PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI

Topik 1: Pengenalan Pendidikan Jasmani. Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi semua aspek domain iaitu psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. a) aspek kognitif pembangunan kognitif melibatkan pngumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. b ) aspek afektif pendidikan jasmani menekankan nilai yang baik seperti menolong, mengiktiraf sumbangan dan lain-lain. c) aspek psikomotor psikomotor mmemberi tumpuan perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia. a. Zaman sebelum penjajahan British. - pendidikan jasmani tidak diutamakan kerana banyak tertumpu kepada kelas pengajian agama. b. Zaman pemerintahan British. -Latihan jasmani diajar disekolah Melayu dari darjah satu hingga empat. c. Zaman sebelum merdeka. - pada 1930, sukatan pelajaran P. Jasmani digubal. - pada 1952 guru dihantar ke luar Negara dilatih sbgai guru. d. Zaman selepas merdeka. - sukatan pelajaran P.Jasmani dihasilkan pada 1950 di MPSI. -P.jasmani digabungkan dengan p.kesihatan yang menjadi matapelajaran teras di sekolah pada pada 1998. Ciri-ciri falsafah yang baik. a. mempunyai susunan ayat yg jelas. b .bukan menekankan kepada teori tetapi aktiviti. c. menekankan prinsip menjelaskan. d . tidak bergantung kepada jumlah ayat tetapi keupayaan memberi penerangan. e .memberi panduan yang tepat. Matlamat dan objektif. a. mempertigkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. b. menguasai kemahiran asas pergerakandan permainan. C melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. d.mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan. e. membetuk sahsiah dan disiplin diri. f.membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Kepentingan Pendidikan Jasmani: a. kecergasan fizikal – yang bersesuaian b. kemahiran motor – menguruskan bahagian badan dengan cekap. c. kecekapan dalam menguruskan badan – kebolehan mengurus anggota badan dalam pelbagai situasi. d. aspek kemahiran dan pergerakan asas – menguasai asas kemahiran pergerakan dan permaianan. e. konsep kendiri – membina imej kendiri yang realistik. f.langkah keselamatan – mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. g. nilai dan peribadi – PJ menjadi ajen pembentukan sahsiah dan disiplin diri. h. membentuk kognitif – membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. Sejarah Pendidikan Jasmani a. Zaman manusia purba dan kecergasan - aktiviti memburu, berkumpul dan menari. b. Zaman Neolitik – revolusi pertanian - pengurangan aktiviti kecergasan akibat penggunaan haiwan dalam pertanian. c. Tamadun kuno China dan India -falsafah Confucious di China menggalakan penglibatan dlm aktiviti fizikal cth kung-fu, memanah, lawan pedang dan gusti. - yoga dicipta oleh mubaligh Hindu yang mengutamakan pergerakan haiwan dan kehidupan sebgai asasnya. d. Timur Tengah -pemerintahan politiik dan tentera mementingkan kecergasan yang tinggi melalui latihan keras. e. zaman Greek – Athens - masyarakat Yunani amat mengutamakan kesempunaan fizikal melalui gimnastik. Topik 2: Kepentingan Pendidikan Jasmani Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. 3 kumpulan aspek umur perlu diambil kira dalam PJ. 1. kanak-kanak -kegiatan aktiviti yg terancang membentuk kanak-kank yg sihat dan seimbang dari segi JERIS. 2. remaja dan dewasa -komponen kecergasan lakuan motor diberi pemumpuan iaitu kelajuan, ketangkasan, kuasa, imbangan, masa reaksi dan kordinasi. 3. warga emas -kecergasan kesluruhan mmbolehkan warga emas memberi sumbangan kepada masyarakat. Iaitu kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan sosial, kecergasan emosi dan kecergasan rohani. Kajian Berkaitan Jantina Dalam Pendidikan Jasmani. Aspek Domain Kognitif : -Dexter (1999), pelajar lelaki memperoleh markah yg tinggi dalam pengetahuan sukan berbanding wanita. Aspek Domain Psikomotor : -lelaki lebih tangkas dalam masa reaksi berbanding perempuan. -Adam et. Al. (1999) pelajar lelaki menggunakan strategi dalam permainan yang libih kompleks berbanding perempuan. Aspek Domain Afektif : -pengajaran permainan bersih dapt menurunkan kadar kesalahan tigkah laku pelajar.

Falsafah, matlamat dan objektif. Falsafah=berasal dari perkataan Yunani iaitu Philosophia yang bermaksud cinta kepada pengetahuan dan hikmah.

d. dan emosi serta berkerterampilan dan mampu berfikir secar kreatif dan kritis. -istilah biasa. ataupun kursus yg menjurus kpd satu-satu bidang.membentuk pngalaman pembelajaran yg terncang. -membabitkan perubahan dlm bentuk.Definisi dan Matlamat.program pnegjian yg merujuk kpd matapelajaran mengikut aliran yg ditetapkan. dan dinamik. kurikulum ialah rancangan suatu aktiviti pengajaran. -berfokus pendekatan tingkah laku. -Melahirkan insan yg mempunyai sifat sayang dan cintakan tanah air. Micheal Apple. Transformasi Kurikulum Kebangsaan -transformasi : proses melakukan satu bentuk perubhan yg holistik berdasarkn kurikulum persekolahan sedia ada.reka bentuk bersepadu -reka bentuk korelasi b)Reka bentuk berpusatkan pelajar -rekabentuk berpusatkan pelajar -reka bentuk berpusatkan pengalaman -rekabentuk berpusatkan humanistik c) Reka bentuk berpusatkan masalah -reka bentuk situasi masalah -rekabentuk semula masyarakat Kurikulum dan hubungkaitnya dengan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani -sukatan PJ merupakan jalan pintas melahirkan insan yg seimbang dari segi keupayaan psikomotor. -konsep kurikulum a. b) Teori Konseptual -didokong oleh Bloom. -kurikulum perlu bersifat futuristik. Stake dll -ilmu distrukturkn melalui konsep utama -memberi fokus kpd analisis situasi semasa c) Teori Rekonseptualis -didokong oleh James McDonald.menjadi dokumentasi khas dan panduan. Topik 4 : Kurikulum Pendidikan Jasmani Definisi Kurikulum Pendidikan Jasmani -perkataan kurikulum berasal dr perkataan Latin “currere” yg bermaksud berlari. jasmani. -menguatkan lagu hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di Malaysia. kandungan penjadualan waktu dan penekanan kepada pendekatan pmbelajaran yg menyeronokkan. Brunner. e. rohani. Tyler dll. Robert Young dll -berpendapat kurikulum adalah bidang ilmu yg membekalkan pedoman dan garis panduan ketika mmbuat keputusan Falsafah Pembentukan Kurikulum -Idealisme -Realisme -Paramatism -Perianelisme -Essentialisme -Progressivesme -Rekonstrutionalisme -Eksistensialisme Kriteria Pembentukan Kurikulum a) Reka bentuk berpusatkan subjek -rekabentuk matapelajran -reka bentuk disiplin . -mementingkan proses pemindahan pengetahuan. fleksibel. 1995).memberi tumpuan kpd kaedah pengajaran yg menarik. Konsep. -sukatan PJ menyelitkan unsure sains. -KBSM digubal dengn menekankan konsep pmbelajaran secara mnyeluruh dan bersepadu. Kurikulum Baru Sek Ren -1983 Kurikulum Bersepadu Sek Ren (KBSR) – 1993 KBSR (semakan) . b. c. -onjektif pembelajarn boleh dintentukan sama ada trcapai ataupun tidak. Hala Tuju Kurikulum -kurikulum perlu member penekanan pembangunan kemahiran pelajar dan generik.Matlamat dan Objektif P. Laporan Kabinet Implikasi kurikulum dalam Laporan Kabinet : -KBSR digubal yg menekankan perkembangan individu secara mnyeluruh.mempunyai konsep tersirat atau nilai2 sampingan Matlamat dan Objektif -melahirkan insan yg seimbang dari segi intelek. matematik dll dalam P&P.Jasmani Herington (1910) bapa pendidikan jasmani moden mgklasifkasikan PJ kpd 4 fasa : -PendidikanOrganik (pmbngunan fizikal) -Pendidikan Psikomotor (pmbangunan motor) -Pendidikan Karakter (pmbangunan mental) -Pendidikan Intelektual (pmbangunan sosial) . Bobbit. -sukatan PJ menggabungjalinkan nilai murni dalam permainan.Topik 3: Konsep dan Pembentukan Kurikulum Konsep. -Pembelajaran sepanjang hayat.2003 KSSR -2010/2011 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Huraian falsafah Pndidikan Kbangsaan: -Penddikan suatu usaha berterusn -memperkembangkn potensi individu -prkembangan secara menyeruluh dan brsepadu -insan yg seimbnag dan harmoni -unsur intelek -unsur rohanii -unsur emosi -unsur jasmani -kepercayaan kepada Tuhan -rakyat Msia yg berilmu pengetahuan -rakyat Msia yg berketerampilan -rakyat Msia yg berakhlak mulia -rakyat Msia yg bertanggungjawab -rakyat Msia yg berkeupayaan mncapai kesejahteraan diri -rakyat Msia yg dapt mmberi sumbangan trhadap keharmonian dan kemakmuran Negara Proses Pembentukan Kurikulum Teori-teori berkaitan kurikulum a) Teori tradisional -disokong oleh Dewey. Konsep dan Definisi : -kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu (Mohd Daud. Dasar Pendidikan Kebangsaan -Dasar Pendidikan Kebangsaan telah mewujudkan Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. kognitif dan afektif. kandungan struktur suatu bidang.

Memberi ruang kepada murid mengenali dirinya.mematuhi peraturan dan langkah keselamatan semasa beraktiviti i. Pend Jasmani yg baik akan membantu individu memperoleh kemahiran sosial. membuat keputusan bijak dalam kehidupan. tubuh badan dan fungsinya. definisi dan kaedah latihan b. mempertingjat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal f. b.kelenturan e. mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan e. e.Aspek 1 -Aspek 2 -Aspek 5 Modul Kecergasan -Aspek 3 -Aspek 4 -Aspek 5 Topik 5 : Tafsiran Sukatan Pelajaran PJ Penyerapan / Kesepaduan M/pelajaran Lain Dalam PJ Bahasa – penulisan mengenai sukan. b. otot dan tuas Muzik – pengahasilan bunyi untuk pergerakan Lukisan – lukisan simetri dan bentuk untuk melabel tubuh manusia . Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sbg rutin harian. Member kefahaman tentang keselamatan diri. a. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor. d.Tunjang Kemahiran -pergerakan asas -permainan -olahraga -gimnastik -pergerakan kreatif -rekreasi -kesengganan c. Menerapkan perubahan tingkhalaku dan disiplin.daya tahan otot c. Jasmani di Malaysia -bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pmbelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan Objektif Pend.Kesepaduan (Integration) c. Skop (scope) e. Matlamat KSSR Pend. c.daya tahan kardiovaskular b.ketangkasan d.Tunjang Kecergasan -Kecergasan berasaskan kesihatan a. berpenegtahuan dan mengamalkan nilai murnimelalui aktiviti fizikal kea rah mencapai kesejahteraan hidup. melaksanakan aktiviti fizikal dlm keadaan yg seronok h. mengamalkan gaya hidup sihat Hubungkait Falsafah Pend Jasmani dengan Falsafah Pend Kebangsaan Pendidikan Jasmani dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui : Peningkatan dan perkembangan nilai sosial spt tolak ansur dan kerjasama.kepantasan -Konsep. Pend. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa beraktiviti g. Turutan (Sequencing) Kandungan Sukatan Pend Jasmani KSSR Tahun 1 Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Aspek 3 : Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Aspek 4 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kesihatan. Konsep Penilaian -suatu aktiviti utk mndapatkn maklumat bg mmbantu guru menentukn pencapaian objektif p&P. Konsep Kurikulum Pend Jasmani Konsep Penggabungjalinan : -kemahiran digabungjalin sama ada kemahiran Pend Jasmani atau kemahiran dlm matapelajaran lain. Jasmani di Malaysia a. Konsep Pengayaan -bahan-bahan lain spt bahan bacaan tambahan. individu yg trdidik melalui menghargai pngetahuan mngenai kepentingan kemahiran fizikal. menegnalpasti kedudukan anggota badan yg betul semasa pergerakan. b. d. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup.Pengulangan (repetition) b. Jasmani adalah kunci kesihatan yg baik. Aspek 5 : Kesukanan Pelaksanan Pengajaran dan Pmbelajaran Modul Kemahiran . Jasmani KSSR Pend Jasmani bertujuan membina murid menjadi individu yg cergas dan sihat serta berkemahiran.imbangan c. Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah : Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal murid Membangunakan kemahiran pergerakan asas murid. d. Mengetahui isu-isu Pand Jasmani dan sukan yg boleh memperbaiki gaya hidup. c. Pembinaan dan perkembangan aspek mental dan intelek. kad kerja atau permainan boleh diberi kpd murid yg menguasai kemahiran. mengenalpasti aktiviti yg meningkatkan kecergasan e. Kandungan Sukatan Pend Jasmani (KBSR) a. Objektif KSSR Pend Jasmani Murid berkebolehan untuk : a. c.komposisi badan -Kecergasan Berasaskan perlakuan a. Kajian Sosial – perkaitan sukan dgn sejarah Matematik – pengiraan markah dlm sukan Sains – konsep pergerakan.Objektif Physical Education Public Information (PEPI).Kesukanan -keselamatan -pengurusan -kerjaya -isu-isu penddidikan jasmani -etika Prinsip Asas Perkembangan Kurikulum a. Ansur maju (Progression) d.masa tindak balas f. Pend Jasmani yg baik akan menyumbang kpd pembangunan positif individu. Matlamat Pend.kekuatan d. Pend Jasmani akan membantu meningkatkan prestasi akademik.kuasa e. alatan dan tempat aktiviti. kecergasan dll. membentuk sahsiah dan disiplin diri.koordinasi b. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mngikut kemampuan diri. melakukan kemahiran asas dengan lakuan yg betul. f.

-pengembanagn individu kurang mendapat perhatian. guru memberi komen am tntang prestasi d.mengawal penuh pengajaran -memilih aktiviti -menentukan bagaimana dan bila proses P&P -mengawal tingkah laku -menilai tugasan Pelajar: . kaeah dan teknik b. Objektif – hendaklah difahami c. Kaedah Langsung atau Arahan b. Objektif berbentuk jangka panjang. kaedah dan teknik yg akan digunakan. Jumlah masa pengajaran yang terhad. Faktor diambil kira untuk menentukan gaya pembelajaran : a. palajar berlatih c. Kesesuaian dari segi umur dan kemampuan murid Topik 6 : Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Ciri-ciri pendekatan dlm PJ: a. Pendekatan berdasarkan teori dan model pembelajaran. pelajar menggunakan kemahiaran yg dipelajari dalam aktiviti sesuai g. b. Pendekatan Pendekatan Tradisional Ciri – ciri : -kurikulum ditetapkan oleh agensi pendidikan. e. Kaedah Elektik atau Gabungan Aspek sebelum memilih kaedah pengajaran Pend Jasmani : a. guru menilai perlakuan Gaya Tugasan Ciri-ciri : a. c. -kekurangan alatan dan kemudahan boleh diatasi dengan mencari alternatif lain. Latar belakang pelajar Kepentingan rancangan kerja tahunan yang fleksibel : -memenuhi keperluan khusu mengenai matapelajaran yg diajarkan. d. guru memberi arahan secara lisan c. ciri-ciri pelajar e. kepakaran guru f. gaya arahan) Kelebihan : -Kaedah yg berkesan -berfokus kpd yg ingin dipelajari -tidak banyak peluang untuk salah faham -persekitaran pembelajaran yg berstruktur Kelemahan : -tidak ambil kira perbezaan individu -lebih mementingkan matlamat atau hasil Gaya Arahan Guru : . Latar belakang guru d. Kaedah Tugasan c. b. guru memerhatikan perlakuan pelajar Gaya Tidak Langsung (gaya penyelesaian masalah.RKT dirancang secara menyeluruh. Kaedah Bertindakbalas d. BBM yg tersedia c. guru menetapkan tugasan b. Penglibatan Murid c. -mementingkan pengajran -guru menentukan tugasan -tugasan yg sama kpd pelajar -guru menentukan ujian piawai -mengukur P&P mengikut gred -berfokuskan guru Pendekatan Humanistik Ciri-ciri : -guru menentukan kurikulum sendiri -mementingkan pembelajaran -murid menentukan tugasan sendiri -tidak mementingkan ujian piawai -gred bukan ukuran pengajaran -guru mencungkil potensi murid Pendekatan Gabungan Ciri-ciri : -kurikulum dibekalkan oleh kementerian pendidikan -guru memilih kaedah P&P berdasarkan kesesuaian pel -guru menganalisis cirri-ciri pel sblm member tugasan -ujian diberikan berdaarkan cirri-ciri pelajar -pelajar dan sekolah mempunyai ruang menilai diri sendiri Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Gaya Langsung (gaya tugasan. gaya tindakbalas) Kelebihan : -pelajar menetapkan matlamat -memberi kebebasan kpd pelajar -mengambil kira perbezaan dikalangan pel. Merangkumi gaya. pelajar membuat latihan dalam masa yg ditetapkan d. Ciri-ciri gaya arahan : a. d.Faktor Utama dalam Melaksanakan PJ di Sekolah : a.menjimatkan masa membuat Percubaan. Format Rancangan Kerja Tahunan : a. Keperincian – butir2 pelajaran Kaedah Pengajaran Pend Jasmani a. Keperibadian murid – latarbelakang dan minat murid. Kaedah Penyelesaian Masalah e. guru member tunjuk ajar kpd pelajar yg memerlukan f. Kemudahan PJ – perlu diteliti. Pengalaman Pembelajaran d. pengetahuan sedia ada pelajar. b. Bersifat aksiomatik (diterima) e. Mencerminkan satu falsafah. Pengurusan kelas (kemudahan PJ) b. kawalan kelas Kaedah : -ialah satu tindakan guru yg sistematik serta berurutan mencapai objektif yg spesifik. guru memberi penerangan lanjut e. b. Persekitaran pengajaran c. Penyelarasan . -memberi peluang pel merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri Kelemahan : -memakan masa yg panjang -lebih masa untuk cuba jaya -bersoaljawab -guru perlu berlatih dan bersabar -sukar mengawal kelas -sukar memastikan kesinambungan pelajaran Gaya Penyelesaian Masalah Kelebihan : -mengagalakkan interaksi antara pelajar -memupuk tahap pemikiran kognitif yg tinggi -menggalakkan ingtan apa yg dipelajari Kelemahan : -memakanmasa yg lama -sukar melibatkan setiap pelajar -pelajar yg kurang kemahiran menyelesaikan masalah tdkdapat menikmati pembelajaran . guru memebri penerangan ringkas dan membuat demo. d. -memberi panduan memastikan PJ diajar sbg proses yg berterusan.

-guru mengenal pasti objektif yg hendak dicapai.Pengenalan -menjelas skop pelajaran -memberitahu pelajar apa yg dikehendaki drp mereka -membangkitkan minat -senyum dan menghadap kelas b. -pelajar mencari bahan yg sesuai.Gaya Tindak Balas Ciri-ciri : -guru menetapkan latihan -latihan dlam kumpulan kecil mengikut kebolehan -kerjasama antara pelajara dan guru ditekankan -pasanangan atau ahli kumpulan akan menilai dan membantu rakan -guru menjadi pemerhati perlakuan pelajar Gaya Gabungan Ciri-ciri : -mengamalkan aspek positif dari kedua gaya langsung dan tak langsung -membenarkanguru menyesuaikan cara mengajar mengikut situasi -memberi peluang kpd murid menunjukkan kebolehan -menggalakkan daya pemikiran murid -pelajaran ddikendalikan dalam informal b. Kemampuan kewangan sekolah -peruntukan -sumbangan orang ramai c.Demonstrasi -melakukan demonstrasi mengikut kadar pergerakan sebenar -ikut cara dan prosedur yg piawai -guna istilah yg piawai c. Tenaga pengajar Peralatan -utamakan factor keselamatan pengguna Kepakaran Garis panduan mengurangkan risiko: -pastikan murid adalah cergas -aktiviti perlu sesuai dengan umur dan kebolehan murid -aktiviti perlu diluluskan oleh badan professional dan sekolah.Penutup -ulang butiran penting -galakkan peljar berbincang -beri pengukuhan Kaedah Masteri Prinsip Asas -setiap murid berpotensi untuk diajar -pembelajaran dipecahkan kpd unit kecil -pelajar diberi masa mencukupi -guru mmberi arahanyg jelas Langkah prinsip asas pemb. konsep dan prosedur yg dipalajari. Kaedah Perbincangan -interaksi dua hala antara pelajar dgn pelajar danpelajar dgn guru. Kaedah Projek -projek ialah aktiviti pembelajaran individu atau kumpulan yg dilakukan di luar kelas. Infranstruktur dan Tenaga Pengajar : Kemudahan a. Topik 7 : Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Kaedah Kuliah Langkah-langkah P&P PJ : a. -perkenal tajuk atau aktiviti -hubungkait kemahiran yg dipelajari sblm ini.melibatkan peranan guru sebagai penunjuk arah. -objektif diberitahu pada awal P&P. Kemhiran mengurus aliran maklumat. c. Kemudahan-kemudahan d. menarik dan berkesan -penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (UKR) -bahan P&P yg sesuai -murid menguasai 80% aras masteri -aktiviti epmulihan bg pelajar belum menguasai -aktiviti pengayaan untuk murid cemerlang Kaedah Pembelajaran Koperatif -digunakan untuk pelajar yg mempunyai keupayaan berlainan dlm sesebuah kelas. -guru mempunyai kepakaran -arahan diberikan dengan jelas -kemudahan dan peralatan sesuai . Masteri -guru menyediakan satu set hasil pembelajaran -hasil pembelajaran disusun mengikut hieraki -guru menyediakan aktiviti bermakna. -Pelajar mempraktikan prinsip.Pendahuluan -susun pelajar supaya boleh dengar dan lihat dgn jelas.Penutup -mengulag isi utama -menggalakkan perbincangan -meneguhkan isi yg lemah Kaedah Demonstrasi Langkah-langkah P&P PJ : a. b. Kemahiran menyoal. -3 kemahairan guru perlu kuasai : a. reaksi terhadap soalan pelajar.membentuk hubungan antara pelajar b.Persembahan -kuat tetapi nada mesra -jelaskan arahan -huraikan istilah yg digunakan -bercakap dgn semua pelajar -guna teknik lain spt penyoalan -ulang butiran penting -guna unsur kecindaan -menegtahui isi kandungan pelajaran c.Domonstrasi dan Pengajaran -beri butiran yg jelas -beri subtopik tntng cara pergerakan dilakukan -terang dengan sepenuhnya -guna ansur maju -kaitkan dengan kemahiran yg lepas -ulang perlakuan -beri butiran penting d. -aspek pembelajaran kolaboratif : a. -pelajar bekerja dlm kumpulan kecil -pelajar berinteraksi dan belajar antara satu sama lain.berlaku apabila pelajar belajar menrusi interaksi dengan orang lain. -guru menyenaraikan criteria yg hendak dihasilkan. Kedudukan Sekolah -kawasan Bandar -luar Bandar b. Kaedah Pembelajaran Kolaboratif . Topik 8 : Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani 1.

domain afektif peringkat penghayatan: -penerimaan -gerak balas -penilaian -organisasi -perwatakan c. budaya setempat -kem bola sepak b. domain kognitif -pengetahuan -kefahaman -aplikasi -analisis -sintesis -penilaian b. Kemahiran Belajar -kemahiran carian -kemahiran komunikasi -kemahiran membaca -kemhairan mencatat nota -kemahiran penyelidikan d. menyediakan pelabagai perisian aplikasi d. Kemahiran Berfikir -pemikiran kritis -aktiviti : -membanding beza -membuat klasifikasi -menerangsetopik -mengesahkan sumber maklumat -membuat ramalan -usul periksa andaian . Objektif sekolah Bestari : -mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. mempunyai jaringan LAN b. pentadbir sbgai pengurus Elemen-elemen dlm Bestari : a. domain sosial peringkat : -berhubung -berkomunikasi -melibatkan diri -berunding -bekerjasama -menghakim -memulakan -menukar 3. Strategi Pembelajaran -strategi direktif (terarah) -strategi koperatif -strategi kolaboratif -strategi generatif -strategi mediatif -strategi pengajaran berasaskan kajian masa depan -strategi konteks luar bilik darjah -strategi konstektual -strategi metakognitif Intergrasi Kemahiran Generik : a) kemahiran mentaksir dan menilai ciri-ciri : -kaedah menilai yg menyeluruh -mengesan kemajuan pelajar lbh fleksibel -mengambilkira tahap kesediaan pelajar -mengambilkira tahap kecerdasan pelajar -kompenen kemahiran mentafsir dan menilai b. program gerak kerja kokurikulum dalam dan luar c. ciri-ciri pelajar -gaya pembelajaran -kecerdasan pelbagai -kompetensi kecerdasan emosi (EIC) b. Ciri-ciri sekolah bestari : a. mempunyai jaringan WAN c.2. -membangunkan tenaga kerja untuk zaman maklumat. domain psikomotor peringkat : -persepsi -persediaan -pergerakan terkawal -pergerakan mekanistik -pergerakan kompleks -pergerakan suaian -pergerakan cipta d.Pengajaran berbantukan computer -persembahan -tunjuk cara 2. sekolah bestari ialah institusi pendidikan yg tersusun dan sistematik dari segi P&Pserta pengurusan sekolah bg menghadapi era maklumat. program gerak kerja kokurikulum dalam linkungan sekolah b. Pnedekatan Pembelajaran -berpusatkan pelajar -pembelajaran bersifat individu -pembelajaran berdaya fikir -pembelajaran berbantukan teknologi c. Perkembangan Murid : a. pengaruh politik -itergrasi antara kaum c. Matlamat : menyediakan keperluan Pendidikan Jasmani kepada pelajar istimewa. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1.Pembelajaran berbantukan computer -tutorial -penerokaan -aplikasi -komunikasi Topik 10: Pendidikan Jasmani Suaian Definisi :adalah suatu bidang khusus dlm pengajran PJ yg menyediakan kurikulum bagi meneysuaikan PJ dgn golongan istimewa. penyelarasan program sukan Kategori program gerak kerja kokurikulum : a. program antara sekolah Topik 9 : Pembestarian dlm P&P Pendidikan Jasmani Definisi dan konsep sekolah bestari -menurut kementerian pendidikan msia.Kemahiran Fasilitator peranan fasilitator : -penyampai ilmu -penyampai kemahiran -perancang aktiviti P&P e. Aspek keutamaan dari sudut psikomotor : -fizikal -motor -permainan Konflik pelajar istimewa : -kegelisahan melayan OKU -tidak menerima OKU sbahagian dr msyrkt -menggambarkan OKU sbg org yg tdk brupaya dan mngharapkan simpati org -menafikan hak OKU -mengejek dan mencaci OKU . Persekitaran a.meneliti baagian kecil dan keseluruhan -membuat inferens -membuat generalisasi C. guru berperanan sbg fasilitator e.