SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2012

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

1 1.1

KURIKULUM Buku Rekod Mengajar -Sukatan Pelajaran -Huraian Sukatan Pelajaran -Buku Panduan -Rancangan Tahunan (RPT) -Rancangan pelajaran harian -Markah murid Melaksanakan P&P -Mengajar Sejarah Kelas PPUA 1 -Mengajar Sejarah Kelas PPUA 2 -Mengajar Sejarah Kelas PPUA 3 -Mengajar Sejarah 5 Amanah 12 orang 100% lulus 23 orang 90 % lulus 23 orang 80 % lulus 32 orang 100% lulus -Setiap pelajar menguasai kemahiran mengikut aras -P&P berkesan -Objektif tercapai Ikut Jadual Waktu Setiap murid menguasai kemahiran mengikut aras. P & P berkesan. Objektif tercapai 1 buah Ikut Format Maklumat lengkap & kemaskini Dihantar setiap jumaat Disediakan sehari sebelum P&P Rancangan Tahunan disediakan sebelum 16 Jan 2012 Ikut format Maklumat lengkap dan kemaskini Dihantar setiap Jumaat (ikut situasi sekolah) Disediakan sehari sebelum P&P Rancangan Tahunan disediakan sebelum 16.1.2012

1.2

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 1.3 Guna BBM, kaedah p&p bersesuaian dan lembaran Ikut keperluan Minima 2 kaedah PETUNJUK PRESTASI KUALITI Berkesan & menarik KOS/MASA Sepanjang tahun BBM Ikut keperluan Berkesan dan menarik SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

1.4

Penyediaan nota dan latihan

58 orang pelajar

Ringkas, lengkap & kemaskini

Ikut jadual

Ikut bilangan murid Ringkas, lengkap dan kemaskini

1.5

Mengadakan kelas tambahan dan insentif STPM

Ikut keperluan sekolah 4x sebulan

85% kehadiran Ikut sasaran sekolah

1 ½ - 2jam

Ikut keperluan sekolah (4 kali sebulan) Kehadiran 95%-100% Ikut sasaran sekolah 1 ½ - 2jam

1.6

Pencapaian dalam Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman

Sasaran Sekolah

Sekurangnya 80% lulus

Sasaran Sekolah Minima 80% lulus

1.7

Memeriksa dan menanda hasil kerja murid. -Buku Nota -Buku Latihan -Lembaran Kerja -Buku Aktiviti

58 orang pelajar

Setiap buku disemak teliti Ikut format Setiap kesalahan ada pembetulan

Tidak lewat 7 hari selepas mengajar.

Setiap buku disemak dengan teliti. Setiap kesalahan ada pembetulan. Tidak lewat 7 hari selepas mengajar. Ikut format

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 1.8 Mengadakan Ujian, Penilaian dan Peperiksaan. -Ujian Bulanan -Peperiksaan Penggal -Peperiksaan Percubaan -Latihan Penilaian Tambahan PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

2 x setahun 2 x setahun 1 x setahun 3 latihan tambahan seminggu

-Berdasarkan JPU/JSU -Kesahan dan kebolehpercayaan terkawal

Ikut Jadual

Berdasarkan JPU/JSU Kesahan dan kebolehpercayaan terkawal Ikut jadual

1.9

Menanda kertas jawapan dan merekod markah dalam kad kemajuan dan Buku Rancangan Mengajar

58 orang pelajar

Jawapan ditanda dengan cermat dan betul Markah direkod dengan betul

Siap ditanda dalam tempoh seminggu selepas peperiksaan. Kad dan buku pelaporan siap 10 hari selepas peperiksaan.

Jawapan ditanda dengan cermat dan betul Markah direkod dengan betul Siap ditanda dalam tempoh seminggu selepas peperiksaan. Kad dan buku pelaporan siap 10 hari selepas peperiksaan.

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 2 KOKURIKULUM PASUKAN BOMBA Perancangan Tahunan/Takwim 6 aktiviti setahun Disediakan dengan lengkap dan sistematik Jan 2012 6 Aktiviti setahun Disediakan dengan lengkap dan sistematik. Disedia bulan Januari PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

2.1

2.2

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

3x setahun

Laporan minit mesyuarat disediakan dgn lengkap dan ikut format

Jan – Okt

3x setahun mesyuarat Laporan minit mesyuarat disediakan dengan lengkap dan ikut format.

2.3

Mendaftar persatuan kepada pihak sekolah /PPD/JPNP

Semua ahli

Semua dokumen disediakan dgn betul dan lengkap

Sebelum 15 Feb 2012

Semua dokumen disediakan dengan betul dan lengkap. Semua ahli didaftarkan

2.4

Perjumpaan/aktiviti persatuan/perkhemahan

10 x setahun

Kedatangan ahli 95% Laporan lengkap

Jan – Okt Ikut jadual

10 kali setahun Kedatangan ahli 95% 100% Laporan lengkap Ikut takwim

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

2.5

Penyertaan pertandingan Penyertaan pertandingan

Menyertai 1 pertandingan daerah/ng/ kebangsaan

Ikut sasaran sekolah

Jan - Okt

6 Aktiviti setahun Disediakan dengan lengkap dan sistematik. Disedia bulan Januari

2.6

Rekod penglibatan murid

Sebuah buku laporan

Kemaskini Lengkap Ikut format

Selepas perjumpaan

Laporan disediakan dengan lengkap dan ikut format.

2.7

Buku log pelajar

Semua ahli

Disemak & ditandatangani

Setiap kali perjumpaan

Semua dokumen disediakan dengan betul dan lengkap. Buku Log disemak dengan teliti

2.8

Pengurusan fai l/ dokumentasi

Sebuah fail

Lengkap & kemaskini

Jan - Okt

Laporan lengkap Ikut takwim

2.9

Penyediaan laporan tahunan

1 x setahun

Lengkap, betul & ikut format

November

Laporan lengkap, betul dan mengikut format

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 3 KOKURIKULUM KELAB R&D DAN PENULISAN T6 Perancangan Tahunan/Takwim 6 aktiviti setahun Disediakan dengan lengkap dan sistematik Jan 2012 6 aktiviti setahun Disediakan dengan lengkap dan sistematik. Disedia bulan Januari PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

3.1

3.2

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

3x setahun

Laporan minit mesyuarat disediakan dgn lengkap dan ikut format

Jan – Okt

3x setahun mesyuarat Laporan minit mesyuarat disediakan dengan lengkap dan ikut format.

3.3

Perjumpaan / aktiviti persatuan

Semua ahli 10 x setahun

Semua dokumen disediakan dgn betul dan lengkap

Jan – Okt Ikut jadual

10 kali setahun Kedatangan ahli 95% 100% Laporan lengkap Ikut takwim

3.4

Rekod penglibatan murid

Sebuah buku laporan / fail laporan

Kedatangan ahli 95% Laporan lengkap Ikut sasaran sekolah

Jan - Okt Selepas perjumpaan

Semua ahli, laporan lengkap & ikut format

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

3.5

Buku log pelajar / Bahan kajian

1 buah / 1 kajian Semua ahli

Kemaskini Lengkap Ikut format Disemak & ditandatangan

Setiap kali perjumpaan

Buku Log lengkap, kemas dan terkini Laporan lengkap, betul dan ikut format

3.6

Pembentangan bahan kajian

3 fasa Ikut kumpulan Individu

Ikut format Lengkap Penulisan berkesan / cemerlang Lengkap, betul & ikut format

Jan – Nov Ikut Jadual

Kajian berjaya dilaksana Kajian mengikut format Penulisan berkesan Dapat markah cemerlang

3.6

Pengurusan fail/dokumentasi

Sebuah fail

Jan - Okt

Fail kemaskini, lengkap dan ikut format Laporan lengkap, betul dan ikut format

3.7

Penyediaan laporan tahunan

1 x setahun

Lengkap, betul & ikut format

November

Laporan lengkap, betul dan ikut format

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 4 GURU KELAS PPUA3 Pengurusan dan Organisasi Kelas -Jadual waktu -Jadual tugas kelas -Keceriaan dan Motto -Perabot dan inventori -Peralatan kebersihan -Jawatankuasa kelas -Sudut Mata Pelajaran -Peraturan Kelas -Maklumat murid PETUNJUK PRESTASI KUALITI KOS/MASA SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

4.1

1 set

Dipamerkan dengan lengkap & kemaskini Kelas ceria & kondusif

Sepanjang tahun

Dipamerkan dengan lengkap dan kemaskini 1 set

4.2

Jadual Kedatangan Pelajar -Kemasukan murid baru -Murid bertukar 1 salinan Lengkap, kemaskini. Ikut format dan selamat Dihantar ke pejabat mengikut peraturan sekolah Lengkap, kemaskini, ikut format dan selamat. Dihantar ke pejabat mengikut peraturan sekolah.

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 4.3 Laporan Pelajaran Sijil Berhenti Surat Akuan Kad 001 Kad Kesihatan Kad Kemajuan Murid Setiap pelajar PETUNJUK PRESTASI KUALITI Lengkap dan kemaskini KOS/MASA Mematuhi takwim sekolah Setiap pelajar Lengkap dan kemaskini Mematuhi takwim sekolah SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

4.4

Masalah pembelajaran, kesihatan diri dan disiplin. -Galakan/motivasi -Anugerah/hadiah -Laporan kepada guru kaunseling -Laporan kepada guru kesihatan -Laporan kepada guru disiplin/ Rekod Salahlaku Pelajar -Laporan Badan Tatatertib

Setiap pelajar

Tepat dan mengikut keperluan

Sepanjang tahun

Tepat dan mengikut keperluan. Sepanjang tahun

4.5

Buku teks, biasiswa dan bantuan. - Fail bagi setiap bidang

Pelajar yang layak

Pastikan hanya pelajar yang layak menerima.

Jan - Nov

Pastikan hanya pelajar yang layak menerima. Laksanakan tugas mengikut takwim sekolah Menjamin keselamatan buku teks.

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 4.6 Kutipan yuran dan derma -Yuran sekolah -Yuran PIBG -Yuran peperiksaan Semua pelajar PETUNJUK PRESTASI KUALITI 100% pelajar jelaskan yuran Menyerahkan kutipan yuran ke pejabat pada hari pungutan/ penerimaan yuran Mengeluarkan resit Maklumat kutipan direkod dengan betul dan terkini KOS/MASA Sebelum Jun 100% murid menjelaskan yuran Menyerahkan wang ke pejabat pada hari penerimaan/pungutan yuran. Mengeluarkan resit Maklumat kutipan direkod dengan betul dan terkini SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

5

KETUA UNIT R&D KAJIAN ILMIAH TING 6 Mengendalikan urusan Unit R&D Semua pelajar Ting 6 Atas dan 6 Bawah Semua Guru Ting 6 R&D dilaksanakan mengikut format & prosedur kajian Jan - Nov Pengurusan Unit berjalan lancar R&D dilaksana dengan betul dan berkesan

5.1

5.2

Menyediakan takwim dan melaksanakan program

1 set takwim 4-6 program

Program berkesan 100% terlibat

Jan - Nov

Disediakan mengikut format Siap sebelum 2 Jan 2012

NAMA PYD : ASMAWI BIN ABDULLAH
BIL RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK KUANTITI 5.3 Menjalankan mesyuarat 4 kali setahun PETUNJUK PRESTASI KUALITI 95% kehadiran Ikut prosedur KOS/MASA Ikut takwim Mesyuarat 4X Kehadiran 95% Takwim diikuti SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi)

NO. KP :
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun) ULASAN

5.4

Menjalankan program

4-6 program

Program berkesan 100% terlibat

Jan - Nov

4 – 6 program Program R&D yang berkesan R&D berjaya dilaksana oleh semua Guru dan Pelajar

Tandatangan PYD Tarikh :................................

Tandatangan PPP Tarikh :..................................