TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Limba şi literatura română clasa a VI-a Subiectul I (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat: Odată, cocoşul

se gândi că n-ar fi rău să-şi viziteze rudele din satul vecin. În drum, el se întâlni cu motanul mậhnit. Acesta îşi puse în gând să jumulească cocoşul. - Încotro, cocoşule? îl ispiti motanul. - Ia, mă duc pe la neamuri. - Unde? Unde? se interesă mieros motanul. - În satul vecin, spuse ţanţoş cocoşul. - Merg şi eu. În doi n-o să ne fie urât. Cocoşul isteţ nu se aştepta la nimic bun din partea motanului. Îşi dădu seama de viclenia acestuia şi-i zise: - Ba nu. Dacă mergi şi tu, n-o să fim doi, ci trei, căci mi-i tovarăş de drum şi câinele, care vine din urmă. ( Poveste populară) Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. A. Limba română 1. Daţi sinonime pentru cuvintele isteţ, zise, mergi, mậhnit, rude. 2. Daţi sinonime pentru cuvintele isteţ, rău, mergi, greu, urât. 3. Desparte în silabe cuvintele: linguşitor, mieros, acestuia. 4. Explică folosirea liniei de dialog din secvenţa – Merg şi eu. 5. Identifică în textul dat un substantiv comun), un pronume personal şi un verb. 6. Transcrie din text douǎ cuvinte care contin diftongi, un cuvậnt care conţine hiat. B. Înţelegerea textului 1. Menţionează personajele care apar în textul dat 2. Precizează sensul enunţului nu se aştepta la nimic bun din partea motanului. 3. Formulează ideea principală a textului. 4. Transformă dialogul în povestire. Subiectul al II-lea (30 de puncte) Scrie o compunere, de 10-15 rânduri, în care să povesteşti o întậmplare petrecutǎ într-o zi de toamnǎ.