You are on page 1of 5

qung co hiu qu trn Facebook!

Qung co trn Facebook c 3 hnh thc chnh: Facebook Ads Sponsored Stories Post Engagement, mi hnh thc ph hp vi mt mc tiu marketing nht nh v mang li hiu qu khc nhau. Cng tm hiu v 3 hnh thc qung co trn Facebook thy bn ph hp v nn la chn hnh thc no? im ging nhau c 3 hnh thc: - Chi ph tnh theo click (CPC) hoc theo lt hin th (CPM) - La chn tip cn ngi xem theo: tui, Gii tnh, a l, Ngn ng, S thch, Tnh trng hn nhn, Hc vn

1. Facebook Ads

Mu qung co truyn thng trn Facebook Mu qung co bao gm 1 hnh nh 10072 px, dng tiu ti a 25 k t, on m t ti a 90 k t Ch hin th bn phi trang Facebook. Link trc tip v website ca khch hng.

2. Sponsored Stories

Qung co Facebook dng Sponsored Stories ca Vietjet Air do Infolinks thc hin. Mu qung co gm 1 hnh nh + text c ly t ng t Fanpage, hoc 1 post trong Fanpage C th hin th trong News Feed Link v Fanpage hoc 1 post trong Fanpage Tip cn ngi xem theo: Fan ca Fanpage, Friends ca Fan ca Fanpage Ngi xem c th trc tip Like Fanpage, Share Comment ngay trn mu qung co

3. Post Engagement hay Promoted Post

Facebook Post Engagement / Promoted Post Mu qung co gm 1 hnh nh + text c ly t ng t 1 post trong Fanpage Ch hin th trong News Feed Link v1 post trong Fanpage Tip cn ngi xem theo: Fan ca Fanpage, Friends ca Fan ca Fanpage Ngi xem c th trc tip Like fanpage, Share Comment post ngay khi trn mu qung co

Vy la chn hnh thc qung co no trn Facebook l ph hp?


Da vo m hnh AISAS do Densu xut v hnh vi ca ngi dng bn s thy c giai on no la chn hnh thc no l ph hp.

Attention Gy ch :
Gy ch vi 1 sn phm mi thng qua Facebook l mt la chn ht sc ph hp, Facebook c gn 10 triu ngi dng ti Vit Nam (Thng 11/2012) chim 30% lng ngi dng internet, tui tp trung t 18 30, v tng thm khong 500.000 ngi dng mi mi thng. Qung co trn Facebook d dng v ht sc nhanh chng tip cn ton b hay mt phn lng khch hng rng ln ny. Gy ch vi 1 Fanpage mi l kh kh khn. T vic xy dng ni dung tht tt v u n, hay t chc cc cuc thi th gii php nhanh v ph hp nht l lm qung co Facebook Ads gy s ch cho ng khch hng tim nng ( tui, gii tnh, khu vc). Hy xem 1 biu th hin kh nng v s lng ngi dng tip cn Fanpage thng qua qung co tng vt nh th no (mt chin dch Infolinks thc hin cho khch hng).

Lng ngi tip cn n Fanpage tng vt sau 3 ngy qung co V y l s lng fan ca 1 Fanpage tng nhanh sau khi lm qung co trn Facebook (mt chin dch Infolinks thc hin cho khch hng):

Interest Thch
Khi t c mc tiu gy s ch hay tng nhn din thng hiu cho sn phm mi hoc t c mc tiu v s lng fan cho Fanpage, bn c th gy s thch th bng cch s dng Sponsored Stories kt hp vi Promoted Post v cn phi target ng i tng khch hng tim nng chnh l nhng ngi v c kh nng s thch sn phm ca bn, ch cn chn target audience l Fans + Friends of Fans + ty chn theo s thch cho cc mu qung co ca bn.

Search / Action Tm kim / Mua hng


Sau khi khch hng thch th sn phm ca bn thng qua vic nhn thy v click vo cc mu qung co h c th s dng cc cng c tm kim (95% l Googe) tm hiu thm v mua sn phm (Action). Vic ca bn l n sn bng cch s dng Qung co Google hay lm SEO! Hoc khi click vo mu qung co trn Facebook khch hng s c dn ngay ti website hay Fanpage ca bn. Vic cn li ca bn l thuyt phc h Action m thi!

Share Chia s
Khch hng sau khi mua cm thy hi lng v thch th, h s quay li Fanpage ca bn cm n, khen ngi, bm Like Vy lm sao cho cng nhiu ngi khc bit v nhng li khen qu gi ? Sponsored Stories l cu tr li ph hp nht. Khch hng th hin s thch th thng qua Sponsored Story (mt chin dch Inf olinks thc hin cho khch hng):

Facebook ni: Word of mouth is the strongest form of advertising. When someone interacts with your business on Facebook it creates a story. People can see when their friends endorse your business by liking your Page or connecting with it, and it can influence their own purchasing decisions. Hy t cu hi Nu bn thy ai Like mt post ca Fanpage no , liu bn c t m click vo xem th hay khng? Nht l khi ngi li l bn ca bn > Sponsored Stories l mt hnh thc cc k hiu qu to hiu ng truyn mingv gy nh hng n i tng khch hng mc tiu ca bn. V t hiu qu ti a Qung co Facebook ch l mt trong nhiu knh ca online marketing, v bn hng tt, doanh s tng cao bn cn phi c mt chin lc online marketing tng th. T vic ti u website, ti u landing page, n kt hp cc cng c khc nh qung co Google Adwords, SEO v cc chng trnh khuyn mi i km, chnh sch gi, cht lng sn phm, cch thc phn phi Ln k hoch v trin khai tt cc cng vic ny chc chn bn s c mt chin dch marketing thnh cng! Ngun: BrandsVietnam

Tng hp ti liu bi Trung tm o to DGM Viet Nam


a ch: 101 Nguyn Vn Tri, P. 12, Q. Ph Nhun, TP.HCM S in thoi: (08) 399.77.777 Email: daotao@dgm.vn Website: http://www.dgm.vn/