda întrebărilor). principiul „zero defecte” Strategii de îmbunătăŃire a calităŃii: DocumentaŃia pentru îmbunătăŃirea calităŃii: DocumentaŃia pentru sistemul de management al calităŃii conform standardelor ISO. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. histograme.: Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) (d) Definirea conceptului de îmbunătăŃire continuă a calităŃii Stabilirea strategiilor de îmbunătăŃire a calităŃii Utilizarea documentaŃiei pentru îmbunătăŃirea calităŃii Aplicarea instrumentelor de îmbunătăŃire a calităŃii 40. conform criteriului de performanŃă (b).

conform criteriului de performanŃă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaŃia pentru îmbunătăŃirea calităŃii. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanŃă (c). 148 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească strategiile şi să aplice instrumentele de îmbunătăŃire a calităŃii conform criteriului de performanŃă (b)şi (d).

Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa-si clarifice propriul sistem de valori. confidentialitatea Sistem propriu de valori Incredere. dreptatea. autonomia. Drepturi si libertati Conventii cu privire la drepturi Probe de evaluare: Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca totalitatea si individualitatea fiintei umane . Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant Titlul unităŃii : 41:DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA _____________________________________________________________________________ Competenta 1: Criterii de performanta (a) (b) (c) (d) Definirea totalitatii si individualitatii fiintei umane Precizarea valorilor si principiilor etice in nursing Clarificarea propriului sistem de valori Validarea drepturilor si libertatilor omului Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala . veracitatea.etc. reputatie. si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.0 COMPETENTE 1. sa valideze drepturile si libertatile omului. fidelitatea. empatie. cu valori si principii de viata Conditii de aplicabilitate: Totalitate si individualitate Documente de identificare personala. Titlul unităŃii : 41: DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ______________________________________________________________________________ __ 149 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ingrijire naturala si profesionala Valori si principii etice Binefacerea.Titlul unităŃii :41: DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ________________________________________________________________________________ Nivel: 3 avansat Valoare credit :1. moral si legal 3. Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala . -participare activa a pacientului. Raspunde din punct de vedere profesional. conform criteriilor de performanta (c). (d) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. sa precizeze valorile si principiile etice conform criteriilor de performanta (a). cu valori si principii de viata 2. imagine pozitiva.satisfactie profesionala. ingrijire holistica. respect . (b).

Neglijenta. Dilema etica Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Participare la programe. fecundare in vitr/in vivo. Nihtingale) Raspundere si responsabilitate fata de pacient. scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa respecte normele de exercitare a profesiei de asistent medical. perfectionare profesionala Oportunitati de invatare. Probe orale. Cercetare in nursing. conform criteriilor de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. eugenie. Norme de exercitare a profesiei Titlul unităŃii : 41: DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ____________________________________________________________________________ Competenta 4 Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant ____________________________________________________________________________ Criterii de performanta (a) (b) (c) Conditii de aplicabilitate: Calitate in nursing Abordare in situatii de risc Bioetica Probe de evaluare: 150 Asigurarea calitatii serviciilor nursing conform standardelor Abordarea diferentiata in situatii de risc Analizarea problemelor specifice de bioetica Protocoale de ingrijire Relatii profesionale Comunicare Persoana informata Abuzuri. moral si legal (a) Asumarea raspunderii si responsabilitatii in practica nursingului (b) Respectarea normelor de exercitare a profesiei de asistent medical (c) Integreaza invatarea continua cu perfectionarea profesionala Conditii de aplicabilitate Raspundere si responsabilitate Juramant medical (Hipocrate. sa integreze invatarea continua cu perfectionarea profesionala conform criteriilor de performanta (b). Probe de evaluare:Probe orale .(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. iatri\ogenie.Competenta 2 Criterii de performanta Raspunde din punct de vedere profesional. inginerie genetica.fuga de raspundere Dreptul medical (acces in profesiune pana la pierderea dreptului de exercitare) Legea exercitarii profesiei de asistent medical Autorizare si acreditare ( atestat de libera practica) Invatare continua si Competente profesionale. culpa si greseala . risc asumat/risc evaluat Eutanasie . Masci. profesie si societate . prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa-si asume raspunderea si responsabilitatea in practica nursingului. Hammurabi.

scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa acorde ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant.Probe orale.(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. 151 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .(b). conform criteriilor de performanta (a).

152 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .afectiuni cutanate. 2. conform criteriilor de performanta (c). si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. accidente. Probe scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii UNITATE DE COMPETENTA 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA Competenta 1 : Criterii de performanta (a) (b) imbolnavire (c) Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii Definirea ariei de preocupari a psihologiei medicale Evidentierea comportamentelor protectoare si comportamentelor cu risc de Identificarea tulburarilor functionale de etiologie psihogena Conditii de aplicabilitate Arie de preocupari Sanatate si boala Problematica psihologica a profesiunii medicale (relatia asistent medical-pacient) Spitalizare/ institutionalizare. obezitate) Comportamente protectoare/ comportamente cu risc Tulburari functionale Probe de evaluare: Probe orale si scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca aria de preocupari a psihologiei medicale. tulburari menstruale.TBC. si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. astm bronsic. conform criteriilor de performanta (b).0 Cmpetente : 42. violente (Fisa biografica a pacientului) Afectiuni de etiologie psihogena (ulcer gastroduodenal. 1.sindrom alergic. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 42. Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evidentieze comportamente protectoare/de risc. conform criteriilor de performanta (a). si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. Stres si disfunctionalitati Tendinte naturale fata de sanatate Sisteme de convingeri si credinte personale Modelul mentalitatii personale Strategii de adaptare la stres Comportamente adictive Experiente trecute-traume.credite: 1. 3.Titlul unităŃii : Nivel: 3 avansat 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA Nr. sa identifice tulburarile de etiologie psihogena. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 42.

(b). si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. Sustine persoana in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Criterii de performanta (a) Utilizarea modalitatilor de optimizare a actului de ingrijire prin mijloace psihologice (b) Abordarea psihologica a persoanei in situatie de criza si in faza terminala (c) Efectuarea unor forme simple de psihoterapie Conditii de aplicabilitate Modalitati de optimizare a actului de ingrijire psihiatrici Evitarea iatrogeniei psihogene Management al timpului de lucru si loisir Abordare in situatii de criza Asistenta psihologica a bolnavilor neoplazici si in faza terminala Abordare si consiliere in cazul pacientilor HIVpozitivi Suport psihologic in ingrijiri paliative Psihoterapie Psihoterapie suportiva simpla Ghid de schimbare a unui comportament nociv sanatatii Terapia pierderii la copii Calitate a vietii si obiective sanogenice Relatie eficienta intre asistent medical si persoana ingrijita Resurse valorizate si valorificate in cazul pacientilor 153 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conform criteriilor de performanta (a). scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa abordeze pacientul in perspectiva holistica. Titlul unităŃii : 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA Competenta 3 .Titlul unităŃii : Competenta 2: 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Conditii de aplicabilitate (a) Identificarea relatiei dintre tipurile psihologice si boala (b) Descoperirea corelatelor psihologice ale bolii Criterii de aplicabilitate Tipuri psihologice si boala Tip de personalitate –A si C Dimensiuni tipologice in biografia pacientului Reactie la boala si temperament / caracter Particularitati psihofiziologice si comportamentale legate de varsta si sex Elemente psihosociale in raport cu actul chirurgical Transformari psihocomportamentale induse de boala Acceptarea bolii si a rolului de bolnav Psihologia medicamentului si complianta terapeutica Efectul placebo Corelate psihologice ale bolii Probe de evaluare: Probe orale.

Titlul unităŃii : Nivel: 3 avansat Nr. in dezvoltarea personalitatii 43.(b). Evidentiaza rolul educatiei .1. ca actiune sociala specifica.credite: 1. (c) si a precizarilor din conditiile de aplicabilitate.Probe de evaluare Evaluare orala si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa sustina persoana in mentinerea/restaurarea calitatii vietii conform criteriilor de performanta (a).3: Aplica metodologia invatarii si studiului individual 43: PEDAGOGIE 154 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2: Utilizeaza comunicarea didactica 43.0 Competente : 43.

factori. ca actiune sociala specifica. in dezvoltarea personalitatii Criterii de performanta: (a) Precizarea factorilor dezvoltarii ontogenetice (b) Evidentierea stadialitatii in dezvoltarea psihica (c) Proiectarea demersului educational Conditii de aplicabilitate: Factorii dezvoltarii ontogenetice Stadialitate Demers educational Ereditate Mediu Educatie Stadii genetice si stadii de varsta Stadialitate .(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.cognitiva (Piaget).Titlul unităŃii : 43: PEDAGOGIE Competenta 1. Titlul unităŃii : 43: PEDAGOGIE Competenta 2: Utilizeaza comunicarea didactica Criterii de performanta: (a) Delimitarea sistemelor de educatie si a formelor de comunicare in educatie (b) Dezvoltarea educatiei adultului .morala (Kohlberg) . subiectiva. informala verbala. in dezvoltarea personalitatii. nonformala.instrumentala comunicare didactica profilul educatorului educatie interculturala Probe de evaluare Evaluare scrisa si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa delimiteze sisteme si forme de comunicare. ca actiune sociala specifica. . sa dezvolte educatia adultului ca proces de formare continua. 155 Educatia adultului obiective. nonverbala.paraverbala accidentala. conform criteriilor de performanta (a).psihosociala ( Erikson) Ideal educational si obiectivele educatiei Operationalizarea obiectivelor pedagogice Principii didactice Probe de evaluare Evaluare orala si scrisa prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evidentieze rolul educatiei .(b). ca proces de formare continua (c) Aplicarea strategiilor de formare si educatie Conditii de aplicabilitate: Sisteme de educatie si forme de comunicare formala. Evidentiaza rolul educatiei . si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanta (a).(b). forme Strategii de formare si educatie arta motivarii Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

156 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluare orala. (a) Specificarea rolului educatorului in realizarea activitatii instructiv-educative (b) Adaptarea tipului de evaluare la demersul pedagogic (c) Cultivarea creativitatii in studiul individual Conditii de aplicabilitate : Rolul educatorului Adaptarea evaluarii Creativitate in studiu individual metodologia instruirii (strategii didactice) proiect de tehnologie didactica tipuri de evaluari evaluare rata succes-esec specificul invatarii umane formare intelectuala creativitate umana si cultura generala Probe de evaluare Evaluare scrisa si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa specifice rolul educatorului in realizarea activitatii instructiv-educative conform criteriilor de performanta (a) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate. scrisa si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa adapteze tipul de evaluare la demersul pedagogic si sa cultive creativitatea in studiul individual conform criteriilor de performanta (b). Titlul unităŃii : 43: PEDAGOGIE Competenta 3: Aplica metodologia invatarii si studiului individual Criterii de performanta.Evaluare orala si practica prin care elevul demonstreaza ca este capabil aplice strategii de formare si educatie conform criteriilor de performanta (c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.(c) si precizarilor din conditiile de aplicabilitate.

ancheta. 2.Titlul unitatii: Nivel: 44. CERCETARE IN NURSING Concepe un proiect de cercetare in nursing Utilizarea etapelor cercetarii in nursing 157 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CERCETARE IN NURSING Explica metodele. Descrie domeniile de cercetare in nursing. chestionarul 44. 3. Explica metodele. experimentul natural. Titlul unitatii: Competenta 3. Titlul unitatii: Competenta 2. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing conform criteriilor de performanta (a). (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. CERCETARE IN NURSING Competenta 1. Concepe un proiect de cercetare in nursing. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Criterii de Performanta: (a) Explicarea principalelor domenii ale cercetarii in nursing Conditii de Aplicabilitate: (a) domenii: promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris procesul de ingrijire (nursing) grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing conform criteriului de performanta (a) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Criterii de Performanta: (a) 44. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa explice metodele.0 Competente: 1. Criterii de Performanta: (a) (b) Conditii de Aplicabilitate: metode de cercetare: tehnici si instrumente: Probe de Evaluare: Redarea metodelor de cercetare in nursing Descrierea tehnicilor si instrumentelor de investigare in nursing observatia clinica. Titlul unitatii: 44. CERCETARE IN NURSING 3 avansat Valoare credit: 1. metoda analizei documentelor interviul. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.

158 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Conditii de Aplicabilitate: etape: pregatirea cercetarii colectarea datelor analiza si interpretarea datelor redactarea raportului final Probe de Evaluare: Probe orale / scrise(proiect de cercetare) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa conceapa un proiect de cercetare in nursing conform cu criteriul de performanta (a) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.

45. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ginecologice. 2.etiopatogenie fibromiomul uterin.5. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afectiuni ginecologice. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afectiuni ginecologice. durerea pelvina. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Evaluează rezultatele îngrijirilor Titlul unitatii: 45. (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerile de date.1. Titlul unitatii: Competenta 45. 3.boala inflamatorie pelvina. hemoragia. 45. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor ginecologice conform criteriilor de performanta (a) . Criterii de Performanta : (a) Culegere de date semnificative.2. Conditii de Aplicabilitate: 159 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aplica interventiile proprii si delegate planificate. (b) Descrierea principalelor afectiuni ginecologice. definitie. leucoreea. 45. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanta : (a) Identificarea semnelor si simptomelor la pacienta cu afectiuni ginecologice.cancere genitale investigatii. (b) afectiuni : vulvovaginite. : 45. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nivel: 3 avansat Valoare credit : 1 Competente : 45.tulburari de statica simptomatologie leziuni precanceroase. 1. Conditii de Aplicabilitate (a) semne clinice tulburarile ciclului menstrual. (c) Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientelor ginecologice. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Competenta 45. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.principii afectiuni ovariene. : Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ginecologice.Titlul unitatii: 45. de tratament menopauza. 4. 45.infertilitate.sterilitate.

alimentare. igiena. (b).3. schimbarea schemei corporale. hidratare. disfunctie sexuala. anxietate. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. manifestari de independenta. : 45. Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire. comunicare.4. Tilul unitatii: 45. surse de dificultate. observabilitate. risc de deficit de volum lichidian. administrarea tratamentului general si local. alterarea confortului.(a) modalitati culegere date: (b) sinteza informatiilor : (c) probleme de dependenta diagnostic de ingrijire (nursing) : interviu. Stabilirea interventiilor proprii si delegate. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice probleme de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a) . Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii : (b) prioritati de ingrijire: (c) interventii proprii: interventii delegate: Formularea obiectivelor de ingrijire. profilaxie.: Criterii de Performanta : 160 Aplica intervenŃii proprii si delegate Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . deficit de cunostinte. educatie. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Competenta 45. Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planuri de ingrijire conform criteriilor de performanta (a) . manifestari de dependenta. a starii de constienta. participarea la intervenŃii ginecologice. prvenirea complicatiilor. performanta. pregatirea pentru investigatii si analize. mentinerea functiilor vitale. realism. mobilizare. Titlul unitatii: Competenta 45. comunicare ineficace. alterarea imaginii de sine. supravehgerea functiilor vegetative. risc de creştere a temperaturii. observatie clinica. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. alterarea eliminărilor urinare (incontinenŃă). cercetare documente medicale. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). implicare. izolare socială. profilaxia infectiior. (b). specificitate. pregătirea specială pentru operaŃie şi îngrijirea postoperatorie. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatori.

asigurarea confortului psihic. explicatii. specul vaginal. 161 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . recoltări de secreŃie vaginala. Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor. planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientei. (b) reformularea obiectivelor : adaptate la resursele fizice si psihice ale pacientei. lamele. tamponament vaginal. dilatatoare Hegar. seringi. cauterizarea. Lugol. electrocauter. albastru de toluidina). Efectuarea interventiilor. informare. realizat : manifestari de dependenta absente sau diminuate. (b). obtinerea acordului. histerometria. Probe de Evaluare : Probe orale/practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). chiuretajul evacuator. lame. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. spalaturi vaginale. histeroscop. pense porttampon. ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise /practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice evalueze rezultatele ingijirilor aplicate. conform criteriilor de performanta (a) . Pregatirea psihica si fizica a pacientei. biopsic si hemostatic. Criterii de Performanta : (a) (b) Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite : Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite. aparat Schultze. participarea la recoltarea biopsiei. campuri. (b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. nerealizat : manifestari de dependenta care se mentin. punctia fundului de sac Douglas (culdopunctia). pozitie adecvata.(a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente. solutii pentru examinari (acid acetic 3%. histerometru. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. pense pentru col. manusi. pregătirea specială preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie. recoltarea biopsiei. Titlul unitatii: Competenta 45. spatula Ayre. nitrat de argint 5%. solutii antiseptice. colposcop. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. recipiente.: 45.5. igiena si dezinfectie locala. pense pentru biopsie. chiurete. materiale : (b) pregatire psihica : pregatirea fizica : (c) interventii specifice : valve. comprese. tampoane.

Titlul unitatii: 46.ovarele ovogeneza si functia endocrina. bazinului obstetrical conform criteriilor de performanta (a). OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Competenta 46. vulva. OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Competenta 46. 46. nasterea normala si nou-născutul în cazul de urgenŃă 46. repere obstetricale. Titlul unitatii: 46.trompele. (d) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.2. (c).Titlul unitatii: 46. semne şi simptome de sarcină Criterii de Performanta : (a) Identificarea modificărilor organismului în timpul sarcinii şi semnele de sarcină.4. (b) Descrierea aspectelor legate de cresterea oului si dezvoltarea fatului constatate in urma investigatilor (c) Supravegherea prenatală şi educaŃia gravidei Conditii de Aplicabilitate : 162 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Nivel: 3 avansat Valoare credit : 2 Competente : 46. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii.3.uterul.1. diametrele bazinului.1. nidatie si dezvoltare a sarcinii osos si moale . Supraveghează perioada de lauzie si revenirea femeii in familie 46. semne şi simptome de sarcină.5 Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. loc de fecundaŃie. Descrie aparatul genital si bazinul obstetrical Probe de Evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie componentele si functile aparatului genital .vaginul. Descrie aparatului genital si bazinul obstetrical 46. stramtoarea superioara si inferioara. (b).2.: Analizează modificările organismului în timpul sarcinii. Supraveghează travaliul normal.: Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate : (a)organe genitale : (b)functii : (c)bazinul obstetrical : Descrierea organelor genitale interne si externe Explicarea funcŃiilor Identificarea reperelor anatomice pe bazinul obstetrical.

ecografia luarea in evidenta. asistarea expulziei capului. naşterea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta Pregatirea gravidei si materialelor pentru examen si nastere Identificarea semnelor de declanşare a travaliului. declansare : modificarile colului. cresterea sanilor.teste de laborator si schema de repetare.3.c. aspectul lichidului amniotic.stabilirea varstei sarcinei si a datei probabile a nasterii. respectarea asepsiei si antisepsiei.toaleta locala. _______________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice modificările organismului şi semnele de sarcina. OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Competenta 46. pigmentatia. temperaturii. forma si consistenta ale uterului.examenul clinic.stergerea mucozitatilor controlul dezlipirii placentei. igiena sarcinii.vegetative. lichidul amniotic. cantar. anexelor si tesuturilor moi.fatul la diferite varste. (b). creşterea abdomenului (b) cresterea si dezvoltarea: membranele oului. Titlul unitatii: 46. gimnastica gravidei. programul controalelor periodice. observarea sangerarii si a contractarii uterului 163 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .foarfece.materiale dezinfectie. controlul integrităŃii.primele miscari fetale. modificarea caracteristicilor contractilor uterine. (c).eventual ruperea membranelor (c) asistarea naşterii : măsurarea tensiunii arteriale. atitudinea celorlalŃi membrii ai familiei.placenta. plan de educaŃie. rolul de părinŃi. .cordonul ombilical.starea membranelor si colului.pense. semne de suferinta fetala .: Criterii de Performanta : (a) (b) (c) (d) Supraveghează travaliul normal. supravegherea prenatală conform criteriilor de performanta (a). clame sau aŃă pentru cordon.bataile cordului fetal. Asistarea naşterii in caz de urgenta Efectuarea primelor ingrijiri ale nou-nascutului (c) supravegherea prenatală şi educaŃia gravidei : Conditii de Aplicabilitate : (a) pregătirea gravidei asigurarea colaborarii.f. modificari de volum. pulsului. observarea comportamentului . si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. scutece (b) semne de contractii ritmice eliminarea dopului gelatinos. igiena sânilor şi pregătirea pentru alăptare.supravegherea b. tulburari neuro . examenul obstetrical.colaborarea cu gravida apararea perineului. solutii pentru profilaxia oftalmiei. aspecte legate de cresterea si dezvoltarea oului şi fătului.golirea vezici si si a materialelor : rectului campuri sterile. bilantul starii de sanatate.(a) Modificările organismului modificările locale şi generale şi semne de sarcină : amenoreea.

îngrijirea plăgii perineale. identificarea malformatiilor Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze travaliul normal. înainte si după supt.mobilizarea si gimnastica.4. parinti cu deficiente senzoriale si motorii .plaga ombilicala . (d). instalarea secretiei lactate . adaptarea copiilor existenti . ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa supravegheze perioada de lauzie si sa asigure educarea lauzei si familiei conform criteriilor de performanta (a). (c). ajutorul acordat pentru ingrijirea nou nascutului . profilaxia oftalmiei cântărire. (c) autoîngrijirea: plan de educatie pentru : igiena corporala si locala.igiena. îngrijiri in apnee tranzitorie. (c).: Supraveghează perioada de lauzie si revenirea femeii in familie Criterii de Performanta : (a) (b) (c) (d) Conditii de Aplicabilitate : Urmarirea revenirii la normal a functiilor organismului si a organelor genitale. 164 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (d) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. involutia uterina lauziei şi toaleta lăuzei : si subinvolutia . adaptarea materna si paterna . masuri anticonceptionale (d) educarea familiei : sarcinile si responsabilitatiile parintilor . si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Titlul unitatii: 46. (b). îngrijirea sânilor. OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Competenta 46. pensarea .functile vitale si vegetative normal : (eliminari) mobilizare . parintii peste 35 de ani . Supravegherea manifestarilor lauziei şi igiena lăuzei Educarea lauzei pentru autoingrijirea la domiciliu Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei (a)revenirea la aspectul tegumentelor. asfixie albastra . (b).ligaturarea si sectionarea cordonului. copil pretios. alba traumatisme obstetricale ingrijiri in primele ore si primele zile dupa externare : alimentatia.(d) îngrijirea nou nascutului : dezobstructia. . măsurare.nasterea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta conform criteriilor de performanta (a). reluarea activitatilor gospodaresti. stabilirea scorului APGAR . incidente. spălarea organelor genitale externe. reluarea vietii sexuale. modificarea organelor genitale (b) manifestarile aspectul normal si modificat al lohiilor .

Titlul unitatii: 46. OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Competenta 46. 5.: Criterii de Performanta : (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate : (a) participare la examen Descrierea situaŃiilor de risc obstetrical depistate la examenele periodice. Identificarea problemelor de dependenŃă pentru întocmirea planului de îngrijire. Acordarea ajutorului de urgenta pentru salvarea mamei si copilului, reducerea riscului bilantul initial pentru identificarea afectiunilor asociate semne de disgravidie precoce si tardiva, hemoragii din prima si a doua jumatate, incompatibilitate Rh, ABO, conditii de peristaza nefavorabile consum de droguri, alcool, fumatul, măsurarea tensiunii arteriale, a greutăŃii, monitorizarea b.c.f. Participa la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical

(b) probleme de hipersalivaŃie, vărsături incoercibile, HTA, edeme, dependenŃă: dispnee, risc de sângerare, risc înalt de pierdere a starii de cunoştinŃă, risc de rănire; plan de educaŃie. nastere prematura si supramaturata ,suferinta fetala placenta previa , apoplexia utero-placentara , preeclampsia, eclampsia, vărsături incoercibile, ruptura prematura a membranelor, prolabare de cordon ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice cauzele cu risc obstetrical si sa stabileasca obiectivele urmăririi conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. (c) acordarea ajutorului de urgenta

165

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Titlul unitatii : Nivel : Valoare credit :

47. PUERICULTURA, PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC 3 avansat 2.0

Competente : 1. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului 2. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor specifice copilului 3. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi 4. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing) 5. Aplica interventiile proprii si delegate 6. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Titlul unitatii: 47. PUERICULTURA , PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 1.: Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului

Criterii de Performanta: (a) Acordarea ingrijirilor nou – nascutului si sugarului (b) Descrierea principalelor etape de dezvoltare staturo-ponderala si psihomotorie (c) Urmarirea programului de imunizari si alte actiuni de profilaxie Conditii de Aplicabilitate: (a) ingrijiri la nastere: dezobstruarea cailor respiratorii superioare, ligaturarea bontului ombilical, profilaxia oftalmiei gonococice, determinarea scorului Apgar ,cantarire, masurare, reflexe arhaice incidente fiziologice: involutia bontului ombilical, scaderea fiziologica in greutate, icter fiziologic, criza genitala a nounascutului, eritem alergic, febra tranzitorie alimentatia: alimentatia naturala, alimentatia artificiala, alimentatia mixta, diversificarea alimentatiei sugarului (b) cresterea staturo-ponderala legile cresterii si dezvoltarii, cresterea ponderala, cresterea staturala, dentitia de lapte si definitiva dezvoltarea psihomotorie etapele dezvoltarii psihomotorii calendarul imunizarilor imunitate, imunitate activa, imunitate pasiva,calendarul vaccinarilor, profilaxie profilaxia rahitismului

(c)

Probe de Evaluare: Probe orale/scrise/practice – (tip studiu de caz), prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa acorde ingrijirile necesare conform criteriilor de performanta (a),(b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate Titlul unitatii: 47. PUERICULTURA , PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 2.: Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor specifice copilului
166

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Criterii de Performanta: (a) Identificarea semnelor si simptomelor afectiunilor copilului (b) Descrierea principalelor afectiuni ale copilului Conditii de Aplicabilitate: (a) semne clinice dispnee, apnee, cianoza, paloare persistenta, persistenta pliului cutanat, matanii condrocostale, craniotabes, genu- valgum/varum, cifoza, scolioza, atonie musculara, semn Chwostek, uscaciunea tegumentelor, edeme de foame, eritem fesier, disfagie, tuse, expectoratie, tiraj, wheezing, polipnee, tahicardie, junghi toracic, jugulare turgescente, pleurezie, ortopnee, suflu sistolic, stenoza valvulara, hiper/hipotensiune, malabsorbtie, diaree, deshidratare, varsaturi, dureri abdominale, anorexie, apetit exagerat, ascita, hepatomegalie, melena, oligurie, disurie, polakiurie, enurezis, hidronefroza, tenesme vezicale, hematurie, akinezie, disartrie, convulsii tonice, convulsii tonico-clonice, paralizia flasca, contuzie, embolie, echimoza,petesii,purpura, epistaxis,gingivoragii (b) afectiuni definitie,etiopatogenie, simptomatologie,investigatii, principii de tratament encefalopatia hipoxic-ischemica, sindromul de malnutritie (distrofia), rahitism – tetania rahitica, anemii carentiale, avitaminoze, insuficienta respiratorie, bronhopneumonia, astm bronsic, cardiopatii congenitale, pericardita, insuficienta cardiaca, colaps vascular, boala diareica acuta, gastroenterita acuta, sindromul dureros abdominal, parazitoze intestinale, hepatite, glomerulonefrita acuta, insuficienta renala, epilepsia, convulsii, handicap neuro-motor, talasemia, leucemii, sindroame hemoragice, hemofilia, hipo/hipertiroidism, hipo/hipercorticism, diabet zaharat, dermatoze, dermatomicoze, eczeme

Probe de Evaluare: Probe orale/scrise – (studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnele si simptomele afectiunilor copilului conform criteriilor de performanta (a),(b) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate Titlul unitatii 47. PUERICULTURA, PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 3.: Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la copii bolnavi Criterii de Performanta: (a) Efectuarea culegerii de date (b) Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute din culegerea de date (c) Enuntarea diagnosticului de ingrijire (nursing) specific afectiunilor Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere observatia clinica, cercetare documente medicale,
167

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

interviu apartinatori/copil, discutii cu membrii echipei de ingrijire (b) sinteza informatiilor manifestari de independenta manifestari de dependenta surse de dificultate (c) probleme de dependenta alterarea vocii, obstructia cailor respeiratorii, diagnostice de ingrijire alimentatie insuficienta cantitativ si calitativ, (nursing) alimentatie exagerata cantitativ si calitativ, deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi subsatntele nutritive, diaree, dezinteres fata de masurile de igiena, vulnerabilitate, risc de accidente, comunicare ineficace la nivel intelectual,comunicare ineficace la nivel afectiv, alterarea tegumentelor si mucoaselor, deficit de cunostinte, alterarea procesului de crestere si dezvoltare etc Probe de Evaluare: Probe orale/scrise/practice – (tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire (nursing) conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate Titlul unitatii: 47. PUERICULTURA, PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 4.: Criterii de Performanta: Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing)

de date:

(a) Formularea obiectivelor de ingrijire (b) Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire (c) Stabilirea interventiilor proprii si delegate Conditii de Aplicabilitate: (a) criterii: (b) prioritati de ingrijire: specificitate, performanta, implicare, realism, observabilitate mentinerea functiilor vitale,a starii de constienta, supravegherea functiilor vegetative, profilaxia infectiilor, prevenirea complicatiilor, etc. comunicare, hidratare, alimentare, igiena, mobilizare, profilaxie, educatie copil/apartinatori, etc. pregatirea si participarea la examenul clinic, pregatirea pentru investigatii si analize, administrarea tratamentului general si local

(c) interventii proprii: interventii delegate: Probe de Evaluare:

Probe orale/ scrise/practice – (studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta (a),(b),(c) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.
168

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

incubatoare.Titlul unitatii: 47. igiena. trocare. cort oxigen etc. recoltarea sputei/urinii/materii fecale. camp operator (c) ingrijiri specifice: dezobsruarea cailor aeriene superioare. atela pentru imobilizat bratul. drenaj postural. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic Probe de Evaluare: Probe orale/ practice – (studiu de caz) prin care elevul sa demonstreze ca este capabil sa aplice ingrijirile proprii si delegate conform criteriilor de performanta (a). sonde Nelaton.: Aplica interventiile proprii si delegate Criterii de Performanta: (a) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate interventiilor (b) Pregatirea fizica si psihica a copilului si a apartinatorilor (c) Efectuarea interventiilor Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente: apasator de limba. ace punctie. seringi. solutii antiseptice. recipiente speciale pentru colectat urina la copii. probe functionale respiratorii. IDR la PPD. cantar de sugari. materiale: comprese. paracenteza. recoltari secretii buco-nazofaringiana. sursa de aspiratie sonde de aspiratie. eprubete(vacutainere). PUERICULTURA . sursa oxigen masti oxigen adecvate. medicamente. instilatii.: Criterii de Performanta: Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate (a) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil Conditii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite: realizat:manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat:manifestari de dependenta care se mentin 169 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . seringa Guyon. toracocenteza. PUERICULTURA . tampoane. substante de contrast. punctie rahidiana.asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor pregatirea fizica: pozitii adecvate. explicatii.(c) si conditiilor de aplicabilitate Titlul unitatii: 47. aspirarea secretiilor oro-faringiene. solutii de spalaturi. etc. branule(fluturas). trusa perfuzie. ace. anestezice. aerosoli. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 5. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Competenta 6. (b) pregatirea psihica: informare. pediometru. solutii perfuzabile.(b).

(b) reformularea obiectivelor: planificarea interventiilor: Probe de Evaluare: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Probe orale/ scrise/practice – (tip studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze rezultatele ingrijirilor aplicate conform criteriilor de performanta (a).(b) si in concordanta cu criteriile de aplicabilitate 170 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

vegetative: cefalee. mobilitate pasivă. 2.. Identifică problemele de dependenŃă şi sabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni neurologice.). Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile neurologice Criterii de performanŃă: (a) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu afecŃiuni neurologice (b) Descrierea principalelor afecŃiuni neurologice. etiopatogenie.investigaŃii principii tratament (miastenia. procesele expansive cerebrale. pareză. neuroinfecŃiile.convulsii. tonus muscular. ortostatism şi mers. vertij. (polinevrite. escare. polimiozitele. patologia musculară. Elaborează planul de îngrijire (de nursing) 4. reflexe. trofice. hipertonie. memorie. hipotonie. epilepsia. mddificări ROT. patologia nervilor periferici. paralizii periferice isolate). simptomatologie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor neurologice. Analizează semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile neurologice. coordonare. tulburări de limbaj. cefaleea. sindrom de neuron motor central şi periferic. incontinenŃă. CondiŃii de aplicabilitate: Semne şi simptome: atitudini particulare. boala Parkinson. come 171 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc. paraplegie. tetraplegie. mobilitate activă şi forŃă musculară. 5.0 CompetenŃe: 1. 3.Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nivelul: Valoare credit: 3 avansat 2. AfecŃiuni definiŃie. nevralgiile. tulburări de sensibilitate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE CompetenŃa: 1. nevralgia sciatic. patologia spinală. paralizie.ataxie.tremor.. patologia vasculară cerebrală. dezorientare temporospaŃială.

deficit de îngrijire (a) (b) (c) CondiŃii de aplicabilitate: ModalităŃi culegere date: Sinteza informaŃiilor Probleme de dependenŃă Probe de evaluare: Probe orale/ scrise. Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE CompetenŃa: 2. a îngrijirii personale. studiu de caz. prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă şi să stabilească diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni neurologice. practice. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Elaborează planul de îngrijire. b şi conform condiŃiilor de aplicabilitate. observaŃie clinică discuŃii cu echipa de ntervenŃie şi aparŃinătorii. necoordonarea mişcărilor. b.Probe de evaluare: Probe orale/ scrise prin care elevul să arate că este capabil să analizeze semnele şi simptomele specifice din afecŃiunile neurologice în conformitate cu criteriile de performanŃă – a. alterarea percepŃiei senzoriale. de nursing Criterii de performanŃă: (a) Formularea obiectivelor de îngrijire (b) Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire (c) Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate 172 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . circulaŃie inadecvată. surse de dificultate diminuarea sau pierderea mobilittăŃii. risc de infecŃii. Identifică problemele de dependenŃă şi sabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni neurologice. Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE CompetenŃa: 3. manifestări de independenŃă. cercetare documente medicale. alterarea comunicării. c. conform criteriilor de performanŃă a. Criterii de performanŃă: Efectuarea culegerii de date Analizarea şi sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerea datelor EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice pacienŃilor cu afecŃiuni neurologige interviu. alterare funcŃii vitale. şi manifestările de dependenŃă.

reflexe osteotendinoase. realism. menŃinerea funcŃiilor vitale. mobilitatea pacientului.ace pentru injecŃii.igienă. c. c.anestezice. prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni neurologice. seringi de diferite mărimi. asigurarea confortului psihic educare poziŃie adecvată.CondiŃii de Aplicabilitate: Criterii PriorităŃi de îngrijire IntervenŃii proprii şi intervenŃii delegate specifici. observabilitate. implicare. administrarea medicaŃiei prescrise Probe de evaluare: Probe orale/ scrise.măsurarea TACR. explicaŃii.a stării de conştienŃă.mobilizare. comunicare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate Pregătirea materialelor şi instrumentelr adecvate intervenŃiilor Pregătirea fizică şi psihică a pacientului Efectuarea intervenŃiilor ciocan de reflexe.supravegherea funcŃiilor vegetative.profilaxia infecŃiilor.perfuzoare. pregătirea pentruinvestigaŃii. mască oxigen. 173 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sondă gastrică.medicamente. b.prevenirea complicaŃiilor.oftalmoscop. profilaxie.pense. vezicală. puncŃie rahidiană.aspirator secreŃii informare. materiale pentru igiena personală.monitorizare funcŃii vitale. Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE CompetenŃa: 4.educaŃie.eprubete. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) CondiŃii de aplicabilitate: Instrumente Materiale Pregatire psihică Pregătire fizică IntervenŃii specifce Probleme de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate specifice bolilor neurologice conform criteriilor de performanŃă a. vacumtainere. conform criteriilor de performanŃă a.hidratare.trocare. studiu de caz. igienă. tensiometru. b. performanŃă. practice. soluŃii perfuzabile. examenul fundului de ochi. alimentare. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii: 48: NEUROLOLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE CompetenŃa: 5. 174 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Criterii de performanŃă: (a) Aprecierea rezultatelor obŃinute. b şi în corcondanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. prin raportarea la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de îngrijire în caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de aplicabilitate: Obiective stabilite: realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate nerealizat: manifestări de dependenŃă care se menŃin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestărilor de depenŃă prezente Reformulare obiective Planificarea intervenŃiilor: Probe de evaluare: Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze îndeplinirea obiectivelor stabilite conform criteriilor de performanŃă a.

etiopatogenie. tulburările activităŃii motorii (manierismul. tulburările memoriei (dismneziile). tulburări ale afectivităŃii (distimii. psihoze endogene. investigaŃii. psihiatrică secundară altor boli.Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 3 avansat 2. EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice bolilor psihice. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor psihice. Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE CompetenŃa 2: Identifică problemele de sănătate si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice. 49.1. stupoarea. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante Sintetizarea informaŃiilor obŃinute prin culegerea de date. tahifemie). hipertimii. fuga de idei. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice. principii de oligofrenii. AfecŃiuni: definiŃie. tulburările atenŃiei (disprosexiile). 49. Descrierea principalelor boli psihice. tulburări de personalitate. patologia simptomatologie. delir.5. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.2. bizareria. paratimii). Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu boli psihice. CondiŃii de Aplicabilitate: Semne clinice: tulburări de percepŃie si gândire (halucinaŃii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).3. sindromul oniric. psihozele toxice (alcoolismul si toxicomaniile). tulburări ale conştiinŃei (starea crepusculară. demenŃe. tulburări ale instinctelor. hipotimii. catatonia. Aplică intervenŃiile proprii si delegate planificate. psihopatiile. Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE CompetenŃa 1: Analizează semnele si simptomele specifice bolilor psihice. akatisia. 49. tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor psihice conform criteriilor de performanŃă a). coma). agitaŃia psiho-motorie.4. 175 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.0 49. catalepsia). 49. confuzie. nevroze.

psihoterapie. potenŃial crescut pentru violenŃă. perturbarea imaginii de sine. susŃinerea eu-lui. Stabilirea intervenŃiilor proprii si delegate CondiŃii de Aplicabilitate: Criterii de formulare a obiectivelor: PriorităŃi de îngrijire: IntervenŃii proprii: IntervenŃii delegate: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă a). observabilitate (SPIRO). implicare. realism. specificitate. b). prevenirea auto-. comunicare verbală alterată. alterarea procesului gândirii. prevenirea violentei. comunicare. menŃinerea funcŃiilor vitale. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. supravegherea funcŃiilor vegetative. manifestări de dependenŃă. 176 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . anxietate. familia si aparŃinătorii. igiena. educaŃie. cercetarea documentelor medicale. a stării de cunoştinŃa. manifestări de independenŃă. performanŃă. Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă si să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a). Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. deficit de autoîngrijire. a comportamentului. Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE CompetenŃa 3: Elaborează planul de îngrijire. discuŃii cu echipa de îngrijire.agresivităŃii. si hetero. hidratare-alimentare. administrarea tratamentului general si local. b). c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. izolare socială.CondiŃii de Aplicabilitate: ModalităŃi de culegere a datelor: Sinteza informaŃiilor: Diagnostice de îngrijire (nursing): interviul. Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. tentativă de suicid. surse de dificultate. necomplianŃă. pregătirea pentru investigaŃii si analize. inadaptare socială. perturbarea somnului. observaŃia clinică.

truse de perfuzat.realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. b).Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii si delegate. orientare. ergoterapia. CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective stabilite: . stabilirea de limite (graniŃe). psihanaliza. asigurarea confortului.nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin (persistă). medicamente. obŃinerea complianŃei. sonde digestive (Faucher). soluŃii antiseptice. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. feşi de tifon. psihoterapia. Efectuarea intervenŃiilor planificate. contenŃia mecanică. dezinfecŃie. 177 Reformularea obiectivelor: Planificarea intervenŃiilor: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . administrarea neurolepticelor. . explicaŃie. sedare. CondiŃii de Aplicabilitate: Instrumente: Materiale: Pregătirea psihică: Pregătirea fizică: IntervenŃii specifice: seringi. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea materialelor si instrumentelor adecvate intervenŃiilor. resocializarea (funcŃionarea in grup). igienă. adaptate resurselor fizice si psihice ale pacientului. electroşocul. soluŃii perfuzabile. informare. materiale pentru contenŃia mecanica. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. poziŃie adecvată. comprese. Pregătirea psihică si fizică a pacientului. adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Titlul unităŃii: 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Probe de evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii si delegate planificate conform criteriilor de performanŃă a). stetoscop. tensiometru. Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultate nefavorabile.

Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate conform criteriilor de performanŃă a). b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. 178 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 1: Analizeaza principalele tipuri de anestezie Criterii de Performanta: (a) (b) Descrierea principalelor tipuri de anestezie Pregatirea pshica si fizica a pacientului Conditii de Aplicabilitate: (a) tipuri de anestezie: definitie.Titlul unitatii: 50.0 1.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Nivel: Valoare credit: Competente: 3 avansat 2. 179 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aplica interventiile proprii si delegate 6. ANESTEZIE . explicatii. pozitie adecvata Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze principalele tipuri de anestezie conform criteriilor de performanta (a). materiale necesare. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Titlul unitatii: 50. (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave 4. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. supravegherea pacientului (b) pregatire psihica: pregatirea fizica: anestezia generala. anestezia locala informare. anestezia peridurala. asigurarea confortului psihic preanestezia. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2. ANESTEZIE . rahianestezia.

fibrilatie. tahicardie. comele. investigatii. (b) in concordanta cu conditiile de aplicabilitate. principii de tratament Probe de Evaluare: Probe orale / scrise (studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa analizeze semnelor si simptomelor specifice afectiunilor grave conform criteriului de performanta (a). apnee.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 2: Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave Criterii de Performanta: (a) (b) Conditii de Aplicabilitate: (a) semne clinice dispnee. arsuri. ANESTEZIE . oligo-anurie. insuficienta renala acuta. perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala Identificarea semnelor si simptomelor la pacientul cu afectiuni grave Descrierea principalelor afectiuni grave (b) afectiuni grave definitie. ANESTEZIE . Criterii de Performanta: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date Analizarea si sintetizarea informatiilor obtinute Enuntarea diagnosticelor nursing specifice afectiunilor pacientilor 180 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc dezechilibre hidroelectrolitice si acido-bazice. Titlul unitatii: 50.Titlul unitatii: 50. degeraturi. socul.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 3: Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. intoxicatii. intinderea si profunzimea arsurii. tulburarile de ritm si de conducere. absenta pulsului. stopul cardiorespirator. profunzimea comei. etiopatologie simptomatologie. starea de constienta. insuficienta respiratorie acuta.

alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. circulatie inadecvata. mobilizare. observabilitate menŃinerea funcŃiilor vitale. eliminare inadecvata prin deficit. vulnerabilitate in fata pericolelor. Titlul unitatii: 50. comunicare ineficace la nivel afectiv. (b). comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. performanta.Conditii de Aplicabilitate: (a) modalitati culegere date: (b) sinteza informatiilor: interviu. profilaxia infecŃiilor . afectare fizica si/sau psihica. surse de dificultate. manifestari de dependenta. profilaxie. (c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate . ANESTEZIE . imobilitate. (c)probleme de dependenta diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. administrarea tratamentului general şi local _____________________________________________________________________ 181 (c) intervenŃii proprii: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cercetare documente medicale. anxietate Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise / practice (studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice problemele de dependenta si sa stabileasca diagnosticele de ingrijire(nursing) conform criteriilor de performanta (a). igiena. implicare. educaŃie intervenŃii delegate: pregatirea pentru investigaŃii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora pregatirea preoperatorie si ingrijirile postoperatorii. alimentare. supravegherea funcŃiilor vegetative. prevenirea complicaŃiilor Formularea obiectivelor de ingrijire Ierarhizarea prioritatilor de ingrijire Stabilirea interventiilor proprii si delegate Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) comunicare. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii manifestari de independenta. supravegherea starii de conştienŃă. hidratare.observatie clinica. realism.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 4: Criterii de Performanta: (a) (b) (c) CondiŃii de Aplicabilitate: (a) criterii: (b) priorităŃi de îngrijire: specificitate.

(b). (c). aspirarea secretiilor oro-faringiene. aparatura pentru monitorizare. etc informare. tavita renala. aparatura pentru oxigenoterapie. etc dezobstruarea cailor aeriene superioare. transfuzii. traheotomie. etc ______ Pregatirea materialelor si instrumentelor necesare interventiilor Pregatirea psihica si fizica a pacientului Efectuarea interventiilor Aplica interventiile proprii si delegate materiale necesare: (b) pregatirea psihica: pregatirea fizica: (c) interventii specifice: ___________ Probe de Evaluare: Probe orale / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice interventiile proprii si delegate conform criteriilor de performanŃă (a). Titlul unitatii: 50. pansamente. ANESTEZIE . supravegherea functiilor vitale – monitorizare. Titlul unitatii: 50.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 5: Criterii de Performanta: (a) (b) (c) Conditii de Aplicabilitate: (a) instrumente: tensiometru.Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă (a). camp operator. truse de perfuzie si transfuzie.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Competenta 6: Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Criterii de Performanta: (a) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite (b) Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultat nefavorabil 182 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . perfuzii. truse de instrumente sterile. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (c). seringi si ace sterile. manusi sterile. asigurarea confortului psihic pozitie adecvata. oxigenoterapie. etc pat special. (b). igiena. platou steril. ANESTEZIE . în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. explicatii . resuscitarea cardio-respiratorie. mobilizare. comprese sterile. aparatura pentru respiratie asistata. substante antiseptice.

conform criteriilor de performanŃă (a).CondiŃii de Aplicabilitate: (a) obiective stabilite realizate:manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate . (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (b) reformularea obiectivelor: planificarea intervenŃiilor: 183 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

1 Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 51.Titlul unităŃii : Nivel: Valoare credit 2.2.4 Aplică măsurile de urgenŃă. aspect general. vărsături… Produse patologice: Probe de evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările de comportament.2 Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 184 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. semne neurologice sânge. starea de percepŃie. (b).0 Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului Descrierea modificării de comportament Analizarea aspectului general al pacientului (c) Identificarea produselor patologice ________________________________________________________________________ CondiŃii de aplicabilitate: Modificări de comportament: starea de conştienŃă: nivel şi conŃinut. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 51. spută. (c).3 Evaluează elementele de gravitate 51. 51.: Criterii de performanŃă : (a) (b) 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE 3 avansat 2.0 Competente: 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE 3 avansat 51. produse biologice conform criteriilor de performanŃă (a). Titlul unităŃii : Nivel: 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE 3 avansat CompetenŃa 51. lcr. atitudini. de reactivitate Aspectul general al pacientului: aspect general modificări tegumentare . 1.5 Monitorizează evoluŃia pacientului Titlul unităŃii : Nivel Valoare credit Competenta 51.

durerea precordială. hemoptizia gravă. embolie pulmonară. de coloană vertebrală. urgenŃe anafilactice urgenŃelor toxice urgenŃelor metabolice urgenŃelor obstetricale şi ginecologice urgenŃe traumatologice Semne şi simptome AfecŃiunile insuficienŃa respiratorie acută. (b). criza astmatică. dispneea. sindromul de strivire. accidentele electrice. abdominale. mişcări involuntare Cauze urgenŃelor respiratorii urgenŃelor cardio circulatorii. hemoptizia. coma mixedematoasă. hematuria. urgenŃe metabolice hipoglicemie. infarct miocardic. melena. intoxicaŃii cu monoxid de carbon. reflexe. maxilofaciale şi orl. şoc hipovolemic. hematemeza. edem pulmonar acut. ale membrelor. de insecte arsuri. muşcături de şarpe veninos. angină pectorală. cu alcool etilic. tranzitul intestinal.Criterii de performanŃă : (a) (b) Analizarea semnelor şi simptomelor Identificarea cauzelor urgenŃelor (c) Recunoaşterea afecŃiunilor ________________________________________________________________________ CondiŃii de aplicabilitate: expectoraŃia. şi în concordanŃă cu criteriile de aplicabilitate. hipotermia. sindromul de explozie etc Probe de evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască etiologia stărilor de urgenŃă conform criteriilor de performanŃă (a). durerea colicativă ). şoc cardiogen. echilibru static şi dinamic. (c). criză hipertensivă. coma hiperosmolară. disecŃie de aortă. spânzurarea. disritmii severe. vărsăturile. politraumatisme craniene. durerea toracică. coma tireotoxică. pneumotorax. anuria. toracice. şoc anafilactic. intoxicaŃi medicamentoase. colapsul. disuria. motilitate voluntară. . oculare. 185 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . edemele. dispneea. tulburările de ritm cardiac.

Titlul unităŃii : Nivel:

51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE 3 avansat

CompetenŃa 51.3 Evaluează elementele de gravitate Criterii de performanŃă : (a) Analizarea leziunilor (b) Identificarea elementelor de gravitate (c) Prevenirea complicaŃiilor ________________________________________________________________________
CondiŃii de aplicabilitate:

Leziuni Elemente de gravitate ComplicaŃii

la nivelul scalpului, feŃei, gâtului, toracelui, membrelor, abdomenului vârsta, terenul, timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor, coma, colapsul, şocul, insuficienŃa respiratorie acută, stopul cardiac, hipotermia severă, respiratorii, cardiovasculare, digestive, neurologice, renale, metabolice, septice

Probe de evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze starea de urgenŃă a pacienŃilor, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii : 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE

CompetenŃa 51.4 Aplică măsurile de urgenŃă Criterii de performanŃă : (a) Pregătirea materialele (b) Selectarea şi aplicarea manevrelor de urgenŃă ________________________________________________________________________ CondiŃii de Aplicabilitate Materiale necesare Manevre de urgenŃă trusă de urgenŃă, sursă de oxigen, medicaŃie, degajarea victimei, poziŃia de siguranŃă. resuscitare cardio respiratorie, eliberarea şi protecŃia căilor respiratorii superioare, ventilaŃie pe mască, intubaŃie, masaj cardiac extern, abordarea căi venoase profunde, administrarea de medicamente, recoltări, oprirea unei hemoragii, hemostază chirurgicală provizorie, îngrijirea unui politraumatizat, intoxicat, comatos, drenaj pleural, sondă gastrică, manevra Heimlikh, hemostază chirurgicală provizorie, măsuri de prim ajutor în arsuri grave, degerături
186

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnicile de resuscitare în mod diferenŃiat, funcŃie de organul compromis, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate Titlul unităŃii : Nivel: Competenta 51.5: 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE 3 avansat Monitorizează evoluŃia pacientului

Criterii de performanŃă : (a) Analizarea rezultatele intervenŃiei prin comparare cu valorile iniŃiale şi cele normale (b) Aplică aspectele etice din resuscitare şi prim ajutor ________________________________________________________________________
CondiŃii de Aplicabilitate

Rezultate intervenŃii

ameliorarea sau normalizarea funcŃiilor vitale, oprirea hemoragiei, imobilizarea provizorie a traumatismelor, etc
scop, orientarea deciziilor, autonomia pacientului, criterii de neînceperea resuscitării, criterii de întrerupere a resuscitării, aparŃinătorii,

Aspecte etice

echipa de resuscitare şi prim ajutor
Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil monitorizeze evoluŃia pacientului, conform criteriilor de performanŃă (a), (b), (c), şi în concordanŃă cu criteriile de aplicabilitate.

187

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Titlul unităŃii : 52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE SI NURSING Nivel: 3 avansat Numar de credite 2 CompetenŃe: 1. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană. 2. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. 3. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici. 4. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 5. Aplică intervenŃiile proprii si delegate planificate. 6. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

Titlul unităŃii : CompetenŃa 1:

52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană.

Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Descrierea factorilor care influenŃează procesul de îmbătrânire umană. Identificarea modificărilor produse de îmbătrânire in funcŃionarea organismului.

CondiŃii de Aplicabilitate: Factori care influenŃează îmbătrânirea: Modificări produse de îmbătrânire - fiziologice (de uzura): patologice: somatici-ereditari, psihologici, socio-culturali, spiritualireligioşi scăderea acuităŃii senzoriale, a mobilităŃii fizice, schimbări in fizionomie, rezistenta la schimbare, scăderea controlului emoŃional si a capacitaŃii de adaptare. probleme de sănătate fizică, mentală si emoŃională, pierderea autonomiei.

Probe de Evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modificările determinate de îmbătrânirea umana conform criteriilor de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. Titlul unităŃii : 52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC

CompetenŃa 2: Analizează semnele si simptomele specifice afecŃiunilor persoanelor vârstnice. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor si simptomelor la persoanele vârstnice. Descrierea principalelor afecŃiuni ale persoanelor vârstnice.
188

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

CondiŃii de Aplicabilitate: Semne clinice: dispnee de efort, durere precordiala, anorexie, pierdere ponderala, HTA sau hTA, pierderi de cunoştinŃa, pierderi de memorie, tulburări de somn, stări confuzionale, constipaŃie, incontinenta de urina, incontinenta anala, deshidratare, modificări cutanate însoŃite de prurit, tulburări de micŃiune, atrofii musculare, osteoporoza, tulburări psihice, escare, traumatisme prin cădere. I.M.A., HTA, arterita, depresiile tardive, stările confuzionale, dementele, AVC tranzitorii, refluxul gastroesofagian, abdomenul acut, epitelioamele, infecŃiile urinare, incontinenta si retenŃia de urina, fracturile de femur si de bazin, căderile crizele de adaptare, sindromul de imobilizare, stările terminale.

AfecŃiuni: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, principii de tratament şi de recuperare. Probe de Evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice conform criteriilor de performanŃă a), b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.

Titlul unităŃii : CompetenŃa 3:

52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Identifică problemele de sănătate si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la persoanele vârstnice.

Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante. Sintetizarea informaŃiilor obŃinute prin culegerea de date. EnunŃarea diagnosticelor de nursing specifice afecŃiunilor persoanelor vârstnice.

CondiŃii de Aplicabilitate: ModalităŃi de culegere a datelor: Sinteza informaŃiilor: Diagnostice de îngrijire (nursing): interviul, observaŃia clinică, cercetarea documentelor medicale, discuŃii cu echipa de îngrijire, familia si aparŃinătorii; manifestări de independenŃă, manifestări de dependenŃă, pierderea autonomiei, surse de dificultate. scăderea acuităŃii senzoriale, diminuarea mobilităŃii fizice, pierderea controlului sfincterelor, dezorientare auto-, si allopsihică, alterarea integrităŃii tegumentelor, izolare socială, pierderea stimei de sine, devalorizare, vulnerabilitate crescută, risc crescut de accidentare.

Probe de Evaluare: Probe orale/ scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de dependenŃă si să stabilească diagnosticele de îngrijire (nursing) conform criteriilor de performanŃă a), b), c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.
189

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

soluŃii perfuzabile. menŃinerea funcŃiilor vitale. mânuşii de cauciuc. pregătiri preoperatorii si îngrijiri postoperatorii.unguente impermeabile pentru apa (unguente tip bariera). imobilizare in caz de fracturi. informare. igienă. trusă pentru îngrijirea rănilor. montarea sondei á demeure. stetoscop. sonde vezicale. dezinfecŃie. supravegherea funcŃiilor vegetative. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 4: Elaborează planul de îngrijire. Titlul unităŃii : 52: GERONTOLOGIE. igienă. mobilizare. performanŃă. b). Pregătirea psihică si fizică a vârstnicului. educaŃie.Titlul unităŃii : 52: GERONTOLOGIE. igiena corporală si vestimentară. tensiometru. profilaxie. comprese. prevenirea complicaŃiilor si a accidentelor. asigurarea confortului. Criterii de formulare a obiectivelor: PriorităŃi de îngrijire: IntervenŃii proprii: IntervenŃii delegate: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise /practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă a). intervenŃii de suport si protecŃie socială prin colaborarea cu alte sectoare. implicare. intervenŃii paliative. observabilitate (SPIRO). 190 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. soluŃii antiseptice. explicaŃie. obŃinerea consimŃământului poziŃie adecvată. comunicare. administrarea tratamentului general si local. realism. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 5: Aplică intervenŃiile proprii si delegate. pungi pentru urina / pampers. hidratare-alimentare. prevenirea complicaŃiilor legate de imobilizarea prelungită.. feşi de tifon. antrenarea in activităŃi adaptate resurselor vârstnicului (terapie ocupaŃională). Efectuarea intervenŃiilor planificate. c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. truse de perfuzat. canula rectală. oscilometru. comunicarea. a stării de cunoştinŃă. instituŃionalizarea vârstnicului. Stabilirea intervenŃiilor proprii si delegate specificitate. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Instrumente: Materiale: Pregătirea psihică: Pregătirea fizică: IntervenŃii specifice: Pregătirea materialelor si instrumentelor adecvate intervenŃiilor. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire. menŃinerea/recâştigarea autonomiei. pregătirea pentru investigaŃii si analize. seringi.

nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin (persistă). Titlul unităŃii : 52: GERONTOLOGIE. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Obiective stabilite: Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. b). . c) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. . Reformularea obiectivelor: 191 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . adaptate resurselor fizice si psihice ale persoanei vârstnice. b) si in concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. adecvate manifestărilor de dependenŃă sau stării terminale. Planificarea intervenŃiilor: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate conform criteriilor de performanŃă a).realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultate nefavorabile.Probe de evaluare: Probe orale / practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii si delegate planificate conform criteriilor de performanŃă a). GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC CompetenŃa 6: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

febră. anorexie.0 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oncologice. icter mecanic. hipertensiune intracraniana. dispnee. tulburari de deglutitie. mielomul multiplu. tulburari sfincteriene. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. carcinom etc afecŃiuni: definiŃie. paloare. principii de tratament Probe de Evaluare:Probe orale / scrise/ practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze semnele şi simptomele afecŃiunilor ONCOLOGICE conform criteriilor de performanŃă (a). etiopatogenie. hematemeza. greturi. scadere ponderala. tulburari urinare. lupusul eritematos. adenocarcinom. 1. metroragii. linfosarcom. anxietate. cancerul colonului si al rectului. edeme. inflamaŃie. feocromocitomul malign. cancerele testiculare. investigaŃii. hemangiosarcom. atelectazie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. pareza etc. osteosarcomul.Identifică problemele de dependenta şi stabileşte diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oncologice. febra. melanomul malign. 4. nefroblastomul. 2. cancerul hepatic. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). boala Hodgkin.: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu afectiuni oncologice Descrierea principalelor afecŃiuni oncologice CondiŃii de Aplicabilitate: semne clinice durere. hematurie. cancerul gastric. tumorile cerebrale. coriocarcinomul placentar. 5. expectoratie. Titlul unităŃii : CompetenŃa 1. cancerul pancreasului. hemoptizie. simptomatologie. 192 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .varsaturi. carcinomul. melena.Titlul unităŃii : Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE 3 avansat 2. linfoame maligne. aspectul tegumentelor şi mucoaselor. tulburari de vedere. fibrocarcinom. Evaluează rezultatele ingrijilor aplicate 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oncologice. 3. cancerul bronhopulmonar. nevralgii. meningioamele. tuse. cancerul mamar si ovarian. inapetenta.

manifestari de independenta. Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. cercetare documente discuŃii cu echipa de îngrijire si apartinatorii medicale. pertubarea nevoii de a se misca. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Efectuarea culegerii de date relevante Analizarea si sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerile de date EnunŃarea diagnosticelor nursing specifice afecŃiunilor pacienŃilor CondiŃii de Aplicabilitate: modalităŃi culegere date: sinteza informaŃiilor: interviu.: 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Identifică problemele de dependenta şi stabileşte diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oncologice. surse de dificultate. Titlul unităŃii : CompetenŃa 3. etc. realism. (b).: 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate. manifestari de dependenta. vulnerabilitate. modificarea imaginei de sine. Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice (de tip studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identificice problemele de dependenta şi să stabilească diagnosticele de ingrijire(nursing) conform criteriilor de performanŃă (a). probleme de dependenta diagnostic de ingrijire( nursing): durere. observabilitate 193 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . alterarea imaginii corporale. deficit de autoingrijire. alterarea integritatii tegumentelor. CondiŃii de Aplicabilitate: criterii: specificitate. performanta. alterarea starii de nutritie. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. comunicare ineficienta. Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Formularea obiectivelor de îngrijire.Titlul unităŃii : CompetenŃa 2. risc de infecŃie. risc de accidente. ierarhizarea bolilor tumorale etc. implicare. observaŃie clinică.

prevenirea complicatiilor. electrocauter etc informare. 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Aplică intervenŃiile proprii şi delegate CondiŃii de Aplicabilitate: instrumente: canulă traheală. ecografii. monitorizarea funcŃiilor vitale.: Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea instrumentelor si materialelor adecvate interventiilor Pregătirea psihică şi fizică a pacientului. pregatire preoperatorie. recoltari biochimice. (c). explicaŃii. aplicare pansament. rontgenterapie. sange. trusa de intubat. tamponament nazal. igena. menŃinerea funcŃiilor vitale. testul Papanicolau. seringa Guyon. sonde urinare. medicamente. meşe. consiliere pacient. trocare. chimioterapie. trusa de ventilatie. educaŃie. a starii de conştienŃă. Efectuarea interventiilor. prevenirea complicatiilor. asigurarea pozitiilor. sonde gastrice. paracenteza. mobilizare. trusă perfuzie. (b). valve vaginale etc comprese. sursă aspiraŃie. sonde Blakmore. profilaxie. tomografii. sondă laringiană. trusa de pansat. sursa de oxigen. stetoscop. profilaxia infecŃiilor . irigator. în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. hematologice. soluŃii perfuzabile. mobilizare. examene radiologice. traheostomie. hormonoterapie.priorităŃi de îngrijire: acceptarea imaginii de sine modificată. scintigrafii. aspirarea secreŃiilor. tratamente paleative şi alternative etc. asigurarea conditiilor de mediu. alimentatie artificiala. intervenŃii proprii: intervenŃii delegate: Probe de evaluare: Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze planul de îngrijire conform criteriilor de performanŃă (a). hidratare. trusă chirurgicală. chimioterapie. pregatirea pentru investigaŃii si analize. ingrijire stome. alimentare. clisme. 194 materiale: pregătire psihică : pregătire fizică: interventii specifice: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . administrarea tratamentului general şi local. manusi chirurgicale. anestezice. diete. mobilizare. pungi colectoare. radioterapie. biopsii. igienă. supravegherea funcŃiilor vegetative. seringi. Titlul unităŃii : CompetenŃa 4. bacteriologice.etc igiena. sonde aspiraŃie. transfuzoare. RMN. ingrijiri postoperatorii. ace puncŃie. prevenirea complicaŃiilor comunicare. corticoterapie etc. soluŃii antiseptice. asigurarea confortului psihic poziŃie adecvată. tampoane. tensiometru.

(c). (b). (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanŃă (a). realizat:manifestari de dependenta absente sau ameliorate nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 195 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Titlul unităŃii : 53: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Competenta 5 : Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Criterii de PerformanŃă: (c) (d) Aprecierea rezultatelor obtinute raportate la obiectivele stabilite Restructurarea planului de îngrijire in caz de rezultat nefavorabil CondiŃii de Aplicabilitate: obiectiv stabilite reformularea obiectivelor: planificarea intervenŃiilor: Probe de Evaluare: Probe orale / scrise / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate .Probe de Evaluare: Probe orale / practice ( gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice intervenŃiile proprii şi delegate conform criteriilor de performanŃă (a).

tipuri de tratament. etiopatogenie. 4. psihice. AfecŃiuni grave: Afectiuni oncologice. "gura nefuncŃională". SIDA. constipaŃie/diaree). etc. comele. bătrâneŃea. renale.Titlul unităŃii: 54. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. tulburări de somn. prin prezentarea şi susŃinerea de studii de caz. Titlul UnităŃii: 54. etc principii de tratament Probe de Evaluare Probe orale / scrise şi practice prin care elevul. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 3. tulburări digestive (sete. aspecte psihosociale Durere. tulburări psihice. decompensate. CondiŃii de Aplicabilitate: Notiuni specifice. hipersensibilitate la frig şi cald. cardiace. ÎNGRIJIRI PALIATIVE _____________________________________________________________________ Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală.0 CompetenŃe: 1. tulburări respiratorii. ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nivel: Valoare Credit: 3avansat 2. inflamaŃie. la mirosuri. vărsături. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. demonstrează că este capabil să identifice semnele şi simptomele stărilor avansate şi terminale de 196 CompetenŃa 1: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cadru conceptual al ingrijirilor simptome: paliative. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. greŃuri. prurit). 5. căderile. escare.in cadrul ingrijirilor paliative 2. investigaŃii. inapetenŃă. arsuri. afecŃiuni cronice respiratorii. leziuni cutanate. (dermite. digestive simptomatologie. semne şi Caracteristicile starilor terminale. (b) Descrierea principalelor afecŃiuni incurabile.in cadrul ingrijirilor paliative _____________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) Identificarea semnelor şi simptomelor la pacientul cu stări avansate şi terminale de boală. sindromul de imobilizare. tulburări urinare. incontinenŃa. definiŃie. astenie. afectiuni neurologice severe. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. la zgomot/linişte. decizia actului medical. la lumină/întuneric.

(nursing): hiper/hipotermie. alterare a eliminării. tulburări de somn. autonomie. observaŃie clinică. teama de moarte. surse de dificultate. 197 ModalităŃi culegere date: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc. Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul. afectare spirituală. conform criteriilor de performanŃă (a). (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. alterare a nutriŃiei. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. alterare a imaginii de sine. alterare a percepŃiilor senzoriale. Sinteza informaŃiilor: manifestări de independenŃă. teama de abandon. să descrie principalele afecŃiuni incurabile conform criteriilor de performanŃă (a). CompetenŃa 2: CondiŃii de Aplicabilitate: interviu. anxietate. prin prezentarea şi susŃinerea de studii de caz. Analizarea şi sintetizarea informaŃiilor obŃinute din culegerile de date. interviu. să analizeze şi sintetizeze informaŃiile obŃinute din culegerile de date şi să enunŃarea diagnosticele de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor pacienŃilor. familia şi aparŃinătorii. _____________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Culegerea de date. demonstrează că este capabil să culeagă de date. Titlul UnităŃii: 54. EnunŃarea diagnosticelor de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor pacienŃilor. (b) Ierarhizarea priorităŃilor de îngrijire. (b). alterare a integrităŃii tegumentelor/mucoaselor. alterare a procesului de comunicare. (c) Stabilirea intervenŃiilor proprii şi delegate. Titlul unităŃii: 54. modificări ale mucoasei bucale. ÎNGRIJIRI PALIATIVE _____________________________________________________________________ CompetenŃa 3: Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). discuŃii cu echipa de îngrijire. manifestări de dependenŃă . intoleranŃă la activitate. Probleme de dependenŃă. cercetare documente medicale. diagnostice de îngrijire alterare a mobilităŃii. ÎNGRIJIRI PALIATIVE _____________________________________________________________________ Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. _____________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) Formularea obiectivelor de îngrijire.boală.

emotionala si sociala: informare. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. asigurarea calităŃii vieŃii până la sfărşit. asigurarea confortului psihic. performanŃă. managementul durerii. sonde. igienă. monitorizarea semnelor vitale. SusŃinerea psihică şi fizică a pacientului şi a familiei. îngrijirea escarelor. realism. soluŃii perfuzabile. trusă de adecvate intervenŃiilor: mică chirurgie. susŃinerea familiei pe timpul doliului. Efectuarea intervenŃiilor planificate. acompaniamentul relaŃional. fizioterapie. etc. medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor. controlul simptomelor. igienă. pampers. mobilizare pasivă. ÎNGRIJIRI PALIATIVE _____________________________________________________________________ CompetenŃa 4: Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate _____________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) (b) (c) Pregătirea materialelor şi instrumentelor adecvate intervenŃiilor.etc 198 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . alimentatie. susŃinere fizică:adaptata gradului de dependenta. ace. electroterapie. prin prezentarea şi susŃinerea de studii de caz. eliminari.dificultati morale in oferirea informatiilor medicale reale. (b. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local. fotoliu rulant. poziŃie adecvată. _____________________________________________________________________ CondiŃii de Aplicabilitate: Materiale şi instrumente aparat de electroterapie. braunule. îngrijirea cavităŃii bucale. hidratare. orteze. Titlul unităŃii: 54. trusă de perfuzie. alimentare. aparate şi instrumente de fizioterapie. implicare. terapii alternative Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul.CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective de îngrijire: PriorităŃi de îngrijire: IntervenŃii proprii şi delegate: criterii: specificitate.proteze. demonstrează că este capabil să formuleze obiectivele de îngrijire. seringi. proprii: comunicare. să ierarhizeze priorităŃile de îngrijire şi să stabilească intervenŃiile proprii şi delegate conform criteriilor de performanŃă (a). explicaŃii. acompaniament relaŃional. observabilitate. SusŃinere psihică şi fizică: susŃinere psihică:.

se menŃine calitatea vieŃii. nerealizate: alterarea calităŃii vieŃii. demonstrează că este capabil să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenŃiilor. moarte în demnitate şi pace. Restructurarea planului de îngrijire (nursing) în caz de rezultat nefavorabil. prin prezentarea şi susŃinerea de studii de caz. (b. adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. CondiŃii de Aplicabilitate: Obiective stabilite: realizate: valoarea acordata vietii. ÎNGRIJIRI PALIATIVE __________________ CompetenŃa 5: Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate _____________________________________________________________________ Criterii de PerformanŃă: (a) (b) Aprecierea rezultatelor obŃinute raportate la obiectivele stabilite. acceptarea morŃii. (b) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul. Reformularea obiectivelor: Planificarea intervenŃiilor: Probe de Evaluare Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul. demonstrează că este capabil să aprecieze rezultatele obŃinute raportate la obiectivele stabilite şi să restructureze planul de îngrijire (nursing) în caz de rezultat nefavorabil conform criteriilor de performanŃă (a). adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului. abandonarea muribundului. 199 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . să susŃină psihic şi fizic pacientul şi familia şi să efectueze intervenŃiile planificate conform criteriilor de performanŃă (a). Titlul unităŃii: 54. prin prezentarea şi susŃinerea de studii de caz. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.se raspunde nevoilor psihosociale si spirituale.

modelul autoîngrijirii Orem.1. dirijarea clientului şi familiei către resurse comunitare. NURSING COMUNITAR Nivel: Valoare credit: CompetenŃe: 3 avansat 2. elementele practicii: promovarea unui stil de viaŃă sănătos. aprecierea periodică şi continuă a stării de sănătate. dezvoltă practica îngrijirilor. definiŃia după AsociaŃia Nurselor Americane (ANA) şi după AsociaŃia Americană de Sănătate Publică.2. Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. pacienŃilor cronici şi în stadiul terminal). Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. şcoli. CondiŃii de aplicabilitate: (a) Definirea îngrijirilor de sănătate în comunitate (Nursing). .M. ..1. supravegherea personalului de îngrijire. consilier. face parte din echipa de îngrijire. modelul sistemelor Neuman.funcŃii: acordă îngrijiri (în familie. Titlul unităŃii: 55. aprecierea nevoilor şi evaluarea serviciilor. colectivităŃi. familia ca unitate de bază. sprijinirea serviciilor comunitare şi susŃinerea serviciilor primare de îngrijire a sănătăŃii. Identifică problemele de sănătate ale familiei. persoanelor vârstnice şi bolnavilor psihici. Criterii de performanŃă: (a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitare a elementelor practicii şi perceptelor.roluri: educator şi pedagog.precepte: activitate pe baza nevoilor. utilizarea înregistrărilor. (c) Explicarea rolurilor şi funcŃiilor asistentului medical în comunitate. 55.Titlul unităŃii: 55.0 55. transmite cunoştinŃe. O. tratarea tulburărilor sau afecŃiunilor prin acŃiuni directe sau indirecte. acordarea îngrijirilor conform recomandărilor medicale. (b) Descrierea modelelor conceptuale şi a implicaŃiilor acestora în îngrijirile de sănătate în comunitate. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. 55. 55. modelul Roper. Logan şi Tyerni . asistentul – membru activ al echipei. planificarea programelor de educaŃie continuă şi asumarea responsabilităŃii. promovarea sănătăŃii şi educaŃia pentru sănătate. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici. 55.modelul Henderson. modelul de adaptare Roy.modelul Rogers.5. implicarea familiei şi indivizilor în luarea deciziei. facilitator. 200 (b) Modele conceptuale: (c) Rolul şi funcŃiile: Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. . NURSING COMUNITAR CompetenŃa 55.S. modelul sistemelor comportamentale Johnson. integrarea cetăŃenilor în servicii pentru întreaga comunitate.4. scopuri şi obiective clare. . recuperarea. buna pregătire a asistentului.3.

NURSING COMUNITAR CompetenŃa 55. . Titlul unităŃii: 55. terŃiară).sănătatea individului. (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. (c) Conceptul de îngrijiri primare Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul dovedeşte că are capacitatea de a defini cadrul conceptual al nursingului şi îngrijirilor de sănătate în comunitate conform criteriilor de performanŃa (a). .3.Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul dovedeşte că este capabil să rezume particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate conform criteriilor de performanŃa (a). factorii care influenŃează starea de sănătate a comunităŃii. comunitate (b) Conceptul de sănătate . accesibilitatea îngrijirilor primare. caracteristicile comunităŃii. în comunitate.dimensiunile stării de sănătate: emoŃională. elementele de cunoaştere a comunităŃii. caracteristicile şi funcŃiile familiei. ocupaŃională. . Titlul unităŃii: 55. . .sănătatea comunităŃii. îngrijiri paliative .: Criterii de performanŃă: (a) (b) (c) (d) Aprecierea nevoilor în comunitate Planificarea acŃiunilor de îngrijire a sănătăŃii Aplicarea planului de acŃiune Evaluarea rezultatelor 201 Aplică procesul de nursing (îngrijire).2.conceptul de comunitate: definiŃie. . comunitatea ca unitate de îngrijiri (client). familie. familie şi comunitate (b) Definirea conceptului de sănătate în comunitate (c) Explicarea conceptului de îngrijire primară CondiŃii de aplicabilitate: . socială.conceptul de familie: definiŃii. secundară. (b). (c) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.: Criterii de performanŃă: (a) Rezumarea conceptelor despre om. spirituală.sănătatea familiei.caracteristicile îngrijirilor primare. NURSING COMUNITAR CompetenŃa 55. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. omul ca (a) Conceptul despre om. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elementele cheie ale conceptului. obiectul sănătăŃii în comunitate. definiŃie niveluri de intervenŃie (prevenire primară. intelectuală. fizică. (b). teoria holistică. indicatori. unicat. tipuri de comunităŃi.conceptul despre om: definiŃia individului.

carenŃă afectivă. implicarea membrilor comunităŃii. . . .boala fizică sau mentală. . NURSING COMUNITAR CompetenŃa 55. screening şi studii de prevalenŃă. stabilirea diagnosticului stării de sănătate a colectivităŃii.naşterea prematură. .schimbarea imaginii de sine. abuz şi violenŃă. suferinŃă psihică.persoanele vârstnice.copilul prescolar. Probe de evaluare: Probe scrise şi practice (studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze nevoile comunităŃii. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mediu înconjurător nesigur. descrierea familiei. (d) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.boli grave. stabilirea intervenŃiilor.pierderea suportului material sau social.CondiŃii de aplicabilitate: (a) Aprecierea nevoilor (b) Planificarea (c) Aplicarea planului (d) Evaluarea rezultatelor .acte de violenŃă.: Criterii de performanŃă: (a) Aprecierea starii de sanatate a familiei. implicare membrilor echipei multifactoriale.metode de evaluare: screening şi studii. să evalueze rezultatele îngrijirilor de sănătate în comunitate conform criteriilor de performanŃă (a). deces. comportamente la risc. (b) Descrierea nevoilor specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. . (d)SusŃinerea familiei în situaŃii de criză. .culegerea datelor prin metode adecvate: studiul stării de sănătate şi caracteristicile ei. .culegerea datelor: vizita la domiciliu si folosirea tehnicilor de comunicare. şcolar şi adolescentul.nivel de educaŃie redus.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0-1 an. identificarea problemei. nivel de educaŃie.planul îngrijirilor de sănătate.anxietatea şi depresia. abuzare. .stabilirea scopului şi obiectivelor. . (b). (c). . . CondiŃii de aplicabilitate: (a) Aprecierea sanatatii familiei (b) Nevoi specifice de îngrijire şi educaŃie (c) Probleme si disfunctionalitati in familie (d) SituaŃii de criză .femei gravide. . . abandon.neglijare. . . .efectuarea acŃiunilor concrete. anchete epidemiologice.4.tinerii şi adulŃii tineri. Titlul unităŃii: 55. 202 Identifică problemele de sănătate ale familiei. . . retard psihic şi somatic. să planifice acŃiuni şi să le efectueze. funcŃiile familiei neîndeplinite. indicatori de sănătate şi sociali. (c) Rezumarea problemelor de sanatate si a disfunctionalitatilor.analiza datelor: interpretarea.

(b).defavorizate: minorităŃi etnice religioase. Titlul unităŃii: 55. explicarea unor modificări produse de boală sau cele din stadiul terminal. 203 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . .comportamente la risc: consumul de alcool. . . probleme socio-economice. şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate. efectuarea îngrijirilor şi raportarea periodică a rezultatelor. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici.întocmirea planurilor de acŃiune şi implementare. modelul Orem. lipsa educaŃiei. . . confidenŃialitate. CondiŃii de aplicabilitate: (a) Grupuri vulnerabile . . (b) Stabilirea măsurilor de susŃinere si schimbare a comportamentului. . fumatul. evaluarea resurselor materiale.legătura cu membrii echipei multifactoriale. cu autorităŃile locale. consumul de droguri.5. consiliere în caz de pierdere.evaluarea resurselor şi gradului de dependenŃă.: Criterii de performanŃă: (a) Identificarea grupurilor defavorizate şi a persoanelor cu comportamente la risc. (c). doliu. . (b) Măsuri de susŃinere (c) Ingrijirea bolnavilor la domiciliu Probe de evaluare: Probe scrise şi practice (studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure îngrijiri la domiciliu specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici conform criteriilor de performanŃă (a). risc de accidente.sprijinirea familiei: comunicare. verificarea şi respectarea recomandării medicale. (c) Îngrijirea la domiciliu a pacientului cu afecŃiuni cronice şi în fază terminală.sărăcia. NURSING COMUNITAR CompetenŃa 55.măsuri de sprijin. (b). explicarea nevoilor muribundului. unităŃi sanitare şi responsabili de programe naŃionale. planificarea îngrijirilor şi a orarului de execuŃie în colaborare cu pacientul/familia cu respectarea recomandării medicale. mediul înconjurător nesigur.consumul excesiv de medicamente prin automedicaŃie. (d) şi în concordanŃă cu condiŃiile de aplicabilitate.Alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul Roper.Probe de evaluare: Probe scrise şi practice (studii de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele legate de sănătatea familiei conform criteriilor de performanŃă (a).lipsa asigurărilor de sănătate şi a accesului la serviciile de sănătate. . (c). legătura cu organizaŃii neguvernamentale.

Titlul unităŃii: 56. .Descrie serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile generalist. 4.evalueaza nevoile medicale ale clientului. .tine la zi dosarele clientilor impreuna cu alti membri ai echipei.145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Criterii de performanta: a) Explicarea modului de integrare a serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Nivel: 3 avansat Valoare credit: 1.colaboreaza cu ceilalti profesionisti din echipa. Elaboreaza planul de ingrijire. .Titlul unităŃii: 56. Conditii de Aplicabilitate a) Asigurarile Sociale de Sanatate: . 3.Contractul-cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. . privind asigurarea activitatilor de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice. .Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu. b) Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijiri la domiciliu: .H.Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. 2.0 Competente: 1. 204 asistentului medical Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Competenta 1: Descrie serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. .G.elaboreaza planul de ingrijire stabilind obiective specifice pentru domeniul sau de competenta. . b) Descrierea responsabilitatilor asistentului medical generalist in cadrul echipei.Legea nr. la domiciliul persoanelor asigurate.

. observabilitate (SPIRO). .starea psihica. realism. implicare.specialitate.fisa de evaluare a nevoilor b) Criterii de formulare a obiectivelor: .foaia de recomandare a serviciilor de ingrijire la domiciliu.propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea clientului si anturajului sau. emotionala. . obtiunile clientului. performanta. . ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Competenta 2: Elaboreaza planul de ingrijire. Criterii de performanta: a) Identificarea nevoilor de ingrijire a clientilor prin evaluare initiala.acord intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea.informeaza periodic medicul curant despre evolutia starii clientului . ingrijiri terapeutice si supravegheaza tratamentul. suportul . la indicatia medicului. b) Formularea obiectivelor de ingrijire.foaia de luare in evidenta. b).. . Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa rezume serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist conform criteriilor de performanta a). . c) Nevoile pacientului: Resursele pacientului: informal. c) Planificarea ingrijirilor in functie de nevoile si resursele clientului.obtine consimtamantul informat al clientului/ sustinatorului legal. . complexe in conformitate cu grila de identificare a nevoilor clientului.aplica.nevoi simple. Conditii de Aplicabilitate a) Documente pentru evaluarea initiala . mobilitatea. b). c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate 205 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate Titlul unităŃii: 56. .lista cu serviciile de ingrijire la domiciliu.plan de ingrijire individual Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze planul de ingrijire conform criteriilor de performanta a).

Conditii de Aplicabilitate a) Materiale si instrumente: . .echipamente de protectie personala. c) Efectuarea ingrijirilor respectand protocolul de ingrijire si drepturile beneficiarului. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Competenta 3: Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. b) Pregatirea psihica: Pregatirea fizica: alimentatiei etc. . b) Pregatirea psihica si fizica a clientului in functie de ingrijire.Foaia de vizita (ingrijire medicala). ingrijitorului la domiciliu.echipamente adecvate tipului de ingrijire. Drepturile beneficiarului: . educarea/ instruirea pacientului.terapia durerii.lista cu medicamentele administrate . dreptul de a fi parte activa in procesul de ingrijire.lista cu materiale folosite in ingrijirea la domiciliu. . sistarea .obtinerea consimtamantului informat. . ingrijirea plagilor.pozitionare. recoltarea si transportul probelor de laborator.comunicarea cu clientul/sustinatorul legal. . dreptul de a controla serviciile pe care le primeste si de a refuza serviciile oferite. c) Protocoale de ingrijire: ingrijirea administrarea solutiilor perfuzabile si a medicamentelor injectabile. asigurarea intimitatii.dreptul de a fi bine informat. b). . . dreptul de a primi ingrijiri adecvate propriilor nevoi. 206 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Criterii de performanta: a) Pregatirea materialelor si instrumentelor adecvate ingrijirilor. aseptizarea pielii.masurarea functiilor vitale si vegetativealimentatia pe sonda.Contractul de ingrijire la domiciliuin care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor. .echipamente improvizate utilizabile in ingrijirea la domiciliu. . ingrijiri paliative ingrijirea stomelor. c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.Titlul unităŃii: 56. Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice ingrijirile conform criteriilor de performanta a). familiei. canulei traheale. schimbarea sondei vezicale urinare. dreptul la intimitate si confidentialitate. ingrijirea escarelor.Norme de etica si deontologie.

• redobandirea autonomiei analizarea periodoca • satisfactia clientului (chestionar de evaluare) a nevoilor) . Conditii de Aplicabilitate a) Rezultatele ingrijirilor: .obiective realizate: (examene de bilant. Criterii de performanta: a) Evaluarea rezultatelor ingrijirilor aplicate.Titlul unităŃii: 56. Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze bilantul ingrijirilor aplicate conform criteriilor de performanta a). c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.reformularea obiectivelor . b) Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile. 207 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .transmiterea informatiilor catre medicul curant b) Rezultate nefavorabile: .obiective nerealizate: • mentinerea dependentei • insatisfactia clientului/familiei . ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Competenta 4: Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. b).adecvarea ingrijirilor la problemele de dependenta si la nevoile clientului precum si in conformitate cu recomandarea medicului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->