P. 1
_BML3043 Fonetik dan fonologi - 2012.pdf

_BML3043 Fonetik dan fonologi - 2012.pdf

|Views: 49|Likes:
Published by lehskss
bml3043
bml3043

More info:

Published by: lehskss on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus

Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML3043 3 Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS: Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood prof.hamid@fbk.upsi.edu.my 05-4505845 Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

MAKLUMAT PENSYARAH: 1. Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Encik Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir nhb@fbk.upsi.edu.my / nik.hassan@fbk.upsi.edu.my 05-4505372 2- 20

2. Nama : Puan Diana bt. Jumadi Emel : diana@fbk.upsi.edu.my Nombor Telefon : 05-450600

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik.

1

Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood (1998). Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4. Fonetik dan Fonologi. An Outline of English Phonetics. Mike Davenport and S. Fonetik dan Fonologi. (1992). New York: Oxford University Press. K. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. F. RUJUKAN UTAMA : Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). P7 & A5). Penerbit Sarlis. anda dapat: 1. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Harimunti Kridalaksana. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics). 2 . Farid M. Cambridge: W. Tanjong Malim: Program PJJ. D. Hannahs (1988). Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Alias Mohammad Yatim. Bhd. Universiti Pendidikan Sultan Idris. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan fonemik (C6. and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system.Bhd. (1984). deretan vokal. Jones. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru. Suhendra Yusuf (1998). HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus BML 3043. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. P7 & A4). (1980). Guru dan Bahasa Melayu. Introducing Phonetics and Phonology. (1975). mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu (C4. Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach. the Malay language sound characteristics. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Lumpur: Aslita Sdn. Heffer & Sons Ltd. Bangi: UKM. Abdul Hamid Mahmood (2012). menganalisis bunyi vokal. Generative Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. konsonan asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu (C4).(This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. 4. Kamus Linguistik. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. RUJUKAN TAMBAHAN : Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. introduction to generative phonology. Dell. Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. Linguistik. Focuses will be given to subdivision of phonetics. 2. Abdullah Hassan (1980).J. diftong. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3). 3. P7 & A5). 5. characteristics of vowel and consonant phonems. (1997).

Teori Bahasa.15% 60% (ii) Forum Peperiksaan akhir: 40% Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa) Jumlah 100% 3 . Zaharani Ahmad (1993). Video & e-Learning. Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan.45% . Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Nik Hassan Basri Nik Ab. Chaiyanara (2006). KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) : AKTIVITI Tutorial. K. Kadir (2013). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paitoon M.Nik Hassan Basri Nik Ab. Perbincangan. Bacaan Kendiri. Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fonologi Bahasa. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Norhashimah Jalaluddin (2000). Bacaan Kendiri. Asas Fonetik. Amali dalam sebutan dan ejaan baku. Video & e-Learning Tugasan Petunjuk : KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU – – – – – – – Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ KBKM PBPM √ √ √ √ PSK √ PIM √ ETIK √ KU - PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Tugasan: (i) Kerja kursus . Kadir (2005). Bhd. KAEDAH PENGAJARAN : Tutorial.

Linguistik.75 1. PBPM. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.50 3. KI Rujukan 1.50 2.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA: Hasil Pembelajaran Aktiviti P&P Tutorial.PENILAIAN GRED KURSUS UPSI: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 Nilai Gred 4.00 1. KBKM.00 2.75 3. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa 4 . Tajuk Kuliah Unit 1 .00 3. anda dapat: i) menerangkan definisi linguistik dan cabangcabangnya.     Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik Pelopor Linguistik Moden Cabang-cabang Linguistik Setelah mengikuti pelajaran ini.75 2.50 1. Bacaan Kendiri. KOM.00 0 PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU : Ming.

anda dapat membezakan: i) bunyi vokal. ii) bunyi oral . iii) mengetahui pelopor linguistik moden. konsonan dan semi-vokal.bunyi pendek. bukan bunyi bahasa.bunyi nasal. Tutorial.bunyi lembut.  . Bacaan Kendiri. iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.bunyi tidak nyaring. bunyi keras . & e-Learning  2. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KOM. akustik dan fonetik auditori. Video. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. anda dapat: i) membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. KBKM. bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara. KBKM. ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi. Unit 2 . & e-Learning KOM.Linguistik Komparatif . bunyi panjang . Bacaan Kendiri. bunyi rangkap .Linguistik Historis . 3. Video. dan iv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif. PBPM.Psikolinguistik Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) mengetahui asal perkataan linguistik. Melayu.Linguistik Deskriptif . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Sosiolinguistik . iii) menganalisis bunyi bahasa.Linguistik Am .Neurolinguistik .Linguistik Terapan .bunyi tunggal. dan bunyi nyaring .KLASIFIKASI BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Bunyi Konsonan  Bunyi Semi-Vokal  Bunyi Nasal dan Bunyi Oral  Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)?  Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek  Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal Setelah mengikuti pelajaran ini. PBPM. Linguistik. Tutorial. Video.FONETIK DAN FONOLOGI:  Maksud Bunyi  Pengertian Fonetik  Pengertian Fonologi  Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu  Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa  Alat Artikulasi  Fungsi Alat Artikulasi  Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Linguistik. & e-Learning 5 . Unit 3 .

Egresif Glotalik . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.pembibiran. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Ingresif Glotalik .Ingresif Velarik Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu.ARTIKULASI TAMBAHAN/ KOARTIKULASI:  Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi  Proses Pembibiran  Proses Penyengauan  Proses Penglelangitkerasan Setelah mengikuti pelajaran ini.Egresif Pulmonik . Modul BML 3043: Fonetik dan 6 . Tutorial. PBPM. Bacaan Kendiri. & e-Learning KOM. mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. anda dapat: i) membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. Video.  4. anda dapat: i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi.BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Konsonan  Konsonan Asli Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Bunyi Konsonan  Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) 6. Linguistik. menjelaskan kriteria yang menentukan jenisjenis bunyi vokal. KBKM. Linguistik. Unit 4 . KOM. Bacaan Kendiri. Video. Sambungan… Unit 4 .Vokal Belakang  Cara Penghasilan Bunyi Vokal  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Unit 5 . ii) membezakan antara . PBPM. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Vokal Hadapan .BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Vokal Bahasa Melayu . KBKM.  Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif . ii) 5.Vokal Tengah . Tutorial.

Linguistik. Video. ii) membezakan antara . iii) menjelaskan konsep pasangan minimal. & e-Learning KOM. Linguistik. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 MINGGU 8. PBPM. .tekanan. & e-Learning KOM. diftong dengan fonem vokal rangkap. Tutorial.intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. beralternasi bebas.kepanjangan. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. 7. KBKM. Unit 6 . PBPM. 7 . Bacaan Kendiri.   Proses Perengkungan Proses Pengglotisan (Glotalisasi) Latih tubi soalan latihan dalam Modul - penyengauan. dan pengglotisan & e-Learning Fonologi Bahasa Melayu.FONEM SUPRASEGMENTAL:  Pengertian Fonem Suprasegmental  Tekanan  Kepanjangan  Jeda  Tona  Intonasi  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. bervariasi bebas. Tutorial. Unit 7 . Bacaan Kendiri. anda dapat: i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental.BIDANG FONEMIK:            Pengertian Bidang Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan Minimal Pengertian Bervariasi Bebas Pengertian Beralternasi Bebas Pengertian Saling Melengkapi Pengertian Kesamaan Fonetis Pengertian Fonem Vokal Rangkap Pengertian Fonem Konsonan Rangkap Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Video.tona dan . jeda. serta iv) menjelaskan fonem konsonan rangkap. saling melengkapi dan kesamaan fonetis. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. anda dapat: i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif. iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KBKM. . perengkungan. penglelangitkerasan. ii) membezakan fonem dengan alofon.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KOM. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Linguistik. 12. KBKM. & e-Learning Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Setelah mengikuti pelajaran ini. Tutorial. & KOM.      Sistem Keselarasan Huruf Vokal Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak 8 .          Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu Kamus Jawi-MelayuInggeris (1903) Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang Diperkenalkan Linguistik. e-Learning Latih tubi soalan latihan dalam Modul Unit 9 .TRANSKRIPSI   Transkripsi Fonemik Contoh Menulis Transkripsi Fonemik ii) mengenali dan membezakan lambang-lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.9. PBPM. PBPM. KBKM. anda dapat: i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik. Video. anda dapat: i) mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu. ii) mengenal pasti sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu. Bacaan Kendiri. iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Video.TRANSKRIPSI     Apakah Transkripsi? Transkripsi Fonetik Contoh Menulis Transkripsi Fonetik Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: 11.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Sambungan… Unit 9 . 10. Unit 8 . Bacaan Kendiri. Tutorial. Sambungan… Unit 8 .

Linguistik. Ulang kaji Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.  Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Latih tubi soalan latihan dalam Modul 13. 9 . IMBUHAN PINJAMAN. 14. & e-Learning KOM. RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK: Setelah mengikuti pelajaran ini. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. KBKM. Bacaan Kendiri. Tutorial.TANDA SEMPANG. PBPM. Nota: Anda dinasihatkan agar mempelajari subjek ini seperti yang ditetapkan dalam Rancangan Instruktional (JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU) ini bagi mengelakkan anda tercicir pelajaran tersebut. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. anda dapat: i) menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul. Disiplin kendiri amat diharapkan memandangkan isi pelajaran banyak dipelajari secara tidak bersemuka dan dibimbing sepenuhnya oleh pensyarah secara jarak jauh. Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah Kuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat. Video.              Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman Penulisan kata Maha secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) menggunakan imbuhan pinjaman. Unit 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->