Poštovani, Obaveštavamo Vas da je nalog za udaljeni pristup na našem serveru otvoren i aktivan.

Nakon izbora opcije Udaljeni pristup (gornji desni ugao ekrana) unesite Vaše Korisničko ime: TP1409949 Šifru: 1409949 Kako je pristup servisima KoBSONa omogućen samo sa IP opsega teritorije Srbije, moguće je da nemamo registrovanog Vašeg provajdera. Stoga, ukoliko nakon pokušaja prijavljivanja dobijete poruku: Korisničko ime i šifra koju ste upisali su pogrešni, ili je računar sa kojeg pristupate van IP domena Srbije, molimo da nam e-mailom pošaljete IP broj Vašeg računara (ispisan pored kišobrana u gornjem levom delu ekrana). Takodje Vas upućujemo na kratku prezentaciju sa uputstvom za prijavljivanje: http://kobson.nb.rs/upload/documents/UputstvoZaPristup_wink.htm

S poštovanjem, KoBSON tim