RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tunjang Tajuk Aktiviti Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Objektif

: Kecergasan : Kecergasan Fizikal : Koordinasi : 29 Ogos 2010. : 7.10 – 7.40 pagi. : 2 Hyper : 20 orang murid. : Pada akhir pembelajaran murid dapat : Psikomotor Kognitif Afektif : Melakukan 3 daripada 4 aktiviti koordinasi dengan betul dan tepat : Menyatakan 2 daripada 4 aspek-aspek keselamatan melakukan aktiviti koordinasi. : Murid gembira melakukan aktiviti koordinasi dan memahami perasaan orang lain.

Pengalaman sedia ada

: murid pernah belajar kemahiran manipulasi alatan menyambut bola dalam pergerakan asas.

36

Alatan Strategi Kaedah Teknik : Pemain muzik. Pendidikan Kesihatan – Keselamatan semasa melakukan aktiviti. 7 mark skitel. Menghormati rakan-rakan lain. KBKK Penggabungjalinan : Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan aktiviti koordinasi : Mata pelajaran Sains – otot-otot yang terlibat dalam aktiviti koordinasi. 7 biji bola kecil : berpusatkan guru : gaya B (Latihan) : Demonstrai 37 .Penerapan nilai : Bekerjasama dalam kumpulan.

Kaedah berpusatkan guru gaya B (Latihan) Petunjuk Murid Guru Skitel muzik 2. 3. Lambung murid apakah yang dimaksudkan dengan koordinasi. 2. kaki dan badan. 1. tangan. Guru akan menerangka n kepada murid berkenaan definisi dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan koordinasi dalam hidup seharian. Guru menerangkan kepada 1. 3. 1. 1. Guru bertanya kepada murid berkaitan dengan beberapa soalan. 2. Mark skitel 7 biji 3. bola kecil 7 biji. tepuk tangan sekali. 2.Bahagian / Masa Gerak kerja kelas (6 minit) Aktiviti Butiran mengajar Ansur maju Pengelolaan / organisasi catatan 1. tepuk tangan dua kali kemudian sambut. 38 . ladam kuda. aturan aktiviti. Koordinasi bermaksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. Lambung bola. dan sambut. Guru melakukan beberapa bola dan sambut. Lambung bola. Lambung bola kemudian melompat dan sambut. wisel Teknik: Demonstrasi. 2. pemain muzik. 4. Penerangan dan demonstrasi daripada guru.  Pernahkah murid melihat pemain badminton cuba untuk melakukan rejaman semasa bermain  Bolehkah murid melompat sambil bertepuk tangan 4. 4.

7. 6. Murid akan berada di stesen masing-masing. 39 . kemudian akan melakukan aksi untuk melambung bola. Murid mengikut perlakuan seperti apa yang guru lakukan. Murid juga dibekalkan peralatan sekiranya aktiviti melibatkan alatan.aktiviti yang melibatkan koordinasi. pusing dan sambut bola kecil. 5. Aktiviti koordinasi ialah:   Lambung dan sambut bola tenis Lambung dan tepuk tangan seterusnya menyambut bola tenis  Lambung.

kemudian murid akan berlari mencari kawasan yang kosong. Penambahbaikan 4. Murid akan melakukannya sehingga muzik di matikan. Murid akan melambung bola. Komen Pensyarah : : 40 . 9. Kekuatan : 2. Refleksi 1.8. Kelemahan : 3. menyambut. dan meletakkan bola kembali ke tempat asalnya.

3. Saya juga peruntukkan 6 minit bagi melaksanakan fasa ini. Saya juga menggunakan kaedah B (latihan) teori Mosston a& Ashworth (2002). Dalam fasa ini guru akan memberikan penerangan kepada murid-murid berkenaan dengan berkenaan dengan maksud tajuk pelajaran pada hari ini iaitu tajuk Koordinasi. bola kecil dan marker. Saya telah menggunakan alatan seperti pemain muzik.Fasa yang saya pilih ialah fasa perkembangan gerak kerja kelas. Lambung bola dan sambut. Dengan adanya contoh-contoh yang sesuai. 41 . Oleh itu. saya telah berjaya membuatkan murid saya faham akan maksud koordinasi. Setelah itu barulah saya melakukan demonstrasi. Saya menggunakan teknik demonstrasi adalah kerana saya percaya setiap sesuatu tajuk itu memerlukan penerangan dan tunjuk cara agar menjimatkan masa dan memudahkan murid memahami tajuk dengan lebih cepat. 2. mereka memerlukan masa yang lebih untuk melakukan latihan. Lambung bola. tepuk tangan dua kali kemudian sambut. dan sambut. Demonstrasi yang saya gunakan adalah demonstrasi yang biasa digunakan iaitu guru akan menjelaskan aktiviti. Lambung bola. Lambung bola kemudian melompat dan sambut Saya juga telah mengatur permainan agar lebih cepat murid-murid memahami konsep dan seterusnya untuk mereka melakukan aktiviti ini dengan baik. tepuk tangan sekali. Pada awalnya saya menggunakan strategi induktif bagi menerangkan tajuk saya pada hari ini dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan setelah mendefinisikan tajuk saya. Ansur maju saya pula terdapat pada 4 tahap iaitu : 1. 4. Kaedah latihan pula sesuai kerana murid yang baru mempelajari koordinasi memerlukan latihan demi latihan yang lebih kerap agar dapat menyeragamkan pergerakan dan lakuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful