teorija arhitekture 2004/2005

giuseppe terragni : danteum

1936. Mussolini proglašava 3.Rimsko Carstvo 1942. trebala se održati izložba u Rimu (neostvareno) – kao OI talijanske kulture i civilizacije danteum – kao trajni exponat izložbe - nova axa Rima  Via dell' impero – počinje od Coloseuma danteum se ugrađuje u tkivo Foruma – kao da se skriva između, preuzima atemporalnu univerzalnu vrijednost kao ostale zgrade na Forumu - Dante – 1.referenca  koncept Svetog Rimskog Carstva, ujedinjenje + sistematizacija talijanskog jezika (identitet naroda) - Maxencijeva bazilika – 2.referenca  jedna od najvećih sačuvanih građevina na Forumu – kršćanski Rim - Coloseum – 3.referenca  zakrivljena forma – savršenost - zid ispred ulaza - odvojen – zid sam za sebe, kao arhetip zida - od 100 kamenih blokova  100 pjevanja Božanske komedije – apstraktan + narativan u funkciji preusmjeravanja iz ritma Carske avenije – preusmjeravanje pažnje i koncentracije - ulaz – procjep, kao ulaz u tunel – proces defamilijarizacije - prvo se ulazi u prazan prostor, iza njega slijedi prostor sa stupovima  Dante je prvo na otvorenom, a onda se nalazi u gustoj šumi  hipostilna dvorana, 100 stupova od crnog mramora – izgubljenost, dezorijentiranost – ne zna se kako je došao ni kamo dalje – put je nejasan - Vergilije vodi Dantea kroz razne lokalitete  i Terragni priča istu priču – arhitekturom - 3 traka stepenica  3 kao jaki simbolički broj - mali procjep  ulaz u Pakao - Dante  spiralno spuštanje u stožac, 9 krugova Pakla, grotlo - Terragni  7 platoa – 9 spuštanja, u sredini svake terase po jedan crni mramorni stup, crni mramorni strop koji se isto spušta, malo svjetla, mračno naslućuje se mali procjep prema Čistilištu - rana renesansa – koncept pojma Čistilišta  čovjek *može* utjecati na svoju sudbinu - Dante – Čistilište kao brdo  uspon – napor, uloženi trud - Terragni  isto kao Pakao, ali u obratnom smjeru – terase koje se penju – prema gore je sve više svjetla – fragmentarno otvoren strop lateralno skriveno stubište – prema Raju - Dante  Beatrice ga vodi kroz Raj - Terragni  stakleni stupovi, transparentnost, kristaliničnost 36 staklenih stupova, umeci staklenih pruga iznad Raja – Impero (Carstvo) direktan izlaz iz Carstva arhitekturom prenijeta poruka, ispričana priča dijakronija – narativnost - kroz Danteum – prolazak kroz vrijeme - komponenta vremena ugrađena u priču ( kao npr. u melodiji) sinkronija – točna organizacijska struktura - kao arhitektura treba kontrolirati svaki aspekt ( akord mora biti harmoničan) - sve međusobno usklađeno

1

-

kontrasti – crno+puno – transparentno+svijetlo, zid – stup, otvoreno – zatvoreno  binarne opreke – postupna dematerijalizacija - transkodiranje – nekog externog medija (književnosti) u arhitektonski jezik i sam izbor djela i autora šalje poruku sistematizacija jezika – analogno što u arhitekturi radi Terragni - bitna su 2 nivoa – sintaktički – odnosi između riječi – semantički – osnovne riječi + značenja semantički nivo - zid, stup, strop, pod, platforma, okvir - riječ – 2 sloja značenja - denotativno – ono osnovno, zajedničko svima - konotativno – niz asocijacija, subjektivno zid – egipat, stup – grčka, platforma – perzija  Rim kao kruna svih tih kultura i civilizacija, kao univerzalna kultura sintaktički nivo - Božanska komedija: 1  rima u tercinama 2 3 1  tercine I 33 (po 3 stiha) 1 II 33 2 III 33 3 100 1 2 3 Čistilište u skladu s Paklom – u dimenzijama i proporcijama – Raj i Šuma također usklađeni kontrola formalne igre – opravdava značenjem i pričom angažman kroz autonomnu arhitekturu Š – pitanja R – odgovori P – spuštanje Č – penjanje organizacija sustava komunikacije – križ + perimetar Maxencijeva bazilika  lateralni pristup, transverzalno kretanje  križ proporcija Maxencijeve bazilike isto u relaciji s Danteumom posmik pravokutnika, očuvanje čistoće unutrašnjih prostora - nije proizvoljna gesta  i ona je opravdana pričom – perimetralna komunikacija – referenca na labirintski put u Božanskoj komediji -

-

binarne opreke - jezik je tako strukturiran - 1 opreka predstavlja totalitet (* crno-bijelo ) - Terragni – oba pola jedne opreke se mogu osjetiti - kulminacija oprekom kultura-priroda struktura Danteuma – po zlatnom rezu sve proporcije zlatni rez (kultura) – poveznica je spirala (priroda) formira jezik i informira ga književnim djelom prava funkcija Danteuma – kao spomenik

-

2

3

arhitektura i društveno–povijesni kontext

LE CORBUSIER - spori proces usavršavanja (paestum  parthenon, auto) - tipološki usavršeni produkt – standardiziran, masovno proizveden – pun značenja, simbol *Mallarme: "poetski fakt", Verlaine "mlada značenja, stara sjećanja" - binarne opreke jedne cjeline  "horizontala mora + vertikala brda" – univerzalnost + totalitet – dovoljno opće, a istovremeno anonimno i nabijeno kolektivnim značenjem - Mallarme: "poezija nastaje spajanjem dvaju suprotnih realiteta" vila Savoye – budi povijesna sjećanja modernim + standardiziranim elementima (umivaonik, rampa s linoleumom..) - želja za novim jezikom arhitekture  u okviru konvencionalnog jezika ( bitna su stara značenja) + atemporalan i svima razumljiv - : VERS UNE ARCHITECTURE : (k pravoj arhitekturi) – 1923. - reprint članaka iz L'Esprit Nouveau-a - "kuća je mašina za stanovanje" – kuća kao savršeni instrument za stanovanje - struktura: 3 trijade + 4 eseja (vode u donošenju zaključka) - strast u arhitekturi  michelangelo; na Parthenonu – pod kontrolom - različiti europski diskursi (estetički, socijali, politički) iz zadnjih 20g – ne direktno i otvoreno - trijada 1  volumen + (masa) površina + plan - ("3 podsjetnika za gospodu arhitekte") – arhitektura kao igra volumena pod svjetlom (igra – "znalačka, točna i uzvišena") - postoji kreator – slobodan je (jer se igra), ali sama igra nije proizvoljna - ideja slobodne igre ne vođene nečim izvana  Kant, njemački idealizam

njemački+austrijski diskurs sachlichkeit – više grana DEUTSCHE WERKBUND – o standardizaciji i industrijalizaciji KARL SCHÄFER – gl.ideolog – piše i o tvornicama, AEG koncernu kreće se od stvari, realiteta /die Sache/ i nju se uzvisi, sublimira na viši nivo značenja - širi kontext – njemačka početkom stoljeća  buržoazija, kapitalizam, rast gradova, nizovi anonimnih bezličnih stambenih i poslovnih zgrada, alijenacija, gubitak starih vrijednosti  nezadovoljavajuća situacija – protiv toga se bune 'junkersi' – staro agrarno plemstvo + crkva + vojska  raslojavanje društva – potencijalno razorno za društvo - Schäferova ideja – tvornica kao simbol negativnosti trenutne situacije – uzdići je na nivo hrama putem umjetnosti/arhitekture  estetička + politička + socijalna agenda francuski diskurs umjetnost + poezija MAURICE DENIS – najjači teoretičar  slika (ono što vidimo) je text pun boja + linija – djeluje putem boja i linija na promatrača, direktno, sam sadržaj je nebitan - tradicionalni konzervativizam - postavlja most između svoje desne orijentacije i umjetnosti ljevice  propagira Cezanne-a – bitna ideja da se sve može svesti na kuglu/cilindar/kubus  čisti geometrijski oblici + tijela ARISTIDE MAILLOL – klasična i moderna skulptura  klasična a moderna Francuska

4

samo mali dio arhitekture pripada umjetnosti – grob i spomenik - - HEIDEGGER razlikuje: uporabni / umjetnički / prirodni predmet kroz umjetničko djelo  prodiranje do bitka.arhitektura+umjetnost LE CORBUSIER . ali je i nadilazi  pobuđuje osjećaje. legitimni akter u sferi vrijednosti  velika društvena zadaća umjetnosti pandan znanosti (sfera činjenica) u sferi vrijednosti 5 .noumenalni svijet = svijet volje . uvjerenja te 2 sfere svijeta su nužno preklopljene i istovremeno međusobno apsolutno razdvojene bavi se i estetikom - - - - SCHOPNEHAUER prihvaća + nastavlja + produbljuje Kantovu distinkciju: . Baukunst grč. nisu neposredni – već postoji "kategorijalni aparat" jezik – interpoliran između nas i svijesti možemo spoznati svijet ne kakav uistinu jest.arhitektura kreće od funkcije. kunst arhitektura nije umjetnost.u sferu svijeta volje ne prodire nikakav aspekt uma. spekulativni um .načelo razloga + načelo kauzaliteta – umjesto katgorijalnog aparata . nerazumna samo ono empirijsko može pokrenuti volju u etičkom smislu razum je neutralan.medij osobnog iskustva. iskazuje misao. fenomenalni svijet distinkcija spoznatog (fenomenalni) i nadosjetilnog svijeta (noumenalni – svijet sam po sebi) čisti um spoznaje fenomenalni svijet praktični um prodire u višu sferu – promišljanje uzroka + smisao svijeta svijet : .sfera vrijednosti – djeluje praktični um – nije dokaziva.etika – potraga za istinskim moralnim djelima – onim koja nisu motivirana egoizmom + nagradom . racionalni. tu prebiva volja – iracionalna. "nad-građenje" ADOLF LOOS život umjetnost funkcija ne služi svrsi kuća revolucionarna služi svrsi neuvjetovana uvjetovana samodostatnost bauen. nego onako kako ga vidimo  specifična spoznaja.jedini medij koji se približava mističnom i nalazi se u uzvišenoj sferi je umjetnost  pod utjecajem umjestnosti ne možemo činiti zlo .fenomenalni svijet = svijet predodžbe . prenosi poruku indirektno HANNES MEYER razdvaja život i umjetnost (sve stvari idu pod 'život' – pa tako i arhitektura) "arhitektura" njem. opredmećenje istine KANT problem spoznaje – ključni problem empiričar: osjetopažajpredodžbapojam osjeti nisu neutralni i čisti.sfera činjenica – djeluje čisti. to je domena vjere. leben baukunst. ni moralan ni nemoralan .

 komplexna torzija + deformacija jezika. Loos.problem – čime analizirati sam jezik? .Wittgestein se okreće simboličkoj logici  BERTRAND RUSSEL modelirati svijet putem logičke matematike logičke proporcije – čiste. sustav vrijednosti nema temelje zbog toga . konzistentne induktivno+deduktivno ..etika locirana u domeni estetike  etika=estetika umjetnost je misija. satira.HERMANN HERTZ – matematičar+fizičar – pokušava matematikom modelirati fizički svijet. prestaju biti smislene u drugoj domeni u nadosjetilnom – objektivno znanje ne prodire. postoje kao iracionalno u svakom pojedincu . savršeno sređeni medij . komedija.isto tvrdi da je aparat spoznaje jezik. smisla života – ne spadaju u objektivnu domenu . provjerene prema aktualnoj stvarnosti.. jedan element nije definiran.smisao svijeta mora postojati izvan samoga svijeta  u sferi gdje jezik ne prodire . o tome moraš šutjeti" .jezik – logočka struktura + pritajena poetička vrijednost – paradoxalna istovremena koegzistencija dviju suprotnih kontrastnih istina  dekonstruktivizam "o čemu ne možeš govoriti.umjetnost treba dovršiti sliku svijeta + moralno uzdizati + poučavati  za tomora biti savršeno duboka + čista + istinita .indirektna komunikacija – promovira ideju polemike – nije dovoljno da čovjek samo kritizira.optužuje za to javnost + tisak  iluzije (javnost – apstraktni pojam koji ugrožava specifičnost pojedinca) .čovjek – otjelovljenje paradoxa – jer je dvostruko paradoxalno determiniran .pitanje – kojim aparatom promišljati u višoj sferi? . parabola.bitno je da pojedinac sam donese odluku TOLSTOJ u svojim djelima stvara modele ispravnog ponašanja umjetnost pobuđuje osjećaje. neadekvatno je i nepouzdano "čovjek mora odbaciti ljestve nakon što se njima popeo" pitanja etike. dovesti do praga saznanja instrumenti poučavanja – ironija.kritika svog vremena i društva – masa negira pojedinca.način borbe protiv tih apstraktnih iluzija : . njegove osjećaje  ugroženi temelji etike i morala. poslanje istina je automatski lijepa.problem – nalazi se izvan aktualne stvarnosti – lingvističke propozicije ne vrijede.istinske vrijednosti se ne uče nego se pobuđuju  indirektnom komunikacijom.arhitektura udomljuje čovjeka – a čovjek je spoj suprostnosti  arhitektura je čovjeku najbliža vidi arhitekturu kao nešto što može dati odgovore. ali znanje o svijetu jest moguće .znanost i umjetnost – suprotnosti . kao materijalizirani odljev čovjeka samog 6 . treba popuniti šupljinu koji sama stvara – sve kreativno je latentno polemmičko . .) pitanje ljudske spoznaje i znanja (kao Kant) – fokus na samom aparatu spoznanja i istraživanja "samo ono što se može riječima dohvatiti.umjetnost operira na nivou religije KIRKEGAARD nastavlja Schopenhauera temelji morala nisu generalni. modifikacija dok ne postane svoja vlastita suprotnost – postaje poetički jezik (nasuprot logičkom. znanstvenom jeziku) . "navesti da obrati pažnju". može se misliti" "sva filozofija je kritika jezika" završava skeptično .nemoralna umjetnost – ona koja je zaboravila svoju društveno-moralnu dužnost  takva umjetnost gubi svoju istinitost WITTGESTEIN krug filozofa jezika (Kokoschka. matematika kao neutralni. dovodi do katarze – bliska religiji . sama po sebi .

"deformira" u podsvjesnom stanju . nesvjestan  prenosi na indirektan način poruku.arhitektura formira čovjeka dok je rastresen. nekoncentriran.WALTER BENJAMIN arhitektura kao opredmećena forma života .arhitektura – jako snažan medij – pretvara se u model istine. u svojoj biti spaja + pomiruje suprotnosti KANDINSKY uvjeti i okolnosti koji vežu u arh. stvaralaštvu – zadatak je iskreno odgovoriti na sve te zahtjeve sfera činjenica svrha tehnologija budžet klima uvjeti terena materijal sfera vrijednosti svjetonazor kulturne vrijednosti kulturne potrebe 7 .

crno-bijelo u cijelom vidnom polju – crvena+zelena se prve gube. manje osjetljivi. intenzitet i temperatura boje svjetla moraju biti proporcionalni . bez texture) 8 .boja. a ne matematički gestalt rešetke  rešetka je nestabilna  kolaps rešetke  asimilacija / objedinjavanje s v j e t l o svjetlo – intenzitet (lux) + temperatura (K) 1. percepcija svjetla uvijek nastoji biti cjelovita 3.cijela retina . žuta ostaje najšire subtrakcija = oduzimanje – u slučaju pigmenta (c ž p) – predmet kao filtar – c+ž+p=crno/sivo/smeđe adicija = dodavanje – u slučaju zraka svjetlosti (r g b) – c+ž+z=bijelo "after-image"  komplementarne boje boja u arhitekturi: površinska voluminozna film-boja – boja sama po sebi (* nebo – bez distance.centar retine . red.igra svjetla i sjene  sjena daje informaciju o položaju tijela kombinacija disperznog (bez sjena) + točkastog (sjene) izvora svjetla čunjići b o j a štapići - - .apsolutno blještanje – odnos kontrasta 1:>100  oko se ne može akomodirati 2. kontrast  društveno uvjetovane relativne zaknitosti stimulus senzacija percepcija koncepcija percepcija o b l i k faktor blizine faktor smjera faktor identičnosti faktor zajedničkog kretanja faktor simetrije faktor zatvorenosti faktor prikladne linije faktor iskustva - - u Gestaltu – bitan je dinamički centar. oko tendira bijelom svjetlu relativno blještanje – odnos kontrasta 1:100 . slaba moć adaptacije .gestalt stalne zakonitosti horizontala – vertikala naprijed – natrag gore – dolje lijevo – desno ritam.

bijela kontrastna indukcija asimilacija (objedinjavanje) .površinski – rukom (vrhovi prstiju) – fenomenološki (*osjet temperature – nulti stupanj temperature – predmet na cca 28°C) .kinestetički – doživljaj volumena i forme mišićima (moguće i preko trećeg elementa) empatija  prostor djeluje na čovjeka z v u k - - načini širenja zvuka – ovise o materijalu.(zadržavanje saturacije+"ubijanje" boje – dodavanje komplementarne kromatske boje) doživljaj boje ovisi o karakteristikama svjetla utjecaj boje na raspoloženje žuta+narančasta+zelena+svijetlo plava – "pametne" boje  razvoj inteligencije boja: textura – površina+unutarnja struktura faktura – površina struktura – unutrašnja građa superponiranje gestalta  moguća poništavanja.kad geometrijski lik nije dovoljno jasan * čovjek u sivom / narančastom . boja se mijenja .do pregnantne boje dolazi se kontrastiranjem  kad je sam oblik dovoljno naglašen - elementi gestalta boje: faktor identičnosti boje faktor identičnosti nijanse faktor identičnosti saturacije i nijanse faktor malog intervala .heptički – opipno-obimni osjet vizualne registracije – distorzije (linija koja je zarezana – većina slična vizualnim distorzijama) . crna. dimenzijama prostora..crnom) međuodnos boja – interval nameću se – osnovne boje. jedan ugrožava drugog.ako se kromatskoj boji doda: + siva skala – mijenjaju se i nijansa i ton + bijela – svjetloća raste. dominira - - - - o p i p - 3 načela osjeta opipa: .- različite valne duljine (l)  ispupčenje/stanjene leće  osjećaj distance boje doživljaj boje – kontextualno karakteristike boja: nijansa / ton zasićenost / saturacija svjetlina (odnos prema bijelom . određivanje izvora zvuka  prema razlikama u pritisku i razlikama u vremenskoj fazi reverberacija = odbijanje zvuka – trajanje zvuka traje dok reverberirani zvukovi ne prestanu jeka – kad je razlika između prvog i drugog odbijenog vala >1/7 s drvo – dobro odbija ljudski glas + simonijski orkestar - fenomenologija  doživljaj prostora cijelim tijelom  sinestezija 9 . saturacija raste + kromatska boja – saturacija ostaje. saturacija pada + crna – svjetloća pada.

- doživljaj gestalta – kao cjelina od cjeline prema detalju – cjelina više od zbroja dijelova 10 .

da su svjesni sebe kao klase jer su i sami tretirani kao roba. apstraktno (novo) exchange value vs.st.modernizam početak moderniteta: pol..18. sjećanje na cjelovitost (expresionizam.reifikacija – prodor logike robe u individulanu spoznaju svijeta (Verdinglichkeit) – poprima kognitivnu dimenziju . dadaizam. izbezumljenost pojedinca .mehanizam zaštite – blazirani stav – otupljivanje.. kapitalizam  promjene i šokovi u društvu  estetičke reakcije. fragmentacija) GEORG LUKÁCS ..projekcija vanjskog na unutarnji svijet (Seelelösigkeit) . indiferencija.brojne teorijske sociološke studije  frankfurtska škola. letargija  živci odbijaju dalje reagirati degradacija + devastacija vanjskog svijeta ali i samog sebe – osjećaj bezvrijednosti na osobnom nivou u procesu industrijalizacije – višestruka otuđenost (podjela rada. apstraktno) ako je svijet fragmentiran – i umjetnost prati tu fragmentiranost.velegrad kao lokus razvoja moderniteta  proučava utjecaj na subjektivni nivo  pojedinac se mijenja pod utjecajem objektivnog na njegovu subjektivnost i individualnost . Brecht. use value GEORG SIMMEL .nagli nalet modernizacije. izmjerljivo. desna estetika pitanje – koja je arhitektura analogna realističkom romanu? odnos + međuovisnost objekta+subjekta u modernizmu  i tema i tehnika umjetničkog djela reflektiraju situaciju kritika Lukácsa – Benjamin i Adorno - 11 .smatra da radnici razumiju tu logiku iznutra. – revolucije (Baudellaire. možda se može ostvariri nešto poput toga.degradacija tijela dovodi do degradacije duše  psihologizam . anxioznost  expresionizam očaj.pitanje teorije i praxe u umjetnosti u tom nezadovoljavajućem stanju  pitanje kompenzacije osnovni konceptualni okvir – Marx + Hegel (konkretno vs. izoliranog. nema više jedinstva potrošačka logika – sve je kvantitativno. artificijelnog) konkretno (prošlo) vs. upoznali su proces iznutra  samo oni mogu promijeniti tu situaciju – radnička epistemiologija . sve se može kupiti . realistički roman-Dostojevski. . brojne marxističke teorije.Gesellschaft – ideja društva (otuđenog.) .nema povratka na staro. teme: metropolis – utjecaj na čovjeka simptomi + analiza – potrošačko društvo zadaci estetičke praxe u Njemačkoj – antimodernitet – nostalgija za prošlim - FERDINAND TÖNNIES Gemeinschaft – zajednica kao osnovna jedinka društva . modernitet kao posljedica suočavanja s tim šokom . kompenzacija. – prosvjetiteljstvo (Descartes) oko 1848. izdvaja realistički roman kao sredstvo održavanja sjećanja na jedinstvenu kulturu – može postati nova estetika. potrošačko društvo.intenzifikacija nervne stimulacije  gomilanje brzoizmjenjujućih slika u diskontinuitetu  čovjek više ne može primati informacije  javlja se strah.st. rezignacija. da govori o novom svijetu  lijeva etika.) 20.

postaje kolektivna --< pogodan medija za emancipiranje masa.autentičnost.1941 – "Prostor. cjelina je neistinita i neostvariva . u modernizmu – ugrožen je koncept originala.st.izjednačava logiku robe i umjetnosti  extrem reifikacije .veza s religijom – kultna vrijednost .umjetnost prestaje biti objekt divljenja . barok) . egipat) .st.promjena preceptivnog aparata  promjena vlastitog subjektiviteta ..BRECHT – efekt defamilijarizacije – ruši iluziju teatra.naglasak na unutarnjem prostoru (*renesansa.kritika Gideiona  da distordira pravu povijest tako da ga dovede do željenih rezultata Gideion preskače skoro cijelo 19. čista . čovjek. (referira se na tehnička dostignuća.transformacija aure  od renesanse – ljepota umjesto magije. originalnost .konstitutivni elementi – trajni. zabava. priroda vs.raspadanje aure umjetničkog djela promjena medija + zadatka umjetnosti aura umjetničkog djela – karakteristike: .WALTER BENJAMIN .Lukácseva reifikacija – dovedena do extrema  mijenjanje čovjeka prema svijetu – čovjek ne smije prihvatiti poistovjećivanje sa svijetom koji je nezadovoljavajući. arhitektura" povjesničar umjetnosti proučava problem 19.fenomen distance .negativno dodavanje na negativno  daje pozitivan rezultat – mora održavati svijest da je stanje loše + mora se buniti protiv toga . sve oko nas je konstrukt  šok efekti – agitacija publike novi idealni medij – arhitektura – ne kroz gledanje nego kroz korištenje pariške arkade – spektakl shoppinga – mjesto produkcije + potrošnje se isprepliću – distancirano promatranje.st. prava umjetnost . isključuje stilističke karakteristike .nema nade za pravi i istinski doživljaj umjetnosti.izabire novu arhitekturu kao referentni slučaj i pokušava je opremiti potrebnom genealogijom – povijesnom podlogom – vidi modernizam kao rezultat prostornog razvoja: .selektivno) . voajerski – Fe+staklo – razumjevanje procesa shoppinga - - THEODOR ADORNO filozof + muzikolog .mijenja se i način recepcije umjetnosti  umjetnost se približava masam.manifestacija autonomnosti umjetnosti  nužno proizlazi iz vlastitog medija SIGFRIED GIDEION arhitektura proizlazi iz trenutnog vlastitog trenutka . kao nepromjenjivi kontinuum . slobodni tloctr) 12 . vrijeme. umjetnost je ušla u logiku robe.umjetnost  gotovo asketska. autentičnosti (pojava fotografije. esencijalni (*valoviti zid.) u povijesti: . profit) vs. nego ga treba na individualnom nivou negirati .međuigra objekata / volumena / korpusa (*grčka. političku angažiranost .) ."optička revolucija" – interpretacija vanjskog i unutrašnjeg doživljaja (*20.zadatak arhitekture – da dekodira + demistificira kontext  daje joj kognitivnu ulogu – da čovjeku pomogne da se snađe u svijetu 1938/39 – semestar predavanja na Harvardu .Benjaminov učenik  kritika Benjamina – ako masa doživljava umjetnost rastreseno – lako se njome manipulira  to koristi fašizam . gleda povijest kao kontinuirani jedinstveni entitet.bitan je pojedinac a ne masa .okreće se mediju glazbe  gubitak tradicionalnog načina slušanja  doživljaj glazbe kao robe  regresija slušanja "industrija kulture" (distrakcija.

.funkcionalna arhitektura – u odnosu na program osnivači dokument – antiakademski.tlocrt – proizlazi iz modularnog sustava . na račun emocija vidi modernizam kao nešto što može vratiti ravnotežu + harmoniju . . neiskorištavanje novih materijala . standardizacija. vizualne kontrole.STAM .također bez slobodnog tlocrta 13 . napada instituciju.. nije institucionalan po prirodi . postoji vizualni kontinuitet – prepoznatljivost zajedničkih formalnih elemenata (Taut.. kraj Ženevskog jezera .). industrijalizacija.CIAM preuzima ulogu generiranja teoretskog diskursa modernizma 1927.LC i H. Stam.koncept optičke revolucije – simultanost sagledavanja .neefikasni pristup konstrukciji.tipologije – koje su vezane uz društvenu poziciju (muzeji. proizlazi iz kubizma – 2D + monokromija su kompenzirani vizualnim  simultanost prostor-vrijeme  dobija se nova cjelina . kompozicije.bitna je racionalizacija. rez između Lca i Neue Sachlichkeit - WEISSENHOF 1927.internacionalni stil (Gropius) – orijentiran politički . Oud. zalaže se za promjenu arhitekture školi Beaux-Art kritiziraju: .jednostavni betnoski blokovi. kongres CIAMa – Atena 1933  Atenska povelja – LC dominira. Behrens.IV.) . biblioteke.cilj je oslobođenje od steriliziranog mišljenja Akademije .prijedlog modernog tipa stanovanja  mogućnost reprodukcije (temelj – automobilska industrija) – do nivoa Platonske ideje . pomični paneli ..fragmenti + optička revolucija  daju na kraju pozitivan rezultat – intenzivira se vizualna komponenta da kompenzira osjećaj gubitka jedinstva . izbjegavaju termin "umjetnost" .nema slobodnog plana – zbog efikasnosti .čelični okvir + ploče ispune.Mies van der Rohe – odredio parametre (bijela boja. Poelzig. Gropius.GROPIUS .arhitektura se mora oslanjati na industriju i promišljati se u odnosu na urbanizam – povezati se s njim .Gideion pokreće CIAM (Međunarodni kongres moderne arhitekture)  cilj mu je ujediniti svu avangardu u jedan misaoni pokret sastanci svake 2-4 godine – razvijanje debata o modernoj arhitekturi .st. .19. Scharoun .tranzitorni elementi – promjenjivi .racionalna arhitektura (Gideion) – upotreba tehnologije ...pripadnik ABC (zürich) – Neue Sachlichkeit . na drugi način  utopijska koncepcija modernizma (kao i Lukács) problem postave potrebnog diskursa modernizam je subverzivan. Gideion postaje glavni sekretar . MvdR.Meyer  diskvalificirani zgog krive vrste tuša . problemi s izvođačima 17 arhitekata – slične kuće.model kuće pogodan za industrijsku proizvodnju – tehnološki aspekt . direktan povod – natječaj za zgradu Lige naroda – lokacija u Švicarskoj.razlike u mišljenju  Italija+Francuska (LC. ogledno naselje socijalnog stanovanja – LC potiče na experiment – novi tipovi socijalnog stanovanja – ispitivanje novih modela stanovanja.potencira publiciranje – potenciraju se rasprave – heterogenost .3 osnovna koncepta  heterogenost mišljenja .. zanemaruju socijalno stanovanje .  CIAM postaje ogromna institucija.teži postizanju nove cjeline – drugim sredstvima. Sartoris) vs Njemačka+Švicarska (Neue Sachlichkeit) .  dolazi do naglog reza – ne postoji rravnoteža na nivou cjeline – unutar subjekta se događa raslojavanje. podvojenost  podvojeno društvo – potencira se apstrakcija + konstrukcija. ravni krov)  LC jedini ne koristi bijelu boju korišten javni novac .simultanost prostor-vrijeme  karakteristika saagledavanja tog trenutka .tlocrte – privilegija forme. omogućava masovnu proizvodnju .1940-ih uključuju se i slikari. LC. standardiziranje modela.

za par bez djece .naselje u Bordeauxu – jake kolorističke intervencije .naginje monumentalnosti . projektiranje na temelju funkcije (vlasnik W.J. Maison Citrohan (povezivanje po vertikali).kao anticipacija moderne arhitekture  nesimetrična. bolnice. slični materijali .naginje Lcu. Kent .2 čvrsta zida. flexibilno .ritam fasade suzdržan. nisu arhitetki – iz analize povijesti promatraju modernu arhitekturu BENHAM. .tip nabijen kolektivnim značenjima (grčki hram) .mogućnosti AB  kuća iz 1903.P.asimetrija.LE CORBUSIER .24 apartmana – svaki je različit.otjelovljenje 5 točaka arhitekture .opeka – narodni materijal. pokazan  iskrenost.ravni krov. objektivna analiza TAFURI – danas - - PEVSNER fokus na englesku situaciju 19.lagani betonski blok . usavršava Citrohan kuću – svi servisi u podrumu.pomično.1 slobodnostojeća + 1 spojena kuća (dvojna .različiti interesi – različita rješenja  zato se moderni pokret svjesno kodificira – da bi se ujedinilo sve to što je razjedinjeno 3 generacije: PEVSNER.OUD . .1922.nastavak Behrensa  ali bez iluzije.čelični okvir – naglasak na flexibilnosti prostora . sloboda .novi karakter prostora . HITCHCOCK – konsolidacija pokreta  povjesničari arhitekture.stroj – stvarno + simboličko značenje GARNIER – INDUSTRIJSKI GRAD 1914. proizlazi iz unutarnje organizacije prostora .obje) . monumentalnosti. AB PERRET . jedinstveni servisni blok kuhinja-kupaonica . i 20. Morris) .problem grada. jasna diferencijacija nosive konstrukcije i ispune GIDEION .mora stvoriti moderan + atemporalan tip .odvajanje strukture od ispune GROPIUS – TVORNICA FAGUS 1911.J. Maison Monol (povezivanje po horizontali. industrijske zone.smatra da je temeljni problem stanovanja na duhovnom nivou ("dom a ne kutija") . vezu stavlja unutra . GIDEION. slikovitost. prema modernoj arhitekturi .reflexija stanja u društvu  arhitektura kao ideološki čin . pokazati estetiku tih materijala moralni aspekti: u smislu konstruktivne expresije u expresiji funkcije u istini materijala 14 .podloge za kuće u Weissenhofu  Maison Domino (kombinacije jedinica)..  zoning (preuzima LC) . 1 staklena fronta  fixno – kontradoktorno s idejom automobilske industrije ("citrohan"  Citröen) .- MIES VAN DER ROHE .želi prikazati da je baza moderne arhitekture u Engleskoj CRVENA KUĆA – 1859. novi materijali (staklo+čelik).apartman za samca. antiklasična.jedini koji ne koristi bijelu boju na fasadama  pastelne boje . naglasak na estetička pitanja . slobodno trenitanje fasade.upotreba Fe+čelika  na estetički način. JOHNSON. .st. GEORDI (?) – kritika – promatraju kroz nove aspekte – teoretski egzaktniji.ideja galerijskog principa  pariški restoran .direktna veza na tipičnu mediteransku kuće  megaron . bez asocijacije na hram . slobodni plan. valoviti svođeni strop) .ostaje idela kolonada.

filozofska potka – složeno.tema materijala – u smislu obrade. nestaje ideološka podloga.buka – želi kontrolirati nepoželjne zvukove  dizajn umivaonika . Kahn.tehnologija – kao pomoćno sredstvo . fizičke prisutnosti . ulazni dio. shematska organizacija .Paimio – uvjetovana terenom."Internacionalni stil" kritiziraju Pevsnera i Gideiona – smatraju da se jednostavno radi o novom stilu ..GROPIUS – BAUHAUS 1926.kretanje – naglasak na doživljaju prostora od strane korisnika – često iz tamnih u svijetle prostore  prostorna naracija u smislu gradacije osvjetljenja .preokret – doba velikih društvenih promjena (1930-ih) – arhitekti sami preispituju svoja djela . izvan grada  lagana + zračna arhitektura.modernizam – doba krize.tema tijela – fenomenološki doživljaj . ornament.više pragmatičan. priroda.Bauhaus – oblik zadan izvana.rukohvat – industrijski. Grey – s odmakom promatraju situaciju . . zelenilo.fokus na svih 5 osjetila + kontrola prostora BIBLIOTEKA VIIPURI .tranzicija iz Europe u Ameriku  promjena. blok za liječnike i sestre .sobe pacijenata – J orijentacija + zaštita od sunca .nova ideja strukturalne istine .prezentacijom dominira račun  promišljanje zatjeva JOHNSON+HITCHCOCK . antitipološki . nije više stvarna strukturalnost funkcionalizam – postaje koncept za stvaranje nove forme LC vs.zenitalno osvjetljenje (često kod Aalta) – tunelasti otvori – visoka kontrola 15 .Gropius tvrdi da je primarna funkcija. stuttgart  susret s modernom arhitekturom PAIMIO SANATORIJ .1928.tendencija izvlačenja teme iz same lokacije.nove teme: . utjecaj okoliša na terapiju .javlja se sloboda u izboru tema  naglasak zanemarenih tema (povijest.naglasak na svjetlu – mogućnosti prirodnog osvjetljenja . organska streha  kasnije Aaltov lightmotiv – mekana organska forma – nije proizvoljna gesta .4 zgrade – bolnički blok. superponiranje.svijest + osjetljivost na prirodu  šume + jezera .) – javljaju se i novi protagonisti  Aalto.žbukana betonska konstrukcija – nije zainteresiran za strukturalnu expersiju kao nositelja teme . – pariz. sve se svodi na stil i formu BENHAM vidi da strukturalna expresija prelazi u simboliku. kontexta .nije na stupovima odignuta od tla – kao da lebdi zbog stakla u prizemlju PAIMIO vs. topografijom . ne jednostavno. tradicionalnom – finski "nacionalni romantizam" + prodestilirani klasicizam . simultani prikaz kao u kubizmu FUNKCIONALIZAM potenciraju Neue Sachlichkeit funkcija određuje formu . manje idealan pristup projektiranju.visoka zgrada (6 katova) usred šume  pogled iznad stabala – proizlazi iz lokacije . BAUHAUS .Finska (dugo dio ruskog i švedskog carstva)  težnja za autonomijom – 1920-ih jako nacionalni osjećaj naglasak na vernakularnom.tuberkuloza  sunce. nekoherentno ALVAR AALTO . Gideion tvrdi da je primaran prostorni plan – preklapanj.ulaz – biomorfna. mnogi odlaze . NEUE SACHLICHKEIT . bolničke platforme. ali bitno je to da je drven  humaniji – briga za korisnika . ideju.

reference na internacionalni stil – skeletni sistem.dizajn namještaja – savijeno drvo . kamin.privremene lagane konstrukcije .drvo – kao osnovni finski građevni materijal  pitanje regionalnog u okviru modernog pokreta 1930-ih i 1940-ih postaje jedno od glavnih obilježja . igra svih osjetila.relativno formalna prednja fasada.. kamen . fenomenološka.+ opeka. gradacija svjetla  slično kubizmu – uslojavanje filtera interijera . Massachusetts .vijećnica – naglašena vertikala .prirodni materijali.oko središnjeg dvorišta – uredi  tema stvaranja vitalnog radnog prostora – obrana od banalnih komercijalnih interesa + kontakt s njima  dvorište kao medijator . textura – igra s materijalima . Säynätsalo kombinirana namjena – stambena funkcija + vijećnica teran na padini komplex oko unutarnjeg dvorišta exponiraniji dijelovi s vanjske strane – komercijalni sadržaji koristi zatečenu topografiju. ravni krov .NY – valoviti drveni zid  i kretanje je mekano.juxtaponiranje različitih materijala - GRADSKA VIJEĆNICA.Kahnova kritika – da je prenježan u tom velikom mjerilu. obrta naglasak na individualnosti pojedinac nije utopljen u masu odignuta od tla čista. kreće iz terena gornja razina – administrativna .predavaonica – jako dugačka – trebala se 3x dijeliti – mekani valoviti drveni strop  akustika .organizacija prostora – igra s temom otvorenog plana  razrađuje – više razina.dijagonalno kretanje. valovito .interijer – drvo  različite vrste + različite obrade . u Parizu .mekani prijelzi  medijacija vanjskog i unutrašnjeg .organička valovita forma – nije arbitrarna odluka  akcent orijentacije prema rijeci .ulaz – organska forma nadstrešnice – na snopovima stupova  simbolika stupova – drveće . bez oštrih rubova VILA MAIREA VILA SAVOYE povezana s toposom trava na krovu maniristički – "zaprlja" ono internacionalno trag ruke. zemljane boje . fakturalna obrada. komplexnost – više nije toliko čitko i dekorativno .FINSKI PAVILJON – u NY (1939). različite boje . čitka arbitrarna idealno mehanicistički kosrisnik .materijali – opeka. načina izvođenja.organske forme – u smislu prirodne logike.naglašena slučajnost.pučke konstruktivne metode u drvu + modere metode u drvu i betonu . nedovoljno monumentalan 16 . ne geometrije VILA MAIREA .prirodno svjetlo. pristup – kroz šumu .na sauni – rani krov + trava . drvo.impersonalnost - ATELIER ZA AALTA + ŽENU .integriranje unutarnjeg + vanjskog dijela  FLW . raslojavanje.zona ulaza i blagovaonice – jedini ortogonalni dio .arhitektura koja izrasta iz toposa. staklo  taktilnost. unutarnja je bitno rahlija .DORMITORIJ.kod FLW početak kuće je u jezgri (kamin) – preklapanje prema van .

Maroko . posjećuje samostan u Toscani – Ema  balansiranje individualnih jedinica + zajedničkih prostora . naglasak na konstrukciji – hvata središnju bit + misao arhitekture UMJETNIČKA GALERIJA . CANDILIS .UNITÉ D'HABITATION.LA TOURETTE.prijedlog za kolektivno stanovanje – Casablanca. horizontala) TEAM 10 BAKEMA. muška arhitektura. ženska arhitektura. Philadelphia .modeli: Citrohan+Monol ( stroga objektivnost.veliki raspon – tetraedarsko rješenje stropne konstrukcije .ideal kolektivnog stanovanja  kuća samodostatna i izolirana .čisti konstruktivni raster.ideja arhitekture kao modifikatora društva . javni sadržaji ovješeni su u donjoj zoni . 1953. PETER+ALISON SMITHSON.LOUIS KAHN .tlocrt – linearno + partikularno – niz intersticijskih prostora između  prijelazi exterijer-interijer LE CORBUSIER .funkcionalistički način  promašuje potrebe grada 1959. njegovi tornjevi odgovaraju na taj kontext . suprotstavljaju vitalnost grada  odbacuju LC-ov urbanizam. CANDILIS.kritika CIAM-a – apstraktnog funkcionalizma.ispitivanje šupljih elemenata  stubište u valjku – tragovi od oplate na betonu - RICHARDS MEDICINSKO-ISTRAŽIVAČKI LABORATORIJ. – 20g nakon postavki ideje funkcionalnog grada  ideje o stanovanju za takav grad – vezane uz Marseille (LC-ov blok) – mlađa generacija  razočarani gradom. DE CARLO labava grupa – isti principi + promišljanja službeno ime 1954. . kolektivno stanovanje  nužne su modifikacije  nesenzibilnost takvog urbanizma prema sredini u kojoj se nalazi – uzeti LC-a + biti senzibilan prema kontextu ATBAT AFRIQUE . zatvoreni prostori) .dio CIAM-a – WOODS.intenzivna igra vertikala na fasadi  na kampusu silueta tornjeva.1 ćelija = pravokutni prostor – izgrađeni dio u obliku slova L + pravokutni vrt zatvoren sa sve 4 strane .strukturalni racionalizam – važan. proglašavaju CIAM mrtvim problem odnosa javnog i privatnog . stvaraju novo na tragu tradicije  model košnice organiziran po vertikali .na individualnom nivou – tradicija 17 .proučavaju tradicionalne forme.uvodi novu temu  pitanje monumentalnosti vjeruje da je forma superiornija funkciji vidi dekadenciju aktulane arhitekture .idealni prostor provocira idealni balans u društvu  ideja utjecaja arhitekturom.fasade – jasan strukturalni raster nije vidljiv  potpuno zatvorene zidom od opeke . sterilnog urbanizma.individulane ćelije grupirane oko centralnog kolektivnog prostora. puno simetrije . ideja idealne zajednice omogućene adekvatnom arhitekturom . idejom zoninga .LC-ova ideja idealne zajednice – usmjereni su istom cilju .opeka – proizlazi iz potrebe za monumentalnošću + korporalnost u kontextu .brisoleji – duboke tamne sjene  solidnost i monumentalnost .1907. svaka ima svoj balkon. ALDO VAN EYCK. proizlazi iz kontexta . WOODS. vertikala + subjektivnost. Marseille . vile koje sadrže sve potrebno (otvoreni prostori.1953. dosizanje ideala kolektiva – slaže vile jednu na drugu – blok FOURIER – FALANSTERIJE – izolirane izvan grada + samodostatne (po primjeru Versaillesa) . .uvlači se unutra.zahtjev flexibilnosti – odvajanje sekundarnih elemenata u sekundarne tornjeve .

krug umjetnika sličnog senzibiliteta – fotograf HENDERSON + kipar PAOLOZZI  umjetnička grupa s istom estetikom – BRUTALIZAM – neposredni odnos prema životu.čelični okvir.pripadanje + identitet  susjedstvo nakon obitelji PETER+ALISON SMITHSON .arhitektonska/urbana forma u kontextu reakcija ponašanja – socijalni. 4 fenomenološke kategorije grada – na temelju društvene interakcije – hijerarhija udruživanja: dobrovoljno uduživanje malo zaj. autentičnost života je bitna. kuća ulica četvrt grad dobrovoljno uduživanje susjedi poznanstva prepoznavanje nacionalnost - ŠKOLA. transparentnost  relativno težak okvir. naglasak je na težini. manifestira se u interakciji 18 .povijesne forme ljudske asocijacije – ulica. 1949.postoje uske veze neovisne o distanci – bitna je dobra povezanost – mogućnost da se zajednice dogode. nije kao Miesova lakoća . bitan je proces stvaranja.tehnologija kao alat. to mora proizaći iz potrebe . instruktivno. prisilno – kontinuitet urbanog kontinuiteta  kritika LC-a . axijalno . oduševljenje mlade generacije . CIAM Dubrovnik  atbat afrique – zadatak organizacije . red se vidi naknadno.. psihološki.oslanjanje na Miesa (IIT.gore – učionice – puni zidovi od opeke ulice – lokusi druženja + interakcije utjecaj francuskih egzistencijalista (Camus. akspekti .. puno zaj. Hunstanton. opeka – naglasak na svojstvima materijala.manifestacija ideje zajednice  transparencija prizemnog prostora (javni i zajednički sadržaji) . ne ih prisilno stvarati  meke labave grupe . naglasak na kontinuitetu .novo  kolektivno stanovanje + AB rahla otvorena struktura grubi neobrađeni materijal zaštita od sunca kasnije – modifikacije + varijacije .koriste i grublje materijale  kameni zid. ne vidi se unaprijed. na texturi .obitelj – osnovni nukleus društva  traži se relacija obitelj-grad .analiza pojedinačne ćelije – određena ljuska krojena prema potrebama svog stanovnika  ovisi o kontextu.socijalna etika – odgovornost prema zajednici – ne u smislu zbrinjavanja masa  suptilniji i složeniji nivo nema više kulture forme nego kulture relacija . neuljepšana stvarnost. neposredni doživljaj .kontinuitet urbane mreže omogućava kontinuitet društvene interakcije . neestetski motivi ..POLLOCK  naglasak na sam proces stvaranja.obitelj kao ćelija  multipliciranje – formiraju  ulice  četvrti  grad – nema razloga da jedinice budu međusobno različite – ako ima promjena.HENDERSON  fotografije – zrnata textura ideja jednakosti umjetnosti i života . Sartre) – oslobođenje spona civilizacije.prepoznaju problem identiteta + međusobnih složenih ljudskih interakcija u urbanizmu  odnos arhitekture i socijalne interakcije koju inicira . trg. . bez prethodnog promišljanja ponovno poistovjećivanje čovjeka s okolinom analiza povijesnih primjera – primitivnih kultura – kako urbana forma rađa socijalnu interakciju: . staklo. park  moderna simplificira – gubi se dinamika + složenost jednostavnost ≠ red red mora biti organički a ne geometrijski – neprisutan u formi.organizacija oko 3 unutrašnja dvorišta.promatranje grada s novim paramtrima  traže pricipe urbanog razvoja . klimi.stvaranje zajednice geografskom grupacijom – nemoguće. Illinois) . a ne kao expresija . bez idealizma. topografiji.1956.

pojedine četvrti – stanovanje prodire svuda.inicirali projekt grada na više razina BERLIN HAUPTSTADT.- LC-ova greška – prenošenje modela samostana na kolektivno stanovanje  kriva + naivna translacija. dovesti u odnos s novim urbanim elementima treba stvoriti novu formu. ne aplicirati neku staru bez artificijelne izolacije bitno – komunikacija + efikasna povezanost . meandriraju.zadatak arhitektonske/urbane forme – kao sila stvara zajednicu  potrebno je izderivirati takvu formu koja će stvoriti adekvatnu zajednicu i interakciju kojoj teže odnos kuća-grad treba riješiti razrađenije. Coventry (neizvedeno) elementa ulice . reinterpretacija povijesnih formi . St James street .Coventry – srušen u ratu – ali Golden Lane nije nikad izveden .ideja clustera – povezivanje 3 različita dijela – zgrade međusobno različite + slične .ideje i inspiracija  iz Londona: 1616.zgusnutost.odvajanje razina komunikacija. provocira interakciju + može se nepravilno nesimetrično granati  omogućava interpolacije u zatečeno stanje .nije bitna arhitektura monumentalnosti nego organizacija sustava (promet. ulaz u pojedine jedinice  1 ulica opslužuje 3 etaže (duplexi) – ulica je otvorena i okrenuta prema van . odvajanje razina kretanja – London Bridge – sadržaji intenziviraju pješačko kretanje GOLDEN LANE.ulica multiplicirana po vertikali. ulice nisu preduge. pješaci. – treba se prilagoditi  mirna + decentna intervencija: banka najniži dio uz klub najviši dio na ulici povučen od 8 katova 4 kata ulice banka na 15 katova mezaninu dućani u prizemlju između 3 dijela stvorena plaza  interakcija .st.) THE ECONOMIST BUILDING. .. integriteta.ideja "razorenog" grada  razoriti grad na više razina zbog nagle promjene . sve je povezano .dizanje horizontalne komunikacije na etaže  ulica kao multiplicirana po etažama – reinterpretacija .komplex zgrada.mijenjaju ortogonalnu strukturu u razgranatu  težnja kontinuiteta.svijetli travertin (plaza). 1959.na promjeni smjera ulice – trgovi – svaki kroz 3 etaže svaki . koriste ideju stražnjih dvorišta . modul poda ulazi i u interijer – kontinuitet office building stanovanje 19 .. 1958. sadržaja – nova platforma može biti slobodna jer je iznad nivoa postojećeg projekta . blizu starog kluba iz 18. prepojednostavljeno .

Joyce.elementarnost  čiste boje. suprotstavlja se Gideionu – protiv apstraktnog funkcionalističkog urbanizma  CIAM se mora promijeniti (imaginacija izgubljena.crno. slobodno.umjetnost je igra.nevezano.plošno. polje  stvara mrežu polja u Amsterdamu posvećenih djeci utjecaji: . za grad 20 .filozofija proživljenog iskustva.plan gradića ALBE temeljen na psihogenim rutama + prijedlog kampa za Cigane koji prolaze kroz naselje  nomadsko naselje .proučava igru  homo faber + homo ludens  igra je duboko iracionalna – voljna slobodna aktivnost – jedino u slobodnom društvu može doći do igre .Constant. na taj se način regenerira doživljaj grada – za njih je koncept momenta prepasivan  ideja grada koji provocira istovremeni doživljaj – Constant nakon 3g napušta grupu .pisci.marxist + kritičar marxizma . Mondrian. labirintski prostori.Amsterdamski odjel za javne radove 1947-1987  dječja igrališta  male nepravilne lokacije . Arp .konferenciji slobodnih umjetnika  zalaže se za cjelokupni urbanizam – integralni pristup .teorija umjetnosti – antiformalistička  svi su zapravo umjetnici .predviđa prostore za igru . filozofi – Bergson. bijelo.studijska putovanja u Afriku  primitivni oblici . Jorn. prolaze kroz razne sektore . direktnog doživljaja . ideja mobilne arhitekture  princip derive – ljudi prolaze gradom. Zürich .dječji mozak neposrednije i spontanije reagira na okolinu .živjeti = biti kreativan .JEAN PIAGET . geometrijske figure i likova (životinje.ALDO VAN EYCK London.na 1.. crveno + elementarni oblici  dijete prvo percipira .čisti elemntarni oblici – krug.percepcija prostora – tek kasnije . proučava instinktivne radnje .1947. Pariz. bez velikih sjena .cjelokupni pristup urbanizmu  francuski filozof GUY DEBORD – društvo spektakla  grupa situacionisti – koncept "derive" lutanje gradom.igra je ispunjujuća sama u sebi.tradicionalno slikarstvo je nerelevantno u datom trenutku .razvija ideju utopijskog grada – NOVI BABILON – megastruktura. pruža oslobađajući osjećaj .problematika srednjeg vijeka .grad koji odgovara i psihološkim i sociološkim potrebama .grupa CoBrA (Copenhagen + Bruxelles + Amsterdam) .dječja psihologija . Einstein . kvadrat. ostala je samo racionalnost) .HENRY LEFEVRE .) . težnja takvim elementarnim oblicima koji su lako shvatljivi djeci .igra je temporalna i zahtijeva adekvatan prostor  van Eyck i Constant – veza prostora i ponašanja .CONSTANT . rezultat neposrednih emocija . tumarajuće društvo  nema potrebe za radom. Appel – asocijacije nadrealizma – odbacuju sve konvencije.istraživanje urbanih formi i utjecaj na interakciju . neprofitabilna.interes za prostor.izložba – boja+prostor  boja kao kromatska plastična realnost . Dotremont.proučava svakodnevni život  koncept momenta – prolazan + jako euforičan moment .van Eyck im postavlja izložbu  igra se s konvencijama postave izložbe . Miró.grupa avangardnih umjetnika – Klee.JOHAN HUIZINGA .vernakularna strana LC-ovog opusa . ljudi se igraju .za zajedničku evoluciju arhitekture i slikarstva .

pruža integriranost.naglasak je na odnosima  ideja strukturalizma . mjesto tranzicije iz jednog u drugi svijet . Amsterdam .36m – nadsvođeni kupolom .Ema) . ali ih ipak diferencira . drvo=list i list=drvo) - GRADSKI DJEČJI DOM. grubi materijali . kazbe. kvadrat – jednostavnost kupola – osjećaj zatvaranja.jedinice – finija obrada.proučava DOGONE  opeke od blata – razbijaju modalitete proširene obitelji . centralizirano-decentralizirano 21 . koncept dvojnih fenomena – nešto je istovremeno i jedno i drugo – naglasak preko reciprociteta (kućagrad i gradkuća) – identitet se postiže tek akceptiranjem oba pola .relativizira ideju + začaj visoke umjetnosti - prostori u gradu za igru  alternativna iregularna mreža prostora disrupcije uobičajenog grada – lokusi pojačanog doživljaja grada . neposrednog iskustva.inzistira na elementu tranzicije .struktura modula – 3.. enmaju smisla odvojeni (udah-izdah) . konzistenciju .svaka jedinica ima sve elemente obiteljske kuće – dnevni boravak. deformacija. koncept identificirajućih elementata – čovjek se prepozna i identificira .smatra da je arhitektura sterilna i apstraktna jer je zaboravila na to što je ostalo nepromijenjeno i koncentrirala se samo na ono što se kroz povijest mijenja . spavaonicu. simbol po kojem arhitektura jest.unutarnje ulice – tretirane kao gradske ulice  da djeca dobiju sve sfere života u gradu – nejednoliko osvjetljenje.smješta dom odmah uz ulicu .interes za antropologiju.svaka jedinica je zasebna cjelina – sve su međusobno povezane .od društva "iskrivljena" djeca  stvara prostor za resocijalizaciju te djece . upotreba boja. tranzicija između zida i kupole. ne nudi potrebne prostore zaštićenosti zašto cijepati habitat na arhitekturu i urbanizam (kuća=grad i grad=kuća. vanjski natkriti i otvoreni prostor (*LC .alborira ideju praga  trg kao vrata. . kreamike. .bazična ideja ljudske postojanosti. koherenciju..regeneracija ljudskog tijela kao lokusa doživljaja  promjena viđenja grada. ne tretira ih kao dvojne .isto se igra s konvencijama  kontrola.neraskidive dvojnosti – jedan čovjek-svi ljudi  međusobno se nadopunjuju. zrcala  dekorativni . trajnosti  zanima ga ono staro u novom.moderna arhitektura bavi se samo sa extrovertiranošću. prodori.kućni prag – jedan od identificirajućih elemenata.motiv dolaženja-odlaženja . pojam "između" (in between) – mjesto izmjene dvojnih fenomena vrata – ono što uokviruje ulazak/izlazak .unutar trga – manji definirani zaštićeni prostor – otvoreni u otvorenom prostoru . nagli prijelazi svjetlo-tama  vjerojatno nepromijenjeno tisućama godina . perforacija.betonski arhitrav – visina 2. zaštite. sanitarije.principi realiziranog reciprociteta  individualno-kolektivno.veličina kupole 3x3 modula – lijevane na mjestu  koncentracije sadržaja . a introvertiranost ignorira  razbija dvojne principe. medine oduševljen projektom Atbata . vizure. Arnheim . kuhinju.prvi izgrađeni primjer "tepih arhitekture" – arhitektura polja .oko trga – administrativni dio – namjerno podijeljen u segmente . nego ono što ostaje isto . ne ono što se mijenja. primitivne kulture i njihove oblike stanovanja  Sjeverna Afrika – oaze.5m  horizontalna traka koja povezuje sve. detalji stakla. bolje osvjetljenje.labirintski ugođaj.elementi primarnog ljudskog vizulanog jezika za van Eycka  krug. stvaranja jedne zasebne jedinice .8 odjela u 2 trakta (0-10g i 10-20g) – ohrabruje interakciju. mjesto tranzicije različitih materijala.arhitektura –jedinični otvoreni prostori..posao arhitekture i urbanizma -> stvaranje unutarnjeg čak i u vanjskom  moderna arhitektura radi obratno. istinskog doživljaja urbanog prostora .PAVILJON SKULPTURA.

nakupine. odnos osnovna jedinica – prilagođena potrebama individue. raznoliko. cluster-a TEAM 10 .programatska neodređenost – funkcionalna flexibilnost – dinamika 22 .svaka jedinica – elaboriran vanjski i unutrašnji prostor . Berlin . organskog rasta  podnosi i promjenu funkcije – flexibilnost. polja..BOLNICA. poslovnih sadržaja. odnosima HOLANDSKI STRUKTURALIZAM  Amsterdamska škola. nepravilnost i uskoća ulica . .. 1937.moguće ostvariti i kolektivno – vernakularno .SVEUČILIŠTE.SVEUČILIŠTE.ideja korijena i mreže .dvojna realnost – oba pojma istovremeno – naglasak je na njihovom međusobnom odnosu. van Eyck . taj odnos je njihov identitet (identitet je u relacijama a ne u samim elementima) .nastoji iskorištavati postojeće zgrade CANDILIS+JOSIC+WOODS FRANKFURT – RÖMEBERG . mobilnosti.ideja matrice. urbanizma i habitata.kako iskoristiti postojeće tkivo  preuzima logiku. trgovina. sinteze srhitekture i ostalih umjetnosti (ravnopravno) GIANCARLO DE CARLO .proučava prostore Amazone  proučava društvene strukture – naglasak na komunikaciji. promjene i rasta.forma nije bitna za definiranje identiteta stvari  kultura forme prestaje.ideja potenciranja rasta  modularno proširenje  mogućnost promjene .arhitektura je napor kreiranja prostora za ljudske aktivnosti  forma nije bitna .relativizira i problem forme i funkcije  jedino je bitna relacija. dolazi kultura relacija (Mondrian) LEVI-STRAUSS .opet ideja grada u malom  koherentna cjelina raznolikih dijelova – povezanih arhitekturom . praga.pješački promet razdijeljen u nivoe  linearni sistem . Urbino. flexibilno LE CORBUSIER . mobilnost .ideja  organičke cjeline.fascinacija Venecijom  diferencirana pješačka komunikacija + komunikacija kanalima (gondole).kontextualno uklapanje  iscrpna topografska studija . aplicira rješenje .igra s kontextom  kao ortogonalni kontraprojekt  ideja tepiha + ideja odvajanja funkcija po vertikali . gore . segregacija u funkcije  a oni teže zajedničkom okviru unutar kojeg je rahlo spojeno. 1964 .natječaj za centar Frankfurta  ideja grada u malom – dvoetažni suteren s prometom + labirint komunikacija. ali istovremeno kao dio kolektiva ideja grozda.tradicionalno je externa expresija bitna. Venezia.

Robert Venturi. idiosinkratično .teži kolektivnoj čitljivosti + razumljivosti  svima razumljive poruke – grad je manifestacija prezistentne civilizacije – skup kolektivnih poruka + značenja iz grada izvlači koncept tipologije (postoji od cca 1750 . značenje odbačeno ALAN COLQUHOUN . a odvojena od socijalnog programa . višestruka istina. Charles Jencks značenje – stvar konvencije – ali društveno razumljiva + prihvaćena . neutralan.drukčije poimanje arhitekture i arhitektonske teorije  početak moderne arhitektonske teorije  teorija – između praxe i externih koncepata kraj postmodernog razdoblja – nedefiniran.tipologija  otvorenost. dinamike. Rossi i Rowe proučavaju grad.druga tipologija: u industriji – mašinska tipologija . postala strana . grad Lucca) igra – kolektivno vs. očitavaju logiku. expresionističke fantazije . povratak tipu i tipologiji . radikalni individualitet – dominacija kapitalizma .načelo transcendiranje funkcije  forma nadilazi funkciju (*rimski teatar u Nimesu.tipovi se uče iz grada  forme akumulirane kroz povijest + izgrađene logike međuodnosa tih formi .proučavanje grada  logike.arhitektonska autonomija će doći iz vlastite povijesti. tema tijela (fenomenologija).revizija svih naslijeđenih pravila  kritika moderne arhitekture: . multiplicitet estetičkih manifestacija – nema diktata i dominavije jednog stila  heterogenost nako 1960. prepoznatljivo vs.ideja konstitutivnog tipa  nova ideja tipologije . strukturalizam.moderna arhitektura kao znak progresa.pitanje nemogućnosti intervencije u društvo oštre kritike na arhitekturu i izvana – da se izolirala. logika elementa) i modela (konkretizacija tipa)  modeli ne moraju nužno biti slični jedan drugome .prva tipologija: u prirodi – organska analogija . grada. a ne iz suvremene analogije . prirode.jedna od kritika moderne  moderna promišlja arhitekturu kroz prostor i vrijeme. sistema. nestabilnosti  naglašen pluralizam – različite koegzistirajuće tendencije + interpretacije.banaliziranje moderne arhitekture . možda još nije ni nastupio.prosvjetiteljstvo)ž . deriviraju metode projektiranja ALDO ROSSI "L'architettua della citá" utjecaj Adorna – ideja autonomne umjetnosti orijentacija marxizma interes za arhitekturu prosvjetiteljstva (Boullee.. rasta – kroz vrijeme .javljaju se i nove teme  tema značenja – što arhitektura zapravo komunicira + kako to radi – tema povijesti. nudi bezbrojne mogućnosti ANTHONY VIDLER – teorija treće tipologije: . autonomna 23 .dolazi do međusobnih utjecaja drugih disciplina  intertextualnost – koncepti iz externih disciplina u arhitekturu . Le Duc) GIULIO CARLO ARGAN – "O tipologiji u arhitekturi" – nastavlja se na Quincy-ja . doba relativiteta. tema mjesta. možda postmodernizam još uvijek traje . . informacije i komunikacije . individualno.tehnološke utopije.treća tipologija: u gradu . tip je unutrašnja struktura.postmodernizam - postmodernitet – postmodernizam  nije jedan pravac za razliku od moderne – rezličite teorije. – razvoj informatike. tektonike. arhitektura gleda samu sebe.moderna  transkripcija funkcije u formu. ali zaboravlja da je arhitektura i medij komunikacije Aldo Rossi.lingvističke paradigme  semiotika. tip sam po sebi je generičan.tijekom projektiranja dolazi do formalnih izbora  proizvoljno selektiranje tipovanajava kulturološki uvjetovane kodificirane tipologije  funkcija je nedostatna. aktivizam.DE QUINCY – razlika između tipa (pravilo.stvaranje nove dogme .

Milano. Uffizzi  monument ve. osjećaj napuštenih prostora ( de Chirico) . a ne s vlastitom povijesti 1979. iznimka-pravlo . sistematske transkripcije  zašto arhitektura postavlja analogiju s industrijom. igra s njim . moraju se razići.st. piše osmrtnicu modernoj arhitekturi potrebno je odvojiti 2 komponente moderne arhitekture: .tijelo.moralna poruka  etička komponenta (riječ) . interakcija.kritika radikalnog funkcionalizma. grad u malom .. neki drugi sadržaji (biblioteka.Marseille vs.konstrukcija novog tipa. brodom.u školama – učionice su neutralno tkivo.gleda Nolijev plan Rima  gusto tkivo.gramatika sprečava kaos . kalup i inverzija 24 .nije mu bitna tipologija funkcije nego odnosi u gradu . dvorana. reduktivni.u tradicionalnom gradu – i šupljine i monumenti – produkti integriranog tkiva . – primarna tema u svijetu sekundarnih asocijacija  metafora ..koketira s formom zatvora iz 18.detalji – minimalni.. kolaž Palladijeve arhitekture arhitektura u svojoj autonomiji ima kritički potencijal - SUPERSTUDIO – artificijelni okoliš.) su permamentni monumenti .rekombinira + blokira postojeće odnose . od stakla) + zajednički grob (tipološki oblik silosa – nebitno. koncentracija na komplexnu kuću i pojednostavljeni grad  nestaju gradski urbani prostori .ontologija grada  tipološka otvorenost . Modena . opsesija vanjskim uglom  arhitektura je zainteresirana za samu sebe a ne za grad.Rossi ponavlja gramatiku + sintaxu  ostaje pitanje značenja  rješava na principu metafore u stambenoj arhitekturi – 3 tipa: . monumenti su kontinuiteti + daju prepoznatljivost .obiteljske kuće (nije kolektivno stanovanje) - GALLARATESE BLOK. izgled  estetička komponenta (put) . ostaje samo prva komponenta .u arhitekturi ponavlja formu metafore (Vidler) . gradom  još radikalnije nadilaženje modernizma COLIN ROWE .kasnija intervencija – galerijski tip .. nema potrebe za zaklonom.kritika modernog urbanizma  ideja pseudoznanosti i slijeđenje Zeigeista su problemi. textura – kontextualizam ."gramatika" – neutralno tkivo + naglasci  dominantno je ono neutralno  odnos figura-pozadina. .blokovski tip .vezan uz postojeće groblje  etimološki – kuća-grob – grob je kuća za mrtve  groblje je analogno gradu  rezidencijalni sektor + monumenti – kuća mrtvih (bez krova. fixacija na objekt. šuplje. Trst (prijedlog) .odnos permanencije i sektora  četvrt – monument  četvrt se mijenja.dok god je prepoznatljiv – društvo još uvijek ima potrebu za zatvorom  ako više nije prepoznatljiv – društvo je ili samo postalo zatvor ili je potpuno slobodno .GROBLJE.problem – stradafobija – strah od ulica  nestaje ulica – negiranje postojanja urbanog kontexta . 1972. regulirana klima + mikroklima. neupadljivi.Venezia – kao analogni grad - CANALETTO – slika Veneciju – nepostojeća  Palladijeva djela iz Vicenze  kao analogni grad. simetrija.VIJEĆNICA.galerijski stanovi .organizira kao gradske ulice. ono što je bitno je dojam monumenta) .

povezuje.radikalno odbacivanje ideologije  ideološka neideologija  novi vokabular i gramatika u arhitekturi chiswick house čista geometrija (paladijanska vila) čvrsti oblik. rešetka kao pomoćno sredstvo u crtanju perspektive  organizacija stvarnosti. transformira . scenografski - promatra ideju zakona  bez zakona dolazi do ne-uravnoteženja dolazi do ideje rešetke (grid)  igra + iznimke u zakonu koji sve drži na okupu sistemska fixacija – drži na okupu idiosinkratično unutar tipičnog .igra figura-pozadina (ambivalencija gestalta) . šuplja.MONDRIAN – BROADWAY BOOGIE-WOOGIE  iznimke na rešetki – nemaju smisla bez nje .istovremeno planirano-spontano  živa ravnoteža .isti princip i u lingvistici  postoji gramatika unutar koje znakovi imaju smisla  postaje model za sve praxe označavanja arhitektura kao medij prenošenja značenja primat nije na formi nego na sustavu znakova . pojačana geometrija. namjerno izbjegava elemente kontexta.konkretne strategije projektiranja  transhistorijske + transkulturalne duga mršava zgrada – screen. prazna.iz Rima očitava logiku brikolaža  "neznanstveno kopiranje". sidrišta .analizira grad  grad analogija mitu: kolektivno postignuće – nema jednog autora dijakronijsko – kroz povijest . autonomna (rešetka) + heterogena (elementi incidencija – povezani preko mreže) kompozicija . inkluzivan.2 ključna momenta – struktura + događaj (stalak + izložak)  direktno oslonjeno na lingvističku praxu – neutralno mora postojati da bi iznimke imale smisla . povezioni elementi koji se postavljaju u jednu neutralnu mrežu .BARTHES – grad kao tkivo neutralne mreže i naglasaka  lingvistika  podloga + figura . odupire se totalitarnom sustavu urbanizma grad kolaž kao sredstvo prihvaćanja pluralističke situacije . kulisa stabilizatori – centralne točke. systemic fix – sistematička fixacija mreža omogućava incidencije . mijenja se. djeluje kohezivno. figurirane šupljine sjajne javne terase – povezivanje tkiva rekonstrukcija gradskih vrtova instrumenti za probuđivanje nostalgije (historijski i znanstveni) . nematerijalna .kompozitna zgrada – kreće od idealnog tipa i prilagođava se kontextu.predlaže neke intervencije u Rimu  povezivanje rastrzanog tkiva nakon postavljanja pravila – igra odstupanja od njih . predlaže metodu grad kolaž .stambeni džep – konstantno recentriranje.sinkronijsko – trasnvremeno .esej "Matematika idealne vile"  usporedba Palladijeve vile i LC-ove vile Stein u Garchesu  samo na formalnom nivou. postavljaju koordinatni sustav. filter.2 strategije: . s tragovima idealnog odbacivanje reference na jednu ideju divergecija 25 . gleda objekt radi objekta . bez obzira na pejzaž john nash house autorska individualnost akomodira kontext + slučajnost odmaknut od kanona. bilježi stvarnost a ostaje izvan nje – autonomna je prisutna je redukcija stvarnosti sredstvo čistih odnosa. dominacije potiskivanje individualizma hadrijanova vila nakupina razne ideje.naslijeđuju se i forma i riječi  dedukcija do duboke strukture grada  potrebna je visok doza apstrakcije i redukcije versailles urbanizam jedna ideja opasnost totalitarizma.

sve je pretpostavljeno projektu  bezbroj mogućnosti pseudofunkcionalna + pseudoznanstvena arhitektura operacije bricoleura – opravdava strukturalizam  prava priroda stvari ne leži u samim stvarima nego u njihovim međusobnim odnosima koje ima dajemo izolira se označitelj + promatraju se odnosi/razlike stvari ne definira ono što jesu nego ono što nisu – ono po čemu su različite .. gropius) živi život centrifugalno. individualni brikolaž .jezik  informira veliki broj medija (film.svijet je konstituiran po jeziku  način na koji funkcionira ljudski mozak . raspršeno (lc = lisica koja misli da je jež) na više nivoa .patchwork inženjer posjeduje onoliko alata koliko i projekata svaki alat ima samo jednu svrhu .- konvergencija - dijalektika dijelova različiti psihološki tipovi: jež lisica zna 1 veliku stvar zna mnogo toga jedno mišljenje istražuje mnoge putove (palladio.) određene stvari mogu biti mišljene u nekoliko različitih medija (fonem / mitem / morfem) . inženjer bricoleur ograničen instrumentarij snalažljiv alat nije u vezi s poslom koji izvodi čovjek za sve. misli na sve na više razina limitiran raznovrstan materijal i alat funkcionira neznanstveno .strukturalizam daje alat za obradu ogromnog broja podataka - 26 . ne u formama  direktno prema Levi-Straussu – preuzima direktan koncept iz lingvistike preuzima i 2 načina djelovanja: bricoleur vs. arhitektura.pravo značenje grada je u odnosima. mies.

2 principa nesvediva dalje na jednog FREUD  instinkti se potiskuju da bi čovjek bio civiliziran. sinkronijski heterogenost mitova (nivo sadržaja) + univerzalnost (zajednička struktura) . socijalno angažirana.san na individualnom nivou = mit na kolektivnom nivou . da bi pripadao kulturi  ono što definira čovjeka je istovremeno ono protiv čega se mora boriti  frustracija. samodostatnost dvojnost. društvena dimanzija općeg društvenog značenja.označitelj = zvučna ljuska. autonomija. bez opipljivog. čvrtsog značenja" . nije arbitrarna  značenje dolazi iz međusobnih odnosa/razlika "postoje samo razlike.označeno = sam sadržaj (* riječ "mačka" i sam pojam mačke) funkcionalizam tvrdi da je forma rezultat funkcije. objašnjenje kulturom prihvaćanje 2 kontradiktorne logike .kroz povijest – razni modusi obrane  san na individualnom i mit na kolektivnom nivou .proučava različite mitove  imaju sličnu strukturu ako se promatraju u vertikalnom smislu. forma koja sadržava sadržaj .poanta mita o Edipu  kako prihvatiti ta 2 kontradiktorna principa – kroz formalnu analizu dolazi do pravog značenja - - 27 .razbija mit na osnovne jedinice – miteme – i proučava njihove međuodose i kombinacije  postoje pravila koja vode konstrukciju mita pravo značenje mita – u njegovoj strukturi (kao Freud i objašnjavanje značenja sna) MIT O EDIPU METODA BINARNOG IZLUČIVANJA : I PATRICID  negiranje obiteljskih odnosa II INCEST  pretjeranost u obiteljskim odnosima III POBJEDA ČOVJEKA NAD PRIRODOM * sfinga IV KONTROLA PRIRODE NAD ČOVJEKOM *edip  nastanak iz 2 principa (biološka reprodukcija. izričaj/govor (individualan) - - CLAUDE LÉVI-STRAUSS antropolog . u malim količinama . dvoje roditelja)  nastanak iz jednog principa.strukturalizam FERDINAND DE SAUSURRE "TEČAJ OPĆE LINGVISTIKE" .istražuje jezik kao znanost – ne promatra ga dijakronijski nego sinkronijski  u jednom trenutku kao zatvoren sistem osnovna struktura znaka: - oznacitelj = znak oznaceno .kad su označitelj+označeno spojeni u znak i općeprihvaćeni  više ih se ne smije mijenjati promjena – samo rubno. dolazi do kaosa u društvu arhitektura – formalno značenje. mora sama sačuvati svoj jezik jezik (svima zajednički) vs.jezik – i društveno presudan  ako se jezik raspadne.analiza mita  značenje mita . radikalni formalizam .

 treba anticipirati te probleme u kritičkoj igri – ironična.anakroničan subjekt – istovremeno za i protiv društva. što je jednostavno tu) SJEDIŠTE UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA . konzistencija .denotativni znak + konotativno značenje  konotativni znak . mjerljivost svega. sve se može kupiti. brisanje + potiskivanje primarne povijesti početnog suvjekta – dehistoriziranje  etički neprihvatljivo .inokulacija – naoko prihvaćanje istine koju se onda u potpunosti napušta . apsurdna. zapravo to nije) kapitalizam + konzumerizam su prevladali sve.ROLAND BARTHES .u konotativnom jeziku se proturavaju vrijednosti dominantnih snaga  ideologija prekriva sve. dvostruko perverzan subjekt – sudjeluje i u hedonizmu i u uništenju vlastite kulture  kritika ako je mit sastavljen – može ga se i rastaviti – dekodirati ROBERT VENTURI populizam čitkost klasičan vokabular + forme modernizma + pučka vernakularna kultura (zato što postoji.zdravi razum ."niti ovo – niti ono" – izmicanje na drugu razinu .text zadovoljstva – lagodno čitanje. presimplifikacija .denotacija – primarno značenje – svi principi imaju istu poruku . nema 'drugog'  dolazi do exnominacije jedan od mogućih izlaza – negacija (sve što se čini normalno. razotkriti buržoasku estetiku . kao sredstvo manipulacije "Mitologije" 1957. sve ima cijenu . gotovo je nemoguće izbjeći ideologiju moguće je biti kritičan unutar buržoaske estetike . a ne kroz sadržaj . bitno je pokušati sve to demistificirati – dekodirati mit 2 temeljna problema: . transgresivna igra – mora biti igrana točno unutar danog diskursa . enma nevinog jezika.konotacija – sekundarno značenje – na temelju asocijacija . dovodi do krize .u kapitalizmu se gubi alternativa – isto se događa i u umjetnosti.pretvaranje kvalitete u kvantitetu – reifikacija. bijelo pisanje (ecritue blanche) – ne direktna kritika postoje 2 vrste texta: .prerespektiran mit – potpadanje pod utjecaj mita .čitko .konotativno čistim denotativnim znakovima dodaje tendencioznu perfidnu poruku  primarno preko forme. nema nevinog znaka i neutralne poruke daje upute za izbjegavanje mitologije znakvoi mitologije: .prenagli ulazak u mit – razorenje bez spoznaje i razotkrivanja .donja etaža – servisni prostori – malo mjerilo 28 .isto proučava mit  kroz negativne aspekte.tautologija – kad se stvar hoće objasniti samom sobom . hedonizam. reifikacija.izjednačavanje – reduciranje razlika na istost .parking uočljiv.postavlja teoriju ideologije: - denotativn i oznacitelj = denotativn i znak  denotativn o oznaceno konotativn i oznacitelj = konotativn i znak (ideologij a/mit) konotativn o oznaceno . proučava današnju kulturu – kreće od opisa uobičajenih primjera i dolazi do dubljeg značenja . ulaz na parkingu .text extaze – uznemiruje.izreke esencije/ravnoteže .

razlika od modernista – komunicira konvencionalna značenja .trakasti . više slojeva značenja KUĆA VANNE VENTURI .ulaz – markiran otvorom + ucrtanim lukom + centralna simetrija .1 mali 3 poruke o konstrukciji .veliki  kontradiktorno .LC naglašava vanjski zid kao nenosiv.expresivnost funkcije  naglasak funkcije + arhitektonskog ega - - - - označitelj je uvijek odvojen od supstance  Barthes: "Koncept šećera više nema slatki okus" Frampton optužuje Venturija da je previše populistički ili prekritičan kritika u 2 smisla  i u smislu samog objekta i u odnosu na kontext. zbunjivanje . sugerira arbitrarnost obje poruke – višeznačnost + kontradikcija .prozori .ili" / either .krilatica "oba . dvostruka kodiranost . lagana konstrukcija – gotovo grafički način – kao znak .iluzija je dobivanje jednog jedinog značenja .u to doba – naglašena reifikacija  znakovi su iscrpljeni + ispražnjei od svog značenja  Venturi uviđa tu prazninu + dodatno ih prazni  operacija drugog stupnja – gesta grafizma. preokreće primarnu poruku .komparacija s LC-ovom vilom  citira + izvrće . destabilizira..) 29 .servisni prostori – u perimetralnoj traci .namjerno pretjerivanje u davanju značenja.i" / both .gornja etaža – glavni prostoi .pristupna staza izvan axe  zbunjuje. za razliku od centriranog stabilnog subjekta modernizma analogna operacija Barthesu  bijelo pisanje: textovi zadovoljstva  hedonistički lagan način života. lako prepoznavanje znakova textovi extaze  uznemiruje. "crtanja" arhitekture decorated shed zgrada koja direktno ispunjava svoju funkciju "ukrašena kutija" nije određena funkcijom neodređeni box može joj se pričvrstiti znak odvojena utilitarna od simboličke funkcije duck kao da sama želi komunicirati svoju funkcionalnost sva se pretvara u značenje fuzija utilitarne + simbolične funkcije ..and (umjesto "ili .gesta urezivanja – modeliranja  transponirana i na vanjsku fasadu .lagana konstrukcija. a mali otvori  kao da je zidana  divergencija poruka .or) . kontradiktorna značenja  dolazi do smrti autora/subjekta – jer istovremeno uživa u hedonizmu+uništenju kulture/sebe od čitaoca se traži aktivna uloga Barthes ne negira buržoasku kulturu nego u njoj samoj djeluje kritično na nju - na tragu Venturija  HISTORIJSKI POSTMODERNIZAM – "SIVI"  igra citata.zabat na ulazu  direktno čitanje – 2 forme (luk + zabat).superponiranje kontradiktornih značenja. johnson. prethodno postojeće znakove preuzima + koristi + direktno citira  s naknadno dorađenim kodovima  kontradikcije.kamin i stubište  borba za centralnu poziciju  svaki element – multivalentan + multifunkcionalan . ljudi su naučili lagodan popularan način čitanja (komercijalni natpisi)  uloga arhitekta je da prenese te poruke i u arhitekturu – dovoljno je "prikopčati"plošni znak na neutralnu arhitekturu i dobiti komunikativnu arhitekture  komunikativna + dvostruko kodificirana arhitektura . Venturi naglašava panelnu fasadu . formala igra (graves. i u odnosu na subjekt (arhitekt)  kod Venturija nestaje subjekt. moore.

materijala. grid 3x3 . funkcije.slots  prozori. svaki put je izbačen iz lagodnog u novo iščitavanje  na tragu Barthesovog bijelog pisanja – prekid s lagodnim pisanjem/čitanjem (ali Barthes to radi indirektno) .forma više nije trazitivna – ne upućuje na nešto drugo što opravdava nju samu  nije transparentna nego "mutna" (opacity) – značenje je u samoj formi .želi definirati strukturu/gramatiku arhitektonskog jezika  definirati riječi i njihove međuodnose koncentrira se na formu – kao jedini objektivni element formalna istraživanja.raster 3x3  4 plohe. izmještanja . predirektno više su koncentrirani na individualni izričaj nego na dublju strukturu PETER EISENMAN razlika između duboke (konceptualne) i vidljive (perceptivne) strukture .arhitektura okrenuta samoj sebi. prekidi. razumijevanje procesa . izrazito je dosljedan svojoj igri . bez obraćanja pažnje na značenje – kuće 1-4 KUĆA II (FALK HOUSE) . pa onda tek dodaje funkciju  radikalno semantičko odterećenje . važnost funkcije ne postoji. procjepi – 'slots'  negativni prostori nastaju kao nusprodukt i u njih se smješta funkcija . dematerijalizacija – korisnik iz pasivnog doživljaja aktivno odčitava ono što mu je strano . apsolutno autonomna  odcjepljivanje od kontexta.) - KUĆA III (MILLER HOUSE) . Eisenman prvo zada igru. može se čitati proces nastanka unatrag .negacija autorske kontrole – arhitektura je apsolutno autonomna  Barthes – dokinuće autora . sekvencijalnost  doživljaj prostora.denaturalizacija.'bijelo pisanje' u književnosti – A...značenje.  na tragu LC-a i Terragnija – razlika: LC i Terragni se još uvijek vode funkcijom.strategija dijagonalnog pomaka – permutacija osnovnih elemenata .do značenja se dolazi samo iz odnosa jednog elementa prema ostalima  negativne definicije (stup nije greda ili zid.kubus ½ kocka ."kartonska arhitektura" (cardboard architecture) – izgrađeni koncept (ranija faza) .isti proces.osnovno mu je da su prostori konzistentni s parametrima igre.linearnost.- inkluzivisti hipertofirano..u odčitavanju – korisnik razbija sam mit. poruka  moguće je to očitati.nema dijagonalnog pomaka nego rotaciju 45°  izmicanja.)  čiste geometrijske varijable.½ kocke.) . a ne iz njegovog navodnog unutarnjeg značenja . zidovi. iste sintaktičke vježbe  kuće 1-4 (do 1972. 16 linija .elementi jezika: linije+plohe+volumeni (a ne stupovi. balkoni.tvrdi da je apsolutno objektivan u igri .uslijed pomaka – nastaju pukotine. 3 volumena.Camus – Stranac NY5 – "BIJELI" exkluzivisti na tragu Eisenmana – ali nisu toliko kritički kao on 30 . bez unaprijed određene funkcije LINIJE + PLOHE + VOLUMENI (elementi jezika) + DISPLACEMENT DISJUNCTION (operacija) . autora .upozorava na ispražnjeni status arhitektonskog znaka značenje dolazi samo iz relacije.

čisti.ostvaruje kao niz rupa u tlu .od strukturalizacije objekta do textualizacije site-a . dorečeni sustavi  pretpostavljaju ideju jedinstva.sistem komunikacije u sredini – ne kao jezgra – konotacija gubitka centra – upućuje na centar ne kao puni nego kao šuplji – negacija centra .pitanje izbora – od elemenata koje je sam zadao ili od nečeg drugog? . nezaustavljivo čitanje  negira sve s početka (kuće 1-4) . gubi sav svjo smisao. povezni element .decentralizam.4 kvadranta + igra "L"-a – gubitak centra i punine kubusa . nesvjesno (psihoanaliza) - PROJEKT ZA CANNAREGIO.STRUKTURA  SITE  TEXT .preuzimanje (aproprijacija) + ponavljanje (repeticija)+ scaling + ukopavanje + dijagonala .dijagonala  povezuje mostove preko kanala.'text' od kojeg kreće – LC-ov projekt za venecijansku bolnicu – kao simbol modernizma koji ima moć ozdravljenja društva preko arhitekture . nagli zaokret prema kontextu. nije proizvoljno .preuzimanje + ponavljanje  više ne stvara ni one početne elemente – još veća negacija sebe kao autora .puno-prazno.umjesto punog kubusa  fragmenti kubusa. ispražnjen..odrednica rastera. sekvencioniranje + dekomponiranje . kontradiktornost . apstrakcija nakon 1978.1975-77 ..na princip linearnosti superponira i princip centralnosti  dva radikalno suprotna principa. Venezia .igra dvojstava – puno-prazno.ne ponavlja doslovno. destabilizacija . apstrahira ga i prenosi (zrcali) na svoj teren  dobiva point grid . veza s tlom  poniranje u psihu. lokaciji.  zatvoreni. erodiraju.site promatra kao text koji je tu za interpretaciju i stvaranje regulacijskih parametara  textualnu princip .centralnost + linearnost  nema zaustavljanja u čitanju. mreža.operacija scaling-a  igra s mjerilima – ponavlja kuću u nekoliko mjerila  kuća je apsolutno relativizirana. crno-bijelo. raspadaju se KUĆA X (BLOOMFIELD HOUSE) . ukopano-nadzemno  tlo postaje bitno.centralnost – različita istovremena čitanja . cjeline i točnog odčitavanja . još uvijek postoji sadržaj  arhitektura sama 1978.preuzimanje + ponavljanje – samog sebe  kuća Xia – višestrukko ponavljanje  dodatna destabilizacija .prva kuća koja nije realizirana . solidno-mrežasto  uvučeno u sintaktičke operacije.iako je tvrdio da je autor nebitan i igra je sasvim objektivna  on zadaje elemente igre i on zaustavlja igru kad poželi  sumnja u to KUĆA XIa . preokret  korak dalje – prijelaz iz strukturalizma u poststrukturalizam razvija arhitekturu procesa – postavlja pitanja izbora . raspad na L elemente koji su zarotirani + zaleđeni . nedorečenost. nego dodatno osiromaši i izblijedi element 31 .od 1972. razbija mogućnost cjeline . situaciji. site-u  to postaje presudni parametar .do 1972. skroz je negirana . isto predstavlja gubitak punine kubusa . podzemno-nadzemno.započinje proces preuzimanja + ponavljanja  uzima LC-ov raster.  smatra da je u tom novom vremenu prisutna fragmentacija.uznemirujući elementi  kao simptomi dubljeg unutarnjeg problema (eliminacija sebe kao autora? manifestacija blijeđenja arhitektonskih znakova?) - do 1978.nije više kubus – raspada se .fragmentacija. ali bez socijalnog aspekta i značenja. – nagli zaokret .boja + materijal  povratak – nije indiferentna bijela 'kartonska' arhitektura . posthumanizacija KUĆA VI (FRANK HOUSE) .nepovratno erodiranje kubusa.samo u jednom kvadrantu – cijeli kubus  kavez – rešetka.otvorena igra.inspiracija na ranom LC-u i Terragniju bjelina.

VIŠESTAMBENA ZGRADA. i na kraju juxtaponiranje .grid preuzima ulogu organizacijskog koncepta PRIJEDLOG ZA TSCHUMIJEV PARC DE LA VILETTE . . izblijeđuje ih. uzima ono što ima. 1988. preuzimanje + ponavljanje . osiromašuje .superpozicija višestrukih gridova – Berlinski zid.odčitava raster grada..jezik 2. vrtlog opsesivnih ponavljanja – igra superpozicije gridova . vidi analogiju u modernom svijetu – proučava kulturni materijal (dadaistički kolaž) – već je devaloriziran materijal  onda ga se dodatno obezvređuje  fragmentacija + gomilanje takvih krhotina da se izazove osjećaj punine  niz aproprijacija. kvantificirano.LC-ov projekt nije izveden  memento odsutnosti. neprisustva – a ni on nije direktno odgovorio na na kontext nego je apstrahirao i stvarao svoj raster ( Eisenman ga dodatno apstrahira i to se manifestira u negativnom obliku ukopavanja / rupa)  u te rupe adira svoje kuće XIa . – sve je postalo mjerljivo. ne kroz formu i sadržaj . koncept odsutnosti  kroz jezik 2. XIa .globalna kriza koja muči Eisenmana  reifikacija – započinje već u 18.WEXNER CENTER FOR THE VISUAL ARTS.beskonačno ponavljanje rezultira apsurdom  simulakrum ponavljanje koje dovodi do potpunog besmisla SIGMUND FREUD princip prisile ponavljanja (repetition compulsion / wiederholungszwang) 2 dominantna principa: . permanentno ..reda na peruzetim znakovima – sebe kao autora dodatno izuzima . Berlin (Kochstrasse-Friedrichstrasse) . umjetnik ne može birati .text užitka – ponavljanjem uznemiruje čitatelja  text extaze  dvostruko perverzan subjekt  ideja sabotaže JEAN BAUDRILLARD . Ohio.reda i kroz njih iskazuje vlastite poruke  fragmentacija + nanovo kolažiranje  analogija poruka – kroz sam proces. daljnje fragmentacije i devalorizacije. opet ponavlja Cannaregio  LC.figura alegorije – melankolije u trenutku krize ugoženo je ono stalno.. stari blok. praznine. zamjenjivo i šuplje  i to se projicira na ljude  Eisenman vidi svoje vrijeme kao vrhunac te krize – posholokaust.st. ponavljanje dovedeno do apsurda - teorijski modeli kao objašnjenja: WALTER BENJAMIN . .reda uzima elemente jezika 1.mehanizmi djelovanja figure alegorije . stalno ispražnjava elemente. niz osiromašenja.princip užitka – eros 32 .Cannaregio  poruka – koncept praznog. uspostavljeni raster kampusa i kao stabilizator definira dijagonalu koja spaja footballstadion i aerodrom  i interpolira na tu dijagonalu + koristi temelje ruševne oružarnice – fragmentira (podiže fragmente) – igra s postojećim znakom .devalorizacijom ovog života prizivanje iskupljenja u drugom životu  ono urušeno dodatno se urušava da bi se to kompenziralo na drugom svijetu figuru alegorije ne izabire umjetnik – ona mu je nametnuta uvjetima u svijetu. predapokalipsa . ne prihvaća status quo i devalorizira dalje ROLAND BARTHES .

napušta zbilju. ispražnjenje .Eisenman  repeticija analogna proživljavanju traume u cilju postizanja olakšanja . načelo užitka dominira ali i unosi nemir . krajnja smrt subjekta. lovi miša"  sam sadržaj .nakon rođenja  proces ponavljanja  nemir – pražnjenje . ponavljanje vođeno principom užitka proučava vojnike: .prvi reinterpretira Freuda u semiotičkom smislu  povezuje Freuda s konceptom jezika .jedini način ponovnog dosizanja mira  u smrti  nagon smrti je u službi principa užitka "male smrti" vode doživljaju konačne smrti . ponavljanje traume – nije usmjereno postizanju užitka  postoji još jedan princip – todesterb (death instinct)  ponavljanje traume + postizanje olakšanja kroz bol . ukinuće autora tretira arhitekturu kao medij kroz koji može dati poruku - JACQUES LACAN . sfere realnog. povezivanje koncepta jezika + svijesti o sebi – jezik prethodi svijesti. ulazak u simbolički svijet koji reflektira stvarnost ali nije u njoj nego nad njom IMAGINARY SYMBOLIC REAL  3 kategorije - problem spone jezik  stvarnost – 2 paralelna svijeta sumnja u to koliko je jezik u mogućnosti dati realnu (istinitu) sliku stvarnosti ulaskom u jezik  diskurs Drugoga – uvijek već prethodi. ulazak u logiku jezika "Mačka razlika "praćka".princip smrti – thanatos  u binarnoj opreci – uravnotežuju se proučava djecu: .ulazak u sferu jezika  istovremeno i dolazak do svijesti o sebi .ulaskom u jezik  dolazak do napuštanja stvarnosti. a ne da svijest modelira jezik . već je dan prije tebe (the other.staro doba .prosvjetiteljstvo kontinuirani kontakt svijeta i stvarnosti. punina svijet simboličkog polako počinje dominirati direktna veza znaka i referenta 33 . odlaskom .sinkronijski sintagmatička os od "točka" paradigmatička os - "FortDa" – u sebi sadržava i logiku sustava razlika i os sadržaja  moraju postojati obje da bi ijedna imala smisla . l'autre)  nužno blijeđenje subjekta.čim Eisenman uvodi jezik u arhitekturu  dolazi do gubitka externog referenta."FortDa"  prevladavanje osjećaja odsutnosti majke .igra "FortDa": Freud – suočavanje s odlaskom majke Lacan – to predstavlja djetetov ulazak u jezik. arhitektura kao znak prelazi u sferu simboličkog ..uporno ponavlja prošla stanja  tanatoničko označavanje vlastite nemogućnosti signiranja "čovjek je izgubio moć da daje značenja" .kao dijete – "oceansko-ja" (oceanic-self) – gubitak majke kao gubitak dijela sebe . krajnja nemogućnost označavanja. prva binarna opreka.opsesija ponavljanja (*priča) .problem negativnog spoznavanja sebe  definicija negativnom operacijom. gubitkom.ponavljanje prošlog stanja  nultog stanja psihičke tenzije – homeostaze – potpunog mira  prije rođenja . smrt arhitektonskog znaka .

1974. jednako nemoguća stanja: .problem – sloboda upravljanja samim sobom  suočavanje s perspektivama + odgovornošću. Venturi.krivnja se manifestira u obliku šoka kojeg inducira doživljaj velegrada – osjećaj praznine pojedinca i nemogućnosti da se izrazi. šupljih znakova. sloboda. na triennalu Rossi zove NY5 – ideja La Tendenze 1976.) gleda arhitekturu kao ideologije.postmoderna - distanciranje znaka od referenta. prazna igra označitelja  označava još samo svoju vlastitu prazninu MANFREDO TAFURI zajedno promišlja Barthesa + Adorna + Benjamina + Lacana .kako arhitektura utječe na razvoj društva  povremeno usporava proces. utopije . 1974. Rossi. beskorisna TEORIJA I POVIJEST ARHITEKTURE .) i da stvara samo na pragmatičnom nivou  samo ono istinski relevantno (graditeljska politika. Rossija. uzvišena+lijepa ali prazna i beskorisna  Eisenman. funkcija. daljnje ispražnjenje . pojačana reifikacija. solipsistička. Rossi. Rosii. znanost. infrastruktura)  istinska produktivnost..)  ali taj drugi autoritet ne daje odgovore na sva pitanja  javlja se tjeskoba.. ona opet napušta zbilju 2 provizorna. postaje šuplja. ispražnjena  Tafuri aludira na opsesiju koja gubi svoje značenje. konferencija  Tafuri s esejom "Arhitektura u budoaru" . postaje prepreka razvoju društva . besmislena igra . (JEZIK KRITIKE I KRITIKA JEZIKA) 1970-ih – spoj američke+talijanske teorijske scene 1973.Eisenman.proučava Venturija. – arhitektura se povlači u igru koja je izolirana. strah. treba se suočiti s posljedicama slobode .. smrt arhitekture  ili se povlači u hipnotički "budoar" ili služi kapitalizmu uviđa nemogućnost avangarde. 'krik' ostaje u praznini pojedinca . raspada se sam u sebi.. impotentnost arhitekture. arhitektura u funkciji razvoja modernog građanskog društva ARHITEKTURA I UTOPIJA . nezaustavljivo raspadanje znakova.zadaća građanske umjetnosti  suočenje + pomirenje s tjeskobom i krivnjom rješavanje – komplexni mehanizmi: 34 . grižnja savijesti zbog odgovornosti za zamjenu autoriteta  tjeskoba i nemir u građanstvu – umjetnost kao ispušni ventila za taj osjećaj . Venturi  stvaraju novi jezik . pretvara ih u fikciju. razvoj ideja . zaključci o beskorisnosti i smrti arhitekture ARHITEKTURA U BUDOARU. skliska razdjelnica između solipsizma jezika i sfere stvarnosti  ili jedno ili drugo . Princeton.da se arhitektura odrekne same sebe / dosadašnjih preokupacija (forma. beskorisnost.barthesijanska praxa 'bijelog pisanja' – arhitektura koja je samoreferentna. kao povijest arhitektonskih ideja.simptomatični slučajevi arhitektonske avangarde  arhitektura deformira potrebe.nakon 'rata' modernista  ostaju samo fragmenti starog jezika . forma bez utopije. društvena relevantnost – "arhitekti bez arhitekture" – od forme prema reformi ..modernizam . kontemplacija vlastite sudbine. reprezentacija. vraćanje jeziku je dokaz promašaja u modernoj – arhitektura je izgubila svoj stari jezik i ušla u doba funkcionalizma . Rossi predstavljen u 'The Oppositions' .analiza niza recentnih arhitektonskih pojava (Eisenman. ali čim arhitektura ponovno savlada jezik. Markiz de Sade – opsesija erotikom+sexualnošću koja je sama sebi svrhom ("Filozofija u budoaru") – postaje isprazna. Eisenmana  predlaže da je autonomija njihove arhitekture već sama po sebi promašaj.komplex krivnje – počinje u prosvjetiteljstvu – jer se ukida jedan autoritet (božanstvo) i nadopunjava se drugim (razum. postaje prepreka razvoju  funkcionira kao reprezentacija . autonomija znakova  znakovi dupliraju svijet i imitiraju ga  relativno vjerno i direktno podvojenje i samog znaka.

 stvara pravila za formu a ne formu samu .Eisenman.prvi trag žaljenja za prošlim  romantični očaj. nostalgija (*john Ruskin) dalje – umor.intenzivno samoispitivanje  tko je kriv? – subjekt sam .dodavanjem dimenzije jezika  totalni pesimizam . "vitezovi čistoće" – njihov purizam je svjesno povlačenje u budoar jer su svjesni vlastite nemoći – prepuštaju se autoerotinoj igri  neproduktivno. problematika determinira vidljivo i nevidljivo u određenoj situaciji . treba imati hrabrosti prihvatiti takvu igru.neue sachlichkeit . promatra sve s određene točke gledišta – sve je crno. problem je u točki gledanja LOUIS ALTHUSSER . Rossi  nemogućnost oslovljavanja problema.određena povijesna situacija određuje ideologiju  ona određuje kako subjekt percipira svijet – što vidi a što ne  određuje problematiku – određuje koncepte kroz koje subjekt gleda svijet  o tome ovisi njegov pogled na svijet/shvaćanje svijeta . "govoriti o ružama" .izlaz  novi rakurs / pukotina u ideologiji – inače nastupa historijski kraj  potreban je preokret 35 .modernizam – ne uspijeva to promijeniti – apsolutno razočaranje.expresionizam - algebra socijalnog kroz kontemplativnu sublimaciju pražnjenje katarzom - ali sve su to privremena rješenja  kroz povijest tjeskoba raste kao Freud verbalizacijom – umjetnost pomaže u suočavanju + oslovljavanju problema . rezignacija posljednja faza – tjeskoba – akutno stanje krize – ispražnjenje . problem je što je pojedinac sam kriv za taj osjećaj kroz povijest raste razina očaja . igra se samo sa sobom . nema ostvarenja utopijskih ideja + propast osobnih ideala (neuspjeh komunizma) . okreću se budoaru.. besperspektivno .

mora mu prethoditi svaka riječ kao transcendetalni označitelj je nužno fikcija. Coop-Himmelblau . transcendetalni označitelj (* Bog. dijagonale. Koolhaas."text"  u poststrukturalizmu – dinamičko tkivo .dekonstruktivizam – u estetskom smislu . nema fixne točke ostaje samo struktura. subjekti su produkti igre 2 iluzije: .centar (fixni) mora biti sam izvan jezika. svijest. duh) u jednom trenutku postaju dominantni .poststrukturalizam - - kasne 1970-e / početak 1980-ih ponovno pomak u paradigmama  nije radikalno napuštanje koncepta strukturalizma teorija dekonstrukcije – jedan od oblika JACQUES DERRIDA proučava Eisenmana.dekonstrukcija nije stil. nego filozofska teorija izložba dekonstruktivizma – Johnson+Wigley. Gehry. dio te igre razlika u jeziku. Zaha Hadid. nema centra. esencija. Tschumija . daje značenje svim drugim znakovima . fixne jedinke .stilske odrednice – oštri kutovi. fragmentiranost.suvišak označitelja/formi u odnosu na znakove  narušen stabilan odnos jezika značenje postaje nezaustavljivo + neuhvatljivo upitnost značenja odvajanje označitelja + označenog .izvor sustava  nemoguće . izlomljenost  površni dodir s teorijom dekonstukcije kod poststrukturalizma – opstaje lingvistička logika u strukturalizmu – 1:1 odnos označenog i označitelja.svrha sustava  telološko razmišljanje (telos grč.u govornom jeziku – moguće bezbroj interpretacija . . jezik više nije stabilan.ideja da postoji konačna riječ-esencija koja može stabilizirati sijli sistem.u poststrukturalizmu – nema fixne točke stabilizacije – dinamična nezaustavljiva struktura  svaki znak determiniran s bezbroj razlika  ne dolazi se do značenja .logocentrizam . labilan  nije više ni pouzdan alat expresije misli .sam subjekt – definiran jezikom – nikad prisutan sam sa sobom / sam u sebi  nefixan  subjekti nisu stabilne. ne može mu prethoditi društvene ideologije uzdižu neke označitelje na nivo fixnog centra iz svog interesa ponekad je transcendetalni označitelj treitan kao: . jezik kao ograničena + stabilna + komplexna struktura .spoj teorije dekonstrukcije + estetskih elemenata ruskih konstruktivista . ♀-♂)  dok god postoji ta opreka postoji i privilegirani element i onaj koji je potisnut 36 .fonocentrizam .značenje – uvijek odsutno iz znaka (zbog negativne definicije – definicije razlikama)  disperzno rezultat procesa je podjela i artikulacija ovisi o kontextu . postaje dinamičan.pozvani Liebskind. subjekt.da se vlastitim glasom može stabilizirati značenje .privilegirano – isto na temelju binarne opreke (normalno-ludo. 1989.postavljanje čvrstog temelja – ljudima prirođeno – bitno je shvatiti da su svi metafizički koncepti konstruirani  isto tako mogu biti i dekonstruirani – maknuti s tog fixnog mjesta dekonstrukcija relativizira apsolutno dominantnu poziciju tih privilegiranih elemenata . savijest.ne kao externi text  interdisciplinarna direktna suradnja . = svršetak) .

nije konstruirana .urušavanje + dislociranje ideološki hiperarhitekture postavljenih opreka  omogućava nove točke gledanja .izvrtanje konvencionalnih značenja namjera – uznemiriti memoriju. repozicionira. nema dominacije privilegiranog koncepta  nije nekonstruirana  potrebno je izvrtanje termina - - "arhitektura je forma znanja a ne znanje o formi" dekonstrukcija destabilizira. ali ne negira opreke. ♀-♂  ona je ne-muškarac. manifestacija kulture  samo djelo je teorijska arhitektura.sistem komunikacija – natkrivena galerija . ne-mjesto . nastupa posthumanizam .dominantna. kontext to nije izraz nečeg drugog. ne-značenja  rušenje konvencija konflikt ispred sinteze. forme foliesa neodređene programom negira kontext kao nešto što bi moglo biti determinanta arhitekture  intertextualnost – interna logika ideja ne-smisla. prethodi .razumno -.konstruirana reprezentacija kulture. kompozicije. revalorizira.sve je diskurs-tkivo-struktura  igra supstitucija novi subjekti – prihvaćaju nestabilnost i nesigurnost gotovo je doba humanizma.dekonstrukcija  urušavanje + relativiziranje binarnih opreka – revalorizacija  opreke je postavila i održava ih ideologija.sistem točaka – la folie .dekonstruktivizam podsjeća da je realnost konstruirana  može se dekonstruirati  znači da se može mijenjati . odbačena ideja zatvaranja - - - - - 37 . igra/ludilo ispred kontrole folie – naslijeđeno – kao sjenica/vidikovac u parku + obrtanje opreke ludo/igra .prihvaćamo dinamiku + nestabilnost kao novo okruženje  pomak uz cijenu promjene subjekata BERNARD TSCHUMI dekonstrukcija kroz arhitekturu napada privilegirane binarne opreke: funkcija forma teorija praxa kultura arhitektura .kinematička promenada prilagodbe topografiji.♀ je istovremeno podsjetnik na ono što ♂ nije  potiskivanje opreke  jer ona i nije toliko razločita koliko se čini . hijerarhije  samim djelom strategija disjunkcije (disjunction + displacement) – relacije konflikata i slučajnosti. izmicanje) ne pretendira kontrolirati igru ili rezultate igre disjunkcija  rezultira dinamičnom arhitekturom superpozicija 3 autonomna sustava koji su u sebi logični  zajedno ne daju logiku superpozicija – permutacija – supstitucija direktno protiv kauzalnih odnosa  koncepti slučajnih doticanja + superponiranja – urušavanje arhitektonskih konvencija .dominantna.- * npr. rubovi su ostavljeni otvoreni  odbacivanje sinteze u korist diasocijacije (razdvajanje. dislocira PARC DE LA VILETTE. permutacije.postoji samo kao opredmećenje teorije .primarna . konstruirane su i mogu biti de-konstruirane  sve je labilno. 1982-85 sustav površina+linija+točaka  fragmentacija komponiranje  superpozicija – slučajnosti koje su nekontrolirane djela kao operacije – superpozicija + repeticija konstantno preispituje ideju reda.fixni centar ne postoji centar se ne gubi nego postaje igra. on se definira iz antiteze prema njoj – ne smije potisnuti opreku skroz jer se njegov identitet temelji na njoj .nerazumna forma u koju se naknadno ubacuje funkcija . Pariz. proces. lako je destabilizirati sistem .proizlazi iz funkcije .

označitelja a ne značenja  manjak značenja inducira različita čitanja  semantička pluralnost nema krajnje istine – moguće je bezbroj interpretacija .značenje nije u projektu nego ga stvara sam subjekt – kao efekt strukture  nije jedno nego je njih bezbroj  kraj utopije cjeline 38 .- programatska nestabilnost+funkcionalna ludost  prazna forma u koju se naknadno može smjestiti funkcija .arhitektura formi a ne sadržaja.

RAUM .građenje + mišljenje  neophodni za bivanje apstraktni prostor .autentična  pitanje o bitku + aktivna briga o drugima .st. potrebno ga je ponovno promišljati .ideja autentičnog iskustva apstraktni vs. otvorenost. arhitektura kao građenje istine  rehabilitacija konkretne arhitekture – techné  stvaranje kao umjetnost građenja – potreba za razvojem tektonike.naglasak na detaljima.optički spoznatljiv ali nerelevantan - . arhitektura kao dominantni koncept (pre-bivanje u svijetu u miru) . svijest uvijek usmjerena prema predmetu . taktilnost.SPAZIUM konkretno mjesto . konkretnost. postavljanje pitanja.rehabilitacija subjekta u svoj punini.DENKEN) .prebivanje u arhitekturi – mora biti poetično  arhitektura mora doseći status umjetnosti – da opredmeti bitak. egzistenciju (biranje  aktivno.rehabilitiran je status subjekta – samo kroz njega može se spoznati bit stvari MARTIN HEIDEGGER pitanje bitka bitak je sve ono što biće čini bićem bitak vs. svih osjeta  dobiva na važnosti . . biće .problem zapadne civilizacije  bitak je zaboravljen. zaštićenost .rano 20.zagrađivanjem nebitnog  dolazi se do reziduuma koji je svijest sama "k samim stvarima" svijest vidimo u obliku fenomena u svijetu .u zapadnoj civilizaciji – erodiranje autentičnog prostora  prostor postaje apstraktan pronalaskom linearne perspektive.koncept tu-bitak (da-sein)  čovjek je nužno vezan za svijet stvari . detalja . da omogući da se bitak 'vidi' svim osjetima . intencionalni akt – uvijek u odnosu prema onom što proučava.gusto mjesto dodira + mirisa + okusa  svih osjeta - prvi korak – odvajanje konkretnog mjesta unutar apstraktnog prostora drugi korak – arhitektura objašnjava lokaciju za prebivanje ideja skupljanja četverostrukog  nebo+zemlja+ljudi+bogovi figura hrama – kao spoj četverostrukog  skupljanje istine u samu bit most = sakupljanje obala.umjetnost = sebe u djelo postavljanje bitka – istraživanje i manifestacija spoznaje bitka  skupljena istina biti bitka .bitak znači biranje.metode fenomenologije: analiza + deskripcija procesi redukcije + zagrađivanja za dolazak same biti stvari naša svijest nikad nije apsolutna i neutralna .neautentična . doživljeni autentični prostor .arhitektura – rehabilitacijom dobija i ontološku dimenziju  kao okvir egzistencije – u direktnoj vezi s mišlju GRAĐENJE – PREBIVANJE – MIŠLJENJE (BAUEN – WOHNEN .fenomenologija - za razliku od (post)strukturalizma koji idu od stvarnosti  fenomenologija ide prema stvarnosti osjetilnost. davanje identiteta obalama  definira mjesto 39 .bivanje u vremenu  bitak je vrijeme  knjiga "Bitak i vrijeme" BITAK I VRIJEME . opstanak. materijalizam.bitak = bivanje u vremenu + u svijetu . promišljanje bitka samog) istina = razotkrivanje bitka egzistencija: . elementarizam.EDMUND HUSSERL  nazad k iskustvu – stvarima . tjelesnost. experimenti s materijalima . vještine građenja. postaje odvojen od stvarnosti  treba rehabilitirati sve osjete .

stvaranjem konkretnog mjesta  individualna sigurnost.sami u sebi generiraju objektivni sistem  ali im nedostaje veza sa stvarnosti . . arhitektura je općenita. iz profanog u sveto . arhitektura odgovara na krajolik . apstraktna. Mies. ali postoji distanca od stvarnosti 40 .pojam empatije  psihološki doživljaj onog što ćemo osjetiti fizički body image . nema kontexta .strukturalizam – odvaja znak od objekta/referenta .. a ne od stvarnosti same – od načina na koji vidimo stvarnost  iskrene.intervencije u prirodi  odčitavanje biti + intervencija u logici biti prirode .u tu već odčitanu logiku  intervenira arhitektura – još jače ponavlja nanovo odčitanu istinu - - CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ naselje kao progušćivanje krajolika.element praga + otvora  ključni elementi – prelazak iz otvorenog u zatvoreno. 1977.centar mjesta – pojedinac ima u nekom prostoru jedno mjesto gdje se dobro osjeća  treba ljudima arhitekturom ponuditi takva mjesta gdje se mogu dobro osjećati KENNETH FRAMPTON .prelazak praga  ritualizacija ulaženja . u smislu doživljaja "Stanovanje je bivanje u miru na nekom mjestu" tipovi krajolika: .fenomenologija rekuperira tijelo. ortiz) .doživljaj arhitekture svim osjetilima  teorija gestalta .klasični raznolik.kompozitni kombinacija .kritički regionalizam – prepoznavanje regionalnog vernakularnog građenja koje proizlazi iz klimatskih uvjeta  takva arhitektura je automatski i estetički i ekološki kvalitetna . istina je na istom nivou sa samim djelom) ..tektonika  Semper – tektonika + stereotomija obraćanje pažnje na detalje - da se dođe do istine  treba autentično doživjeti umjestičko djelo  nužno je potrebno tumačenje djela hermeneutika = neuka o pravilima i sredstvima tumačenja (inicijalno)  proces odčitavanja interpretacija – doći do istine (u strukturalizmu nema težnje prema istini. osjetilni doživljaj KEVIN LYNCH PUT – ČVOR – ELEMENT – REGIJA orijentiranje + nalaženje sebe CHARLES MOORE BODY – MEMORY – ARCHITECTURE. njeno opredmećenje u intervenciji . zaštićuje pod + zid + strop (horizont – granica – okvir) granica – nije gdje nešto prestaje nego ono odakle nešto drugo počinje postojati .kozmički prostorni totaliteti *pustinja. skupljanje + intenziviranje biti prirode. centrirano "ja"  terapeutski efekt u doba alijenacije . cruz. kao opredmećenje istine krajolika .genius loci – "duh mjesta" karakter umjetnosti približava Heideggera još više k arhitekturi proučava okoliš u fenomenološkom smislu. pitomi krajolik *grčka Akropola arhitektura je ljudska .od apstraktnog prostora (prirodnnog krajolika) – ljudskom intervencijom nastaje kulturni krajolik – intenziviranje logike + biti prirode  svaka intervencija je nužno interpolacija i sama priroda – ima već svoju bit .romantični puno detalja *nordijske šume."kritički"  korištenje specifičnosti mjesta u kombinaciji s internacionalnim stilom (*siza.fenomenologija – kreće od fenomena.fenomenologija + strukturalizam  reakcije na pozitivizam i ideju objektivnog modernističkog funkcionalizma oslovljavaju problem značenja .osnovni arhetipski elementi arhitekture opna (ovojnica)  definira mjesto u prostoru.

texture.monada – ne kao čestica nego kao nabor  struktura nije prošupljena nego kontinuirana. drvo. kontinuitet moguća je harmonična koegzistencija svih heterogenih elemenata – monada . korporativno valjana – formom daje privid kontrole + stabilnosti  kontextualnost zajedničko im je da reprezentiraju nešto što već jest (zatečeno urbano stanje. daje mu ponovno puninu HERZOG & DE MEURON . gubitak identiteta grada. fragmentiranost. materijalnost.afirmativna uloga arhitekture  promjena definicije arhitekture . grad kao flux-struja.nove tehnike – printanje na beton  ispitivanje granica materijala i novih obrada starih materijala VINOTEKA DOMINUS . fluidnost kapitala. preciznosti izvedbe . postojana  ponovno okretanje tradiciji  gesta koja samu sebe otkriva u nemogućnosti . H2O .SIGNALNI CENTAR. taktilnosti. ne samo ovojnica kao zidovi . pomirljivost. doživljaj svih osjetila elementarnost arhitektonskih formi – osnovne forme. toplo ljeti  iskorištavanje materijala samog – kavezi s lokalnim kamenom kao izolatorom .H&DM  rade upravo suprotno – daju onu izjavu koja je toliko jaka upravo zbog svoje neodrživosti  kontrast omogućava sagledavanje istine vlastitog trenutka  kritika dekonstrukcije - posturbana situacija  globalizacija. reprezentira zatečeno stanje tretiraju arhitekturu kao text .prije Venturija  arhitektura kao medij prostora a ne medij komunikacije GILLES DELEUZE nastavak na LEIBNIZ-a . spremnost kompromisu 41 . važnost detalja.strukturalizam – subjekt je efekt strukture .bit supstancije nije tjelesnost nego aktivnost  vektori – međusobno povezani .ne negira heterogene potencijalno konfliktne elemente  ali oni su međusobno povezani/pomireni u kontinuitet  cjelina u kojoj elementi ne gube svoj identitet  priklanjanje + prilagodba a ne lom – adaptabilna struktura.stvaranje na poetičkom nivou  objašnjava istinu autentično prebivanje. tektonike.klima – hladno noću. konflikti. fakturalne obrade površine. kaos  govori o tome kakva je situacija u tom ternutku  intertextualnost . novi teorijski koncepti  folding – inkluzivnost. strukturalnost.tijekom 1990-ih  novo tumačenje situacije. gubitak materijalnosti.postmoderna  teorijski nekorektna. bez praznina svaki mikrokozmos za sebe predstavlja istovremeno makrokozmos .dekonstrukcija – formom govori o stanju  diskontinuitet. mirna.obje daju drugačiji status subjekta: . nabori. metal. čiste . lokus protoka .omotano Cu trakama  rastvorenje gdje su prozori . priželjkivani koncepti) zadatak arhitekture – da komunicira.materijali – beton. textura povratak tradicionalnim materijalima + vještini građenja. heterogenost. međusobna povezanost) .koriste već postojeću geometriju vinograda  genius loci . kao odgovor na krizno stanje  elementarna forma.(*barok  krivulje. Basel . razvijeno artificijelno stanje. experimenti s materijalima (nove obrade starih materijala). staklo.fenomenologija – privilegira subjekt iznad strukture.Eisenman i Tschumi – teže dematerijalizaciji arhitekture  vrlo opasno + autodestruktivno .ideja zaštite / situiranja / zaklona  potencirani element stropa.

pridruživanje intenzivne + multiplicirane veze između elemenata .problem opsjednutosti novim . fraktali) – objašnjavaju načine funkcioniranja svijeta .komplexnost – mišljenje kroz ideju trave/mahovine  nema bifurkacije.nepredvidivo širenje – prema linijama aktualizacije . loše je ono što inhibira BERNARD CACHE . korjenskog mišljenja na temelju binarnih operka paralelna koegzistencija apsolutno različitih elemenata slučajno spojenih (*orhideja-pčela) .rizom  heterogenost + međusobna povezanost  neizvjesni probabilistički sistem . fraktalnost  problem u prikazu dinamičkog sustava reprezentacija 2D zapisa (dijagrama dinamičkog ponašanja sustava) ideje externih sila koje djeluju na arhitekturu i onda se ona tome prilagođava (*potres) . komuniciranja 2 ključna pitanja: .nema apsolutne kohezije dinamička inkorporacija externih sila  masa se prilagodi i inkorporira silu u sebe  afilijacija.novi matematički + fizikalni koncepti  paralelno (teorija kaosa. može se postaviti samo okvire vjerojatnosti – niše u kojima se život može dogoditi  arhitektura ih može stvarati dinamički okvir – pogled u dubinu. arhitektura počinje predočavati te nove koncepte – krivuljarnost. preslikava) aktualizacija virtualnog ↓ aktualizacija onog stvarnog ali neizrecivog u formi zbog svoje komplexnosti ↓ kreativna (princip odstupanja i stvaranja)  aktualno ne mora + ne može sličiti onom virtualnom - potrebno je ne predočavati + preslikavati  promjena kriterija arhitekture  dobro je ono što omogućava + ohrabruje. problem primijenjene filozofije – nije uhvaćena sama logika koncepta nego je arhitektura u formi samo deskriptivno prikazan koncept  opet praxa reprezentiranja.princip KONEKCIJE + HETEROGENOSTI + MULTIPLICITETA . moguće su nepredvidivosti . komplexnosti. a interval novog bi se izgubio.ideja okvira  framing – uzorkom se ne može u potpunosti predodrediti posljedicu (inače bi bilo uzrok≡posljedica.među elementima rizoma  slučajne intenzivne atrakcije + spone  nomadologija (nomadsko/pomično gledište) kretanje jedinica – ne od početka nego iz sredine .promišljanje same arhitektonske praxe - - realizacija mogućeg ↓ po načelu ograničenja + sličnosti (realizira se samo jedna stvar) ↓ redundantna (ponavlja ono što jest. ne bi bilo te neodređenosti) .arhitektura – da bi postavila što veći okvir novoga – mora postaviti što veći interval (  manja kontrola procesa) odražavanje inherentne statičnosti + omogućavanje dinamike života (a ne prezentiranje dinamike života) 42 .

moderno – gustoća koja rezultira socijalnom interakcijom . bliže si preostalim elementima prirode .ne dizajn nego taktički prijedlog . djelomično prema terenu/topografskim odrednicama .ATLETSKI KLUB .program  promjene + prilagodbe tijekom vremena  spaja arhitektonsku specifičnost + programatsku neodređenost .individualne zgrade međusobno nevezane.koegzistencija + interferencija različitih aktivnosti inducira nove + nepredviđene druge aktivnosti  socijalni kondenzator – horizontalno ugušćivanje . infrastrukture.djelomično postavljene slučajno. prave slike stanja: Amerika donekle nevina produkcija.ideja nebodera  socijalna kondenzacija – tip definiran po svom učinku.nakupina heterogenih elemenata koji koegzistiraju povezani gridom .zatečeni element – znanstveni muzej – nisu matematički locirani . heterogene  različitost na svim nivoima .metropolitanski paradox  što je veća visina nebodera.stvarna priroda parka – inkorporirana u sistem traka kao dio programa – zeleni dijelovi kao različite pozadine  zbroj postaje više od sume dijelova 43 .interijer  protok .sloboda u Z dimenziji  omogućena fixiranjem u X i Y dimenzijama  ideja grida . .exterijer  relativno mirna ovojnica – nevezano uz interijer. skulpturalna .kao kultura gustoće (populacije. pragmatizam forme produkcije oblikuju arhitektonsku formu (kapitalizam) bolji uvid u mehanizme kapitalizma Europa e manifesti utopije ideologij -  zato je amerika prava avangarda  proizvedeni modernizam koji se dogodio nije nastao na temelju neke ideologije – instinktivno opredmećenje Manhattan: .ostali slojevi su neutralni / pozadina / kontext  superpozicija . okrenuta gradu.REM KOOLHAAS .neodređenost programa nebodera  heterogenost .paralelne trake – svaka traka ima svoj program  izbjegnuta koncentracija sadržaja .premala lokacija + preveliki sadržaj za konvencionalni prak .ideja bigness-a  kao konceptualnog okvira  NY ga je postavio nesvjesno..čelični okvir – omogućava koegzistenciju različitih elemenata  neutralan.) .tehnički preduvjeti – lift+čelik+infrastruktura  artificijelni uvjeti . fixiranje okvira koji pruža mogućnost slobode - - arhitektura bi trebala postavljati upravo takve okvire unutar kojih postoji mogućnost života "čudovišta" = neljudske forme ljudskog nastajanja  način nestajanja života + sloboda smatra da je arhitektura najrelevantnija i najbolje opredmećuje problem tog trenutka proučava NY (DELIRIOUS NEW YORK) slika suvremene situacije.nema smisla projektirati park u detalje .između traka  maximalna granica  omogućava maximalnu propustljivost + međusobnu interferenciju programatske mutacije . spontano – napuštanje autorske kontrole. fixan – pruža različite slobode .stvaranje slobode putem ograničavanja * * - Rietveld  kuća Schröder  sloboda koja sputava i ograničava Mies  Paviljon u Barceloni  ograničavanje koje omogućava slobodu. a ne formi . ideje totalne arhitekture i ideje autora kao form-giver-a - LA VILETTE 1982.

različite gustoće + brzine kretanja  opravdano terenom 44 . "plutaju" u memoriji (spremištu knjiga)  praznine – ne trebaju biti izgrađeni. kolektivitetom kao puni blok informacija – baza svih podataka glavni javni dijelovi  odsutnost građenja. Rotterdam .znanstvena biblioteka slikovni + zvukovni + pisani zapisi arhitektura oslobođena prijašnjih odgovornosti  udomljuje žudnju za zajedništvom. Pariz. 1989.mali elementi – point grid  distribucija matematički određena prema priželjkivanoj frekvenciji – pojavljuju se u različitim zonama XYZ  dobivaju svoju različitost  tektonički konfeti – kao mali meteoriti – život im daje različitost pristup+artikulacija  2 glavne zone – bulevar + promenada nabori  ne kao forma nego kao korištenje BIBLIOTEKA.biblioteka referenci . međusobno autonomni spremište – kolosalni postament na tom podiju – 5 različitih knjižnica pravilno – spremište nepravilno – čitaonice  ne-projektirane.iznutra – izdubljeni kruž  4 kvadranta .knjižnica recentnih djela . izdubljene 9 šahtova za vertikalno kretanje  svaki do jedne biblioteke - - - - .koncept – kontinuirano spiralno prolaženje .kinoteka ..KUNSTHALLE. (LE GRAND BIBLIOTEQUE) uz obalu Seine 5 odvojenih + autonomnih institucija: .mirna staklena ovojnica izvana .biblioteka kataloga .

tvar.pr. presjek.pitanje značenja formi (arhitektonskih oblika) . važnost + logika grčke arhitekture  definiraju osnovne riječi arhitektonskog jezika. jedino sačuvano iz klasične antike .red – lijepo slaganje dijelova zrade .pr. ♀. sistematizacija dotadašnjeg znanja o arhitekturi oslanja se na grčka djela (monografska. učenim ljudima prezentacija arhitekture kao discipline vrijedne pažnje trajni monument na sebe . običaju. tek kasnije postaje relevantan želi aktivno angažirati arhitekturu – teorija za usmjeravanje praxe . radi za Cezara. zahtijeva da su odnosi apsolutni. perspektiva) . filozofski temelj PITAGOREJCI  broj PLATON  apsolutna ideja – odmak od stvarnog svijeta ARISTOTEL  fokus na stvar. ♂.g. ali dozvoljava arhitektima prilagođavanja odnosa . forme kao nositelji značenja – arhitektura kao medij prenošenja poruke dorski red jonski red  grčko kopno. grane-zabat. nove materijale  kritika novog društva + običaja u vlastito doba – nije bio čitan.ključno pitanje – pitanje proporcija  jesu li apsolutne ili relativne? .Kr. prirodi) . nove tipologije. ne Carstvu) – ne spominje monumente vlastitog doba.više je okrenut starom (Republici.kontradikcija  apsolutno (odnos u Kozmosu.Kr. prirodu – umjetnost kao približavanje prirodi VITRUVIJE . simetrija=skladan odnos dijelova  proporcija danas) .g.oslanjanje na Grke  jednostavnost prenošenja poruke arhitekturom 45 .grčka+rim - Grci – uspostavljaju arhitektonski jezik – teorija percepcije. kasnije za Oktavijana 34.  vrijeme djelovanja .-14.raspored – odnos dijelova u funkcionalnom smislu (alati: tlocrt.84.smjena političkih okvira – iz Republike u carstvo (Cezar-Oktavijan) do 44. primjerenost (po položaju.podesnost – prikladnost. elegancija - za prenošenje značenja – zahtijeva se tradicija – oslanjanje na te forme osnovni principi – elementi teorije: . u tlocrtnom smislu postavljaju osnovnu tipologiju .UTILITAS + FIRMITAS + VENUSTAS (FUNKCIJA + KONSTRUKCIJA + FORMA) .grčka) .pr.proporcija . postavljaju modularni odnos koji sve povezuje (*D stupa).g. entablatura  šuma kao preteča grada . definiraju njihovu formu + odnos (gramatika + sintaxa).euritmija+simetrija – (euritmija=skladan odnos elemetanta  simetrija danas. bave se određenim aspektima) ideja afirmativnog obuhvaćanja pokorenih kultura (*rim .ekonomija . pitagorejske proporcije) – relativno (iz ljudskog tijela) . – ide u penziju – da napiše traktat o arhitekturi 10 KNJIGA O ARHITEKTURI (DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM) svaka knjiga – predgovor + text (ne jako povezani) slaže i nove riječi jer latinski još nema svu potrebnu terminologiju prvo sačuvano teorijsko djelo.izvor oblika arhitekture  francuski teoretičar prosvjetiteljstva LAUGIER > ideja primitivne kolibe  vertikalni elementi stabla-stupovi.Kr.Vitruvije izvlači proporcije empirijski – oslanja se na ljudsko tijelo (relativno) – ali zahtijeva apsolutni status .posveta knjige – caru Oktavijanu Augustu  intelektualcima. snaga  maloazijski otoci.

neoplatonizam . nositelj spasa i spiritualnosti .gotika – skok paradigmi  definiranje novog jezika (jako malo oslonjen na tradiciju)  opredmećena exprecija tanscendentalne spiritualnosti – nastaje iz prostora i liturgijske funkcije novi konstruktivni sustav filozofija – iz ranog kršćanstva (Aurelije Augustin) u romaniku (Toma Akvinski) AUGUSTIN utjecaj – pitagorejci. oslanja se na Aristotela sinteza uma i vjere razum u službi dobrog.romanika – čistoća prostornog koncepta  ne prenose arhitektonske forme nego ideje prostora (pomak u logici prenašanja tradicije) .glazba i arhitektura – sestrinske umjetnosti  apstraktne + temelje se na broju teologiju isto svodi na brojeve Kozmos = arhitektura. samo apsolut podržan fixnim brojčanim odnosima .opredmećenje "palače svjetla"  katedrala . opredmećenje istine .zapažanja u odnosu geometrijskih oblika i prikaza organskih likova  geometrijske likove projicira na organske (kod Vitruvija je obratno)  to se koristilo prilikom konstrukcije vitraja metoda projektiranja – u gotici nije postojala (javlja se tek u renesansi) 46 . ne stvara nikakav sistem – postoje samo napisi o specifičnim građevinama VILLARD DE HONNECOURT CEHOVSKI PRIRUČNIK .progresivno usavršavanje bića (biljkeživotinječovjekBog) umjetnost – uloga davanja forme - arhitektonska teorija u srednjem vijeku  praktički ne postoji.ljepota  isijavanje forme neke stvari (pandan Aristotelu) umjetnost – progresivno usavršavanje.oblikovati sebe = produhoviti se pogađa nas svaka nejednakost "imaju formu zato što imaju brojeve" krug – najsavršeniji geometrijski oblik . bez ornamenta. nije sistematizirana – više kao knjiga skica i malih komentara crteži u 7 poglavlja . filozofija u službi teologije strogi logički sustav – podređen vjeri . skulpture . nije metodička.Bog kao temelj svega.oko 600.ljepota – u svijetu savršene ravnoteže za pitagorejce  1+2+3+4=10  najbitniji odnos . platonizam. potraga za novim jezikom .praxa gradnje – oslanja se na cehovske priručnike (uzorci)  pravila struke. zanatski .  crkve – bijele.katedrala  spoj zanatskog (cehovi) + matematičko-modularnog kompilacija uzoraka.pitanje ljepote  nema relativnosti.(svijet-ljepota-lik-mjera  broj) .g.brojredformaoduhovljenječista duhovnost oblikovanje = oduhovljenje .slikarstvo  javlja se u Toscani (Giotto) . slikarstva.srednji vijek - prva ruptura u arhitektonskom jeziku – odbacivanje  napuštanje rimske arhitekture.sve umjetnosti i znanosti – određene brojevima  Bog stvara svijet pokrećući brojeve . Bog kao ultimativni arhitekt .veže formu uz moralne konotacije (lijepo = oduhovljeno) TOMA AKVINSKI skolastik. čovjek je grešan katedrala .

broj 10. nestrukturalni neparni ≈ simetrija kod Vitruvija nepromjenjivo pozicija dijelova u odnosu na druge isto spada u prirodne zakone (*npr simetrija) - proporc ija raspore d 47 .cilj i zadatak knjige  oživljavanje diskursa o arhitekturi. domišlja. u srednjem vijeku je umirala i sad se opet rađa) pozicija umjetnosti i arhitekture  tada u podređenom položaju. crkve zove 'hramovi' . pricipe prikaza 3D na 2D platnu . slikarstvo. rekuperacija arhitektonskog jezika . modifikacija prema ljudskoj sklonosti  garancija različitosti . izvodi (um-invencija + znanjekonstrukcija) o zgradi razmišlja kao o tijelu linije i obrisi – produkt arhitekta materijali – produkt prirode .interpretaciju) za Vitruvija – dominantan je stup .1435.autoritet klasične antike – nije fixan  podložan promjenama (ne kao model za citiranje nego tip za daljnji razvoj .posvećuje papi Nikoli V.arhitekt – nije zanatlija – on projektira i kreira i promišlja."ljepota"'drevna'+'nova' oslanjanje na Vitruvija – stupovni redovi.renesansa obnovljen interes za antiku – u svim poljima 'renesansa'  ponovno rođenje antike (bila je. aktivna . studia u Padovi (kanonsko+civilno pravo) fasciniran Firenzom – arhitektura.6 temeljnih elemenata: REGIJA – LOKACIJA – RASPODJELA (PLAN) – ZIDOVI – KROVIŠTE – OTVORI .organska analogija kuća–grad  međuovisnost dijelova inzistira na različitosti .problem ljepote i ornamenta (knjiga 9)  ljepota – inherentna građa organizma ornament – naknadno dodan traži fixne kriterije ljepote – uvodi 3 kriterija ljepote (harmonije): broj proizlazi iz gledanja prirode strukturalni elementi parni. prikladnost) . uzvišenim stilom (suprotno od Vitruvija) . umjetnost kao ogledalo svijeta teorija arhitekture  u početku ne pišu sami arhitekti (školovani kao zanatlije)  nego školovani humanisti - - ALBERTI humanist.odnos prema antici  'naši preci'  želi se vezati na tradiciju. (nakon smrti – Lorenzu Mediciju)  nije primarno za arhitekte nego za patrone umjetnosti – zato piše na latinskom. u rangu zanata slobodne umjetnosti  trivium + quadrium  ne i arhitektura potreba promišljanja temelja umjetnosti  teoretiziranje umjetnosti. sklonište). s malo ilustracija. – "de la pittura"  prevedeno s talijanskog na latinski 10 KNJIGA O GRAĐENJU.za Albertija – dominantan je zid  stup proizlazi iz zida .teoretizira centralnu perspektivu. zatim oportunitas (različite potrebe.nadići 'stare' ali ih ne ignorirati znanje + razumijevanje tradicije + invencija . ista terminologija. forma primjerena funkciji  ali ne kao radikalni funkcionalizam . 1450-1452 prva arhitektonska knjiga nakon Vitruvija . preuzima i trijadu U+F+V (iako su njegovi principi drugačiji – on ide dublje) .predgovor – o arhitekturi u društvu  visoka uloga u službi društva. antički građevinski tipovi.izvori arhitekture – primarno utilitas (funkcija. kiparstvo DE PITURA .

klasično 48 . standardizacija. matematiku.st. dopušta odstupanja ornament  ono što se dodaje – mora biti prikladan funkciji i korisniku arhitekt – mora znati slikarstvo. striktna hijerarhija prostora racionalno.- izjednačava zakon prirode sa zakonitostima ljepote aktivne moralne komponente ljepote  ljepota nadilazi nasilje + agresiju ne postavlja kanone stupovnih redova. a ne teorijski PALLADIO 4KNJIGE O ARHITEKTURI novi sistem prezentiranja arhitekture simetrija.još jednostavniji utjecaj do 19. geografiju. jednostavno. ne kodificira.. - - SERLIO visoka renesansa  Serlio + Vignola + Palladio – teoretičari  kodificiranje. empirijski derivirani omjeri. formalni dogmatizam – potreba za pravilima - prvi praktični priručnik  slike + text koji ih prati  za prosječne graditelje 8 knjiga direktni naputci za građenje VIGNOLA text prati slike .

 progres u arhitekturi direktno slijedi progres u filozofiji .prevodi Vitruvija  oštro kritizira ideju apsolutnih proporcija . Alberti  varijacije . revolucionarno – uzdrmao temelje apsoluta ljepote novi univerzalni modul (za svoje vrijeme) rasprava stari vs. izvjesnosti – uvlačenje straha.(kasnije  crkva pretvorena u panteon . gubi se osjećaj sigurnosti. Palladio.ideja deduktivne metode . manifestna tektonika  ideal jednostavne Grčke . ideal prirode. prirodne neiskvarenosti "plemeniti divljak" LAUGIER . iluminizma  početak moderniteta  smjena načina razmišljanja .2 suprotstavljene metode mišljenja  racionalizam i empirizam (obje reakcija na skolastiku) . nemira . tjeskobe.u strukturalnoj jasnoći.podjela ljepote: apsolutna – simetrija + monumentalnost + kvaliteta materijala i izvedbe arbitrarna – proporcije .funkcionalizam u arhitekturi  arhitektura mora stvarati prikladne forme koje moraju izražavati sadržaj djela + socijalni status korisnika  arhitektura – društvena zadaća – orijentacija orijentacija suvremenika u društvu i prostoru ROUSSEAU . gotika – u dojmu .problem  nova znanstvena metoda postaje novi idealizam nije potreban talent nego znanje i vještina učitelj BOULLEE-a i LEDOUXA .kreće iz geometrije  uzor . potreba za novim metodama sve treba prihvaćati kritički – odbacivanje dpgmi .) nova klasa građanstva utjecali na arhitekturu: .(školovan kao liječnik  analitički pristup) .ideja raščlanjivanja u geometrijske likove  tendencija k jasnoći mišljenja + kritika dotadašnjih nejasnih razmišljanja ..dokaz  Serlio.zazidano) 49 . istinitost. stvar navike/ukusa/konvencije . novi/moderni BLONDEL suprotstavlja se u toj raspravi .prosvjetiteljstvo DESCARTES .doba razuma.istočna fasada Louvre-a  visoki samostojeći+dvostruki korintski stupovi  iskrenost.parovi stupova  zbog većeg prostora između (veći rasponi – više svjetla – racionalizacija konstrukcije) Grčka .Descartes  Perrault .Rousseau  Laugier PERRAULT .mjerenje rimskih spomenika  relativne proporcije proporcije – prozvoljno. Rousseau.jedno od pitanja kojim se bve – ljepota – apsolutna ili relativna? enciklopedisti (Voltaire. puno svjetla tlocrt grčkog križa sistem niskih kupola .princip "primitivne kolibe"  uzor u prirodi .maximalna prozračnost + tektonska jasnoća  SOUFFLOT – STE GENEVIEVE potpuna tektonska jasnoća.

jedan od najranijih primjera industrijske arhitekture .- - izdvojeni stupovi. nadnaravno  koriste ledoux i Boullee LEDOUX i BOULLEE .)  jasna klasna struktura .bakrorezi+bakropisi  sve više izmišljeni . okupljanje tih formi u komplexne aranžmane . činovnici.utjecajno  uvoz engleskog vrta u Francusku  proučava pitoresknost tih vrtova . kao da je dan . pojednostavljenje geometrijskoh formi.idealno tijelo – kugla .sublimni osjećaji. upravitelj.) interes za javne zgrade prekid veza s tradicionalnom arhitekturom BOULLÉE školovan za slikara prvi veliki projekti – relativno konzervativni kasnije – sve veća mjerila.. zanati.on uvodi red  kroz arhitektonsku formu priča način funkcioniranja cijele strukture  želi izraziti istinu proizvodnog procesa – arhitektura mora izmisliti novu tipologiju .igra sa svjetlom – po danu kao da je noć i zvjezdano nebo.mnogo klasa (radnici.intervencija arhitekture .blizu šume – drvo za isparavanje .sol – u to doba  važna namirnica .protivi se grčkoj kao referentnoj antičkoj kulturi  smatra da su Etruščani bitniji (ali nema dokaza baš) .arhitekturom predočiti Newtonova otkrića .arhitektonski red – da inducira red i na društvenom aspektu .kolosalna mjerila učitelj Blondel (apsolutne proporcije. kao stilske vježbe. servisi.carceri  vedute zatvora . stražari su u centru – sama arhitektura inducira ispravno ponašanje (jer je čovjek svjestan da ga čuvar promatra – nije bitno kažnjavanje.minimalna  paviljoni LEDOUX socijalni angažman kako ostvariti odmak od tradicije . izlaze iz zida. grupirani pitanje  koja od 4 antičke kulture je referentna? (grčka / egipat / rim / etruščani) PIRANESI . 40 MITNICA koje okružuju Pariz – prije revolucije odmak – promjena mjerila i dimenzija. nemogući prostori (od narudžbe za biblioteku.svjetlo – bitna komponenta arhitekture .GENRE TERRIBLE  osjećaj strahopoštovanja i strave . problem lociranja .funkcionalna posebnost i različitost  polukružna dispozicija .) kao da projektira gigantske hramove oslanja se na idealna geometrijska tijela CENOTAF ZA ISAACA NEWTONA . muzej.oko solane  ideja idealnog grada . sama prostorna dispozicija utječe na promjenu ponašanja) 50 .prvo  predlaže formu klasične palače – oštro kritiziran . Perault – (ali proporcije nisu arbitrarne) – direktni odnos forma-senzacija (empirijski aspekt) .. strava – nad velikim prostorima.(Louis XV – tvornice ne smiju koristiti stupove  pitanje prikladnosti) .ideja panoptikona  zatvorene ćelije na rubu kruga.higijensko-zdravstveni diskurs  zbog promišljanja bolnica – teorija mijazme (zaraženi zrak) – raspad na paviljone u radijalnoj kompoziciji .. neizvedivo.teorija – nesistematična . a po noći se u sredini pali vatra.ukras i dekoracija  rijetko i pažljivo PROJEKT SOLANE CHAUX .

okolo – publika –radnici .Ledoux – fasciniran i teatrom  kao da projektira 'teatar proizvodnje' (soli + podanika) .. o proizvodnom procesu . tema nadgledanja + kontrole .simbolični izomorfni element – kao okamenjene slane otopine . medicina.paviljoni – za pojedine grupacije radnika .skulptura Terpsihore u niši iznad ulaza – okrenuta prema van  izloženost . sociologija. ali prisutni su i drugi osjeti (prolazak kroz 'špilju')  kroz ratio i kroz tijelo ..Pariz – niz palača za poznate ljubavnice  arhitekturom priča priče o njima PALAČA ZA BALERINU . fizika.okreće se medicinskom diskursu (teorija mijazme – razbijanje bolnica na paviljone – u radijalnoj shemi) .. zatvor.arhitektura je i narativna  'priča' o funkciji. ceste. kasarna. spoznavanje korijeni fenomenologije  isto prisutno - - doba Napoleona  potreba za brzim širenjem."teatar" grč.) odgovor arhitekture na potrebe vremena . niži krov. ekonomični + efikasnim (mostovi. prosvjetiteljstvo – ideja vida+jasnoće+razumijevanja .u centru je kapela  axa cijelog komplexa .arhitektura reprezentira nove profesije/pozicije u društvu .. centar/pozornica – upravitelj.Ledoux – okreće se drugim disciplinama  potreba transkodiranja .upraviteljeva kuća – zabat. naglašeni detalji . sam okoliš može imati efekt na ljude (direktno)  ideja socijalnog determinizma okolišem .solana = prikaz + uređenje društva u malom . o društvenoj strukturi. stupovni redovi (kao mala francuska palača) – klasični vokabular .proizvodni prostori  jaki šiljasti krovovi . pojava novih tipova – bolnica.niz prolaza – budoara – kao idealne 'mašine za užitak' . direktno socijalno angažiran – jako direktne intervencije u društvene odnose - prosvjetiteljstvo – teorija direktno prati promjene u društvu i vremenu  ideja dijaloga s drugim disciplinama (filozofija.divergencija arhitekture u obrazovanju  podjela na arhitekte i građevinare (Ecole des Beaux Arts / Ecole Polytechnique) 51 . ..novi stupovi. gradi autonomne paviljone u radijalnoj shemi . ulazak kao u špilju .) relativnost ljepote ideja društvenog reda iz formalnog reda klasicizam – prekrut za expresiju  deformacija naslijeđenog arhitektonskog jezika gledanje = razumijevanje. dominira vid.) + bitna operacija transkodiranja 2 suprotna pola: racionalizam empirizam razum idealno grčko francuski park statično emocije relativno gotičko engleski park dinamično -  dijalektika – međusobno preplitanje kasnije strukturalizam (Paxton. – mašina za gledanje  privilegiranje vida nad drugim osjetima ( kasnije i u modernoj) - za vrijeme revolucije – u zatvoru  proširuje ideju idealnog grada nove arrhitektonske metafore – novi oblici – uobičajenim konvencionalnim simbolima i izomorfizmima  balans racionalnog naslijeđa + senzacijskih elemenata (osjet cijelim tijelom)  narativna arhitektura .ulaz – 6 dorskih stupova bez baze.

stabilnosti i učinkovitosti . izvrtanje – arhitektura se pretvara u grafičku formu.iscrpne tablice arhitekture – projektiranje kao kombinatorika.kreće od tlocrta: kvadratgriddodavanje elemenata – i tek onda projiciranje u vertikalnu dimenziju odbacuje primat forme. predaje na arhitektonskom odjelu politehničke škole naglasak na funkciju + konstrukciju (utilitarna komponenta) potreba za novim tipovima + variranjima problem kompozicije. formalna igra permutiranja osnovnih oblika .iscrpne analize + paralele tipova građevina (kroz cijelu povijest) – svodi ih na isto mjerilo da budu komparabilni  taxonomska organizacija vrednovanje prema – korisnosti. nema zapravo veze s funkcijom 52 . elementi na nju organizirani simetrično .DURAND Boulleeov učenik.komplexni sistem kombinacija osnovnih tlocrta  jako se oslanja na koordinatni sustav + modularni raster . estetske kriterije (simetrija – zbog konstrukcijske jednostavnosti) 'formalni plašt' – fasada – irelevantno .osnovni arhitektosnki elementi – pročišćeni do esencijalne forme  treba ih samo kombinirati + permutirati u projektiranju bitno – što simetričnija + pravilnija + jednostavnija građevina vrlo jaka axijalna kompozicija – 2 axe. metode projektiranja .

Zürich.historicizam KARL FRIEDRICH SCHINKEL (1771-1841) .smatra da sve treba promatrati unutar povijesnog kontexta . zahtjev za novim ustavom Njemačke (federalni) .zadatak – definirati princip invencije koji sa sigurnošću vodi do istinite forme 53 .Kovačić) nastavlja se na Schinkela naslijeđuje ideju njemačko-grčkog duhovnog srodstva . klasicističke teorije .HEGEL . zgradu gradske straže .  odjeci pariške revolucije. (Svjetska izložba) . ostaje u Dresdenu. ideja nove perspektive gledanja . edukacija masa .Mies.1976. Semper osuđen na egzil  odlazi u Pariz.nema apsolutnog sustava vrijednosti izvan vremena .utjecaj na Wagnera. pučka arhitektura  ruševine . Schinkel naslijeđuje – ideja prostornih sekvenci. ideja njemačke mitologije .u to vrijeme u Parizu  diskurs o polikromiji grčkih hramova (on tvrdi da jesu bili polikromni) ideja velikog foruma za grad gradi novi teatar.1869. prelazi Ringstrasse) Burgtheater – isto 3partitna podjela DER STIL (1860-1863) glavno djelo . planira otići u Ameriku. zovu ga u London 1850.novi filozofski sistem tog vremena  prosvijećeni idealizam + historicizam: .koncept Zeitgeist-a (duha vremena) – sve se gleda kroz povijest . Beč .problem  nedoumice oko stila vrijeme – nesposobno da spontano artikulira vlastiti istiniti stil .. Wagner – praizvedba u tom novom teatru.Wagner – u Švicarskoj – zove Sempera na Politehniku u Zürichu  Semper gradi glavnu zgradu Politehničke škole  3partitna podjela pročelja (baza-tojelo-krov) . sinagogu. Loos  pozivaju se na njega ideja arhitekture kao izraza nacionalnog identiteta (moderni koncept) . puta + ideja odnosa s krajolikom + jasna tektonika. Behrens.filijacija – vrijeme spontano stvori stil .put u Italiju  upoznaje toskansku i lombardijsku arhitekturu  talijanska srednjevjekovna arhitektura (gotika) – odnos arhitekture s prirodom. natječaj za spomenik Friedricha Velikog  ideja arhitekture kao expresije veličine nacije . umjetničku galeriju. dolazi carska vojska  bježe iz grada. ( V. naglasak na prostornom putu grčki uzori. .prolaz kroz tamu do svjetla.istovremeno gradi neogotiku i klasicizam  sraz dijalektike gotičko/grčko .afilijacija – artificijelno domišljanje stila . Franz Joseph – zove ga da projektira Carski Forum (Ringstrasse  Hoffburg se spaja na Forum.živi+djeluje u Prusiji – državna služba – radi za pruskog kralja  Berlin kao kulturno napredni grad – želja kralja uvodi novi građevni oblik – MUZEJ (do tada nije postojao) – otvoren za javnost.Wagner + Semper – na strani revolucionara.GILLY .kulturni relativizam . problem oblikovanja industrijskih proizvoda – problem 19.st.rani izraz  talijanska rana renesansa (Firenza.1848.duboko uvjerenje o nacionalnom identitetu politički nekonformizam .na putu  Fichteova knjiga 'Vokacija čovjeka'  arhitektura kao dužnost – društvena uloga GOTTFRIED SEMPER (1803-1879) Dresden. Venezia) .predlaže artificijelnu verziju Atenske akropole na glavnoj berlinskoj osi . Loosa.

 taxonomija prema sličnosti. umjetničko djelo (stil) C = osnovna ideja (1-4 elementa) x.biologija postaje suvisla sintetizirajuća struktura – pomak od opisnog prema sintetizirajućem  razumijevanje promatranje arhitekture kao znanosti .. to isto želi i Semper (ekvivalent Linnéu u arhitekturi – Durand – fokus na izgled i sličnost) . prostorni karakter. bez stvarne veze sa životom .kroz povijest  pretvara se u stol/oltar  ali ostaje kao središte zajednice . specifični izvorni materijal.. y.) sustavno mijenjanje kroz povijest.promatranjem i analizom umjetničkog djela  moguće je shvatiti logiku i zakonitosti .uspješnost rezultata – život.LINNÉ . ali ostaju kao osnovna ideja simboličko-poetičko značenje – uvijek prisutno (ontološka baza društva) TEORIJA TRANSFORMACIJSKE LOGIKE - ognjište  centar društva i civilizacije  bitno za opstanak socijalne strukture doživljavanje interijera – tijelom .COUVIER .opstanak društvene konvencije ovisi o opstanku tog arhitektonskog elementa (zbog njegovog simboličkog značenja  poruka perzistira kroz povijest) neovisnost o formi i materijalu – poruka uvijek ostaje ista. simbolično - TEORIJA GENEZE UMJETNOSTI / ARHITEKTURE želi postaviti jednadžbu  proces: U = rezultat. revizija samih izvora arhitekture i evolucije arhitekture cilj – dovoljno inkluzivna + egzaktna metoda za pronalaženje pravog stila .paleontolog  gleda organe i međudjelovanje .platforma . z = interni / externi koeficijenti - - primarna ideja + interni koeficijenti – autonomni razvoj primarna ideja + externi koeficijenti – kulturološka intervencija 54 . ne prema unutarnjoj fiziologiji.konstruktivni sustav + krov .ideja  proizlazi iz biologije (Darwin. evolucija.različiti organi funkcioniraju skupa.nenosive ovješene ovojnice . promjenom vanjskih uvjeta organ se treba mijenjati-prilagoditi – i ostali prema njemu  sve je u sustavu višestruko determinirano . simboličko značenje.imperativ održavanja tradicije (nužna ontološka baza društva) + imperativ formiranja novog stila (kao odraza vlastitog vremena) kritika klasicizma i izmišljenih stilova .) .svaki od tih elemenata  cijeli spektar karakteristika (funkcija. opstanak  nema externih arbitrarnih sustava .arhitektura  kao određeni logičkki sustav .ognjište .uvlači dinamiku promjene u sam sustav  pitanje mjerila uspješnosti u arhitekturi biologija glavni jednadžbe: faktori organi međudjelovanje organa – fiziologija koeficijenti promjene logika sustava (preživljavanje) arhitektura 'karipska' koliba - 'karipska koliba' – ne kao forma nego kao ideja izvorne funkcije osnovni elementi: .

.* trijumfalni luk – vijenci + cvijeće  transformacija u kameni luk – simbolika u ornamentu na kamenu .nisu precizno postavljeni međuodnosi elemenata. drvo.semperovska fasada – mora biti u skladu s interijerom – ali ne govori o konstrukciji  uspostavlja komunikaciju exterijer-exterijer .odijelo ne čini čovjeka .x = koeficijent materijalne + tehnološke prirode y = koeficijent kulturne + ekološke determinante z = osobne sklonosti autora + patrona . platno  čvor – osnovni element tog platna utjelovljenje  vlastito nastajanje + mišljenje o svom vremenu promjena materijala – u opeku. kamen.nužni preduvjet funkcioniranja pojedinca u vanjskom svijetu . sve je logički determinirano.pitanje sumjerljivosti matematičke formule i kulturno-duhovnih elemenata . dijakronijski + sinkronijski smjer svaka izvanjska promjena nužno inicira promjenu u konačnom rezultatu promjene nisu arbitrarne. ne govori ništa o interijeru – različita logika doživljavanja interijera / exterijera arhitektura mora biti odjevena ne razmišlja o odijelu kao o maski koja skriva .ali – zadržavaju uzorke iz textila  perzistencija simboličke poruke .odijelo  . priča o vlastitom trenutku (i znanje i poetičko-duhovno) 55 .valorizacija + interpretacija povijesnih stilova  međusobno komparabilni prema unutarnjim kriterijima (usklađenost stila s uvjetima vlastitog vremena) . isto vrijedi i za lateralne ovojnice zgrada: .ljepota prestaje biti nešto izvanjsko.vanjska fasada ne definira interijer (definira ga ideja ognjišta) .pozitivno – ne odbacuje trancendentalne slojeve .moguće je nadrasti inicijalne karakteristike materijala  potpunim upoznavanjem tog materijala lateralne ovojnice kao odijela zgrada .problem miješanja koeficijenata . fiziologija . nema više pitanja formale ljepote mjerilo ljepote = mjerilo istinitosti formule problemi: .nasljednici – gledaju ga kao materijalista  sasvim pogrešno TEORIJA ODIJELA – BEKLEIDUNGS THEORIE - vanjske ovojnice  zatvaranje + komunikacija sa sferom javnosti  čitanje poruka sa 'platna' – mentalno – exterijer nenosivi element  postaje kao ponuđeno slikarsko platno – izraz viđenja vremena u kojem nastaje izvorni materijal – textil.. arhitektonska priča u ornamentu  uništenje materijala da bi forma postala simbol .pokriva golo + nezaštićeno tijelo da bi čovjek mogao osloviti javnost . promjena materijala – nužna da se uspostavi forma kao simbolični element .forma postaje mjerilo istine  znanstveno sredstvo za određivanje istinitosti arhitektonskog djela dokazuje neispravnost eklekticizma tog vremena (historicizam) .oslovljava exterijer.mjerilo uspješnosti (opstanak sveukupnog života – materijalnog + duhovnog) .oslovljava komponentu javnog života i impresonalne javnosti .nastavljanje simboličkih konvencija. izmišljanje novih formi bez promjena je neistinito i pogrešno . – nova generacija lateralnih ovojnica .

der Kunst ihre Freiheit"  motiv secesije . materijal je nebitan  potrebna je neutralna bijela podloga na koju se aplicira linija  nadodani sloj ignoriranje + negiranje materijala HOFFMAN PALAČA STOCKLET . pluralizma raznih historicističkih stilova – pitanje koji je istinit  iluzija slobode od povijesti ideja nemimetičkog neimitatorskog novog stila (pitanje – otkud izvlači 'novi' vokabular?) . o vlastitom formalnom efektu pitanje kriterija (uspješnosti i ljepote) . opstanak društva  atrofije jezika prelaze i u stil umjetnost gubi smisao – nema više zadatak prenositi poruku. bježi od realnosti u lijepi fantastični svijet estetizam – pokušava nadoknaditi izgubljenu duhovnost . koristi materijale i 'slika' njima – iskrivljuje materijale .umjetnička volja  najbolje se definira u ornamentu . da je ograničen limitacijama materijala čovjekova borba s prirodom .bit poruke se gubi  atrofija kriterija."kunstwollen"  autonomna umjetnička volja – svaka epoha iskristalizira u umjetnosti obilježja svog vremena kritizira Sempera – kao materijalista. riječi bez zančenja.materijali – preokrenuti – elementi disrupcije vlastite istine .ono 'naj-umjetničko'  kompozicija boja (slikarstvo) i oblika (kiparstvo) .secesija - (analiza po Semperovom modelu) RIEGL austrijski teoretičar . sve se svodi na ideju ljepote a ne na ideju istinitosti .sloboda – apsolutna i neizmjerna + paralizirajuća  zbunjujući relativizam. prema Semperu – ugrožena stvarnost. gubitak slobode . pozlaćene brončanim trakama  atektonsko rješenje .okretanje prema imitaciji prirode  prvi motivi – biljni + životinjski 'novi' vokabular – simplificirani sustav znakova slika – direktno očitavanje .ta volja epohe  diktira stvaranje. degradacija Semperovog simboličkog sustava .redukcija mase na površine – plošni doživljaj - ornament  ključan za novi stil sama struktura – ostaje nepromijenjena od vremena historicizma problem arhitektonskog prostora – prostor je atrofiran na površinu ono o čemu govori površina: o prirodi – zapravo o sebi samima.osamostaljenje fantazije  iz art nouveau u art deco (iz oponašanja prirode u geometrizam)  opsesija apsolutne stvaralačke slobode i individualnosti 56 ..nova epoha  želi se odvojiti od historicizma.radi analizu istočnjačkih tepiha  ornamenti! . ne spajanje s onom sa susjednog ruba – kao slaganje planarnih elemenata . autizam.limitacije materijala – kao negativni element .savršeno glatki ravni bijeli zidovi kuće  tanke ploče bijelog mramora pričvršćene na rubovima. osjećaj besmisla .traka na rubu – dupliranje. iskrivljavanje materijala  deformacija zbilje VAN DER VELDE naglašava važnost linearnog ornamenta linija = snaga .raste umjetnička nesigurnost + zbunjenost  zbog gubitka kriterija (postaju relativni + individualni) + naglašenog esteticizma ."Der Zeit ihre Kunst.na vrhu – spajanje brončanih traka .+ kulturni relativizam  svaka epoha ima svoju umjetničku volju  relativno .

 secesija .3partitna podjela fasade (baza. otuđenje. autoreferentna. tretiranje krova  isto neistina  zapravo je blokovska izgradnja.'odijevanje' kuće: .baza – kontakt s tlom – grube ploče (10cm) .tijelo – fine tanke mramorne ploče (2cm) . raskorak između ispričanog-simboličkog i stvarnog - ŠTEDIONICA.atrofijom interijera  disoulcija života . modelsko (*Semper) vs.- problem  rascjepkanost poruke  fragmentiranost društva.zapravo  fasada je nosiva – negira poruku same fasade da je nenosiva  lažno – površinska maska . metaforičko (*površno + površinsko) . fasada simbolizira samo sebe.dos Wagnera  premise kao očekivani rezultati.plošnost + ornament  dolazi i u interijer – sad se interijer (i exterijer) doživljavaju na intelektualni način (više ne tijelom. ugrađena u blok .samo opisuje – površinsko – nema dublju simbolički poruku (novi ornament).treći element  "poezija" "artis sola domina necesitas" (nužda je jedina gospodarica umjetnosti) mimoilaženje u praxa-teorija relaciji pitanje – usklađivanje realizam-idealizam .teorija odijela  explicitno i deskriptivno .oslanja svoju teoriju na Semperovu  reinterpretacija Semperovog 'simbolizma konstrukcije'  odbacuje taj centralni dio (koji povezuje materijalnu i umjetničku formu) stvarno vs. stanari više ne 'stanuju' u tom interijeru.kod Sempera  parametri su ulazni  proces  forma (nije explicitno deskriptivno) . tijelo. nego intelektom)  optičko ičšitavanje .konstrukcija .krov – funkcija zaštite – radikalno naglašene istaknute konzole . tijelo – bijeli mramor. Beč . raspad koherentne društvene strukture  potreba za stvaranjem cjeline (umjesto na nivou iznutra – radi se na valjskom nivou  fali čvrsti kostur) .praktičnost – 'uporabni' stil – svrhovitost .osuđuje i inženjere i romantike  arhitekt je pomirba između ta 2 pola . upućuje na kontext + funkciju (priča o onom što već je) 57 .na mramoru – vidljive metalne spone  jasno je da je to samo obloga  istovremeno – od tehničke nužnosti do umjetničke vrijednosti  novi ornament – opravdani  ali mramorne ploče nisu ovješene nego su u cementnom mortu  opet neistina priča o teoriji odijela - USTAVA na Dunavskom kanalu autoopisni ornament – priča o funkciji i postavi baza – sivi granit.nenosiva fasada (pločice – nenosive + uzorak). a ne kao ulazni parametri - MAIOLIKA KUĆA . opisno.prvi dojam – kao slobodno ovješeni tepih – kao nenosiva ovojnica. bogatiji ornament na gornjem dijelu (kao da je 'kopčan' gore) . krov – sloj kobaltno plavih keramičkih pločica . cezura uvlačenjem kbalkona. postaju pasivni promatrači savršeno stiliziranog prostora napuštanje semperovskog modela – gubi se i održivost života. autodeskriptivna .savršeno izdizajnirani interijer – nema više prostora za promjenu – život sam.plava boja  semantički angažman  veza s H2O + expresivni ornament  kao valovi rijeke.dojam slobodnostojeće palače – dilatiranje od susjeda. alijenacija. 'odijelo' . krov) . gubi se zbilja OTTO WAGNER (1841-1918) početne premise: .u Semperovom slučaju poruka bi bila .

pod nagnut prema oltaru.kupola  vanjska + unutarnja  neistinitost konstrukcije. posuda sa svetom vodom (potencijalni izvor zaraze) – projektira kao vodoskok (ali cirkulira ista voda) - 58 .kao da sama istina nije dovoljna  još treba i metaforički sloj (u kojem se gubi. alijenacija  expresivno opisuje taj kontext uniformnost + standardnost prozora  anonimnost opet priča o onom što je – kao ornament piše na fasadi "Neustiftgasse 40" izmišlja novi ornament – nastoji ga kontrolirati. postaje neistinit) - - CRKVA SV.opsesija higijenom  unutarnji zidovi+podovi od glatkog materijala. Steinhoff na vrhu padine exterijer proporcioniran za nivo cijelog grada . pitanje ekonomičnosti .NEUSTIFTGASSE 40 tema – vlastiti suvremeni kontext  otuđenost.LEOPOLDA. uvesti red u kaotični kontext (prihvatljivije suvremenicima od Loosove kuće) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful