ŞCOALA GIMNAYIALĂ „MIHAI EMINESCU” CRAIOVA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2012-2013 Disciplina Limba şi literatura română Clasa a VIII-a Numele şi prenumele elevului: Data susţinerii testului:
● Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. ● Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I Citeşte cu atenţie textul: "Din vârf de munţi amurgul suflă Cu buze roşii în spuza unor nori şi-aţâţă jeraticul ascuns sub vălul lor subţire de cenuşă

(48 de puncte) O rază Ce vine goană din apus şi-adună aripile şi se lasă tremurând pe-o frunză dar e prea grea povara şi frunza cade. O, sufletul! Să mi-l deschid mai bine-n piept şi mai adânc, Să nu-l ajungă nicio rază de lumină: s-ar prăbuşi. E toamnă." (Lucian Blaga, Amurg de toamnă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. A. ( 5 x 6puncte) 1. Construieşte două enunţuri cu valori morfologice diferite de cele din text ale cuvintelor: subţire, adânc. 6 puncte

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul deschid conţine: a. 7 litere şi 5 sunete; b. 7 litere şi 6 sunete;

6 puncte

6 puncte B. 6 puncte 4. Numeşte un mod de expunere identificat în textul dat. 6 puncte 3. 6 puncte Cuvântul Valoarea morfologică Funcţia sintactică 5. relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. Enumeră trei consecinţe ale folosirii cratimei în construcţia să nu-l ajungă. (3 x 6 puncte) 1. respectiv o personificare. Completează tabelul următor. 7 litere şi 7 sunete. 6 puncte ___________________________________________________________________________ 2. 3.Construieşte trei enunţuri în care adjectivul roşu să se afle în cazuri diferite. 6 puncte . precizând valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text. Transcrie câte o construcţie care să conţină un epitet. în 3-5 rânduri.c. Explică.

___________ .PARTEA a II-a (30 de puncte) Redactează o compunere de 8-10 rânduri. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. ____________ . în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. ___________ __________________________ Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie. respectarea limitelor de spaţiu indicate) . de punctuaţie şi de exprimare. ___________. Cuvinte selectate: .