Arzami bin Jusoh, Security Officer, Holiday Villa Cherating, 26080 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Madam Jan Khan, Residence Manager, Holiday Villa Cherating, 26080 Kuantan, Pahang Darul Makmur. Puan, PERKARA: BPERLETAKAN JAWATAN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya ..................dan NO.IC ( ) bertugas sebagai ................. ingin memaklumkan kepada pihak puan tentang perletakan jawatan saya bermula ........................ 3. Untuk makluman pihak puan perletakan jawatan ini disebabkan gaji yang diberikan oleh pihak tuan tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan sekeluarga saya. 4. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak hotel kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan kepercayaan kepada saya ketika melaksanakan tugas.Saya juga begitu gembira selama saya berkhidmat dengan pihak hotel. 5. Sehubungan dengan itu, saya berharap pihak puan dapat memberi kerjasama dan di dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian terima kasih. Yang benar, ………………………. (ARZAMI BIN JUSOH) Security Officer, Holiday Villa Cherating

1 NOVEMBER 2008.