V

i
e
g
a

T
e
h
n
i
c


d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e
:

V
o
l
u
m
u
l

I
I
R
O

6
4
3

9
7
3
-
7
4
7
.
0
1
-
0
4
/
0
9
Tehnica de utilizare
Volumul II: Sisteme de conducte din
plastic / Tehnica Ón spatele zidului /
Tehnica de scurgere
Viega
Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone +49 2722 61-1292
Fax +49 2722 61-1268
www.viega.com
Reprezentant in România:
Cosmin Vajkovszki
OP 1 – CP 9 ext
Baia Mare
Maramures
România
Tel.: 0744 762072
Fax: 0262 222258
cvajkovszki@viega.de
Tehnica de utilizare – Volumul 2
Sisteme de conducte din plastic/
Tehnica în spatele zidului / Tehnica de scurgere
Indicaţie de utilizare
Sisteme de conducte din plastic
Tehnica în spatele peretelui
Tehnica de scurgere
Master-ID 519935
Prima ediţie, decembrie 2008
© Viega GmbH & Co. KG, Attendorn
Toate drepturile – inclusiv pentru fiecare multiplicare – rezervate
Germania
Viega GmbH & Co. KG
Sisteme sanitare şi de încălzire
Căsuţa poştală 4 30/4 40
DE-57428 Attendorn
Adresa în ţara de origine
Viega Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9
DE-57439 Attendorn – Germany
Phone +49 2722 61-1292
Fax +49 2722 61-1268
www.viega.com
Conţinutul acestei tehnci de utilizare nu implică obligaţii.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care servesc noilor cunoştinţe şi progresului.
Indicaţie de utilizare
Informaţiile tehnice din cadrul acestui manual descriu punctele tari fundamentale ale tehnicii
de utilizare Viega pentru sistemele de ţevi din plastic, tehnica în spatele peretelui şi tehnica de
scurgere. Suplimentar, informaţiile despre produse, caracteristicile acestora şi tehnicile de utilizare se
bazează pe standardele actuale existente în Europa şi/sau în Germania.
Paragrafele de text care sunt marcate cu o stea (*) în partea de sus, corespund regulilor tehnice din
Europa / Germania. Acestea se vor percepe ca recomandări, atunci când nu sunt disponibile cerinţe
naţionale corespunzătoare. Diversele legi, norme, reglementări, standarde şi alte reguli tehnice
au întâietate înaintea directivelor germane/ europene din cadrul acestui manual: Informaţiile
prezentate aici nu sunt obligatorii pentru alte ţări şi regiuni şi trebuie să fie considerate ca fiind
informaţii auxiliare suplimentare.
4
Cuprins
Indicaţie de utilizare
Sisteme de conducte din plastic
Instalaţie de apă potabilă
Descriere sistem 11
Utilizarea conformă cu destinaţia 11
Criterii de selectare 12
Pexfit Pro Fosta* 13
Componente 15
Racord prin presare cu SC-Contur 15
Conducte în ansamblu interconectat 16
Accesorii 16
Robinete cu bilă 17
Robinete cu scaun înclinat Easytop* 18
Exemple de utilizare 19
Tehnica de utilizare 21
Aparate de producere a apei fierbinţi* 21
Echilibrul de potenţial* 21
Sisteme de conducte* 22
Conductă unică de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conductă în rând . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Conductă inelară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Combinaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instalare cu element în T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Diferenţele de presiune cauzate de frecare fluidului în
conductă 28
Dimensionarea conductelor cu ajutorul tabelelor* 28
Dilataţia liniară şi compensatorul de dilataţie 34
Izolarea conductelor* 36
Măsuri preventive împotriva încălzirii ape potabile (rece)* . . . 37
Izolare împotriva pierderilor de căldură ale apei
potabile (calde)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Protecţia împotriva zgomotului - propagarea zgomotului 41
Protecţia împotriva incendiilor 42
Cămin de vizitare a instalaţiei F 90 cu căptuşire mixtă*. . . . . . . 42
Principiul de compartimentare a planşeului* . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Exemplu de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5
Montaj 44
Depozitare şi transport 44
Curbarea conductelor 44
Scule necesare 45
Realizarea racordului prin presare 46
Puncte fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Puncte mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Introducerea şi fixarea conductelor 48
Reguli generale de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fixarea în spatele peretelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Distanţe de fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Punerea în funcţiune 49
Clătirea* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Verificarea presiunii* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Instalaţie de încălzire
Componente 50
Conducte 50
Utilizarea conformă cu destinaţia 50
Racord prin presare 51
Teu de intersectare* 52
Exemple de utilizare 54
Tehnica de utilizare 56
Conectare calorifere 56
Teu de intersectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Conectare direct la blocul de racordare pentru calorifere . . . . 57
Racordare din perete cu bloc de racordare pentru calorifer* 58
Racordare din perete cu conductă Pexfit Pro Fosta* . . . . . . . . . 59
Racordare din pardoseală cu curbă de racordare
pentru calorifer* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Racord compact calorifer, din pardoseală cu
curbă de racordare pentru calorifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Racord calorifer compact din perete cu
curbă de racordare pentru calorifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Montaj 63
Introducerea şi fixarea conductelor 63
Fixarea pe pardoseala brută* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Conducte de racordare calorifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Punerea în funcţiune 64
Verificarea presiunii* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sisteme de conducte din plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
6
Scule
Utilizarea conformă cu destinaţia 66
Maşini de presare 67
Pistol de presare Picco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Pistol de presare 4 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pistol de presare 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Fălci presare 72
Utilizarea unor scule de presare ale altor producători . . . . . . . . 72
Sculă de presare manuală 73
Dimensiuni conducte între 14 – 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dimensiuni conducte între 20 – 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indicaţii de întreţinere 74
Maşini de presare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Inele de presare / Fălci de presare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Centre service pentru scule 75
Anexă
Încălzire – Tabele pentru dimensionarea conductelor 76
Protocol de punere în funcţiune: clătirea cu apă 85
Protocol verificarea presiunii instalaţii de apă potabilă
– Agent de verificare aer comprimat / gaz inert 86
Protocol de verificarea presiunii instalaţiilor
de apă potabilă – Agent de verificare apă 87
Tehnica în spatele peretelui
Principii de bază
Utilizarea conformă cu destinaţia 89
Cerinţe privind solicitarea obiectelor sanitare 90
Fantele în zidărie – o problemă de statică a construcţiilor 90
Descrieri ale sistemelor
Sisteme în spatele peretelui 91
Steptec 91
Ştanţă Steptec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tehnica modulelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Racorduri pentru şinele Steptec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Montaj reacord Steptec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Cuprins
7
Calcul cantităţi de materiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Căptuşire Obtego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Viega Eco Plus 102
Element de colţ Viega Eco Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Montaj Viega Eco Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Montaj element de colţ Viega Eco Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Viega Mono 113
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rezervoare de spălare 120
Rezervor de spălare UP (sub tencuială) Visign 2 120
Reglarea cantităţilor de spălare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Element de montaj rezervor de spălare UP
(sub tencuială) Visign 8 cm 122
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rezervor de spălare UP (sub tencuială) Visign 8 cm 124
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Element de montaj bideu 125
Plăci de acţionare Visign 126
Set de echipare ulterioară pentru rezervor de
spălare UP (sub tencuială) »Visign 1«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Acţionare WC 127
Visign for Life. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Visign for Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Visign for More – Mecanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Montaj declanşare mecanică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Visign for More Sensitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Montajul declanşării sensibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Acţionare pisoar 136
Privire de ansamblu asupra sistemelor de spălare
pisoar Viega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Montaj declanşare mecanică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Montaj declanşare cu IR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Tehnica de utilizare
Construcţie uscată 144
Plăci de căptuşire GKFI şi silicat de calciu* 144
Indicaţii generale de punere în operă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Particularităţi plăci de cămăşuire Aqua-KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Paşi de punere în operă a plăcilor de căptuşire GKFI şi KS. . . . 145
Hidroizolare împotriva umidităţii 147
Sisteme de conducte din plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
8
Tehnica de scurgere
Scurgeri
Principii de bază 149
Utilizarea conformă cu destinaţia 149
Stadiul normării* 150
Cerinţe EN 12056* 152
Cerinţe EN 1253* 154
Sifoane de reţinere a mirosului - înălţimile apei de blocare . . 155
Capacitatea de încărcare* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Capacitatea scurgerii* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Rezistenţa la temperatură – caracteristici material . . . . . . . . . . . 158
Etenşeitate – Întreţinere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Protecţie fonică 159
Protecţia împotriva umezelii 160
Hidroizolarea scurgerilor în pardoseală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Hidroizolaţiile în pat subţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix 164
Selectarea produselor 164
Privire de ansamblu asupra scurgerilor de baie,
balcon şi terasă Advantix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Privire de ansamblu asupra scurgerilor în
pardoseală Advantix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Scurgere în pardoseală Advantix* 168
Scurgeri de balcon şi terasă Advantix* 170
Scurgere sigură din punctul de vedere al
mirosului Advantix 171
Scurgeri în pardoseală Advantix* 172
Flanşă de hidroizolare Advantix Plus
din beton polimerizat 174
Element de supraînălţare Advantix Plus din plastic 175
Scurgere de duş Advantix plată* 176
Scurgere de baie super-plată Advantix 177
Scurgeri design* 178
Grătare Visign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Protecţia împotriva incendiilor – Scurgere
în pardoseală Advantix R 120* 184
Mod de funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Montare – Breşă conductă Advantix R 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Montare – Tehnica în conductă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Cuprins
9
Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş 190
Multiplex Trio 191
Seturi de echipare Visign MT1 – MT2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Seturi de echipare Visign MT3 – MT4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Multiplex 196
Seturi de echipare de la M1 la M4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Rotaplex Trio 199
Seturi de echipare RT1 – RT2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Seturi de echipare RT3 – RT4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Simplex 204
Set de echipare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Tempoplex* 206
Domoplex* 207
Scurgeri pentru lavoare şi bideuri 208
Sifoane de reţinere a mirosului 209
Ventile de scurgere Design 209
Valvă împotriva refulării
Selectarea produselor – Criterii* 211
Valvă împotriva refulării 211
Nou Sperrfix 213
Optifix 3 – Scurgere în pardoseală 214
Grundfix – Apă reziduală fără conţinut de fecale 215
Grundfix Plus – Apă reziduală cu conţinut de fecale 216
Sisteme de conducte din plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
11
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Utilizarea conformă cu destinaţia
Sisteme de conducte din plastic
Instalaţie de apă potabilă
Descriere sistem
Utilizarea conformă cu destinaţia
Sistemele de conducte din plastic PE-Xc Pexfit Pro Fosta şi Pexfit Pro
Plus sunt adecvate pentru montarea în cadrul instalaţiilor de apă
potabilă şi sistemelor de încălzire pe bază de apă caldă, cu pompă
(PWWH). Trebuie să fie respectate prevederile naţionale de execuţie
din ţările respective.
Pentru montaj se utilizează numai elemente originale Viega şi
sculele descrise.
Condiţii de exploatare
Pexfit Pro Fosta
Temperatura max. 70 °C •
Presiunea max. 10 bar •
Conform EN ISO 21003 Clasa de utilizare II
Pexfit Pro Plus
Temperatura max. 70 °C •
Presiunea max. 8 bar •
Utilizarea sistemului în alte scopuri decât cele descrise se va
conveni în prealabil cu fabrica noastră din Attendorn.
Conductă Pexfit Pro
Fosta
– cu formă stabilă
Conductă Pexfit Pro
Plus
– flexibil
Imag. P- 1 Imag. P- 2
12
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Criterii de selectare
Ambele tipuri de conducte îndeplinesc aceleaşi cerinţe legale.
La selectarea între conducta flexibilă şi cea cu formă stabilă sunt decisive
caracteristicile diferite la pozare şi dilataţia liniară considerabil mai redusă a
conductelor Pexfit Pro Fosta.
Conductele Pexfit Pro Fosta- şi Pexfit Pro Plus îşi au cea mai bună
întrebuinţare pentru instalarea curată şi rapidă a repartiţiilor pe etaje
în cadrul instalaţiilor în spatele peretelui, •
în cadrul instalaţiilor sub tencuială, •
în plafoane şi podele şi •
în execuţiile uscate (perete fals). •

Dimensiunile XL sunt predestinate pentru conductele din pivniţe şi cele
ascendente.
Pexfit Pro Fosta
Datorită stabilităţii formei sale, sunt posibile instalaţii sub tencuială şi pe
tencuială corespunzătoare din punct de vedere optic.
Pexfit Pro Plus
Datorită flexibilităţii sale, predomină montarea acesteia în construcţiile
uscate şi în cazul instalaţiilor în spatele peretelui.
16 / 20
Domenii de utilizare
Flexibilă
În spatele peretelui
Cu formă stabilă
Pentru instalaţiile
pe şi sub tencuială
Dimensiuni
nominale [mm]
13
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Pexfit Pro Fosta*
Pexfit Pro Fosta*
Date tehnice şi program de livrare
Conductă cu formă stabilă, întărită cu aluminiu, din PE-Xc / Al / PE-HD, cu
manşon alb de protecţie din PE-Xc de la 32 mm
Bronz / PPSU
Bare de 5 m / Role de 50 şi 100 m
Pexfit Pro Fosta cu SC-Contur: KIWA
14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63
Instalaţii de apă potabilă în interiorul clădirilor conform DIN 1988 •
Instalaţii de încălzire în instalaţii PWWH conform DIN 4751-3, •
inclusiv încălzire prin pardoseală
Instalaţii cu aer comprimat •
Instalaţii de utilizare a apei de ploaie •
Incorodabil în cazul apei potabile •
Conductă cu formă stabilă din PE-Xc / Al / PE-HD cu manşon alb de protecţie •
Strat interior de reţinere a oxigenului •
Pozare conductă-în-conductă satisface regulile recunoscute ale tehnicii •
pentru protecţia fonică şi pentru protecţia împotriva apei de condens
fără izolaţie suplimentară
Clasă constructivă B2 conform DIN 4102-2 •
Sortiment larg de racorduri prin presare •
Dilatare termică redusă •
Raze de curbare reduse •
Protecţie mecanică în exploatarea în cadrul şantierelor •
Protecţie împotriva apei de condens conform DIN 1988-2 •
Izolaţie fonică •
Izolaţie termică la conductele de distribuţie în şapă şi în spatele peretelui •
Material conductă
Utilizare
Dimensiuni
nominale [mm]
Caracteristici
Funcţia conductei de
protecţie
Material racord prin
presare
Mod de livrare
Aprobări
14
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Date tehnice
Marcaj conductă
Producător •
Denumire conductă •
Domeniu de utilizare •
Material conductă •
Dimensiune •
Număr de înregistrare •
Temperatura şi presiunea de lucru admise •
Număr producţie •
Marcare metrică •
Pexfit Pro Fosta
Compoziţie straturi
PE-Xc/Al/PE-HD
Imag. P- 3
Tab. P- 1
Date tehnice şi program de livrare Pexfit Pro Fosta
Dimensiune nominale
conducte
[mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5
Greutate conducte [g / m] 90 105 125 145 230 380 525 735 1090
Volume interioare [l / m] 0,078 0,113 0,163 0,186 0,3 0,522 0,855 1,385 2,225
Conductivitate termică [W / mK] 0,4
Dilataţie liniară medie [mm / mK] 0,03
Duritatea suprafeţei conductei [mm] 0,0015
Rază de curbare [min

x d
a
] 5 3,5 4,0 4,5 4,5
Reţinere a oxigenului Alu
Conductă de protecţie
Ø exterior
[mm] 21 25 28 28 34
Bare [m] 5
Inel cu conductă de protecţie [m] 75 50
Inel fără conductă de protecţie [m] 100 50
15
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Racord prin presare cu SC-Contur
Componente
Racord prin presare cu SC-Contur
Combinaţii cu conducte Pexfit Pro Plus de 16 şi 20 mm se pot realiza fără
probleme, deoarece se utilizează aceleaşi racorduri.
Trecere mai simplă la toate sistemele de conducte metalice Viega •
Fitinguri cu filet din bronz igienic ireproşabil •
Racorduri din PPSU de foarte bună calitate •
SC-Contur
Toate racordurile sunt
prevăzute cu SC-Contur
care face posibil ca, la
umplerea instalaţiei,
racordurile nepresate să
fie vizibile
Racord prin presare
Dimensiuni de la
14 până la 63 mm
Noua funcţie de
reţinere a racordurilor
prin presare facilitează
îmbinarea şi împiedică
rotirea după presare
Piese de trecere
Multiple variante
de racordare pentru
armături şi aparate
şi de trecere la
toate ansamblurile
interconectat Viega
Imag. P- 4
Imag. P- 5
Imag. P- 6
Caracteristici
16
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Conducte în ansamblu interconectat
Accesorii
Ansamblu
interconectat
Piese de trecere la
sistemele
– Sanpress Inox
– Profipress
– Prestabo
Imag. P- 7
Unitate de montaj
Pentru fixarea cu şaibe
de zidărie
Izolat fonic
Imag. P- 8
Racorduri armături
Imag. P- 9
17
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Robinete cu bilă
Robinete cu bilă
Pentru fiecare cerinţă o soluţie corespunzătoare
Imag. P- 10
Imag. P- 11
Imag. P- 12
Distribuitor
Material PPSU
Robinete cu bilă
Teco UP
Pentru închiderile
pe etaje
Dimensiuni 16 şi 25mm
Robinete cu bilă
Easytop
Cu îmbinări prin presare
Dimensiuni de la
16 până la 63 mm
18
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Robinete cu scaun înclinat Easytop*
Robinetele cu scaun înclinat Easytop din bronz fac posibilă îmbinarea
directă prin presare - fără piese de reducţie - în instalaţiile de apă potabilă
cu dimensiunile de la 32 până la 63 mm. Construcţia acestora ca robinete cu
curgere liberă împiedică loviturile de berbec hidraulic la acţionare şi menajează
astfel armăturile, aparatele şi instalaţiile de conducte conectate. Pentru
dimensiuni ale conductei de la 16 la 25 mm se utilizează robinete Easytop cu
racord filetat, în combinaţie cu îmbinări filetate cu garnituri plate (model 4763).
Toate tipurile de robinete Easytop sunt aprobate DIN-DVGW conform
EN 1213:1999 (grupa de armături I).
Easytop
Cu SC-Contur
Execuţie ca
– robinet cu curgere
liberă

– robinet cu curgere
liberă cu supapă
de sens

– supapă de sens
Materiale
Bronz sau
inox
Imag. P- 14
_ Indicare a agentului _ Carcasă cu suprafeţe adecvate
manipulării cu cheie
¿ Garnitură tijă din EPDM _ Scaun robinet din inox
_ Taler de supapă din bronz cu garnitură
supapă din EPDM
¿ Carcasă robinet
_ Îmbinare prin presare cu SC-Contur _ Indicator de poziţie
19
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Exemple de utilizare
Exemple de utilizare
Imag. P- 15
Imag. P- 16
Instalarea în
spatele peretelui
Conducte ascendente
cu Pexfit Pro Fosta
Racord obiect
Pexfit Pro Plus
20
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Imag. P- 17
Imag. P- 18
Instalare sub
tencuială
Distribuţie în pivniţă
Cu conductele
Pexfit Pro Fosta şi
robinetele cu scaun
înclinat Easytop cu
îmbinare fixă prin
presare
21
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Aparate de producere a apei fierbinţi*
Tehnica de utilizare
Aparate de producere a apei fierbinţi*
Rezervorul de apă caldă şi încălzitorul electric cu circuit închis trebuie să fie
racordate direct cu sistemul Pexfit Pro Plus sau Pexfit Pro Fosta atunci când
dispozitivele de siguranţă nu permit temperaturi pe termen scurt mai mari
de 95 °C şi presiuni ale apei mai mari de 10 bar.
Se vor respecta indicaţiile producătorului aparatelor respective.
Echilibrul de potenţial*
Conform VDE 0100 sistemele de conducte metalice se vor îmbina conductiv
între ele pentru a garanta echilibrul de potenţial. Ambele sisteme de
conducte, Pexfit Pro Plus şi Pexfit Pro Fosta, nu sunt conductoare electrice,
nu poate avea loc un echilibru de potenţial.
Imag. P- 19
Încălzitor cu circuit
închis
Sistem de siguranţă la
aparate cu conductoare
neizolate DHE şi DHB-SK
Ţevile de apă potabilă cu Pexfit Pro Plus sau Pexfit Pro Fosta nu se
leagă la pământ.
La înlocuirea conductelor metalice de apă potabilă cu conducte
de plastic, trebuie să fie verificat echilibrul de potenţial de către un
specialist.
22
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Sisteme de conducte*
În practică se regăsesc următoarele tipuri de racordări
conducte singulare de alimentare •
conducte în rânduri •
conducte inelare şi •
combinaţii, •
care sunt descrise în detaliu în continuare.
Criteriile pentru selectarea unui sistem de conducte corect din punct de
vedere tehnic sunt
igiena apei potabile – stagnarea este exclusă conform DIN 1988-2, •
numărul şi poziţia obiectelor sanitare, •
tipul construcţiei pereţilor pe care se montează instalaţiile – construcţie •
umedă sau uscată,
dispunerea conductelor ascendente, •
execuţia fantei – frezată sau înzidită, •
tipul de pozare – pe podeaua nefinisată sau în spaţii goale, •
modul de utilizare – robinete şi fitinguri utilizate frecvent sau rar şi •
cerinţe speciale în special în domenii sensibile cum ar fi clinicile. •
La proiectare sunt valabile următoarele reguli
Asiguraţi un ritm mare de înlocuire a apei în toate secţiunile conductelor. •
Prevedeţi viteze de curgere de 1 până la 2 m / s. Acest lucru se poate •
realiza prin utilizarea presiunii disponibile pentru frecarea lichidului de
conductă şi rezistenţele individuale ∆p
vit. disponibilă
.
Realizaţi punctele de racordare utilizate rar ca şi conducte în rânduri sau •
inelare pentru a exclude stagnarea.
Sistemele în rânduri sau inelare constituie cele mai bune soluţii din punct de
vedere economic şi igienic.
Sistemul inelar oferă avantaje din perspectiva distribuţiei uniforme a
presiunii şi căldurii şi din cea a ritmului mare de înlocuire a apei în raport cu
alte sisteme de distribuţie.
Astfel, la sistemul inelar pot fi racordate considerabil mai multe obiecte
sanitare.
În cazul punctelor de racordare fără o utilizare frecventă a apei sunt
preferate sistemele în rânduri sau inelare, pentru evitarea stagnării.
La utilizarea unui punct de racordare, tot conţinutul de apă este
deja înlocuit.
Reguli de planificare
Sunt preferate
conductele în rânduri
şi inelare
Criterii de selectare
23
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Sisteme de conducte*
Conductă unică de alimentare
Imag. P- 20
Fiecare punct de racordare este
conectat separat.
Caracteristici
Indicaţie
Dimensiuni reduse ale conductelor astfel încât pierderea de presiune pe •
etaj să fie minimizată. Astfel este oferit un confort sporit al armăturilor
chiar şi la presiuni de alimentare reduse.
Cheltuieli reduse la planificare şi dimensionare deoarece este utilizată •
numai o dimensiune de conductă.
Riscul igienic cauzat de stagnarea apei în conductele singulare.
Tab. P- 2
Nr. model Nr. articol Număr Denumire / funcţie
4733 610 111 1
Distribuitor apă potabilă Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din PPSU,
racordare laterală sau superioară,
cu racorduri Pexfit Pro-Press
4725.5 608 248 4
Şaibă de perete Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din bronz
16 x 1/2
2143.8 591 144 1
Robinet cu bilă,
utilizabil cu adaptoare Pexfit Pro model 4776
4776 636 265 2
Adaptor Pexfit Pro, cu SC-Contur,
pentru robinet cu bilă 2143.8
4705
de ex.
607 210
individual
Conductă Pexfit Pro Fosta din PE-Xc/Al/PE-HD,
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire,
fără conductă de protecţie
Componente necesare
24
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Conductă în rând
Imag. P- 21
Punctele de racordare cu racorduri
duble sunt interconectate direct.
Necesar redus de conductă •
Montaj rapid •
Traseu simplu al conductelor •
Consumatorul utilizat cel mai frecvent trebuie să fie situat la capătul rândurilor.
Caracteristici
Indicaţie
Tab. P- 3
Nr. model Nr. articol Număr Denumire / funcţie
4733 610 111 1
Distribuitor apă potabilă Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din PPSU,
racordare laterală sau superioară,
cu racorduri Pexfit Pro-Press
4725.5 608 248 1
Şaibă de perete Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din bronz
16 x 1
4725.7 608286 4
Şaibă de perete cu racord dublu Pexfit Pro,
cu SC-Contur,
din bronz,
16x 1 x 16
2143.8 591 144 1
Robinet cu bilă,
utilizabil cu adaptoare Pexfit Pro model 4776
4776 636 265 2
Adaptor Pexfit Pro, cu SC-Contur,
pentru robinet cu bilă 2143.8
4705
de ex.
607 210
individual
Conductă Pexfit Pro Fosta din PE-Xc/Al/PE-HD,
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire,
fără conductă de protecţie
Componente necesare
25
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Sisteme de conducte*
Conductă inelară
Imag. P- 22
Ca instalaţie în rânduri, numai
conducta de la ultimul punct de
racordare va fi condusă înapoi către
distribuitor.
Schimbul optim de apă cât şi repartizarea uniformă a presiunii şi căldurii •
Pierdere redusă de presiune în raport ci instalaţia în rânduri - de aceea •
este posibilă racordarea mai multor obiecte sanitare
Caracteristici
Nr. model Nr. articol Număr Denumire / funcţie
4733 610 111 1
Distribuitor apă potabilă Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din PPSU,
racordare laterală sau superioară,
cu racorduri Pexfit Pro-Press
4725.7 608286 5
Şaibă de perete cu racord dublu Pexfit Pro,
cu SC-Contur,
din bronz,
16x 1 x 16
2143.8 591 144 1
Robinet cu bilă,
utilizabil cu adaptoare Pexfit Pro model 4776
4776 636 265 2
Adaptor Pexfit Pro, cu SC-Contur,
pentru robinet cu bilă 2143.8
4705
de ex.
607 210
individual
Conductă Pexfit Pro Fosta din PE-Xc/Al/PE-HD,
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire,
fără conductă de protecţie
Tab. P- 4
Componente necesare
26
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Combinaţii
Tab. P- 5
Nr. model Nr. articol Număr Denumire / funcţie
4733 610 111 1
Distribuitor apă potabilă Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din PPSU,
racordare laterală sau superioară,
cu racorduri Pexfit Pro-Press
4725.5 608 248 2
Şaibă de perete Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din bronz
16 x 1
4725.7 608286 3
Şaibă de perete cu racord dublu Pexfit Pro,
cu SC-Contur,
din bronz,
16x 1 x 16
2143.8 591 144 1
Robinet cu bilă,
utilizabil cu adaptoare Pexfit Pro model 4776,
4776 636 265 2
Adaptor Pexfit Pro, cu SC-Contur,
pentru robinet cu bilă 2143.8
4705
de ex.
607 210
individual
Conductă Pexfit Pro Fosta din PE-Xc/Al/PE-HD,
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire,
fără conductă de protecţie
Componente necesare
Imag. P- 23
Adaptat la situaţia constructivă
_ Conductă unică de alimentare WC
¿ Conductă în rând pentru masă
cu două chiuvete
_ Conductă inelară bucătărie
_ ¿ _
27
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Sisteme de conducte*
Instalare cu element în T
Imag. P- 24
Prin utilizarea teurilor sunt create
conducte singulare de alimentare.
În cadrul construcţiilor în şapă nu trebuie să fie utilizate teuri din cauza •
înălţimii de construcţie şi a transferului de căldură.
Utilizaţi numai pentru puncte de racordare utilizate frecvent sau pentru •
conducte interconectate scurte.
Indicaţii
Tab. P- 6
Nr. model Nr. articol Număr Denumire / funcţie
4718
de ex.
608781
5
Teu Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din PPSU
4725.5 608 248 5
Şaibă de perete Pexfit Pro, cu SC-Contur,
din bronz
16 x 1
2143.8 591 144 2
Robinet cu bilă,
utilizabil cu adaptoare Pexfit Pro model 4776,
4776 636 265 4
Adaptor Pexfit Pro, cu SC-Contur,
pentru robinet cu bilă 2143.8
4705
de ex.
607 210
individual
Conductă Pexfit Pro Fosta din PE-Xc/Al/PE-HD,
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire,
fără conductă de protecţie
Componente necesare
28
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Diferenţele de presiune cauzate de frecare fluidului în
conductă
Diferenţa de presiune cauzată de frecarea fluidului în conductă este
dependentă în principal de natura materialului componentelor instalaţiei şi
de proprietăţile agentului din instalaţie.
Cei mai importanţi factori de influenţă sunt
duritatea pereţilor conductei, •
viteza de curgere, •
vâscozitatea şi •
temperatura agentului. •
Dimensionarea conductelor cu ajutorul tabelelor*
Cu ajutorul tabelelor de pe paginile următoare pot fi dimensionate
instalaţiile de apă potabilă.
Apoi se determină presiunea minimă de curgere şi debitul total cu ajutorul
Tabelului 7
V
R

, apoi se
V
R

calculează debitul total la debit de vârf cu
ajutorului Tabelului 8
V
S

, cu considerarea factorilor de simultaneitate.
În acelaşi mod, cu ajutorul Tabelelor 8-11, se poate dimensiona secţiunea
conductei - la aceasta se va respecta viteza maximă de curgere.
Factori de influenţă
Imag. P- 25
Distribuţie în pivniţă
Cu conductele Pexfit
Pro Fosta şi robinetele
cu scaun înclinat
Easytop cu îmbinare
fixă prin presare
29
Valori orientative pentru presiunea minimă de curgere şi debitele dimensionate ale locurilor de racordare
pentru instalaţia de apă potabilă menajeră
Tipul racordului de
apă potabilă
Dimensiune
racord
[DN]
Presiunea
minimă de
curgere
[p
min FI
bar]
Debit dimensionat
[l / s]
Apă de amestec
rece / încălzită rece (15 °C) caldă (60 °C)
Ventile de scurgere
fără aerator
15
20
25
0,5
(1,5)
1)
0,30
0,50
1,00
cu aerator
10
15
1,0 0,15
Stropitori de curăţare 15 1,0 0,10 0,10 0,20
Spălător cu presiune
conform DIN 3265-1
15
20
25
1,2
1,2
0,4
0,70
1,00
1,00
Spălător cu presiune pentru
pisoare
15 1,0 0,30
Maşină de spălat veselă 15 1,0 0,15
Maşină de spălat 15 1,0 0,25
Armături mixte
Duş
Cadă de baie
Chiuvetă de bucătărie
Lavoar
Bideu
15 1,0
0,15
0,15
0,07
0,07
0,07
Armături mixte 20 1,0 0,30
Spălare WC
conform DIN 19542
15 0,5 0,13
Încălzitoare de apă
Şurub drossel complet deschis
15 1,0 0,10
1)
La ventilele de scurgere fără aerator cu îmbinare filetată a furtunului, pierderea de presiune în conducta tip furtun
(până la 10m lungime) şi consumatorii racordaţi se dimensionează pauşal suplimentar presiunii minime de curgere.
Tab. P- 7
Tehnica sistemelor din PE-Xc – Dimensionarea conductelor cu ajutorul tabelelor
30
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Σ VR

la racord singular V
S

Σ

V
R

V
S

Σ

V
R

V
S

< 0,5 l/ s ≥ 0,5 l/ s l / s l / s l / s
0,06 0,05 21,89 2,55 331 5,05
0,10 0,10 23,54 2,60 345 5,10
0,15 0,15 25,28 2,65 360 5,15
0,21 0,20 27,13 2,70 374 5,20
0,29 0,25 29,08 2,75 390 5,25
0,38 0,30 31,15 2,80 406 5,30
0,48 0,35 33,32 2,85 422 5,35
0,60 0,40 35,62 2,90 439 5,40
0,72 0,45 38,04 2,95 456 5,45
0,87 0,50 0,50 40,58 3,00 474 5,50
1,03 0,55 0,55 43,26 3,05 493 5,55
1,20 0,60 0,60 46,08 3,10 512 5,60
1,39 0,65 0,65 49,04 3,15
1,59 0,70 0,70 52,15 3,20
1,81 0,75 0,75 55,41 3,25
2,04 0,80 0,80 58,83 3,30
2,29 0,85 0,85 62,4 1 3,35
2,55 0,90 0,90 66,17 3,40
2,83 0,95 0,95 70,10 3,45
3,13 1,00 1,00 74,21 3,50
3,45 1,15 1,05 78,51 3,55
3,78 1,31 1,10 83,01 3,60
4,12 1,50 1,15 87,71 3,65
4,49 1,70 1,20 92,62 3,70
4,87 1,92 1,25 97,74 3,75
5,26 2,17 1,30 1 03,08 3,80
5,68 2,44 1,35 1 08,65 3,85
6,11 2,74 1,40 114,45 3,90
6,56 3,06 1,45 120,50 3,95
7,03 3,41 1,50 126,79 4,00
7,51 3,80 1,55 133 4,05
8,02 4,22 1,60 140 4,10
8,54 4,67 1,65 147 4,15
9,08 5,17 1,70 155 4,20
9,63 5,70 1,75 162 4,25
10,21 6,27 1,80 170 4,30
10,80 6,89 1,85 178 4,35
11,41 7,56 1,90 187 4,40
12,04 8,28 1,95 196 4,45
12,69 9,05 2,00 205 4,50
13,36 9,88 2,05 215 4,55
14,05 10,76 2,10 225 4,60
14,76 11,71 2,15 235 4,65
15,48 12,72 2,20 246 4,70
16,23 13,80 2,25 257 4,75
16,99 14,95 2,30 268 4,80
17,78 16,17 2,35 280 4,85
18,58 17,48 2,40 292 4,90
19,40 18,86 2,45 305 4,95
20,24 20,33 2,50 318 5,00
Tab. P- 8
31
Pexfit Pro Fosta 1 / 3
Temperatura 10 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
5 m/s
DN
10 12 15 15 20 25 32 40
d
a
x s
14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4
d
i
10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0
Vs
l/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
0,07 13,7 0,9 5,8 0,6 2,8 0,5 1,7 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1
0,08 17,2 1,0 7,3 0,7 3,5 0,5 2,2 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,09 21,2 1,1 8,9 0,8 4,3 0,6 2,7 0,5 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
0,10 25,4 1,3 10,7 0,9 5,2 0,6 3,2 0,5 1,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
0,11 30,0 1,4 12,6 1,0 6,1 0,7 3,8 0,6 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1
0,12 34,9 1,5 14,7 1,1 7,1 0,8 4,4 0,6 1,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1
0,13 40,1 1,7 16,9 1,1 8,1 0,8 5,0 0,7 1,7 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2
0,14 45,7 1,8 19,2 1,2 9,2 0,9 5,7 0,7 1,9 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,15 51,6 1,9 21,7 1,3 10,4 1,0 6,4 0,8 2,1 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,16 57,8 2,0 24,2 1,4 11,7 1,0 7,2 0,8 2,4 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,17 64,2 2,2 27,0 1,5 13,0 1,1 8,0 0,9 2,6 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,18 71,0 2,3 29,8 1,6 14,3 1,2 8,8 1,0 2,9 0,6 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,19 78,1 2,4 32,8 1,7 15,7 1,2 9,7 1,0 3,2 0,6 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
0,20 85,5 2,5 35,8 1,8 17,2 1,3 10,6 1,1 3,5 0,7 1,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
0,21 93,2 2,7 39,1 1,9 18,7 1,4 11,6 1,1 3,8 0,7 1,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2
0,22 101,2 2,8 42,4 1,9 20,3 1,4 12,5 1,2 4,1 0,7 1,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2
0,23 109,5 2,9 45,8 2,0 22,0 1,5 13,5 1,2 4,4 0,8 1,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2
0,24 118,0 3,1 49,4 2,1 23,7 1,6 14,6 1,3 4,8 0,8 1,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2
0,26 136,0 3,3 56,9 2,3 27,3 1,7 16,8 1,4 5,5 0,9 1,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2
0,28 155,1 3,6 64,8 2,5 31,1 1,8 19,1 1,5 6,3 0,9 1,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2
0,30 175,3 3,8 73,2 2,7 35,1 1,9 21,6 1,6 7,1 1,0 2,0 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2
0,32 196,6 4,1 82,1 2,8 39,3 2,1 24,2 1,7 7,9 1,1 2,2 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2
0,34 219,0 4,3 91,4 3,0 43,7 2,2 26,9 1,8 8,8 1,1 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2
0,36 242,5 4,6 101,2 3,2 48,4 2,3 29,8 1,9 9,7 1,2 2,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3
0,38 267,1 4,8 111,4 3,4 53,3 2,5 32,7 2,0 10,7 1,3 3,0 0,7 0,9 0,4 0,3 0,3
0,40 122,0 3,5 58,3 2,6 35,9 2,1 11,7 1,3 3,3 0,8 1,0 0,5 0,3 0,3
0,42 133,1 3,7 63,6 2,7 39,1 2,2 12,7 1,4 3,6 0,8 1,1 0,5 0,3 0,3
0,44 144,6 3,9 69,1 2,9 42,4 2,3 13,8 1,5 3,9 0,9 1,2 0,5 0,4 0,3
0,46 156,5 4,1 74,7 3,0 45,9 2,4 15,0 1,5 4,2 0,9 1,3 0,5 0,4 0,3
0,48 168,8 4,2 80,6 3,1 49,5 2,5 16,1 1,6 4,5 0,9 1,4 0,6 0,4 0,3
0,50 181,6 4,4 86,7 3,2 53,2 2,6 17,3 1,7 4,9 1,0 1,5 0,6 0,5 0,4
0,52 194,8 4,6 92,9 3,4 57,1 2,8 18,6 1,7 5,2 1,0 1,6 0,6 0,5 0,4
0,54 208,4 4,8 99,4 3,5 61,0 2,9 19,9 1,8 5,6 1,0 1,7 0,6 0,5 0,4
0,56 222,4 5,0 106,1 3,6 65,1 3,0 21,2 1,9 5,9 1,1 1,8 0,7 0,6 0,4
0,58 112,9 3,8 69,3 3,1 22,5 1,9 6,3 1,1 1,9 0,7 0,6 0,4
0,60 119,9 3,9 73,6 3,2 23,9 2,0 6,7 1,2 2,0 0,7 0,6 0,4
0,62 127,2 4,0 78,0 3,3 25,4 2,1 7,1 1,2 2,1 0,7 0,7 0,4
0,64 134,6 4,2 82,6 3,4 26,8 2,1 7,5 1,2 2,2 0,7 0,7 0,5
0,66 142,2 4,3 87,2 3,5 28,3 2,2 7,9 1,3 2,4 0,8 0,7 0,5
0,68 150,0 4,4 92,0 3,6 29,9 2,3 8,3 1,3 2,5 0,8 0,8 0,5
0,70 158,0 4,5 96,9 3,7 31,5 2,3 8,8 1,4 2,6 0,8 0,8 0,5
0,72 166,2 4,7 101,9 3,8 33,1 2,4 9,2 1,4 2,7 0,8 0,9 0,5
0,74 174,5 4,8 107,0 3,9 34,7 2,5 9,7 1,4 2,9 0,9 0,9 0,5
0,76 183,1 4,9 112,2 4,0 36,4 2,5 10,2 1,5 3,0 0,9 1,0 0,5
0,78 117,6 4,1 38,1 2,6 10,6 1,5 3,2 0,9 1,0 0,6
0,80 123,0 4,2 39,9 2,7 11,1 1,6 3,3 0,9 1,0 0,6
0,82 128,6 4,3 41,7 2,7 11,6 1,6 3,5 1,0 1,1 0,6
0,84 134,2 4,5 43,5 2,8 12,1 1,6 3,6 1,0 1,1 0,6
0,86 140,0 4,6 45,4 2,9 12,6 1,7 3,8 1,0 1,2 0,6
0,88 145,9 4,7 47,3 2,9 13,2 1,7 3,9 1,0 1,2 0,6
Tab. P- 9
Tehnica sistemelor din PE-Xc – Dimensionarea conductelor cu ajutorul tabelelor
32
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Pexfit Pro Fosta 2 / 3
Temperatura 10 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
5 m/s
DN
10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s
20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
Vs
l/s
R v R v R v
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
0,90 151,9 4,8 49,2 3,0 13,7 1,7 4,1 1,1 1,3 0,6
0,92 158,0 4,9 51,2 3,0 14,2 1,8 4,2 1,1 1,3 0,7
0,94 164,2 5,0 53,2 3,1 14,8 1,8 4,4 1,1 1,4 0,7
0,96 55,2 3,2 15,4 1,9 4,6 1,1 1,4 0,7
0,98 57,3 3,2 15,9 1,9 4,7 1,1 1,5 0,7
1,00 59,4 3,3 16,5 1,9 4,9 1,2 1,6 0,7
1,05 64,8 3,5 18,0 2,0 5,4 1,2 1,7 0,8
1,10 70,4 3,6 19,6 2,1 5,8 1,3 1,8 0,8
1,15 76,3 3,8 21,2 2,2 6,3 1,3 2,0 0,8
1,20 82,3 4,0 22,9 2,3 6,8 1,4 2,1 0,9
1,25 88,6 4,1 24,6 2,4 7,3 1,5 2,3 0,9
1,30 95,0 4,3 26,4 2,5 7,8 1,5 2,5 0,9
1,35 101,7 4,5 28,2 2,6 8,4 1,6 2,6 1,0
1,40 108,5 4,6 30,1 2,7 8,9 1,6 2,8 1,0
1,45 115,6 4,8 32,0 2,8 9,5 1,7 3,0 1,0
1,50 122,9 5,0 34,0 2,9 10,1 1,8 3,2 1,1
1,55 36,1 3,0 10,7 1,8 3,4 1,1
1,60 38,2 3,1 11,3 1,9 3,6 1,2
1,65 40,4 3,2 11,9 1,9 3,8 1,2
1,70 42,6 3,3 12,6 2,0 4,0 1,2
1,75 44,9 3,4 13,3 2,0 4,2 1,3
1,80 47,2 3,5 13,9 2,1 4,4 1,3
1,85 49,6 3,6 14,6 2,2 4,6 1,3 1,4 0,8
1,90 52,0 3,7 15,4 2,2 4,8 1,4 1,5 0,8
1,95 54,5 3,8 16,1 2,3 5,1 1,4 1,5 0,9
2,00 57,0 3,9 16,8 2,3 5,3 1,4 1,6 0,9
2,10 62,2 4,1 18,4 2,5 5,8 1,5 1,7 0,9
2,20 67,6 4,3 20,0 2,6 6,3 1,6 1,9 1,0
2,30 73,3 4,5 21,6 2,7 6,8 1,7 2,0 1,0
2,40 79,1 4,7 23,3 2,8 7,3 1,7 2,2 1,0
2,50 85,2 4,9 25,1 2,9 7,9 1,8 2,4 1,1
2,60 26,9 3,0 8,5 1,9 2,5 1,1
2,70 28,8 3,2 9,1 1,9 2,7 1,2
2,80 30,8 3,3 9,7 2,0 2,9 1,2
2,90 32,8 3,4 10,3 2,1 3,1 1,3
3,00 34,8 3,5 10,9 2,2 3,3 1,3
3,10 36,9 3,6 11,6 2,2 3,5 1,4
3,20 39,1 3,7 12,3 2,3 3,7 1,4
3,30 41,3 3,9 13,0 2,4 3,9 1,4
3,40 43,6 4,0 13,7 2,5 4,1 1,5
3,50 46,0 4,1 14,4 2,5 4,3 1,5
3,60 48,4 4,2 15,2 2,6 4,5 1,6
3,70 50,8 4,3 15,9 2,7 4,8 1,6
3,80 53,3 4,4 16,7 2,7 5,0 1,7
3,90 55,9 4,6 17,5 2,8 5,2 1,7
4,00 58,5 4,7 18,3 2,9 5,5 1,7
4,10 61,2 4,8 19,2 3,0 5,7 1,8
4,20 63,9 4,9 20,0 3,0 6,0 1,8
4,30 20,9 3,1 6,2 1,9
4,40 21,7 3,2 6,5 1,9
Tab. P- 10
33
Pexfit Pro Fosta 3 / 3
Temperatura 10 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
5 m/s
DN
10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s
20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
Vs
l/s
R v R v R v R v R v R v R v
R
mbar/m
v
m/s
R
mbar/m
v
m/s
4,50 22,6 3,2 6,8 2,0
4,60
23,6 3,3 7,0 2,0
4,70
24,5 3,4 7,3 2,1
4,80
25,4 3,5 7,6 2,1
4,90
26,4 3,5 7,9 2,1
5,00
27,4 3,6 8,2 2,2
5,10
28,4 3,7 8,5 2,2
5,20
29,4 3,8 8,8 2,3
5,30
30,4 3,8 9,1 2,3
5,40
31,5 3,9 9,4 2,4
5,50
32,5 4,0 9,7 2,4
5,60
33,6 4,0 10,0 2,4
5,70
34,7 4,1 10,3 2,5
5,80
35,8 4,2 10,7 2,5
5,90
36,9 4,3 11,0 2,6
6,00
38,1 4,3 11,3 2,6
6,20
40,4 4,5 12,0 2,7
6,40
42,8 4,6 12,7 2,8
6,60
45,2 4,8 13,5 2,9
6,80
47,7 4,9 14,2 3,0
7,00
15,0 3,1
7,20
15,8 3,1
7,40
16,6 3,2
7,60
17,4 3,3
7,80
18,2 3,4
8,00
19,1 3,5
8,20
19,9 3,6
8,40
20,8 3,7
8,60
21,7 3,8
8,80
22,6 3,8
9,00
23,6 3,9
9,20
24,5 4,0
9,40
25,5 4,1
9,60
26,5 4,2
9,80
27,5 4,3
10,00
28,5 4,4
10,20
29,6 4,5
10,40
30,7 4,5
10,60
31,7 4,6
10,80
32,8 4,7
11,00
33,9 4,8
11,20
35,1 4,9
11,40
36,2 5,0
Tab. P- 11
Tehnica sistemelor din PE-Xc – Dimensionarea conductelor cu ajutorul tabelelor
34
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Dilataţia liniară şi compensatorul de dilataţie
Conductele îşi modifică lungimea sub influenţa temperaturii. Mişcările axiale
rezultate astfel sunt compensate în cadrul instalaţiilor de mici dimensiuni
prin elasticitatea reţelei de conducte. Pentru segmente mai mari de
conducte trebuie să fie prevăzute compensatoare de dilataţie cu execuţie
în Z sau U cu lungime suficientă a laturii.
Diagramele de pe pagina următoare facilitează determinarea lungimilor
necesare ale laturilor. Este evident faptul că conductele Pexfit Pro Plus se
alungesc de aproximativ 6 ori mai mult decât conductele Pexfit Pro Fosta.
Compensator de
dilataţie în Z
Dispunerea
punctelor fixe (F)
şi a
punctelor mobile (GL)
Compensator de
dilataţie-în U
Pentru preluarea
dilataţiei liniare

L
BS
= lungimea necesară
a compensatorului de
dilataţie
Exemplu de
dimensionare
Lungimea
compensatorului de
dilataţie
Pexfit Pro Plus
Exemplul 1: Pexfit Pro Plus
Ipoteză: Variaţia de temperatură ∆ϑ = 50 K; Lungimea conductei L = 8 m; ø conductă = 20 mm
Necunoscută: Lungimea compensatorului de dilataţie L
BS
Calcul:
– Începeţi cu imaginea din partea superioară a paginii următoare, diagrama din stânga: De la o
variaţie a temperaturii de 50K pe axa x până la linia de demarcaţie a lungimii de conductă de 8m.
– Interconectaţi orizontal punctul de intersecţie cu diagrama din dreapta până la punctul de
intersecţie cu linia de demarcaţie pentru diametrul conductei de 20mm.
Rezultat: Citiţi valoarea de pe axa x: L
BS
= 430 mm
Imag. P- 26
Imag. P- 27
35
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Dilataţia liniară şi compensatorul de dilataţie
Dilataţia liniară Pexfit Pro Plus
Exemplul 2: Pexfit Pro Fosta
Ipoteză: Variaţia de temperatură ∆ϑ = 50 K; Lungimea conductei L = 8 m; ø Conductă = 25 mm
Necunoscută: Lungimea compensatorului de dilataţie L
BS
Calcul:
– Începeţi din imaginea de jos, diagrama din stânga: De la variaţia de temperatură de 50 K de
pe axa x în sus până la linia de demarcaţie pentru lungimea de conductă de 8 m.
– Interconectaţi orizontal punctul de intersecţie cu diagrama din dreapta până la punctul de
intersecţie cu linia de demarcaţie pentru diametrul conductei de 20 mm.
Rezultat: Citiţi valoarea de pe axa x: L
BS
= 480 mm
Observaţie: În ciuda dilataţiei termice reduse a conductelor Pexfit Pro Fosta prin calcul se
determină un compensator de dilataţie mai lung.
Explicaţia constă în constanta mai mare a compensatorului de dilataţie a conductelor
Pexfit Pro Fosta.
Dilataţia liniară a Pexfit Pro Fosta
Imag. P- 28
Imag. P- 29
36
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Izolarea conductelor*
În funcţie de domeniul de utilizare şi de materialul de fabricaţie al conductei,
la izolarea, pozarea şi fixarea conductelor se vor respecta în special regulile
cunoscute ale tehnici. Scopurile sunt
Evitarea formării apei de condens •
Evitarea producerii coroziunii exterioare •
Obţinerea calităţii apei potabile (rece) •
Limitarea pierderilor de căldură (cald) •
Evitarea producerii de zgomote din cauza modificărilor lungimilor •
Evitarea propagării zgomotului la loviturile de "berbec hidraulic" •
Evitarea zgomotelor de curgere •
Indiferent de cerinţele de izolare ale instituţiilor de reglementare, din raţiunile
enumerate mai sus, conductele, armăturile şi elementele fasonate trebuie
să fie izolate din fabrică iar conductele trebuie să fie astfel fixate astfel încât
confortul la utilizare să nu fie diminuat prin propagarea zgomotului.
În mod special de ajutor la schimbarea amplasamentului sunt conductele
căptuşite din fabrică şi învelişurile de izolare prefabricate pentru armături şi
elemente fasonate.
Conform DIN 1988-2 pozarea tip conductă-în-conductă este valabilă
ca protecţie din fabrică împotriva apei de condens.
Imag. P- 30
1 Şapă din ciment
2 Folie din PE
3 Placă de izolare a şapei
4 Strat de nivelare WLG 040
5 Conductă de protecţie
6 Umplutură
7 Diblu inserat
8 Planşeu din beton
Conductă-în-
conductă
Exemplu de conducte
de apă potabilă
rece / cald în cadrul
unei construcţii cu
şapă fără izolare
suplimentară
37
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Izolarea conductelor*
Măsuri preventive împotriva încălzirii ape potabile (rece)*
Conductele de apă potabilă se pozează astfel încât formarea apei de
condens şi încălzirea să nu afecteze calitatea apei potabile (rece şi caldă).
Principalul scop de protecţie este astfel evitarea temperaturile continue
situate între 25 şi 55°C.
Factorii de influenţă sunt
în mod special durata stagnărilor, •
poziţionarea şi dispunerea conductelor şi în mod special •
căptuşirea mixtă în tavane suspendate şi cămine de vizitare. •
Se va acorda atenţie în mod special unei pozări la distanţe suficiente faţă
de sursele de căldură, cum ar fi conducte, coşuri de evacuare şi instalaţii
de încălzire. Dacă acest lucru nu este posibil, conductele trebuie să fie
prevăzute cu o izolaţie corespunzătoare.
Izolarea şi instalarea corecte în pivniţă a conductelor de distribuţie şi a celor
ascendente este simplă. Din contră, problematice sunt conductele pozate în
pardoseală, cu construcţii de şapă prestabilite şi straturi de nivelare.
Atâta timp cât conductele de apă potabilă (rece) sunt pozate în raza de
influenţă a surselor de căldură permanente cum ar fi conducte de încălzire,
în cazul unei stagnări îndelungate, măsurile obişnuite de izolare nu pot să
împiedice o încălzire critică. În acest caz, sistemele în rânduri şi cele inelare,
care favorizează înlocuirea apei, nu au un efect de remediere a acestei
situaţii. De aceea în această situaţie se impun măsuri speciale de izolare care
să excludă o încălzire neobişnuită a apei potabile (reci) în timpul perioadelor
de stagnare la o temperatură de 25 °C sau mai mare.
Imag. P- 31
Evoluţia
temperaturilor
Apă potabilă rece / caldă
într-o instalaţie
conductă-în-conductă
Pexfit Pro Plus
38
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Montajul de probă cu conducte Pexfit Pro Plus în cadrul unei »instalaţii
conductă-în-conductă« indică încălzirea conductei de apă potabilă (rece)
prin răcirea conductei de apă potabilă (caldă) după închiderea robinetului.
La o temperatură de stagnare inevitabilă de 20 °C în cadrul clădirilor din
cauza corpului construcţiei în sine, în conducta de apă potabilă (rece) are
loc o creştere a temperaturii la 22 °C. Temperaturile critice pentru obţinerea
calităţii apei potabile, de la 25 °C nu au fost atinse.
Conductele de apă potabilă (caldă şi rece) pozate în pardoseală nu
necesită, aşadar, o izolare suplimentară la »instalaţia conductă-în-conductă«.
Cantitatea de căldură a conductei de apă potabilă (caldă) nu este suficientă,
după închiderea robinetului în astfel de cazuri, pentru o încălzire critică a
apei reci.
Situaţie de montaj
Grosimea stratului
de izolare la
λ = 0,04 W / (m·K)1)
[mm]
Pexfit Pro Plus / Fosta
16 şi 20 mm
cu conductă de protecţie
Pexfit Pro Plus / Fosta
16 şi 20mm
fără conductă de protecţie
Conducte pozate liber,
încăpere neîncălzită
4 Da
Cu conductă preizolată
model 4705.5 cu izolaţie
de 6 mm
Conducte pozate liber,
încăpere încălzită
9
Cu conductă preizolată de
9 mm model 4705.5
Conducte în canal, fără
conducte care se încălzesc
4 Da
Conducte în fantă în zidărie
– conducte ascendente
4 Da
Conductă pe planşeu de
beton
4 Da
Conducte în canal, lângă
conducte care se încălzesc
13
Izolaţie suplimentară
necesară
Izolaţie suplimentară
necesară
Conducte în goluri de
perete, lângă conducte
care se încălzesc
13
Izolaţie suplimentară
necesară
1) Pentru alte conductivităţi termice, se vor calcula grosimile stratului de izolaţie în raport cu un diametru
de d = 20 mm
Recomandări pentru izolarea conductelor de apă potabilă (rece) Pexfit Pro Plus / Fosta
de 16 / 20 mm
Tab. P- 12
Nici chiar cea mai atentă izolare nu poate împiedica încălzirea apei
potabile în conducte în anumite circumstanţe nefavorabile. Dacă se
consumă o cantitate redusă de apă iar simultan baia este încălzită
puternic, creşte temperatura elementelor constructive înconjurătoare
şi odată cu aceasta, temperatura apei din conducte.
39
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Izolarea conductelor*
Indiferent de scopul de protecţie a calităţii apei potabile şi de grosimile
stratului de izolaţie al conductelor, după scurgerea apei de stagnare, apa
rece nu va putea atinge imediat nivelul de temperatură identic cu cel de la
intrarea în casă. Acest lucru nu este permis de către capacitatea termică a
tuturor componentelor instalaţiei. La solicitările clienţilor facem referire la
colecţiile admise de norme cum ar fi directiva VDI 6003. Aici se diferenţiază
între »prezenţa temperaturilor« teoretică şi reală.
Izolare împotriva pierderilor de căldură ale apei potabile (calde)*
Pentru evitarea pierderilor de căldură, conductele de apă caldă se vor izola
corespunzător cerinţelor naţionale.
Exemplu EnEV (Reglementarea privind economisirea energiei)
Apă potabilă caldă
Locuinţă
multifamilială
Spaţiul unui consumator
cât şi o locuinţă
unifamilială
Nu cămin, mai mulţi
consumatori
Apă caldă TWW (apă potabilă
caldă) în circuit cu recirculare
sau cu încălzire concomitentă,
conducte cu toate diametrele
nominale, acoperite sau
pozate liber
100 %
Rândul 1 până la 4
100 %
Rândul 1 până la 4
100 %
Rândul 1 până la 4
Conducte de circulare TWZ
(apă potabilă circulată)
acoperite sau pozate liber
100 %
Rândul 1 până la 4
100 %
Rândul 1 până la 4
100 %
Rândul 1 până la 4
Apă caldă TWW (apă potabilă
caldă) în locuinţe fără circulare
şi fără încălzire concomitentă,
Conducte cu di ≤22mm
acoperite sau pozate liber
(conform DVGW foaia de lucru
W 551 conţinutul conductei
max. ≤3 litri
2)
)
Fără cerinţe de izolare
conform EnEV1)
Fără cerinţe de izolare
conform EnEV1)
100 %
Rândul 1 până la 4
Conducte şi armături în
breşe de planşeu, în zone de
intersectare a conductelor,
în locuri de îmbinare a
conductelor, la distribuitoare
centrale de conducte
50 %
Rândul 5
50 %
Rândul 5
50 %
Rândul 5
1) Pentru protecţia conductelor împotriva deteriorărilor mecanice în timpul fazei de construcţie şi al exploatării
(dilataţie liniară), formării apei de condens şi a propagării zgomotului.

2) În practică conductele de distribuţie sunt astfel dimensionate încât apa potabilă caldă este disponibilă în maxim
10 secunde la capătul robinetului.
Acest lucru corespunde de regulă unui volum de apă de ≤ 1 litru. (Tribunalul pentru judecarea conflictelor de
muncă Schöneberg, sentinţa din 29.04.96 – 102 C 55/94, 45°C după 10 secunde).
Tab. P- 13
Izolarea conductelor TW (apă potabilă) (caldă) conform EnEV, Anexa 5, Tab. 1
40
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Dacă este necesară includerea în circulaţie a unor distribuitoare pe etaje
şi a unor conducte de îmbinare (cald), în acest caz, din cauza lungimii
conductelor nu va fi disponibilă apă caldă la temperatura de min. 45 °C,
după maxim 10 secunde, la capătul robinetului, se aplică cerinţele integrale
ale EnEV în ceea ce priveşte grosimile straturilor de izolare. De regulă,
pozarea corectă a acestor conducte este posibilă numai în cazul sistemelor
în spatele peretelui.
Indicaţie pentru tabelul EnEV
Excepţie de la cerinţe conform EnEV, Anexa 5, paragraful 2 la Tabelul 1.
»Acest lucru nu este valabil pentru conductele de apă caldă din locuinţe,
cu diametru interior de până la 22 mm, care nu sunt incluse în circuitul de
circulare şi nici nu sunt dotate cu încălzire electrică concomitentă.«
Formularea precedentă admitea în trecut interpretări eronate şi a
fost revizuită conform proiectului guvernamental privind EnEV cu
ordonanţa din 25.04.2007. Aşadar, excepţia de la obligaţia de izolare
este: »De la cerinţele privind grosimea minimă a stratului de izolare
sunt excluse de asemenea conductele de apă caldă cu diametrul
interior de până la 22 mm, care nu sunt incluse în circuitul de
circulare şi nici nu sunt dotate cu încălzire electrică concomitentă.«
41
Protecţia împotriva zgomotului – propagarea zgomotului
Zgomotele din instalaţiile de apă potabilă se produc în principal în armături
şi obiecte sanitare. Zgomotul poate fi propagat prin intermediul conductelor
către corpurile construcţiei apoi se produce zgomotul transmis prin aer.
Următoarele măsuri pot aduce unele îmbunătăţiri
Utilizarea unor armături cu un nivel de zgomot redus •
Reducerea presiunii apei •
Dispunerea instalaţiilor în spatele peretelui •
Fixarea conductelor cu elemente de protecţie împotriva zgomotului •
Conductele se fixează astfel încât să nu fie transmise şocuri de presiune. În
cadrul construcţiilor în spatele peretelui şi a celor uscate, se va asigura de
asemenea distanţa minimă corespunzătoare pentru căptuşire. Conductele
PE-Xc pozate în pardoseală în conductă de protecţie nu necesită, din
punctul de vedere al tehnicii zgomotelor, izolaţie suplimentară. Cercetările
Institutului Fraunhofer Stuttgart dovedesc faptul că astfel de conducte,
opţional faţă de o instalare în spatele peretelui, pozate pe un planşeu din
beton, nu provoacă nici o creştere măsurabilă a nivelului presiunii acustice.
Tehnica sistemelor din PE-Xc – Protecţia împotriva zgomotului
42
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Protecţia împotriva incendiilor
Cămin de vizitare a instalaţiei F 90 cu căptuşire mixtă*
Pentru toate proiectele cu cerinţe privind protecţia împotriva incendiilor
este valabilă directiva privind instalaţiile de conducte de probă (LAR).
Cel mai eficient au fost îndeplinite cerinţele LAR după principiul
compartimentării planşeului, în combinaţie cu un cămin de vizitare pentru
instalaţia în spatele peretelui. Căptuşelile puţului F90 nu sunt necesare
atunci când întreprinderea specializată prezintă dovada individuală a
integrării corespunzătoare a măsurilor de protecţie împotriva incendiilor.
Atunci când este realizat principiul compartimentării planşeului, este
suficientă o simplă căptuşire uscată a instalaţiei din spatele peretelui.
În cazul unei căptuşiri mixte a căminului de vizitare sanitar, trebuie să fie
prezentate mai multe dovezi individuale. La sistemele cu cămin de vizitare
cu aprobare completă este suficientă o singură căptuşire eronată pentru ca
aprobarea sistemului să nu mai fie valabilă.
Căminele de vizitare ale sistemelor Viega oferă soluţia în forma unei opinii
expertizate a Institutului pentru Testarea Materialelor (MPA) din Braunschweig
în legătură cu o declaraţie de conformitate a mai multor producători.
Ca dovadă a supravegherii execuţiei este suficient un formular în care sunt
indicate materiile prime şi materialele de izolare utilizate.
Căptuşirea mixtă cu
dovezi individuale
Căminele de vizitare
ale sistemelor Viega
cu dovadă colectivă
Cămin de vizitare
sistem Steptec
Rapidă şi sigură,
soluţie F90 conform
principiului de
compartimentare a
planşeului
Imag. P- 32
43
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Protecţia împotriva incendiilor
Principiul de compartimentare a planşeului*
Reglementările distanţelor din directivele privind instalaţiile de conducte
impun păstrarea unor distanţe minime între conductele instalaţiei. În cazul
în care în zona breşelor din planşeu sunt utilizate materiale de izolare care
dispun de un Certificat General de Supraveghere a Execuţiei (ABP) sau de
o Aprobare Generală de Supraveghere a Execuţiei (ABZ), distanţa dintre
izolaţiile post-mergătoare poate fi mai mică de 50 mm.
În acest fel, trebuie să fie realizat un cămin de vizitare pentru aerisire,
încălzire, apă potabilă şi apă reziduală, cu o lăţime mai mică de un metru.
Exemplu de utilizare
Recomandare: Pozaţi instalaţii cu un sistem de curgere şi de izolare
verificate, de ex. ›Rockwool‹.

Deşi nu este impusă păstrarea unei distanţe între conducte, se recomandă
păstrarea unei distanţe minime de cca. 20mm pentru găurile de centrare şi
pentru introducerea corectă în continuare a izolaţiei.
Distanţe minime
Imag. P- 33
Imag. P- 34
Căptuşirea căminului
de vizitare
Conform LAR (directivă
privind instalaţiile de
conducte), cu
Sistem Rockwool
Străpungerea în
unghi drept
Cu astupare cu mortar
44
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Montaj
Depozitare şi transport
Păstraţi conductele şi racordurile în ambalajul original şi protejaţi-le
împotriva deteriorărilor până la utilizare. Nu instalaţi elemente constructive
murdare sau deteriorate.
Deşi ambele tipuri de conducte Pexfit Pro nu sunt afectate de sarcinile
normale de pe şantierul de construcţie, acestea trebuie să fie totuşi protejate
împotriva
impacturilor puternice şi a deteriorărilor brute ale suprafeţei exterioare, •
împotriva radiaţilor solare directe, pe parcursul mai multor săptămâni, •
împotriva murdăriei pătrunzătoare şi •
a sarcinilor de flambaj. •
Curbarea conductelor
Raza minimă de curbare este pentru
conductele Pexfit Pro Plus de 16 şi 20 mm 5 x da • 1) şi
pentru conductele Pexfit Pro Fosta de la 14 la 25 mm 5 x da •
32mm 3,5 x da
de la 40 la 63mm 4,5 x da
raportată la mijlocul conductei.
La curbare acordaţi atenţie ca partea interioară a curburii nu suferă turtiri,
pliuri sau comprimări.
Diametrele mai mari de 14 şi 20mm pot fi curbate cu mâna liberă, de la
dimensiunea de 25mm utilizaţi o maşină de curbare.
1) da = diametru
exterior conductă
Raze de curbare
Pexfit Pro Plus
Pexfit Pro Fosta
Imag. P- 35 Imag. P- 36
45
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Scule necesare
Scule necesare
Pentru lucrările de instalare, utilizaţi numai scule originale Viega.
Debitarea conductelor •
– de la 14 la 25 mm Foarfece, model 5341 şi
– de la 32 la 63 mm Dispozitiv debitare conducte, model 2191
Ferăstraiele manuale şi electrice şi polizoarele unghiulare nu sunt permise.
Presarea electrică •
– de la 14 la 25 mm Cu fălcile de presare Picco şi Pexfit Pro pentru
sistemele PE-Xc, model 2784.7.
– de la 14 la 63 mm Cu maşină de presat cu alimentare de la reţea
şi fălcile de presare Pexift Pro pentru sistemele
PE-Xc, model 2799.7 sau Cu maşină de presat cu
acumulator şi fălci de presare Pexift Pro pentru
sistemele PE-Xc, model 2799.7.
Presare manuală a racordurilor prin presare de la 14 la 25 mm cu sculă de •
presare manuală, model 2782.5.
Consultaţi de
asemenea figurile de
pe paginile următoare
Imag. P- 37
Imag. P- 38
Scule de presare
Pentru dimensiuni mai
mari de 25 mm
Pistol de presare Picco Sculă de presare manuală
46
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Realizarea racordului prin presare
Debitaţi dimensiunile conductelor de la
14 la 25 mm cu ajutorul unui foarfece de
conducte.
Debitaţi conducte cu dimensiuni > 25 mm cu
dispozitivul pentru debitarea conductelor.
Debitaţi conducta de protecţie cu ajutorul
dispozitivului de debitare pentru conducte
de protecţie.
Îndreptaţi capetele conductelor cu
dimensiuni începând de la 25 mm şi capetele
deformate ale conductelor, înainte de
presare, cu ajutorul aparatului de calibrare.
Imag. P- 39
Imag. P- 40
Imag. P- 41
Imag. P- 42
@
@
@
@
Utilizaţi aparate de calibrare corespunzătoare:
de la 14 la 25 mm Model 4739.1
32/ 40mm Model 2739.3
50/63 mm Model 2139.2
Imag. P- 43
Imag. P- 44
@
Indicaţie importantă
Nu este necesară îndepărtarea izolaţiei
conductelor şi aceasta poate avea drept
consecinţă neetanşeităţi.
47
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Realizarea racordului prin presare
Racord prin presare ≥ 32 mm
Verificaţi poziţia corectă a garniturii inelare în
racordul prin presare. Introduceţi conducta
drept, până când capătul conductei este
vizibil prin fereastra de control de pe inelul
din plastic.
Imag. P- 45
Imag. P- 46
Deschideţi fălcile de presare şi poziţionaţi-le
în unghi drept pe racordul prin presare.
Fălcile de presare trebuie să se închidă
complet la procesul de presare . . .
@
Racord prin presare ≤ 25 mm
La racordurile din bronz, verificaţi poziţia
corectă a garniturii inelare în racordul prin
presare.
Introduceţi conducta drept, până când
capătul conductei este vizibil prin fereastra
de control a manşonului de presare.
@ @
Imag. P- 47
Imag. P- 48
. . . de aceea la procesul de presare,
menţineţi distanţa faţă de pardoseală, pereţi
şi alte elemente constructive.
@
Imag. P- 49
Presare manuală
Numai dimensiunile
14 – 25mm
Presarea cu sculă de presare manuală
Deschideţi scula de presare manuală şi
poziţionaţi-o în unghi drept pe racordul prin
presare.
Cleştele de presare manuală trebuie să se
închidă complet la procesul de presare.
48
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Introducerea şi fixarea conductelor
Se deosebesc două tipuri de fixare pentru conducte
Puncte fixe, care sunt îmbinate ferm cu elementul constructiv şi •
Puncte mobile, care facilitează o dilataţie axială a conductei. •
Reguli generale de montaj
Tensiunile de torsiune cauzate de modificarea lungimii trebuie să fie •
excluse cât se poate de mult, în limita posibilităţilor.
Conductelor fără modificare a direcţiei le este atribuit numai un punct fix. •
În cazul conductelor lungi, un punct fix se regăseşte în mijloc, astfel încât •
o eventuală dilataţie să fie posibilă în ambele direcţii.
Pe distribuitor nu vor fi poziţionate puncte fixe. •
Punctele mobile trebuie să fie astfel dispuse încât în timpul utilizării, •
acestea să nu devină involuntar puncte fixe.
Fixarea în spatele peretelui
Conductele Pexfit Pro Plus şi Pexfit Pro Fosta pot fi fixate pe toate elemen-
tele de bază şi statice, pe console intermediare, de perete sau de perete
despărţitor.
La aceasta îşi găsesc utilizarea coliere de fixare pentru conducte, ştifturi
filetate sau benzi de fixare (Nr. art.: 332 341/332 280).
Distanţe de fixare
Pentru conductele din plastic pot fi utilizate coliere de fixare adecvate, cu
inserţii de protecţie.
Puncte fixe
Puncte mobile
Imag. P- 50
Pexfit Pro Plus
Pexfit Pro Fosta
Fixarea cu coliere de
fixare pentru conducte
şi distanţa de fixare
Fixarea pe tencuială
Pexfit Pro Fosta / Plus
Tab. P- 14
Dimensiunea
conductei
Pexfit Pro Fosta
Distanţa [m]
Dimensiunea
conductei
Pexfit Pro Plus1)
Distanţa [m]
14 până la 20 1,0 16 0,55
25 / 32 1,5 20 0,60
40 1,75
1) La pozarea pe verticală distanţa
poate fi mărită cu 30 % 50 / 63 2
49
Tehnica sistemelor din PC-Xc – Punerea în funcţiune
Punerea în funcţiune
Clătirea*
Pentru producerea racordurilor prin presare Viega nu sunt necesare
substanţe de adaos chimice, cum ar fi agenţi de curgere, ulei de tăiere
sau altele similare. De acea nu se aplică clătirea elaborată intermediară cu
aer-apă-amestec conform DIN 1988-2.
Astfel este de asemenea suficientă, înaintea punerii în funcţiune a Pexfit Pro
Fosta / Plus, o clătire cu apă potabilă la presiunea conductei. Procedura se
stabileşte de către proprietarul construcţiei şi executant.
Verificarea presiunii*
Verificările presiunii apei constituie prestaţii suplimentare contractuale
conform VOB-DIN 18381, care se încadrează în prestaţiile contractuale
corespunzătoare executantului.
La verificări ale etanşeităţii cu aer comprimat fără ulei sau cu gaze inerte
trebuie să fie elaborate descrieri detaliate ale activităţii iar acestea trebuie să
fie consemnate prin contract.
Toate conductele vor fi supuse unui verificarea presiunii, în stare finisată dar
încă neacoperite.
Planificarea testării
Înaintea punerii în
funcţiune
Imag. P- 51 Imag. P- 52
50
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Instalaţie de încălzire
Componente
Conducte
Cu formă stabilă şi întărite cu aluminiu
Pexfit Pro Fosta
Pexfit Pro Fosta
Cu izolaţie
Imag. P- 53 Imag. P- 54
Utilizarea conformă cu destinaţia
Sistemele de conducte din plastic PE-Xc Pexfit Pro Fosta şi Pexfit Pro
Plus sunt adecvate pentru montarea în cadrul instalaţiilor de apă
potabilă şi sistemelor de încălzire pe bază de apă caldă, cu pompă
(PWWH). Trebuie să fie respectate prevederile naţionale de execuţie
din ţările respective.
Pentru montaj se utilizează numai elemente originale Viega şi
sculele descrise.
Condiţii de exploatare
Pexfit Pro Fosta
Temperatura max. 70 °C •
Presiunea max. 10 bar •
Conform EN ISO 21003 Clasa de utilizare V
Pexfit Pro Plus
Temperatura max. 70 °C •
Presiunea max. 8 bar •
Utilizarea sistemului în alte scopuri decât cele descrise se va
conveni în prealabil cu fabrica noastră din Attendorn.
51
Instalaţie de încălzire – Racord prin presare
Racord prin presare
Toate racordurile sunt prevăzute cu SC-Contur care face posibil ca, la •
umplerea instalaţiei, racordurile nepresate să fie vizibile.
Sortimentul cuprinzător de racorduri prin presare din bronz facilitează •
toate variantele uzuale de instalare şi racordare.
Racordurile de trecere facilitează înlocuirea sistemului la sisteme de •
racorduri prin presare Viega din metal.
Imag. P- 55
Imag. P- 56
SC-Contur
Evidenţiază racordurile
nepresate la umplerea
instalaţiei
Conductă
Pexfit Pro Fosta
Cu izolaţie de 9mm
conform EnEV
Cu izolaţie excentrică
conform EnEV
Racord
Cu construcţie
identică pentru
Pexfit Pro Plus şi
Pexfit Pro Fosta
Imag. P- 57
52
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Teu de intersectare*
Evită omiterea conductelor şi facilitează înglobarea curată a conductelor •
în izolarea împotriva zgomotului provocat de paşi.
Este permisă încorporarea în şapă •
Racordul caloriferelor pe partea stângă / dreaptă prin rotirea elementului •
interior
Utilizabil pentru diferite izolaţii de conducte •
Grupa de conductivitate termică 035 •
Imag. P- 58
Imag. P- 59
Teu de intersectare
Teu de intersectare
53
Instalaţie de încălzire – Teu de intersectare*
Utilizare
Conducte ascendente •
Distribuirea pe etaje •
Racorduri armături •
Conectarea încălzitoarelor de apă •
Conectarea rezervorului de apă caldă •
Conectare calorifere •
Punerea în operă a şapei •
Pexfit Pro Fosta în ansamblu interconectat Viega
Imag. P- 60
54
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Exemple de utilizare
Teu de intersectare
Pentru racordarea
caloriferelor
Evită omiterea
conductelor
Pexfit Pro Fosta
Racord distribuitor şi
calorifer
Imag. P- 61
Imag. P- 62
55
Instalaţie de încălzire – Exemple de utilizare
Indicaţie
Tabele pentru dimensionarea reţelei de conducte se regăsesc în anexă.
Racord calorifer
din perete
Cu conector unghiular
Cu bloc de racordare
calorifere preizolat
Racord calorifer
din pardoseală
Direct, cu înşurubare
de trecere la blocul de
racordare
Cu element curbat de
legătură Profipress
Imag. P- 63 Imag. P- 64
Imag. P- 65 Imag. P- 66
56
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Tehnica de utilizare
Conectare calorifere
Teu de intersectare
Execuţie cu sistem de racorduri prin presare Pexfit Pro Fosta
Distribuţie pe etaje cu conductă Pexfit Pro Fosta 16 sau 20 mm, •
Conductă de racordare calorifer Pexfit Pro Fosta 14 – 18 mm, •
Curbă de racordare calorifer, ca racord din pardoseală sau perete şi •
Rozetă dublă ca delimitare estetică faţă de pardoseală sau perete. •
Traseul conductei
Teu de intersectare
În distribuirea pe etaje
Acordaţi atenţie la rotirea unui teu de intersectare la liniile de
plecare pentru tur (V) şi retur (R).
Imag. P- 67
Imag. P- 68
57
Instalaţie de încălzire – Conectare calorifere
Conectare direct la blocul de racordare pentru calorifere
Bloc de racordare pentru un •
calorifer cu ventil în formă de
trecere
Conectarea conductelor •
Pexfit Pro Fosta cu înşurubări
direct la blocul de racordare
Rozetă dublă ca delimitare faţă •
de pardoseală
Calorifer cu ventil
Imag. P- 69
Tab. P- 15
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
1096.9
sau
1096.8
308 872 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
exterior de 3/4”
357 122 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
interior de 1/2”
1096.5 359 102 1
Bloc de racordare pentru calorifere cu ventil,
formă de trecere, cu închidere
1019 356675 2
Şurub filetat,
pentru racordarea conductelor Pexfit Pro Fosta la
blocul de racordare pentru calorifere
1079.3 351 748 1
Rozetă dublă,
pentru racordul caloriferului cu
conducta Pexfit Pro Fosta,
Ø16mm
58
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Racordare din perete cu bloc de racordare pentru calorifer*
Calorifer cu ventil
Bloc de racordare calorifer pentru montajul caloriferului după finalizarea •
tuturor lucrărilor de tencuire, faianţare, punere în operă a şapei şi vopsire
Din conductă de inox, cu cutie de izolare izolată conform EnEV •
Conectare cu conductă Pexfit Pro Fosta 14 – 18 mm, •
Rozetă dublă ca delimitare faţă de perete •
Protejaţi conductele şi racordurile prin presare neizolate din perete
şi pardoseală împotriva influenţelor mecanice exterioare.
Imag. P- 70 Imag. P- 71
Tab. P- 16
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
1022.5
1022.6
137 342 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet exterior de 3/4”
153 687 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet interior de 1/2”
1097.7 364 052 1
Element de racordare pentru calorifere,
formă unghiulară,
cu închidere,cu şuruburi filetate
1097.6


364 045
379 698
1
Bloc racordare calorifer,
din conductă de inox, Ø15mm, cu cutie de izolare
înălţimea de racordare 185mm
înălţimea de racordare 255mm
4713P608 194
608 200
608217
2
Piesă de reducţie cu SC-Contur,
cu racord prin presare de la Pexfit Pro Fosta
la blocul de racordare al caloriferului
14 x 15
16 x 15
18 x 15
1079.3 351 748 1
Rozetă dublă,
pentru racordul caloriferului cu
conducta Pexfit Pro Fosta,
Ø16mm
59
Instalaţie de încălzire – Conectare calorifere
Racordare din perete cu conductă Pexfit Pro Fosta*
Element de racordare cu formă •
unghiulară
Cu închidere •
Racordare cu conductă Pexfit •
Pro Fosta 14 – 18 mm, pozată pe
tavanele nivelurilor construcţiei
Rozetă dublă ca delimitare faţă •
de perete
Calorifer cu ventil
Izolaţi conductele din pereţii exteriori conform EnEV.
Imag. P- 72
Tab. P- 17
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
1096.9
1096.8
308 872 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
exterior de 3/4”
357 122 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
interior de 1/2”
1097.5 359 133 1
Element de racordare pentru calorifer cu ventil,
formă unghiulară, cu închidere
1019 356675 2
Şurub filetat,
pentru racordarea conductelor Pexfit Pro Fosta la
blocul de racordare pentru calorifere
1079.3 351 748 1
Rozetă dublă,
pentru racordul caloriferului cu
conducta Pexfit Pro Fosta,
Ø16mm
60
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Racordare din pardoseală cu curbă de racordare pentru calorifer*
Calorifer cu ventil
Element de racordare pentru un •
calorifer cu ventil ca formă de
trecere
Cu închidere, cu curbă de •
racordare pentru calorifer
Racord direct la conducta Pexfit •
Pro Fosta 14 – 18 mm,
Rozetă dublă ca delimitare faţă •
de pardoseală
Protejaţi conductele şi racordurile prin presare neizolate din perete
şi pardoseală împotriva influenţelor exterioare.
Imag. P- 73
Tab. P- 18
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
1096.9

sau

1096.8

308 872 1
Set adaptoare,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
exterior de 3/4”
357 122 1
Set adaptoare Viega,
pentru racordarea la caloriferul cu ventil cu filet
interior de 1/2”
1096.5 359 102 1
Element de racordare pentru calorifere cu ventil,
formă de trecere, cu închidere
94385.1 105 358 2
Şurub cu filet,
pentru conducte din bronz şi oţel,
Ø15mm
2271.1 366 056 2
Curbă de racordare pentru calorifer,
din inox,
pentru racordul din pardoseală/ perete,
15 x 100 / 350
4713P
608 194
608 200
608217
2
Piesă de reducţie cu SC-Contur,
din bronz,
cu racord prin presare de la conducta Pexfit Pro Fosta
la curba de racordare pentru calorifer
14 x 15
16 x 15
18 x 15
1079.3 351 748 1
Rozetă dublă,
pentru racordul caloriferului cu
conducta Pexfit Pro Fosta,
Ø16mm
61
Instalaţie de încălzire – Conectare calorifere
Racord compact calorifer, din pardoseală cu curbă de racordare
pentru calorifer
Imag. P- 74
Şurub nichelat pentru retur cu •
formă unghiulară
Cu închidere, cu ventil axial •
nichelat cu cap termostat alb
Racord prin curba de racordare •
pentru calorifer direct la
conducta Pexfit Pro Fosta,
14 – 18 mm
Rozete singulare ca delimitare •
faţă de pardoseală
Protejaţi conductele şi racordurile prin presare neizolate din perete
şi pardoseală împotriva influenţelor exterioare.
Tab. P- 19
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
1075.96 360 405 1
Ventil axial,
nichelat,
cu cap termostat alb,
cu şurub filetat pentru conductă ascendentă
2272.1 326 357 1
Şurub filetat pentru retur,
formă unghiulară, nichelat, cu închidere
2271.1


325 039
366 056
2
Curbă racordare calorifer,
din inox
100 x 350
100 x 1100
4713P
608 194
608 200
608217
2
Piesă de reducţie cu SC-Contur,
din bronz,
cu racord prin presare de la conducta Pexfit Pro Fosta
la curba de racordare pentru calorifer
14 x 15
16 x 15
18 x 15
1079.5 132 781 2
Rozetă,
pentru racordul caloriferului cu
curba de racordare pentru calorifer
Calorifer compact
62
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Racord calorifer compact din perete cu curbă de racordare pentru
calorifer
Izolaţi conductele din pereţii exteriori conform EnEV.
Imag. P- 75
Şurub nichelat pentru retur cu •
formă unghiulară
Cu închidere, cu ventil cu •
termostat pentru calorifer
standard şi şurub cu filet
Racord prin curba de racordare •
pentru calorifer direct la
conducta Pexfit Pro Fosta
14 – 18 mm
Rozete singulare ca delimitare •
faţă de perete
Tab. P- 20
Nr. model
Nr.
articol
Număr Denumire / funcţie
94576.1 112 059 1
Şurub cu filet,
nichelat,
pentru conductă din bronz şi oţel,
pentru racordul la ventilul cu termostat al caloriferului,
Ø15 mm
2272.1 326 357 1
Şurub filetat pentru retur,
formă unghiulară, nichelat, cu închidere
2271.1 366 056 2
Curbă de racordare pentru calorifer,
din inox,
pentru racordul din pardoseală / perete,
15 x 100/350
4713P
608 194
608 200
608217
2
Piesă de reducţie cu SC-Contur,
din bronz,
cu racord prin presare de la conducta Pexfit Pro Fosta
la curba de racordare pentru calorifer
14 x 15
16 x 15
18 x 15
1079.5 132 781 2
Rozetă,
pentru racordul caloriferului cu
curba de racordare pentru calorifer
Calorifer compact
63
Instalaţie de încălzire – Introducerea şi fixarea conductelor
Montaj
Introducerea şi fixarea conductelor
Fixarea pe pardoseala brută*
La fixare se vor lua în considerare următoarele
Cerinţele DIN 18 560 -2 »Şapa în domeniul construcţiilor« •
Utilizaţi coliere de fixare a conductelor. •
La secţiunile drepte de conductă, punctele de fixare nu trebuie să se afle •
la distanţe mai mari de 1,50 m unul faţă de celălalt.
La curbele de deviere fără ajutaj de ghidare prevedeţi cel puţin două •
puncte de fixare imediat înaintea şi după curba de deviere.
Fixarea pe placa de
izolare din poliuretan
Conducte de încălzire
în încăperi neîncălzite,
exterior şi pământ
Fixarea pe
pardoseala brută
Conducte de încălzire
cu izolare circulară
de 9 mm în încăperi
încălzite ale diverşilor
consumatori
Imag. P- 76
Imag. P- 77
64
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Conducte de racordare calorifer
Conductele pentru calorifere se vor poza astfel încât acestea să se poată
alungi fără a suferi deteriorări. În cazul conductelor de conectare pentru
calorifer cu lungimea > 3 m se vor prevedea curbe de deviaţie înainte de
conectarea la calorifer. Acestea preiau modificarea liniară termică şi se evită
astfel tensiunile si deteriorările.
Punerea în funcţiune
Verificarea presiunii*
Verificările presiunii apei constituie, conform VOB Partea C, DIN 18 380, PCT. 3.4,
prestaţii suplimentare contractuale, care se încadrează în prestaţiile contractuale
corespunzătoare executantului. Apoi instalaţia respectivă va fi verificată cu o
presiune care corespunde presiunii de declanşare a ventilului de siguranţă.
La verificări ale etanşeităţii cu aer comprimat fără ulei sau cu gaze inerte •
trebuie să fie elaborate descrieri detaliate ale activităţii iar acestea trebuie
să fie consemnate prin contract.
Toate conductele vor fi supuse unui verificarea presiunii, în stare finisată •
dar încă neacoperite.
Verificarea presiunii a instalaţiilor de încălzire poate fi de asemenea •
efectuată cu aer comprimat sau gaze inerte.
Verificarea presiunii se consemnează prin proces-verbal. •
Conectarea
caloriferului cu curbă
de deviere
Imag. P- 78
Conductele drepte pentru racordare a caloriferelor trebuie să fie evitate.
Abreviere
Calorifer = HK
Conform VOB,
P.C, DIN 18380
executantul este
răspunzător
66
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Scule
Condiţii de
exploatare
- 5 până la + 40 °C
Acord privind
preluarea
răspunderii
Utilizarea conformă cu destinaţia
Instrucţiuni de utilizare
Siguranţa funcţionării sistemelor de racorduri prin presare Viega
depinde în primul rând de starea ireproşabilă a maşinilor de presare
şi de sculele de presare utilizate. Respectaţi instrucţiunile de utilizare
detaliate, ataşate la cumpărarea sculelor de presare. La împrumut
sau închiriere se vor înmâna şi documentaţiile complete ale
produselor.
Condiţii de exploatare
Maşinile de presare pot fi utilizate la temperaturi situate între - 5
şi + 40 °C – temperatura de exploatare admisă a maşinii.
Dacă temperatura exterioară este sub 0°C, maşinile reci trebuie să
fie încălzite la temperatura camerei înaintea punerii în funcţiune,
pentru a se evita deteriorările şi defecţiunile la funcţionare cauzate
de uleiul hidraulic vâscos.
Dacă se întâmplă ca maşina de presare să fie scufundată complet în
apă, aceasta nu trebuie să mai fie utilizată în continuare şi trebuie să
fie trimisă unui centru service autorizat în vederea verificării.
Garanţia
Indiferent de reglementările legale, Viega garantează etanşeitatea
racordurilor prin presare conform acordului privind preluarea
răspunderii încheiat cu ZVSHK şi BHKS.
Aceasta prelungeşte termenul de garanţie impus de către
legiuitor atunci când sunt utilizate maşini de presare şi scule de
presare Viega.
Instrucţiuni de
utilizare
67
Scule – Maşini de presare
Maşini de presare
Imag. P- 79
Imag. P- 80
Sculă de presare
manuală de la 14 la
25 mm
Maşină de presare
Alimentare cu
acumulatori şi de la
reţea
68
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Maşinilie şi sculele de presare sigure şi cu întreţinere minimă constituie o
parte componentă importantă a ansamblului interconectat Viega. Acestea
sunt optimizate pentru materialele de fabricaţie şi dimensiunile racordurilor
prin presare Viega şi garantează astfel siguranţă şi funcţionalitate.
Recomandăm utilizarea următoarelor maşini de presare cu alimentare de la
reţea şi cu funcţionare pe bază de acumulator
Pistol de presare Picco •
Pistol de presare 4 E •
Pistol de presare 4 B •
PT3-EH •
PT3-AH •
PT2 •
Pistol de presare Picco
Pistol de presare Picco, ca cea mai uşoară şi mică maşină de presare de la
Viega, este deosebit de manevrabilă şi facilitează lucrările chiar şi în spaţiile
cele mai mici.
Aceasta este adecvată în special pentru sistemele de conducte din plastic
Viega şi pentru lucrările de reparaţii în cadrul serviciului pentru clienţi.
Fălcile de presare Picco sunt deosebit de uşoare şi nu sunt compatibile cu
celelalte scule de presare Viega.
Maşină de presare
cu acumulator
18V / 1,1Ah
Imag. P- 81
Indicaţie
69
Scule – Maşini de presare
Caracteristici
Pentru racorduri prin presare metalice cu dimensiuni de la 12 la 35 mm •
Pentru racorduri prin presare din plastic cu dimensiunile de la 12 la 40mm
Manevrare ergonomică pentru manipularea cu o singură mână •
2,6 kg (fără falcă de presare) •
Cap rotativ la 180° •
Siguranţă bolţuri •
Cheltuieli reduse pentru întreţinere şi reparaţii •
Service după 32000 presări •
Pistol de presare 4 E
Caracteristici
Pentru racorduri prin presare de toate dimensiunile de la 12 la 108 mm •
Manevrare ergonomică pentru manipularea cu o singură mână •
4,5 kg (fără falcă de presare) •
Cap rotativ la 180° •
Declanşare întârziată, siguranţă bolţuri, presare forţată şi recul automat •
Cheltuieli de reduse pentru întreţinere şi reparaţii •
Service după 32 000 presări •
Imag. P- 82
Maşină de presare
electrică 220V
70
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Pistol de presare 4 B
Maşină de presare cu acumulator cu tehnică litiu-ion
Acumulatorii litiu-ion au o capacitate cu 60 % mai mare decât acumulatorii
obişnuiţi. Aceştia manifestă o performanţă mai bună chiar şi la temperaturi mai
reduse, fără efect de memorare. Prin manifestarea rapidă a puterii, presarea se
realizează, în funcţie de dimensiunea conductei, în 3 până la 4 secunde.
Caracteristici
Pentru racorduri prin presare de toate dimensiunile de la 12 la 108,0 mm •
Manevrare ergonomică pentru manipularea cu o singură mână •
4,35 kg (fără falcă de presare) •
Cap rotativ la 180° •
Declanşare întârziată, siguranţă bolţuri, presare forţată şi recul automat •
Cheltuieli de reduse pentru întreţinere şi reparaţii •
Service după 32 000 presări •
Imag. P- 83
Maşină de presare
cu acumulator
18V / 2,2Ah
Acumulator litiu-ion
71
Scule – Maşini de presare
Accesorii
Cutie cu fălci
de presare
Pistol de presare 4E
Pistol de presare 4B
Pistol de presare 4B
Acumulator litiu-ion
Aparat de încărcare
Pistol de presare
Picco
Cutie cu
fălci de presare
Imag. P- 84 Imag. P- 85
Imag. P- 86 Imag. P- 87
Imag. P- 88
72
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Fălci presare
Pistol de presare
Picco
Aparat de încărcare
Acumulator litiu-ion
Fălci presare
Pentru sisteme de
racorduri prin presare
din plastic
Fălci de presare Picco
Utilizarea unor scule de presare ale altor producători
Premisă pentru certificările sistemelor de conducte Viega o
constituie de ex. verificarea cu succes a tehnici de îmbinare conform
foii de lucru DVGW W 534 prin intermediul unui institut agreat.
Pentru aceasta racordurile prin presare au fost realizate exclusiv cu
scule de presare şi fălci de presare Viega. În cazul în care meseriaşul
specializat utilizează în practică o sculă de presare a unui alt
producător, este recomandabilă, prin prisma siguranţei asumării
răspunderii, solicitarea unui certificat de aptitudini.
În cazul în care, în cadrul unei reclamaţii va fi dovedită utilizarea
unei scule de presare a unui alt producător ca principală cauză a
provocării unor pagube, Viega va respinge reclamaţia.
Certificate de
aptitudini ale
sculelor de presare
Imag. P- 89 Imag. P- 90
Imag. P- 91 Imag. P- 92
73
Scule – Sculă de presare manuală
Sculă de presare manuală
Dimensiuni conducte între 14 – 18 mm
Dimensiuni conducte între 20 – 25 mm
Caracteristici
Funcţie clichet, pentru a simplifica
finalizarea procesului de presare
Caracteristici
Funcţie clichet, pentru a •
simplifica finalizarea procesului
de presare
Ajutaj la deschidere pentru •
preluarea racordului prin presare
Imag. P- 93
Imag. P- 94
74
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Indicaţii de întreţinere
Maşini de presare
Siguranţa funcţionării maşinilor de presare şi etanşeitatea de durată a
racordurilor prin presare depinde în primul rând de starea sculelor de
presare.
Maşinile de presare Viega reprezintă aparate electro-hidraulice care ating
o presiune presetată în timpul procesului de presare. Numai un sistem
hidraulic etanş, fără pierderi de ulei, garantează siguranţa la utilizare şi
fiabilitatea.
Ca toate sculele electro-hidraulice şi sculele de presare sunt supuse unui
proces natural de uzură. De aceea sculele trebuie să fie întreţinute regulat
resp. trebuie să fie încredinţate centrelor service Viega enumerate pentru
inspecţie.
Inele de presare / Fălci de presare
Pentru păstrarea capacităţii de funcţionare, recomandăm întreţinerea regulată
a inelelor de presare şi a fălcilor de presare odată cu maşinile de presare.
Elementele uzate se înlocuiesc, contururile de presare se ajustează şi falca de
presare se reglează din nou.
Maşini de presare Intervale de întreţinere
Pistol de
presare Picco
După 30 000 presări are loc o solicitare de service prin intermediul
indicatorului LED. După alte 2 000 presări are loc o oprire de
siguranţă. Întreţinere cel târziu după 4 ani.
Pistol de presare 4 E
După 30 000 presări are loc o solicitare de service prin intermediul
indicatorului LED. După alte 2 000 presări are loc o oprire de
siguranţă. Întreţinere cel târziu după 4 ani.
Pistol de presare 4 B
Tip PT3-AH
După 20 000 presări are loc o solicitare de service prin intermediul
indicatorului LED. După alte 2 000 presări are loc o oprire de
siguranţă. Întreţinere cel târziu după 4 ani.
Picco
Tip PT3-H/EH
Tip 2 O dată la 2 ani.
Model 2478 Cel puţin o dată pe an.
Model 2475
După 20 000 presări are loc o aprindere a indicatorului LED.
Întreţinere cel târziu după 4 ani.
Sculă de presare
manuală
Înlocuire după 20 000 presări.
Tab. P- 21
Intervale de întreţinere maşini de presare Viega
75
Scule – Centre service pentru scule
Întreţinere şi curăţare
După fiecare utilizare, sculele de presare trebuie să fie curăţate cu un şervet.
Preluarea fălcilor de presare cu rolele de presare se depozitează uscat şi
curat. În cazul în care este necesar, elementele mobile cum ar fi bolţurile şi
rolele de presare trebuie să fie lubrifiate. În acelaşi mod, contururile fălcilor
de presare şi ansamblurile interschimbabile trebuie să fie frecate şi lubrifiate
regulat cu un burete fin de sârmă sau o lavetă de curăţare.
Centre service pentru scule
Tab. P- 22
Australia Nepean Boltmaster Penrith
Belgia Indu Tools 1850 Grimbergen
Belgia Ridge Tool Europe 3001 Heverlee
Danemarca Scherer‘s 2610 Rodovre
Germania 3 H 21033 Hamburg
Germania Ridge Tool Gmbh 58285 Gevelsberg
Germania Voigt u. Sohn 13405 Berlin
Germania Unterreitmaier 81241 München
Franţa Fa. Striebel 67602 Selestat
Finlanda Alpillan 810 Helsinki
Grecia Ergon Equipment 15344 Atena
Marea Britanie MEP Hire ML43NH Glasgow
Marea Britanie Broughten Plant Hire and Sales RN3 8UJ Romford, Essex
Italia Elmes 39040 Neumarkt
Italia O.R.E 47900 Rimini
Olanda Wagenaar 1185 Amstelven
Norvegia Grønvold Maskinservice 0613 Oslo
Austria Ackerl 4020 Linz
Suedia AB Lindströms 39241 Kalmar
Elveţia Von Arx 4450 Sissach
Spania Tecno Izqueierdo 28026 Madrid
Cehia Mat’l & Bulla 66461 Brno
Ungaria Noniusz 1101 Budapesta
Imag. P- 95
76
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
Anexă
Încălzire – Tabele pentru dimensionarea conductelor
Tab. P- 23
1 / 3
20
kW 0,27 0,45 0,69 0,89 1,70 3,64 7,29 14,1 27,8
kg/h 23 38 59 77 146 314 628 1212 2397
m/s 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,17 0,21 0,24 0,29
22
kW 0,28 0,47 0,73 0,95 1,79 3,85 7,71 14,9 29,4
kg/h 24 41 63 82 155 331 664 1280 2531
m/s 0,09 0,10 0,11 0,12 0,15 0,18 0,22 0,26 0,31
24
kW 0,30 0,50 0,76 1,00 1,89 4,05 8,10 15,6 30,9
kg/h 26 43 66 86 163 349 698 1346 2659
m/s 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,23 0,27 0,32
26
kW 0,31 0,52 0,80 1,04 1,98 4,24 8,48 16,3 32,3
kg/h 27 45 69 90 170 365 731 1409 2782
m/s 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 0,24 0,28 0,34
28
kW 0,33 0,55 0,84 1,09 2,07 4,42 8,85 17,1 33,7
kg/h 28 47 72 94 178 381 763 1469 2902
m/s 0,10 0,12 0,13 0,14 0,17 0,21 0,25 0,30 0,35
30
kW 0,34 0,57 0,87 1,14 2,15 4,60 9,21 17,7 35,0
kg/h 29 49 75 98 185 397 794 1528 3017
m/s 0,10 0,12 0,14 0,15 0,18 0,22 0,26 0,31 0,37
35
kW 0,37 0,62 0,96 1,24 2,35 5,03 10,06 19,4 38,2
kg/h 32 54 82 107 203 434 867 1669 3292
m/s 0,11 0,13 0,15 0,16 0,19 0,24 0,28 0,34 0,40
40
kW 0,41 0,67 1,03 1,35 2,54 5,44 10,86 20,9 41,2
kg/h 35 58 89 116 219 468 936 1800 3551
m/s 0,12 0,14 0,16 0,17 0,21 0,25 0,31 0,36 0,43
45
kW 0,44 0,72 1,11 1,44 2,72 5,82 11,62 22,3 44,0
kg/h 37 62 96 124 235 501 1001 1925 3795
m/s 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 0,27 0,33 0,39 0,46
50
kW 0,46 0,77 1,18 1,53 2,90 6,18 12,34 23,7 46,7
kg/h 40 66 102 132 250 533 1063 2044 4027
m/s 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 0,29 0,35 0,41 0,49
55
kW 0,49 0,81 1,25 1,62 3,06 6,53 13,03 25,0 49,3
kg/h 42 70 107 140 264 563 1123 2157 4250
m/s 0,15 0,17 0,20 0,21 0,25 0,31 0,37 0,44 0,52
60
kW 0,52 0,86 1,31 1,71 3,22 6,87 13,69 26,3 51,8
kg/h 44 74 113 147 277 592 1180 2266 4463
m/s 0,16 0,18 0,21 0,22 0,26 0,32 0,39 0,46 0,54
65
kW 0,54 0,90 1,38 1,79 3,37 7,19 14,33 27,5 54,2
kg/h 47 77 119 154 290 619 1235 2371 4669
m/s 0,17 0,19 0,22 0,23 0,27 0,34 0,40 0,48 0,57
70
kW 0,57 0,94 1,44 1,87 3,52 7,50 14,95 28,7 56,5
kg/h 49 81 124 161 303 646 1288 2473 4868
m/s 0,17 0,20 0,22 0,24 0,29 0,35 0,42 0,50 0,59
75
kW 0,59 0,98 1,50 1,94 3,66 7,80 15,55 29,8 58,7
kg/h 51 84 129 168 316 672 1340 2571 5061
m/s 0,18 0,21 0,23 0,25 0,30 0,37 0,44 0,52 0,62
80
kW 0,61 1,02 1,55 2,02 3,80 8,10 16,13 31,0 60,9
kg/h 53 87 134 174 328 698 1390 2667 5247
m/s 0,19 0,22 0,24 0,26 0,31 0,38 0,45 0,54 0,64
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 40 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 30 °C
Temp. medie apă caldă 35 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.
[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
77
2 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 40 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 30 °C
Temp. medie apă caldă 35 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.
[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
85
kW 0,63 1,05 1,61 2,09 3,94 8,38 16,69 32,0 63,0
kg/h 55 91 139 180 339 722 1438 2760 5429
m/s 0,19 0,22 0,25 0,27 0,32 0,39 0,47 0,56 0,66
90
kW 0,66 1,09 1,66 2,16 4,07 8,66 17,24 33,1 65,1
kg/h 57 94 143 186 351 746 1486 2850 5606
m/s 0,20 0,23 0,26 0,28 0,33 0,41 0,49 0,57 0,68
95
kW 0,68 1,12 1,72 2,23 4,20 8,93 17,78 34,1 67,1
kg/h 58 97 148 192 362 770 1532 2939 5779
m/s 0,21 0,24 0,27 0,29 0,34 0,42 0,50 0,59 0,71
100
kW 0,70 1,16 1,77 2,30 4,32 9,20 18,31 35,1 69,0
kg/h 60 100 152 198 373 793 1578 3025 5948
m/s 0,21 0,25 0,28 0,30 0,35 0,43 0,52 0,61 0,73
110
kW 0,74 1,22 1,87 2,43 4,57 9,71 19,32 37,0 72,8
kg/h 64 105 161 209 394 837 1665 3192 6274
m/s 0,23 0,26 0,29 0,31 0,37 0,45 0,54 0,64 0,77
120
kW 0,78 1,29 1,97 2,55 4,80 10,21 20,30 38,9 76,5
kg/h 67 111 169 220 414 880 1749 3352 6588
m/s 0,24 0,27 0,31 0,33 0,39 0,48 0,57 0,68 0,80
130
kW 0,82 1,35 2,06 2,68 5,03 10,68 21,24 40,7 80,0
kg/h 70 116 178 231 433 921 1830 3507 6890
m/s 0,25 0,29 0,32 0,35 0,41 0,50 0,60 0,71 0,84
140
kW 0,85 1,41 2,15 2,79 5,25 11,15 22,15 42,4 83,3
kg/h 73 121 185 241 452 960 1909 3656 7182
m/s 0,26 0,30 0,34 0,36 0,43 0,52 0,62 0,74 0,88
150
kW 0,89 1,47 2,24 2,91 5,46 11,59 23,03 44,1 86,6
kg/h 76 126 193 250 470 999 1985 3801 7464
m/s 0,27 0,31 0,35 0,38 0,44 0,54 0,65 0,77 0,91
160
kW 0,92 1,52 2,32 3,02 5,66 12,03 23,89 45,7 89,8
kg/h 79 131 200 260 488 1036 2059 3941 7738
m/s 0,28 0,32 0,36 0,39 0,46 0,56 0,67 0,80 0,94
170
kW 0,95 1,58 2,41 3,12 5,86 12,45 24,72 47,3 92,9
kg/h 82 136 207 269 505 1073 2130 4078 8005
m/s 0,29 0,34 0,38 0,40 0,48 0,58 0,70 0,82 0,98
180
kW 0,99 1,63 2,49 3,23 6,06 12,86 25,53 48,9
kg/h 85 140 214 278 522 1108 2200 4211
m/s 0,30 0,35 0,39 0,42 0,49 0,60 0,72 0,85
190
kW 1,02 1,68 2,57 3,33 6,25 13,26 26,32 50,4
kg/h 88 145 221 287 538 1142 2268 4341
m/s 0,31 0,36 0,40 0,43 0,51 0,62 0,74 0,88
200
kW 1,05 1,73 2,64 3,43 6,44 13,65 27,10 51,8
kg/h 90 149 228 296 554 1176 2335 4467
m/s 0,32 0,37 0,41 0,44 0,52 0,64 0,76 0,90
220
kW 1,11 1,83 2,79 3,62 6,80 14,41 28,59 54,7
kg/h 96 158 241 312 586 1242 2464 4713
m/s 0,34 0,39 0,44 0,47 0,55 0,67 0,81 0,95
240
kW 1,17 1,93 2,94 3,81 7,14 15,14 30,03 57,4
kg/h 101 166 253 328 615 1304 2587 4948
m/s 0,36 0,41 0,46 0,49 0,58 0,71 0,85 1,00
Tab. P- 24
Anexă – Tabele pentru dimensionarea conductelor
78
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
3 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 40 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 30 °C
Temp. medie apă caldă 35 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.
[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
260
kW 1,22 2,02 3,08 3,99 7,48 15,84 31,41
kg/h 105 174 265 344 644 1365 2707
m/s 0,38 0,43 0,48 0,52 0,61 0,74 0,88
280
kW 1,28 2,11 3,21 4,16 7,80 16,52 32,75
kg/h 110 182 277 359 672 1423 2822
m/s 0,39 0,45 0,50 0,54 0,64 0,77 0,92
300
kW 1,33 2,19 3,34 4,33 8,11 17,18 34,05
kg/h 115 189 288 373 699 1480 2934
m/s 0,41 0,47 0,52 0,56 0,66 0,80 0,96
350
kW 1,45 2,40 3,65 4,73 8,85 18,74
kg/h 125 206 314 408 763 1615
m/s 0,45 0,51 0,57 0,61 0,72 0,88
400
kW 1,57 2,59 3,94 5,11 9,55 20,20
kg/h 135 223 339 440 823 1741
m/s 0,48 0,55 0,62 0,66 0,78 0,95
450
kW 1,68 2,77 4,21 5,46 10,21
kg/h 145 239 363 471 880
m/s 0,52 0,59 0,66 0,71 0,83
500
kW 1,79 2,94 4,48 5,80 10,84
kg/h 154 254 386 500 934
m/s 0,55 0,63 0,70 0,75 0,88
550
kW 1,89 3,11 4,73 6,12 11,44
kg/h 163 268 407 528 986
m/s 0,58 0,66 0,74 0,79 0,93
600
kW 1,99 3,27 4,97 6,43 12,02
kg/h 171 281 428 554 1036
m/s 0,61 0,70 0,78 0,83 0,98
650
kW 2,08 3,42 5,20 6,73
kg/h 179 295 448 580
m/s 0,64 0,73 0,81 0,87
700
kW 2,17 3,57 5,42 7,02
kg/h 187 307 467 605
m/s 0,67 0,76 0,85 0,91
750
kW 2,26 3,71 5,64 7,30
kg/h 195 320 486 629
m/s 0,69 0,79 0,88 0,94
800
kW 2,34 3,85 5,85 7,58
kg/h 202 332 504 653
m/s 0,72 0,82 0,92 0,98
900
kW 2,51 4,12 6,26
kg/h 216 355 539
m/s 0,77 0,88 0,98
1000
kW 2,66 4,37
kg/h 230 377
m/s 0,82 0,93
Tab. P- 25
79
1 / 3
20
kW 0,28 0,47 0,72 0,94 1,77 3,79 7,58 14,6 28,8
kg/h 24 40 62 81 153 327 653 1256 2479
m/s 0,09 0,10 0,11 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,30
22
kW 0,30 0,50 0,76 0,99 1,87 4,01 8,01 15,4 30,4
kg/h 26 43 66 85 161 345 689 1326 2617
m/s 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,23 0,27 0,32
24
kW 0,31 0,52 0,80 1,04 1,97 4,21 8,41 16,2 31,9
kg/h 27 45 69 90 170 363 725 1394 2748
m/s 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 0,24 0,28 0,34
26
kW 0,33 0,55 0,84 1,09 2,06 4,41 8,81 16,9 33,4
kg/h 28 47 72 94 178 380 759 1459 2876
m/s 0,10 0,12 0,13 0,14 0,17 0,21 0,25 0,30 0,35
28
kW 0,34 0,57 0,88 1,14 2,16 4,60 9,19 17,7 34,8
kg/h 30 49 76 98 186 396 791 1521 2998
m/s 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 0,22 0,26 0,31 0,37
30
kW 0,36 0,60 0,91 1,19 2,24 4,79 9,56 18,4 36,2
kg/h 31 51 79 102 193 413 823 1582 3117
m/s 0,11 0,13 0,14 0,15 0,18 0,23 0,27 0,32 0,38
35
kW 0,39 0,65 1,00 1,30 2,45 5,23 10,44 20,0 39,5
kg/h 34 56 86 112 211 451 899 1727 3400
m/s 0,12 0,14 0,16 0,17 0,20 0,25 0,30 0,35 0,42
40
kW 0,43 0,71 1,08 1,41 2,65 5,65 11,26 21,6 42,6
kg/h 37 61 93 121 228 487 970 1862 3666
m/s 0,13 0,15 0,17 0,18 0,22 0,27 0,32 0,38 0,45
45
kW 0,46 0,76 1,16 1,51 2,84 6,05 12,04 23,1 45,5
kg/h 39 65 100 130 244 521 1037 1990 3917
m/s 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,28 0,34 0,40 0,48
50
kW 0,49 0,81 1,23 1,60 3,02 6,42 12,79 24,5 48,3
kg/h 42 69 106 138 260 553 1101 2113 4156
m/s 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 0,51
55
kW 0,51 0,85 1,30 1,69 3,19 6,78 13,50 25,9 50,9
kg/h 44 73 112 146 274 584 1162 2229 4384
m/s 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,32 0,38 0,45 0,54
60
kW 0,54 0,90 1,37 1,78 3,35 7,13 14,18 27,2 53,5
kg/h 47 77 118 153 288 614 1221 2342 4603
m/s 0,17 0,19 0,22 0,23 0,27 0,34 0,40 0,48 0,57
65
kW 0,57 0,94 1,44 1,87 3,51 7,46 14,84 28,4 55,9
kg/h 49 81 124 161 302 642 1278 2450 4815
m/s 0,18 0,20 0,23 0,24 0,29 0,35 0,42 0,50 0,59
70
kW 0,59 0,98 1,50 1,95 3,66 7,78 15,48 29,7 58,3
kg/h 51 85 129 168 315 670 1333 2554 5019
m/s 0,18 0,21 0,24 0,25 0,30 0,37 0,44 0,52 0,62
75
kW 0,62 1,02 1,56 2,03 3,81 8,09 16,09 30,8 60,6
kg/h 53 88 134 175 328 697 1386 2655 5216
m/s 0,19 0,22 0,25 0,26 0,31 0,38 0,46 0,54 0,64
80
kW 0,64 1,06 1,62 2,10 3,95 8,40 16,69 32,0 62,8
kg/h 55 91 140 181 340 723 1437 2753 5408
m/s 0,20 0,23 0,25 0,27 0,32 0,39 0,47 0,56 0,66
Tab. P- 26
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 55 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 45 °C
Temp. medie apă caldă 50 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.
[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
Anexă – Tabele pentru dimensionarea conductelor
80
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
2 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 55 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 45 °C
Temp. medie apă caldă 50 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.
[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
85
kW 0,66 1,10 1,68 2,18 4,09 8,69 17,27 33,1 65,0
kg/h 57 95 145 188 352 749 1488 2849 5595
m/s 0,20 0,24 0,26 0,28 0,34 0,41 0,49 0,58 0,69
90
kW 0,69 1,14 1,73 2,25 4,23 8,98 17,84 34,2 67,1
kg/h 59 98 149 194 364 773 1536 2942 5777
m/s 0,21 0,24 0,27 0,29 0,35 0,42 0,50 0,60 0,71
95
kW 0,71 1,17 1,79 2,32 4,36 9,26 18,39 35,2 69,1
kg/h 61 101 154 200 376 797 1584 3033 5954
m/s 0,22 0,25 0,28 0,30 0,36 0,44 0,52 0,62 0,73
100
kW 0,73 1,21 1,84 2,39 4,49 9,53 18,93 36,2 71,1
kg/h 63 104 159 206 387 821 1631 3121 6127
m/s 0,23 0,26 0,29 0,31 0,37 0,45 0,54 0,63 0,75
110
kW 0,77 1,28 1,95 2,53 4,74 10,06 19,98 38,2 75,0
kg/h 67 110 168 218 408 867 1721 3293 6462
m/s 0,24 0,27 0,31 0,33 0,39 0,47 0,57 0,67 0,79
120
kW 0,81 1,34 2,05 2,66 4,99 10,57 20,99 40,1 78,8
kg/h 70 116 176 229 429 911 1807 3458 6783
m/s 0,25 0,29 0,32 0,35 0,41 0,50 0,59 0,70 0,83
130
kW 0,85 1,41 2,15 2,78 5,22 11,06 21,95 42,0 82,4
kg/h 73 121 185 240 449 953 1891 3616 7093
m/s 0,26 0,30 0,34 0,36 0,43 0,52 0,62 0,73 0,87
140
kW 0,89 1,47 2,24 2,90 5,44 11,54 22,89 43,8 85,8
kg/h 77 126 193 250 469 994 1971 3770 7392
m/s 0,27 0,31 0,35 0,38 0,45 0,54 0,65 0,76 0,91
150
kW 0,93 1,53 2,33 3,02 5,66 12,00 23,80 45,5 89,2
kg/h 80 132 201 260 488 1033 2049 3918 7682
m/s 0,29 0,33 0,37 0,39 0,46 0,56 0,67 0,80 0,94
160
kW 0,96 1,59 2,42 3,14 5,87 12,45 24,68 47,2 92,5
kg/h 83 137 208 270 506 1072 2125 4062 7963
m/s 0,30 0,34 0,38 0,41 0,48 0,59 0,70 0,82 0,98
170
kW 1,00 1,64 2,50 3,25 6,08 12,88 25,53 48,8
kg/h 86 142 216 280 524 1109 2199 4202
m/s 0,31 0,35 0,39 0,42 0,50 0,61 0,72 0,85
180
kW 1,03 1,70 2,59 3,36 6,28 13,30 26,37 50,4
kg/h 89 146 223 289 541 1146 2271 4339
m/s 0,32 0,36 0,41 0,44 0,51 0,63 0,75 0,88
190
kW 1,06 1,75 2,67 3,46 6,48 13,71 27,18 51,9
kg/h 92 151 230 298 558 1181 2341 4472
m/s 0,33 0,38 0,42 0,45 0,53 0,65 0,77 0,91
200
kW 1,10 1,81 2,75 3,56 6,67 14,12 27,97 53,4
kg/h 94 155 237 307 574 1216 2409 4602
m/s 0,34 0,39 0,43 0,46 0,55 0,66 0,79 0,93
220
kW 1,16 1,91 2,90 3,76 7,04 14,90 29,51 56,4
kg/h 100 164 250 324 606 1283 2541 4853
m/s 0,36 0,41 0,46 0,49 0,58 0,70 0,84 0,98
240
kW 1,22 2,00 3,05 3,96 7,40 15,65 30,98
kg/h 105 173 263 341 637 1348 2668
m/s 0,38 0,43 0,48 0,51 0,61 0,74 0,88
Tab. P- 27
81
3 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 55 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 45 °C
Temp. medie apă caldă 50 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.

[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
260
kW 1,28 2,10 3,20 4,14 7,74 16,37 32,41
kg/h 110 181 275 357 667 1410 2791
m/s 0,39 0,45 0,50 0,54 0,63 0,77 0,92
280
kW 1,33 2,19 3,33 4,32 8,07 17,07 33,78
kg/h 115 189 287 372 695 1470 2909
m/s 0,41 0,47 0,52 0,56 0,66 0,80 0,96
300
kW 1,39 2,28 3,47 4,49 8,40 17,74 35,11
kg/h 119 196 299 387 723 1528 3023
m/s 0,43 0,49 0,55 0,58 0,69 0,83 0,99
350
kW 1,51 2,49 3,79 4,90 9,16 19,35
kg/h 130 214 326 422 789 1666
m/s 0,47 0,53 0,60 0,64 0,75 0,91
400
kW 1,64 2,69 4,09 5,29 9,88 20,86
kg/h 141 231 352 456 851 1796
m/s 0,50 0,58 0,64 0,69 0,81 0,98
450
kW 1,75 2,88 4,37 5,66 10,56
kg/h 151 248 376 487 909
m/s 0,54 0,62 0,69 0,74 0,86
500
kW 1,86 3,05 4,64 6,01 11,21
kg/h 160 263 400 517 965
m/s 0,57 0,65 0,73 0,78 0,92
550
kW 1,96 3,22 4,90 6,34 11,82
kg/h 169 278 422 546 1018
m/s 0,61 0,69 0,77 0,82 0,97
600
kW 2,06 3,39 5,15 6,66
kg/h 178 292 443 574
m/s 0,64 0,73 0,81 0,87
650
kW 2,16 3,55 5,39 6,97
kg/h 186 305 464 600
m/s 0,67 0,76 0,85 0,91
700
kW 2,25 3,70 5,62 7,27
kg/h 194 319 484 626
m/s 0,69 0,79 0,88 0,94
750
kW 2,35 3,85 5,84 7,56
kg/h 202 331 503 651
m/s 0,72 0,82 0,92 0,98
800
kW 2,43 3,99 6,06
kg/h 210 344 522
m/s 0,75 0,85 0,95
900
kW 2,60 4,27
kg/h 224 367
m/s 0,80 0,91
1000
kW 2,76 4,53
kg/h 238 390
m/s 0,85 0,97
Tab. P- 28
Anexă – Tabele pentru dimensionarea conductelor
82
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
1 / 3
20
kW 0,44 0,73 1,12 1,45 2,74 5,85 11,67 22,4 44,2
kg/h 25 42 64 83 157 335 669 1286 2535
m/s 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,18 0,22 0,26 0,31
22
kW 0,46 0,77 1,18 1,53 2,89 6,18 12,32 23,7 46,6
kg/h 27 44 68 88 166 354 707 1358 2675
m/s 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33
24
kW 0,49 0,81 1,24 1,61 3,04 6,49 12,95 24,9 49,0
kg/h 28 46 71 93 175 372 743 1426 2809
m/s 0,10 0,12 0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,29 0,35
26
kW 0,51 0,85 1,30 1,69 3,19 6,80 13,55 26,0 51,2
kg/h 29 49 75 97 183 390 777 1492 2938
m/s 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,21 0,26 0,30 0,36
28
kW 0,54 0,89 1,36 1,77 3,33 7,09 14,14 27,1 53,4
kg/h 31 51 78 101 191 407 811 1556 3063
m/s 0,11 0,13 0,14 0,15 0,18 0,22 0,27 0,32 0,38
30
kW 0,56 0,92 1,41 1,84 3,46 7,38 14,70 28,2 55,5
kg/h 32 53 81 105 199 423 843 1618 3185
m/s 0,12 0,13 0,15 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39
35
kW 0,61 1,01 1,55 2,01 3,79 8,06 16,05 30,8 60,6
kg/h 35 58 89 115 217 462 920 1766 3473
m/s 0,13 0,15 0,16 0,18 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43
40
kW 0,66 1,09 1,67 2,17 4,09 8,70 17,31 33,2 65,3
kg/h 38 63 96 125 234 499 993 1904 3743
m/s 0,14 0,16 0,18 0,19 0,22 0,27 0,33 0,39 0,46
45
kW 0,71 1,17 1,79 2,33 4,38 9,31 18,51 35,5 69,7
kg/h 41 67 103 133 251 534 1061 2034 3998
m/s 0,15 0,17 0,19 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 0,49
50
kW 0,75 1,25 1,91 2,47 4,65 9,88 19,65 37,6 74,0
kg/h 43 72 109 142 267 567 1127 2159 4242
m/s 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,31 0,37 0,44 0,52
55
kW 0,80 1,32 2,01 2,61 4,91 10,43 20,74 39,7 78,0
kg/h 46 76 115 150 282 598 1189 2278 4474
m/s 0,16 0,19 0,21 0,23 0,27 0,33 0,39 0,47 0,55
60
kW 0,84 1,39 2,12 2,75 5,16 10,96 21,78 41,7 81,9
kg/h 48 80 121 158 296 629 1249 2392 4697
m/s 0,17 0,20 0,22 0,24 0,28 0,35 0,41 0,49 0,58
65
kW 0,88 1,45 2,22 2,88 5,40 11,47 22,79 43,6 85,7
kg/h 50 83 127 165 310 658 1307 2502 4912
m/s 0,18 0,21 0,23 0,25 0,30 0,36 0,43 0,51 0,61
70
kW 0,92 1,52 2,32 3,00 5,64 11,97 23,77 45,5 89,3
kg/h 53 87 133 172 323 686 1363 2608 5120
m/s 0,19 0,22 0,24 0,26 0,31 0,38 0,45 0,53 0,63
75
kW 0,96 1,58 2,41 3,13 5,87 12,45 24,71 47,3 92,8
kg/h 55 91 138 179 336 714 1417 2711 5321
m/s 0,20 0,23 0,25 0,27 0,32 0,39 0,47 0,55 0,66
80
kW 0,99 1,64 2,50 3,25 6,09 12,91 25,63 49,0 96,2
kg/h 57 94 143 186 349 740 1469 2811 5516
m/s 0,21 0,24 0,26 0,28 0,33 0,41 0,49 0,57 0,68
Tab. P- 29
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 70 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 55 °C
Temp. medie apă caldă 62,5 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.

[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
83
2 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 70 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 55 °C
Temp. medie apă caldă 62,5 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.

[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
85
kW 1,03 1,70 2,59 3,36 6,30 13,36 26,52 50,7 99,5
kg/h 59 97 149 193 361 766 1520 2909 5705
m/s 0,21 0,24 0,27 0,29 0,35 0,42 0,50 0,59 0,70
90
kW 1,06 1,76 2,68 3,47 6,51 13,80 27,38 52,4 102,7
kg/h 61 101 154 199 373 791 1570 3003 5890
m/s 0,22 0,25 0,28 0,30 0,36 0,43 0,52 0,61 0,73
95
kW 1,10 1,81 2,76 3,58 6,71 14,23 28,23 54,0 105,9
kg/h 63 104 158 205 385 816 1619 3096 6070
m/s 0,23 0,26 0,29 0,31 0,37 0,45 0,54 0,63 0,75
100
kW 1,13 1,87 2,84 3,69 6,91 14,65 29,06 55,6 108,9
kg/h 65 107 163 212 396 840 1666 3186 6246
m/s 0,23 0,27 0,30 0,32 0,38 0,46 0,55 0,65 0,77
110
kW 1,20 1,97 3,01 3,90 7,30 15,46 30,66 58,6 114,9
kg/h 69 113 172 223 419 887 1758 3360 6587
m/s 0,25 0,28 0,32 0,34 0,40 0,49 0,58 0,69 0,81
120
kW 1,26 2,07 3,16 4,10 7,67 16,24 32,19 61,5 120,6
kg/h 72 119 181 235 440 931 1846 3528 6913
m/s 0,26 0,30 0,33 0,36 0,42 0,51 0,61 0,72 0,85
130
kW 1,32 2,17 3,31 4,29 8,03 16,99 33,68 64,3 126,1
kg/h 76 125 190 246 460 974 1931 3689 7228
m/s 0,27 0,31 0,35 0,37 0,44 0,54 0,64 0,75 0,89
140
kW 1,38 2,27 3,45 4,47 8,37 17,72 35,11 67,1 131,4
kg/h 79 130 198 257 480 1016 2013 3845 7532
m/s 0,28 0,33 0,36 0,39 0,46 0,56 0,67 0,79 0,93
150
kW 1,43 2,36 3,59 4,65 8,71 18,42 36,49 69,7 136,5
kg/h 82 135 206 267 499 1056 2092 3996 7826
m/s 0,30 0,34 0,38 0,41 0,48 0,58 0,69 0,82 0,97
160
kW 1,49 2,45 3,73 4,83 9,03 19,11 37,84 72,2
kg/h 85 140 214 277 518 1096 2170 4143
m/s 0,31 0,35 0,39 0,42 0,50 0,60 0,72 0,85
170
kW 1,54 2,53 3,86 5,00 9,35 19,77 39,14 74,7
kg/h 88 145 221 287 536 1134 2245 4285
m/s 0,32 0,36 0,41 0,44 0,51 0,62 0,74 0,87
180
kW 1,59 2,62 3,99 5,17 9,66 20,42 40,42 77,1
kg/h 91 150 229 296 554 1171 2318 4424
m/s 0,33 0,38 0,42 0,45 0,53 0,64 0,77 0,90
190
kW 1,64 2,70 4,11 5,33 9,96 21,05 41,66 79,5
kg/h 94 155 236 305 571 1207 2389 4559
m/s 0,34 0,39 0,43 0,46 0,55 0,66 0,79 0,93
200
kW 1,69 2,78 4,23 5,48 10,25 21,67 42,87 81,8
kg/h 97 160 243 315 588 1242 2458 4691
m/s 0,35 0,40 0,45 0,48 0,56 0,68 0,81 0,96
220
kW 1,79 2,94 4,47 5,79 10,82 22,86 45,22
kg/h 102 169 256 332 620 1311 2593
m/s 0,37 0,42 0,47 0,50 0,59 0,72 0,86
240
kW 1,88 3,09 4,70 6,09 11,37 24,00 47,47
kg/h 108 177 269 349 652 1376 2722
m/s 0,39 0,44 0,50 0,53 0,62 0,76 0,90
Tab. P- 30
Anexă – Tabele pentru dimensionarea conductelor
84
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
3 / 3
Pexfit Pro Fosta
Temperatură tur 70 °C Duritatea conductei 0,0015 mm v
max.
1 m/s
Temperatură retur 55 °C
Temp. medie apă caldă 62,5 °C
C
ă
d
e
r
e

p
r
e
s
.

[
P
a

/

m
]
DN 10 12 15 15 20 25 32 40 50
d
a
x s [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5
d
i
[mm] 10,0 12,0 14,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 54,0
260
kW 1,97 3,23 4,92 6,37 11,89 25,11 49,64
kg/h 113 185 282 365 682 1440 2847
m/s 0,41 0,46 0,52 0,55 0,65 0,79 0,94
280
kW 2,05 3,37 5,13 6,64 12,40 26,17 51,74
kg/h 118 194 294 381 711 1501 2967
m/s 0,42 0,48 0,54 0,58 0,68 0,82 0,98
300
kW 2,14 3,51 5,34 6,91 12,89 27,21
kg/h 123 201 306 396 739 1560
m/s 0,44 0,50 0,56 0,60 0,71 0,86
350
kW 2,33 3,83 5,82 7,54 14,07 29,66
kg/h 134 220 334 432 807 1701
m/s 0,48 0,55 0,61 0,66 0,77 0,93
400
kW 2,52 4,14 6,28 8,13 15,16
kg/h 144 237 360 466 869
m/s 0,52 0,59 0,66 0,71 0,83
450
kW 2,70 4,42 6,72 8,69 16,20
kg/h 155 254 385 498 929
m/s 0,56 0,63 0,71 0,76 0,89
500
kW 2,86 4,70 7,13 9,23 17,19
kg/h 164 269 409 529 986
m/s 0,59 0,67 0,75 0,80 0,94
550
kW 3,02 4,96 7,53 9,74 18,14
kg/h 173 284 432 558 1040
m/s 0,62 0,71 0,79 0,85 1,00
600
kW 3,18 5,21 7,91 10,22
kg/h 182 299 453 586
m/s 0,66 0,75 0,83 0,89
650
kW 3,33 5,45 8,27 10,70
kg/h 191 313 474 613
m/s 0,69 0,78 0,87 0,93
700
kW 3,47 5,69 8,62 11,15
kg/h 199 326 495 640
m/s 0,72 0,82 0,91 0,97
750
kW 3,61 5,91 8,97
kg/h 207 339 514
m/s 0,75 0,85 0,94
800
kW 3,74 6,13 9,30
kg/h 215 352 533
m/s 0,77 0,88 0,98
900
kW 4,00 6,55
kg/h 229 376
m/s 0,83 0,94
1000
kW 4,25 6,96
kg/h 244 399
m/s 0,88 1,00
Tab. P- 31
Protocol de punere în funcţiune: clătirea cu apă
Proiect de construcţie
Beneficiar reprezentat de către
Executant reprezentat de către
1. Verificarea presiunii s-a efectuat la data
2. Materialul de fabricaţie al sistemului de conducte
3. Valori orientative pentru numărul minim de puncte de racordare cu deschidere, raportat la
diametrul nominal maxim
Diametrul nominal maxim al DN al conductei
de distribuţie în actuala secţiune de clătire
25 32 40 50 65 80 100
Numărul minim de puncte de racordare cu
deschidere DN15
2 4 6 8 12 18 28
4. În cadrul unui nivel, se va începe cu deschiderea completă a punctelor de racordare
cele mai îndepărtate faţă de coloana ascendentă. După o perioadă de spălare de
5 minute (cronometrat de la ultimul loc de spăşare deschis), locurile de extragere se
închid în ordine inversă una după cealaltă.
5. Apa potabilă utilizată pentru clătire este filtrată.
Presiune statică PW= bar
6. Armăturile de întreţinere (închiderile pe etaje şi închiderile prealabile) sunt complet deschise.
7. Armăturile sensibile şi aparatele sunt demontate şi sunt înlocuite cu piese de ajustare,
conductele flexibile sunt ocolite.
8. Se demontează aeratorul, perlatoarele şi limitatoarele de curgere.
9. Sitele de colectare a murdăriei şi dispozitivele de reţinere a murdăriei se vor curăţa după
clătirea cu apă.
10. Clătirea se efectuează începând de la armătura de închidere principală, pe secţiuni până la
cel mai îndepărtat punct de racodare.
Clătirea instalaţiei de apă potabilă a fost efectuată corespunzător
Locul Data
Semnătură beneficiar / reprezentant Semnătură executant / reprezentant
Protocol verificarea presiunii instalaţii de apă potabilă – Agent de
verificare aer comprimat / gaz inert
Pentru sistemele de instalaţii de apă potabilă Viega Pexfit Pro Fosta / Pexfit Pro Plus
Proiect de construcţie:

Sector de construcţie:

Beneficiar reprezentat de către:
Material de fabricaţie a
sistemului de conducte:

Tip de îmbinare:

Presiune instalaţii

bar
Temperatura
mediului °C
Temperatură
agent de verificare °C
Agent de verificare _ Aer comprimat fără ulei _ Azot _ CO
2
Verificare a instalaţiilor ca _ Instalaţie completă _ Pe secţiuni
Toate conductele sunt închise cu dopuri, capace, obtuatoare, flanşe oarbe. Aparatele, rezervoarele
sub presiune sau încălzitoarele de apă sunt deconectate de la conducte. A fost efectuat un control
vizual în ceea ce priveşte execuţia corectă a îmbinărilor conductelor.
1. Verificarea etanşeităţii
Presiune de verificare 110 mbar.
Până la volume ale conductei de 100 l cel puţin 30 minute interval de verificare. Pentru fiecare 100 l
suplimentari timpul de verificare se măreşte cu 10 minute.
Volum conducte litri Timp de verificare Minute
Se aşteaptă egalizarea temperaturii şi starea de inerţie la materialele din plastic, apoi începe timpul
de verificare.
Control vizual al instalaţiei de conducte / control cu manometru
1)
, au fost realizate conductele
în U resp. coloanele de apă verticale? _ Da
A fost stabilită la verificarea etanşeităţii prezenţa unei neetanşeităţi? _ Nu
2. Încărcarea cu presiune mărită
Se aşteaptă egalizarea temperaturii şi starea de inerţie la materialele din plastic, apoi începe timpul
de verificare de 10 minute.
Presiune de verificare
2)
≤ DN 50 maxim 3 bar Presiune de verificare
1)
> DN 50 maxim 1 bar
S-a constatat în timpul verificării o scădere a presiunii? _ Nu
A fost stabilită în timpul verificării prezenţa unei neetanşeităţi? _ Nu
Loc Data

Semnătură beneficiar / reprezentant Semnătură beneficiar / reprezentant
1)
Trebuie utilizate aparate de măsurare a presiunii care permit o citire ireproşabilă a unei modificări de tensiune de 1 mbar
2)
Trebuie utilizate aparate de măsurare a presiunii care permit o citire ireproşabilă a unei modificări de tensiune de 0,1 bar
Protocol de verificarea presiunii instalaţiilor de apă potabilă – agent de
verificare apă
Pentru sistemele de instalaţii de apă potabilă Viega Pexfit Pro Fosta / Pexfit Pro Plus
Proiect de construcţie:

Sector de construcţie:

Beneficiar reprezentat de către:
Material de fabricaţie a sistemului de
conducte:

Tip de îmbinare:

Da Nu
Au fost deconectate toate rezervoarele, aparatele şi armăturile care nu sunt adecvate
pentru presiunea care va fi utilizată în scopul verificării, în timpul verificarea presiunii
a instalaţiei, resp. a secţiunii în cauză?
_
Instalaţia, resp. secţiunea care va fi verificată au fost umplute cu apă filtrată şi au fost
aerisite complet?
_
Verificare a funcţionării SC Contur
La diferenţe mai mari de temperatură (≈ 10 K) între temperatura mediului înconjurător
şi apa de umplere s-a păstrat un timp de aşteptare de 30 minute pentru egalizarea
temperaturii?
_
Presiunea corespunde presiunii de alimentare disponibile de bar,
dar nu mai mare de 6,5bar?
_
A fost efectuat un control vizual / control cu manometrul
1)
?
_
S-a constatat în timpul verificării funcţionării o scădere a presiunii?
_
A fost stabilită în timpul verificării funcţionării prezenţa unei neetanşeităţi?
_
Verificarea presiunii instalaţiei
Verificarea presiunii a instalaţiei de apă potabilă a fost efectuată cu o presiune
minimă de verificare de 15 bar?
_
Timpul de verificare este de 10 minute.
S-a constatat în timpul verificării o scădere a presiunii?
_
A fost stabilită în timpul verificării prezenţa unei neetanşeităţi?
_
Loc Data

Semnătură beneficiar / reprezentant Semnătură beneficiar / reprezentant
1)
Trebuie utilizate aparate de măsurare a presiunii care permit o citire ireproşabilă a unei modificări de tensiune de 0,1 bar
89
Tehnica în spatele peretelui – Utilizarea conformă cu destinaţia
Tehnica în spatele peretelui
Principii de bază
Pentru a putea valorifica toate avantajele sistemelor în spatele peretelui,
trebuie să fie respectate regulile de instalare specificate în cele ce urmează.
Se va lua în considerare cadrul de reglementare naţional. Proiectantul
şi instalatorul răspund pentru selectarea corectă a produselor şi pentru
montarea corespunzătoare a acestora.
Utilizarea conformă cu destinaţia
Sistemele în spatele peretelui
Steptec •
Viega Eco Plus •
Viega Mono •
sunt concepute pentru instalaţii de apă potabilă.
Presiunea de exploatare admisă pentru rezervoarele de
spălare UP (sub tencuială)
Presiunea de curgere p = 0,5 – 5 bar
Presiunea statică p = 10 bar pentru
Visign 1 Anul de fabricaţie 1999 – 2007 •
Visign 2 începând cu anul de fabricaţie 2007 •
Visign 8 cm începând cu anul de fabricaţie 2009 •
Standard 1 Anul de fabricaţie 1999 – 2007 •
Standard 2 începând cu anul de fabricaţie 2007 •
Presiuni de exploatare admise pentru seturile de construcţie
la roşu pentru pisoare Viega
Presiunea de curgere p = 0,5 – 5 bar
Presiunea statică p = 10 bar
Declanşare manuală a spălării •
Declanşare spălare cu raze infraroşii •
Declanşare spălare cu radar •
Utilizarea în combinaţie cu instalaţiile de utilizare a apei de ploaie
este posibilă, trebuie însă să fie verificată în fiecare caz individual.
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
90
Cerinţe privind solicitarea obiectelor sanitare
La verificarea stabilităţii pereţilor de instalare, pentru sarcina admisibilă a
obiectelor din ceramică au fost determinate următoarele valori medii
Sarcina maximă admisă în centru conform cercetărilor Viega
WC / Bideu 400 kg •
Lavoar / Pisoar 150 kg •
Produsele Viega satisfac toate cerinţele cadrului de reglementare.
Fantele în zidărie – o problemă de statică a construcţiilor
Fantele în zidărie şi decupajele realizate ulterior diminuează capacitatea
portantă a pereţilor, ceea ce poate avea urmări imprevizibile în mod special
în cazul elementelor constructive încărcate static.
Alternativa pentru acest lucru este constituită de instalaţiile în spatele
peretelui – acestea lasă intactă statica a construcţiilor. Componentele de
instalare nu sunt montate în perete ci în faţa acestuia. În acest fel, cerinţele
privind protecţia împotriva zgomotului pot fi, de asemenea, transpuse mai
uşor în practică.
Pereţii anteriori pot fi realizaţi prin sistem de execuţie umed sau uscat – Viega
oferă soluţii pentru ambele variante. Adâncimea de montaj suplimentară
necesară pentru soluţiile în spatele peretelui se va lua în considerare la
realizarea proiectului.
Sistemele de construcţie uscată »Steptec« şi »Viega Eco Plus« sunt în avantaj,
din punctul de vedere al tehnicii zgomotului, faţă de peretele anterior cu
execuţie umedă cu »Viega Mono«.
Sistemele înzidite în spatele peretelui ating o izolare optimă numai atunci
când toate conductele sunt montate izolate mecanic împotriva zgomotului
provocate de corpurile solide.
Imag. V- 1
Test de solicitare
Cu
instalaţiile Viega
Avantaje ale
instalaţiei în spatele
peretelui
Statica şi protecţia
împotriva zgomotului
Soluţii Viega
91
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Descrieri ale sistemelor
Sisteme în spatele peretelui
Steptec
Steptec constituie sistemul în spatele peretelui pentru instalarea rapidă cu
puţine elemente constructive. Sistemul este alcătuit din componentele
şină, •
racorduri, •
module şi •
ştanţă Steptec. •
Determinarea necesarului de material se realizează în doi paşi
Din lăţimea cât şi din înălţimea suprafeţei peretelui anterior se determină •
lungimea necesară a şinei şi pachetul complet Steptec adecvat împreună
cu tot ce mai este necesar pentru conectarea şi fixarea şinelor.
Selectarea modulelor. •
Caracteristici
Spaţiu redus de depozitare •
Montaj rapid •
Un racord pentru opritoare de 45° şi 90° cu preluare cu filet M 10 pentru •
sisteme de suspendare a ţevilor
O şină, deschisă unilateral şi perforată pentru montajul pe perete •
Opţiune: Cămăşuire cu plăci Obtego •
Imag. V- 2
Determinarea
necesarului de
material
Componentele
sistemului
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
92
Ştanţă Steptec
Ştanţa Steptec cu acţionare cu manetă facilitează debitarea precisă şi fără
abraziuni a şinelor Steptec. Mai rapid, mai silenţios şi mai curat decât cu un flex.
Cu mecanismul integrat ştanţă de perforat şinele pot fi perforate în orice
punct arbitrar.
Aparatul este confecţionat din oţel robust acoperit cu un strat de pulbere şi
este livrat într-o cutie de plastic pentru transportul comod.
Montarea se efectuează pe o masă de lucru sau cu două conducte pe
pardoseală (conducte din inox de 1” sau conducte din bronz de 35 mm - nu
sunt incluse).
Imag. V- 3
Ştanţă Steptec
Pentru debitarea
şi perforarea fără
abraziuni a şinelor
Steptec
Perforarea
Debitarea
Montarea
93
Tehnica modulelor
Construcţia modulară a sistemelor permite echiparea individuală a peretelui
anterior cu obiecte sanitare. Modulele de lavoar, WC, bideu sau pisoare pot
fi montate uşor de către o persoană cu ajutorul cu ajutorul saboţilor glisanţi
prin partea deschisă a şinelor. În timpul ajustării, modulul poate fi fixat în
poziţia corectă printr-o rotire cu 90° a sabotului glisant.
Caracteristici
Curbe de scurgere reglabile în adâncime •
Fixări ceramice reglabile pentru utilizarea fără restricţii a WC-ului •
Coloană de apă inclusiv breşă de străpungere prin perete premontate •
Tehnică de spălare cu două cantităţi •
Înălţime de construcţie redusă, de 84 cm •
Pot fi utilizate toate plăcile de acţionare din seria Visign •
Fixarea cu saboţii glisanţi •
Montare de către un singur om •
Imag. V- 4 Imag. V- 5
Exemplu
Modul WC
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
94
Racorduri pentru şinele Steptec
Racordul de colţ este astfel conceput încât la strângerea şurubului imbus
acesta se ancorează ferm în şină. Astfel, toate sarcinile care apar în timpul
construcţiei pot fi preluate sigur de la construcţie.
Racord 90°
Acesta permite o toleranţă de până la 10 mm
la debitarea şinelor fără ca stabilitatea să fie
afectată.
Racord 45°
În cazuri speciale, cum ar fi elementele
încastrate de colţ la 45° sunt realizabile fără
probleme.
Articulaţie Steptec
Îmbină două şine pentru construcţiile în
mansardă, în orice unghi arbitrar.
Datorită piuliţei M10 montată frontal, de
asemenea utilizabil pentru suspendarea
conductelor.
Imag. V- 6 Imag. V- 7
Imag. V- 8
Racord de colţ
Articulaţie Steptec
95
Montaj reacord Steptec
Racordurile Steptec sunt utilizate pentru îmbinarea şinelor Steptec una cu
cealaltă, în unghi de 45° sau de 90°. La montajul corect se va crea o îmbinare
extrem de stabilă cu relativ puţin efort.
Racordurile Steptec pot fi montate în partea deschisă şi în partea închisă
a şinelor Steptec. Pentru montajul în partea deschisă a şinelor se utilizează
elementele de blocare din plastic galben,disponibile pentru fiecare racord
Steptec. Acestea împiedică comprimarea şinei în punctul de fixare la
strângerea şurubului de fixare. Înaintea montajului racordurilor Steptec în
partea închisă a şinelor, elementele de blocare neutilizate trebuie să fie
îndepărtate.
Montajul în partea deschisă a şinelor
Indicaţie: Utilizaţi elementele de blocare numai în partea deschisă a şinelor!
Racordul Steptec va fi aşezat deasupra părţii deschise a şinelor cu element
de blocare. Elementele de blocare sunt premontate din fabrică pe părţile
scurte ale racordurilor Steptec. Dacă partea lungă a racordului se montează
pe partea deschisă a şinelor, se va transporta un element de blocare de pe o
parte scurtă pe partea lungă.
În cazul părţii lungi a racordului Steptec pe o
parte deschisă a şinelor – atunci un element
de blocare de pe partea scurtă se montează
pe partea lungă.
Partea scurtă a racordului Steptec pe o parte
deschisă a şinelor.
Montaj
Racordul pe partea
deschisă a şinelor
Imag. V- 9
Imag. V- 10
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
96
Montajul în partea închisă a şinelor
Elementele de blocare pentru montajul racordurilor Steptec pe partea
închisă a şinelor nu sunt necesare şi acestea pot fi eliminate corespunzător.
Partea lungă a racordului Steptec pe o
partea închisă a şinei – elementele de
blocare se îndepărtează.
Partea scurtă a racordului Steptec pe o parte
închisă a şinelor.
Imag. V- 11
Imag. V- 12
Nici un element de
blocare pe partea
închisă a şinelor!
97
Calcul cantităţi de materiale
Dimensionarea cantităţilor de material se realizează în doi paşi pe suprafaţa
peretelui anterior în m
2
. Lungimea şinelor se determină prin înmulţirea
suprafeţei cu un factor de şine (5,5) – materialul de fixare va fi pus la
dispoziţie în pachete complete pentru suprafeţe ale pereţilor anteriori
de 1, 3, 5 şi 10 m
2
, care pot fi combinate.
Pachetele conţin în cantităţi suficiente
R • acorduri,
Ş • uruburi şi dibluri cu Ø 10 mm,
Ş • uruburi pentru construcţie rapidă şi
P • lăcuţe de nivelare.
Determinarea necesarului de material în numai doi paşi facilitează un
C • alcul rapid
M • ontaj uşor
Comandare clară a materialelor fără intervenţia computerului •
Prefabricare în atelier •
Spaţiu redus de depozitare •
Calcul
Suprafaţa de căptuşire a peretelui anterior = 3 m
2
Selectarea pachetului complet adecvat. Acesta conţine în cantităţi suficiente
toate racordurile şi elementele de fixare necesare.
Selectare: Pachetul complet pentru 3 m
2
Determinarea lungimilor necesare ale şinelor:
3m
2
x 5,5 (factor şină) = 16,5 m
Selectare: 4 şine a câte 5 m = 20 m
Selectarea modulelor pentru obiectele sanitare din catalogul Viega
Exemplul 1
Suprafaţa de căptuşire = 2,7 m
2
Selectare: un pachet complet pentru 3 m
2
Şine: 2,7 m
2
x 5,5 = 14,85 m
Selectare: 3 şine a câte 5 m
Module dorite: 1 WC, 1 lavoar
Determinarea
dimensiunii peretelui
anterior în m
2
Alegerea modulelor
Avantaje dintr-un foc
Lungime şine =
m
2
x

factor 5,5
Conţinut
pachet complet
Calcul în doi paşi
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
98
Exemplul 2
Suprafaţa de căptuşire = 5,5 m
2
Selectare: un pachet complet pentru 5 m
2
şi un pachet pentru 1 m
2
Şine: 5,5 m
2
x 5,5 = 30,25 m
Selectare: 7 şine a câte 5 m = 35 m
Module dorite: 1 WC, 1 lavoar
Imag. V- 13
Imag. V- 14
Exemplul 2
Cămin de vizitare prins
unilateral, perete frontal
cu modul pentru WC
şi lavoar
Exemplul 1
Perete frontal prins
unilateral, cu înălţime
intermediară, cu modul
pentru WC şi lavoar
99
Montaj
Montajul în spatele
peretelui
Imag. V- 15
Imag. V- 16
– se măsoară şinele pentru pardoseală şi perete.
– se debitează şinele cu ştanţa Steptec.
Şinele pentru perete şi pardoseală se
montează direct pe corpul de construcţie cu
materialele de fixare din pachetul complet.
@ @
Bucăţile de şină se înşurubează una de
cealaltă cu racordurile Steptec.
Se poziţionează şi se fixează modulele
Steptec pe partea deschisă a şinelor cu
saboţii glisanţi.
Imag. V- 17
Imag. V- 18
@ @
Se fixează căptuşirea pe şină cu şuruburi
auto-perforante.
Pentru reglarea continuă a unghiului pe pante
ale acoperişului, se utilizează articulaţia Steptec.
@ @
Imag. V- 19
Imag. V- 20
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
100
Reguli de montaj*
Căptuşire cu plăci GKFI (Placă de gips-carton rezistentă la foc) de 12,5 mm •
sau plăci din silicat de calciu de 12 mm.
Şpăcluire a rosturilor şi a marginilor de îmbinare se realizează cu masă de •
şpăcluire adecvată – consum de cca. 300 g / m
2
, la o lăţime a rosturilor de
3 mm.
Măsură fixă de 500 mm inclusă. •
Şina se aliniază cu ajutorul orificiilor ovale ante-perforate. •
Distanţa şinelor faţă de pardoseala nefinisată se egalizează cu plăcuţele •
distanţiere – montajul direct pe betonul nefinisat este posibil.
În punctele de fixare pentru module se prevăd susţineri de perete. •
Pereţii despărţitori la înălţimea încăperii se consolidează în treimea •
inferioară şi cea superioară cu resturi de şine de la Steptec, Rigips sau
Fermacell.
Volumele parţiale cu lăţimile • ≥ 240 mm nu necesită picioare pentru greutăţi
mari.
Indicaţii
Modulele Viegaswift pot fi combinate cu Steptec. •
Utilizări fără bariere sunt posibile fără restricţii. •
Acordaţi atenţie protecţiei împotriva incendiilor şi declaraţiei de •
conformitate a căminului de vizitare a instalaţiei.
Perete despărţitor cu protecţie în caz de incendiu Steptec F 120 pentru •
utilizări speciale (construcţia hotelurilor etc.) la cerere.
Steptec este verificat privind protecţia împotriva zgomotului conform •
DIN 4109.
101
Căptuşire Obtego
O alternativă pentru plăcile GKFI sau de silicat de calciu este oferită de
plăcile de căptuşire Obtego. Plăcile robuste din plastic sunt disponibile în
mai mult de 200 de modele şi sunt livrate perfect adaptate. Montajul se
efectuează prin prinderea cu cleme pe şina Steptec deschisă frontal.
Avantaje dintr-un foc
Înlocuire rapidă •
Accesibilitate permanentă a instalaţiei •
Suprafaţă robustă şi rezistentă la apă •
Uşor – Greutate material de 10 kg / m •
2
Imag. V- 21
Plăci de căptuşire
Obtego
Fa. J & L Dekortechnik
GbR din Duisburg
Tehnica în spatele peretelui – Steptec
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
102
Viega Eco Plus
Sistemul în spatele peretelui Viega Eco Plus este adecvat în mod special
pentru montarea în construcţie uscată. Elementele de perete anterior Viega
Eco Plus pot fi montate atât în instalaţii în spatele peretelui cât şi în instalaţii
cu perete despărţitor (pereţi cu construcţie uşoară din metal sau pereţi de
susţinere din lemn.
Următoarele elemente de perete anterior Viega Eco Plus sunt disponibile
Element WC Înălţime de construcţie 1130 mm Acţionare frontală •
idem. 830 mm Acţionare frontală
idem. 830 mm Acţionare din partea
superioară
Element lavoar cu diferite înălţimi de construcţie •
Element lavoar fără bariere •
Element pisoar cu declanşare a spălării manuală, cu infraroşii sau cu radar •
Element bideu •
Element de fixare •
Element de bază pentru preluarea modulelor şi a elementelor portante •
ale armăturilor
La instalaţiile cu perete despărţitor elementele pot fi integrate atât în pereţi
cu construcţie uşoară din metal cât şi în pereţi de susţinere din lemn.
Orificiile de 11mm din profilurile elementelor de perete anterior Viega Eco
Plus facilitează fixarea elementului în peretele despărţitor.
Împreună cu setul de fixare Viega Eco Plus, reies următoarele variante de
montaj
Montaj direct pe corpul construcţiei •
Montaj pe şina de montaj (montaj în rânduri) •
Montaj de colţ 45° •
Privire de ansamblu
Elemente de perete
anterior
Viega Eco Plus
Imag. V- 22
Elemente WC şi
element standard
pisoar
WC Înălţ. de constr.
1130 mm
WC Înălţ. de constr.
830 mm,
Acţionare din partea
superioară
WC Înălţ. de constr.
830 mm,
Acţionare frontală
Pisoar Înălţ. de constr.
1130 mm
103
Tehnica în spatele peretelui – Viega Eco Plus
Imag. V- 23
Imag. V- 24
Elemente lavoar
ÎC 1130 mm pentru
sifon UP (sub tencuială)
ÎC 1300 mm
pentru armătură AP
(pe tencuială) şi sifon UP
(sub tencuială)
ÎC 1300 mm
pentru armătură AP
(pe tencuială) şi sifon AP
(pe tencuială)
ÎC 1130 mm pentru
sifon AP (pe tencuială)
Chiuvetă
Înălţ. constr. 1300mm
Pisoar cu declanşare
cu radar
Înălţ. de constr. 1130mm
Bideu
Înălţ. constr. 1130mm
Profil de colţ 45°
Element de bază
Element de fixare
Set de fixare
Şină de montaj
Profil de racordare pe
perete 90°
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
104
Cot de scurgere
Reglabil în adâncime până la 75 mm
Fixare obiect
Ajustabilă individual, reglabilă în consecinţă
la cota de înălţime adecvată persoanelor cu
handicap
Avantaje în detaliu
Imag. V- 25
Imag. V- 26
Ajutaj de egalizare integrat
Reglarea pe înălţime simplificată pentru un
montaj rapid şi flexibil
Suporturi picioare
– Pentru construcţie de susţinere de 50 sau
75 mm
– Facilitează egalizarea rapidă
Imag. V- 27
Imag. V- 28
Montaj în colţ
– Pe şină sau direct pe corpul construcţiei
– Stabilitate inerentă mare
Fixări element
Orificii auxiliare de 11 mm în elementul
portant
Imag. V- 29
Imag. V- 30
105
Tehnica în spatele peretelui – Viega Eco Plus
Caracteristici echipare
Viega Eco Plus
Rezervor de spălare UP (sub tencuială) Visign 2 – cu spălare cu două cantităţi •
Plăci de acţionare Visign •
Curbe de scurgere reglabile pe înălţime DN 90 / 90 cu reducţie excentrică •
DN 90 / 100
Ajutaj de egalizare •

Viega Eco
Rezervor de spălare UP (sub tencuială)-Standard 2 – cu funcţie de oprire a •
spălării sau tehnică de spălare cu două cantităţi
Placă de acţionare Standard sau Visign for Life 4 •
Cot de scurgere DN 90 / 100 •
Imag. V- 31
Viega Eco
Plăci de acţionare
combinate
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
106
Element de colţ Viega Eco Plus
Pentru clădirile vechi sunt tipice băile înguste, lungi. La renovare lipseşte
frecvent spaţiul necesar pentru o instalaţie modernă în spatele peretelui.
Cu elementele de colţ Eco Plus spaţiul din colţuri poate fi utilizat pentru
plasarea obiectelor sanitare. Elementele de colţ oferă numeroase posibilităţi
de fixare şi astfel pot fi montate de asemenea în cazul situaţiilor de
construcţie nefavorabile.
Sunt disponibile următoarele variante de execuţie
Element de colţ Înălţime construcţie [mm] Model
Element de colţ WC Viega Eco Plus 1130 sau 980 8141.2
Element de colţ WT Viega Eco Plus 980 – 1130 8142
Element de colţ bideu Viega Eco Plus 980 – 1130 8143
Element de colţ urinal Viega Eco Plus 1130 sau 1300 8144
Element de colţ urinal Viega Eco Plus
Joly şi Visit, Fa. Keramag
1130 8145
Avantaje dintr-un foc
Montaj posibil de asemenea în colţuri fără unghiuri drepte. •
Conductă de scurgere pozabilă în zona picioarelor de susţinere. •
Montaj unilateral posibil cu fixare unilaterală. •
Combinare posibilă a două elemente de colţ. •
Cantitate de spălare reglabilă la 7,5 l – utilă la conductele de apă reziduală •
cu îngustări ale diametrelor.
Tab. V- 1
107
Tehnica în spatele peretelui – Viega Eco Plus
Element de colţ WC
Înălţ. de
constr. 1130 mm sau
980 mm
Element de colţ
lavoar
Înălţ. de constr. de
la 980 până la 1130 mm
Imag. V- 32
Element de colţ
bideu
Înălţ. de constr. de
la 980 până la 1130 mm
Element de colţ
pisoar
Înălţ. de constr. 1130
sau 1300 mm
Joly şi Visit,
Fa. Keramag
Imag. V- 33
Imag. V- 34
Imag. V- 35 Imag. V- 36
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
108
Montaj Viega Eco Plus
Montaţi setul de fixare Viega Eco Plus.
Distanţa de fixare 440 mm
Înălţime 1110 mm
– Montaţi elementul pe setul de fixare şi
ajustaţi-l exact cu nivela cu bulă de aer.
– Fixaţi suporturile de picioare pe pardoseală.
– Montaţi în laterala resp. în partea
superioară a elementului peretelui anterior
profilurile de perete pentru preluarea
plăcilor de căptuşire.
Montaj unic perete
anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 37
Imag. V- 38
@ @
Montaţi căptuşirea dublă cu plăci din plăci
de căptuşire GKFI de 2 x 12,5mm.
Imag. V- 39 @
109
Tehnica în spatele peretelui – Viega Eco Plus
– Montarea şinei de montaj.
Distanţa de fixare 500 mm
Înălţime 1110 mm
– Montaţi setul de fixare Viega Eco Plus pe
şina de montaj.
Distanţa de fixare 440 mm
– Fixaţi elementele pe setul de fixare montat
şi ajustaţi-l exact cu nivela cu bulă de aer.
– Fixaţi suporturile de picioare pe pardoseală.
– Montaţi în laterala resp. în partea
superioară a elementului peretelui anterior
profilurile de perete pentru preluarea
plăcilor de căptuşire.
Montarea în serie a
peretelui anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 40
Imag. V- 41
@ @
Montaţi căptuşirea dublă cu plăci din plăci de
căptuşire GKFI de 2 x 12,5mm.
Imag. V- 42 @
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
110
Montaj de colţ
perete anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 43
Imag. V- 44
Imag. V- 45
@
@
@
Montaţi setul de fixare Viega Eco Plus.
Înălţime 1110 mm
– Fixaţi elementul pe setul de fixare montat şi
ajustaţi-l exact cu nivela cu bulă de aer.
– Fixaţi suporturile de picioare pe pardoseală.
– Montaţi profilul de colţ în unghi de 45°
pentru preluarea plăcilor de căptuşire.
Montaţi căptuşirea dublă cu plăci din plăci de
căptuşire GKFI de 2 x 12,5mm.
111
Tehnica în spatele peretelui – Viega Eco Plus
– Montaţi elementele de perete anterior
Viega Eco Plus în construcţia de susţinere
realizată la locul construcţiei şi fixaţi lateral şi
la ambele suporturi de picioare.
– Reglaţi suporturile de picioare ale construcţie
de susţinere respective (75 sau 50 mm).
Montaţi căptuşirea dublă cu plăci din plăci de
căptuşire GKFI de 2 x 12,5mm.
Imag. V- 46
Imag. V- 47
@ @
Montajul peretelui
anterior în
construcţie de
susţinere metalică
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
112
Montaj element de colţ Viega Eco Plus
Montaj de colţ
perete anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 48
Imag. V- 49
Imag. V- 50
@
– Ridicaţi elementul de colţ la înălţimea de
construcţie prevăzută.
Înălţime 1130 sau 980 mm de la
marginea superioară a pardoselii finisate
– Ajustaţi exact elementul de colţ cu nivela
cu bulă de aer.
– Marcaţi şi perforaţi găurile pentru dibluri în
punctele de fixare (6 buc.).
– Ajustaţi din nou elementul de colţ şi
strângeţi şuruburile de fixare.
Montaţi căptuşirea simplă cu plăci din plăci
de căptuşire GKFI de 1 x 12,5mm.
@
@
113
Tehnica în spatele peretelui – Viega Mono
Viega Mono
Blocurile de perete frontal Viega Mono se utilizează pentru montarea în
construcţiile de perete anterior cu execuţie umedă.
Vasele din ceramică pentru WC, lavoar, pisoar şi bideu se fixează direct.
Înălţimea de construcţie standard a blocului de perete frontal pentru WC de
1130mm poate fi scurtată la faţa locului la 980mm.
Sunt disponibile următoarele blocuri de perete frontal Viega Mono
Înălţime de construcţie • WC 1130 mm –
poate fi scurtată la 980 mm Acţionare frontală
820 mm Acţionare frontală
820 mm Acţionare din partea superioară
Bideu •
Lavoar •
Set construcţie la roşu pisoar •
Armături pe tencuială •
Bloc perete frontal WC
1130 şi 980 mm
Bloc perete frontal WC
820 mm
Acţionare din partea
superioară
Bloc perete frontal WC
820 mm
Acţionare frontală
Sistem spălare pisoar
Set construcţie la roşu
Bloc perete frontal
bideu
Bloc perete frontal
lavoar
Bloc perete frontal
armături pe tencuială
Imag. V- 51
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
114
Carcasa robustă, închisă a Viega Mono din EPS1) face inutilă zidirea zonei
interioare. În plus aceasta are ca scop protecţia împotriva zgomotului,
protecţia împotriva deteriorărilor mecanice şi rol de suport pentru tencuială.
Montajul în serie pentru instalaţiile de WC sau bideu cu şină de perete
continuă.
Caracteristici echipare
Înălţime bloc standard 1130 mm •
Înălţime de construcţie minimă scurtată 980 mm •
Înălţime de construcţie specială 820 mm (de ex. montarea •
sub ferestre)
Acţionare a rezervorului de spălare frontală sau din partea superioară •
Consolă fixă montabilă de sine stătătoare şi cu reglabilă în adâncime. •
Îmbinare cu zidăria prin intermediul buzunarelor integrate în zidărie •
Siguranţă împotriva murdăriei de construcţie pentru mecanismul de •
acţionare
Bloc WC şi bideu
Imag. V- 52
1) EPS – polistiren
expandat
115
Tehnica în spatele peretelui – Viega Mono
Bloc WC
Viega Mono
Scurtabil,
înălţimea minimă
980mm
Siguranţă împotriva
murdăriei de
construcţie
Montaj pe consolă
fixă
Imag. V- 53
Imag. V- 54 Imag. V- 55
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
116
Montaj
Zidirea blocului WC Viega Mono se va efectua de comun acord cu zidarul.
Suportul în consolă va deveni, prin subzidirea profesională, parte a zidăriei.
Apoi pregătiţi peretele anterior pentru acoperirea cu plăci, prin tencuire
netedă. Pentru funcţionarea ireproşabilă a rezervorului de spălare, asiguraţi o
suprastructură minimă pe corpul din polistiren de 15 mm – inclusiv plăci.
Montaj unic
perete anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 56
Imag. V- 57
@ @
– Montaţi şina de montaj.
Înălţime 320 mm
– Înşurubaţi clema WC pe şina de montaj.
– Poziţionaţi blocul de perete frontal WC pe
clema de WC şi ajustaţi exact cu nivela cu
bulă de aer.
– Fixaţi blocul de perete frontal în partea
superioară cu eclisele de fixare.
Imag. V- 58
Imag. V- 59 @ @
După convenirea cu zidarii, zidiţi blocul de
perete anterior pe ambele părţi.
Indicaţie
Tencuiţi resp. acoperiţi cu plăci blocul de
perete frontal minim 15 mm.
117
Tehnica în spatele peretelui – Viega Mono
– Montaţi şina de montaj.
Înălţime 320 mm
– Înşurubaţi clema WC pe şina de montaj.
– Poziţionaţi blocul de perete frontal WC pe
clema de WC şi ajustaţi exact cu nivela cu
bulă de aer.
– Fixaţi blocul de perete frontal în partea
superioară cu eclisele de fixare.
Indicaţie
Trageţi buiandrugul de beton din partea
superioară a rezervorului de spălare!
Imag. V- 60
Imag. V- 61 @ @
Imag. V- 62
@
După convenirea cu zidarii, zidiţi golul.
Montaj unic
perete anterior
În gol, înălţime de
construcţie 1130 mm
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
118
Montarea în serie a
peretelui anterior
Înălţime de
construcţie 1130 mm
Imag. V- 63
Imag. V- 64
@
– Montaţi şina de montaj.
Înălţime 320 mm
– Înşurubaţi clema WC pe şina de montaj.
– Poziţionaţi blocurile de perete frontal WC
pe clemele de WC şi ajustaţi exact cu nivela
cu bulă de aer.
– Fixaţi blocurile de perete frontal în partea
superioară cu eclisele de fixare.
@
119
Tehnica în spatele peretelui – Viega Mono
Scurtare bloc perete
anterior
De la 1130 la 980 mm
Imag. V- 65
Imag. V- 66
@
– Separaţi partea superioară a blocului de
perete anterior WC de partea inferioară.
– Scoateţi coturile conductei de spălare de la
ştuţurile de racordare.
– Scurtaţi partea superioară şi cea inferioară
a blocului de perete anterior în dreptul
marcajului (ferăstrău sau cuţit).
– Scurtaţi coturile conductei de spălare cu
15 mm şi debavuraţi.
@
Imag. V- 67
– Verificaţi poziţia corectă a garniturilor
inelare de etanşare la ştuţurile de racordare.
– Asamblaţi partea superioară şi cea
inferioară a blocului de perete frontal.
@
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
120
Rezervoare de spălare
Rezervor de spălare UP (sub tencuială) Visign 2
Rezervoarele de spălare Viega UP (sub tencuială) Visign 2 se utilizează în
sistemele în spatele peretelui »Steptec«, »Viega Eco Plus« şi »Viega Mono«.
Rezervoarele de spălare sunt pe cât posibil premontate – numai plăcile de
acţionare trebuie să mai fie montate.
Plăcile de acţionare lucrează cu declanşare mecanică sau electronică
Mecanică: •
Modelele »Visign for Life«, »Visign for Style« şi »Visign for More«
Electrică: •
Modelele »Visign for More Sensitive«
Plăci de acţionare
Acestea nu sunt incluse
în pachetul livrat – se
comandă separat!
Imag. V- 68
Rezervor de spălare
UP (sub tencuială)
Visign 2
121
Tehnica în spatele peretelui – Rezervor de spălare UP Visign 2
Caracteristici tehnice
Volum total rezervor de spălare 9 l •
Coloană de apă premontată în interiorul rezervorului de spălare •
Ventil de scurgere multifuncţional •
Facilitează montajul datorită racordului de apă extensibil lateral, cu •
posibilitate de dispunere în partea superioară
Furtun de umplere dispus în rezervorul de spălare UP (sub tencuială) •
Tehnică de spălare cu două cantităţi •
Plăci de acţionare electronice cu acţionări auxiliare (tehnică cablu •
Bowden)
Pot fi utilizate toate plăcile de acţionare Visign •
Convertibil la tehnica de oprire a spălării prin intermediul plăcilor de •
acţionare »Visign for Life de la 1 la 3«
Montaj facil datorită tehnicii cu cablu Bowden •
Reglarea cantităţilor de spălare
Cantităţile de spălare ale tehnicii de spălare cu două cantităţi sunt reglate
din fabrică astfel încât imediat după spălarea cu cantitatea de spălare
completă de 6 l se poate clăti cu cantitatea de spălare rămasă de 3 l. Alte
împărţiri ale cantităţilor de spălare pot fi reglate de la ventilul de scurgere.
Pentru modificarea cantităţilor de spălare se demontează ventilul de scurgere
astfel încât ambele regulatoare culisante marcate cu galben să fie accesibile.
Pe laterală – reglabil pe verticală – se regăseşte reglajul pentru cantitatea de
spălare mică de 3 până la 4l. Sub ventilul de scurgere se regăseşte regulatorul
rotativ pentru cantitatea de spălare mare (continuu, de la 6 până la 9l).
Rezervor de spălare
UP (sub tencuială)
Visign 2
Rezervor de spălare
UP (sub tencuială)
Visign 2
Poziţia regulatorului
culisant
Imag. V- 69
Reglarea cantităţii mici de spălare
– Regulatorul culisant în poziţia superioară = 3 l
– Regulatorul culisant în poziţia inferioară = 4 l
Reglarea cantităţii mari de spălare
– Regulatorul rotativ în poziţia din dreapta = 9 l
– Regulatorul rotativ în poziţia din stânga = 6 l
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
122
Element de montaj rezervor de spălare UP (sub tencuială)
Visign 8 cm
Rezervorul UP (sub tencuială) Viega 8 cm pentru plăci de acţionare Visign în
cadru metalic
Caracteristici echipare
Pentru fixarea în sau pe zidurile masive •
Tehnica de spălare cu două cantităţi, spălare completă 9 – 6 l, spălare •
mică cca. 3 l
Acţionare frontală •
Ventil de colţ •
Racord apă premontat cu filet interior de 1” •
Cot conductă de spălare reglabil pe înălţime cu rozetă de acoperire •
Material de fixare pentru rezervorul de spălare UP (sub tencuială) şi plasă •
de armare
Material de fixare pentru ceramică WC •
Cot de scurgere DN 90 •
Set racordare WC •
Plăci de acţionare
Rezervorul de spălare poate fi combinat cu următoarele plăci de acţionare
Visign for Life de la 1 până la 4 •
Visign for Style de la 10 până la 12 •
Visign for More de la 100 / 102 până la 104 •
Imag. V- 70
Imag. V- 71
Element de montaj
Viega Rezervor de
spălare UP
(sub tencuială) 8cm
123
Tehnica în spatele peretelui – Rezervor de spălare UP Visign 8 cm
Montaj
Imag. V- 72
Imag. V- 73
@
Rezervorul de spălare UP (sub tencuială) Viega
se fixează cu dibluri pe perete masiv şi se
ajustează cu nivela cu bulă de aer.
Se reglează conducta de spălare la înălţimea
de spălare dorită şi se aplică izolaţia.
@
Imag. V- 74
Rezervorul de spălare UP (sub tencuială) se
zideşte, se tencuieşte şi se acoperă cu plăci.
@
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
124
Rezervor de spălare UP (sub tencuială) Visign 8 cm
»Rezervorul Viega UP (sub tencuială) 8 cm« este, datorită adâncimii sale de
montaj minime de 8 cm, deosebit de adecvat pentru montarea directă în
perete.
Caracteristici echipare
Pentru fixarea în sau pe zidurile masive •
Tehnica de spălare cu două cantităţi, spălare completă 9 – 6 l, spălare •
mică 3 – 4 l
Acţionare frontală •
Ventil de colţ •
Racord apă premontat cu filet interior de 1” •
Cot conductă de spălare reglabil pe înălţime cu rozetă de acoperire •
Material de fixare pentru rezervorul de spălare UP (sub tencuială) şi plasă •
de armare
Material de fixare pentru ceramică WC •
Cot de scurgere DN 90 •
Set racordare WC •
Plăci de acţionare
Rezervorul de spălare poate fi combinat cu următoarele plăci de acţionare
Visign for Life de la 1 până la 4 •
Visign for Style de la 10 până la 12 •
Visign for More de la 100 / 102 până la 104 •
Imag. V- 75
Imag. V- 76
Rezervor de spălare
UP (sub tencuială)
8 cm
125
Tehnica în spatele peretelui – Element de montaj bideu
Montaj
Element de montaj bideu
Pentru bideuri cu fixare de perete, pentru aplicare pe şi în zid, în cadru de metal.
Caracteristici echipare
Cot de scurgere DN 40 / 50, reglabil pe înălţime, cu niplu de cauciuc 40 / 30 •
Cu material de fixare pentru elementul de montaj •
Fixare vas ceramic bideu 180 sau 230 mm •
Şaibe de perete montabile la diferite dimensiuni •
Încărcare maximă admisă element de montaj 400 kg •
Imag. V- 77
Imag. V- 78
@
– Introduceţi rezervorul de spălare UP (sub
tencuială) Viega în decupaj şi ajustaţi cu
nivela cu bulă de aer.
– Fixaţi rezervorul cu dibluri în punctele de
fixare.
– Reglaţi conducta de spălare la înălţimea
dorită.
– Aplicaţi izolaţia.
@
Imag. V-78.1
Imag. V-78.2
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
126
Plăci de acţionare Visign
Linia »Visign« de la Viega cuprinde trei serii de design
Visign for Life •
Visign for Style •
Visign for More •
Plăcile de acţionare Visign susţin, cu două butoane de spălare, tehnica de
spălare cu două cantităţi cu economisire a apei.
Cantităţile de spălare completă şi mică pot fi recunoscute în funcţie de
dimensiunea butonului de spălare la sistemele mecanice şi în funcţie de
simbolica univocă la modelele electronice.
Rezervoarele de spălare Viega UP (sub tencuială) din gama de modele
»Visign 1« (din anul de fabricaţie 1999) pot fi echipate ulterior cu plăci de
acţionare »Visign for Style« şi »Visign for More«.
Sistem în spatele
peretelui
Nume produs WC Model WC Nr. art. WC
Nr. art.Set de
re-echipare
Steptec
Modul WC, înălţ. de constr. 1130 8461 471927
611224
Modul WC, înălţ. de constr. 980 mm 8461 491529
Modul WC, înălţ. de constr. 840 mm, acţionat
din partea sup.
8437 471903 611248
Modul WC, înălţ. de constr. 840 mm, acţionat
din partea frontală
8438 471910 611231
Viega Eco Plus
Element WC, înălţ. de constr. 1130 mm 8161.5 461591 611 224
Element WC, înălţ. de constr. 830 mm, acţionat
din partea sup.
8137 455729 611248
Element WC, înălţ. de constr. 830 mm, acţionat
din partea frontală
8138 461775 611231
Element de colţ WC, înălţ. de constr. 1130 mm 8141 566937
611255
Element de colţ WC, înălţ. de constr. 980 mm 8141 566937
Viega Mono
Bloc perete frontal WC, înălţ. de constr.
1130 / 980 mm
8310 382186 611224
Bloc perete frontal WC, înălţ. de constr. 820 mm,
acţionat din partea sup.
8337 460525 611248
Bloc perete frontal WC, înălţ. de constr. 820 mm,
acţionat din partea frontală
8338 460532 611231
Combinarea plăcilor de acţionare »Visign for Style« şi »Visign for More«
cu rezervor UP (sub tencuială) »Visign1«
Tab. V- 2
Set de echipare ulterioară pentru rezervor de spălare UP
(sub tencuială) »Visign 1«
127
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare WC
Acţionare WC
Visign for Life
Trei variante de formă din plastic şi metal pentru tehnica de spălare cu două
cantităţi.
Visign for Style
Trei variante de formă din plastic pentru tehnica de spălare cu două cantităţi.
Cu tehnologia de basculare şi tehnica cablului Bowden.
Visign for Style 12
Visign for Style 10
Visign for Style 11
Visign for Life 1
Material plastic
Metal
Visign for Life 2
Material plastic
Visign for Life 3
Material plastic
Imag. V- 79 Imag. V- 80
Imag. V- 81 Imag. V- 82
Imag. V- 83 Imag. V- 84
Imag. V- 85
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
128
Visign for More – Mecanic
Imag. V- 86 Imag. V- 87
Imag. V- 88 Imag. V- 89
Imag. V- 90 Imag. V- 91
Imag. V- 92 Imag. V- 93
Imag. V- 94
Visign for More 100
Sticlă
Metal
Visign for More 101
Sticlă
Metal
Visign for More 102
Sticlă
Metal
Visign for More 103
Sticlă
Metal
Visign for More 104
Metal
129
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare WC
Montaj declanşare mecanică
Plăcile de acţionare WC »Visign for Style« şi »Visign for More« sunt adecvate
pentru următoarele modele de rezervoarele de spălare Viega UP (sub tencuială):
Steptec 8461.2 / 8437.2 / 8438.2
Viega Eco Plus 8137.2 / 8138.2 / 8141.2 / 8161.2 /
Viega Mono 8310.2 / 8337.2 / 8338.2
Indicaţie
Anumite rezervoare de spălare ale anumitor elemente sau module WC necesită,
pentru montajul plăcilor de acţionare »Visign for Style« sau »Visign for More« un
set de echipare ulterioară. Privirea de ansamblu facilitează asocierea corectă
Rezervor de spălare în element / modul WC
Nr. model
Set de echipare ulterioară necesar
Nr. model
8112 / 8461 / 8161.5 / 8161.80 / 8161.90 / 8310 8310.0
8438 / 8138 / 8338 8038.0
8437 / 8137 / 8337 8037.0
8141 8141.0
În cele ce urmează sunt descrise principalele particularităţi ale montajului.
Instrucţiuni detaliate de montaj sunt anexate produselor.
Elemente constructive
Plăci de acţionare
Elemente constructive
şi conţinutul livrării
_ Cămin de revizie
¿ Set bolţuri fletate
_ Placă de bază Visign for More
100 / 102 / 103 / 104
_ Placă de bază Visign for Style 11 şi 12
_ Placă de bază Visign for More 101
_ Unitate cablu Bowden
¿ Capac cămin de vizitare
Imag. V- 95
Tab. V- 3
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
130
Detaşaţi capacul căminului de vizitare. Secţionaţi colţurile căminului de revizie până
la suprafaţa superioară a peretelui.
Rupeţi şi îndepărtaţi lateralele. Marginea
căminului de revizie trebuie să fe aliniată cu
suprafaţa superioară a peretelui.
Îndepărtaţi capacul şi extrageţi bolţurile
fletate.
Slăbiţi blocarea mecanicii, decuplaţi cârligul
ventilului de scurgere.
Îndepărtaţi mecanica, extrageţi suportul.
Îndepărtaţi cârligul ventilului de scurgere.
Imag. V- 96
Imag. V- 97
Imag. V- 98
Imag. V- 99
Imag. V- 100
Imag. V- 101
Etapele montajului
@
@
@
@
@
@
131
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare WC
Împingeţi unitatea de cablu Bowden din
stânga pe ventilul de scurgere până când
aceasta se blochează.
Introduceţi din nou suportul şi deschideţi
ventilul de colţ.
Introduceţi bolţurile filetate în orificiul de
preluare din interiorul căminului de revizie şi
fixaţi-le prin rotire la 90°.
Prindeţi cu cleme cablurile Bowden pe
partea posterioară a plăcii de bază. Acordaţi
atenţie colorării. Prindeţi cu clemă cablul
Bowden verde din locul marcat cu verde.
Introduceţi placa de bază şi fixaţi cu şuruburile
alăturate.
Fixaţi placa de acţionare pe placa de bază.
Imag. V- 102
Imag. V- 103
Imag. V- 104
Imag. V- 105
Imag. V- 106
Imag. V- 107
@
@
@
@
@
@
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
132
Visign for More Sensitive
Cu »Visign for More Sensitive« procesul de spălare este declanşat absolut
fără contact. La această soluţie deosebit de igienică este suficient să treceţi
mâna prin dreptul plăcii de acţionare.
Alte funcţii ale comenzii electronice
Reglare electronică a cantităţii de spălare – Cantitate de spălare mică şi mare •
Funcţia de curăţare – cu ajutorul unui ştift magnetic trecut prin dreptul •
logo-ului Viega, procesul de spălare este întrerupt timp de un minut,
de ex. pentru curăţarea plăcii de acţionare.
Declanşarea auxiliară în caz de întrerupere a alimentării cu energie sau •
în cazul bateriilor descărcate – acţionabilă manual, din spatele plăcii de
acţionare
Alimentarea cu energie a electronicii se poate efectua atât prin intermediul
reţelei de alimentare cu 230 V cât şi prin intermediul unui compartiment
pentru baterii 6,5 V integrat. Alimentarea de la baterii se recomandă în
special atunci când se face convertirea de la declanşarea manuală la cea
electronică şi nu este disponibil nici un racord la reţea.
La planificarea alimentării de la reţea se va prevedea în zona elementului WC
o doză sub tencuială cu racorda prin cablu de 230 V care este conectat cu
rezervorul de spălare printr-un tub gol.
Visign for
More Sensitive
Plăci de acţionare din
sticlă sau metal, cu
cantitate de spălare
mică (3 l) sau
completă (6 l)
Imag. V- 108 Imag. V- 109
Proiectare
racord 230 V
Doză sub tencuială şi
tub gol
Imag. V- 110
133
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare WC
Montajul declanşării sensibile
Plăcile de acţionare »Visign for More Sensitive 100 / 103« sunt adecvate pentru
montarea la următoarele modele de rezervoare de spălare UP (sub tencuială)
Steptec 8461.2 / 8437.2 / 8438.2
Viega Eco Plus 8137.2 / 8138.2 / 8141.2 / 8161.2
Viega Mono 8310.2 / 8337.2 / 8338.2
În cele ce urmează sunt descrise principalele particularităţi ale montajului.
Instrucţiuni detaliate de montaj sunt anexate produselor.

Echipare – Componente de schimb 230 V / 6,5 V
_
Placă de bază sensibilă Visign for More 100
¿
Placă de bază sensibilă Visign for More 103
_
Placă de acţionare sensibilă din sticlă securizată dintr-o singură foaie (ESG) – Visign for
More 100
_
Placă de acţionare sensibilă din sticlă securizată dintr-o singură foaie (ESG) – Visign for
More 103
_
Ventuză (sculă auxiliară)
_
Ştift magnetic (sculă auxiliară)
¿
Unitate cablu Bowden cu unitate de antrenare
_ Compartiment baterii, alternativ la elementul de reţea _
_
Element de reţea 230 V
_
Bolţuri de fixare
Elemente constructive
Plăci de acţionare
Elemente constructive
şi conţinutul livrării
Imag. V- 111
Tab. V- 4
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
134
– Slăbiţi blocarea mecanicii.
– Decuplaţi cârligul ventilului de scurgere.
– Îndepărtaţi mecanica.
– Extrageţi suportul.
– Îndepărtaţi cârligul ventilului de scurgere.
Împingeţi unitatea cablului Bowden din
stânga până la blocare pe ventilul de
scurgere.
Introduceţi din nou suportul şi deschideţi
ventilul de colţ.
– Introduceţi bolţurile filetate pe
dimensiunea ansamblului.
– Fixaţi bolţurile filetate în orificiile căminului
de vizitare printr-o rotire la 90°.
Fixaţi unitatea cablului Bowden pe partea
posterioară a plăcii de bază.
Imag. V- 112
Imag. V- 113
Imag. V- 114
Imag. V- 115
Imag. V- 116
Imag. V- 117
Etapele montajului
@
@
@
@
@
@
135
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare WC
Fixaţi unitatea de angrenare pe partea
posterioară a plăcii de bază.
Introduceţi cablul unităţii de angrenare ca o
buclă prin regletă.
Poziţionaţi placa de bază şi fixaţi cu
şuruburile alăturate.
Alternativ: Introduceţi compartimentul
pentru baterii în orificiul de pe partea
posterioară şi blocaţi.
Realizaţi contactele cu fişe carcasă motor /
comandă şi element reţea / comandă.
Introduceţi placa de acţionare pe placa de
bază, reglaţi cantităţile de spălare şi zona de
percepţie.
Imag. V- 118
Imag. V- 119
Imag. V- 120
Imag. V- 121
Imag. V- 122
Imag. V- 123
@
@
@
@
@
@
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
136
Acţionare pisoar
În design-ul plăcilor de acţionare WC sunt disponibile şi seturi pentru
construcţii finite pisoar pentru declanşarea manuală şi cea comandată prin
infraroşii (IR) a procesului de spălare.
Acţionarea cu infraroşii, fără contact, a procesului de spălare pentru pisoare
şi-a demonstrat valoarea în mod special în zonele publice. Aşa numitele
seturi pentru construcţii finite »sigure împotriva vandalismului« din metal
sunt deosebit de rezistente.
Seturile pentru construcţii finite de pisoare din seria »Visign for Life« pot fi
asigurate suplimentar prin înşurubare contra furtului.
Declanşările cu IR sunt disponibile în variantele 230V şi 9V, varianta cu
alimentare de 9V (funcţionare pe bază de baterie) se recomandă în special
pentru convertirea ulterioară a declanşărilor manuale.
Visign for Style 11
Material plastic
Visign for Style 12
Material plastic
Visign for Life 1
Material plastic
Declanşare cu IR
Metal
Imag. V- 124 Imag. V- 125
Imag. V- 126 Imag. V- 127
137
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare pisoar
O altă alternativă o reprezintă declanşările electronice radar cu funcţionare cu
230 V sau 9 V. Avantajul acestei declanşări este constituit de faptul că deasupra
vasului pisoarului nu mai este necesară nici un set de construcţie finită deoarece
un senzor situat în spatele vasului ceramic declanşează procesul de spălare.
Privire de ansamblu asupra sistemelor de spălare pisoar Viega
Model Acţionare Material
Declanşare radar 230 V / baterie 9 V Instalare sub tencuială
Declanşare cu infraroşii
Visign for Life 1
Visign for More 100
Visign for More 103
230 V / baterie 9 V
Metal
Metal / ESG
Metal / ESG
Model Acţionare Material
Visign for Life 1
Visign for Style 11 şi 12
Visign for More de la 100
până la 103
Visign for More 104
Manual
Material plastic
Material plastic
Metal / ESG
Metal
Tab. V- 5
Tab. V- 6
Fără contact
Radar / Infraroşii
ESG = sticlă securizată
dintr-o singură foaie
Manual
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
138
Visign for More
Imag. V- 128 Imag. V- 129
Imag. V- 130 Imag. V- 131
Imag. V- 132 Imag. V- 133
Imag. V- 134 Imag. V- 135
Visign for More 100
Sticlă
Metal
Visign for More 100
Declanşare cu IR
Visign for More 103
Declanşare cu IR
Visign for More 102
Sticlă
Metal
Visign for More 103
Sticlă
Metal
Visign for More 104
Metal
Imag. V- 136
139
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare pisoar
Montaj declanşare mecanică
Seturile pentru construcţii finite de pisoare Viega »Visign for Style« şi
»Visign for More« sunt adecvate pentru următoarele modele de sisteme de
spălare Viega pentru pisoare
Steptec 8128 / 8127 •
Viega Eco Plus 8164.5 / 8144 / 8145 •
Viega Mono 8328 •
În cele ce urmează sunt descrise principalele particularităţi ale montajului.
Instrucţiuni detaliate de montaj sunt anexate produselor.
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
140
Etapele montajului
Îndepărtaţi protecţia construcţiei şi spălaţi
conducta.
Introduceţi ventilul mecanic cu cartuşe.
– Reglaţi cantitatea de spălare (2-4 l).
– Deschideţi închiderile prealabile.
Înşurubaţi placa de bază orizontal.
– Debitaţi ştiftul de acţionare corespunzător structurii peretelui respectiv.
– Înşurubaţi ştiftul fletat în cartuş şi strângeţi cu piuliţa fletată.
– Dimensiune de reglare: 17 mm marginea frontală a ştiftului de acţionare până la marginea
frontală a plăcii de bază.
Imag. V- 137
Imag. V- 138
Imag. V- 139
Imag. V- 140
Imag. V- 141
Imag. V- 142
@
@
@
@
@
@
141
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare pisoar
Seturi pentru construcţii fnite Visign for
Style 11, 12 şi Visign for More 104: Introduceţi
elementul de apăsare pe placa de bază.
Seturi pentru construcţii fnite Visign for
Style 11, 12 şi Visign for More 104: Introduceţi
placa de acoperire pe placa de bază.
Seturi pentru construcţii finite Visign for
More 100, 102 şi 103: Fixaţi unitatea de
acţionare completă pe placa de bază.
Imag. V- 143
Imag. V- 144
Imag. V- 145
@ @
@
Componentă de schimb
Ventil cu cartuşe Model 8128.42
Posibilitate de convertire ulterioară
Seturile pentru construcţii finite de pisoare indicate pot fi convertite ulterior
în altele cu comandă cu infraroşii de 9 V.
La aceasta pot fi utilizate următoarele seturi pentru construcţii finite cu
infraroşii:
Model 8128.2 / 8351.5 / 8355.5
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
142
Montaj declanşare cu IR
Setul de construcţie finită »Visign for More 100 / 103« cu electronică cu
infraroşii este adecvată exclusiv pentru montarea în sistemele de spălare
Viega pentru pisoare
Steptec Model 8128
Viega Eco Plus Model 8164.5 / 8144
Viega Mono Model 8328
În cele ce urmează sunt descrise principalele particularităţi ale montajului.
Instrucţiuni detaliate de montaj sunt anexate produselor.
Plăci de acţionare
Elemente constructive
şi conţinutul livrării
Elemente constructive
Imag. V- 146

Echipare / Componentă de schimb 230 V
_
Visign for More 100 – placă de acoperire cu unghiuri de 90°
¿
Cadru de bază pentru plăci de acoperire din ESG sau din metal
_
Visign for More 103 – placă de acoperire cu unghiuri rotunjite
_
Cadru de bază pentru plăci de acoperire din ESG sau din metal
_
Element de reţea
_
Ventil magnetic
¿
Alternativ: Compartiment pentru baterii
Tab. V- 7
143
Tehnica în spatele peretelui – Acţionare pisoar
Etapele montajului
– Îndepărtaţi materialele de construcţie.
– Înşurubaţi ventilul magnetic livrat.
Conectaţi elementul de reţea cu ştecărul la
reţeaua de 230 V.
Alternativ: Introduceţi compartimentul
pentru baterii în cadrul de bază şi fixaţi-l.
– Conectaţi ştecărul elementului de reţea cu
electronica – acordaţi atenţie polarizării!
– Fixaţi cadrul de bază pe setul de
construcţie la roşu.
Fixaţi ştecărul ventilului magnetic pe
electronică – acordaţi atenţie polarizării!
– Reglaţi timpul de spălare şi sensibilitatea
senzorului.
– Fixaţi placa de acoperire pe cadrul de
bază.
Imag. V- 147
Imag. V- 148
Imag. V- 149
Imag. V- 150
Imag. V- 151
Imag. V- 152
@
@
@
@
@
@
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
144
Tehnica de utilizare
Construcţie uscată
Plăci de căptuşire GKFI şi silicat de calciu*
Sistemele de instalaţii în spatele peretelui »Viega Eco Plus« şi »Viegaswift« pot
fi căptuşite atât cu plăci de căptuşire GKFI şi KS. Deoarece distanţa standard
în sistemul în spatele peretelui Steptec este ≤ 500 mm, în acest caz este
suficientă o căptuşire simplă (1 x 12,5 mm GKFI). Ambele sisteme realizează o
sub-construcţie solidă pentru plăcile de căptuşire şi straturile ceramice.
Plăcile de căptuşire de calităţile GKFI şi KS se deosebesc prin rezistenţa
acestora la apă şi prin aceasta prin posibilităţile de montare a acestora.
»GKFI« indică plăci de gips-carton impregnate contra preluării umidităţii. •
Acestea sunt indicate pentru spaţiile cu suprafeţe solicitate moderat de
umiditate, cum ar fi de ex. băile private.
»KS« indică plăcile de căptuşire din silicat de calciu rezistente la apă. Acestea •
sunt indicate pentru spaţiile cu suprafeţe solicitate puternic de umiditate,
cum ar fi de ex. bazinele de înot şi instalaţiile sportive din spaţii publice.
Ambele tipuri de plăci de căptuşire, GKFI şi silicat de calciu, sunt atribuite •
clasei materialelor de construcţiei neinflamabile A 2, atunci când
suprafaţa superioară este închisă prin acoperire cu plăci.
Indicaţii generale de punere în operă
Pe lângă informaţiile producătorului alăturate produselor, sunt valabile
următoarele reguli fundamentale pentru punerea în operă
Zgomotele deranjante la exploatare se evită prin utilizarea unor armături •
cu nivel redus de zgomot, prin izolarea conductelor instalaţiei şi prin izolare
fonică.
Rosturile dintre plăcile de căptuşire GKFI se şpăcluiesc înainte de acoperirea •
cu plăci.
Căptuşirea pe pardoseală şi pe perete cu rost de 10 mm pentru rostuirea •
finală, cu elasticitate de lungă durată cu material fungicid.
Respectaţi regulile generale ale hidroizolării împotriva umezelii. •
Plăci de căptuşire
pentru încăperi
umede
145
Tehnica în spatele peretelui – Plăci de căptuşire GKFI şi silicat de calciu*
Particularităţi plăci de cămăşuire Aqua-KS
Din cauza încărcării înalte cu umiditate, suplimentar indicaţiilor de punere în
operă de mai sus, acordaţi atenţie şi următoarelor particularităţi în asociere şi
la punerea în operă a plăcilor.
Depozitaţi uscat şi ferit de îngheţ. •
Acordaţi atenţie în special la o hidroizolare fără întreruperi a suprafeţelor. •
Închideţi rosturile dintre plăcile de căptuşire Aqua-KS şi în corpul •
construcţiei cu masă de şpăcluire.
Tăiaţi şi debavuraţi plăcile. Decupaţi orificiile.
Teşiţi marginile la 45°. Acordaţi atenţie distanţelor pentru şuruburile
pentru construcţie rapidă.
Imag. V- 153
Imag. V- 154
Imag. V- 155
Imag. V- 156
@ @
@ @
Paşi de punere în operă a plăcilor de căptuşire GKFI şi KS
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
146
Imag. V- 157
Şpăcluiţi bordurile cu masă de şpăcluire.
@
Rostuiţi racordul din perete cu material
fungicid cu elasticitate de durată.
Rostuiţi racordul prin pardoseală aşa ca în
fig. @.
Imag. V- 158
Imag. V- 159
@ @
147
Tehnica în spatele peretelui – Hidroizolare împotriva umidităţii
Hidroizolare împotriva umidităţii
Se recomandă convenirea lucrărilor cu execuţie uscată cu faianţarul. În plus
este important să acordaţi atenţie următoarelor
Pentru băile private utilizaţi exclusiv plăci din gips-carton impregnate •
(GKFI) – plăcile din gips-carton nu sunt admise.
Hidroizolaţi cu atenţie în special străpungerile armăturilor şi rosturile din •
zona duşurilor şi a căzilor.
Modulele Viega Steptec sunt prevăzute cu manşete de etanşare •
prefabricate. La final, sigilaţi fanta dintre străpungerea armăturii şi placă
cu silicon sanitar.
Graficul de pe pagina următoare indică măsurile pentru hidroizolarea
împotriva umezelii a plăcilor de căptuşire în exemplul unei situaţii tipice cu
perete anterior.
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
148
Imag. V- 160
_
Sigilaţi canturile de tăiere cu
amorsă
_
Umplere prin injectare a spaţiului
dintre peretele frontal / peretele masiv
¿
Etanşare a rosturilor inelare la
racordurile de alimentare cu apă
_
Umplere a bordurilor cu masă de
şpăcluire
_
Umplere a marginilor de tăiere
cu masă de şpăcluire
¿
Aplicarea unei hidroizolaţii a pardoselii,
de ex. pe bază de bitum
_
Umplerea prin injectare cu elasticitate
de lungă durată a spaţiului dintre
peretele anterior/ pardoseală
_
Hidroizolare cu flanşă de etanşare
149
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Tehnica de scurgere
Scurgeri
Principii de bază
Utilizarea conformă cu destinaţia
Elementele constructive menţionate în acest capitol au funcţii şi
domenii de aplicabilitate foarte variate în cadrul tehnicii de scur-
gere. De aceea respectaţi instrucţiunile detaliate de utilizare, ataşate
produselor.
Materialele utilizate sunt concepute pentru sarcinile normale în
cadrul utilizării casnice.
Din aceasta rezultă următoarele restricţii la utilizare
Prin sifoanele de reţinere a mirosului poate fi vărsată numai apă •
reziduală uzuală în cadrul uzului casnic. Apă fierbinte numai
pentru durate restrânse şi cu temperatura de max. 95 °C.
Nu este permisă utilizarea unor agenţi de curăţare chimici •
pentru îndepărtarea blocajelor.
Curăţarea suprafeţelor cu strat de crom sau de vopsea se poate •
efectua numai cu agenţi de curăţare blânzi.
Valvele pentru evitarea refulării pot fi utilizate numai domeniile •
de aplicabilitate adecvate pentru acestea.
Utilizarea produselor tehnicii de scurgere în alte scopuri decât cele
descrise mai sus se va conveni în prealabil cu fabrica noastră din
Attendorn.
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
150
Stadiul normării*
În statele membre ale Uniunii Europene s-au dezvoltat diferite tradiţii
în planificarea şi execuţia instalaţiilor de scurgere. Nu numai practicile
instalaţiilor ci şi ipotezele de calcul şi scopurile de protecţie se deosebesc
considerabil una faţă de cealaltă.
Cu EN 12056 s-a intenţionat alcătuirea unui cadru de rectificare prin
intermediul căruia să se asigure respectarea legilor fundamentale privind
siguranţa, instalaţia constructivă şi capacitatea de funcţionare a sistemului
de scurgere. Reglementările regionale şi naţionale se vor completa în funcţie
de specificul naţional al acestei norme.
Imag. E- 1
Domenii de
valabilitate
EN 12056
151
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Normele europene disting în cadrul planificării instalaţiilor pentru apă
menajeră între instalaţii de scurgere în interiorul şi în afara clădirilor.
În timp ce EN 12056 se referă la instalaţiile de scurgere din interiorul
clădirilor, EN 751 reglementează executarea acestora în afara clădirilor.
Aceasta cuprinde atât scurgerile de pe terenuri cât şi scurgerea comunală,
cu conducte pentru apă reziduală şi canale de la teren până la instalaţia de
epurare.
Pentru planificare, dimensionare şi execuţie a instalaţiilor de scurgere de
pe terenuri pentru apă murdară, trebuie să se respecte următoarele reguli
cunoscute ale tehnicii
EN 12056 – Instalaţii de scurgere în interiorul clădirilor •
EN 752 – Instalaţii de scurgere în exteriorul clădirilor •
EN 1610 – Dispunerea şi verificarea conductelor de ape reziduale şi a •
canalelor
Dispoziţii naţionale •
Imag. E- 2
Conducte îngropate
Înaintea betonării plăcii
de fundaţie
Norme de
reglementare
importante
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
152
Cerinţe EN 12056*
Noţiunea colectivă »Scurgeri de pardoseală« cuprinde mai multe grupe de
produse
Scurgeri de planşeu •
Scurgeri de baie •
Scurgeri de pivniţă •
Scurgeri de acoperiş (scurgeri de balcon şi terasă) •
Scurgerile facilitează curăţarea temeinică a suprafeţelor de pardoseală cu
apă şi ghidează apa reziduală din duşuri sau de pe acoperişuri, balcoane şi
terase direct în sistemul de scurgere.
În apropierea fiecărui punct de alimentare cu apă trebuie să fie prevăzut un
punct de scurgere pentru ca apa curgătoare să poate fi îndepărtată de fiecare
dată fără pagube. În special pentru spaţiile de racordare a casei acesta trebuie
să fie un criteriu pentru planificarea scurgerilor necesare în pardoseală.
În încăperile sanitare care sunt accesibile frecvent sau cele vizitate de un
cerc de persoane variabil, cum ar fi instalaţiile WC din toalete, hoteluri, şcoli,
stadioane, etc., scurgerile în pardoseală sunt indispensabile din punctul de
vedere al igienei.
Funcţionarea
Instalaţii sanitare
publice
Scurgere de pivniţă
Domeniul public
Bazin de înot
Imag. E- 3 Imag. E- 4
153
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Următoarele cerinţe privind instalaţiile de scurgere trebuie să asigure
funcţionarea şi igiena acestora
Etanşeitatea la apă şi gaz a tuturor componentelor instalaţiei trebuie •
să fie garantată pentru a evita ca gazele de canal să poată pătrunde în
clădiri.
Obiectele situate sub nivelul de refulare trebuie să fie protejate împotriva •
inundării.
Răspândirea incendiilor în încăperile învecinate prin breşele de perete şi •
planşeu trebuie să fie împiedicată resp. întârziată.
Imag. E- 5
Scopuri de protecţie
Etanşeitatea
Inundaţiile
Protecţia împotriva
incendiilor
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
154
Cerinţe EN 1253*
Cerinţe fizice privind scurgerile pentru clădiri reglementează EN 1253. Cadrul
legal stabileşte printre altele condiţiile pentru
sifoanele de reţinere a mirosului – înălţimea apei de blocare, •
capacitatea de încărcare, •
Capacitatea scurgerii •
rezistenţa la temperatură, •
etanşeitatea. •
Cu toate acestea, sistemele de scurgere nu trebuie să corespundă numai
cerinţelor cadrului de reglementare ci acestea trebuie să şi »corespundă«
cerinţelor utilizatorului, în multe situaţii de montaj. Fiecare produs Viega a fost
optimizat pentru situaţiile de montaj obişnuite în practică astfel încât paleta de
produse oferă tot ce corespunde stadiului recunoscut al tehnicii de scurgere.
Acestuia îi aparţin
Scurgeri cu racorduri de scurgere orizontale şi verticale pentru scurgerile •
apei reziduale »pe«, »în« sau »sub« planşeu,
Dimensiuni şi diametre nominale pentru toate capacităţile de scurgere •
impuse şi
Execuţii cu flanşă pentru toate variantele de montaj şi hidroizolare. •
Scurgere în pat
subţire Advantix
Model plat
Imag. E- 6 Imag. E- 7
155
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Sifoane de reţinere a mirosului - înălţimile apei de blocare
Sifonul de reţinere a mirosurilor umplut cu apă de blocare s-a păstrat ca
protecţie împotriva gazelor de canal pătrunzătoare. Acesta se remarcă
printr-o fiabilitate crescută raportată le costuri de întreţinere reduse.
Respectarea înălţimii minime a apei de blocare constituie o condiţie pentru
evitarea disconfortului provocat de pătrunderea mirosului în clădiri.
Prin »înălţimea apei de blocare« nu se indică – aşa cum se presupune
deseori – înălţimea totală a coloanei de apă din sifonul de reţinere a
mirosului, ci înălţimea coloanei de apă care împiedică de fapt pătrunderea
gazelor de canal (v. imag.).
În clădiri, scurgerile cu sifon de reţinere a mirosului şi o înălţime a apei de
blocare de minim 50 mm, trebuie să fie obligatorii.
Dacă în exterior este exclus un disconfort provocat de gazele de canal
pătrunzătoare, atunci se poate renunţa la sifonul de reţinere a mirosului.
La scurgerile de balcon sau în cazul conductelor de apă pluvială care
se termină în dreptul luminatoarelor, montarea unui sifon de reţinere a
mirosului poate fi de asemenea redundantă. În aceste cazuri, se recomandă
scurgeri de ploaie cu sifon de reţinere a mirosului şi coş de colectare a
frunzişului.
Sifoanele de reţinere a mirosului cu apă de blocare pot fi clasificate în
funcţie de tipul constructiv în
Sifoane de reţinere a mirosului din conducte, •
Sifoane de reţinere a mirosului tip sticlă sau •
Sifoane de reţinere a mirosului tip clopot. •
Imag. E- 8 Imag. E- 9
Sifon de reţinere a
mirosului
Scurgere în
pardoseală
Cu înălţime a apei de
blocare de 50 mm
conform EN 1259
Definiţie:
înălţime apă de
blocare
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
156
Capacitatea de încărcare*
Scurgerile, supraînălţările şi grătarele trebuie să fie procurate astfel încât să
reziste la sarcinile preconizate (de ex. chiar şi traficului auto).
Clasificarea pentru montajul în interiorul clădirilor est descris în EN 1253
(suprafeţe fără trafic auto) iar pentru montajul în exteriorul clădirilor în EN 124
Capacitatea de
încărcare
Grătar cu picior
Imag. E- 10
Clase privind
capacitatea de
încărcare
Conform EN 1253
Tab. E- 1
Clasa Suprafeţele de pe care se vor efectua scurgeri
sarcina maximă
[kg]
Î 1,5
Terase cu pante mici neutilizate
Exemplu: Terase pe clădiri acoperite cu strat pietriş
acoperit de bitum, terase cu strat de pietriş
150
K 3
Suprafeţe fără trafic auto
Exemplu: Toalete (publice sau private), instalaţii
publice de baie sau duş, balcoane, loje, terase, terase
cu verdeaţă
300
L 15
Suprafeţe cu trafic auto redus
Exclus motostivuitor în spaţii utilizate în scop industrial
1500
M 125
Trafic auto
Exemplu: parcări, fabrici, ateliere
12500
157
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Capacitatea scurgerii*
Capacitatea minimă de scurgere a scurgerilor este stipulată în cadrul EN 1253-1.
În conformitate cu aceasta, de ex., pentru a scurgere cu racord de 50mm
este prevăzută o capacitate de scurgere de 0,8l/s.
Din cauza condiţiilor constructive, aceşti parametrii nu pot fi respectaţi
întotdeauna. Înălţimile reduse de construcţie ale pardoselii impun deseori
soluţii speciale. Modelele de scurgere deosebit de plate care trebuie să fie
executate, dispun de o capacitate de scurgere mai redusă din cauza diame-
trelor mai reduse ale conductelor. În aceste cazuri este decisivă cunoaşterea
capacităţii exacte a armăturilor de alimentare existente. Numai atunci când
se cunoaşte câtă apă poate prelua real scurgerea montată poate fi găsită
scurgerea corespunzătoare.
Duşurile standard dispun de o capacitate de alimentare de cca. 0,4l/s.
Această capacitate este concludentă pentru dimensionarea scurgerii chiar şi
atunci când duşul este racordat la o armătură mixtă cu capacitate nominală
mai mare. Dacă nu sunt implicate şi alte alimentări, poate fi utilizată în acest
caz o scurgere plată cu o capacitate de scurgere de 0,5l/s.
Valorile debitului pentru o scurgere cu una sau mai multe alimentări se pot
prelua din EN 1253-1 paragraful 8.11.2.
Tab. E- 2
Capacităţi de
scurgere
Valori din EN 1253-1
Valoare nominală
Ştuţuri de scurgere
Scurgeri în pardoseală
Scurgeri de
terasă tradiţionale
DN / OD DN / ID
Valori debit
[l / s]
Nivel de
reţinere
[mm]
Valori debit
[l / s]
Nivel de
reţinere
[mm]
32 30 0,4 – –
40 40 0,6 – –
50 50 0,8 0,9 35
63 0,8 1,0 35
75 70 0,8 20 1,7 35
90 75 0,8
100 1,4
110 100 1,4 4,5 35
125 125 2,8 7,0 45
160 150 4,0 8,1 45
Capacitatea minimă
de scurgere conform
EN 1253-1
Soluţie specială
»Super-plată«
Exemplu în practică
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
158
Rezistenţa la temperatură – caracteristici material
Ca material de fabricaţie, este adecvată în mod special »Polipropilena«, o
masă plastică cu caracteristici speciale
Stabilitate la căldură cu reputaţie excelentă – materialele utilizate trebuie •
să rezite unui contact de lungă durată cu apă reziduală menajeră cu
temperatura cuprinsă în intervalul 20 - 95 °C.
Rezistenţă excelentă împotriva grăsimilor şi chimicalelor. •
Pereţii netezi protejează împotriva depozitelor – efect de auto-curăţare •
Prelucrabilitate foarte bună. •
Etenşeitate – Întreţinere
Administratorul unei instalţii de scurgere trebuie să aibă grijă ca numai apă
reziduală să fie vărsată, care nu conţine substanţe dăunătoare şi care nu
poate deteriora instalaţia publică de preluare a apelor reziduale. Lucrările
de întreţinere şi reparaţie regulate trebuie să asigure starea permanentă
de funcţionare a tuturor elementelor componente. Instalaţiile de scurgere
trebuie să fie inspectate o dată la şase luni şi trebuie să fie verificată
etanşeitatea acestora. Aceasta include întreţinerea scurgerilor în pardoseală
şi controlul nivelului apei în sifoanele de reţinere a mirosului.
Optifix 3
Întreţinere fără scule
Imag. E- 11 Imag. E- 12
159
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Protecţie fonică
În mod diferit faţă de cazul conductelor de scurgere verticale prin planşeul
nivelului, la scurgerile în pardoseală nu s-au întreprins alte cercetări speciale
din punctul de vedere al tehnici zgomotului. Acest lucru se datorează în
primul rând cantităţilor foarte reduse de apă cu înălţimi de cădere reduse
în carcasă, iar în al doilea rând efectului calmant al sifonului de reţinere a
mirosului peste fluxul de apă.
Scurgerile în pardoseală – DN 100 şi »scurgerea de colţ Visign« inclusă,
sunt apreciate din punctul de vedere al tehnicii zgomotului ca sisteme
de conducte de scurgere. La măsurători de tehnică a zgomotului, faţă
de scurgerile în pardoseală şi conductele de scurgere căptuşite cu fibre
minerale, cu un strat de fibre minerale cu o grosime de cca. 2-3 mm, nu
rezulte diferenţe între valorile măsurate.
Atunci când scurgerile în pardoseală sunt montate corect, fără punţi
acustice, din acestea nu emană nici un miros deranjant. O acoperire
suplimentară cu mortar nu prezintă nici un avantaj suplimentar.
Imaginea indică o instalaţie de scurgere izolată fonic şi compartimentată din
punctul de vedere al tehnicii de protecţie împotriva incendiilor de calitate R 120
Scurgere în
pardoseală Viega
Conform aprobării
generale privind
supravegherea
execuţiei Z-19.17-1770
Imag. E- 13 Imag. E- 14
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
160
Protecţia împotriva umezelii
Duşurile la nivelul pardoselii au devenit graţie planificării instalaţiilor sanitare
fără restricţii aproape peste tot un standard. Pentru execuţia acestora se
utilizează sisteme de scurgere speciale care pot fi integrate corespunzător în
construcţia planşeului. Soluţiile standard nu oferă în acest caz nici o alternativă.
Cerinţele privind dotarea tehnică a scurgerilor şi a capacităţii acestora
de scurgere sunt înalte. Suplimentare intervine dorinţa arhitecţilor şi
utilizatorilor privind posibilităţile de configurare individuale. Din acest câmp
de tensiuni a reieşit un spectru de produse cuprinzător care permite o
libertate de acţiune suficientă atât pentru tehnică cât şi pentru design.
Pentru a putea valorifica toate avantajele acestui sistem nou, este importantă
cunoaşterea produselor şi a modului de punere în operă a acestora
pentru planificare – cunoştinţe pentru selectarea elementelor constructive, •
pentru montare – cunoştinţe privind montajul corespunzător al •
componentelor scurgerii şi execuţia corectă a hidroizolaţiei în structura
pardoselii.
Selectarea sistemului corect de hidroizolaţie împiedică trecerea apei prin
şapă şi prin stratul de termoizolaţie. Scurgerile în pardoseală se execută
în acelaşi timp, ca şi toate celelalte breşe ale stratului de hidroizolaţie, cu
o etanşeitate de lungă durată. Hidroizolaţia cu folie fluidă pe şapă, a fost
răspândită direct sub plăcile aplicate. Această aşa numită »tehnică în pat
subţire« a înlocuit aici utilizarea pânzei bituminizate sau plastifiate.
Tehnica în pat subţire
Lucrul cu folie fluidă
Imag. E- 15 Imag. E- 16
Variante de
construcţie
161
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Corespunzătoare regulilor recunoscute ale tehnicii, poziţionarea unei
hidroizolaţii universale pentru suprafeţe pentru pardoseală şi pereţi
este imperios necesară. Cele mai uzuale finisaje pentru pardoseală şi
pereţi în încăperile cu umiditate sunt plăcile de gresie şi faianţă. Aceste
suprafeţe ceramice, impermeabile sunt "sigilate" în locurile de îmbinare
ale elementelor constructive şi ale breşelor pentru racordurile armăturilor
cu materiale de calitate superioară, cu elasticitate de lungă durată. Cu
toate acestea, aceste puncte se încadrează în categoria punctelor slabe ale
protecţiei împotriva umezelii.
Imag. E- 17
Scurgere pentru duş
la nivelul pardoselii
Punctele slabe ale
protecţiei împotriva
umezelii
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
162
Hidroizolarea scurgerilor în pardoseală
Tehnica actuală de hidroizolare diferenţiază între trei variante de hidroizolare
Flanşe de hidroizolare sau flanşă de etanşare presată cu folii de etanşare •
Flanşă adezivă •
Metoda în pat subţire •
Flanşele de hidroizolare sau flanşele de etanşare presate sunt adecvate în
primul rând pentru suprastructurile în pardoseală cu un al doilea nivel al
hidroizolaţiei. Acestea se pot afla pe betonul brut (bitum) sau sub şapă pe
izolarea împotriva zgomotului produs de paşi. În zona hidroizolaţiei, între
supraînălţarea scurgerii în pardoseală şi plăci (silicon), apa incidentă, în marte
parte după infiltrarea acesteia prin şapă este ghidată prin fantele de scurgere
în partea superioară a foliei de etanşare către scurgerea prin pardoseală.
Deoarece în şapă şi în stratul de izolare poate pătrunde umeazeală, nu este
recomandată o construcţie de acest gen.
Situaţii de montaj
Hidroizolare cu două
niveluri de izolare
Hidroizolaţie în partea
inferioară a şapei – cu
pătrundere a umezelii
Imag. E- 18 Imag. E- 19
163
Tehnica de scurgere – Principii de bază
Hidroizolaţiile în pat subţire
Pentru hidroizolarea scurgerilor duşurilor aflate la nivel cu pardoseala s-a
impus »hidroizolarea în pat subţire«. Aceasta garantează chiar şi în cazul
căderilor line o etanşeitate absolută a construcţiei. Hidroizolarea cu folie fluidă
se află direct sub – în pat subţire (= adeziv pentru plăci) – plăcile dispuse şi
împiedică astfel infiltrarea umezelii în straturile inferioare ale pardoselii.
Scurgerile standard în pardoseală nu sunt adecvate pentru acest tip de
hidroizolare.
Pentru lucrările în cadrul metodei în pat subţire Viega a dezvoltat »elemente
de supraînălţare« speciale din beton polimerizat şi mase plastice. Acestea
fac posibilă încastrarea stabilă a scurgerii în construcţia pardoselii şi creează
premisele, prin intermediul conectărilor lor speciale cu flanşă, pentru
utilizarea foliilor fluide, de ex. de la Schönox, PCI Augsburg, Schomburg etc.
Pentru informaţii detaliate despre produse, vezi capitolul »Scurgeri în
pardoseală Advantix«.
Situaţie de montaj
Hidroizolaţie în partea
superioară a şapei
Element de
supraînălţare din
plastic
Imag. E- 20 Imag. E- 21
Imag. E- 22 Imag. E- 23
Flanşă de etanşare
din beton
polimerizat
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
164
Corelarea mecanismelor
La toate execuţiile de scurgeri în pardoseală se impun în primul rând soluţii
cu etanşare durabilă.
Conducerea şantierului trebuie să coordoneze mecanismele, deoarece
fiecare situaţie constructivă influenţează succesiunea lucrărilor.
Următorii paşi de montaj trebuie să fie stabiliţi
Realizarea breşei în planşeu, resp. a găurii de centrare pentru montarea •
scurgerii.
Poziţionarea şi racordul corpului de scurgere •
Finisarea lucrărilor la şapă •
Hidroizolarea elementului de supraînălţare •
Realizarea pardoselii finite •
Fixarea grătarului scurgerii •
Rostuirea elastică de lungă durată a tuturor locurilor de îmbinare •
Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Selectarea produselor
Scurgerile Advantix din polipropilenă de calitate superioară sau inox 1.4404
oferă soluţii specializate în patru domenii de utilizare
Protecţia împotriva incendiilor •
Hidroizolaţiile convenţionale (pânze bituminizate) •
Hidroizolaţiile în pat subţire •
Design-ul şi configurarea băii •
La planificarea şi selectarea scurgerii adecvate trebuie sa fie luate în
considerare următoarele criterii
Capacitatea de scurgere necesară – cu considerarea tuturor punctelor de •
alimentare
Execuţia racordului de scurgere – linie de plecare orizontală / verticală •
Înălţimea de montaj disponibilă în construcţia pardoselii •
Selectarea sistemului de hidroizolare – convenţional / folie fluidă •
Dimensiunea şi execuţia grătarului – 100, 150 mm / material, design •
Utilizări
Coordonarea
mecanismelor
Criterii de planificare
165
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Dimensiuni
sistemului
Sistem tip cheson
Posibilităţi de
combinare
Pentru selectare sunt disponibile două linii de produse cu dimensiuni
diferite ale sistemului
Scurgeri de baie, şarpantă, balcon şi terasă 100 mm •
Scurgeri în pardoseală 150 mm •
În cadrul sistemelor de dimensiuni pot fi combinate între ele corpuri de
scurgere, accesorii de hidroizolare, supraînălţări şi grătare.
Scurgerile cu dimensiunea sistemului de 100 mm pot fi echipate de
asemenea cu grătare cu dimensiunea de 150 mm.
Pentru a putea oferi soluţii sigure pentru situaţiile de montaj amintite, Viega
a dezvoltat un sistem tip cheson facil de manipulat.
Tabelele pentru o imagine de ansamblu de pe paginile următoare ajută la
selectarea scurgerii adecvate cu accesoriile corespunzătoare acesteia.
Capacităţi de
scurgere
Scurgeri Viega
Tab. E- 3
Tip scurgere
Capacitate de scurgere
aprox. [l / s]
Dimensiune sistem [mm]
Scurgere de baie 0,5 – 1,1
100
Scurgere de şarpantă, balcon,
terasă
2,5 – 3,5
Scurgere în pardoseală 1,1 – 1,7 150
Definiţie
Scurgere în pardoseală
cu dimensiunea
sistemului 100 mm
Imag. E- 24
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
166
Privire de ansamblu asupra scurgerilor de baie, balcon şi terasă Advantix
Imag. E- 25
Nivel 1
Supraînălţări
Dimensiune
sistem 100 mm
Nivel 2
– Accesorii
– Hidroizolare
Nivel 3
– Scurgeri de baie-
– Scurgeri de balcon-
– Scurgeri de terasă
167
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Dimensiune
sistem 150 mm
Privire de ansamblu asupra scurgerilor în pardoseală Advantix
Imag. E- 26
Nivel 1
Supraînălţări
Nivel 2
– Accesorii
– Hidroizolare
Nivel 3
Scurgeri în pardoseală
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
168
Scurgere în pardoseală Advantix*
Scurgerile în pardoseală Advantix sunt adecvate pentru scurgeri de cantităţi
de apă mici până la medii, de ex. în construcţia locuinţelor private.
Caracteristici tehnice
Dimensiune sistem 100 mm •
Capacitate de scurgere max. 1,1 l / s •
Scurgere DN 50 sau DN 70 •
Alimentare DN 40 •
Dimensiune grătar 100 x 100 mm sau 150 x 150 mm •
Grătar din inox, nr. material de fabricaţie 1.4301 sau 1.4401 •
Flanşă de etanşare pentru preluarea foliei de etanşare Ø •
exterior
265 mm
Sifon demontabil de reţinere a mirosului •
Clasa de protecţie împotriva incendiilor B2 •
Ştuţuri de scurgere orizontale
cu alimentare şi scurgere laterale
Scurgere de baie, super-plată, cu flanşă în
pat subţire fasonată
Scurgeri de baie
Imag. E- 27
Imag. E- 28
169
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Exemplu de montaj
Advantix
Exemplu de montaj
conform DIN 18195
Imag. E- 29
Scurgere de baie
Advantix [l/ s]
Dimensiune / capacitate de scurgere nominală [l / s]
EN 274 EN 1253
DN 50 DN 50 / 0,8 DN 70 / 0,8
Scurgere orizontală şi
verticală
0,9 1,1
Rigolă duş 0,5 – 0,7
Plată 85 mm 0,6
Super-plată 70 mm 0,5
Sigur din punctul de
vedere al mirosului
0,45
Capacitatea scurgerii
Tab. E- 4
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
170
Scurgeri de balcon şi terasă Advantix*
Scurgerile pentru balcoane şi terase Advantix sunt adecvate pentru scurgerea
unor cantităţi mari de apă şi nu dispun de un sifon de reţinere a mirosului.
Caracteristici tehnice
Dimensiunea sistemului 100 mm •
Dimensiunea grătarului 100 mm sau 150 mm •
Exemplu de montaj
Scurgeri de
balcoane şi terase
Ştuţuri de racordare
– vertical cu grătar
– orizontal cu
colector de pietriş
Sifon pentru apă
pluvială
Imag. E- 30 Imag. E- 31
Scurgere de terasă
Advantix [l / s]
Scurgere orizontală şi
verticală
Dimensiune/capacitate de scurgere nominală cf. EN 1253 [l / s]
DN 50 / 0,9 DN 70 / 1,7 DN 100 / 4,5
2,5 3,0
4,5
cu coş de colectare a
frunzişului
Capacitatea scurgerii
Tab. E- 5
Advantix
Exemplu de montaj
cu hidroizolare
convenţională
Imag. E- 32
171
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Scurgere sigură din punctul de vedere al mirosului Advantix
Scurgerile standard pentru spaţii locuite sunt de cele mai multe ori dotate
cu sifon de reţinere a mirosului cu apă de blocare. Acestea trebuie să împie-
dice pătrunderea în spaţiile locuite sau de lucru a gazelor de canal. În cazul
scurgerilor utilizate rar protecţia încetează prin evaporarea apei de blocare.
Apare disconfortul provocat de pătrunderea mirosului, care poate provoca
probleme în mod special în instalaţiile publice.
Scurgerile sigure din punctul de vedere al mirosului Advantix sunt dotate
cu un sifon dublu de reţinere a mirosului. Acestea dispun suplimentar faţă
de sifonul cu apă de blocare, de două clape într-un ansamblu de reţinere a
mirosului, care împiedică în mod cert pătrunderea gazului.
Caracteristici tehnice
Cu posibilitatea montării ulterioare în orice supraînălţare Viega cu Ø 100 mm •
Două sisteme integrate de reţinere a mirosului - apă de blocare şi clape •
Pentru hidroizolaţii convenţionale şi în pat subţire •
Capacitate de scurgere cca. 0,45 l / s •
Execuţie extrem de plată •
Înălţimea apei de blocare 30 mm •
Deschidere şi închidere independentă a clapelor la procesul de scurgere •
Variante de corpuri de bază cu racorduri de scurgere orizontale şi verticale •
Imag. E- 33 Imag. E- 34
Scurgere de baie
– Super-plată,
– Cu flanşă fasonată
în pat subţire
Reţinere a mirosului
Protecţie dublă
împotriva mirosului
Posibilitate de montare
ulterioară
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
172
Scurgeri în pardoseală Advantix*
Scurgerile în pardoseală Advantix sunt adecvate pentru scurgerea unor
cantităţi mai mari de apă, de ex. în spitale, săli de sport şi bazine de înot.
Caracteristici tehnice
Dimensiunea sistemului 150 mm •
Dimensiunea grătarului 150 x 150 mm •
Scurgeri în
pardoseală
Scurgere orizontală cu element de
supraînălţare în pat subţire, reglabil excentric
Scurgere orizontală cu grătar
Imag. E- 35
Imag. E- 36
Scurgere verticală cu grătar Scurgere verticală cu flanşă de hidroizolare
în pat subţire din beton polimerizat
Imag. E- 37
Imag. E- 38
Scurgere în
pardoseală
Advantix [l/ s]
Dimensiune / capacitate de scurgere nominală [l / s]
EN 1253
DN 50 / 0,8 DN 70 / 0,8 DN 100 / 1,4
Scurgere orizontală 1,1
1,7
Scurgere verticală 1,5 1,6
Capacitatea scurgerii
Tab. E- 6
173
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Exemple de montaj
Imag. E- 39
Scurgere în
pardoseală Advantix
Cu hidroizolaţie dublă
Imag. E- 40
Scurgere în
pardoseală Advantix
Cu element de
supraînălţare în pat
subţire şi alimentare de
la un lavoar
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
174
Flanşă de hidroizolare Advantix Plus din beton polimerizat
Flanşele de hidroizolare Advantix din beton polimerizat sunt adecvate
pentru încastrarea în sisteme de hidroizolare în pat subţire. Flanşa din beton
polimerizat înşurubată pe un corp de scurgere are pe partea inferioară un
covor de protecţie tip grilaj din oţel care va fi fixat în şapă. Astfel scurgerea
este integrată stabil în construcţia şapei şi creează premisele ideale pentru
aplicarea sistemului de hidroizolare în pat subţire.
Caracteristici tehnice
Flanşa de hidroizolare din beton polimerizat creează suprafaţa pregătită •
optimă pentru primul strat de hidroizolaţie.
Plasa de fibră de sticlă de calitate superioară garantează o trecere sigură •
de la zona scurgerii către şapă. Aceasta se aşează imediat înaintea
hidroizolaţiei pe element, modalitate prin care vor fi evitate deteriorările
în timpul fazei de construcţie.
Prin plasa de protecţie tip grilaj din oţel elementul de supraînălţare este •
ancorat stabil în şapă – diferitele deplasări de poziţionare sunt astfel excluse.
Siguranţa cu opritor a supraînălţării. •
Posibilitatea de combinare cu toate scurgerile pentru băi, pardoseală, •
balcoane şi terase.
Imag. E- 41 Imag. E- 42
Flanşă de
hidroizolare în pat
subţire Advantix Plus
Din beton polimerizat
Exemplu de montaj
Pentru dimensiuni
ale sistemului de 100
şi 150 mm
175
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Element de supraînălţare Advantix Plus din plastic
Elementele de supraînălţare în pat subţire Advantix Plus sunt adecvate
pentru încastrarea în sisteme de hidroizolare în pat subţire. Flanşa de
etanşare îngustă facilitează montarea în construcţia pardoselii, cu o înălţime
de construcţie deosebit de redusă.
Caracteristici tehnice
Construcţie deosebit de plată. •
Zona interioară striată a flanşei de hidroizolare şi stratul de acoperire drenant •
creează suprafaţa pregătită optimă pentru primul strat de hidroizolaţie.
Manşeta de etanşare Schlüter-KERDI garantează o trecere sigură •
de la zona scurgerii către şapă. Aceasta se aşează imediat înaintea
hidroizolaţiei pe element, modalitate prin care vor fi evitate deteriorările
în timpul fazei de construcţie.
Armările pe marginea flanşei ancorează scurgerea în şapă. •
Element de supraînălţare cu manipulare simplă şi siguranţă cu opritor. •
Posibilitatea de combinare cu toate scurgerile pentru băi, pardoseală, •
balcoane şi terase.
Imag. E- 43
Element de
supraînălţare în pat
subţire Advantix Plus
Din plastic
Pentru dimensiuni
ale sistemului de 100
şi 150 mm
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
176
Scurgere de duş Advantix plată*
Această scurgere de duş cu execuţie plată, cu scurgere laterală DN 40 / 50
este adecvată în special pentru construcţii înguste ale pardoselii. Elementul
de supra-înălţare în pat subţire din plastic garantează preluarea sigură
a foliilor fluide. Imaginea de mai jos ilustrează o scurgere de duş cu
hidroizolaţie dublă sub patul subţire al adezivului pentru plăci.
Caracteristici tehnice
Înălţimea de montaj minimă 85 mm până la flanşa în pat subţire din •
marginea superioară
Capacitate de scurgere 0,55 l / s •
Înălţimea sifonului de reţinere a mirosului 50 mm, conform EN 274 •
Curbe de scurgere combinate pentru conductă de apă reziduală •
de 40 sau 50 mm
Curbe de scurgere reglabile lateral •
Imag. E- 44
Exemplu de montaj
– Plat,
– Cu scurgere laterală,
– Cu pat subţire
Imag. E- 45
Garnitură de
scurgere Advantix
Execuţie plată
177
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Scurgere de baie super-plată Advantix
Această scurgere de baie super-plată este adecvată în mod special pentru
construcţii înguste ale pardoselii, de ex. la lucrări de asanare. Elementul
de supra-înălţare în pat subţire din plastic garantează preluarea sigură a
foliilor fluide. Imaginea de mai jos ilustrează o scurgere de duş cu dublă
hidroizolaţie în pat subţire şi manşetă de hidroizolare Schlüter-KERDI pentru
trecerea de la zona scurgerii către şapă. Armările pe marginea flanşei asigură
o ancorare stabilă suplimentară.
Caracteristici tehnice
Înălţimea de construcţie minimă 70 mm până la flanşa din marginea •
superioară
Capacitate de scurgere 0,5 l / s •
Fără debitarea elementelor accesorii (execuţie dintr-un singur element) •
Cu alimentare laterală DN 40 •
Racordurile de scurgere reglabile cu articulaţie sferică •
Înălţimea apei de blocare 30 mm •
Imag. E- 46
Exemplu de montaj
– Super-plată,
– Cu scurgere
laterală
Imag. E- 47
Advantix super-plat
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
178
Scurgeri design*
Sarcina de a crea produse de calitate superioară cu design de primă clasă a
fost transpusă estetic şi exigent în »Linia Visign«.
În domeniul »duşurilor la nivel cu pardoseala« rigolele de duş şi scurgerile
de colţ reprezintă soluţii confortabile cu nenumărate variante de design.
Scurgerile de colţ Visign sunt disponibile în variantele »triunghi clasic« şi
»semicerc«.
Dacă se doreşte o pardoseală continuă, dreaptă, fără tăieturi diagonale
deranjante în plăci, atunci se impune montarea unei rigole de duş Visign.
Aceasta poate fi poziţionată la intrare – ca delimitare între zona umedă şi
cea uscată –, în mijlocul duşului sau pe perete.
Poziţia de montare a ambelor grătare de scurgere poate fi modificată în
timpul montajului şi poate astfel să se adapteze perfect zonei de plăci.
Imag. E- 48
179
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
»Duşurile cu trăiri« cu idei inovative şi forme atrăgătoare pretind o adaptare
a tehnicii de scurgere şi o ofertă adecvată de forme şi design-uri geometrice.
În domeniul rigolelor de duş şi a grătarelor Design, Viega stabileşte noi
variante de design de calitate superioară, cu toate posibilităţile pentru o
configurare individuală a băii.
Ton în ton sau contrast intenţionat înseamnă de exemplu la »Visign«
dispunerea finisajului pardoselii. Aici va fi introdus într-un profil din inox
placa sau piatra naturală dorită.
Cei mai puţin avizaţi, va opta pentru grătarul din inox închis.
Imag. E- 49
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
180
Caracteristici comune rigolă de duş / scurgere de colţ
Capacitate de scurgere peste normă: max. 0,7 l / s (conform EN 274) •
Înălţimea de reţinere a mirosului 50 mm •
Corpuri de scurgere din inox •
Colector de murdărie demontabil •
Scurgere rotativă, reglabilă excentric şi cu auto-curăţare •
Corpuri de bază adaptate pentru toate variantele de design ale grătarului •
Picioare reglabile şi accesorii de hidroizolare opţionale •
Cadru grătar ajustabil şi adaptabil la zona plăcilor şi la înălţimea pardoselii •
finisate
Montaj
Ajustarea corpurilor
de bază
Ajustarea cadrului
Imag. E- 50
Rigolă de duş şi
scurgere de colţ
Cu grătar din inox
Imag. E- 51
Imag. E- 52 Imag. E- 53
181
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Scurgerile, în execuţiile semicerc sau clasic drept, se poziţionează în colţurile
duşurilor şi astfel sunt află în afara zonei de păşire a utilizatorului.
Situaţii de montaj
Dispunerea scurgerilor
Imag. E- 54 Imag. E- 55
Configurarea băii
Rigolă de duş cu grătar
din sticlă
Scurgere de colţ
Execuţie dreaptă cu
grătar din inox
Imag. E- 56 Imag. E- 57
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
182
Grătare Visign
Grătarele de design Viega, ca mascări de calitate superioară ale scurgerilor în
pardoseală Advantix, sunt confecţionate din inox masiv dur de 5 mm şi pot fi
combinate cu toate scurgerile Viega.
Grătare – rotunde şi pătrate
Noile grătare din inox rezistă unor sarcini mari şi agenţilor de curăţare
agresivi. Inoxul realizează o trecere elegantă de la grătar la placă şi
garantează de asemenea mulţi ani de funcţionalitate deplină.
Patru variante de design facilitează integrarea perfectă în pardoseli din plăci
cu format mic sau piatră brută. Modelele de grătare rotunde de la RS11
până la RS14 sunt adecvate în mod special în băi în care domină contururile
rotunde, în timp ce modelele pătrate de la RS1 până la RS4 se integrează cel
mai bine în rasterul plăcilor.
Grătare pătrate
RS 1 până la RS 4
Grătare rotunde
RS 11 până la RS 14
Imag. E- 58 Imag. E- 59
Imag. E- 60
Imag. E- 61
183
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Grătare din sticlă
Grătarele rotunde şi pătrate pentru scurgeri de baie şi în pardoseală sunt
disponibile în variantele din sticlă securizată dintr-o singură foaie (ESG)
neagră sau cenuşiu deschis, cu cadru din inox.
Rigolă duş
Grătar din sticlă ER 9
Imag. E- 62
Grătar pătrat
RS 5
Grătar rotund
RS 15
Grătar din sticlă ER 9
Execuţie neagră
Imag. E- 63
Imag. E- 64 Imag. E- 65
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
184
Protecţia împotriva incendiilor – Scurgere în pardoseală
Advantix R 120*
Scurgerile în pardoseală şi străpungerile conductelor pentru scurgeri,de ex.
ale duşurilor fără restricţii trebuie să fie executate sigure în caz de incendiu
ca parte componentă a instalaţiei de conducte în anumite clădiri. Pentru ca
aceste cerinţe să fie sigure şi fiabile, a fost dezvoltată o nouă generaţie de
sisteme de protecţie împotriva incendiilor R120.
Toate produsele R 120 deţin aprobare privind supravegherea execuţiei:
Institutul German pentru Tehnica Construcţiilor din Berlin Nr.: Z-19.17-1770.
Cea mai bună soluţie din punct de vedere tehnic pentru montarea
scurgerilor în pardoseală Advantix R120 în planşee de nivel o constituie
introducerea acestora în găuri de centrare.
Caracteristici tehnice
Grosime planşeu •
min
=150 mm
Dimensiuni DN 50, DN 70 şi DN 100 •
Montaj simplu prin evitarea acoperirii suplimentare cu mortar •
Numai o parte componentă care poate fi montată uşor fără scule •
Respectarea tuturor cerinţelor tehnice de protecţie împotriva incendiilor, •
chiar şi în construcţii speciale
Imag. E- 66
Montaj
Scurgere de baie R 120
R 120 înseamnă o
durată de rezistenţă
la foc de 120 minute
R 120 mm Nr. articol
Scurgere de baie 150 – 162 491642
Scurgere în pardoseală 180 – 202
491659
491666
Străpungerea conductei 100 – 122 491673
Tab. E- 7
Găuri de centrare
Diametru recomandat
185
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Mod de funcţionare
Scurgerea cu protecţie împotriva incendiului Advantix R 120 are rolul de a
împiedica răspândirea incendiilor prin planşeu – către încăperile superioare.
Acest lucru poate fi atins prin intermediul unei mase introduse în mufa de
protecţie împotriva incendiilor cu reacţie de expansiune (intumescentă) la
căldură.
După câteva minute conducta de scurgere din polipropilenă se topeşte
şi se scurge. Masa intumescentă începe să obtureze diametrul liber din
zona de străpungere. În cazul în care partea inferioară a mortarului turnat
se fragmentează, ancorele de mortar ale mufei de protecţie împotriva
incendiilor situate în partea superioară asigură menţinerea scurgerii prin
pardoseală în planşeu.
Desfăşurarea
incendiului
3. Începerea incendiului + 8 min
– Conductele din plastic se topesc, materialul
de construcţie cu reacţie de expansiune
începe să umple întreaga gaură de centrare
4. Începerea incendiului + 25 min
– Întreaga gaură de centrare este este
obturată iar colectorul de apă este
menţinut în continuare pe poziţie
Scurgere în
pardoseală cu
protecţie în caz de
incendiu Advantix
Funcţie de protecţie
prin obturarea breşei
din planşeu
1. Înaintea începeri incendiului 2. Începerea incendiului + 4 min
– Conducta din plastic devine plastică
Imag. E- 67
Imag. E- 68
Imag. E- 69
Imag. E- 70
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
186
Imag. E- 71
Scurgere în
pardoseală R 120
Scurgere în
pardoseală
Advantix R120
›Montaj prin
introducere‹, fără
mortar, în găuri de
centrare, cu conductă
din plastic racordată
Imag. E- 72
1
2
3
5
4
7 6
8
9
10
11
1 Grătar 7
Material de umplere de
protecţie antifoc
2 Înălţător 8 Înveliş antifoc
3 Flanşă de etanşare Ø 380 mm 9 Apă de blocare
4 Plafon din beton ≥ 150 mm 10 Gaură în miez Ø 200 mm
5 Consolă de prindere 11 Adâncitură în plafon Ø 400 mm
6 Element de legătură
187
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Montare – Breşă conductă Advantix R 120
Şi breşele în planşeu ale scurgerilor pentru căzi de baie (Tempoplex,
Domoplex etc.) sau ale scurgerilor orizontale de baie sau în pardoseală pot fi
executate cu protecţie în caz de incendiu.
Montarea breşelor pentru conducte Advantix R 120 într-o gaură de centrare
pregătită în prealabil se efectuează în câţiva paşi
Realizarea găurii de centrare. •
Fixarea breşei pentru conductă Advantix R 120. •
Instalarea conductei de scurgere. •
Spaţiul liber situat deasupra breşei pentru conductă se umple cu •
materialul din fibre minerale afânat livrat.
Montajul breşei
pentru conductă
R 120
Umplerea spaţiului liber
din planşeu cu
material din fibre
minerale

Temperatura de
topire >1000°C
Montaj
Imag. E- 73
Breşă pentru
conductă R 120
Imag. E- 74
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
188
Montarea într-o gaură de centrare constituie întotdeauna un avantaj, atunci
cân la poziţionări ulterioare ale scurgeri se ajunge la o precizie deosebită –
de ex. la alinierea scurgerilor pentru duşuri la nivel cu pardoseala.
Montare – Tehnica în conductă
În cazul în care în planşeu, în locul unei găuri de centrare se regăseşte o
breşă neregulată, aceasta va fi instalată cu tehnica-în-conductă. Pentru
aceasta se acoperă cu mortar o conductă normală din PP sau PVC în breşă
iar după întărire se montează o breşă pentru conductă Advantix R 120 sau o
scurgere R 120.
Rigolă de duş Visign
Cu racord la breşa
pentru conductă R120
Imag. E- 75
Imag. E- 76
Breşă prin planşeu
Tehnica în-conductă cu
scurgere în pardoseală
Advantix R 120
model 4951.20
189
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru băi şi pardoseli Advantix
Imag. E- 77
Breşă pentru
conductă
Advantix R120
Introdusă în planşeu

Cu scurgere în
pardoseală şi sifon de
reţinere a mirosului
1
2
3
6
8
7
10
11
9
4
5
1 Grătar 7 Îmbinare SML-HT DN 50
2 Înălţător 8 Ţeavă antiinflamabilă de ex. SML
3 Scurgere în pardoseală 9 Cot HT
4 Alimentare 10 Consolă de prindere
5
Plafon din beton
≥ 150 mm
11 Şapă turnată
6
Breşă pentru conductă
Advantix R120
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
190
Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Pe lângă echiparea clasică a unei căzi de baie cu preaplin, ventil de scurgere
şi baterie monocomandă, s-a instituit de asemenea şi armătura combinată
alimentarea-preaplin.
În 2006 modelele »Multiplex Trio« şi »Rotaplex Trio« au fost premiate, pentru
îmbinarea reuşită a funcţionalităţii şi design-ului, cu »premiul pentru design
punctul roşu«.
Pe paginile următoare vor fi descrise următoarele variante de modele
Model Scurgere Ø [mm] Echipare
Multiplex Trio
52
Alimentare şi preaplin integrate
Multiplex Alimentare, scurgere şi preaplin
separate
Rotaplex Trio
90
Alimentare şi preaplin integrate
Rotaplex Alimentare, scurgere şi preaplin
separate
În continuare descrierile scurgerilor pentru cădiţele de duş »Tempoplex«
»Domoplex«.
Tab. E- 8
191
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Multiplex Trio
Armături pentru căzi de baie cu orificiu de scurgere de 52 mm,
alimentare şi preaplin integrate.
Caracteristici tehnice
Necesar de spaţiu minim în spatele şi sub cadă •
Cheltuieli reduse de montaj prin elementele premontate •
Partea superioară a ventilului cromată, din alamă •
Lungimi cablu Bowden 540 / 725 sau 1070 mm •
Curbă de scurgere cu Ø 40 und Ø 50 mm •
Fixare simplă cu ajutaj la montaj şi şuruburi imbus •
Capacitate de scurgere / preaplin
Capacitate de scurgere 0,87 l / s la o înălţime de acumulare de 300 mm •
Capacitate preaplin 0,63 l / s la o înălţime de acumulare de 60 mm, •
măsurată la mijlocul orificiului de preaplin
Capacitate de
alimentare
Cu vană cu şiber pentru
conducte
Imag. E- 78
Presiune de curgere [bar]
D
e
b
i
t

[
l

/

m
i
n
]
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
192
Seturi de echipare Visign MT1 – MT2
Alimentare cu apă rabatabilă cu aerator – adecvată pentru toate formele de
căzi.
Set de echipare
Visign MT1
Visign MT2
Variante cu rozete
rotative
Imag. E- 79
Alimentare
Imag. E- 80
193
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Privire de ansamblu asupra componentelor
Imag. E- 81
1 Conductă de preaplin 12 Şurub tubular M12
2 Sifon de reţinere a mirosului 13 Scaun conic ventil
3 Preaplin resp. alimentare 14 Element de alimentare cu aerator
4 Mufă pentru conducta de preaplin 15 Ajutaj la montaj
5 Cablu Bowden 16 Şurub imbus M4 la elementul de alimentare
6 Piuliţă olandeză la scurgere 17 Cheie imbus SW 3
7 Curbă de scurgere 45° 18 Cornier de racordare
8 Etanşare profil la scurgere 19 Rozetă de mascare alimentare
9
Etanşare profil la preaplin resp.
alimentare
20 Rozetă rotativă
10 Etanşare preaplin 21 Contrapiuliţă
11 Parte superioară ventil 22 Şurub de reglare
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
194
Seturi de echipare Visign MT3 – MT4
Alimentare cu apă super-plată de 20 mm – suprafaţă plată de stropire.
Design premiat
Set de echipare
Visign MT3
Visign MT4
Variante cu rozete
rotative
Imag. E- 82
Imag. E- 83
195
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Privire de ansamblu asupra componentelor
Imag. E- 84
1 Conductă de preaplin 12 Şurub tubular M12
2 Sifon de reţinere a mirosului 13 Scaun conic ventil
3 Preaplin resp. alimentare 14 Element de alimentare
4 Mufă pentru conducta de preaplin 15 Şuruburi de fixare
5 Cablu Bowden 16 Ajutaj la montaj
6 Piuliţă olandeză la scurgere 17 Cornier de racordare
7 Curbă de scurgere 45° 18
Rozetă de mascare
alimentare
8 Etanşare profil la scurgere 19 Rozetă rotativă
9
Etanşare profil la preaplin resp.
alimentare
20 Contrapiuliţă
10 Etanşare preaplin 21 Şurub de reglare
11 Parte superioară ventil
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
196
Multiplex
Armături pentru căzi de baie cu orificiu de scurgere de 52 mm.
Caracteristici tehnice
Necesar de spaţiu minim în spatele şi sub cadă •
Cheltuieli reduse de montaj prin elementele premontate •
Partea superioară a ventilului cromată, din alamă •
Lungime cablu Bowden 540 / 725 sau 1070 mm •
Dimensiuni curbe de scurgere 40 şi 50 mm •
Fixare simplă la cada de baie •
Capacitate de scurgere / preaplin
Capacitate de scurgere 0,87 l / s la o înălţime de acumulare de 300 mm •
Capacitate preaplin 0,63 l / s la o înălţime de acumulare de 60 mm, •
măsurată la mijlocul orificiului de preaplin
197
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Seturi de echipare de la M1 la M4
Imag. E- 85
Seturi de echipare
Visign M 1
Visign M2
Visign M3
Visign M4
Variante cu rozete
rotative
Alimentare
Imag. E- 86
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
198
Componente Multiplex
Imag. E- 87
1 Conductă de preaplin 10 Parte superioară ventil
2 Sifon de reţinere a mirosului 11 Şurub tubular M12
3 Preaplin 12 Inel de etanşare
4 Mufă pentru conducta de preaplin 13 Flanşă la preaplin
5 Cablu Bowden 14 Rozetă rotativă
6 Piuliţă olandeză la scurgere 15 Scaun conic ventil
7 Curbă de scurgere 45° 16 Şurub de reglare
8 Etanşare profil la scurgere 17 Contrapiuliţă
9 Etanşare profil la preaplin
199
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Rotaplex Trio
Armături pentru căzi de baie cu orificiu de scurgere de 90 mm,
alimentare şi preaplin integrate.
Caracteristici tehnice
Necesar minim de spaţiu în spatele căzii şi numai 95 mm sub cadă •
Sifon de reţinere a mirosului accesibil din partea superioară •
Cheltuieli reduse de montaj datorită tuturor elementelor premontate •
Fixare mască scurgere şi capac detaşabil cu numai trei şuruburi •
Lungime cablu Bowden 725 sau 1070 mm •
Scurgere cu flanşă din inox – Dimensiuni curbe de scurgere 40 şi 50 mm •
Fixare simplă cu ajutaj la montaj şi şuruburi imbus •
Capacitate de scurgere / preaplin
Capacitate de scurgere 1,25 l / s la o înălţime de acumulare de 300 mm •
Capacitate preaplin 0,63 l / s la o înălţime de acumulare de 60 mm, •
măsurată la mijlocul orificiului de preaplin
Imag. E- 88
Capacitate de
alimentare
Cu vană cu şiber pentru
conducte
Presiune de curgere [bar]
D
e
b
i
t

[
l

/

m
i
n
]
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
200
Seturi de echipare RT1 – RT2
Alimentare cu apă rabatabilă cu aerator – adecvată pentru toate formele de
căzi.
Imag. E- 89
Set de echipare
Visign RT 1
Visign RT2
Variante cu rozete
rotative
Imag. E- 90
Alimentare
201
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Privire de ansamblu asupra componentelor
Imag. E- 91
1 Conductă de preaplin 12 Şuruburi de strângere
2 Sifon de reţinere a mirosului 13 Scaun conic ventil
3 Preaplin resp. alimentare 14 Element de alimentare cu aerator
4 Mufă pentru conducta de preaplin 15 Ajutaj la montaj
5 Cablu Bowden 16 Şurub imbus M4 la elementul de alimentare
6 Piuliţă olandeză la scurgere 17 Cheie imbus SW 3
7 Curbă de scurgere 45° 18 Cornier de racordare
8 Etanşare profil la scurgere 19 Rozetă de mascare alimentare
9 Etanşare profil la preaplin resp. alimentare 20 Rozetă rotativă
10 Etanşare preaplin 21 Capac detaşabil
11 Flanşă de fixare la scurgere
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
202
Seturi de echipare RT3 – RT4
Alimentare cu apă super-plată de 20 mm – suprafaţă plată de stropire.
Caracteristici tehnice
Necesar de spaţiu minim în spatele şi sub cadă •
Sifon de reţinere a mirosului accesibil din partea superioară •
Montaj simplu datorită elementelor constructive premontate •
Fixare mască scurgere şi capac detaşabil cu numai trei şuruburi •
Scurgere cu flanşă din inox – Dimensiuni curbe de scurgere 40 şi 50 mm •
Partea superioară a ventilului cromată, din alamă •
Lungime cablu Bowden 540 / 730 sau 1070 mm •
Imag. E- 92
Pentru căzi de baie cu
orificiu de scurgere de
90 mm.
Set de echipare
Visign R1
Visign R2
Visign R3
Visign R4
Variante cu rozete
rotative
203
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Privire de ansamblu asupra componentelor
Imag. E- 93
1 Conductă de preaplin 12 Şuruburi de strângere
2 Sifon de reţinere a mirosului 13 Scaun conic ventil
3 Preaplin resp. alimentare 14 Element de alimentare
4 Mufă pentru conducta de preaplin 15 Şuruburi de fixare
5 Cablu Bowden 16 Ajutaj la montaj
6 Piuliţă olandeză la scurgere 17 Cornier de racordare
7 Curbă de scurgere 45° 18
Rozetă de mascare
alimentare
8 Etanşare profil la scurgere 19 Rozetă rotativă
9
Etanşare profil pentru preaplin resp.
alimentare
20 Capac detaşabil
10 Etanşare preaplin
11 Flanşă de fixare la scurgere
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
204
Simplex
Armături pentru căzi de baie cu orificiu de scurgere de 52 mm.
Caracteristici tehnice
Necesar de spaţiu minim în spatele şi sub cadă •
Cheltuieli reduse de montaj prin elementele premontate •
Conductă preaplin flexibilă •
Parte superioară ventil din inox •
Lungime cablu Bowden 540 / 725 •
Dimensiuni curbe de scurgere 40 şi 50 mm •
Fixare simplă la cada de baie •
Capacitate de scurgere / preaplin
Capacitate de scurgere 0,87 l / s la o înălţime de acumulare de 300 mm •
Capacitate preaplin 0,63 l / s la o înălţime de acumulare de 60 mm, •
măsurată la mijlocul orificiului de preaplin
Set de echipare
Set de echipare
Imag. E- 94
205
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Privire de ansamblu asupra componentelor
Imag. E- 95
1 Conductă preaplin, flexibilă 9 Parte superioară ventil
2 Sifon de reţinere a mirosului 10 Şurub tubular M12
3 Preaplin 11 Inel de etanşare
4 Cablu Bowden 12 Flanşă la preaplin
5 Piuliţă olandeză la scurgere 13 Rozetă rotativă
6 Curbă de scurgere 45° 14 Scaun conic ventil
7 Etanşare profil la scurgere 15 Şurub de reglare
8 Etanşare profil la preaplin 16 Contrapiuliţă
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
206
Tempoplex*
Pentru căzi de duş plate cu orificiu de scurgere de 90 mm.
Caracteristici tehnice
Montaj facil cu flanşă din inox şi trei şuruburi din inox •
Etanşare dublă în partea inferioară şi partea superioară a căzii •
Cădere suficientă datorată dispunerii la înălţime a curbelor de scurgere •
Ajustaj fix a capacului detaşabil cu şuruburi şi flanşă •
Sifon de reţinere a mirosului demontabil din partea superioară •
Disponibil cu linie de plecare verticală •
Capacitate de scurgere conform EN 274
Scurgerile depăşesc capacitatea normată pentru scurgeri de 0,4 l / s la o
înălţime de acumulare de 15 mm
Tempoplex 0,64 l / s •
Tempoplex Plus 0,85 l / s •
Tempoplex 60 mm 0,55 l / s •
Tempoplex
Înălţime de montaj
80 mm
Tempoplex Plus
Înălţime de montaj
90 mm
Capacitate de scurgere
ridicată
Imag. E- 96 Imag. E- 97
Tempoplex 60 mm
Înălţime de montaj
60 mm
Imag. E- 98
207
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru căzi de baie şi de duş
Domoplex*
Pentru căzi de duş cu orificiu de scurgere de 52 mm
Caracteristici tehnice
Montaj facil cu flanşă din inox şi trei şuruburi din inox •
Etanşare dublă în partea inferioară şi partea superioară a căzii •
Înălţime de montaj redusă de 80 mm sub cadă •
Cădere suficientă datorită dispunerii la înălţime a curbei de scurgere de •
40 şi 50 mm
Ajustaj fix a capacului detaşabil cu şuruburi şi flanşă •
Sifon de reţinere a mirosului demontabil din partea superioară •
Disponibil cu linie de plecare verticală •
Capacitate de scurgere conform EN 274
Scurgerile depăşesc capacităţile normate de scurgere cu 0,53 l / s
(norma este de 0,4 l / s) la o înălţime de acumulare de 120 mm.
Domoplex
Imag. E- 99
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
208 208
Scurgeri pentru lavoare şi bideuri
Avantaje dintr-un foc
Obturatoare detaşabile pentru curăţare •
Conducte de scurgere şi de reglare lungi •
Rozete mari de racordare prin perete •
Ventile de reglare de colţ •
Sifon de reţinere a
mirosului Design
Set 1 Eleganta
Set 2 Eleganta
Set 3 Eleganta
Imag. E- 100 Imag. E- 101
Imag. E- 102
209
Tehnica de scurgere – Scurgeri pentru lavoare şi bideuri
Echipare ventile de scurgere Design
Capac detaşabil deşurubabil •
Poate fi închis prin tehnica Klick •
Scurgere lavoar
Cotă variabilă a apei de la •
0 la 90mm
Complet cromată •
Cu rozetă •
Sifoane de reţinere a
mirosului
Pentru lavoare fără
preaplin
Scurgere lavoar
Cotă variabilă a apei de la •
0 la 90mm
Conductă verticală şi capac •
detaşabil cromate, extensibile
Imag. E- 103 Imag. E- 104
Ventile de scurgere
Design
Pentru lavoare cu şi fără
preaplin
Ventil universal V1 şi V2
Model 5438 şi 5440
Ventil cu ax V1 şi V2
Model 5432 şi 5435
Imag. E- 105 Imag. E- 106
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
210
Sifoane de reţinere a
mirosului
Montaj sub tencuială
Sifon de reţinere a mirosului tip cutie
Spaţiu liber creat sub lavoar •
Pentru montaj sub şi pe tencuială •
Curbă de scurgere de 50 mm cu înălţime reglabilă •
Cu întreţinere şi montaj facile •
Construcţie compactă •
Curbă de scurgere cromată sau albă •
Imag. E- 107
Sifoane de reţinere a
mirosului
Lavoar
Bideu
Bideuri
Din plastic alb •
Conductă de scurgere şi de •
reglare lungă
Rozetă mare de racordare prin •
perete
Lavoare
Din plastic alb •
Conductă de scurgere şi de •
reglare lungă
Rozetă mare de racordare prin •
perete
Imag. E- 108 Imag. E- 109
211
Tehnica de scurgere – Valvă împotriva refulării
Valvă împotriva refulării
Selectarea produselor – Criterii*
La blocaje în sistemul de apă reziduală, nivelul apei urcă până la revărsarea
prin primul loc posibil. Acest nivel de înălţime – de cele mai multe ori partea
superioară a străzii – este numit nivel de refulare.
Blocajele apar prin
precipitaţii abundente, •
conducte neconforme cu planul, •
supraîncărcarea conductelor canalizării prin racordarea unor noi cartiere •
de locuinţe,
Îngustare a diametrului şi / sau •
întreruperi în funcţionarea pompelor. •
Conform EN 12056-4 locurile de scurgere situate sub nivelul de refulare se
vor asigura în anumite circumstanţe prin valve anti-refulare conform
EN 13564-1 împotriva refulării din canal.
Situaţie de montaj
Valvă anti-refulare
Grundfix Plus
Imag. E- 110
Valvă împotriva refulării
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
212
Dacă nu se regăsesc locuri de scurgere asigurate sub nivelul de refulare,
se pot produce inundări ale pivniţelor cu consecinţe ca pagube materiale,
murdăriri şi pericolele implicite de îmbolnăvire. Decisiv la situarea unui
obiect de scurgere deasupra şi dedesubtul nivelului de refulare este
luciul apei stătătoare a acestora în sifonul de reţinere a mirosului. Locurile
de scurgere care se situează deasupra nivelului de refulare nu se află în
pericolul de a refula. Sub nivelul de refulare trebuie să se regăsească numai
obiecte de scurgere care sunt imperios necesare în acele locuri. Tocmai prin
intermediul acestei măsuri este limitat riscul unei pagube.
În cazul valvelor anti-refulare selectarea produsului este stabilită de către
tipul apei reziduale care se scurge în direcţia ce de curgere către siguranţa
împotriva refulării în direcţia canalului.
Apă reziduală fără conţinut de fecale, numită şi »apă gri«, atunci când
aceasta conţine apă de la duş sau de la maşina de spălat. Atunci când se
pleacă de la apa reziduală cu conţinut de fecale (apă neagră), se discută
despre conducte racordate care transportă fecale de la pisoare sau toalete.
Care tip de apă reziduală va fi reţinut în cazul unei refulări (deci în canal în
direcţia siguranţei împotriva refulării) nu prezintă importanţă!
Tab. E- 9
Tipuri de valve anti-
refulare şi condiţii de
montaj
Domeniul de utilizare a
valvelor anti-refulare
Tipuri admise conform
EN 13564-1
Valve anti-refulare
adecvate Viega
Apă reziduală fără
conţinut de fecale
2, 3, 5
Grundfix, Grundfix Plus
Optifix 3
Sperrfix 3
Sperrfix »Nou«
Apă reziduală cu conţinut
de fecale
3
Cu marcajul ›F‹
Grundfix Plus
Instalaţie de valorificare a
apei de ploaie
0, 1, 2 Grundfix
Împiedicarea
producerii de
pagube
Criterii de selectare
pentru valve anti-
refulare
213
Tehnica de scurgere – Valvă împotriva refulării
Nou Sperrfix
Noua Sperrfix constituie o valvă anti-refulare Design şi este disponibilă în
execuţie orizontală sau ca sifon.
Aceasta poate fi montată ca
Siguranţă unică pentru asigurarea spălătoarelor, chiuvetelor şi lavoarelor •
situate sub nivelul de refulare
Siguranţă complementară pentru protecţia simultană a mai multor obiecte •
Siguranţă anti-refulare în construcţii vechi pentru protecţia împotriva •
pătrunderii apei reziduale din căzi de baie sau duşuri
Caracteristici tehnice
Tehnică cu două clape, sigură – închisă în stare de repaos •
Închidere de urgenţă pentru închiderea sigură a celei de-a doua clape •
Poziţie de închidere indicată vizibil •
Complet demontabilă, elemente ale sistemului accesibile uşor din laterală •
Noutate
Imag. E- 111 Imag. E- 112
Nou Sperrfix
Execuţie ca sifon
Execuţie orizontală, cu
siguranţă dublă anti-
refulare şi acţionare
manuală a celei de a
2-a clape
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
214
Optifix 3 – Scurgere în pardoseală
Scurgerea în pardoseală Optifix 3 este echipată cu două valve de exploatare
automate şi cu o acţionare manuală. Lucrările de întreţinere şi curăţare sunt
posibile fără nici o problemă prin extragerea elementului interior. La alimentarea
cu DN 70 pot fi racordate mai multe obiecte sigure împotriva refulării.
Optifix 3 este mic şi oferă următoarele avantaje
Supraînălţarea poate fi rotită şi înclinată cu 3° – •
alinierea neplaneităţilor din pardoseală şi a micilor greşeli de montaj
Reglare pe înălţime 30mm – cu element de egalizare pe înălţime de 100mm •
Capacitate de scurgere 1,6l/s •
Imag. E- 113
Optifix 3
Deosebit de facil de
montat şi întreţinut
Imag. E- 114
Optifix 3
Situaţie de refulare
215
Tehnica de scurgere – Valvă împotriva refulării
Grundfix – Apă reziduală fără conţinut de fecale
Siguranţa împotriva refulării Grundfix este echipată cu două valve de
exploatare automate şi cu o acţionare manuală.
Clapele anti-refulare se închid automat datorită presiunii de refulare create şi
protejează astfel obiectele cu scurgere situate în continuare.
Echiparea ulterioară cu Grundfix Plus pentru apă reziduală cu conţinut de
fecale este posibilă.
Grundfix
Pentru montarea în
conducte îngropate
Imag. E- 115
Grundfix
Asigurare centrală
pentru mai multe
obiecte
Imag. E- 116
Vol. 2 – Sist. conducte plastic/Tehnica în spatele zidului/Tehnica de scurgere
216
Grundfix Plus – Apă reziduală cu conţinut de fecale
Refularea iminentă este recunoscută prin intermediul unui senzor care
acţionează închiderea motorizată a clapei anti-refulare. Deschiderea are loc
automat după depăşirea pericolului de refulare.
Starea actuală de funcţionare va fi indicată optic. La închiderea clapei este
emis suplimentar un semnal acustic. Grundfix Plus este sigură la refulare şi
poate de aceea să fie montată în spaţii exterioare.
Funcţionarea electrică
Recunoaştere automată a refulării •
Deschidere şi închidere automate ale clapei anti-refulare •
Indicare a stării de funcţionare •
Funcţie de testare a funcţionării •
Posibilitate de deblocare •
Indicator de tensiune •
Supraveghere a stării acumulatorului •
Grundfix Plus
sigur împotriva refulării,
de aceea este montabil
în medii umede
Imag. E- 117
Imag. E- 118
Grundfix Plus
Stare de funcţionare
Grundfix Plus
Sigur împotriva refulării,
Cu unitate de comandă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful