Actividades a desenvolver polo CFR de Vigo

totais 1º trimestre O Porriño Linguas estranxeiras V1301026 Obradoiro de expresión oral en inglés 2 (Speaking Workshop 2) 15 prazas Plan Anual de Formación do Profesorado 2013–2014 12 h. totais 1º trimestre Vigo Lingua castelá e literatura V1301025 Obradoiro de expresión oral en inglés 1 (Speaking Workshop 1) 15 prazas 12 h. non presenciais 12 h. totais A percusión corporal. non presenciais 20 h. non presenciais 10 h. presenciais 0 h. presenciais 6 h. totais 1º trimestre Vigo Bibliotecas escolares V1301013 Aprender investigando 30 prazas 24 h. presenciais 0 h. presenciais 0 h.ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO CFR DE VIGO 6. presenciais 0 h. totais 1º trimestre Vigo Educación infantil V1301014 Fomento da expresión oral a través da dramatización 25 prazas 20 h.6 V1301036 Proxecto Meiga: informatización da biblioteca escolar 20 prazas 10 h. non presenciais 19 h. non presenciais 30 h. totais 1º trimestre Vigo Linguas estranxeiras V1301027 30 prazas 16 h. presenciais 3 h. como medio para a estimulación das intelixencias múltiples Música e danza 1º trimestre Vigo 99 . o movemento e a voz. non presenciais 12 h.

presenciais 0 h. non presenciais 15 h. totais 1º trimestre Vigo Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1302004 Competencias básicas. non presenciais 10 h. totais 1º trimestre Vigo Temas transversais . non presenciais 20 h.6 ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO CFR DE VIGO V1301029 Emprego didáctico do EDI nas aulas 20 prazas 10 h. Edición Abalar 20 prazas 30 h. Edición Abalar 20 prazas 15 h. presenciais 0 h. presenciais 20 h. non presenciais 30 h. non presenciais 50 h. totais 1º trimestre Vigo Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1301032 Nivel básico en tecnoloxías da información e da comunicación. presenciais 0 h. Propostas metodolóxicas e para a avaliación 150 prazas 20 h. totais 1º trimestre Tui Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1301033 Nivel básico inicial en tecnoloxías da información e da comunicación 20 prazas 30 h. totais 1º trimestre Vigo Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1301030 Ferramentas colaborativas.6. presenciais 0 h. totais 1º trimestre Vigo Temas transversais Plan Anual de Formación do Profesorado 2013–2014 100 V1302005 II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros 100 prazas 15 h. non presenciais 15 h. presenciais 0 h.

non presenciais 20 h. presenciais 0 h. totais 2º trimestre Vigo Temas transversais 101 . presenciais 20 h. non presenciais 50 h. totais 2º trimestre Vigo Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1301034 A mellora da convivencia nos centros educativos 30 prazas 20 h. totais 2º trimestre Vigo Linguas estranxeiras V1301028 Desenvolvemento da competencia nas TIC a través da resolución de tarefas 20 prazas 24 h.ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO CFR DE VIGO 6. totais 2º trimestre Vigo Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) V1301031 Nivel básico en tecnoloxías da información e da comunicación 20 prazas Plan Anual de Formación do Profesorado 2013–2014 30 h. non presenciais 30 h. non presenciais 30 h.6 V1301037 Propostas de aula para indagar sobre a meteoroloxía 20 prazas 24 h. non presenciais 25 h. presenciais 6 h. presenciais 0 h. totais 2º trimestre Vigo Bibliotecas escolares V1301015 Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras 20 prazas 24 h. presenciais 0 h. totais 2º trimestre Vigo Ámbito científico-matemático-tecnolóxico V1301035 A literatura infantil e xuvenil na biblioteca escolar 30 prazas 25 h. non presenciais 24 h. presenciais 6 h.

Nivel B1 20 prazas 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301019 Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel A2 20 prazas 120 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). non presenciais 120 h.6 ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO CFR DE VIGO V1301016 Francés. Nivel A2 20 prazas 120 h. presenciais 0 h. Nivel B1 20 prazas 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301017 Francés. non presenciais 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras . non presenciais 120 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel A2 20 prazas 120 h.6. Nivel B1 20 prazas 120 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). non presenciais 120 h. presenciais 0 h. presenciais 0 h. presenciais 0 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301018 Francés. presenciais 0 h. non presenciais 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras Plan Anual de Formación do Profesorado 2013–2014 102 V1301021 Inglés. presenciais 0 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). non presenciais 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301020 Inglés.

6 V1301022 Inglés.ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO CFR DE VIGO 6. Nivel B2 20 prazas 120 h. non presenciais 120 h. presenciais 0 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras 103 Plan Anual de Formación do Profesorado 2013–2014 . totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301023 Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). presenciais 0 h. presenciais 0 h. non presenciais 120 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2 20 prazas 120 h. totais Do 30/09/13 ó 30/05/14 ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Linguas estranxeiras V1301024 Inglés. non presenciais 120 h. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B1 20 prazas 120 h.