P. 1
_BML3043 Fonetik dan fonologi - 2012.pdf

_BML3043 Fonetik dan fonologi - 2012.pdf

|Views: 49|Likes:
Published by lehskss
bml3043
bml3043

More info:

Published by: lehskss on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus

Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML3043 3 Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS: Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood prof.hamid@fbk.upsi.edu.my 05-4505845 Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

MAKLUMAT PENSYARAH: 1. Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Encik Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir nhb@fbk.upsi.edu.my / nik.hassan@fbk.upsi.edu.my 05-4505372 2- 20

2. Nama : Puan Diana bt. Jumadi Emel : diana@fbk.upsi.edu.my Nombor Telefon : 05-450600

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik.

1

Jones. the Malay language sound characteristics. Linguistik. (1980). RUJUKAN UTAMA : Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Alias Mohammad Yatim. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. (1984). Heffer & Sons Ltd. 5. Kamus Linguistik. Fonetik dan Fonologi. (1997). Abdul Hamid Mahmood (1998). Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach. Bangi: UKM. Tanjong Malim: Program PJJ.(This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Farid M. (1975). introduction to generative phonology. Cambridge: Cambridge University Press. konsonan asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu (C4). and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus BML 3043. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Introducing Phonetics and Phonology. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu (C4. Harimunti Kridalaksana. Abdul Hamid Mahmood (2012). Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics). Guru dan Bahasa Melayu.Bhd. Penerbit Sarlis. 4. deretan vokal. diftong. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. P7 & A5).J. Fonetik dan Fonologi. 2 . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. anda dapat: 1. P7 & A4). Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. 3. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Lumpur: Aslita Sdn. RUJUKAN TAMBAHAN : Abdul Hamid Mahmood. (1992). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Mike Davenport and S. Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. P7 & A5). Generative Phonology. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3). Cambridge: W. F. An Outline of English Phonetics. K. menganalisis bunyi vokal. Abdullah Hassan (1980). Suhendra Yusuf (1998). Dell. Hannahs (1988). Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru. Focuses will be given to subdivision of phonetics. New York: Oxford University Press. D. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan fonemik (C6. Bhd. characteristics of vowel and consonant phonems.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bacaan Kendiri. Fonologi Bahasa. Chaiyanara (2006). Zaharani Ahmad (1993). Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paitoon M. Video & e-Learning Tugasan Petunjuk : KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU – – – – – – – Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ KBKM PBPM √ √ √ √ PSK √ PIM √ ETIK √ KU - PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Tugasan: (i) Kerja kursus .45% . Asas Fonetik. KAEDAH PENGAJARAN : Tutorial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Nik Hassan Basri Nik Ab. Perbincangan. Amali dalam sebutan dan ejaan baku. Kadir (2013). KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) : AKTIVITI Tutorial. Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Kadir (2005). Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. Nik Hassan Basri Nik Ab. Bacaan Kendiri. Norhashimah Jalaluddin (2000). Bhd. Teori Bahasa. K. Video & e-Learning.15% 60% (ii) Forum Peperiksaan akhir: 40% Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa) Jumlah 100% 3 . Kuala Lumpur: Icon Region Sdn.

Tajuk Kuliah Unit 1 . KI Rujukan 1.00 2.00 1.75 3. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.00 3.50 1.75 2. KBKM.00 0 PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU : Ming.     Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik Pelopor Linguistik Moden Cabang-cabang Linguistik Setelah mengikuti pelajaran ini. Bacaan Kendiri.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA: Hasil Pembelajaran Aktiviti P&P Tutorial. anda dapat: i) menerangkan definisi linguistik dan cabangcabangnya.50 3. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa 4 . PBPM.75 1. Linguistik.PENILAIAN GRED KURSUS UPSI: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 Nilai Gred 4.50 2. KOM.

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Bunyi Konsonan  Bunyi Semi-Vokal  Bunyi Nasal dan Bunyi Oral  Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)?  Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek  Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal Setelah mengikuti pelajaran ini. iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu. PBPM. bukan bunyi bahasa.Sosiolinguistik .Linguistik Komparatif . akustik dan fonetik auditori. dan bunyi nyaring .bunyi pendek.Linguistik Deskriptif .Linguistik Historis .Psikolinguistik Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) mengetahui asal perkataan linguistik.bunyi tidak nyaring.bunyi tunggal. & e-Learning  2. ii) bunyi oral .Linguistik Am . KOM. dan iv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.bunyi nasal. KBKM.bunyi lembut. & e-Learning 5 . anda dapat: i) membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Video. Linguistik. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. konsonan dan semi-vokal. iii) mengetahui pelopor linguistik moden. Bacaan Kendiri. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Video. Tutorial. KBKM. ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi. Melayu. bunyi panjang .Neurolinguistik . iii) menganalisis bunyi bahasa. Video. Tutorial.FONETIK DAN FONOLOGI:  Maksud Bunyi  Pengertian Fonetik  Pengertian Fonologi  Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu  Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa  Alat Artikulasi  Fungsi Alat Artikulasi  Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. 3.  . anda dapat membezakan: i) bunyi vokal. Unit 2 . Bacaan Kendiri. bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara. PBPM.Linguistik Terapan . bunyi keras . Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. bunyi rangkap . Unit 3 . & e-Learning KOM. Linguistik.

Vokal Tengah . PBPM. KOM. Bacaan Kendiri. Linguistik. Linguistik. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Unit 5 . Unit 4 . Bacaan Kendiri.Ingresif Velarik Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. menjelaskan kriteria yang menentukan jenisjenis bunyi vokal.BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Konsonan  Konsonan Asli Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Bunyi Konsonan  Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) 6.  4.Egresif Pulmonik .pembibiran. Modul BML 3043: Fonetik dan 6 . KBKM. ii) membezakan antara . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Egresif Glotalik . PBPM.BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Vokal Bahasa Melayu . anda dapat: i) membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu.  Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif .Vokal Belakang  Cara Penghasilan Bunyi Vokal  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. ii) 5.Ingresif Glotalik . Tutorial. Sambungan… Unit 4 . Tutorial. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KBKM. & e-Learning KOM. Video. anda dapat: i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi. mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu.Vokal Hadapan . Video.ARTIKULASI TAMBAHAN/ KOARTIKULASI:  Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi  Proses Pembibiran  Proses Penyengauan  Proses Penglelangitkerasan Setelah mengikuti pelajaran ini. konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu.

Video. Tutorial. iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.   Proses Perengkungan Proses Pengglotisan (Glotalisasi) Latih tubi soalan latihan dalam Modul - penyengauan. diftong dengan fonem vokal rangkap. Video. anda dapat: i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. bervariasi bebas. dan pengglotisan & e-Learning Fonologi Bahasa Melayu. ii) membezakan fonem dengan alofon. penglelangitkerasan.kepanjangan. beralternasi bebas. anda dapat: i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif. Bacaan Kendiri. ii) membezakan antara . serta iv) menjelaskan fonem konsonan rangkap. KBKM. perengkungan. KBKM. PBPM. & e-Learning KOM. PBPM. .FONEM SUPRASEGMENTAL:  Pengertian Fonem Suprasegmental  Tekanan  Kepanjangan  Jeda  Tona  Intonasi  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Bacaan Kendiri. 7 . iii) menjelaskan konsep pasangan minimal. Linguistik. Linguistik. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. & e-Learning KOM. Tutorial. Unit 7 . jeda.tona dan . Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.BIDANG FONEMIK:            Pengertian Bidang Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan Minimal Pengertian Bervariasi Bebas Pengertian Beralternasi Bebas Pengertian Saling Melengkapi Pengertian Kesamaan Fonetis Pengertian Fonem Vokal Rangkap Pengertian Fonem Konsonan Rangkap Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. 7. saling melengkapi dan kesamaan fonetis. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 MINGGU 8. .tekanan. Unit 6 .

Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. PBPM.      Sistem Keselarasan Huruf Vokal Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak 8 .SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Unit 8 . Sambungan… Unit 8 .TRANSKRIPSI   Transkripsi Fonemik Contoh Menulis Transkripsi Fonemik ii) mengenali dan membezakan lambang-lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. Linguistik. & KOM.TRANSKRIPSI     Apakah Transkripsi? Transkripsi Fonetik Contoh Menulis Transkripsi Fonetik Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Video. KOM.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: 11. Bacaan Kendiri. ii) mengenal pasti sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu. Setelah mengikuti pelajaran ini. KBKM. PBPM. iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik. Tutorial. & e-Learning Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. 10. anda dapat: i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik. anda dapat: i) mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu.9. 12. Tutorial.          Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu Kamus Jawi-MelayuInggeris (1903) Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang Diperkenalkan Linguistik. KBKM. e-Learning Latih tubi soalan latihan dalam Modul Unit 9 . Sambungan… Unit 9 . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Video. Bacaan Kendiri.

& e-Learning KOM.TANDA SEMPANG. Linguistik. Tutorial. Nota: Anda dinasihatkan agar mempelajari subjek ini seperti yang ditetapkan dalam Rancangan Instruktional (JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU) ini bagi mengelakkan anda tercicir pelajaran tersebut. Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah Kuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. Unit 10 . rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat. Disiplin kendiri amat diharapkan memandangkan isi pelajaran banyak dipelajari secara tidak bersemuka dan dibimbing sepenuhnya oleh pensyarah secara jarak jauh. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul.              Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman Penulisan kata Maha secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) menggunakan imbuhan pinjaman. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Ulang kaji Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir. RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK: Setelah mengikuti pelajaran ini. Video.  Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Latih tubi soalan latihan dalam Modul 13. PBPM. IMBUHAN PINJAMAN. anda dapat: i) menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. 14. KBKM. 9 . Bacaan Kendiri. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->