You are on page 1of 2

Lampiran B1 BORANG MAKLUMAT DAN PERGERAKAN PENTAKSIR KAJIAN REKAAN SENI VISUAL (2611/3), PEND.

SENI VISUAL, NEGERI SEMBILAN, SPM TAHUN 2008 Nama KPw Sekolah Bil :__________________________________ :__________________________________ No. Kad Pengenalan:________________________ No. Tel / Tel. Bimbit :________________________ Catatan

Nama Sekolah dan Alamat

MAKLUMAT SEKOLAH YANG DIPANTAU / DINILAI Kod Bil Telefon T/Tangan Pengetua Pusat Calon. sekolah / cop sekolah

BORANG MAKLUMAT DAN PERGERAKAN KETUA PENTAKSIR NEGERI, KRSV (2611/3), PEND. SENI VISUAL, SPM NEGERI SEMBILAN, TAHUN 2008 Nama KPN : Sekolah PKw : Bil Nama Sekolah dan Alamat No. Kad Pengenalan: No. Tel / Tel. Bimbit : MAKLUMAT SEKOLAH YANG DIPANTAU / DINILAI Kod Bil Telefon T/Tangan Pengetua Pusat Calon sekolah / cop sekolah

Lampiran B2

Catatan