You are on page 1of 2

CEPA Pitises Departament Cientfico-Tecnolgic i de Cincies Socials 1r ESPA Eivissa

ACTIVITATS DE RESUM I (1r ESPA) TEMA 1: EL MEDI FSIC I ELS SEUS ELEMENTS

1. Conceptes de rotaci, translaci i eclipsi Determinaci dels conceptes de rotaci, translaci i eclipsi 1. Qu s el moviment de rotaci? Quan tarda la Terra en fer aquest moviment? 2. Qu sn els fusos horaris? Coincideixen en els Estats lhora oficial amb lhora solar? Moviment de translaci: equinoccis i solsticis 3. Qu s el moviment de translaci? 4. Qu s un equinocci? 5. Qu s un solstici? 6. Per quins 4 moments importants passa la Terra durans el seu moviment de translaci? Les zones trmiques i climtiques de la Terra 7. Quantes zones climtiques t la Terra? Eclipsi 8. Qu s un eclipsi? Quins tipus declipsi coneixem? 2. Representaci grfica de la Terra Les projeccions cartogrfiques 9. Quina s la millor representaci de la Terra? s prctic utilitzar lesfera en els estudis acadmics? 10. Quines sn les dues representacions cartogrfiques de la Terra que han tingut ms xit? 11. Quins avantantges i quins problemes t la projecci de Mercator? 12. Quins avantantges i quins problemes t la projecci de Peters? 13. Quines altres projeccions cartogrfiques coneixem? Els mapes 14. Qu s un mapa? 15. Qu s lescala dun mapa? 16. Qu s lescala grfica dun mapa? 17. Qu s lescala numrica dun mapa? Lorientaci i la llegenda dun mapa 18. Qu significa orientar un mapa? 19. Qu es la llegenda dun mapa i per a qu serveix? Tipus de mapes 20. Quins tipus de mapes coneixem?
CEPA PITISES Nom de larxiu: Versi 16/10/2013 ENSENYAMENT APRENENTATGE Tema 1 Activitats de Resum 1 Activitats dEstudi Pgina 1 de 2 Pedro Alcolea

CEPA Pitises Departament Cientfico-Tecnolgic i de Cincies Socials 1r ESPA Eivissa

21. Qu s un mapa topogrfic? 3. Elements de localitzaci geogrfica 22. Feu un esquema dels punts cardinals de la Terra. Les coordenades geogrfiques - Leix, els pols i les direccions 24. Qu s leix de rotaci de la Terra? 25. Quins sn els dos eixos de rotaci de la Terra? - Els hemisferis, els parallels i els meridians 26. Quines sn les coordenades geogrfiques? 27. Qu sn els meridians i els parallels? 28. Feu un dibuix amb els meridians i els paral.les ms coneguts de la Terra. Continents i Oceans 29. Quants continents t la Terra? Escriu els seus noms. 30. Quants oceans t la Terra? Escriu els seus noms. 4. Les unitats de relleu 31. Qu sn les unitats de relleu? Serien el conjunt de muntanyes, serralades, planes, depressions, illes o arxiplags que hi ha en la superficie terrestre dun territori.

CEPA PITISES

Nom de larxiu: Versi

16/10/2013 ENSENYAMENT APRENENTATGE

Tema 1 Activitats de Resum 1 Activitats dEstudi

Pgina 2 de 2 Pedro Alcolea