PASIG CITY SCIENCE HIGH SCHOOL

Rainforest, Maybunga, Pasig City, Philippines,1600 Telefax: 628-2177 DAILY LESSON LOG ARALING PANLIPUNAN ____ S.Y. 2013 - 2014 ARALIN I. II. LAYUNIN NILALAMAN A. PAKSA GABAY /GAMIT SA PAGTUTURO TAKDANG ARALIN AT PAGPAPATIBAY PUNA (REMARKS) IBA PANG AKTIBIDAD PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN Checked by : _______________________ Head Teacher Date : _________________ Noted by: ________________________ Principal Date : _________________ UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW

III.

IV.

V. VI. VII.

Prepared and Submitted by: _____________________ Subject teacher Date : _________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful