MANAGER DE PROIECT

Cod COR 241919

PROIECT si MANAGEMENT DE PROIECT
Un proiect este caracterizat de:
• Satisfacerea unei cerinte specifice • Existenta unui obiectiv autonom • Motivatii (tehnice, educative, geografice, etc.)

Managementul de proiect poate fi privit din mai multe perspective:
• Managementul de proiect ca o sarcina • Managementul de proiect ca un system social • Managementul de proiect ca un proces

Proiectele pot fi clasificate

– – – – –

Dupa amploarea lor:

organizational local (localitate, judet, grup de judete) national regional international

Dupa domeniul obiectivului si activitatilor proiectului: • proiecte industriale • proiecte comerciale • proiecte culturale • proiecte ecologice • proiecte stiintifice (de cercetare) • proiecte educationale • proiecte de management

„triunghiul‟ proiectului
– – TERMEN / TIMP – necesarul de timp asa cum este el reflectat de planificarea initiala a proiectului MIJLOACE/BANI – bugetul proiectului, bazat pe costul resurselor necesare OBIECTIVE – scopurile proiectului si activitatile cerute de punerea lui in practica
OBIECTIV

PROIECT

Mijloace

Termen

MANAGERUL DE PROIECT
• • • • • • • Cunoaste si respecta prevederile din Standardul Ocupational din Romania pentru Manager de Proiect COR 241919 Cunoaste si respecta prevederile din standardul international de project management (Project Management Body of Knowledge – PMBOK) Cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in anumite domenii, daca este cazul Cunoaste principiile de baza privind contractele Cunoaste procedurile de lansare a cererilor de oferta, de primire, inregistrare si deschidere a ofertelor; metodele de analiza si procedurile de selectie a ofertelor Cunoaste sistemul de control financiar, inclusiv procedurile de raportare a variatiilor Cunoaste metodele si procedurile de asigurare a calitatii, aplicabile la domeniul proiectului Poseda aptitudini de interrelationare, de a conduce si de a motiva oamenii Poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii Poseda aptitudini de luare de decizii si are initiativa


• •

care sa evite riscurile sau aparitia unor probleme neprevazute • Capacitatea de a ramane stapan pe situatie cand riscul este mare .Rolul si atributiile MANAGERULUI DE PROIECT • Capacitatea de a face uz de instrumentele si metodele specifice managementului proiectelor • Aptitudini de lider al echipei • Capacitatea de a respecta proceduri stabilite • Abilitatea de a mentine un control rational.

Rolul MANAGERULUI DE PROIECT Este de a mentine un echilibru intre cerintele si necesitatile exprimate de:  toti beneficiarii finali ai proiectului  unitatea coordonatoare a proiectului PMU si echipa de proiect  Serviciile /asistenta tehnica/ contractata in exterior pentru buna desfasurare a proiectului  Ministerul tutelar al PMU sau organizatii coordonatoare  Pozitia finantatorilor si procedurile si contrangerile acestora .

incredere in colaboratori • Capacitatea de a motiva oamenii si a determina un climat de succes .Criterii de selectie a unui MANAGER DE PROIECT • Nivel de pregatire generala superioara. entuziasm. cu specializare in domeniul proiectelor • Grad ridicat de receptivitate si realism • Capacitatea de a aduna si evalua datele relevante despre proiect • Forta pregatirii si competentei demonstrata practic / decizii clare si precise.

In cazul proiectelor cu finantare externa. rolul managerului de proiect este focalizat mai cu seama pe: • Analiza oportunitatilor (Ce programe de finantare sunt disponibile? Care sunt regulile de acceptare a proiectelor? In ce masura pot fi accesate fondurile din pozitia actuala a business-ului?) • Intocmirea cererii de finantare/dosarului de licitatie (si verificarea • detaliata a confirmitatii cu criteriile anuntate de catre Autoritatea de Management) • Asamblarea echipei de proiect (de regula dintre propriii angajati) • Organizarea licitatiilor pentru angajarea contractorilor • Cultivarea relatiilor cu stakeholderii • Asigurarea unei relatii corecte si de buna calitate cu Organismul • Intermediar si cu Autoritatea de Management .

Profilul Project Managerului Competente tehnice Perseverent Negociator Orientat spre rezultate Disponibil Bun ascultator Bun comunicator Reactiv/Proactiv Abilitati de control Vigilent Motivator al echipei Energic Deleaga ce si cand trebuie Invatator al colegilor .

in colaborare cu Departamentul Resurse Umane Analiza stakeholderilor si informarea permanenta a acestora cu privire la progresul proiectului Comunicarea operationala cu restul organizatiei • • • • • • .Responsabilitatile Project Managerului • • • • • • Declinarea obiectivelor proiectului in planuri de implementare Elaborarea listelor detaliate de activitati Stabilirea termenelor de livrare a diferitelor outputuri Detalierea si monitorizarea bugetului Identificarea si evaluarea riscurilor. monitorizarea permanenta a acestora Stabilirea (cu ajutorul Sponsorului si al SC) echipei de proiect si pregatirea acesteia Stabilirea rolurilor si responsabilitatilor fiecarui membru al echipei Conducerea operationala a echipei de proiect Dezvoltarea competentelor membrilor echipei de proiect Managementul asteptarilor de cariera ale membrilor echipei.

Ciclul de viata al proiectelor Modul de concepere al programelor europene a impus un ciclu al proiectelor format din 6 etape • Programare • Identificare • Formulare • Finantare • Implementare • Evaluare .

Fazele proiectului FAZELE PROIECTULUI Initiativa SCOPUL FAZEI Stabilirea necesitatii proiectului si a ceea ce trebuie si ceea ce nu trebuie sa fie rezultatele proiectului Definirea Definirea exacta a obiectivelor proiectului Proiectarea Stabilirea modului in care se vor realiza obiectivele proiectului Realizarea obiectivelor proiectului Stabilirea impactului proiectului Folosirea in continuare si diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea Evaluarea Diseminarea si sustinerea .

FAZELE UNUI PROIECT • Metoda sistemului logic comporta fazele de – – – – analiza planificare implementare evaluare .

Faza de ANALIZA cuprinde: • Analiza grupurilor de interes / stakeholders • Analiza problemei • Analiza obiectivelor .

Faza de PLANIFICARE cuprinde urmatoarele etape: – Definirea logicii – – – – proiectului Precizarea supozitiilor si riscurilor Identificarea indicatorilor Intocmirea programului de activitate Stabilirea costurilor .

avand cerinte complete si bune • Asteptarile tuturor celor implicati. si planificarea trebuie sa fie realiste • Viziune si strategie clara de la inceput • Buna comunicare intre factorii interesati • Toti membrii echipei trebuie sa aiba aceeasi imagine despre proiect . resursele.Factori de succes in proiecte • Obiective clare. stabile si bine definite • Intelegerea nevoilor reale. mediul.

Succesul unui Proiect • Reprezentare corecta a diferitelor interese prin participare • Management al proiectului eficient • Echipa de proiect competenta si motivata • Alocarea corecta a costurilor si beneficiilor intre femei si barbati • Capacitate organizationala • Beneficiarii sunt clar identificati dupa sex si grup socio-economic • Partile implicate respecta angajamentele • Proiectul se adreseaza problemelor reale ale grupului tinta • Planificare buna/atenta .

a partenerilor si a costurilor Criteriile de evaluare Completarea corecta a cererii de finantare Documente ce trebuie anexate Regulile si procedurile pentru a solicita finantarea nerambursabila • Tipul de contract ce se va incheia in cazul finantarii proiectului .1. recititi si respectati GHIDUL SOLICITANTULUI • • • • • • • Scopul licitatiei de proiecte pentru finantari nerambursabile Obiectivele si prioritatile programului Eligibilitatea solicitantilor. Scrierea unui proiect de succes: cititi.

Cererea de Finantare • Analiza factorilor interesati • Definirea problemei • Stabilirea scopului proiectului • Stabilirea obiectivelor proiectului • Stabilirea activitatilor • Realizarea bugetului • Stabilirea planului de evaluare • Justificarea proiectului • Durabilitatea proiectului • Stabilirea titlului proiectului • Realizarea rezumatului proiectului • Anexe formate .

asociatii sau firme care sunt sau ar putea deveni implicate in proiect: • Direct sau indirect • Pozitiv sau negativ • Au un interes in proiect • Finantatorul/Sponsorul. Statul .Factorii interesati –cine sunt ei? • Orice persoana. institutii. Bancile. Beneficiarul. Consultantul. grupuri de persoane. Subcontractorul. Contractorul. Proiectantul.

Analiza factorilor interesati • Intelegerea nevoilor clientilor interni si externi • Implicarea si motivarea celor interesati pentru a asigura succesul proiectului • Asigurarea ca ceea ce se implementeaza este ceea ce s-a planificat si este ceea ce doresc stakeholderii .

Rolul factorilor interesati • Acorda sprijin si sunt resurse – know-how – financiare pentru problemele / necesitatile proiectului • Contribuie la fluxul informational al proiectului • Se pot opune directiei de evolutie a proiectului in functie de interesele si nevoile proprii • Lipsa consultarii poate genera blocaj .

Greseli frecvente care conduc la respingerea cererilor de finantare .

CV-uri • Prezentarea unor documente cu perioada de valabilitate expirata (autorizatii. avize) • Nerespectarea formatului standard si completarea partiala a cererii de finantare . lipsa fiselor de post. documente care dovedesc proprietatea/dreptul de administrare a imobilului subiect de finantare.In etapa de conformitate administrativa a cererii de finantare • Lipsa unor documente solicitate prin cererile de finantare /cele mai frecvente fiind lipsa certificatului de urbanism.

In etapa de verificare a eligibilitatii • Proiecte cu activitati neeligibile • Valoarea totala a proiectului peste valoarea totala maxima eligibila • Nerespectarea conditiilor impuse de prevederile schemelor de ajutor de stat /activitati ale proiectului incepute inainte de semnarea contractelor de finantare • Solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili .

In etapa de evaluare tehnica si financiara (PUNCTAJE SUB PUNCTAJUL MINIM ADMISIBIL) • Nu exista justificare pentru necesitatea finantarii din fonduri publice a investitiei • Nu exista corelare intre activitatile propuse si calendarul de realizare • Solutia tehnica nu este corelata cu rezultatul expertizei tehnice • Buget necorelat cu activitatile .

In etapa de evaluare tehnica si financiara (PUNCTAJE SUB PUNCTAJUL MINIM ADMISIBIL) • Proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare si ale domeniului de interventie • Analiza financiara gresit efectuata iar rezultatele ei nu sunt relevante • Buget intocmit gresit • Aplicantul nu dovedeste capacitatea sa de sustenabilitate a proiectului .

OBIECTIVE “SMART” • Specifice – pentru a defini foarte clar ceea ce va fi realizat • Masurabile – rezultatul obtinut trebuie sa poata fi masurat • Acceptabile – de toti membrii echipei • Realiste – pentru a putea fi indeplinite • Timp precizat – stabilirea unui interval de timp realist pentru a le realiza .

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT • • • • • INITIERE PLANIFICARE EXECUTIE CONTROL INCHIDERE/PUNERE IN FUNCTIUNE • UTILIZARE/ GARANTIE .

control. responsabilitatea socială Stabilirea unei structuri şi a unuia sau mai multor programe pentru a pune în practică politica şi a-şi atinge obiectivele Facilitarea activităţilor de planificare. aspectelor de mediu. mediu. monitorizare. sănătăţii şi securităţii muncii Identificarea reglementarilor şi prevederilor legale relevante Identificarea priorităţilor şi fixarea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea. audit şi analiză pentru a se asigura că politica organizaţiei este respectată Flexibilitate şi adaptare la schimbări • • • • • .Abordarea unui sistem de management integrat presupune: • • Stabilirea unei politici de calitate. sănătate şi securitate a muncii precum şi de responsabilitate sociala Identificarea proceselor. produse/servicii pentru a asigura calitatea produselor şi a determina impactul semnificativ asupra mediului. acţiuni corective. sănătatea şi securitatea muncii. mediul. pericolelor pentru sănătatea şi securitatea muncii care rezultă din activităţi.

Utilitatea analizei SWOT • aflam dacă profilul organizaţiei este compatibil cu activităţile eligibile ale unui program de finanţare prin analiza mediul intern şi extern al organizaţiei • oferă informaţiile pentru a decide: – cum să fortifice sau să sporeasca punctele tari ale organizaţiei – cum să abordeze punctele slabe – cum să beneficieze de oportunităţi – cum să evite sau să reducă ameninţările – toate acestea prin intermediul proiectelor .

.TIPURI DE COSTURI • Directe • Indirecte – Costuri eligibile care pot fi atribuite direct proiectului – Se regasesc in contabilitatea participantului – Sunt aditionale la costurile recurente ale participantului – Costuri eligibile care pot fi atribuite direct administrarii si managementului proiectului – Costuri de functionare / apa. caldura. chirie.. etc. electircitate. / – Costuri de asigurare si securizare – Costuri de comunicare – Consumabile – Diferite costuri recurente .

economice si necesare pentru implementarea proiectului • conforme cu principiile contabile ale contractorului • efectuate pe durata proiectului • inregistrate in sistemul contabil al contractantului .COSTURILE ELIGIBILE trebuie sa fie: • actuale.

Costurile eligibile in proiectele europene sunt: • costuri cu personalul • deplasari locale si in UE • achizitionare sau inchiriere de echipament • costurile utilitatilor • materiale consumabile • subcontractarea de activitati .

COSTURILE NEELIGIBILE sunt: • • • • • • • • taxe. inclusiv TVA dobanzi incasate taxe bancare alte taxe pierderi din schimburi valutare costuri declarate in alte proiecte comunitare datorii diferite tipuri de achizitii functie de tipul program comunitar .

Cea mai buna modalitate de a stabili date concrete este de a imparti proiectul in activitati separate si a calcula bugetul pentru fiecare dintre ele.BUGETUL PROIECTULUI • Stabilirea bugetului proiectului ajuta la a decide daca un proiect este realizabil sau nu. .

Bugetul proiectului – – – – – – – – stabilirea mijloacelor necesare pentru a indeplini fiecare activitate asezarea mijloacelor pe categorii de costuri precizarea unitatilor. a cnatitatilor si a costurilor unitare precizeaza sursele de finantare alocarea de coduri de identificare pentru fiecare tip de costuri programarea costurilor stabilirea costurilor recurente pregatirea tabelelor cu sinteza costurilor .

Ce trebuie să cuprindă o propunere de proiect • titlul proiectului • denumirea promotorului • un scurt rezumat al nevoilor pe care trebuie sa le rezolve proiectul • modalitatea în care se vor satisface aceste nevoi şi resursele prezentate sintetic (care vor susţine atingerea rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului). cu specificarea rezultatelor intermediare (livrabile .numite „milestones”= metafora bornelor kilometrice pe un drum de parcurs) şi a celor finale .

Criterii de evaluare a propunerilor de proiect • Eligibilitatea si conformitatea • Calitatea proiectului • Capacitatea partenerilor si calitatea parteneriatelor • Bugetul si eficienta .

Printre documentele de baza se afla: – – – – – – Specificatia Lucrarii Specificatiile de Proiect Jaloanele Proiectului Structura Detaliata a Activitatilor Structura Detaliata Organizationala Bugetul Proiectului .Planificarea proiectului • Presupune construirea mai multor documente de management al proiectului.

Diversificati-le! Prezentati un buget real. Finantatorii cunosc costurile. ci a realiza proiectul Unele surse de finantare pot fi complementare. iar cele prea mari indica un management riscant Nu va descurajati la primul „Nu!” Nu faceti totul singur. dar nici nu faceti rabat de la calitate .Important de retinut • • • • • • • • • • Păstraţi un echilibru în buget intre venituri si cheltuieli Scopul nu este acela de a primi bani. Apelati la ajutorul expertilor sau contabililor Asigurati-va ca ati apreciat corect valoarea resurselor tehnice necesitate de proiect Luaţi în considerare varianta achiziţiei în leasing Tineti cont de expertiza tehnica a celor implicaţi în proiect Nu lasati impresia ca doriti sa achizitionati cel mai scump echipament de pe piata. preturi prea mici implica lipsa de cunoastere din partea voastra.

8 motive pentru ca proiectul sa reuseasca • • • • • structura organizationala este potrivita echipei proiectului echipa proiectului participa la planificare echipa proiectului este implicata în stabilirea orarului echipa proiectului este implicata în stabilirea bugetului real proiectul foloseste planificarea retelei tehnice si nu lasa ca planul sa ajunga la sfarsit de unul singur • echipa proiectului lucreaza cu birocratia. politici si proceduri si nu impotriva lor • echipa proiectului este de acord cu scopurile specifice si realiste ale proiectului • publicul tinta este implicat de la inceputul proiectului .

8 motive pentru care proiectul poate esua • autoritate inadecvata • lipsa de participare a echipei proiectului la etapa de planificare • lipsa de participare a echipei proiectului la rezolvarea problemelor • abilitati de comunicare inadecvate • abilitati tehnice inadecvate • abilitati administrative inadecvate • programele proiectului ne-reale • scopuri neclare ale proiectului .

inclusiv pretul. 4. urmând ca numai candidatii selectati să aibă dreptul de a depune oferta. pe baza solutiei/solutiilor identificate. Negocierea: procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidatii selectati şi negociază clauzele contractuale. cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: negociere cu publicarea prealabilă a unui anunt de participare negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare 5. 3. Licitatia restrânsă: procedură la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura. 2. urmând ca. în scopul identificării uneia sau mai multor solutii apte să răspundă necesitătilor sale. candidatii selectati să elaboreze oferta finală. Dialogul competitiv: procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidatii admisi. Licitatia deschisă: procedură la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. Concursul de solutii .Tipuri de proceduri de atribuire a achizitiilor publice • • • • • • • • 1. Cererea de oferte: procedura simplificată 6.

Achiziţiile implica în principal un proces care consta din urmatoarele etape esentiale: • • • • • • • Planificare Bugetare Organizare si derulare proceduri Încheiere contracte Derulare si monitorizare contracte Arhivare documentatie Raportare .

.

Metodele de identificare a riscurilor • evaluarea documentatiilor şi a informatiilor acumulate în cadrul proiectului la un moment dat • brainstorming • interviuri cu experti • analize SWOT • listele de verificare • evaluările prin analogie etc. .

legatura cu tipul si continutul proiectului • Membrii echipei sa aiba un dezvoltat simt al lucrului in echipa. al comunicarii si colaborarii • Persoanele implicate vor avea acelasi nivel ierarhic. profesional vorbind. pentru a nu se crea blocaje artificiale in comportament .Criterii de selectie in alcatuire a ECHIPEI DE PROIECT • Sa fie condusa de cei mai buni specialisti care au.

experienta. pregatire.Un grup de lucru eficient se constituie pe baza • Echilibrului de varsta. sex • Concentrarii in jurul unor obiective precis determinate • Existentei unui conducator al echipei acceptat si sustinut de aceasta .

Membrii echipei de proiect să îndeplinească cel puţin următoarele caracteristici • • • • • • apartenenţa conştiinţa de grup un scop comun interdependenţa interacţiune abilitatea de a acţiona într-o manieră unitară .

Metodele prin care se poate efectua comunicarea internă • • • • • • • întâlniri de lucru periodice evenimente formale/informale memo-uri publicaţii interne mesaje generale teambuilding-uri comunicarea performanţelor profesionale întâlniri pe echipe interdepartamentale .

COMUNICARE EFICIENTA • • • • • • • comunicarea unor standarde înalte „tonul” trebuie stabilit la prima întâlnire crearea unui sentiment de urgenţă alegerea unor membri cu abilităţi potrivite stabilirea unor reguli clare modelarea comportamentelor cât mai multe modalităţi de a crea succese .

pentru ca proiectul să îşi îndeplinească cerinţele) • control al calităţii (monitorizarea diverselor categorii de rezultate ale proiectului şi compararea cu standardele de calitate stabilite. precum şi identificarea soluţiilor pentru eliminarea cauzelor rezultatelor nesatisfăcătoare) • activităţi sistematice de îmbunătăţire a proceselor . proceduri şi activităţi • planificare a calităţii (identificarea standardelor de calitate relevante pentru proiect şi a modului în care pot fi ele respectate) • asigurare a calităţii (aplicarea sistematică a activităţilor planificate privind calitatea.Sistemul de management al calităţii unui proiect include politici.

respectându-se anumite condiţii prestabilite Finanţatorul solicită. tinând cont de o serie de observaţii specifice: Posibilităţile de modificare a planului de activitate sunt reduse şi trebuie argumentate în faţa finanţatorului.modificările justificate trebuie argumentate Pentru achiziţii de bunuri de valori ridicate finanţatorul poate solicita organizarea unor licitatii. orice modificare majoră neaprobata în prealabil de finanţator ducând la încheierea contractului de finanţare Se recomanda respectarea echipei proiectului care a fost prezentată în cadrul cererii de finanţare şi anexele sale . conturi analitice distincte etc. se procedează ca în cazul organizării oricarei alte activitati.Cum se implementează un proiect câstigator? • • Implementarea proiectului înseamna organizarea şi desfasurarea efectiva a activităţilor prevazute în proiect.activităţile trebuie planificate cât mai bine înca din faza elaborarii proiectului participant la licitatie Bugetul poate fi modificat numai între anumite limite destul de reduse.) • • • • . Din acest punct de vedere. de regulă. organizarea în mod separat a evidenţei financiar-contabile a proiectului (cont bancar separat. uneori fiind necesar un acord expres al acestuia înainte de a le efectua .

BAFTA! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful