You are on page 1of 11

PERANCANGAN STRATEGIK SEPAK TAKRAW TAHUN 2012

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) KELAB SEPAK TAKRAW


KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Sokongan daripada pihak pentadbir. Semangat kerjasama dan komitmen daripada guru. Kesanggupan guru-guru penasihat bekerja lebih masa. Sekolah mempunyai suasana kerja yang positif. KELEMAHAN (W) W1 W2 W3 W4 W5 Gelanggang sepak takraw tidak mencukupi dan masalah kekurangan bola takraw. Masalah pengangkutan pada sebelah petang. Masalah kerja sampingan di kalangan pelajar di sekolah telah menyebabkan pelajar tidak boleh hadir semasa kokurikulum dijalankan. Kekurangan guru yang berkemahiran dalam bidang latihan bola tampar di sekolah ini. Masa yang diperuntukkan untuk sesi latihan asas tidak mencukupi.

PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 Persatuan PIBG sekolah ini sentiasa memberi kerjasama serta bantuan dalam menjayakan aktiviti ini. Pihak pentadbir memberi bimbingan dan panduan untuk mencapai sasaran. Wujudnya kerjasama rapat antara pihak sekolah dengan komuniti setempat. Wujudnya hubungan baik dengan JPNS dan PPD.

CABARAN (C) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Kekangan sumber kewangan yang terhad untuk menjalankan aktiviti. Kekangan masa, kemudahan dan peralatan bagi menjalankan aktiviti kokurikulum. Pihak ibu bapa lebih mementingkan bidang akademik daripada bidang kokurikulum. Terdapat ibu bapa inginkan anak mereka bekerja selepas sekolah. Terdapat siber caf yang berdekatan dengan sekolah. Terdapat banyak kelas tambahan sekolah sehingga masa kokurikulum terjejas.

ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN KELAB SEPAK TAKRAW (L)
Bidang
Kokurikulum (Sepak Takraw)

Isu Strategik
1.Pelajar kurang berminat melibatkan diri secara aktif. 2.Pelajar tidak mengetahui undang-undang permainan sepak takraw 3.Pelajar tidak tahu cara permainan

Matlamat Strategik
1.Memastikan semua pelajar terlibat secara aktif dalam semua aktiviti 2. Melahirkan pelajar yang mengetahui undang-undang permainan sepak takraw. 3.Melahirkan pelajar yang tahu cara-cara permainan

Objektif
1.Mengalakkan pelajar-pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


80% ahli terlibat secara aktif dalam aktiviti

Sasaran TOV 60% 2011 65% 2012 70%

2.Mendidik pelajar menjadi pemain yang mengikut peraturan

Pelajar mengetahui asas permainan sepak takraw

65%

75%

85%

3.Mendidik pelajar supaya lebih mengetahui cara permainan

Setiap pelajar boleh bermain mengikut cara yang betul

65%

75%

85%

PELAN TAKTIKAL SEPAK TAKRAW


Matlamat : Objektif : Strategi : Bil 1. Pelan Taktikal (Program) Tayangan video perlawanan sepak takraw kebangsaan atau dunia Memastikan semua pelajar terlibat secara aktif dalam semua aktiviti. Menggalakan para pelajar mengambil bahagian dalam semua aktiviti. Program terancang melibatkan bidang kokurikulum, guru penasihat dan ahli. Tanggungjawab Guru-guru Penasihat, AJK Tempoh Febuari hingga April Kos (RM) Output / Hasil Pelajar-pelajar berminat terhadap permainan sepak takraw dan bersemangat untuk mempelajarinya Pelajar digalakkan menjadi ahli aktif dan menimba pengetahuan KPI Bilangan ahli aktif meningkat dan bekerjasama Pelan Kontigensi Promosi oleh AJK Catatan

2.

Perlawanan persahabatan

Guru-guru Penasihat, AJK

Julai hingga September

RM50

Bilangan ahli aktif meningkat

Promosi oleh AJK

PELAN OPERASI SEPAK TAKRAW


Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : Langkah 1 2 Tayangan video perlawanan sepak takraw kebangsaan atau dunia Mengalakkan penyertaan pelajar-pelajar secara aktif dalam aktiviti Bilangan ahli aktif meningkat Bulan Febuari hingga April Semua ahli Proses Kerja Perbincangan mengenai sumber dan tempat tayangan akan dijalankan Penyediaan soalan-soalan bagi menguji pelajar sama ada memahami dan mengikuti tayangan tersebut Penilaian Tanggungjawab Guru dan ahli Guru dan AJK 1 hari Seminggu Tempoh Status/Pelan Kontigensi Sekiranya Guru Penasihat tiada guru lain akan menguruskannya

Guru

1 hari

Nama program :

Perlawanan Persahabatan

Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : Langkah 1 2

Mengalakkan penyertaan pelajar-pelajar secara aktif dalam aktiviti dan menimba pengetahuan Bilangan ahli aktif meningkat Bulan Julai hingga September Semua ahli RM50.00 Proses Kerja Surat menyurat memohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar Pengumpulan senarai nama pelajar dan maklumat peribadi bagi pelajar yang ingin mengikuti lawatan tersebut Mengunjungi dewan sekolah untuk melihat sendiri bagaimana latihan dijalankan Tanggungjawab Guru dan Setiausaha Guru dan setiausaha Tempoh Dua hari Dua hari Status/Pelan Kontigensi

Guru dan ahli

Sehari

PELAN TAKTIKAL SEPAK TAKRAW


Matlamat : Objektif : Strategi : Bil 1. Pelan Taktikal (Program) Kuliah dan penerangan secara mingguan Melahirkan pelajar yang mengetahui undang-undang permainan sepak takraw Mendidik pelajar menjadi pemain yang mengikut peraturan Kuliah dan penerangan secara mingguan Tanggungjawab Guru-guru Penasihat, AJK Tempoh Febuari hingga April Kos (RM) Output / Hasil Pelajar mengetahui serba sedikit tentang undang-undang permainan Pelajar lebih memahami tentang undang-undang KPI Pelajar tahu tentang undang-undang permainan Pelan Kontigensi Penerangan oleh guru atau penceramah luar Guru penasihat Catatan

2.

Kuiz mengenai undang-undang

Guru-guru Penasihat, AJK

Mei hingga Jun

RM20.00

Pelajar lebih mengetahui tentang undang-undang permainan

Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : Langkah 1

Kuliah dan penerangan secara mingguan Melahirkan pelajar yang mengetahui undang-undang permainan sepak takraw Mendidik pelajar menjadi pemain yang mengikut peraturan Febuari hingga April Semua ahli Proses Kerja Penerangan tentang undang-undang permainan sepak takraw dan pelajar mencatat di dalam buku nota Tanggungjawab Guru penasihat 2 hari Tempoh Status/Pelan Kontigensi Jika guru penasihat tiada, pengerusi akan menggantikan memberi penerangan.

Pengumpulan maklumat mengenai undang-undang daripada buku-buku rujukan/majalah/buletin dan lain-lain

Guru dan semua ahli

Sepanjang tahun

Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : Langkah 1

Kuiz mengenai undang-undang permainan Melahirkan pelajar yang mengetahui undang-undang permainan sepak takraw Mendidik pelajar menjadi pemain yang mengikut peraturan Febuari hingga April Semua ahli RM20.00 Proses Kerja Membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan Mengedarkan bahan berupa artikel dan soalan-soalan yang perlu dijawab Tanggungjawab Guru dan ahli Tempoh Sepanjang tahun Status/Pelan Kontigensi Seliaan daripada gur-guru penasihat. Seliaan daripada gur-guru penasihat.

Guru dan ahli

Sepanjang tahun

Setiap kumpulan menjawab soalan berdasarkan artikel yang diberikan dan juga pengetahuan am Penilaian

Guru dan ahli

Sepanjang tahun

Seliaan daripada gur-guru penasihat.

Guru dan ahli

Sepanjang tahun

Penilaian diberikan oleh guru-guru penasihat. Pemilihan pemenang diadili oleh guru-guru penasihat.

Pemenang kuiz

Guru dan ahli

Akhir perjumpaan

PELAN TAKTIKAL SEPAK TAKRAW


Matlamat : Objektif : Strategi : Bil 1. Pelan Taktikal (Program) Taklimat secara terperinci mengenai caracara permainan Melahirkan pelajar yang tahu cara-cara permainan Mendidik pelajar supaya lebih mengetahui cara permainan Taklimat dan pratikal. Tanggungjawab Guru-guru Penasihat, AJK Tempoh April hingga September Kos (RM) Output / Hasil Pelajar tahu bermain badminton dengan cara yang betul KPI Setiap pelajar mempunyai rasa keyakinan bermain badminton Pelan Kontigensi Penerangan oleh guru atau penceramah luar Catatan

Nama Program : Matlamat : Objektif : Tempoh : Sasaran : Kos : Langkah 1 2 3 4 5 6

Taklimat secara terperinci mengenai cara-cara bermain Melahirkan pelajar yang tahu cara-cara permainan Mendidik pelajar supaya lebih mengetahui cara permainan April hingga September Semua ahli Proses Kerja Penerangan tentang pukulan bola dan praktikalnya Penerangan tentang penerimaan bola dan praktikalnya Penerangan tentang pengiraan mata Penerangan tentang permainan perseorangan Penerangan tentang permainan beregu Perlawanan antara kumpulan Tanggungjawab Guru penasihat/jurulatih Guru /jurulatih Guru /jurulatih Guru /jurulatih Guru /jurulatih Guru dan AJK Sehari Sehari Sehari 2 hari 2 hari 5 hari Tempoh Status/Pelan Kontigensi Jika guru penasihat tiada, jurulatih akan menggantikannya Pelajar akan mengadili permainan