Combaterea violenţei.

Viaţa omului în trup are valoare deosebită pentru om în perspectiva mântuirii ca scop suprem, dar şi în perspectiva mulţumirii sufleteşti şi trupeşti în viaţa aceasta. Viaţa este premisa tuturor binefacerilor . Viaţa ca dar dumnezeiesc implică pentru om şi anumite responsabilităţi şi îndatoriri. Fiecare om are dreptul şi datoria să îşi apere integritatea vieţii şi bunurile materiale necesare existenţei. La nevoie, în lipsa autorităţii legale fiecare îşi poate apăra şi singur aceste bunuri însă numai sub anumite condiţii:împotriva hoţului surprins asupra faptei şi care opune rezistenţă la înapoierea obiectului înstrăinat se poate întrebuinţa forţa, dar nu până la ridicarea vieţii, deoarece pagubele materiale nu sunt întotdeauna ireparabile, pe când o viaţă de om suprimată nu mai fi refăcută. Dacă legitima apărare este permisă pentru persoana proprie, ea este îngăduită şi în cazul apărării altora, în deosebi în cazul apărării celor ce ne sunt încredinţaţi spre grijă şi ocrotire. Prin legitima apărare înţelegem apărea cu forţa a vieţii şi integrităţii trupeşti împotriva oricărei violenţe şi atac nedrept din afară, dat prin surprindere. Pentru ca apărarea să fie legitimă sunt necesare anumite condiţii: 1. Atacul să fie dat prin surprindere; 2. Atacul să fie nedrept; 3. Întrebuinţarea forţei să nu depăşească limitele unei apărări juste şi lipsită de vină; 4. Scopul apărării să fie exclusiv respingerea atacului nedrept şi să nu aibă caracterul răzbunării. Sinuciderea (suicidul), înseamnă curmarea conştientă şi voluntară, directă şi arbitrară a propriei vieţi trupeşti fie prin întrebuinţarea unor mijloace ucigătoare, fie neîmplinirea unor acţiuni care sunt imperios necesare pentru susţinerea vieţii. De sinucid ere nu poate fi capabil decât omul, deoarece este vorba de o curmare voluntară şi conştientă a vieţii. Sinucigaşul nu are niciodată scuză deoarece omul este înzestrat cu raţiune şi cu voinţă liberă. Morala creştină condamnă sinuciderea deoarece: 1. Sinuciderea este o crimă împotriva vieţii şi firii umane; 2. Sinuciderea este o crimă împotriva societăţii, familiei, patriei şi Bisericii; 3. Sinuciderea este o crimă împotriva lui Dumnezeu. Sinuciderea este un păcat foarte greu deoarece alte păcate lasă totuşi posibilitatea căinţei şi pocăinţei, sinuciderea desfiinţează pentru totdeauna orice posibilitate de convertire, de pocăinţă. Sinucigaşul se aruncă de bună voie în suferinţe veşnice. Biserica socoteşte pe sinucigaş închinat suferinţei veşnice. De aceea îl lipseşte de rugăciunile de înmormântare. Cauzele sinuciderii sunt multe şi variate: tulburări mintale, un sistem mintal deranjat care împiedică funcţionarea normală a puterilor sufleteşti. Când sinuciderea a fost cauzată de anumite boli, Biserica a avut înţelegere faţă de aceşti sinucigaşi acordându -le asistenţa religioasă. Sinuciderea înseamnă dezgust de viaţă pe care o vede numai în dimensiune pământească. Nu este sinucidere când cineva îşi curmă viaţa din întâmplare, accidental sau din precauţie sau când cineva, pentru a se salva dintr-o primejdie de moarte sigură se aruncă în altă primejdie şi aceasta îi cauzează moartea. Sunt şi cazuri de sinucidere indirectă, când sinuciderea nu este intenţionată direct: necumpătarea, viaţa dezordonată, abuzul, supraîncordarea puterilor, etc. Deci biserica nu îngăduie sinuciderea în nici o împrejurare şi pentru nici un motiv. Ea este un păcat strigător la cer, pentru că sinucigaşul şi -a pierdut credinţa şi nădejdea în Dumnezeu, nu a iubit pe Dumnezeu şi pe aproapele, fiindcă s-a gândit numai la viaţa pământească, uitând de cea veşnică. Automutilarea . După cum este interzisă sinuciderea ca practică împotriva vieţii umane, la fel nu este îngăduită distrugerea intenţionată a unui mădular sau organ al trupului, sau a-l face inapt pentru activitatea sa. Excepţie se face atunci când această distrugere este necesară vieţii (amputarea unor mădulare bolnave). Neîngăduită este şi castrarea, chiar dacă urmăreşte un scop moral: păstrarea castităţii sau înăbuşirea ispitelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful