Tajuk : PERATUS SOALAN BUKAN RUTIN Soalan 1

Ali telah membeli sejumlah guli di kedai Pak Toin. Dia telah memberikan 0.2 bahagian gulinya kepada Abu dan 0.3 bahagian lagi kepada adiknya. Baki guli yang masih ada padanya ialah 60 biji. Kira jumlah asal guli Ali.

4 Contoh Jawapan Murid.
Cara 1 0.2 + 0.3 = 0.5 0.5 = 50% = 50% = 50/100 x JA =60 = JA = 60 x 100 x 50 = 120 Cara 2 0.2 0.3 = 2/10 =3/10 = 20/100 = 20% =30/100 = 30%

100% - 50%

Baki = 60 = 50% JA = 100% =50 x 2 = 60 x 2 =120

5 = 5 petak = 60 biji .5 1petak 1 petak 1 petak 10 petak = 60 biji = 60 ÷ 5 = 12 biji = 12 x 10 = 120 Juamlah Asal 120 biji Cara 4 60 biji 0.0.5 0.05 = 0.1 =10% = 1.2 untuk Abu baki = 0.Cara 3 `12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 petak Baki = 0.3 untuk Adik Ali 0.

1 petak = 60 ÷ 5 = 12 biji Abu + Adik Ali = 5 x 12 = 60 biji Guli asal = baki + guli Abu + guli Adik Ali = 60 + 60 = 120 biji .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful