P. 1
Legendás állatok és megfigyelésük

Legendás állatok és megfigyelésük

|Views: 295|Likes:
Published by adeeeka
Göthe Salmander
Legendás állatok és megfigyelésük
Alkalmi kiadás ALBUS DUMBLEDORE elõszavával
Az Animus Kiadó és a Obskurus Könyvek London, Abszol út 129./a közös gondozásában
Göthe Salmander
Legendás állatok és megfigyelésük
Alkalmi kiadás ALBUS DUMBLEDORE elõszavával
Az Animus Kiadó és a Obskurus Könyvek London, Abszol út 129./a közös gondozásában

More info:

Published by: adeeeka on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

Göthe Salmander Legendás állatok és megfigyelésük

Alkalmi kiadás ALBUS DUMBLEDORE elõszavával

Az Animus Kiadó és a Obskurus Könyvek London, Abszol út 129./a közös gondozásában (*)

meg Ron Weasleyé, mert az övé szétesett Akkor miért nem veszel magadnak egy másikat? A saját könyvedbe firkálj Hermione! Szombaton bevásároltál egy rakás trágyagránátot! Vettél volna inkább egy új könyvet!

A tágyagránát szuper!

TARTALOM A szerzõrõl Elõszó (Albus Dumbledore) Bevezetés (Göthe Salmander) A mûrõl Mit nevezünk bestiának? A muglik bestia-észleléseinek rövid története Az elrejtett mágikus bestiák A magizoológia jelentõségérõl A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott osztályok Legendás állatok A-tól Z-ig

= CHUDLEY CSÚZLIK = Weasley! Ha már belefirkálsz a könyvembe, legalább egy normális csapat nevét írd bele!

A SZERZÕRÕL

de nem vásárolták meg a könyvet. miként értelmezzék az augurey bús énekét. Göthe Salmander úrnak. A varázsló olvasónak csak annyit mondok: Draco dormiens nunquam titillandus. mely nemzedékek ujja nyomát hordozza gyûrött lapjain. Ezen alkalmi kiadás mindazonáltal a varázslótársadalom mûvelésénél is nemesebb céllal lát napvilágot. vagy hogyan szoktassák le róla kedvenc puffskeinjüket. a Legendás állatok és megfigyelésük Harry Potter tulajdonában lévõ példányának hasonmását. A kötetet. hogy egy kiadványát muglik számára is hozzáférhetõvé teszi. Egyúttal szeretném kihasználni az alkalmat és megnyugtatni a mugli vásárlókat: a könyv oldalain bemutatott érdekes lények a képzelet szülöttei. aki szenvedélyes hippogriff-tenyésztõ volt. Minden valamirevaló mágusháztartásban megtalálható a Legendás állatok egy olyan példánya.a mugli világban ez közismert tény. . õ maga a kísérleti keresztezést tiltó törvényre a legbüszkébb. hogy a köteten tolvajátok ül. hogy remekmûvének példányait szorgos kezek könyörtelenül kidekorálják. áthelyezték a Bestia Tagozathoz. hogyan irtsák ki a kertet ellepõ turkál. Harry és barátai tanulságos széljegyzetei egészítik ki. Ki is használják ezt az áldást. jobbítására fordítják olyan varázslatot hajtva végre. hogy nem csak mi ismerjük a nevetés gyógyító erejét. ahol a bizarr mágikus állatokról szerzett kimagasló tudása gyors elõmenetelt biztosított számára. hogy sikerült gátat vetni az új. ELÕSZÓ Göthe Salmander felkérését. akik e sorokat olvassák. s azokat emberéletek megmentésére. Göthe Salmandert a mágikus bestiák tanulmányozása. az apró személyes adalékok még szórakoztatóbb olvasmánnyá teszik a kötetet. szelídíthetetlen szörnyeteg-fajták kitenyésztésének Nagy-Britanniában. Fogadjuk el.és Varázslóképzõ Szakkollégium elvégzése után Salmander a Mágiaügyi Minisztérium Varázslényfelügyeleti Fõosztályán helyezkedett el.GOETHIUS (GÖTHE) Artemis Fido Salmander (jó kis név)1897-ben született. és örömmel teszek eleget neki. és jelentõs mértékben hozzájárul ahhoz. A Legendás állatok jelen kiadása a Czikornyai és Patzában és a mugli könyvesboltokban egyaránt megvásárolható. mely immár 52. tizennégy sarló és hét knút) folyt be. mint figyelmeztetnem azokat. A nagy múltú Obskurus Kiadó. így nem jelentenek semmiféle veszélyt.és Varázslóképzõ Szakiskolában. Mostantól a varázslótársadalomnak is lehetõsége nyílik rá. Nem maradt más hátra. de nem titok varázslótársaim elõtt sem. A Roxfort Boszorkány. aki már rég beletörõdött abba. méghozzá igen ötletes módon: segítségével adományokat gyûjtenek. kiadását éri meg. hogy segítse vállalkozásában a Comic Reliefet. a magizoológia területén végzett munkásságért 1979-ben a Merlin-díj ezüstfokozatával tüntették ki. hogy tulajdonosai benne kerestek bölcs tanácsot. alapítása óta most elõször. Ezek során gyûjtött anyagot világsikert aratott Legendás állatok és megfigyelésük címû mûvéhez. Salmander kitûnõ mûve megjelenése óta hivatalos tankönyv a Roxfort Boszorkány. de barátaink a Comic Reliefnél úgy vélik. ha nem tudták. 1985 óta a Comic Reliefhez 174 millió font (harmincnégymillió-nyolcszázhetvenkét galleon. Moreival és Torkossal. hogy a vécékagylóból igyon. Harry ugyan csak némi vonakodás után adta hozzájárulását könyve úgynevezett reprintjének elkészítéséhez. jelezve. hogy írjak elõszót a Legendás állatok és megfigyelésük jelen alkalmi kiadásához. Az 1965-ben hatályba lépett jogszabálynak köszönhetõ. Azzal együtt. Miután eltöltött két. arra vállalkozik. hogy ez a munka csupán iskolai használatra készült. Pénzbeli adományaikat a mágusok a Gringotts Varázslóbankban fizethetik be (Ampókot keressék). Ne higgyük azonban. szintén nem volt ellenvetése. A legendás bestiák iránti érdeklõdés csiráját édesanyja plántálta belé. Salmander a Sárkányügyi Kutató és Ellenõrzõ Központ munkatársaként számos alkalommal járt külföldi kutatóúton. hogy tanulóink évrõl évre kiválóan szerepelnek a legendás lények gondozása tantárgy vizsgáin. akikhez ezúton kívánok szólni. hanem a muglik is tisztában vannak vele. amelyre valamennyien büszkék lehetnénk. nagy megtiszteltetésnek érzem. hogy szinte kizárólag Salmander érdeme a Vérfarkasnyilvántartó 1947-es megalapítása. A nyugalmazott tudós Dorsetben él feleségével Porpetinával és három apró kneazle kedvencével: Hopszival. melyet az Olvasó kezében tart. A Comic Relief elévülhetetlen érdemeket szerzett az emberi szenvedés egyes legrosszabb fajtái ellen vívott harcban . saját bevallása szerint „lélekölõen unalmas” évet a Házimanó Áttelepítési Részlegnél.

A trollok emberszabású lények. volna-e kedvem tudományos igényû kézikönyvet írni a mágikus lényekrõl az Obskúrus Kiadó számára.BEVEZETÉS A MÛRÖL Jelen írás. kiadását éri meg.meggyõzõdtem képességeikrõl. hogy irigylem õt a rá váró utazások miatt. Ez a tény talán meghökkentõ lehet a magizoológia kezdõ mûvelõje számára. századi elnöke úgy rendelkezett. hogy kiegészíthetem szánalmas. négylábú bestiává. amikor is Augustus Ferreg úr volt olyan kedves és megkérdezte tõlem. intelligenciájuk mégis egyenértékû azokéval. A vérfarkasok életük nagy részét emberként (varázslóként vagy mugliként) élik. megnyertem bizalmukat. így hát a Legendás állatok elkészült .és melyik „bestia”? A „bestia” kategória meghatározására tett korai próbálkozások igencsak átgondolatlanok voltak. hogy megkeresse mindazon bestiákat. Az elsõ és legfontosabb e kérdések közül: Mit nevezünk legendás állatnak avagy bestiának? a nagy szõrõs izét. ha górcsõ alá vesszük a mágikus lények három faját. képesek megtanulni egyszerûbb szavakat . mely híján van minden emberi érzésnek. Igen.a többiek viszont mind bestiák maradnak. hegycsúcsokat és süppedõ mocsarakat. aki két lábon jár .s immár 52. Burdock Muldoon. és ha a szükség úgy hozta. száz országban tanulmányoztam a mágikus bestiák viselkedését . aki felnõve bejár majd éjsötét dzsungelt és verõfényes sivatagot. távol tartják magukat a mágusoktól és a mugliktól. A Legendás állatok keletkezésének története 1918-ra nyúlik vissza. irigylem azt a turkabéltõl szutykos kezû fiút. s természetfeletti testi erejüktõl eltekintve nem rendelkeznek semmiféle mágikus képességgel. . melyek e könyvben bemutatásra kerülnek. új mágikus fajok után kutatva. de könnyen rávilágíthatunk a problémára azzal. melyek a mû 1927-es megjelenése óta rendszeresen érkeznek hozzám a heti postazsákban. a Legendás állatok és megfigyelésük sokévi utazgatás és kutatómunka gyümölcse. a Varázslótanács(1) egyik 14. vackok és fészkek után. heti két sarlós fizetésem. hogy értelmes lénynek tekintendõ a mágikus társadalom minden olyan tagja. aki szobájában üldögélve hosszú órákat töltött horklumpok boncolásával. felegyenesedve járnak. Havonta egyszer azonban átalakulnak vérengzõ. Öt kontinensen kutattam odúk. aminek túl sok a lába MIT NEVEZÜNK BESTIÁNAK? A „bestia” fogalom meghatározása évszázadok óta vita tárgyát képezi. hogy törvény adta jogai legyenek és beleszólhasson a varázsvilág kormányzásába . Úgy tekintek vissza a hajdani hétéves varázslóra. Mikor aztán Muldoon a barátság jegyében és új mágikus törvények megvitatása céljából csúcstalálkozóra hívta az „értelmes” fajok és a varázslók képviselõit. egyszersmind távoli tájakon tölthetem szabadságomat.de értelmi képességek terén a legbutább egyszarvú mögött is messze elmaradnak. A kentaurok életmódja cseppet sem hasonlít az emberéhez: a vadonban élnek. úti üstömmel elkergettem õket. nagy megdöbbenéssel tapasztalta. A Mágiaügyi Minisztérium alacsony beosztású hivatalnokaként kapva kaptam az lehetõségen. Jelen bevezetésben igyekszem választ adni néhányra azon kérdések közül. nem viselnek ruhát. Tegyük fel most a kérdést: a fenti fajok közül melyik „értelmes lény” .vagyis méltó arra.

a Vérfarkasnyilvántartó és a Vérfarkasbefogó Egység viszont a Bestia Tagozat részét képezi. Az elnök. Térjünk most rá arra a kérdésre. akik annyi kétlábú lényt hoztak magukkal. hogy az adott mágikus lényt valóban érdeklik a varázsvilág kormányzásával kapcsolatos ügyek. E sorok írásakor mûködik egy Vérfarkassegítõ Iroda az Értelmes Lény Tagozaton belül. felháborítónak találták. fecsegõ pixik és tündérek röpködték körül. s inkább bestiák maradtak. Bathilda Bircsók így írja le a jelenetet A mágia története címû mûvében: A teremben minden más hangot elnyomott a diricawlok rikoltása. meg se jelentek. hogy értelmesnek kell tekinteni „mindazon lényeket. Grogan Stump elrendelte. Közben megérkezett a kísértetek népes delegációja (õket Muldoon idején kirekesztették. mert. A sellõket tolmácsok közvetítésével értesítették. így hát a trollokat kétlábúságuk ellenére a bestiák közé sorolták. akit csak értek. nem két lábon járnak. akik megtanultak néhány egyszerû mondatot a koboldoktól. az augureyk bugása és a fwooperek könyörtelen. A terem zsúfolásig megtelt koboldokkal. A kentaurok. mikor felállt. Madame Elfrida Clagg új meghatározást adott az „értelmes lény” kategóriának. a holtak kívánságaira ügyet sem vet”. amelyik meg tudja értetni magát a tanács tagjaival. hogy sikerül szorosabb kapcsolatot kiépíteni más mágikus teremtményekkel. hogy az „értelmes” státus feltétele az emberi beszéd képessége.(3) a vérfarkasokat hosszú évek óta oda-vissza „passzolgatja” a Bestia és az Értelmes Lény Tagozat. csak mert nem képes úrrá lenni brutális természetén. A szfinx rejtvényekben és találós kérdésekben beszél. A papírjaik fölé görnyedõ boszorkányok és varázslók fejét vihogó. és felelõsen részt venni nevezett törvények megalkotásában”. aki a közelükbe merészkedik. s a következõ ülésre nyilvánosan meghívott minden olyan lényt. akik képesek felfogni a mágikus társadalom törvényeit. abban a reményben. de Madame Clagg jóvoltából értelmes lényekké avanzsáltak. A tündérek. A jarveyk ide-oda futkároztak a széklábak között. hogy azok egy szót se értenek a hozzájuk intézett kérdésekbõl. amit a boszorkányok és varázslók leggyakrabban feltesznek a magizoológiát érintõ beszélgetésekben: Miért nem veszik észre a muglik ezeket a teremtményeket? A MUGLIK BESTIAÉSZLELÉSEINEK RÖVID (hazugság) TÖRTÉNETE . akik szerint a muglikat is a bestiák közé kellene sorolni. A mágikus társadalom többsége által elfogadhatónak tartott definíció csak 1811-ben született meg.hogy elszámította magát. ahányat csak össze tudtak szedni. akik Muldoon definíciója szerint a bestiák közé tartoztak.erre átkozódva kivonult a terembõl. akik a víz fölé emelkedve csak sellõül tudnak beszélni. a pixik és a kerti törpék emberszerû testalkatuk dacára egyértelmûen bestiának ítéltettek. A könyvben bemutatott bestiák leírásakor külön felhívom rá a figyelmet. nyomban elcsúszott egy rakás porlocktrágyán . hogy ünnepélyesen megfogadta: többé meg se próbálja nem varázsló tagokkal kibõvíteni a Varázslótanácsot. A frissen kinevezett mágiaügyi miniszter. mert szolidaritást vállaltak a kirekesztett sellõkkel. Muldoon utódja. mondván. és bokán haraptak mindenkit. Az eredmény azonban ezúttal sem volt kielégítõ. hogy megnyissa az ülést. hogy a kentaurok elutasították az „értelmes lény” státust. mint késõbb kijelentették. A trollok. a két lábon járás korántsem garantálta. Amint az a fentiek alapján belátható. de õk hamar távoztak. az is köztudott. Valamennyien ismerjük azoknak a szélsõséges elemeknek a véleményét. Az acromantulák és a manticoreok tudnak beszélni. hogy ezentúl értelmes lénynek tekintik õket.(2) A trollok képviselõit . és megállapítást nyert. ha az illetõ faj kategorizálása vita tárgyát képezi. s ha helytelen választ kap. dúvad módjára viselkedik. porhanyós húsú gyermekeket keresve.a koboldok távollétében -kihallgatták. Számos kimondottan értelmes faj bestiának minõsül. a banyák pedig fel-alá osontak. idegborzoló éneke. Egy tucat furkósbotokkal felszerelt troll nekilátott szétverni a berendezést. de habozás nélkül felfalnak bárkit. ismét nekiestek a berendezésnek. A vita természetesen ezután sem csitult el teljesen. hanem a levegõben úsznak). Kijelentette. hogy „a tanács csak az élõk igényeivel törõdik. A kudarc annyira elkeserítette Burdock Muldoont.

Az idõsebb brit olvasók bizonyára emlékeznek az 1932-es ilfracombe-i incidensre. mi koron az Füves Kertben valéc. kivédve a katasztrofális következményeket. amelyet ma a képzelet szülöttének tartanak. ami egy-egy „füves kertben” leselkedhetett rájuk. kopasz?!” Annac utána belemart orromba. töredékben fennmaradt szövegre. Elég csak futólag áttekinteni a középkori mugli mûvészetet és irodalmat. méretben a bundimuntól a sárkányig terjedõ fajt kell elrejteni a muglik elõl. az egyszarvú. a Varázslók Nemzetközi Szövetsége az illetõ nemzet varázsügyi kományzószervét vonja felelõsségre. hogy utána órák hosszán vérezéc. hogy összesen 27. A világ nemzeteinek vezetõ varázslói nem kevesebb mint hét héten át folytattak gyakran pálcahegyre menõ vitát a legendás lények nehéz problémájáról. bár rendszerint szinte komikus pontatlansággal ábrázolják õket. nemzetközi különítményt telepít a hegyekbe. vagy felhívja magára azok figyelmét. azt az illúziót keltve. Az nem futa avagy reyteze el. hogy sok olyan bestiát. hogy ezekben a hetekben a sorsukról döntenek. vajh belekortyintéc-e Bonifác testvér répaborába. amely ma is világszerte kötelezõ érvénnyel bír a mágiaügyi hatóságokra nézve: Minden varázsügyi kományzószerv felelõs az illetékességi területén élõ mágikus bestiák. Vessünk csak egy pillantás az alábbi. melyeket a hajdani mágusoknak ugyancsak el kellett rejteniük ahhoz. A varázslóüldözés abban az idõben korábban sosem tapasztalt mértéket öltött. amely kimondta. hogy e teremtmények mindig is csupán az emberi képzeletben léteztek. Tibet és Skócia az élen járnak a törvénysértõk között. gondozásáért és felügyeletéért. A sárkány. hanem egy jarweyre. Egyértelmû. hogy mugli barátunk nem egy menyétre bukkant.(7) A Varázslók Nemzetközi Szövetségének egyes nemzeteket ismételten meg kellett büntetnie a 73-as cikkely megsértéséért. hogy a mágikus lények többségét a muglik vagy egyáltalán nem vették észre.(5) Végül megszületett a mindenki számára elfogadható határozat(6). melynek szerzõje egy worchesteri franciskánus szerzetes. A jetit olyan sok mugli látta. Egy nyaraló varázslócsalád hõsies fellépésének köszönhetõen az eset nem követelt halálos áldozatokat. a fõnix. akkoriban létezõnek tekintettek. a griff. a sárkányok.Sok varázsló talán meglepõnek tartja a tényt. s máris nyilvánvalóvá válik. hogy a 73-as cikkelyt annak hatályba lépése óta mindig mindenütt betartották. hogy a Varázslók Nemzetközi Szövetsége végül úgy döntött. Ennek következtében a muglik mágiaellenességét kétségkívül fokozta félelmük mindattól. az Földre taszíta. A mai . és kérdé. felmentetéc az Vecsernye alól. hanem reám veté magát. ahogy a varázslók nagyobb jártasságra tettek szert az eltitkolási technikákban. A következõ évszázadban. Az perjel vonakoda hinni.ezek és más bestiák igenis szerepelnek a korszak mugli alkotásaiban. Mivel orrom még a'koron is tsúf és véres vala. bizonyos Benedek barát: Az ÚRnak mai napján. Jelen munkának mindazonáltal nem célja a boszorkányok és varázslók elrejtõzését megelõzõ sötét idõk bemutatása. AZ ELREJTETT MÁGIKUS BESTIÁK Képmutatás volna azt állítani. hogy a muglik elhiggyék: mágia nincs és sosem volt. hippogriffek és hasonló bestiák észlelése pedig további tápot adott a muglik hisztérikus hangulatának. az Basilicumot félre hajtva megpillantéc egy szörnyeteg nagy Menyét állatot. de oly vadul. hogy ember hangián szóló Menyéttel találkozéc. ez a szám növekedett. és természet ellen való haraggal rikkantá: „Mit turkálsz itt. A késõbb a Merlin-díj aranyfokozatával kitüntetett varázslók kimondták Ilfracombe lakóira az évszázad legkiterjedtebb kollektív felejtés-átkát. a kentaur . Hány faj létezését tudjuk eltitkolni a muglik elõl. mint hitte. és melyek legyenek azok? Hol rejtsük el õket? Sok teremtmény nem is tudott róla. amely valószínûleg épp kerti törpéket próbált becserkészni. mágikus értelmes lények és kísértetek elrejtéséért. Ha a fenti teremtmények bármelyike kárt okoz a mugli lakosságnak. A régi mugli bestiáriumok alaposabb vizsgálata során azonban kiderül.(4) Mi itt csupán azon legendás bestiák sorsával foglalkozunk. miként az közönséges Menyét teszi. hogy a muglik nem mindig zárkóztak el az általunk oly gondosan rejtegetett varázslatos és szörnyûséges teremtmények létezésének elismerésétõl. vagy valami egészen másnak vélték. A téves értelmezés gyakran veszélyesebb a teljes tudatlanságnál. melynek során egy elcsavargott walesi zöldsárkány leszállt egy napfürdõzõ muglikkal teli tengerpartra. 1750-ben kiegészítették a Nemzetközi Varázstitokvédelmi Alaptörvényt a 73-as cikkellyel. A Mágusok Nemzetközi Szövetsége a nevezetes 1692-es csúcstalálkozón foglalkozott ezzel a kérdéssel. mások maguk is részt vettek a heves szócsatákban.

mely a Loch Ness-tóban lakik. amelyek olyan parányiak. Rezervátumok A mágikus teremtmények elrejtését célzó intézkedések közül talán a legfontosabb a rezervátumok vagy védett élõhelyek kialakítása. Különleges esetekben az illetékes mágiaügyi hatóság egész térségeket tesz feltérképezhetetlenné . még azok a muglik is. hisz ezek a bestiák igen hatékony módon képesek álcázni magukat. vagy belefojtottak a falu kacsaúsztatójába. Úgy tûnik. Egyes mágikus teremtmények a muglik számára megközelíthetetlen helyen élnek. aki porlocktrágyát vagy streelercsíkot találnak . amelyek önerõbõl is észrevétlenek tudnak maradni. A védett területek némelyikét. mely a Mágiaügyi Minisztérium második legnagyobb fõosztálya(9). amelyik. valamint a pogrebin. de nem utolsósorban vannak bestiák. akiknek eszük ágában sincs elhagyni kijelölt élõhelyüket. A fenti csoportokat leszámítva azonban igen sok az olyan bestia.napig sem sikerült befogni a világ legnagyobb kelpiét. varázslók elmondhatjuk magunkról. A Varázslényfelügyeleti Fõosztály szigorú ellenõrzés alatt tartja a legendás állatok kereskedelmét.példa erre az egyszarvú. hogy látott egy észak felé repülõ hippogriffet. Mugliriasztó bûbáj tartja távol az illetékteleneket a kentaurok és unikornisok lakta erdõktõl és a sellõk használatára kijelölt tavaktól. Ezek a fajok rengeteg munkát adnak a Varázslényfelügyeleti Fõosztálynak. külsõ beavatkozás nélkül felhívná magára a muglik figyelmét. melyektõl õseik még rettegtek. Ellentétben az egyszarvúakkal és a sellõkkel. hogy a ma élõ muglik túlnyomó többsége nem hisz azokban a mágikus bestiákban. A VFF. szándékosan vagy jellegébõl adódóan. illetve kicsinyeik vagy tojásaik kereskedelmi forgalomba hozásáért kiszabható súlyos büntetés elrettentõ hatásának köszönhetõen jelentõsen csökkent az esélye annak. ami egyedüli életcéljának az emberek csalogatását tekinti. Kétség sem fér hozzá. megelégednek a legprimitívebb varázsmentes magyarázattal. Bár keményszívûségnek tûnhet hagyni. Ilyen a kelpi. hogy szép munkát végeztünk. Más fajok furfang segítségével vagy a természetükbõl fakadó félénkség okán kerülik el a muglikkal való találkozást . amely varázslat nélkül megmászhatatlan hegycsúcsokon fészkel. szem elõtt tartva a gondjaira bízott számos faj szerteágazó igényeit. így például a sárkányrezervátumokat. de Hagridnak errõl senki sem szólt. jó esélye van rá. 1965-ben hatályba lépett törvény pedig megtiltotta új fajok létrehozását. a kísérleti keresztezésrõl szóló. feladatának ellátásakor a legkülönbözõbb eszközöket veszi igénybe. folyóktól.ebbe a kategóriába tartozik a chizpurfle. a billywig és a crup. Kiábrándító bûbáj . A kereskedelmet és a tenyésztést korlátozó intézkedések A nagytestû vagy az átlagnál veszélyesebb mágikus bestiák tenyésztéséért. Végül. Hogyan rejti hát el a varázslótársadalom a legendás állatokat? Szerencsére vannak olyan fajok. akiket máglyára vetettek. hogy részegesnek vagy „flúgosnak” bélyegezzék. a sárkányok adandó alkalommal szívesen portyáznak a rezervátum határain kívül. olyan fürgék vagy oly könnyen összetéveszthetõk közönséges állatokkal. a mooncalf és a kentaur. mert a bestia saját varázsereje kioltja azt. és a jelek szerint kimondottan éhezi a közfigyelmet. hogy egy-egy ilyen bestia rémisztgetni kezdje a muglikat. Ezektõl a szerencsétlen kisiklásoktól eltekintve mi. szakértõ varázslók állandó ellenõrzés alatt tartják. gondoljunk csak a borneói dzsungelben lakó acromantulára vagy épp a fõnixre. Olyan fajok is vannak. a demiguise és a bowtruckle esetében például sosem volt szükség a Mágiaügyi Minisztérium beavatkozásra.jó példa erre a quintapedek szigete. de õk még mindig jobban járnak. ami maga szegõdik az ember nyomába.botorság volna elvárni az ilyen nyomok maradéktalan eltüntetését -. amelyek esetében a mugliriasztó bûbáj nem alkalmazható.(8) Ha egy mugli meggondolatlanul elmeséli valamely társának. A tebó. hogy nem szúrnak szemet a mugliknak . mint azok. hogy a mugli szemtanúk ilyen sorsra jussanak.

azaz a mugli lát valamit. félre tudják magyarázni õket. A következõ oldalakon hetvenöt faj leírása található. amit nem lenne szabad neki. Munkám célja nem több mint bevezetni az olvasót a legendás bestiák színpompás. Addig is legyen szabad elmondanom: nagy örömömre szolgál. A Loch Ness-i kelpi ismételt megmutatkozása miatt kialakult kritikus helyzetben épp az ügyosztály fáradhatatlan propagandamunkájának eredményeként sikerült elhitetni a muglikkal. Egyes mágikus katasztrófák és balesetek túl szembeszökõek ahhoz. hogy a magizoológia még az idén újabb fajt fedez fel. mágikus értelmes lényt és szellemet besorol egy öt kategóriából álló rendszerbe. s vele együttmûködve dolgoznak ki hihetõ varázsmentes magyarázatot a történtekre. A MAGIZOOLÓGIA JELENTÕSÉGÉRÕL A fent leírt intézkedések csupán utalni hivatottak a Varázslényfelügyeleti Fõosztály tevékenységének hatókörére. mivel gyorsan hatását veszti. hogy a muglik külsõ segítség nélkül el tudják tussolni. Egyszerûbb esetekben a varázslatot a megpillantott bestia gazdája hajtja végre. Már csak az a kérdés van hátra. Az osztályok a következõk: A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott (M. hogy társadalmi és egyéni szinten egyaránt ilyen kitartóan védelmezzük és rejtegetjük a mágikus bestiákat. de biztosra veszem. miként az nekünk megadatott. Ilyenkor a Félrevezetési Ügyosztály munkatársai felveszik a kapcsolatot a mugli miniszterelnökkel. A besorolás az adott faj tapasztalati úton megállapított veszélyességét hivatott tükrözni. A MÁGIAÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT OSZTÁLYOK A Varázslényfelügyeleti Fõosztály minden ismert bestiát. bõvített kiadása is. A hippogriffre például tulajdonosának a törvény szerint kiábrándító bûbájt kell szórnia. hogy könyvemet forgatva. s így megjelenhet majd a Legendás állatok és megfigyelésük ötvenharmadik. amelyre a szívünk mélyén mindnyájan tudjuk a választ: miért van az.A mágikus bestiák elrejtésének szükségessége a hétköznapi varázslóra is feladatokat ró. amelyek megátalkodottan vérszomjasak és szelídíthetetlenek? A válasz egyértelmû: azért. köztük azokat is. hogy a bestiát megpillantó muglik szeme káprázni kezdjen. hogy a „szörny” létezését bizonyító fényképek mindegyike hamisítvány. Súlyosabb információ-kiszivárgás. A Félrevezetési Ügyosztály A Félrevezetési Ügyosztály csak a legeslegsúlyosabb mágia-leleplezõdéses esetekben lép közbe. a kárenyhítés talán legcélszerûbb eszköze az emléktörlõ bûbáj. Emléktörlõ bûbáj Ha bekövetkezik a legrosszabb.) osztályok: . képességeikben. ifjú boszorkányok és varázslók nemzedékeinek sora megismerte és talán megkedvelte az általam hõn szeretett mágikus bestiákat. M. hogy a boszorkányok és varázslók jövendõ nemzedékei is gyönyörködhessenek különös szépségükben. vagy több muglira kiterjedõ észleletszerzés alkalmával azonban a Mágiaügyi Minisztérium gyakorlott amneziátorokat küld a helyszínre. gazdag világába. A kiábrándító bûbájt naponta meg kell újítani.

Jellemzõi: egész testét sûrû. Ezekben az esetekben az indoklást lábjegyzet formájában közlöm.képzett varázslóra nem veszélyes XX . Harry Potter és Ron Weasley megerõsítik. illetve kincseket õriztessenek vele.számos más. hogy varázsló-lakhelyeket. osztály: XXXXX xxxxxxxxx Az acromantula nyolclábú. s ott lerakta tojásait. A vékony. egyszerûen elporlad. Harang alakú hálóját a talajon szövi. Azon híresztelést. mérgezõ váladékot termel. bûbájteremtette szörnyhöz hasonlóan eredetileg azzal a céllal. Ha nem hûtik le a . M. Útját hamucsík jelzi. siklószerû lény születése után nyomban elhagyja a tüzet. Az acromantula ragadozó bestia. fehér. M.unalmas Egyes bestiák besorolása magyarázatra szorul. õrizetlenül hagyott mágikus tüzek(11) parazsában keletkezik. terpesztávolsága nagy. mely nagyobb méretû a hímnél. Az ashwinder egyetlen óráig él.veszélyes / kezelése szaktudást igényel / csak magasan képzett varázsló tud bánni vele XXX . A kicsinyek 6-8 hét múltával kelnek ki. így csempészése és árusítása súlyos büntetést von maga után. akár a négy és fél métert is elérheti. Nõsténye.XXXXX . ASHWINDER M. lágy héjú. strandlabda méretû tojásokat rak .egyszerre akár százat is. Miután talált egy félreesõ helyet. Ha izgatott vagy dühös. emberi beszédre képes óriáspók.ártalmatlan / szelídíthetõ X . nem erõsíti meg semmiféle bizonyíték. mágusok tenyésztették ki . kereskedelmi forgalomba nem hozható cikknek minõsítette az acromantula tojását.(10) Az acromantula az emberét megközelítõ értelmi képességei ellenére nem idomítható. szelídítésre alkalmatlan vagyis Hagrid imádja XXXX . A Varázslényfelügyeleti Fõosztály A-kategóriájú. és elkúszik az épület sötétebb részei felé. A nagytestû zsákmányokat kedveli.bizonyítottan varázslót ölt / idomításra. Az acromantuláról úgy tartják. varázslókra és muglikra egyaránt rendkívül veszélyes. Õshazája Borneó. fekete szõrzet borítja. osztály: XXX Az ashwinder a hosszabb ideje égõ. csáprágójával jellegzetes csattogó hangot hallat. Tojása izzóvörös színû és tûzforró. mely szerint Skóciában is található egy acromantulatelep. ahol a sûrû dzsungeleket lakja. sápadt-szürke. LEGENDÁS ÁLLATOK A-TÓL Z-IG ACROMANTULA M.

a Bûvös Bizsere nevû népszerû édesség összetevõi között is szerepel. több mágus is szívrohamot kapott. nehogy meghallják a szívszorító hangot. . A billywig csípése szédüléssel és lebegéssel jár. A baziliszkusz teste fénylõ zöld. de Észak-Európában is felbukkan néha egy-egy példánya. A hím példányok skarlátvörös fejtollaikról ismerhetõk fel. hogy a túl sok csípés napokig tartó. táplálékát nagyobb rovarok és tündérek alkotják. csak szakadó esõben kel szárnyra. Hitvány Herpón baziliszkusza állítólag közel kilencszáz évig élt. Napjait túlnyomórészt könnycsepp alakú fészkében megbújva tölti. hogy az augurey énekével csupán az esõ közeledtét jelzi. irányíthatatlan lebegést okoz. a feketemágusok többsége éppúgy tart a bestiától. ha varangy kotlik rajta.megjelenésében némileg emlékeztet egy csökött. s bár színe élénk zafírkék. hogy legalább négyszáz éve senki nem találkozott baziliszkusszal Nagy-Britanniában. vékony fullánkban végzõdik. A varázslók elkerülték az augurey-fészkeket. ha már megcsípte õket. Rendkívül félénk állat. mi több. sovány. Tudnivaló azonban. a kígyók királya jelentõs kort érhet meg. mélabúsnak tetszõ madár .megfelelõ bûbájjal. mivel taszítja a tintát. olyat se eszem többet. de a legtöbb hüllõfajt is elfogyasztja). hogy e tevékenység igen könnyen eltitkolható: elég kivenni a tojást a varangy alól. osztály. Mondják. bár a madárnak a téli hónapokban tapasztalható szüntelen „óbégatása” sokak szerint elviselhetetlen. percek alatt felgyújtja a lakóépületet. M. A fiatal ausztrál boszorkányok és varázslók körében nemzedékek óta dívik a billywiggyûjtés szokása. Zöldesfekete tollazatú. azonnal eredjen a nyomába. sebes röpte miatt a muglik csak elvétve veszik észre. M. Bizonyára ennek tudható be. A szárított billywigfullánkot bájitalok készítéséhez használják. s úgy tudni. A párszaszájú görög feketemágus hosszas kísérletezés után jutott arra a felfedezésre. XXX Ausztráliában honos rovar.(12) A kitartó vizsgálódások azonban végül kimutatták. Bár a baziliszkuszköltést a középkor óta törvény tiltja. Az állat szárnya a feje tetején helyezkedik el. tény. Aki tehát észreveszi. egészben elfogyasztva pedig gyógyítja a maláriát. hatalmasra megnövõ. 12 mm-es. gyakran a varázslók is csak akkor figyelnek fel rá. hogy a tyúktojásból. alultáplált keselyûre. lüktetõ énekét egykor a halál elõjelének hitték. és sürgõsen kutassa fel a ashwinder-fészket. Ha elegendõ mennyiségû táplálékhoz jut (emlõsöket és madarakat eszik. A potroh hosszú. Az augurey tolla pennaként nem használható. hossza a 15 métert is elérheti. nagyon tévedsz BILLYWIG M. azonnal meghal. osztály: XXXXX A források szerint az elsõ baziliszkusz kitenyésztõje Hitvány Herpón volt. minden más hüllõnél veszélyesebb kígyó kel ki. Mivel azonban a baziliszkusznak csak párszaszájú tud parancsolni. s repülés közben a test többi részével együtt propellerként forog.(13) Azóta divattá vált az augureyt mint házi idõjóst tartani. hogy egy vagy több ashwinder szabadult el a házban. mikor bokrok közelében járva megütötte a fülét az augurey sírása. Az augurey jellegzetesen mély. Ashwinderrel a világ minden részén találkozhatunk. mikor megjelennek a Varázslényfelügyeleti Fõosztály ellenõrei. A befogott példányokat csípésre ingerlik. BAZILISZKUSZ (más néven a Kígyók Királya) M. mint bárki más. súlyosabb allergiás reakció esetén pedig az elemelkedés krónikussá válhat. M. Tüskés bokrokban fészkel. AUGUREY (más néven irish phoenix) M. osztály: XX Az augurey Nagy-Britanniában és Írországban honos. hogy élvezhessék az említett mellékhatásokat. Kb. sárga szeme: aki belenéz. de legveszélyesebb fegyvere hatalmas. A lehûtött tojás a szerelmi bájitalok értékes hatóanyaga. A baziliszkusz méregfogával is ölni tud.

borotvaéles fogakat rejt. Port és piszkot eszik. mivel a mágikus anyagokon meghízott chizpurfle-k igen ellenállóak lehetnek.(14) Bár a kereskedelemben számos. M. mielõtt összedõl a ház. A hígított bundimunváladékot . mozgékony végtagjainak hála egy orangután ügyességével lendül ágról ágra. Táplálékát fõként gyíkok és madarak alkotják. A faj legjellegzetesebb külsõ jegye a homlok közepén elhelyezkedõ jókora hólyag. osztály: XX A chizpurfle parányi.mágikus tisztítószerekbe keverik. Varázslóházakban is feltûnhetnek. 1 mm-nél alig nagyobb élõsködõ.felületaktív anyagként . és fürgén eliszkol. A bowtruckle rovarevõ. M. Nyugalmi állapotában a bundimun pislogó. azt békésen elfogyasztja. de az elmosatlan üstben is megtelepszenek. Ha azonban valaki ártó szándékkal közeledik az általa õrzött fához. BUNDIMUN M. de túl sok muglit csábított arra. osztály: XXX A világszerte elterjedt bundimun házi kártevõ. szõrtelen bõre márványos zöld színû. súlyosabb esetekben a Varázslényfelügyeleti Fõosztály Kártevõmentesítési Alrészlegének segítségét kell kérni. A éjszakában világító. hogy a boszorkány vagy varázsló varázspálcának való ágat vágjon a fájáról. clabberthólyagokkal teli fa igen látványos volt ugyan. 20 cm magas). de ha megzavarják. ahol megtámadják a mágikus tárgyakat. osztály: XX A clabbert fán lakó bestia. Csutakoló ráolvasással megtisztíthatjuk otthonunkat a bundimunoktól. mivel kicsiny (max. jelenlétét átható rothadásszag jelzi. Õshazája DélAmerika. A bundimun váladéka rothasztó hatású. mely vörös színt ölt és villogni kezd. A Mágusok Nemzetközi Szövetsége azonban súlyos pénzbüntetések kiszabásával visszaszorította ezt a gyakorlatot. és hosszú. Fejébõl két kurta szarv áll ki. Igen nehéz észrevenni. s engedi. A mágia vonzza õket. osztály: XX A bowtruckle faõrzõ kisbestia. M. Nyugat-Anglia. hegyes ujjait az otthonát fenyegetõ favágó vagy kéregfaragó szemébe vájja. ha mugli közeledik. Testük atkaszerû. Ha fatetûvel kínálják. M. Amerikai mágusok egykor elõszeretettel tartottak clabberteket a kertjükben. CRUP M. béketûrõ lény. rágójuk aránytalanul nagy. kidugja számos. ha a bestia veszélyt érez. sürgõsen értesítsük a Varázslényfelügyeleti Fõosztályt (Kártevõmentesítési Alrészleg). befészkelik magukat a crupok. de exportált példányai világszerte megtalálhatók.BOWTRUCKLE M. tollazatába. Hosszú. hogy azok figyelmeztessék õket. Sima. CLABBERT M. pókszerûen hosszú lábát. Dél-Németország és egyes skandináviai erdõk lakója. a házak alapjait támadja meg. hogy elérjék annak mágikus magját. Széles szája . CHIZPURFLE M. ujjai között repülõhártya feszül. A lomb közül leugorva támad. a chizpurfle elpusztítására alkalmas.mely pofájának vigyorgó kifejezést kölcsönöz . M. hogy megkérdezze a szomszédot. zöldes penészfoltra hasonlít. köztudottan megvadul. szabadforgalmú irtóvarázsszer kapható. Beleeszik magukat a varázspálcába. s alapjában véve igen félénk. miért hagyja fent még júniusban is a karácsonyi lámpafüzért. osztály: XXX . s bekebelezik az edényben maradt bájitalcseppeket. de ha már túl nagyra nõttek. A padló alatt és a szegélylécek mögött közlekedik. Külseje alapján békával keresztezett majomra emlékeztet. augureyk és hasonló bestiák szõrébe. és apró barna szemétõl eltekintve egy darab gallyas fakéregre hasonlít.

A crup Anglia délkeleti részérõl származik. ezüstszürke bunda borítja. mint a Russelterrier. véres cafatokat talált .csak a befogásában jártas varázsló veszi észre. nehogy az feltûnjön a mugliknak. Mauritius szigetén õshonos. M. hogy muglilakta területen is kordában tudja tartani a bestiát. Petéiket. kígyózva közlekedik a mocsárban. hogy ez a tény a jelek szerint rádöbbentette õket a többi élõlény válogatás nélküli pusztításának veszélyeire. repülésre képtelen madár. A demiguise békés növényevõ. (Ezzel a képességgel a fõnix is rendelkezik. osztály: XX A diricawl pufók testû. M. DEMIGUISE M. a Mágusok Nemzetközi Szövetsége nem tartja célszerûnek eloszlatni a diricawl kihalásának tévhitét. mivel varázslókkal szemben végtelenül engedelmes. Észak. Tekintve. szomorú. illetve lábáról. a muglikhoz viszont ellenségesen viszonyul. M. Bár méretük hasonló és egyformán emberszabásúak.és Dél-Amerika lápvidékeinek lakója. Igen jellegzetes módon menekül: tollhullatva eltûnik. de súlyos sebet ejthet a sétáló ember bokáján is. azt hitték. mivel a bestia veszély esetén láthatatlanná válik . de ott is csak nehezen. Doxymarás esetén ellenszérum adása javallott. DOXY (más néven biting fairy) M. Sok mandragóratenyésztõvel elõfordult már. hogy a diricawl képes eltûnni. A dugbog csúszva. a doxy könnyen felismerhetõ a testét borító sûrû fekete szõrzetrõl valamint plusz két karjáról. Doxykat szép számmal találunk Észak-Európa-szerte és Amerika hûvösebb éghajlatú vidékein. vékony szálú. Villás farkától eltekintve nagyjából úgy fest. A crupot szinte bizonyosan mágusok tenyésztették ki. hegyes méregfoga van. bogárszárnyhoz hasonlatos. melyekbõl egyszerre mintegy ötszázat raknak. pedig a két faj sok szempontból különbözik. de ha közelebbrõl megszemléljük. fekete szeme csak ritkán csillan ki fejszõre mögül. ívelt és fényes. bolyhos tollazatú. Legkedveltebb csemegéje azonban a mandragóra. mivel a szõrszálakból láthatatlanná tévõ köpeny szõhetõ. M. . selymes. észrevehetjük uszonyszerû tappancsait és éles fogait. A doxynak kétszer két sor apró. osztály: XXX A doxyt gyakran összetévesztik a tündérrel (lásd lentebb!). Lárváik 2-3 hét után kelnek ki. A gazda köteles 6-8 hetes korban fájdalommentes metszõbûbáj segítségével levágni a crupkölyök villás farkát. lásd lentebb!) A faj érdekessége. vadászaik kiirtották a fajt. Mivel nem voltak tisztában vele. osztály: XXX A dugbog Európa. könnyen összetéveszthetõ egy fadarabbal. Kiváló háztáji „tisztogató”: a kerti törpétõl a régi gumiabroncsig mindent megeszik. Nagy. Crup-tartási engedély a Varázslényfelügyeleti Fõosztálytól szerezhetõ be. DUGBOG M. hogy legszebb palántájának levelét félrehajtva. hogy aztán valahol másutt felbukkanjon. az alatt szétmarcangolt. Ha mozdulatlan. Fõleg kisemlõsöket fogyaszt. A demiguise-bunda igen értékes.a dugbog lakomájának maradékait. a földbe ássák. hogy egykor a muglik is tudtak a létezésérõl. Szárnya vastag. DlRICAWL M. karcsú emberszabású majomra emlékeztet. bár õk „dodó” néven ismerték. Egész testét hosszú. Az igénylõnek egyszerû vizsga keretében számot kell adnia arról a képességérõl. osztály: XXXX Demiguise-t kizárólag a Távol-Keleten láthatunk.

arca hegyes. India és Kína hegyormain fészkel.EGYSZARVÚ (más néven unikornis) M. mivel képes újra meg újra regenerálódni: mikor teste elöregszik. s messzirõl könnyen összetéveszhetõ a rinocérosszal. Éneke mágikus erõvel bír: úgy tartják. Akárcsak a diricawl (lásd fentebb!). osztály: XXXX(17) A fõnix fenségesen szép. amit néha varázsfõzetek besûrítésére használnak. kizárólag gyógyfüveket esznek. Bruno Schmidtet ért. a fõnix is képes bármikor eltûnni és másutt felbukkanni. Legfeljebb 25 cm-esre nõ meg. M. A legutóbbi ismert erkling-támadás. mely nem csak a bõrt. lángra lobban. A futóféreg kedvenc tápláléka a salátalevél. Az egyszarvú alapvetõen emberkerülõ természetû. M. melyek tökéletesen egyformák. Nagyobb mint a gnóm (átlagosan 90 cm magas). jóllehet mindhárom B-kategóriájú (veszélyes. Nõsténye egyszerre egy borjút hoz a világra. hogy azután felfalja õket. A erupment szarvát. Mivel igen gyors mozgású. de szinte bármilyen növényt elfogyaszt.(16) ERKLING M. akiket az erkling igyekszik elcsalogatni a felnõttektõl. arany csõre és karma van. Akár egy tonnát is nyomhat. Vastag. majd pedig ezüstszínûek. mint varázslóét. Egyiptom. osztály: XXXX(15) Az egyszarvú Európa északi erdõségeiben élõ. a bestia halálával végzõdött. bátorságot önt a tiszta szívûekbe. de még a fémpáncélt is átlyukasztja. rendkívül nehéz befogni. s gúnyból ráragasztott nevével ellentétben igen keveset mozog. osztály: XXXX Az erkling manószerû bestia. Az erupmentek elszaporodásának az vet gátat. Az afrikai varázslók különös óvatossággal kezelik a veszélyes bestiát. Feji és farki végén. farka hosszú. viszont szinte minden támadása tragikus következményekkel jár. a németországi Fekete-erdõben õshonos. s adott esetben boszorkány közeledését szívesebben fogadja. hegyes szarvat visel. M. csak szigorú ellenõrzés mellett használható) varázscikk. kötélszerû. hófehér lóként írható le. ha felingerlik. A német Mágiaügyi Minisztérium szigorú óvintézkedéseinek köszönhetõen az utóbbi évszázadokban minimálisra csökkent az erklingek által elkövetett gyilkosságok száma. Szarvával. gyönyörû bestia. . majd saját hamvaiból kismadárként új életre kel. ember vagy állat halálát még soha nem okozták. amely egy hatéves varázslógyermeket. Hosszú arany farktollai. de a csikók eleinte arany-. és jellegzetes. A fõnixkönny gyógyító hatású. ERUPMENT M. és rettegéssel tölti el a gonoszokat. osztály: X A vastag. Igen magas kort érhet meg. Az erupment csak akkor támad. olyan nedvet fecskendez ellenfelébe. A fõnixek szelíd lények. FÕNIX M. farkát és robbanó nedvét egyaránt használják varázsfõzetek készítéséhez. hattyú nagyságú. nagy erejû afrikai bestia. M. M. osztály: XXXX Az erupment termetes. különösen a gyerekekre hat. Kifejlett állapotban homloka közepén szarvat viselõ. Hangja hipnotikus erejû. amitõl az felrobban. Az unikornis szarva. visító hangon nevet. Az ifjú Schmidt ugyanis fejbe csapta az erklinget apja kompakt üstjével. hogy a párzási idõszakban a bikák nem ritkán felrobbantják egymást. karmazsinpiros madár. vizesárkokban él. nyálkát termel. barna futóféreg nedves helyeken. vére és szõre komoly varázserõvel bír. FUTÓFÉREG M. szürke bõre védelmet nyújt neki a legtöbb bûbájjal és átokkal szemben. Orrán vaskos.

(20) Snidgetrezervátumokat világszerte találunk. osztály: XXX A fwooper feltûnõen élénk színû afrikai madár. lótestû nagybestia. hajlott hátú lény. s körbeforgó szárnyízületének köszönhetõen hihetetlenül gyorsan képes irányt változtatni. GRIFF M. amint egy hegyi troli graphornt próbál szelídíteni.legfontosabb intézkedésként . ezért gyakori látvány a graphorn ejtette sebekkel borított troli. csõre vékony és hosszú. de mára az egész világon elterjedt. mivel az állat tartása fokozott körültekintést igényel. hiszen a szarvat igen nehéz megszerezni. . tudunk egy esetrõl. hogy a vadászó mágusok egy idõben a kihalás szélére juttatták a fajt. félreesõ helyen építi. Az átkot havonta meg kell újítani. Tollából igen szép penna készíthetõ. s fertõzi meg a mézet. szõrös testû. Teste tökéletesen gömbölyû. a legtöbb bûbáj lepattan róla. A hatóságok felismerték a veszélyt: védelem alá helyezték a golden snidgetet. lévén igen agresszív természetû. A griff nyers hússal táplálkozik.a kviddicsjátékban az aranycikesszel helyettesítették. osztály: XXX A hippogriff sasfejû.teste és hátsó lába viszont oroszlánt idéz. Õshazája Görögország.FWOOPER M.bár kezdetben kellemes hallgatni . Rendkívül sebesen repül. négyujjú hátsó lábán. Az efféle kísérlet többnyire kudarccal végzõdik. Néha tanúi lehetünk. és . A fwooper-vásárláshoz külön engedély szükséges. barlangban vagy más sötét. de színpompás. Hosszú. hegyes szarvát elõszeretett használja. M. Csalánnal táplálkozik. osztály: XXXX A griff fejét és mellsõ lábát tekintve óriássasra emlékeztet . M. A golden snidget tolla és szeme olyan becses portéka. Felegyenesedve jár nagy. piros szeme ékkõszerûen csillog. osztály: XXX Az Európa északi tájain honos glumbumble szürke. GRAPHORN M. Éneke . védett madárfaj. A glumbumble gyakran költözik be méhkasokba. mely sok varázsfõzet hozzávalója. a griffet is gyakran alkalmazzák kincsek védelmére.hosszú távon õrjítõ hatású(18). osztály: XXXX A graphorn Európa hegyvidékeinek lakója. M. melyet a hopszánglevél elfogyasztása után fellépõ hisztéria gyógyítására használnak. rózsaszínû. Bár a griff nem épp szelíd természetû. M. méregdrága termék. ezért a fwoopert mindig némító átokkal verve árulják. repülõ rovar. citromzöld vagy sárga. Melankóliakeltõ melaszt termel. Európából származik. mintás tojása is kedvelt. M. Megtermett. Az õrölt graphornszarv. Csakúgy mint a szfinxet (lásd lentebb!). GLUMBUMBLE M. GOLDEN SNIDGET M. M. HIPPOGRIFF M. A graphorn bõre még a sárkányénál is ellenállóbb. Lehet narancssárga. mikor egy kis csapat jól képzett varázsló összebarátkozott eggyel. osztály: XXXX(19) Igen ritka. Fészkét faodúban. szürkésvörös szõrû.

mert még senkinek nem sikerült elvégeznie rajta a megfelelõ vizsgálatokat. Képzett varázslónak nem jelenthet gondot az elriasztása. de petéibõl nem hernyók. fõleg gnómokra vadásznak.5 méteresre is megnõhet. és korántsem nevezhetõ színpompásnak (általában sötétbarna vagy fekete). HORKLUMP M. Gyakran összetévesztik a hasonló méretû (15-20 cm-es) tündérmanóval. melyeket gyökér módjára a földbe ereszt. de zsákmányul ejtik a vakondot. M. M. ezekkel viszont cseppet sem fukarkodik. IMP M. felkutatására izmos tapogatóit használja. M. A vizenyõs. M. A jeti akár 4. Mindent és mindenkit megeszik. kékaranyderes példányt. A kicsi egy hét alatt megtanul repülni. de ez nem bizonyított. A jarweyk életük nagy részét a föld alatt töltik. . amint kedvenc elfoglaltságát ûzi: megpróbálja fellökni. drótszerû sörtéket találunk. undok hólény) M. osztály: XXX A Görögországban õshonos hippokamposz deréktól elõre ló. félig átlátszó héjú tojásában jól megfigyelhetõ az ebicsikó. de hosszabb utakra csak hónapok múltán tudja elkísérni anyját. Gombára emlékeztetõ húsos. osztály: XX Kizárólag Nagy-Britanniában és Írországban elõforduló kisbestia. de szívesen elfogyaszt madarakat és kisebb emlõsöket is. Bár a faj a Földközitengerben honos. Ha a bestia viszonozza a gesztust. M. törékeny héjú tojást rak. hanem „kész”. a sellõk 1949-ben Skócia partjainál befogtak és megszelídítettek egy gyönyörû. JARWEY M. Gyorsan szaporodik. Európa északi részén. osztály: XXXX A Tibetben élõ jeti feltételezhetõen a troll rokona. melybõl alig 24 óra múlva kikel az utódállat. Alacsony értelmi szintjébõl kifolyólag azonban tartalmas eszmecsere nem folytatható vele: megnyilvánulásai rövid (s gyakran sértõ) kijelentésekre korlátozódnak. mint a tündérmanóé. kb. de fél a tûztõl. osztály: XXX A janvey Nagy-Britanniában. attól hátra hal. HIPPOKAMPOSZ M. egy átlagos méretû kertet néhány nap alatt megtolt. odamehetünk hozzá. Fészkét a földön építi. A horklumb a kerti törpe kedvelt csemegéje. hogy beszélni tud. Írországban és Észak-Amerikában honos. s békés szándékunkat jelezzük meghajlással. rózsaszín testén fekete.5 cm-es utódok kelnek ki. s egyetlen nagy.Szelídítése szaktudást igényel! (Hagrid nem olvasta ezt a könyvet?) A hippogriff megközelítésekor nézzünk az állat szemébe. JETI (más néven majomember. Az imp apró rovarokat eszik. testét tetõtõl talpig hófehér bunda borítja. szaporodási szokásai hasonlóak a tündéréhez. a patkányt és a mezei egeret is. ami és aki az útjába kerül. A hippogriff elsõsorban a földbõl kikapart rovarokkal táplálkozik. elgáncsolni az arra járókat. A humora azonban épp olyan közönséges. de folyópartokon is tanúi lehetünk. lapos területeket kedveli. osztály: X A horklump Skandináviából terjedt el. de más említésre méltó hasznot nem hajt. lapáttalpú. 2. Fõ tápláléka a földi giliszta. A hippokamposz nagy. bár az imp nem tud repülni. Csupán annyiban különbözik egy nagyra nõtt menyéttõl.

A világ legnagyobb kelpije a skóciai Loch Nessben él. a sellõknek ellenben sikerült háziasítaniuk. Feje tetején vízzel teli üreg található. hogy a bestia mugli kutatók közeledtére vidrává változott. Búcsúdalával kiad magából minden hangot. Õshazája Görögország. osztály: XX Az Európa és Amerika északi részén elterjedt jobberknoll apró testû. a jövendõmondáshoz. A kelpi oly módon gyõzhetõ le. Mivel a kentaurok emberi értelemmel rendelkeznek és beszélni is tudnak. az íjászathoz és az asztronómiához. hogy nem igazi tengeri kígyóval van dolguk. amit életében hallott. deréktól lefelé azonban ló. osztály: XX Nagy-Britannia és Írország tavaiban találhatunk rá erre a halványzöld. M. majd nyomban beugrik a lakóhelyéül szolgáló folyóba vagy tóba. fejüregébõl kifolyik a víz. hogy varázslókkal és muglikkal szemben egyaránt bizalmatlanok. Ettõl megszelídül. apró halakkal táplálkozó vízidémonra. melybe az illetõ belekarcolta a nevét. A kappa az élõ ember vérével táplálkozik. rovarevõ madár. kék pettyes. visszafelé „öklendve fel” azokat. M. hegyes szarvú. de ma már Európaszerte találunk kentaur-közösségeket. KAPPA M. KENTAUR M. KÁKALAG M. s tény. ez utóbbiak maguk is el tudnak bújni az emberek elõl. osztály: XXXX A kappa japán vízidémon. KELPI M. A Mágiaügyi Minisztérium csak saját kifejezett kívánságukra sorolta õket ebbe a kategóriába (lásd a Bevezetést). törzsét és karját tekintve ember. és kezessé válik. s a mélyben elfogyasztja lovasát. A jobberknolltoll az igazságszérumok és a memóriaital egyik hozzávalója. de halála percében hosszan felkiált. Piton se ebbõl tanult. A Mágusok Nemzetközi Szövetségének megfigyelõi akkor jöttek rá. osztály: XXXX(21) A kentaur fejét. Majomra emlékeztet. 10-50 fõs csordákban élnek. de nem támad meg olyan személyt. M. osztály: XXXX Ez a Nagy-Britanniában és Írországban honos vízidémon. Hosszú ujjai markolásra igen alkalmasak. A mágiaügyi hatóságok minden érintett országban kijelöltek olyan területeket. igyekezzünk elérni. hogy jól értenek a gyógyításhoz. . így nemigen szorulnak varázslói védelemre. hogy elhelyezõ bûbáj segítségével felkantározzuk.jóllehet.JOBBERKNOLL M. A kentaur erdõlakó lény.ha ugyanis így tesz. A kákalag a muglikkal és a mágusokkal szemben egyaránt ellenséges. Érdekes tulajdonsága. leggyakrabban hínársörényû ló képében jelenik meg. majd azok távozása után újfent kígyó alakját öltötte. amellett hogy rengeteg féle alakot képes ölteni. A lótest színe változó. akitõl kap egy olyan uborkát. s a kappa elveszti minden erejét. a fogalom szigorú értelmezése szerint nem bestiák. M. viszont könnyen eltörnek. mikor tanúi voltak. sekély tavak és folyók lakója. hogy élete végégig néma. Ha kappával kell harcolnunk. A kentaurok életérõl keveset tudunk. A hátára csalogatja a gyanútlan vándort. Általánosságban elmondhatjuk. Kedvenc megjelenési formája a tengeri kígyó (lásd lentebb!). Azt tartják róluk. hogy nagyjából egyformán ítélik meg a két embercsoportot. de testét szõr helyett pikkelyek borítják. M. ahol a muglik nem háborgathatják a kentaurokat . hogy a bestia meghajoljon .

osztály: XXX A kneazle-t.) Levelekkel táplálkozik. . ezt a macskaszerû kisbestiát Nagy-Britanniában tenyésztették ki. farka az oroszlánéhoz hasonló. hogy a ház lakója csapdába akarja csalni õt. A kimératojás A-kategóriájú. Erdõkben. de szereti felhívni magára a muglik figyelmét. remek házi kedvenc válik belõle. 30 cm. ami néhány óra múlva eltûnik . osztály: XX A gnóm egész Észak-Európában és Észak-Amerikában elterjedt közönséges kerti kártevõ. M. s jóindulatúbbak az impeknél. Keresztezhetõ a macskával. hogy felkeltse a muglik érdeklõdését. hogy elszédüljön. füle feltûnõen nagy. hogy Hagrid nemsokára szerez egyet. de a gyõztes varázsló annyira kimerült a harcban. A kneazle bundája foltos.ezzel egyedül állnak az „aprónépbe” tartozó fajok között -. osztály: XXXXX A kiméra ritka görög szörnyetegfaj. ha élelmet tesznek ki neki a kertbe. feje aránytalanul nagy. Rendkívül veszélyes.KERTI TÖRPE (más néven gnóm) M. illetve erdõs vidékeken él. nem tudunk róla. csontos. osztály: XXX A leprikónok értelmesebbek a tündéreknél. de van köztük egy fontos viselkedésbeli különbség. Kneazle (a cruphoz és a fwooperhez hasonlóan) csak engedéllyel tartható. gonosz és vérszomjas bestia. osztály: XXX Az Európa és Amerika északi felén honos knarlt a muglik általában sündisznónak nézik. s bár megrögzött csínytevõ hírében áll. de sosem kérvényezték.ezt roppant szórakoztatónak tartja. Okos. magasságuk kb. Egyetlen olyan esetet ismerünk. 15 cm. M. de ma már a világ minden részébe exportálják. esetenként agresszív állat. amikor valakinek sikerült elpusztítania egy kimérát. Magassága kb. A knarl ezzel szemben a gesztusból arra következtet. bár ezt a módszert manapság sok varázsló túl kegyetlennek tartja. és szörnyethalt. mint a tündér. Kizárólag Írországban fordulnak elõ. hogy valaha is súlyos kárt vagy maradandó sérülést okozott volna bárkinek. A törpementesítéshez jarweyt is használhatunk. majd a kerítés fölött kihajítjuk a kertbõl. KNARL M. Nem egy mugli gyermek szenvedett már el méltatlanul büntetést olyan vandál cselekedetért. nem kímélve se növényt. M. KlMÉRA M. Képesek az emberi beszédre . hogy felismeri az alattomos. és bosszúból feldúlja a kertet. egyszerre legfeljebb nyolc kölyköt fiadzik. elfogadja és elfogyasztja az adományt. A sün. pettyes vagy tarka. lába erõs.W. A leprikón elevenszülõ. (Én nem R. kereskedelmi forgalomba nem hozható cikknek minõsül. a pixiknél vagy épp a doxyknál . KNEAZLE M. Kezdetleges ruhájukat levelekbõl készítik. Oroszlánfeje. Színük zöld. kecsketeste és sárkányfarka van. hogy vegyék fel õket az értelmes lények sorába. se díszeket. de ha megkedvel egy boszorkányt vagy varázslót. ennek következtében majdnem olyan gyakori figura a mugli gyermekirodalomban. mivel külseje elég szokatlan ahhoz. tuti. LEPRIKÓN (más néven ír manó) M. önálló. Külsõre a két faj valóban tökéletesen egyforma.de azért pajkos kis bestiák. Különleges képességei közé tartozik. M. és biztos ösztönnel hazavezeti eltévedt gazdáját. hogy nem sokkal késõbb lezuhant szárnyas lováról (lásd lentebb!). M. Az aranyhoz megtévesztésig hasonló anyagot termel. gyanús egyéneket. Eltávolításának módja: a lábánál fogva megforgatjuk. melynek valódi tettese egy sértõdött knarl volt.

vajh mi vethet ily árnyékot egy szobában. Felidézem a napot. hullámzó fekete köpeny. Mivel azonban a nyavalyás szinte mindig az alvó embert támadja meg. nemkülönben orrlikam. melyen a városi Köpkõ Klub elnökének választaték. mint az áldozatul esett ember. Felpillantván látám. Hamarost könnyû terhét is érzem testemen. Akit mackled malaclaw csípett meg. Ha veszélybe kerül. egy hétig balszerencse üldözi. Éjjelenként a földön siklik. legalább egy héten át ne kössön fogadásokat. Mivel nem mozdulék. Fekete köpenyhez hasonlít. Módfelett elborzadék viszont. semmiképp sem tanácsos megenni. A’ hiszemben. Európa sziklás partvidékein él. Mint holmi lebegõ szélû. Csípése különös mellékhatással jár: a sérültet az eset után kb. hogy hamarost eszméletem veszítem az ájer hiányától. aki 1782-ben pápua új-guineai nyaralása során túlélt egy lethifoldtámadást. A lethifoldról szóló legelsõ beszámoló szerzõje Flavius Belby mágus. Tudván. összehúzza méregzsákját. Már államon erezem nyirkos érintését. A méreg felhasználását szigorú elõírások korlátozzák! MACKLED MALACLAW M. Annak ellenére. Amint az Belby drámai hangú beszámolójából is kiderül. s épp oly nyomtalanul eltûnik. egyes varázslók pedig bájitalokba keverik lefejt mérgét.szerencsére . Arcomon a bestiával. a lethifold bizonnyal azt hitte: kiszemelt áldozata aluszik. M. hogy az árnyék mászni kezd felfelé ágyamon. amely sajna épp oly kevés eredményt hozott. s oldalt fordulván lezuhantam az ágyról. bõrömön tapasztalva elborító hûvösségét. megmaradt erõmet öszvegyûjtvén pálcámat a bestia halált hozó redõire szegeztem. többnyire nincs lehetõség varázslással védekezni ellene.mivel az átok nem gyûrte le a szörnyet. melyet csupán a hold világa ér. mert biztos kudarcra számíthat. Hanem én hadakoztam ellene. M.a hátráltató rontásra. Megfojtott áldozatát a lethifold ott helyben. s csak a trópusokon fordul elõ. midõn rémülten felültem az ágyban. úgy kúsza a bestia arcom iránt. mert húsa magas lázat és visszataszító zöldes bõrelszínezõdést okoz. hogy némileg hasonlít a homárra. l cm (az áldozat bekebelezése és megemésztése után egy ideig valamivel vastagabb). hátamat mutatván az ablaknak. hogy rátapadt arcomra. és tartalmát támadója felé pumpálja. A mackled malaclaw páncélja világosszürke. és elvégeztem a patrónusbûbájt. meglehetõsen primitív lény mindössze egy gumiszerû csõbõl és egy méregzsákból áll. a lethifoidot csak a patrónusbûbájjal gyõzhetjük le.kissé megvastagodott állapotban . s azonmód eliszkolt. megfordultam ágyamban. egyszerre halk suhogás ütötte meg fülem.(22) LOBALUG M.LETHIFOLD (más néven living shroud) M. osztály: XXX A lobalug az Északi-tenger fenekén él. de figyelmem erõnek erejével a bódító átokra irányozám. hogy a künt magasló fa lombjának zaját hallám. Nagysága nem haladja meg a 30 cm-t. midõn látnom kellett. osztály: XXXXX A lethifold . de nagyobb testû zsákmánnyal is megbirkózik. amely a sarokba hulla. osztály: XXX A mackled malaclaw szárazföldi állat. betakarván szájam. az ágyban megemészti. és ne kezdjen kockázatos vállalkozásokba. Mozdulatlanul feküdtem. Kótyagosan vergõdve tovább kapálódzék. .elhagyja a házat. Hajnali egy óra tájt. Azon nyomban friss ájer legyintette meg arcomat. mely hálószobám ajtaja alatt siklott befelé. Fõleg apró héjas állatokat fogyaszt. s akkor pillantásom egy forma és alak nélkül való. Az álnok szörnyeteg iparkoda megfojtani engem oly módon. annak utána penig . A sellõk fegyverként használják a lobalugot.ritka bestia. M. életetõ ájer híján mind inkább elkábulék. hogy patrónusom szarvával eltaszítá tõlem a halálos árnyat. habár likat égetett az ajtóba . éjfekete árnyra ese. A lethifold immár körbe csavarodott testemen. Ez a 25 cm hosszú. midõn végre elnyomott volna az álom. Azután . megmarkolám hát jó varázsos pálcám. találgatván. Segedelmet híni nem bírtam. vastagsága kb. sötétzöld pöttyökkel.

fekete szeme van. nagy fejtörést okozva ezzel a mugliknak. osztály: XXX A nogtail Európa. M. Hatalmas termete ellenére zajtalanul jár. Nagy-Britannia partvidékeinek lakója. 25 cm hosszú. A Varázslényfelügyeleti Fõosztály Kártevõmentesítési Alrészlege tucatnyi albínó ebet tart készenlétben erre a célra. Nagy-Britanniában és Írországban lelhetõ fel. Oroszország és Amerika ritkán lakott területein elõforduló démon. Hosszú lába. M. minél nagyobbra nõ.MANTIKÓR M. M. NUNDU M. mely óriásira nõtt leopárdhoz hasonlít. annál több kárt okoz a gazdaságnak. A moke-bõrt a varázslók nagy becsben tartják.csak teliholdkor merészkedik elõ odújából. emellett hasznos is lehet: ha ugyanis napkelte elõtt összegyûjtjük az ezüstszínû ürüléket. csakúgy mint az élõ állat. osztály: XXXXX A mantikór emberfejû. A nogtail rendkívül fürge.lejtenek a holdfényben. tolvajok nehezen találják meg. osztály: XXXXX Ez a kelet-afrikai bestia. kerek szeme a feje tetején helyezkedik el. Ez a „lobonc”. szúrása azonnali halált okoz. A búzaföldeket gyakran érdekes geometriai alakzatokban tapossák ki. tömpe farka és keskeny. úgy tartják. Elhagyatott helyeken a mooncalfok hátsó lábukra állva bonyolult koreográfiájú táncot sokak szerint egyfajta násztáncot . A pikkelyes bõr idegen közeledtére összezsugorodik. Belopakodik az ólba. ennélfogva a muglik még soha egyetlen moke-ot se vettek észre. igen nehéz elkapni. oroszlántestû. Csökött malacra hasonlít. ezüstös zöld gyík. Bármikor képes összezsugorodni. a világ talán legveszélyesebb szörnyetege. Legkevesebb száz jól . halkan dudorászik. és a malacokkal együtt szopja a kocát. Minél tovább teheti ezt észrevétlenül. Hátán tengeri rózsára emlékeztetõ kinövés található. és már a lehelete is mérgezõ. s azzal trágyázzuk a mágikus növények. így a zsebmetszõk. virágok ágyasait. skorpiófarkú görög szörnyeteg. rontásokkal szemben. osztály: XXX A murtlap patkányszerû lény. M. mint a kiméra. osztály: XX A mooncalf rendkívül félénk teremtés . osztály: XXX A moke kb. valamint azoknak a lábát. ha pácolva megesszük. ellenállóbbá tesz az átkokkal. A mantikór bõre visszaver szinte minden ismert bûbájt. M. mivel kiváló erszény. A murtlapok héjas állatokat esznek. ahova beköltözött. Túl nagy mennyiségben fogyasztva azonban csúnya vörös szõr nõ tõle a fülünkben. Holdfényben táncoló mooncalfokat látni felejthetetlen élmény. de ha egy fehér kutya kiûzi a birtokról. Mooncalfokat világszerte találunk. a palánták rendkívül gyorsan és nagyra nõnek. Épp olyan ritka s épp olyan vérszomjas. MOONCALF M. Két dülledt. NOGTAIL M. lapos lábfejben végzõdik. akik botor módon rájuk lépnek. MOKE M. MURTLAP M. M. nem tér vissza többet. miközben elfogyasztja áldozatát. pénztárca készíthetõ belõle. Esetlenül vékony lába jókora. Halványszürke teste sima.

hogy csomót kötnek a lábára. M. fülénél fogva felkapják az óvatlan embert. A mozgásképességét vesztett plimpynek. úgy bánnak el vele. A fenéken fel-alá járkálva gyûjti táplálékát. A Varázslényfelügyeleti Fõosztályon belül mûködõ Padlásszörny Különítmény minden esetben eltávolítja a bestiákat a muglikézbe kerülõ ingatlanokból. ahol összefogdossa és elfogyasztja a pókokat. testhossza a 4. az pedig órákig is eltarthat. márványos testû halnak két hosszú. M. puha ezüst alkotja. ki kell csomóznia lábát. osztály: XXXX Az occamy a Távol-Keleten és Indiában honos. sõt kedves állat. osztály: XXX Lockhartnak XXXXXX Tündérmanókkal leggyakrabban az angliai Cornwallban találkozhatunk.képzett varázslónak kell összefognia a legyõzéséhez. Tollas. Külsõre pedig elég ijesztõ. Ez a fekete. de a varázslók számára a padlásszörny jelenléte általában kedvelt társalgási téma. mely elsõsorban vízicsigákból áll. ORRONTÓ FURKÁSZ M. M. Nagy örömüket lelik különféle csínyek. sok családban házi kedvencnek tekintik. néha kisebb tárgyakat hajigál céltalanul. A sellõk. legfeljebb rámordul arra. osztály: XXX Ennek a gömbölyû. Acélkék színûek. Magas. kétlábú. ami csillog. de nem különösebben veszélyes lény. 20 cm nagyok és szerfölött pajkosak. de alapjában véve jámbor. otthoni tartásra nem alkalmas. szárnyas és kígyótestû lény.készíti. Bár szárnyuk nincs. Tápláléka fõleg patkányból és madarakból áll. amelyek héját a legtisztább.5 métert is elérheti. M. de néha majmokat is elragad. osztály: XXX A furkász Nagy-Britanniában honos. kissé nyálkás testû. heccek elkövetésében. osztály. ruházatát. és fogszabályzásra is szorulna.akár 20 méter mélyen . Általában varázslók birtokában lévõ házak padlásán vagy a pajtában lakik. együgyû lény. M. POGREBIN M. mert nagy károkat okozhat ingóságainkban. és fa vagy épület tetejére helyezik áldozatukat. molylepkéket. akiket bosszant a plimpy jelenléte. Bár a furkász szelíd. max. csacsogó hangokat hallatnak. s egyszerre 6-8 fiókát ellik. ásólábú kisbestia szenvedélyesen szeret mindent. PLIMPY M. hosszú orrú. A mély tavak lakója. vékony. tudnak repülni. Nem különösebben veszélyes állat. hogy újra úszni tudjon. de beszédük csak a többi pixi számára érthetõ. bolyhos szõrû. úszóhártyás lába van. aki elbotlik benne. Elevenszülõk. M. PADLÁSSZÖRNY M. Minden közeledõre rátámad. Gyakran hallat panaszos hangokat. különösen ha tojásait védi. bár néha megcsipkedi az úszó ember lábát. sõt. XX A padlásszörny csúf. osztály: XXX . PIXI (más néven tündérmanó) M. OCCAMY M. A koboldok föld alatti kincseket kerestetnek vele. Vackát mélyen a föld alatt .

mély. Ez a gömbölyû testû. és a klán minden egyes tagját ötlábú szörnnyé változtatták. következésképpen az átváltoztatott MacBoonoknak bele kellett törõdniük. fényes. hogy az élet értelmetlenségén keseregjen. QUINTAPED (más néven Hairy MacBoon) M. PUFFSKEIN M. És mi lett vele? Fred gurkónak használta. aki elmesélhetné.A pogrebin orosz démon.aMcClivertekésaMacBoonoklakták. Jobb híján feltételeznünk kell hát. így gondozása egyszerû. mi történt õseivel. Felegyenesedve jár patás lábán. ha jól érzi magát. és mindeddig sikeresen kivédték. vékony. gömbölyû kõre hasonlít. közeledtére mindig elrejtõzik.elégedettek jelenlegi bestia állapotukkal. Az ételmaradéktól a pókig mindent elfogyaszt. . Ilyenformán egyetlen pálcaforgatásra képes ember se maradt a szigeten. Ez a szokása igen népszerûvé tette a mágusgyermekek körében. 60 cm magasak. hogy a Varázslényfelügyeleti Fõosztály mágusai befogják és visszaváltoztassák akár egyetlen példányukat is. A hagyomány úgy tartja. A visszaváltoztatásra tett kísérletek rendre kudarccal végzõdtek. Elõszeretettel szegõdik az ember nyomába. a legelõn a lovak között keres helyet magának. Ha kuporog. s a tusa során Dugald életét vesztette. ugyanis a varázslónak hírhedten ügyetlen MacBoonok szörnyalakban összehasonlíthatatlanul veszélyesebb ellenfélnek bizonyultak. osztály: XX A porlock az angliai Dorsetben és Írország déli részén honos lóõrzõ lény. a simogatást és a dobálást egyaránt jól tûri. puha bundájú lény rendkívül szelíd. Az emberrel szemben gyanakvó. rózsaszínû nyelvét. vörösesbarna szõr borítja. Késõbb kiderült. Dugald és a MacBoonokat vezetõ Quintius egy alkalommal részegen párbajoztak. osztály: XX Nekem volt egy ilyenem. hatalmas. zümmögõ hangot hallat. Mikor végül megáll és térdre rogy. s táplálékot keresve körültapogatózik a házban. hogy örök idõkig szörnyként fognak élni. a pogrebin azonnal lekuporodik. A legenda talán igaz. orra feltûnõen nagy. a Skócia legészakibb pontja fölött található Drearszigeten fordul elõ. teste szõrös. Néhány óra után a kiszemelt áldozaton a kedélybetegség tünetei mutatkoznak: levertség. hogy a bosszúszomjas McClivertek ezután egyik éjjel körülvették a MacBoon-házat.M. mélabú lesz úrrá rajta. Igénytelen. de egy jól irányzott rúgás is megfelel a célnak. Jelenléte miatt Dreart feltérképezhetetlenné tették. s elõszeretettel dugja fel nyelvét az alvó varázsló orrába. M. hogy ezzel hibát követtek el. osztály: XXXXX A quintaped vérszomjas. Alacsony súlypontú testét és öt tuskóvégû lábát sûrû. A puffskein világszerte elterjedt. pontosabban annak árnyékában maradva követ. Idõrõl idõre kidugja hosszú. A legenda szerint a Drear-szigetet egykor két varázslócsalád. A kifejlett példányok kb. A quintapedek nem tudnak beszélni. vajszínû. Alig 30 cm magas. hogy a „Hairy MacBoon”-ok . akit árnyékként. Egyetlen helyen. hajszerû. Valahányszor az árnyék gazdája hátranéz. talán nem. Istállókban összegömbölyödve pihen a szalmán.ha csúfnevük valóban eredetüket tükrözi . s az ötlábúak az egész McClivert klánnal végeztek. a pogrebin ráveti magát. M. rövid karja négy tömpe ujjban végzõdik. PORLOCK M. Bundája bozontos. emberevõ hajlamú ragadozó bestia. hisz egyetlen McClivert vagy MacBoon se maradt. hogy elmajszolja az orrváladékot. életét lovak õrzésével tölti. szürke feje viszont csupasz.A McClivert klán feje. A porlock félénk lény. Füvet eszik. sûrû fejszõrzete merev. Bizonyosságot nem szerezhetünk. A támadás azonban könnyen visszaverhetõ: megteszi bármilyen egyszerû bûbáj vagy bódító átok. akik házi kedvencként tartják. s megpróbálja felfalni.

félelmet keltõ külseje miatt. A faj sajátos viselkedési szokásait azon párszaszájú varázslók leírásaiból ismerjük. A runespoor általában rövid életû. osztály: XXX Ezek a törpeszerû lények csatamezõk földi üregeiben és egyéb olyan helyeken élnek.RAMÓRA M. az észak-amerikai és távol-keleti vadonok lakója. 180-200 cm-es. s számos törvényerejû rendelettel védi a halorzó mágusoktól. de az utóbbiakhoz is csak speciálisan képzett. és megpróbálnak agyonverni. A (szembõl nézve) bal oldali fej a tervezõ: kitalálja. Nõstényeik általában nagyobbak és agresszívebbek a hímeknél.a mágikus lények között egyedülálló módon . melynek feladata a kritizálás. kereskedelmi forgalomba nem hozható árunak minõsül. SÁRKÁNYOK M. A sárkányok családjába tíz faj tartozik. A telivér fajok a következõk: . Bûbájjal vagy ártással könnyen elûzhetõk. -máj és -szarv komoly varázserõvel bíró. A runespoor . Vére emberfeletti erõt kölcsönöz annak. Gyakori az olyan példány. M. RÕTSIPKÁS M. -vér. M. E varázslatos nedû azonban a beszerzési nehézségek miatt szinte soha nem bukkan fel a szabadpiacon.ennél a bal és a középsõ fej összefogtak. M. így ritka hibridek jöhetnek létre. Ezekbõl a feljegyzésekbõl kiderül. osztály: XXXX A háromfejû runespoor õshazája az afrikai Burkina Faso. A rõtsipkások fõleg Európa északi részén gyakoriak. Igen feltûnõ állat. osztály: XX A ramóra az Indiai-óceánban élõ ezüstszínû hal. ahol valaha emberek vérét ontották. RÉEM M. osztály: XXXX A réem rendkívül ritka. ezért a Burkina Faso-i Mágiaügyi Minisztérium egyes erdõkben feltérképezhetetlen rezervátumokat jelölt ki számára. A runespoor. aki megissza. idegesítõ sziszegéssel kommentálja két társa teljesítményét. szüntelen. A runespoor-tojás az agyserkentõ bájitalok értékes hozzávalója. aranybõrû óriásbivaly. A jobb fej. osztály: XXXXX A mágikus bestiák talán leghíresebb és az egyik legnehezebben elrejthetõ csoportja. de komoly veszélyt jelentenek a magányos muglikra. mivel fejei hajlamosak a civakodásra. akiket éjszaka megtámadnak. Erõs varázsa segítségével lehorgonyozza a hajókat. gyönyörû látomásoknak. bár nem különösebben agresszív lény. hozzáértõ varázsló közelítsen! A sárkánybõr. akik birtokoltak és kifaggattak ilyen lényeket. A középsõ fej az álmodozó (a runespoor gyakran napokig mozdulatlanul fekszik. egykor a feketemágusok kedvelt állata volt . és leharapták bírálójukat.száján préseli ki tojásait. keresett cikkek. -szív. RUNESPOOR M. A kritikusnak veszélyes méregfoga van. Ezek néha keresztezõdnek egymással. Ennek és magának a bestiának évszázadok óta virágzó feketepiaca van. merre menjen és mit csináljon a kígyó. élénk narancssárga testét fekete csíkok díszítik. amelyiknek hiányzik a jobb feje .nyilván feltûnõ. a sárkánytojás azonban A-kategóriájú. M. A Varázslók Nemzetközi Szövetsége nagy eszmei értékûnek nyilvánította a ramórát. M. hogy a kígyó egyes fejei más és más célt szolgálnak. megvédi a tengeri utazót. képzelgéseknek adva át magát).

. mint a hím. hogy ha ingerlik. Hátán borotvaéles taréjsort. A hebridai fekete hossza a kilenc métert is elérheti. Testét sima. Pikkelye durva. Viszonylag békés természetû. Nevét annak köszönheti. Fõ tápláléka a szarvas. Az opaleye tojása sápadtszürke.az állomány fennmaradását biztosítandó . arannyal pöttyözött tojásának héja nagyra becsült varázsszer a kínai mágiában. Tüzet karcsú csóvákban fújja. MAGYAR MENNYDÖRGÕSÁRKÁNY A legveszedelmesebbnek (ez nem vicc) tartott sárkányfaj. amelyet egy domináns nõstény elûzött területérõl. farka hegyén nyílhegy alakú tüskét visel. szarvai és a farkából kiálló tüskék bronzvörösek.innen a neve. de tudvalevõleg nagyobb zsákmányállatokat is elejt. Élénkpiros lángot fúj.ANTIPODEAN OPALEYE Az opaleye Új-Zélandon honos. Az ilfracombe-i incidens ellenére (lásd a Bevezetõt!) ezzel a sárkányfajjal van a legkevesebb gond. A hetvenes évek végén lezajlott kengurumészárlást feltehetõleg egy hím opaleye követte el. hanem völgyekben él. A walesi zöldsárkány jellegzetes. ha éhes. KÍNAI GÖMBLÁNGSÁRKÁNY (más néven oroszlánsárkány) Az egyetlen távol-keleti sárkányfaj. Áttöréséhez a kicsinyek kikelésükkor a farkukat használják. Talán a legszebb sárkányfajta. Külseje igen szembetûnõ. A gömblángsárkány agresszív. A magyar mennydörgõsárkány kecskét. Az opaleye-hoz hasonlóan fõleg juhokra vadászik. zölddel pöttyözött. Élénkpiros. csillogó.ha teheti . amelyen addigra kifejlõdnek a tüskék. Kivételesen hosszú lángcsóvát tud fújni. fitos orrban végzõdõ pofáját aranyszínû tüskék veszik körül. meglepõen dallamos üvöltése könnyen felismerhetõ. az emberek elõl elbújik. vörös pikkelyek borítják. sõt szarvasmarhát is felragad a földrõl. Pikkelye szivárványszínekben játszik. szeme fénylõ. Kimondottan óriásgyíkszerû testét fekete pikkelyek borítják. Cementszürke tojásának héja rendkívül kemény. Néha még vadászterületét is hajlandó megosztani egy-két másik sárkánnyal. akár 15 métereset is. többnyire csak akkor öl. bíborpiros. ha eredeti élõhelyén túlszaporodik. Szárnya a denevérére emlékeztet. Minden egyes példánya 250 négyzetkilométeres vadászterületre tart igényt. HEBRIDAI FEKETESÁRKÁNY Ez a Nagy-Britanniában honos sárkányfajta agresszívebb walesi rokonánál. Sárkánytól szokatlan módon nem hegyvidékeken. orrlyukain át gomba alakú tûzgomolyagot fúj. a fészekhez tévedõ muglik általában õskövületnek tartják. a nõstény nagyobb. de bizonyítottan átvándorol Ausztráliába is. Mindenféle emlõst elfogyaszt. de néha nagytestû kutyákat. sokszínû szemében nincs pupilla . szeme látványosan kidülled. juhot és . Mérete közepes.rezervátumot jelöltek ki számára. ahol . de legjobban a sertést és az embert kedveli.embert eszik. tömege mindössze 2-3 tonna. Tojása földszínû. A feketesárkányokkal kapcsolatos vadõri teendõket hagyományosan a hebridai MacFusty mágusklán tagjai végzik el. Szeme sárga. Testsúlya 2-4 tonna. KÖZÖNSÉGES WALESI ZÖLDSÁRKÁNY A walesi zöldsárkány remekül beleolvad hazája buja zöld mezõibe. bár fészkét a hegyvidéken rakja. Kedvenc tápláléka a juh. de fajtársai közelségét a többi sárkánynál jobban tûri.

triton. szeme mélyvörös. mielõtt megpörkölné azt. forgalmazható varázscikk. szelki. A tarajos tojása fekete. osztály. PERUVIAN VIPERTOOTH A legkisebb. rézvörös. egyben a leggyorsabb röptû az ismert sárkányfajok közül. csillogó aranyszínû szarvpár pompázik . A hosszúszarvú õshazájában terül el ma a világ legjelentõsebb sárkányrezervátuma. SVÉD SRÓFORRÚ SÁRKÁNY A svéd sróforrú tetszetõs külsejû.bár jól elél kecskén és szarvasmarhán . M. hanem erõteljes. A sárkányszarv ma B-kategóriájú. Az ironbelly pikkelye fémszürke. fején hosszú. Bõre keresett varázsiparí nyersanyag. amit ne fogyasztana el. 1799-ben egy ironbelly felragadott a Fekete-tenger vizérõl egy (szerencsére üres) vitorláshajót. Orrlyukain vakító kék szúrólángot fúj. Õrölt szarva értékes bájital-hozzávaló.erõsen lecsökkent. ahol nemzetközi varázslócsapat tanulmányozhatja közvetlen közelrõl a különféle sárkányokat. Azóta az ukrán mágiaügyi hatóságok folyamatos megfigyelés alatt tartanak minden egyes példányt. hiszen akár egy házat is romba tud dönteni pusztán azzal. mint a vipertooth vagy a longhorn. védõkesztyût és pajzsot készítnek belõle. Testhossza mindössze 4. Egy bizonyítékokat nélkülözõ beszámoló szerint 1902-ben a norvég partok közelében egy tarajossárkány elragadott egy bálnaborjút. mivel számuk az utóbbi években . Fajtársaival szemben különösen ellenséges. UKRAINIAN IRONBELLY A legnagyobb testû sárkányfaj.NORVÉG TARAJOSSÁRKÁNY Kicsi Norbert A norvég tarajos meglehetõsen hasonlít a mennydörgõhöz. szurokfekete taréjok sorakoznak a gerince mentén. A statisztikák szerint a sárkányfajok közül a sróforrúak ölték meg a legkevesebb embert. ROMANIAN LONGHORN A hosszúszarvú pikkelye sötétzöld. kicsinyei a többi fajhoz képest korán (már 1-3 hónapos korukban) elkezdenek tüzet fújni. A fogaiból csöpögõ méreg rendkívül veszélyes. Alig van olyan nagy testû szárazföldi emlõs. és sárkánytól szokatlan módon . karma feltûnõen hosszú és hegyes. mégis rendkívül veszélyes. A hosszúszarvúakat napjainkban intenzív szaporítási programnak vetik alá. Fején kurta szarvakat visel. hátát fekete taréjfoltok mintázzák. lakatlan hegyvidékeken élnek. XXXX(23) . hogy leszáll rá. ezüstöskék pikkelyû sárkány. Alkatánál fogva nehézkesebben és lassabban repül.a vízi állatokat se veti meg.elsõsorban a virágzó szarvkereskedelem miatt .azzal sebesíti meg áldozatát.annyira kedveli az emberhúst. állománya napjainkra erõsen megcsappant. hogy a 19.5 méter. mely másodpercek alatt hamuvá égeti a csontot és a legvastagabb gerendát is. SELLÕ (más néven szirén. A vipertooth . de mivel fõként vad. de nem faroktüskéi vannak. század vége felé a Varázslók Nemzetközi Szövetségének exterminátorok bevetésével kellett gondoskodnia a vészesen megnövekedett vipertooth állomány csökkentésérõl. pikkelye sima. ezt nem kell különösebb érdemnek tartanunk. merro) M. egyes példányok súlya a hat tonnát is eléri.

SZÁRNYAS LÓ M. de a tapasztalatok szerint Európában. osztály: XXXX Ezt az egyiptomi eredetû. a sellõk életmódjáról. akárcsak a hippogriffre. század elején. M. s egyes közösségek lakóépületei valódi remekmûvek. Kaleidoszkopikus színváltozása szemet gyönyörködtetõ látvány. tüskékkel borított testû hal. a granian (szürke. sokak szerint balszerencsét hoz). ha borssal etetjük. A streeler egyes afrikai országokban õshonos. akár hat órán át is kibírja tûz nélkül. M. Mérges váladéka azon kevés anyagok egyike. M. A hagyomány szerint az elsõ shrakerajt hajós varázslók alkották a 19. mint az embereké. Számos változatuk ismert. ezért egyesek házi kedvencként tartják. Általában csak akkor támad. az aethonan (pej. A szalamandra. találós kérdéseket. osztály: XXX A sharke az Atlanti-óceánban élõ. Egyébként addig él. Nagy-Britanniában és Írországban népszerû). . bár külsejük épp oly változatos. ha illetéktelenek közelítik meg az õrizetére bízott helyet vagy tárgyakat. többek között az abraxan (óriási termetû. rendkívül erõs). õk is rajonganak a zenéért. Teste fényes fehér. osztály: XX-XXXX Szárnyas lovak a világ minden táján élnek. szokásairól is vajmi keveset tudunk. A legrégebbi feljegyzésekben említett sellõk a görög szirének és tritonok. A kentaurokhoz hasonlóan a sellõk is visszautasították az értelmes lény státust. A mélyben úszó shrake-k azóta is cafatokra szaggatják a tengernek azon a részén halászó muglik hálóit. s inkább bestiák maradtak (lásd Bevezetés). A szalamandravér gyógyító és regeneráló hatású. mégpedig azért. STREELER M. az élõhely függvényében változó létszámú csapatokban élnek. de a tûz hõfokától függõen kéknek vagy skarlátpirosnak is tûnhet. Ázsiában és Amerikában is felnevelhetõ. A skóciai szelkik és az írországi merrók kevésbé szépek (rondák). SHRAKE M. és mérgezõ nyálkás nyoma kiégeti a növényzetet. Két fontos jellemzõje van: óránként változtatja a színét. Akárcsak a kentaurokéról. amíg ki nem alszik a tûz. mint minden sellõ. igen gyors) és a ritka thestral (fekete. melyek alkalmasak a horklump elpusztítására. M. A mugli irodalomban és festészetben oly gyakran ábrázolt gyönyörû hableányok a melegebb vizek lakói. hogy megtorolják a mugli halászok inzultusait. tûzlakó. lánggal táplálkozó gyík. amelyben született. osztály: XXX A szalamandra kis testû. láthatatlanná tud válni. aranysárga. emberfejjel és oroszlántesttel rendelkezõ bestiát a varázslók több mint egy évezrede használják értékes tárgyak és titkos rejtekhelyek õrzésére. A sellõ nyelvet beszélõ varázslók szerint magas szervezettségi szintû. kedveli a rejtvényeket.Sellõket világszerte találunk. de. SZALAMANDRA M. gazdájának rendszeres idõközönként kiábrándító bûbájt kell szórnia (lásd Bevezetés!). osztály: XXX A streeler óriási csiga. A szfinx igen fejlett értelmû lény. M. A szárnyas lóra. SZFINX M.

nem csak az értékes páncéltól esetleg kísértésbe esõ muglik távoltartására. ráadásul kiszámíthatatlan és gyakran agresszív. TENGERI KÍGYÓ M. A tündérek erdõkben és erdei tisztásokon élnek. Értékes bõrébõl pajzs és védõruházat készül varázslók számára. egymás között magas zümmögõ hangokkal kommunikálnak. Veszekedõs természetûek. melyet gyakran hullámszerû púpokban a víz fölé emel. M. TÜZES RÁK M. nem tudunk olyan esetrõl. A petékbõl színpompás hernyók kelnek ki. Írországban és más észak-európai régiókban is elõfordul. testük az emberi test miniatûr mása. világosszürke bõrû hegyi troll a legnagyobb termetû s egyben a legvadabb változat. lerázni és befogni egyaránt nehéz. de mivel végtelenül hiúak is. osztály: XXX Tengeri kígyók az Atlanti. de a rovarokéhoz hasonló szárnyuk is van. A tüzes rák egyébként hatásosan meg tudja védeni magát: hátsójából lángot szór támadójára. félelmetes bestia. osztály: XXXX A troll 6 méter magas. s mivel képes láthatatlanná válni. hogy rettentõen erõs és nem kevésbé buta. Emberi küllemük dacára nem tudnak beszélni. hogy emberre támadtak volna . TROLL M.külön engedéllyel . sõt néhány egyszerûbb szót is ki tudnak mondani. esetenként szõrös. osztály: XX A tetszetõs külsejû. egyes példányainak bõrén zöld vagy barna színû. Páncéljukat ékkövek sokasága díszíti. Közismert róla. vékony szálú.kedvtelésbõl tartott állatként . A tengeri kígyónak a lóéhoz hasonló feje és hosszú kígyóteste van. kusza szõr nõ. de korlátozott értelmi képességû tündéreket(24) a mágusok gyakran használják dekorációs célokra. pl. A folyami trollnak két kurta szarva van. A tündér legfeljebb ötven petét rak. osztály: XXX Nevük ellenére a tüzes rákok inkább megtermett teknõcre emlékeztetnek. s nem válogatnak az áldozatokban: a vadállatoktól az emberig bármit zsákmányul ejtenek. egy tonnát is meghaladó súlyú. szárnyas egyedként szülessenek újjá. Ez a típus gyakran hidak alatt áll lesben. Az erdei troll halványzöld. azokat levelek alsó oldalán rögzíti.TEBÓ M. TÜNDÉR M. Igen veszélyes bestia. Õshazájukban. hogy egy hónap múltán kifejlett. A szárny alfajtól függõen átlátszó vagy sokszínû lehet. Nagyságuk 2-12 cm között változik. A tüzes rák . Õshazája Skandinávia. Az értelmesebb egyedek kiképezhetõk õrzõ-védõ munkára. osztály: XXXX A tebó Kongóban és Zairéban honos hamuszínû varacskos disznó. akik díszes üstként használják a páncélt. M.a muglik hisztérikus hangvételû beszámolói minden valóságalapot nélkülöznek. M. kezessé válnak. bár egyes példányokról tudjuk. bõre vörhenyes. de ma már Nagy-Britanniában. hogy megértik az emberi beszédet. A trollok nyers húst esznek. M. Gyenge varázserejüket a tündérek a rájuk lesõ ragadozók. M. A trollnak három típusát ismerjük: a hegyi. Jóllehet külsõre riasztóak. A kopasz. az augurey elriasztására használják. A trollok morgásokból álló primitív nyelven kommunikálnak. valamint a Földközi-tengerben élnek. ha lehetõségük nyílik díszítõ elemként mûködni. hanem a gátlástalan varázslók miatt is. a Fiji-szigeteken egy partszakaszt védelmi övezetnek jelöltek ki számukra . az erdei és a folyami trolit.és a Csendes-óceánban. melyek 6-10 napos korukban bebábozódnak.

panaszos énekét hallgatva. Hop-port tartalmaz. Egy évvel késõbb a sellõk hasonló igényt fogalmaztak meg. 9. akik az elbocsátásukra számíthatnak. 1824. hogy õ maga elhalálozott. A muglik eme szerencsés tulajdonságáról lebilincselõ elemzést ad Mordicus Pete professzor A földhözragadtság filozófiája. A Mágiaügyi Minisztérium legnagyobb fõosztálya a Varázsbûnüldözési Fõosztály. az Értelmes Lény és a Szellem Tagozatot. 1972ben megjelent. de a bájitaltani kutatásoknak köszönhetõen a legrosszabb tünetek ma már kiküszöbölhetõk. Egy különösen csapadékos tél során Uricnak a madarak kitartó. mert õk . osztály: XXXXX(25) A vérfarkas. A farkas kórban szenvedõ varázsló vagy mugli egész hónapban normálisan él. A koboldok nem értettek egyet vele. Kijelentették. (Az elektromosság mibenlétérõl lásd Wilhelm Wigworthy: A brit . Az ember csak harapás útján válik vérfarkassá. és kísértetté vált. 3. Stump ennek figyelembevételével alkotta meg a Varázslényfelügyeleti Fõosztály ma is létezõ három tagozatát: a Bestia. Miért boldogítja a muglikat a tudatlanság? címû munkájában (Por & Penes.) 14. A kentauroknak az ellen volt kifogásuk. Mágikus minden olyan tûz. hogy Ilfracombe néhány lakója elkerülte a tömeges emléktörlést. 2. A beszélõ bestiák általában nem maguktól tettek szert e képességükre. hogy saját ügyeiket a varázslóktól függetlenül kívánják intézni. Lásd Gulliver Pokeby: Miért nem haltam meg az augurey szavára? (Kispiros Könyvek. (Elminster) 1. Ütõdött Uricról köztudott.holtak lévén sérelmesnek találták az „élõlény”-t idézõ „lény” titulust. 4. A Mágiaügyi Minisztérium sajnálkozását fejezte ki. hogy kifejezetten az emberre vadászik.” 8. világszerte megtalálható. hogy »egy randa nagy repülõ gyík« kilyukasztotta a gumimatracát. 10. 11. Jellemzõ. Radolphus Condolens írja. A Varázslényfelügyeleti Fõosztály Bestia Tagozatán belül megalapították ugyan a Mágus-Kentaur Kapcsolatok Hivatalát. A VÉRFARKASok nem mind gonoszak (más néven farkasember) M. Ebbõl a szempontból kivételt képez a jarwey. Jegyzetek: * A könyv számos belefirkálást tartalmaz kézírással (talán éppen ezek a legviccesebbek) amelyeket a megfelelõ helyekre dõlt írással illesztettem be.ez alól talán csak a Rejtély. pl. Erre az áldatlan kórra nincs igazi gyógyír. hogy az „áthelyezik a Kentaur Hivatalba” kifejezést a fõosztály dolgozóinak zsargonjában azokra a munkatársakra használják. 6. M. 13.importálható. 1947). 1963). hogy egy kategóriába sorolják õket olyan lényekkel mint a banyák és a vámpírok. hogy átsétáljon háza falán. de még soha egyetlen kentaur sem fordult hozzájuk. de eleget tett a kérésnek. melynek következtében. hogy jelenjenek meg a csúcstalálkozón. „többrendbeli agyrázkódást szenvedett”. A kísértetek kivételes elbánásban részesültek. de teliholdkor bestiává változik. Mágikus tárgyak hiányában a chizpurfle az elektromos szerkezetekre fanyalodik . A kentaurok. amely varázsszer-adalékot.azokat belülrõl rágja szét. 7. 12. Muglik. az a téveszméje támadt. 5. hogy hálószobájában nem kevesebb mint ötven augureyt tartott házi kedvenc gyanánt. A varázslótörténelem e különösen véres korszakáról részletes leírás található Bathilda Bircsók A mágia története címû munkájában (Kis-piros Könyvek.és Misztériumügyi Fõosztály képez kivételt. tehát jóval az acromantula elsõ dokumentált észlelése (1794) után. akik tudják címû könyvében Blenheim Stalk azt állítja. a sellõk és a koboldok képviselõit sikerült rávenni. A Varázslótanács a Mágiaügyi Minisztérium elõdje. bár feltételezhetõen Európa északi felébõl ered. „Egy Dumás Dirk csúfnevû mugli a mai napig hangoztatja a déli partvidék kocsmáiban. amely bizonyos mértékig felügyeletet gyakorol a többi hat fõosztály fölött . A vérfarkas abban különbözik a legendás lények túlnyomó többségétõl. A kísérleti keresztezés tilalma csak századunkban lépett életbe. Ezt követõen számos próbálkozást tett arra. ahogy biográfusa.

hány önzõ és gátlástalan varázsló próbálta lethifold-martaléknak beállítani magát. 19. A lethifoldtámadások áldozatainak számát gyakorlatilag lehetetlen megállapítani. Ütõdött Uricnak meggyõzõdése volt. mivel anyaszült meztelenül jelent meg a Varázslótanács elõtt. Lásd a kentaurok besorolásához fûzött lábjegyzetet. Hogy ezt bizonyítsa. 20. Akárcsak a lentebb jellemzett tündérek. 1975). fejlett egyéniséggel rendelkezõ szárnyas lényekként ábrázolják õket. A golden snidget nem azért kapott XXXX besorolást. érzõ szív címû. mindjárt megfulladok!” A nyomok hiánya meggyõzte róla a családot. Lásd a kentaurok besorolásához fûzött lábjegyzetet. hogy Janus öt mérföldnyire otthonától. hogy a mágikus bestiák közül a tündéreknek van a legjobb mugli sajtója. a Zöld Sárkány fogadóban tartózkodik. kusza betûkkel írt üzenetet hagyva az éjjeliszekrényen: „Jaj. s a mugli gyermekmesék gyakori szereplõi. mert veszélyes.) A viszonylag új mugli elektromos szerkezetek rejtélyes meghibásodása nem egy esetben chizpurfle-fertõzéssel magyarázható. mert agresszív. Kispiros Könyvek. 15. 1987. 21.muglik társasági és magánélete. 16. Az un. A tündérek igen nagy népszerûségnek örvendenek a muglik körében. Összességében meglehetõs bizonyossággal állíthatjuk. 1952). hanem mert kevés varázslónak sikerült megszelídíteni. „tündérmesékben” olyan. ahol élettársi kapcsolatot folytat a tulajdonosnõvel. Az illetékeseket sajnos nem sikerült meggyõznie a kísérlet pozitív eredményérõl. Ugyanez vonatkozik a sellõkre és az egyszarvúakra is. Két telihold között a vérfarkas épp oly veszélytelen. 1973-ban. hogy az egy döglött borz. 22. 23. mi több. hogy Janust valóban az említett szörnyeteg ölte meg. mint a közönséges ember. 17.ez az õ esetükben jogos is. A golden snidget a kviddicsjáték fejlõdésében játszott szerepérõl lásd Tudor Hushpush: A kviddics évszázadai (Varázsütés Könyvek. A feleség és a gyermekek mély gyászának az a felkavaró hír vetett véget. Szívszorító beszámolót olvashatunk egy varázslónak a e kórral vívott küzdelmérõl ismeretlen szerzõ Veres száj. kivájt kalapos gombából és hasonló anyagokból készült házikókban laknak. A kentaur nem agresszivitása miatt kapott XXXX besorolást. A varázsló eltûnt az ágyából. fején különös parókával. 24. hanem mert befogását és bántalmazását a törvény szigorúan bünteti. . Ez a besorolás természetesen csak az átalakult vérfarkasra vonatkozik. akik társalogni tudnak az emberekkel (bár stílusuk jobbára émelyítõén érzelgõs). az alábbi. rám mászott egy lethifold. klasszikussá vált mûvében (Varázsütés Könyvek. Azt már könnyebb megmondani. hanem mert különös tisztelettel kell bánni vele. A muglik elképzelése szerint a tündérek virágsziromból. 18. amirõl utóbb kiderült. A legutóbbi ilyen csalást Janus Thickey követte el. az unikornisok is nagy népszerûségnek örvendnek a muglik körében . hogy a fwooper hangjának egészségmegõrzõ hatása van. 25. varázspálcájuk van. mivel a bestia nem hagy nyomot. A fõnix nem azért kapott XXXX besorolást. három hónapig szünet nélkül hallgatta a madár énekét.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->