You are on page 1of 4

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1.

Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

2.

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat di Asia Tenggara? Kedudukan Asia Tenggara yang strategik kerana terletak di antara China dan India Tanah yang subur Mempunyai bahan mentah seperti bijih timah Menjamin pasaran yang luas Kepesatan sektor perindustrian di Eropah Eropah memerlukan pelbagai bahan mentah seperti bijih timah Kemajuan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan Penggunaan kapal berkuasa wap membawa muatan yang banyak Pembukaan Terusan Suez mempercepatkan perjalanan antara Timur dn Barat Penciptaan telegraf Persaiagan antara kuasa-kuasa Barat Slogan beban orang putih- bertanggungjawab untuk memajukan orang Timur Menyebar agama Kristian

3.

Huraikan sistem Birokrasi barat yang diperkenalkan di Tanah Melayu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-negeri Selat Gabnor pemerintah tertinggi di Negeri-negeri Selat Gabnor dibantu oleh Residen Kaunselor Pentadbiran peringkat kampung diketuai oleh penghulu Penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu hasil gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang British memperkenalkan Sistem residen di NNMB Sistem Penasihat di NNMTB (Kedah, Kelantan, Perlis, Johor dan Terangganu) Residen menasihati sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam Residen dan Penasihat diletakkan di bawah Gabnor NNS Memperkenalkan sistem kehakiman barat, pelaksanaan sistem pengutipan cukai, pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis

4.

Jelaskan perubahan sistem pentadbiran di Burma selepas penjajahan British Berakhirnya sistem pemerintahan Kombaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus Memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma Undang-undang Barat diperkenalkan Pengaruh agama Buddha terhapus

5.

Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Perasaan cinta akan bangsa dan negara Gerakan membebaskan tanah air Pembebasan kuasa politik, cengkaman ekonomi dan kebudayaan

6.

Jelaskan faktor-faktor yang memunculkan nasionalisme di Asia Tenggara Dasar penjajah Barat menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat

Sistem birikrasi Barat tidak memberi peluang kepada rakyat tempatan Rakyat tempatan kekal dalam sistem sokonomi tradisional Penjajah mewujudkan jurang sosial mereka layak bergaul dengan golongan elit tempatan Kemasukan imigran rakyat tempatan tidak puas hati Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan/kebudayaan Barat/agama Kristian Karya kesusasteraan di Asia Tenggara Sistem pendidikan-penjajah mengamalkan pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan Kemunculan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat dan Asia Barat Pengaruh media massa seperti akhbar dan majalah Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan Pengaruh luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China dan perjuangan Mahatma Gandhi di India menetang British

7.

Jelaskan perkembangan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara


Penentangan masyarakat secara terbuka Bersifat setempat Tidak berorganisasi Isu-isu kebudayaan, agama dan hak pribumi Dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia barat Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik Menuntut hak mereka dikembalikan Taraf hidup mereka dibaiki Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

8.

Huraikan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara Lebih radikal dan berorganisasi Pemimpin golongan yang berpendidikan/berpengetahuan dalam bidang kebudayaan/ilmu pengetahuan barat matlamat perjuangan jelas menuntut kemerdekaan/membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

9.

Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina Gerakan dakyah Dipimpin oleh Jose Rizal Mendapat sokongan daripada golongan pertangahan yang berpendidikan Barat Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol Bangsa Filipina diberi hak yang sama Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara

10.

Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina Penubuhan katipunan oleh Andres Banifacio Penentangan secara radikal Matlamat perjuangan untuk menyatukan bangsa Filipina Mencapai kemerdekaan melalui revolusi Media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi Melancarkan revolusi bersenjata