You are on page 1of 4

Serduszko z kopert Heart with envelope

Z kwadratu o boku 1 otrzymamy kopert o proporcjach 2/4 : 3 2/16 czyli 0,354 : 0,265. From a square of size 1 you will get the envelope with proportions 2/4 : 3 2/16 that is 0.354 : 0.265.
Serduszko z kopert / Heart with envelope designed and diagrammed by Grzegorz Bubniak 2007 e-mail:grzegorz.bubniak@gmail.com

45

Otwarty doek (Open sink)

Roz (Unfold)

15 14 16

13 12

11

9 10

18 17

19

20 22

23 21

24 26 25

Suplement / Supplement
Aby uzyska tak wersj serduszka potrzebujemy dodatkowych zgi, ktre mona wykona w kroku 9. To get this version of heart we need some extra creases, which may be done in step 9.

22* 9*

31

30

27 28

29