concepţiile „arhaice” ale lui Brâncuşi, privind existenţa unui cosmos magic, în care orice lucru are „suflet”

(spirit), iar spiritul şi materia formează un „tot unitar”.

Gradina-taranului roman-monahului( calugarii, oamneii singuri se gospodaresc singuri)

Arta trebuie să intre în comuniune cu natura şi să-i exprime principiile, iar materia să îşi continue „viaţa” sa naturală şi după intervenţia artistului. Altfel spus, trebuie păstrat sensul cu care materia este menită de la natură şi rolul plastic pe care aceasta îl îndeplineşte

Ideea de „viaţă proprie” a materialelor de lucru (lemn, piatră, marmură, metale) este legată însă şi de credinţa fermă a lui Brâncuşi că acestea conţin „spirit” (suflet) pe care un sculptor priceput trebuie să ştie să îl aducă la suprafaţă. Astfel, o sculptură brâncuşiană nu este copia unei imagini din natură, ci forma vizibilă a „esenţei cosmice” (spiritul) aflată în interiorul materiei respective. În vederea realizării unei astfel de lucrări, Brâncuşi pornea întotdeauna de la natură şi de la o idee.

este întoarcerea la natură şi la „minunile” ei, care dau bucuria de a trăi celor care ştiu să le privească

, avea sentimentul unei comuniuni intime şi directe cu natura, din care simţea că este o parte.

Mâna, care ciopleşte direct, „gândeşte” şi în acelaşi timp urmăreşte „gândul materiei”, proces ce nu poate fi explicat raţional, şi denotă mai degrabă utilizarea „intuiţiei” Această „colaborare intimă între artist şi materialul folosit” îl duce la „esenţializare” şi la „forma ideii în sine” (faptul că materia are suflet presupune că obiectele au „lumea lor de spirite”). Misiunea artei este de a crea bucurie, dar pentru aceasta artistul trebuie să creeze „în echilibru şi pace sufletească” şi de a ajunge la „adevărata lumină” (cel mai periculos fiind egocentrismul – adică opusul detaşării de sine – care îi dezorientează pe oameni şi îi scoate din viaţa lor luminoasă). Dar pacea la rândul ei se câştigă tot printr-o detaşare („renunţare de sine”).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful