You are on page 1of 2

odpowied na wniosek dot.

Rejestru umw
naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> Do: Rzecznik Prasowy MSZ <rzecznik@msz.gov.pl> Pismo w zaczeniu. Wnosz o potwierdzenie wpynicia. Z wyrazami szacunku, {usunito} 9 padziernika 2013 17:09

W dniu 9 padziernika 2013 15:55 uytkownik Rzecznik Prasowy MSZ <rzecznik@msz.gov.pl> napisa:
[Ukryto cytowany tekst]

o-kopie-rejestru-z-msz.pdf 83K

1z1

You might also like