‫מיטוואך פר’ חיי שרה י”ט חשון תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪October 23 ‘13‬‬

‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫‪6:04‬‬
‫‪7:16‬‬
‫‪9:22‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:58‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:27 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:52 :‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫‪12:40‬‬
‫‪6:03‬‬

‫‪1403‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫אכטונג אין די ווינטער‪-‬וואכן מוזן מיר מוזן צואיילן ערב שבת דאס גיין צום דריק‪ .‬דעריבער‪ ,‬ביטע רופט נאך היינט אריין מיט אייער‬
‫בעלי שמחה! שמחה‪ ,‬זיכער צו מאכן אז אייער שמחה‪-‬איינלאדענונג ווערט געמאלדן אינעם "גוט שבת"‪ .‬נומער‪ 718.388.7744 :‬עקסט‪1 .‬‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה דניאל בוכינגער‬
‫מו"ה מענדל ברוין הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה אפרים מנחם בערקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה שרגא פייוויל גאלד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אברהם ב"ר דוד פאלקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה רפאל אהרן קנאפפלער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה ישעי' יצחק ב"ר זושא רובין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מנהל בת"ת תו"י דרב"י דסאטמאר ‪ -‬קינדערגארטן‬

‫מו"ה נפתלי כ"ץ‬
‫מו"ה אהרן ב"ר משה יעקב קאהן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה שמואל קאלמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה שניאור זלמן שווארטץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אברהם שמואל סאמעט הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אייזיק האניג הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יוסף לעווי הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר משה אהרן‬
‫הבה"ח כמר שניאור זלמן נ"י‬
‫הבה"ח כמר יוסף נ"י‬
‫הבה"ח כמר יצחק נ"י‬
‫הבה"ח כמר אליקים געציל נ"י‬
‫הבה"ח כמר יואל צבי נ"י‬
‫הבה"ח כמר יחיאל נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫נ"י‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה מרדכי יונה ווידער‬

‫ב"ר שמעון צבי הי"ו‬
‫חתן מו"ה יהושע פרענקל הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יעקב יודא ארי' מאטצען‬

‫בבית מו"ח ‪626 Wythe PL #3C‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופער סט‪ .‬שחרית ‪8:30‬‬

‫ב"ר בן ציון הי"ו‬
‫חתן מו"ה עקיבא גאלדשטיין הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בביתי ‪10 Throop Ave. #3‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד ביקסאד‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫חתונות‬
‫החתן כמר אלעזר ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר משה ני“ו‬
‫באולם ויואל משה‬
‫החתן כמר מענדל ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬

‫מו"ה יחיאל קליין‬
‫הרב דוד לייב פישער שליט"א‬
‫הי"ו‪ ,‬ב"פ‬

‫מו"ץ בק"ק פאפא‬

‫הרב יודא מרדכי דייטש‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה דוד בויער‬
‫הרב יעקב יוסף ניישלאס שליט"א‬
‫הי"ו‬

‫משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא שליט"א‬

‫מו"ה שלמה דוב ווידער‬

‫הי"ו‬

‫היות ששלחנו הזמנות רק מספר מצומצם‪ ,‬נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫מו"ה יעקב פעקעטע‬

‫החתן כמר חנני' יו"ט ליפא ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬
‫החתן כמר ישראל ני“ו‬
‫באולם ראוז קעסל‬
‫החתן כמר ישעי' חנוך העניך ני“ו‬
‫באולם אור החיים וויזניץ‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר יוסף ני“ו‬
‫באולם תפארת רבקה‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר יחיאל שלמה ני“ו‬
‫באולם עקשטיין‪ ,‬ק"י‬
‫החתן כמר יואל נפתלי ני“ו‬
‫באולם עטרת טשארנא‪ ,‬מאנסי‬

‫הי"ו‬

‫הרב ישעי' גדלי' קויפמאן‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה מאיר צבי שפיטצער‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יעקב שלמה בראווער‬
‫מו"ה מאיר זאב שטערן‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה בנציון לעבאוויטש‬

‫הי"ו‪ ,‬לאנדאן‬

‫מחר‬

‫קרעטשניף‬

‫מו"ה יעקב מרדכי טייטלבוים‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישראל דוד איצקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה שמואל זאנוויל מארקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יונתן בנימין וויינגארטן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ליפא בר"י מענדלאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫הזמנה של שמחה‬

‫בקול רנה וישועה באהלי צדיקים הננו בזה להזמין‬
‫את מע"כ ידידינו ואנשי שלומינו הי"ו לבא ולקחת חבל בסעודת‬

‫שמחת שבע ברכות‬

‫שאנו עורכים לרגל השמחה בבית כ"ק מרן רבינו שליט"א‬

‫מחר‬

‫קהל‬

‫נחלי אמונה‬

‫הרב יצחק פנחס טווערסקי‬

‫שליט"א‬

‫בנשואי נכדו החתן המופלג בתוי"ש‪ ,‬בנש"ק הרב משה שליט"א‬
‫בן חדב״ן הרה״ג ר׳ אהרן קאהן שליט"א‪ ,‬אבדק"ק תולדות אהרן מאנסי‬
‫עב"ג בת כ"ק אדמו״ר מבורשטין שליט"א‬

‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫מחר יום ה' פ' חיי שרה ‪ -‬בשעה ‪8:00‬‬
‫‪The Marquis 575 Bedford Ave‬‬

‫יעדן זונטאג ‪ 2:00‬נאכמיטאג‬
‫‪At 280 Rodney St.‬‬

‫‪Between Division and Broadway‬‬

‫א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‬
‫און קען בעסער דרייוון‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Hour‬‬
‫‪Class‬‬

‫‪- FOLLMAN'S -‬‬

‫‪Driving School‬‬
‫‪718-237-1512‬‬

‫‪Our Services include‬‬

‫)‪Ŕ4NBSU1BDLBHFT (Create your own‬‬
‫‪Ŕ3FHVMBS1BDLBHFT‬‬
‫)‪Ŕ)JHIXBZ-FTTPO(-$50 w/package‬‬
‫)‪Ŕ3PBE5FTU(-$20 w/package‬‬
‫)‪Ŕ3VTIBQQPJOUNFOU (Special -$40‬‬

‫קלאסיפיידס‬
‫‪F/T position available. Must have a fluent English in writing & speech. Located in Williamsburg. Pls. email resume sbuhire@gmail.com‬‬

‫‪ – ONE MAN BAND‬עוועילעבעל פאר אלע אייערע קלענערע שמחות ‪ -‬יצחק הירש‪347-633-4314 .‬‬
‫‪¾´¯Ã·Ç¯½ÀÁ ÇȺ¾Á½´Æ¯°´Å‬‬
‫¯¸½‪27 skillman st. 718-408-8747  ·Á¿ÇÁ·¿¸¯¾¯ÀÃÁÁ ÇȺ·¸½»¸Á‬‬
‫באקומט א ‪ Headset‬בחנם!‬
‫די וואך ספעשל! קויפט סיי וועלכע ווערייזאן‪/‬פעידזש פלאס טעלעפאון‪,‬‬

‫השבת אבידה ‪ -‬פארלוירן א פרויען‪-‬קאוט פארגאנגענעם מיטוואך ביי די אינדיג‪/‬שווארטץ תנאים אין שמח תשמח זאל ‪ -‬אויב בטעות גענומען רופט ‪845-783-8516‬‬
‫השבת אבידה ‪ -‬פארלוירן א בערזל ביי די אונטערן שריפט שפיל פארגאנגענעם חוה"מ‪ ,‬אויב געפונען ביטע רופט ‪845-783-9880‬‬

‫‪LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080‬‬

‫היימישע עלעקטערישן ‪ -‬בעסטע סערוויס ‪ -‬ביליגסטע פרייזן ‪718-807-8170 -‬‬
‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י ‪ -‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‪ .‬מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬

‫מיאמי ‪ 1 -‬בעדרום וואלק‪-‬אין דירה צו פארדינגען פון זאת חנוכה פאר ‪ 6‬וואכן‪ 1 ,‬גאס אוועק פון דעעש ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪845-782-5077‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬

‫מאנסי ‪For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 -‬‬
‫‪ - Pest Hunter‬היימישע ‪ - Exterminator‬צופרידענהייט גאראנטירט! רופט ‪718-954-0112‬‬
‫■ ביליגע פרייזן ■‬

‫גרעפיק'ס • ‪917-426-1415‬‬

‫■ העפליכע סערוויס ■‬

‫‪Car For Sale - 2012 Town & Country Chrysler Mini Van.‬‬
‫‪25K Miles. 4 power door. Leather Seats. Just like new. Call 917-885-4984‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫‪ELECTRIC Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫האט איר א ‪ ?Bank Of America Home Equity‬סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‪718-306-9314 .‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬
‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‪ ,‬שיקט א פארלאנג צו‪subscribe@gitmorgen.com‬‬

‫ר' איד!‬

‫דאן שליסט אייך אן אין די "חבורה"!‬
‫וואו איר וועט געניסן פון‬

‫טעגליכע שיעורים קבועים און דרשות אויף אינטרעסאנטע נושאים‪...‬‬
‫פרישע ווארימע פרישטאג און מיטאג‬

‫זוכט איר אז אייערע‬
‫טעג זאלן זיין‬
‫אנגעפילט מיט‬

‫תוכן און געשמאק?‬
‫ווילט איר שפירן יונג און‬

‫געזונט טראץ‬
‫אייער עלטער?‬

‫גייט אן טעגליך פון מאנטאג ביז דאנערשטאג‬
‫אינעם הערליכן באקוועמען‬

‫ביהמ"ד חרדים ‪143 Rodney St.‬‬

‫בנשיאות הגה"צ אבד"ק חרדים שליט"א‬
‫פאר מער אינפארמאציע רופט‬

‫פריי‬
‫אפצאלפון ‪718.307.6262‬‬

‫‪»¯·¸Ãȸ¿¸À·¿´¯½¾´¯¾·Á³¿¯½¾´Ã·À¸»Á¸ÅÁÃÀÇÁ·½¸Ç¯°ÇÁ²‬‬

‫‪Dr. Saul G. Agus‬‬
‫געפינט זיך אין אונזער סענטער און ער וועט פערזענליך דורכפירן אלע ערליי‬
‫סקא ּפי'ס ‪ -‬דא אין וויליאמסבורג!‬
‫ענדא ָ‬
‫סקא ּפי'ס און ָ‬
‫נא ָ‬
‫לא ָ‬
‫קא ָ‬
‫‪ - procedures‬ווצב“ש ָ‬
‫½¸‪Á»¯¾¯¾Á½Á¿Ç‬‬
‫‪À¿ÁÇ´È¿¸¯¸¸»ÇÁ‬‬

‫‪Community Heal‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful