4.

Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Stocuri-Depozitare pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv. REZOLVARE : MARA SRL DOSAR PERMANENT Ref: PB 5 BAIA MARE Secţiunea: documente audit intern 30.04.2012 Capitol: GHID DE ORIENTARE A MISIUNII ŞI DE APRECIERE A AUDITULUI INTERN MISIUNE DE AUDIT INTERN: Stocuri - Depozitare Valoarea stocurilor: 4.000 Data prevazută pentru inventar: 31.12.2012 Prag de control deţinut: 5.000 CHESTIONAR PRIVIND STOCURILE Descrierea circuitului informaţiei financiare Ref: Observaţii F.L. 1 2 3 Cum procedează societatea pentru a se asigura că ciclul Stocuri - FL3 Depozitare respectă obiectivele următoare: Cuprins Da Toate stocurile sunt inventariate Da Toate stocurile inventariate sunt contabilizate Da Se utilizează inventarul permanent şi toate mişcările de stocuri sunt Da înregistrate Toate stocurile sunt depozitate corect conform normelor în vigoare Da Exista contracte pe termen lung de furnizare a stocurilor care sa Da asigure functionarea normala a societatii Da Viteza de rotatie a stocurilor este corespunzatoare

Inventarierea se efectueaza conform normelor legale Exista concordanta intre preturile de achizitie la materii prime si materiale cu cele din facturi si din evidenta contabila Valoarea de intrare a stocurilor nu depaseste valoarea realizabila neta Exista o evidenta a stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare precum si a celor deteriorate Dimensionarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor este corecta iar rationamentul de constituire a acestora este corespunzator. Realitate Numai stocurile aparţinând societăţii figurează în lista de stocuri Condiţiile de depozitare sunt respectate Normele legale privind inventarierea sunt respectate Valoarea de intrare a stocurilor de materii prime si materiale nu depaseste valoarea realizabila neta Provizioanele sunt constituite conform reglementarilor legale Evaluare corectă Costul stocurilor a fost corect stabilit utilizându-se costul de achiziţie Stocurile supuse deprecierii sunt corect identificate Toate ajustările pentru depreciere sunt corect contabilizate Perioada corectă Cantităţile în stoc au fost înregistrate la aceleaşi date cu înregistrările la cumpărări-vânzări si darea în folosinţă Cantităţile în stoc au fost depozitate conform perioadelor de păstrare a fiecărui produs Cheltuielile de regie sunt corect alocate pe contracte de furnizare Înregistrarea corectă Stocurile inventariate sunt înregistrate în conturile corespunzătoare Operaţiile diverse sunt corect justificate şi autorizate Listele de inventar sunt corect totalizate Exista concordanta intre fisele de inventar preliminare si cele finale Suma stocurilor din bilanţ corespunde cu inventarul Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.