You are on page 1of 3

Perancangan Aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Fasa III

Tarikh 18.08.2013 (Isnin) Aktiviti yang perlu dilaksanakan 1. Mengambil gambar aktiviti dan persekitaran sekolah, a. Perhimpunan b. Kemudahan-kemudahan sekolah c. Mural sekolah 2. Taklimat diberikan oleh pihak pengurusan sekolah. Nama guru Tandatangan guru Catatan

3. Mendapatkan maklumat sekolah a. maklumat umum sekolah (lampiran7 A) b. logo sekolah c. visi,misi, piagam sekolah d. takwim sekolah e. pelan sekolah f. pelan laluan kecemasan sekolah g. carta-carta organisasi sekolah h. sejarah sekolah i. peraturan-peraturan sekolah j. rekod disiplin sekolah 4.Berinteraksi dan mengambil gambar dengan pihak pengurusan sekolah a. Guru Besar b. Guru Penolong Kanan c. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar d. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Perancangan Aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Fasa III


Tarikh 19.08.2013 (Selasa) Aktiviti yang perlu dilaksanakan 1. Pemerhatian terhadap kelas Pendidikan Jasmani di luar bilik darjah. a. Pemerhatian aktiviti memanaskan badan. b. Pemerhatian penjelasan aktiviti yang diberikan oleh guru kepada pelajar. c. Pemerhatian kesesuaian peralatan Pendidikan Jasmani yang digunakan. d. Mengambil gambar aktiviti yang dijalankan 2. Berinteraksi dan mengambil gambar dengan panitia Pendidikan Jasmani. 1. Menjalankan temu bual dan mengambil gambar dengan pihak sekolah. a. Guru disiplin b. Panitia Bahasa Cina c. Mentor d. Kakitangan 2. Mengedarkan borang soal selidik guru Nama guru Tandatangan guru Catatan

20.08.2013 (Rabu)

Perancangan Aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Fasa III


Tarikh 21.08.2013 (Khamis) Aktiviti yang perlu dilaksanakan 1. Menjalankan pemerhatian dan mengambil gambar proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di kelas. a. Kelas Bahasa Cina Tahap 1 2. Berinteraksi dan mengambil gambar dengan murid-murid sekolah. a. mengedarkan borang soal selidik murid 22.08.2013 (Jumaat) 1. Mengemaskini maklumat dan gambar-gambar dikumpulkan di sekolah. 2. Pengesahan borang kehadiran dan borang penilaian guru pelatih oleh Guru Besar. Nama guru Tandatangan guru Catatan

Nama guru pelatih: 1. 2. 3. 4. 5. Lai Tshun Khong Lee Siew Mun Lu King Hock Leong Chun Hung Fifiane Lee Ming Shan