You are on page 1of 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BLOK J, PARAS 7 PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2556900 Fax : 03-2543107 Kawat : PELAJARAN

Ruj. Tuan : KP(BS)8591/Jld.VI / (27) Ruj. Kami : KP(PPK)018/4/Jld.V (11) Tarikh : 19 Oktober 1991

Semua Pengarah Pendidikan Negeri MALAYSIA Y.Bhg. Dato/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/1991 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993, dan Tingkatan V 1993 dan 1994)
Sebagaimana Y.Bhg. Dato/Tuan sedia maklum Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1990 bertarikh 15 Disember 1990 tentang sukatan pelajaran dan peruntukan masa bagi mata-mata pelajaran KBSM untuk sekolah menengah atas. Semua mata pelajaran elektif akan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 1992 (yang bermula bulan Disember 1991). 2. Sehubungan dengan ini, bagi mata pelajaran elektif Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris senarai karya yang ditetapkan adalah seperti pada LAMPIRAN I. Senarai karya ini ialah untuk pelajar yang akan menduduki Tingkatan IV 1992 dan 1993, dan yang akan mengambil peperiksaan pada akhir tahun persekolahan Tingkatan V tahun 1993 dan 1994. 3. Syarat-syarat am peperiksaan bagi calon yang mengambil mata pelajaran ini adalah seperti pada LAMPIRAN 2. 4. Kandungan pekeliling ini hendaklah dimaklumkan kepada semua sekolah menengah.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA dan CINTAILAH BAHASA KITA

TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian dan Ketua Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia Setiausaha Sulit Y.B. Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN I Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Senarai Karya-Karya bagi Peperiksaan SPM 1993 & 1994 Novel 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. The Pearl oleh John Steinbeck (Picador) The Village by the Sea oleh Anita Desai (King Penguin) Cry the Beloved Country oleh Alan Paton (Penguin) Julius Caesar oleh William Shakespeare (Stanley Thorne) All My Sons oleh Arthur Miller An Inspector Calls oleh J.B. Priestly (Heinemann) A House and Two Goats oleh R.K. Narayan The Necklace oleh Guy de Maupassart The Hitch-hiker oleh Roald Dahl The Open Window oleh Saki The Tell-Tale Heart oleh Edgar Allan Poe Various Temptations oleh William Sansom Robert Frost a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. Stopping by Woods on a Snowy Evening Rad Not Taken Mending Well Birches After Apple-Picking Daffodils We are Seven Lucy Poems The World is Too Much With Us My heart leaps up when I behold Three Beserah Fishermen Rain Si Tenggangs Homecoming Words for Father The New Road A Poison Tree London The Tyger The School Boy The Clod and the Pebble The Best of School Snake Last Lesson of the Afternoon Mosquito Piano

Drama

Short Stories

Poetry

2.

William Wordsworth

3.

Muhd. Hj. Salleh

4.

William Blake

5.

D.H. Lawrence

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN 2 Syarat-syarat peperiksaan 1. 2. 3. Pelajar dikehendaki menjawab dalam Bahasa Inggeris. Pelajar mestilah menjawab soalan dari keempat-empat genre, iaitu Novel, Drama, Short Story and Poetry. Walau bagaimanapun pelajar hanya perlu memilih beberapa bilangan karya sahaja dan setiap genre seperti berikut :Genre Novel Drama Short Story Poetry Bilangan pilihan karya yang ditawarkan 3 3 6 5 penyair dengan 5 buah puisi bagi setiap penyair Bilangan karya untuk di jawab dalam peperiksaan 1 1 3 3 penyair dengan 5 buah puisi bagi setiap penyair

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia