BAB 13 : statistik 1 B2D11e1 1) Nyatakan sama ada data yang berikut diperoleh secara membilang atau mengukur.

Data (a) Bilangan pelajar di SMK Bukit Kepayang (b) Ketinggian anak benih (c) Masa yang diambil untuk menaip 150 patah perkataan (d) Bilangan kereta di tempat letak kereta (e) Jisim pelajar di Tingkatan 2 Ros B3D14E1 1. Murid-murid di dalam kelas 2 Semangat diminta memilih haiwan kesayangan mereka. Maklumat berikut diperoleh. kucing burung kucing ikan arnab ikan arnab kucing burung ikan arnab kucing ikan ikan kucing arnab kucing ikan burung kucing ikan kucing arnab kucing burung Kaedah mengumpul

Rekod data di atas secara sistematik. Penyelesaian: Haiwan Rekod data

dalam sentimeter (cm) yang hampir. 53 Tentukan kekerapan bagi a) 45 kg : ______________________________ b) 49 kg : ______________________________ c) 51 kg : ______________________________ d) 53 kg : ______________________________ Tentukan jisim murid dengan kekerapan yang a) paling tinggi ______________ b) paling rendah ______________ 150 152 155 150 155 152 152 150 150 155 150 155 154 150 158 154 Data di atas menunjukkan tinggi. 53. 45. 45. 53. 49. 51. 45. bagi 16 orang murid. 51. 48. 53. 49. 45. 49. Tentukan tinggi murid dengan kekerapan yang c) paling tinggi ______________ d) paling rendah ______________ . 53. 45. 45.B3D14e2 • Menentukan kekerapan dalam suatu data 1) Data menunjukkan jisim bagi 20 orang pelajar di Tingkatan 2 Meranti. 51. 51. 45.

Piktogram menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh C & T Auto. Rumah Biru Hijau Merah Kuning Jumlah a) Cari nilai y. Bulan Januari Februari Mac April Bilangan kereta mewakili 4 kereta a) Bulan manakah mencatat jualan yang tertinggi? _____________________________ b) Bulan manakah mempunyai jualan yang terendah? __________________________ c) Bulan manakah hanya menjual 8 buah kereta? _______________________ .B3D14E3 1) Jawab soalan berdasarkan jadual kekerapan yang diberikan. __________________ b) Rumah manakah mempunyai bilangan olahragawan paling ramai? _____________________ c) Bilangan olahragawan yang paling sedikit bagi rumah-rumah itu ialah Bilangan olahragawan 18 11 y 26 70 _____________________ Jawab soalan berdasarkan piktograf yang diberikan.

Carta bar menunjukkan peratus lulus bagi empat subjek. a) Berapakah peratus lulus bagi Bahasa Melayu?_____________________________ b) Subjek manakah yang mempunyai peratus lulus tertinggi? __________________________ c) Subjek manakah yang mempunyai peratus lulus yang terendah? _______________________ Jawab soalan berdasarkan graf garis yang diberikan.Jawab soalan berdasarkan carta palang yang diberikan. . Graf garis menunjukkan paras air dalam satu empangan.

Bina jadual gundalan dan jadual kekerapan untuk set data berikut .a) Apakah paras air dalam bulan April?___________________________ b) Dalam bulan manakah paras air adalah 6 m ? ____________________ c) Dalam bulan manakah paras air adalah tertinggi? ________________________ B4D13e1 1.

Bina satu piktograf untuk mewakili data yang diberikan. Bulan Bilangan murid Januari 15 Februari 25 Mac 40 April 30 Mei 10 Penyelesaian: Hari lahir murid dari Januari hingga Mei .A B B C A B C C D D A A E E A E A B B B B C Gred Gundalan Gred Kekerapan B4D13E2 Jadual berikut menunjukkan bilangan murid yang hari lahirnya dari bulan Januari hingga Mei.

__________ mewakili _________ orang murid .

Jadual berikut menunjukkan bilangan buku yang dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah dalam tempoh seminggu.1. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut. Hari Bilangan buku Ahad 30 Isnin 50 Selasa 70 Rabu 60 Khamis 80 Penyelesaian: Bilangan Buku yang Dipinjam Dalam Tempoh Seminggu .

1. Tahun Kutipan derma (RM) 2006 10 000 2007 18 000 2008 16 000 2009 20 000 2010 15 000 Bina satu graf garis untuk mewakili data di atas. Jadual berikut menunjukkan derma yang dikutip oleh sebuah persatuan amal dari tahun 2006 hingga 2010. Penyelesaian: .

Berapakah bilangan simbol yang seharusnya digunakan untuk mewakili bilangan ini dalam piktograf? . Berapakah bilangan murid yang menunggang basikal ke sekolah sekarang? c) 180 orang murid berjalan kaki ke sekolah. Basikal Bas Kereta Mewakili 20 orang murid a) Hitung peratus murid yang menaiki bas ke sekolah. b) 15 daripada murid yang biasanya menaiki bas ke sekolah sebaliknya menunggang basikal ke sekolah.B5D12E1 Piktograf berikut menunjukkan jenis pengangkutan yang dinaiki oleh sekumpulan murid ke sekolah.

.Carta palang berikut menunjukkan bilangan murid yang menerima Anugerah Pelajar Cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun di sebuah sekolah bagi tahun 2008 dan 2010. a) Hitung beza antara bilangan murid lelaki yang menerima Anugerah Pelajar Cemerlang bagi tahun 2009 dan tahun 2010. c) Cari nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan murid perempuan pada tahun 2011. b) Hitung jumlah murid perempuan yang menerima Anugerah Pelajar Cemerlang dalam tempoh tiga tahun itu.

b) Harga sekeping roti canai ialah 80 sen. . a) Cari beza antara jualan tertinggi dengan jualan terendah dalam minggu tersebut. c) Hitung peratus penurunan jualan roti canai bagi hari Sabtu berbanding dengan hari Jumaat. Hitung jumlah hasil jualan roti canai Muthu dalam minggu tersebut.Graf garis berikut menunjukkan jualan roti canai Muthu pada setiap hari dalam satu minggu tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful