10/23/2013

5

4 .

3 .

2 .

1 .

10/23/2013 .

.

APA TUJUAN ANDA DI SINI? 10/23/2013 .

BERAPA ORANG PELAJARKAH YANG DAPAT GRED A DALAM SAINS ? SILA ANGKAT TANGAN 10/23/2013 .

SKOR A DALAM SAINS 10/23/2013 .

• Sikap /( Attitude ) • Tidak memahami soalan • Tidak tahu cara hendak menjawab – tahu tapi tak tahu • Lemah pengetahuan sains (kurang membaca/buat latihan) • Tiada ciri – ciri seorang pelajar cemerlang • Tidak dapat mengurus masa ujian dengan baik.terlalu cepat jawab 10/23/2013 .

gariskan kata kunci/ kaitkan dengan tajuk yg dipelajari • BACA SEMUA PILIHAN JAWAPAN .pangkah 10/23/2013 .TIPS MENJAWAB BAHAGIAN A • BACA SOALAN SEKURANG – KURANGNYA DUA KALI SEBELUM MENJAWAB.. • SINGKIRKAN JAWAPAN TAK SESUAI / YG KITA PASTI SALAH.

TINGGALKAN SEMENTARA . .bukan menukar jawapan • 10/23/2013 PASTIKAN SEMUA SOALAN DIJAWAB.• JIKA RAGU PILIHAN JAWAPAN . TANDA SIMBOL PADA NOMBOR SOALAN…bintang/bulat/apa-apa • SEMAK SEMULA JAWAPAN YANG MERAGUKAN ..

10/23/2013 .

Force can change the motion direction of object Daya boleh mengubah arah pergerakan objek .BILINGUAL ( DWI BAHASA) ENGLISH DAN BAHASA MALAYSIA Which of the following is not true about force? Yang manakah antara berikut tidak benar tentang daya? A. Effect of force can be felt Kesan daya boleh dirasa C. Force can be seen Daya boleh dilihat B. Force can change the shape of object Daya boleh mengubah bentuk objek D.

I and III only I dan III sahaja C. I and IV only I dan IV sahaja .Which of the following activities are a waste of energy? Yang mana di antara aktiviti berikut membazir tenaga? I. Riding a bicycle to school. Berbasikal ke sekolah. III. Tertidur menonton televisyen. I and II only I dan II sahaja B. Washing only a piece of cloth using washing machine. Berkongsi kereta IV. II. A. II and III only II dan III sahaja D. Mencuci sehelai pakaian dengan mesin basuh. Sleeping while watching television. Car pool.

The following information shows the number of tigers in the jungle. Year Tahun The number of tiger Bilangan harimau 2004 7 2005 6 2006 5 2007 4 a. Maklumat di bawah menunjukkan bilangan harimau di dalam sebuah hutan. What is the trend of change in the number of tigers from the year 2004 to 2007? Apakah pola perubahan harimau dalam hutan dari Tahun 2004 to 2007? Decreasing Berkurangan b. Give one reason (inference) for your answer in (a) Beri satu alasan (inference) bagi jawapan anda di (a) Illegal hunting to get their skin ( English)   Diburu secara haram untuk dapatkan kulit (BM) Diburu secara haram to get their kulit .

APA YANG PERLU KAMU FAHAM MENGENAI KPS • Dapat menyatakan jumlah KPS yang disoal • Dapat mengingati KPS dengan cara yang mudah • Dapat menyatakan teknik menjawab KPS dengan tepat dan berkesan 10/23/2013 .

TIPS MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B – (SUBJEKTIF) • Baca soalan beberapa kali sampai faham • Gariskan kata kunci/KPS • Kaitkan soalan dengan topik/tajuk yang pernah dipelajari • Tandakan maklumat penting dalam soalan (teknik menjawab yang telah dipelajari) 10/23/2013 .

USAHA TANGGA KEJAYAAN 10/23/2013 .

10/23/2013 .

Apakah inferens anda? 10/23/2013 .

10/23/2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful