FORMAT RPH.docx

FORMAT RPH: Kelas : Masa : Tarikh : Modul : Aspek : Tajuk : Fokus Pembelajaran : Standard Pembelajaran : Objektif : Cadangan Aktiviti

: EMK : Bahan Bantu Mengajar :

Langkah

Aktiviti

Organisasi kelas

Aktiviti murid

Butiran pengajaran

Catatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful