Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola de Masquefa II

Avinguda Maresme, 64-68 08783 Masquefa Tel. 937726648 escola-masquefa2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ceipmasquefa2

Benvolgudes famílies, Un any més la nostra escola s’adhereix al programa “Anem al Teatre”, subvencionat per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de la comarca. Cada cicle assistirà al llarg del curs a espectacles de teatre, dansa o música. Algunes d’aquestes activitats es faran a la Sala Rogelio Rojo i d’altres es faran al teatre Ateneu d’Igualada. Uns dies abans de la sortida us donarem un full informatiu amb el nom de l’obra, el dia i el lloc on es realitza. El pagament d’aquesta activitat serà per dues obres per Cicle. L’import és de 12€ per dues sortides. Cal que retorneu l’autorització i ens feu arribar el justificant de pagament abans del dimecres 4 de novembre de 2013.
Recordem que: Quan s’hagi de fer un pagament d’una sortida es podrà fer directament per banca electrònica al compte corrent núm.: 0081 - 1645 - 08 - 0001021408 Per fer els pagaments a una Oficina del Banc Sabadell (antiga Caixa Penedès) cal: Utilitzar el servei del caixer electrònic Seleccionar pagament a tercers Indicar el codi de la nostra escola que és 150016. Seleccionar el pagament que es vol realitzar, tot indicant el nom i nivell de l’alumne.

Si teniu qualsevol problema per fer el pagament a través del caixer, us atendran a finestreta dins de l’horari d’oficina.
Masquefa, 22 d’octubre de 2013

En/Na .................................................................................................com a pare, mare o tutor de l’alumne/a ..................................................................................................

Si l’autoritza a anar a les activitats de teatre que es faran durant el curs 2013/2014.

No l’autoritza a anar a les activitats de teatre que es faran durant el curs 2013/2014 (marqueu amb X l’opció escollida) Signatura del pare/mare o tutor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful