You are on page 1of 0

Senarai Semak

Nama Pelajar: AINAA SYAFIQAH BINTI MOHD ALIAS


Program: Program Ijazah Dalam Negara ( / MALAYSIA)
Senarai dokumen / perkara yang perlu dicetak, ditandatangani dan disediakan untuk tujuan pendaftaran:
1. Surat Tawaran
2. Dokumen Perjanjian Biasiswa Persekutuan
Sila pastikan setem hasil dimatikan di setiap dokumen perjanjian - 3 salinan
3. Akuan Penerimaan/Penolakan Biasiswa Persekutuan (Lampiran B) - 2 salinan
4. Borang Maklumat Penjamin & Pengesahan Kewangan
5. Salinan Kad Pengenalan Penjamin yang telah disahkan
Pelajar dikehendaki menghantar dokumen/perkara diatas ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) institusi
masing-masing.