SENARAI KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 2.0 PENDAHULUAN KEMAHIRAN MIKRO PENGAJARAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.

0 Pengurusan Grafik Pengenalan Tujuan Dan Objektif Pengajaran Mikro Kemahiran Pengajaran Mikro Perbezaan Pengajaran Mikro Dan Makro Persamaan Pengajaran Mikro Dan Makro i iv v 1 2 2 4 5 6 12 13 14

STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN 3.1 3.2 3.3 3.4 Pengurusan Grafik Strategi Pengajaran Pendekatan Pengajaran Kaedah Dan Teknik Pengajaran

4.0

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 4.1 4.2 Pengurusan Grafik Nota Ringkas

5.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 5.1 5.2 5.3 RPH 1 (Nuar) RPH 2 (Abe We) RPH 3 (Iqram)

6.0

KESIMPULAN

REFLEKSI RUJUKAN

v

Rujukan vi . Jadual Kerja C. Soalan Tugasan B. Kolaboratif D.LAMPIRAN A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful